סגל מנהלי

אבי כהן

יחידת האינטרנט

מנהל האתר ופיתוח

אלון שבות

02-9937333

355

avico@herzog.ac.il

טופס פנייה

כרמית כהן

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי - רכזת תקציבים ופרויקטים מיוחדים

ירושלים

02-5320914

884

carmitc@herzog.ac.il

טופס פנייה

דפנה כלף

מנהל תלמידות מגדל עוז

מזכירת מנהל תלמידות

מגדל עוז

02-9937339

393

dafnach@herzog.ac.il

טופס פנייה

עינת כהן

יחידת האינטרנט

תומכת תוכנת 'ראשים'

מגדל עוז

388

einatc@herzog.ac.il

טופס פנייה

צחי כהן

לב לדעת

מפתח תוכן ומנחה

אלון שבות

evic41@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

רעות כהן

מדור בחינות

מדור בחינות - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937308

247

exams@herzog.ac.il

טופס פנייה

גילאת כהן

מרכז תמיכה לסטודנט

מרכזת מרכז התמיכה

073-2179921

gilatco@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

לאה כהן

שכר לימוד

שכר לימוד -נוות ישראל

אלון שבות

02-9937347

337

gviyani@herzog.ac.il

טופס פנייה

מיכל כהן

ספרייה

מנהלת הספרייה - קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-2730716

403

mc@herzog.ac.il

טופס פנייה

שרית כהן

יחידת האינטרנט

תומכת תוכנת 'ראשים'

ירושלים

02-5889013

831

saritc@herzog.ac.il

טופס פנייה

תמר כהן

שכר לימוד

שכר לימוד - תואר שני

ירושלים

02-5320909

809

tamarc@herzog.ac.il

טופס פנייה