סגל מנהלי

חיים גזיאל

הנהלה (קמפוס ירושלים)

משנה לנשיא המכללה וראש בית הספר ללימודים מתקדמים ע

ירושלים

02-5320903

803

haim.gaziel@gmail.com

הנהלה

משנה לנשיא המכללה וראש בית הספר ללימודים מתקדמים

ירושלים

02-5320903

803

haim.gaziel@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

נעמי גלובק בן ישי

מזכירות אקדמית תואר שני

חוגים תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, חינוך מיוחד

ירושלים

02-5320902

802

nomib@herzog.ac.il

טופס פנייה

ריקי גרינווד

מזכירות

מזכירות קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937333

300

officeas@herzog.ac.il

טופס פנייה