סגל מנהלי

ברכי אליצור

הנהלה

ראש קמפוס מגדל עוז (נשים)

מגדל עוז

02-9937311

383

brachi@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

חפצי אונגר

קמפוס היכל שלמה

מתאמת 'אלף', השאלה בין-ספרייתית, כתבי עת

ירושלים

02-5320908

808,805

cheftziu@herzog.ac.il

טופס פנייה

קארן אמריקוס

יחידת הפיתוח

רכזת פיתוח משאבים

אלון שבות

230

dev@herzog.ac.il

טופס פנייה

גילה אברהם

מזכירות כללית תואר שני

דואר וצילומים

ירושלים

02-5320913

813

gilaa@herzog.ac.il

טופס פנייה

בריינה אוזרובסקי

מינהל אקדמי

מזכירת ראשי חוגים

אלון שבות

073-2179934

371

hugim2@herzog.ac.il

טופס פנייה

יעקב (קובי) אברמוביץ'

מערך הפעלה

הפעלה - קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937311

397

kobyav@herzog.ac.il

טופס פנייה

ללי אוסטרוף

יחידת האינטרנט

מנהלת יחידת האינטרנט

אלון שבות

02-9937328

328

lalio@herzog.ac.il

טופס פנייה

דוד אודס

קמפוס אלון שבות

קיטלוג, מתאם 'אלף', מישחוק, ספרות תורנית באנגלית

אלון שבות

02-9937321

321

odes@herzog.ac.il

טופס פנייה

אריאלה אלמקייס

מזכירות

מזכירות קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937711

380

officemo@herzog.ac.il

טופס פנייה

רונית אסטריק-נדיבי

שכר לימוד

שכר לימוד - תואר ראשון מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937311

382

ronitn@herzog.ac.il

ימי העיון בתנ"ך

אחראית ההרשמה ימי העיון בתנ''ך

אלון שבות

02-9937311

373 / 371

tanach@herzog.ac.il

טופס פנייה

שרה אדלר

מזכירות אקדמית תואר שני

חוגים חינוך יהודי, הוראת תנ''ך, מתמטיקה

ירושלים

02-5320907

807

saraha@herzog.ac.il

טופס פנייה

יהודה ארונסון

יחידת הפיתוח

מנהל פיתוח משאבים

אלון שבות

073-2179932

275

yaaronson@herzog.ac.il

טופס פנייה

יוסף אטל

תחזוקה

אחזקה

ירושלים

055-6695500

yossefatal42@gmail.com

טופס פנייה