סגל מנהלי

ברכה וילנסקי

יחידת האינטרנט

תמיכה ב'מודל' - תואר שני ולימודי המשך

ירושלים

02-5889006

856

brachav@herzog.ac.il

טופס פנייה

אילנה וייזר

ספרייה קמפוס אלון שבות

ספרנית

אלון שבות

02-9937321

321

elanawe@herzog.ac.il

טופס פנייה

משה וינשטוק

הנהלה

ראש מערך הוראה ולמידה

אלון שבות

moishimimi@gmail.com

מערך הוראה ולמידה

ראש מערך הוראה ולמידה

אלון שבות

moishimimi@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

שיר וולף

יחידת האינטרנט

פיתוח אתר המכללה

אלון שבות

212

atar@herzog.ac.il

טופס פנייה

מירי וולף

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג למתמטיקה - מרכזת ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

volfmiri@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

יעל ווייס

מינהל אקדמי

רכזת מינהל אקדמי

אלון שבות

073-2179913

267

yaelw@herzog.ac.il

טופס פנייה

יונינה ויסקי- מעוז

הכשרה פדגוגית

מזכירת הכשרה המעשית - תוכנית נשים

מגדל עוז

073-2730709

395

yoninam@herzog.ac.il

טופס פנייה