סגל מנהלי

אביבה פורוש

תכנית חרדים

רכזת תואר שני נשים - אחכימה

ירושלים

avivap@herzog.ac.il

טופס פנייה

גלעד פילוסוף

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג למדעי הטבע - מרכז ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

giladbiochem@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

אבי פרוינד

מערך הפעלה

הפעלה - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937352

352

hafala@herzog.ac.il

טופס פנייה

ליאור פרידמן

מזכירות

מרכזייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320900

800

liorfr@herzog.ac.il

מזכירות כללית תואר שני

מרכזייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320900

800

liorfr@herzog.ac.il

טופס פנייה

יהודית פרידמן

מנהל תלמידים אלון שבות

יועצת אקדמית - תלמידים סדירים ומסיימים - תואר ראשון

אלון שבות

02-9937311

311

minhal4@herzog.ac.il

טופס פנייה

רבקה פוקס

מנהל תלמידים אלון שבות

מזכירת מנהל תלמידים

אלון שבות

02-9937315

315

minhal1@herzog.ac.il

טופס פנייה

נחמה פרידמן

ספרייה

מנהלת הספרייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320924

824

nehamaf@herzog.ac.il

טופס פנייה

אורית פארדניק

יחידת הפיתוח

מזכירת פיתוח מנהלי

אלון שבות

02-9937333

336

oritpa@herzog.ac.il

טופס פנייה

שלי פיקאר

יחידת האינטרנט

אתר המכללה

אלון שבות

02-9937333

239

shellip@herzog.ac.il

קמפוס היכל שלמה

מידענית, רכש

ירושלים

02-5320908

808

shellip@herzog.ac.il

טופס פנייה

תהילה פרנקל רענן

משאבי למידה

מנהלת האולפן

אלון שבות

02-9937333

280

tilaraanan@gmail.com

טופס פנייה

ישורון פישר

הכשרת מדריכי טיולים

מנהל קורסים והכשרות

ירושלים

yeshurunf@gmail.com

טופס פנייה

ציפי פישר

קמפוס אלון שבות

ספרנית ראשית, רכש ויעץ ספרות מחקרית

אלון שבות

02-9937321

321

zf@herzog.ac.il

טופס פנייה