סגל מנהלי

ברכה וילנסקי

יחידת האינטרנט

תמיכה ב'מודל' - תואר שני ולימודי המשך

ירושלים

02-5889006

856

brachav@herzog.ac.il

טופס פנייה

אילנה וייזר

ספרייה קמפוס אלון שבות

ספרנית

אלון שבות

02-9937321

321

elanawe@herzog.ac.il

טופס פנייה

מעין וולר

הכשרה פדגוגית

מזכירת הכשרה מעשית - תוכנית נשים

מגדל עוז

073-2730709

395

hachsharamo@herzog.ac.il

טופס פנייה

משה וינשטוק

הנהלה

ראש מערך הוראה ולמידה

אלון שבות

moishimimi@gmail.com

מערך הוראה ולמידה

ראש מערך הוראה ולמידה

אלון שבות

moishimimi@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

שיר וולף

יחידת האינטרנט

פיתוח אתר המכללה

אלון שבות

212

atar@herzog.ac.il

טופס פנייה

מירי וולף

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג למתמטיקה - מרכזת ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

volfmiri@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

יעל ווייס

מינהל אקדמי

רכזת מינהל אקדמי

אלון שבות

073-2179913

267

yaelw@herzog.ac.il

טופס פנייה

יונינה ויסקי- מעוז

הכשרת מדריכי טיולים

רכזת תיאום וביצוע המחלקה הכשרת מדריכים ומורי דרך

מגדל עוז

02-5889004

492

tiyulim@herzog.ac.il

סגל מנהלי

מזכירת תוכנית רג''ב

מגדל עוז

02-9937311

492

regev@herzog.ac.il

טופס פנייה