מיניות בריאה וחיי משפחה

תוכנית בינתחומית בביולוגיה והלכה

להכשרת מובילות בית ספריות

 

 קמפוס: מגדל עוז

מס' השעות ללימודי התוכנית: 5

( 2 בחוג למדעים, 1 בחוג לתושב"ע, 1 בחוג לחינוך, 1 ייחודי לתוכנית)

 

 

ש"ש

חובה/בחירה

לאיזה חוג משתייך הקורס

פתוח לסטודנטים שאינם לומדים בתוכנית

שנה מומלצת

תנאי קדם

מערכת הרבייה באדם (זכר ונקבה ברא אותם)

1

חובה

מדעים

כן

א

אין

תורשת האדם וייעוץ גנטי

1

חובה

מדעים

כן

א

אין

חינוך למיניות בריאה

1

חובה

חינוך

כן

א

אין

חינוך למיניות-קורס מעשי

1

חובה

קורס ייחודי למשתתפי התכנית בלבד

לא

ב

חינוך למיניות בריאה

מיניות לאור ההלכה

1

חובה

תושב"ע

כן

ב

אין

בתוכנית נעסוק בפיזיולוגיה של גוף האישה והגבר ובפן ההלכתי, המחשבתי והרוחני של מיניות בריאה.