סגל מנהלי

צחי לב רן

פיתוח מקצועי

אחראי תחום אקדמיה

ירושלים

02-5320905

885

levran@herzog.ac.il

התמחות וכניסה להוראה

אחראי תחום אקדמיה

הכשרה פדגוגית

אחראי תחום אקדמיה

levran@herzog.ac.il

הנהלה

אחראי תחום אקדמיה

levran@herzog.ac.il

טופס פנייה

אוולין לוי

מנהל תלמידים אלון שבות

יועצת אקדמית - הסבת אקדמאים, הרחבת הסמכה ומשלימי תואר

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

הסבת אקדמאים

יועצת אקדמית- הסבת אקדמאים - גברים

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

הרחבת הסמכה

יועצת אקדמית - הרחבת הסמכה - גברים

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

טופס פנייה

ידעיה לוין

לימודי חוץ

מנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

052-4317262

892

yedayal@herzog.ac.il

הנהלה

מ''מ מנכ''ל (משותף) ומנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

052-4317262

892

yedayal@herzog.ac.il

טופס פנייה

יוני לית

יחידת האינטרנט

מעצב סביבות למידה

אלון שבות

307

yonili@herzog.ac.il

טופס פנייה