סגל מנהלי

צחי לב רן

פיתוח מקצועי

מנהל מערך אקדמיה – שדה. הכשרה מעשית, פיתוח מקצועי וכניסה להוראה

ירושלים

02-5320905

885

levran@herzog.ac.il

הכשרה פדגוגית

מנהל מערך אקדמיה – שדה. הכשרה מעשית, פיתוח מקצועי וכניסה להוראה

אלון שבות

02-9937306

306

levran@herzog.ac.il

הנהלה

מנהל מערך אקדמיה – שדה. הכשרה מעשית, פיתוח מקצועי וכניסה להוראה

אלון שבות

02-9937306

306

levran@herzog.ac.il

טופס פנייה

אוולין לוי

מנהל תלמידים אלון שבות

יועצת אקדמית - הסבת אקדמאים, הרחבת הסמכה ומשלימי תואר

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

הסבת אקדמאים

יועצת אקדמית- הסבת אקדמאים - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

הרחבת הסמכה

יועצת אקדמית - הרחבת הסמכה -קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

טופס פנייה

רחל לוי

רשות המחקר

מרכזת רשות המחקר

אלון שבות

073-217-9901

229

research@herzog.ac.il

טופס פנייה

ידעיה לוין

לימודי חוץ

מנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

052-4317262

892

yedayal@herzog.ac.il

הנהלה

מנכ''ל (משותף) ומנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

052-4317262

892

yedayal@herzog.ac.il

טופס פנייה

יוני לית

יחידת האינטרנט

מעצב סביבות למידה

אלון שבות

307

yonili@herzog.ac.il

טופס פנייה