סגל מנהלי

עמרם ינאי

ימי העיון בתנ"ך

מרכז ימי העיון בתנ''ך

אלון שבות

02-9937333

377

ramiy@herzog.ac.il

טופס פנייה