סגל מנהלי

שירה חרמון

מרכז היעוץ והרישום

מרכז רישום

אלון שבות

237

rishum@herzog.ac.il

טופס פנייה