סגל מנהלי

עטרת דור שפיגלמן

מינהל אקדמי

מינהל אקדמי

אלון שבות

ateretsh@herzog.ac.il

טופס פנייה

פנינה דביר

פרסום ושיווק

מעצבת גרפית ורכזת השיווק

אלון שבות

253

shivuk2@herzog.ac.il

טופס פנייה

יעל דיאמנט פפויפר

פיתוח אקדמי

רכזת פיתוח אקדמי וקולות קוראים

אלון שבות

073-2179982

238

yaeld@herzog.ac.il

טופס פנייה

יגאל דביר

סגל מנהלי

לבורנט

אלון שבות

223

yigaldv@herzog.ac.il

טופס פנייה