סגל מנהלי

אילן עמר

מרכז תמיכה לסטודנט

מרכז התאמות

073-2179920

ilanam@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

יאיר עמיחי

פרסום ושיווק

מנהל שיווק

אלון שבות

073-2179905

358

yairam@herzog.ac.il

טופס פנייה