מייסדי המכללה האקדמית הדתית לחינוך – ליפשיץ

רא"ם ליפשיץ (תר"ם–תש"ו)

 

ר' אליעזר מאיר ליפשיץ נולד בסקולי, במזרח גליציה, בערב יום הכיפורים תר"ם (1879). ביום ג' בתמוז נשא לאישה את דינה לבית רייצס בלבוב. באדר תר"ע (1910) עלה לארץ עם משפחתו, ונתמנה למורה בבית המדרש למורים של חברת 'עזרה' בירושלים. באלול תר"ף ייסד את 'בית המדרש למורים מזרחי' (לימים 'המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש הרא"ם ליפשיץ'), והיה למנהלו הראשון. היה מראשי תנועת ה'מזרחי', פעיל בוועד הלשון ומנהל מחלקת החינוך הדתי של ההנהלה הציונית בירושלים. נפטר ביום כ"ד בתמוז תש"ו (1946).

 

הרב משה אוסטרובסקי – המאירי (תרמ"ו–תש"ז)

המאירי אוסטרובסקי

הרב משה אוסטרובסקי (לימים שינה את שמו ל"המאירי") נולד להוריו ר' מאיר נחמן וחיה אוסטרובסקי בקרלין פינסק בערב ראש השנה תרמ"ו (1886). בשנת תרנ"ח (1889) עלה עם משפחתו ארצה. למד בישיבת 'תורת חיים' בעיר העתיקה בירושלים, ובשנת תרס"ד נשא לאישה את שרה הינדה לבית ברודר. בשנים תרע"ב–תרע"ט (1912–1919) שימש רב המושבה עקרון. בתחילת שנת תרע"ט (1919) נתמנה למורה ראשי בבית המדרש למורים 'נצח ישראל' בפתח תקווה, ובשנת תר"ף יזם את הקמת 'בית המדרש למורים מזרחי' בירושלים, ושימש בו מורה לתלמוד וממלא מקום המנהל. נמנה עם מייסדי שכונת קריית משה בשנת תרפ"ו (1926), כיהן בה כרב, ועמד בראש ועד השכונה. נפטר בכ"ה בסיוון תש"ז (1947).