סגל מנהלי

אבי סיון

מערך הפעלה

מנהל קמפוס - אלון שבות

אלון שבות

02-9937308

308

avis@herzog.ac.il

טופס פנייה

פאני סלומון

הנהלה

ראש לשכת ההנהלה

אלון שבות

02-9937310

310

fannys@herzog.ac.il

משאבי אנוש

מרכזת מינהל מורים

אלון שבות

02-9337310

310

fannys@herzog.ac.il

טופס פנייה

אשל סרן

התמחות וכניסה להוראה

מזכירת היחידה להתמחות וכניסה להוראה

אלון שבות

073-2179916

259

hitmachut@herzog.ac.il

טופס פנייה

מאירה סולברג

קמפוס מגדל עוז

קיטלוג ויעץ מחקר ותורני

מגדל עוז

073-2730716

410

meira@herzog.ac.il

טופס פנייה

מוטי ספראי

מדידה והערכה

ראש היחידה למדידה והערכה

אלון שבות

282

mottys@herzog.ac.il

טופס פנייה

נתנאל סילברסטון

יחידת המחשוב

מחלקת המיחשוב

ירושלים

865

netanels@herzog.ac.il

טופס פנייה

יאיר סבאן

מנהל תלמידים אלון שבות

רכז לימודי בני הישיבות בימי שישי

אלון שבות

289

yairs@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

יונית סדן

יחידת הפיתוח

מנהלת פיתוח האינטרנט ואתר התנ''ך

אלון שבות

247

yonits@herzog.ac.il

טופס פנייה