סגל מנהלי

אבי מנצורה

מנהל תלמידים אלון שבות

סגן ראש מִנהל תלמידים ורכז ישיבות

אלון שבות

02-9937359

218

avim@herzog.ac.il

טופס פנייה

דקלה מעוז

חשבות

מנהלת חשבונות ראשית

אלון שבות

02-9937346

346

diklam@herzog.ac.il

טופס פנייה

ברכה מויאל

מינהל אקדמי

מזכירת ראשי חוגים

אלון שבות

073-2179900

284

hugim1@herzog.ac.il

טופס פנייה

אילנה מאיר

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג לגיאוגרפיה - מרכזת ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

ilanania2@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

מתניה מאלי

לב לדעת

מנחה ופרוייקטור

אלון שבות

Matanya1@gmail.com

טופס פנייה

חן מיץ

לב לדעת

אחראית קהילות מקצועיות

אלון שבות

mitzyc@gmail.com

טופס פנייה

אודיה מלק

ספרייה קמפוס אלון שבות

מידענית, אחראית חדר הדרכה ומידע

אלון שבות

290

odayam@herzog.ac.il

טופס פנייה

רחל מאיר

התמחות וכניסה להוראה

רכזת יחידת ההתמחות

אלון שבות

02-9937304

304

rachelme@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

רינת מרלה

יחידת האינטרנט

תמיכה ב'מודל' - תואר ראשון

אלון שבות

348

rinate@herzog.ac.il

טופס פנייה

רונית מוסקוביץ

שכר לימוד

רכזת תחום הגביה

אלון שבות

02-9937314

314

ronitm@herzog.ac.il

טופס פנייה

יקיר מנצור

מנהל תלמידים אלון שבות

יועץ מסלול בני ישיבות

אלון שבות

02-9937358

326

minhal3@herzog.ac.il

טופס פנייה

צילה מזרחי

ספרייה

מרכזת הנהלת הספרייה ומנהלת הספרייה - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937322

322

zm@herzog.ac.il

טופס פנייה