סגל מנהלי

יעל דיאמנט פפויפר

יחידת הפיתוח

מנהלת פיתוח אקדמי

אלון שבות

073-2179982

238

yaeld@herzog.ac.il

טופס פנייה

יגאל דביר

סגל מנהלי

לבורנט

אלון שבות

223

yigaldv@herzog.ac.il

טופס פנייה