סגל מנהלי

מירה זעפרני

משאבי אנוש

מזכירות מינהל מורים - עובדי משרד החינוך

ירושלים

02-5889003

853

miraz@herzog.ac.il

תכנית חרדים

תואר ראשון גברים 'אסכולה' - מזכירת התוכנית

ירושלים

02-5889003

853

miraz@herzog.ac.il

טופס פנייה

ישי זינגר

סגל מנהלי

מרכז תוכניות לפנים ולפנים בתואר ראשון ושני

zingerim@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי