סגל מנהלי

עמוס גאולה

רשות המחקר

ראש רשות המחקר

אלון שבות

02-9937333

316

research@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

נעמי גלובק בן ישי

מזכירות אקדמית תואר שני

חוגים תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, חינוך מיוחד

ירושלים

02-5320902

802

nomib@herzog.ac.il

טופס פנייה

ריקי גרינווד

מזכירות

מזכירות קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937333

300

officeas@herzog.ac.il

טופס פנייה