סגל מנהלי

איילת טיין

מרכז תמיכה לסטודנט

רכזת סיוע אקדמי

ayeletth@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

רבקה טל

מנהל תלמידים אלון שבות

יועצת אקדמית - בני ישיבות - תואר ראשון

אלון שבות

02-9937358

326

minhal3@herzog.ac.il

טופס פנייה

טלי זנדברג

סגל מנהלי

מנהל הלימודים קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937311

389

taliz@herzog.ac.il

מדור בחינות

מדור בחינות - קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937311

389

taliz@herzog.ac.il

טופס פנייה