סגל מנהלי

אבידן הימן

מערך הפעלה

הפעלה - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

073-2179928

274

avidanh@herzog.ac.il

טופס פנייה

גיא הלוי

תכנית חרדים

רכז תוכנית אסכולה

ירושלים

828

gaiah0@walla.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

הודיה הופמן

סגל מנהלי

ראש תוכנית ניהול מערכות חינוך

ירושלים

869

hodayah@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

הודיה הר שפי

לב לדעת

מנהלת אתר ותוכן

אלון שבות

hodayane@gmail.com

טופס פנייה

יעל הרשקוביץ

ספרייה קמפוס מגדל עוז

מידענית, אחראית חדר הדרכה ומידע

מגדל עוז

073-2730707

387

meidamo@herzog.ac.il

טופס פנייה

יוני הרבנד

מערך הוראה ולמידה

רכז משאבי למידה

אלון שבות

02-9937323

323

yoniharband@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

מאיר הכהן

ספרייה קמפוס אלון שבות

השאלה בין-ספרייתית, מידע ומדיה

אלון שבות

02-9937321

321

meirha@herzog.ac.il

טופס פנייה

תהילה הר זהב

מנהל תלמידות מגדל עוז

אחראית קליטת סטודנטיות ושנה א' - טיפול בענייני משמעת, בקשות חריגות וצרכים נלווים

מגדל עוז

02-9937318

386

tehilahz@herzog.ac.il

מרכז תמיכה לסטודנט

נציבת הקבילות לענייני הטרדה מינית

מגדל עוז

02-9937318

386

tehilahz@herzog.ac.il

טופס פנייה

יהושע הרלינג

הנהלה

מנכ''ל (משותף) ומנהל משאבי אנוש

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

משאבי אנוש

מנהל משאבי אנוש

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

מרכז תמיכה לסטודנט

נציג הממונה על מניעת הטרדה מינית - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

טופס פנייה

יותם הלפרין

לב לדעת

אחראי תפעול ופרוייקטים

אלון שבות

yotamlevladaat@gmail.com

טופס פנייה