סגל מנהלי

אהרון ביג'ל

ספרייה קמפוס אלון שבות

ספרן תורני ראשי

אלון שבות

02-9937356

242

ab@herzog.ac.il

טופס פנייה

ענת בזק

לב לדעת

מנחה ומעצבת מרחבי למידה

אלון שבות

amnbazak@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

יהודה ברנדס

הנהלה

ראש המכללה

אלון שבות

02-9937310

301

brandes@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

דפנה בן עמי

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי - רכזת גמולי השתלמות

ירושלים

02-5320904

886

dafnab@herzog.ac.il

טופס פנייה

אפרת ביטון

משאבי אנוש

מזכירת משאבי אנוש

אלון שבות

073-2179909

268

hr@herzog.ac.il

טופס פנייה

גלעד בורנשטיין

מערך הפעלה

מנהל קמפוס - מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937711 | 052-2606459

411

giladb@herzog.ac.il

טופס פנייה

הודיה בן חיים

מזכירות אקדמית תואר שני

מזכירת תוכנית אחכימה

ירושלים

02-5320918

816

hodayabc@herzog.ac.il

טופס פנייה

איתמר ברנר

הנהלה (קמפוס ירושלים)

מרכז אקדמי של התואר השני

ירושלים

02-5889014

804

itamarb@herzog.ac.il

מרכז תמיכה לסטודנט

נציג הממונה על מניעת הטרדה מינית - קמפוס היכל שלמה

ירושלים

02-5889014

804

itamarb@herzog.ac.il

הנהלה

מרכז התואר השני

ירושלים

02-5889014

804

itamarb@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

עופר בן שימול

מזכירות כללית תואר שני

מזכירות קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320900

800

officehs@herzog.ac.il

מזכירות

מזכירות קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320900

800

officehs@herzog.ac.il

טופס פנייה

שרי בן שטרית

מנהל תלמידים אלון שבות

מינהל תלמידים

אלון שבות

02-9937315

315

minhal1@herzog.ac.il

טופס פנייה

שלום ברגר

הרצוג עולמי Global Herzog

רכז תחום צפון אמריקה

אלון שבות

szberger@gmail.com

טופס פנייה

יעל ברון

ספרייה קמפוס אלון שבות

קיטלוג ויעץ ספרות תורנית

אלון שבות

02-9937330

241

yaelb@herzog.ac.il

טופס פנייה

יואב ברזלי

מינהל אקדמי

ראש מינהל אקדמי

אלון שבות

02-9937354

354

yoavb@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי