מייסדי המכללה האקדמית הדתית לחינוך – ליפשיץ

רא"מ ליפשיץ – (תר"מ-תש"ו)

 

הרא"ם ליפשיץ נולד בסקולי, מזרחי גאליציה, בערב יום הכיפורים תר"מ (1879). ביום ג' בתמוז נשא לאישה את דינה לבית רייצס בלבוב. באדר תר"ע (1910) עלה לארץ עם משפחתו, ונתמנה מורה בבית המדרש למורים של חברת "עזרה" בירושלים. באלול תר"פ ייסד את "בית המדרש למורים מזרחי" ("המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש הרא"ם ליפשיץ"), והיה למנהלו הראשון. היה מראשי תנועת ה"מזרחי", פעיל ב"ועד הלשון", וניהל במשך מספר שנים את מחלקת החינוך הדתי של ההנהלה הציונית בירושלים. נפטר ביום כ"ד בתמוז תש"ו (1946).

 

הרב משה אוסטרובסקי – המאירי  – (תרמ"ו – תש"ז)

המאירי אוסטרובסקי
הרב משה אוסטרובסקי (לימים שינה את שמו ל"המאירי") נולד להוריו ר' מאיר נחמן וחיה אוסטרובסקי בקרלין-פינסק בערב ראש השנה תרמ"ו (1886). בשנת תרנ"ח (1889) עלה עם משפחתו ארצה. כאן למד בישיבת "תורת חיים" בעיר העתיקה בירושלים, ובשנת תרס"ד נשא לאישה את שרה הינדה לבית ברודר בירושלים. בשנת תרע"ב-תרע"ט (1919-1912) שימש רב המושבה עקרון. בתחילת שנת תרע"ט (1919) נתמנה למורה ראשי בבית המדרש למורים "נצח ישראל" בפתח תקוה, ובשנת תר"פ יזם את הקמת "בית המדרש למורים מזרחי" בירושלים, ושימש בו מורה לתלמוד וממלא-מקום המנהל. נמנה עם מייסדיי שכונת "קריית משה" תרפ"ו (1926), כיהן בה כרב, ועמד בראש ועד השכונה. נפטר בכ"ה בסיוון תש"ז (1947).