סגל מנהלי

עמרם ינאי

ימי העיון בתנ"ך

מרכז ימי העיון בתנ''ך

אלון שבות

02-9937333

377

ramiy@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

שרית ימיני

הסבת אקדמאים

יועצת אקדמית- הסבת אקדמאים - נשים

מגדל עוז

369

saritye@herzog.ac.il

הרחבת הסמכה

יועצת אקדמית - הרחבת הסמכה -נשים

מגדל עוז

369

369

מנהל תלמידות מגדל עוז

יועצת אקדמית- הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה והשלמה לB.Ed - נשים

מגדל עוז

369

saritye@herzog.ac.il

טופס פנייה