סגל מנהלי

הילה עיטם אלמלם

יסודות

אחראית משרד, לוגיסטיקה והפקה בפועל

אלון שבות

073-217-9929

265

hilayesodot@gmail.com

טופס פנייה

אילן עמר

מרכז תמיכה לסטודנט

מרכז התאמות

073-2179920

ilanam@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

אלי עטיה

לב לדעת

מנהל לב לדעת

אלון שבות

tamar66@gmail.com

טופס פנייה

יאיר עמיחי

פרסום ושיווק

מנהל שיווק

אלון שבות

073-2179905

358

yairam@herzog.ac.il

טופס פנייה