סגל מנהלי

ברכה וילנסקי

יחידת האינטרנט

תמיכה ב'מודל' - תואר שני ולימודי המשך

ירושלים

02-5889006

856

brachav@herzog.ac.il

טופס פנייה

שיר וולף

יחידת האינטרנט

פיתוח אתר המכללה

אלון שבות

212

atar@herzog.ac.il

טופס פנייה

מירי וולף

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג למתמטיקה - מרכזת ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

volfmiri@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

יעל ווייס

מינהל אקדמי

רכזת מינהל אקדמי

אלון שבות

073-2179913

267

yaelw@herzog.ac.il

טופס פנייה

יונינה ויסקי- מעוז

הכשרה פדגוגית מגדל עוז

מזכירת הכשרה המעשית - תכנית נשים

מגדל עוז

073-2730709

395

yoninam@herzog.ac.il

טופס פנייה