סגל מנהלי

איילה נתנזון

הכשרה פדגוגית

מזכירת ההכשרה המעשית - החוג לחינוך המיוחד

מגדל עוז

073-2730705

385

ayalan@herzog.ac.il

טופס פנייה

איתמר נחמני

יסודות

מפתח תוכן

אלון שבות

itamarn85@gmail.com

טופס פנייה

גדי נבט

חשבות

מנהל כספים

אלון שבות

02-9937333

332

nbet@herzog.ac.il

טופס פנייה

רחל ניצן

הנהלה (קמפוס ירושלים)

מנהלת קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320901

801

racheln@herzog.ac.il

טופס פנייה

שרית נחשון

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג לחינוך מיוחד - מרַכזת ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

349

saritn@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי