סגל מנהלי

אביבה פורוש

תכנית חרדים

רכזת תואר שני נשים - אחכימה

ירושלים

avivap@herzog.ac.il

טופס פנייה

איילה פרידמן

לב לדעת

כותבת ועורכת תוכן

אלון שבות

ayalafri@gmail.com

טופס פנייה

אלישע פלג

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

רכז אקדמיה כיתה ומתאם השמה של תלמידי רג''ב

אלון שבות

elishap@herzog.ac.il

טופס פנייה

גלעד פילוסוף

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג למדעי הטבע - מרכז ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

giladbiochem@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

אבי פרוינד

מערך הפעלה

הפעלה - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937352

352

hafala@herzog.ac.il

טופס פנייה

ליאור פרידמן

מזכירות

מרכזייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320900

800

liorfr@herzog.ac.il

מזכירות כללית תואר שני

מרכזייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320900

800

liorfr@herzog.ac.il

טופס פנייה

יהודית פרידמן

מנהל תלמידים אלון שבות

יועצת אקדמית - תלמידים סדירים ומסיימים - תואר ראשון

אלון שבות

073-2179910

311

minhal4@herzog.ac.il

טופס פנייה

נחמה פרידמן

ספרייה

מנהלת הספרייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320924

824

nehamaf@herzog.ac.il

טופס פנייה

אורית פארדניק

מיזם התנ"ך

מזכירת מיזם התנ''ך

אלון שבות

073-2205136

336

oritpa@herzog.ac.il

הרצוג עולמי Global Herzog

מזכירת הרצוג עולמי

אלון שבות

073-2205136

336

oritpa@herzog.ac.il

טופס פנייה

רבקה פוקס

מנהל תלמידות מגדל עוז

יועצת אקדמית

מגדל עוז

073-2179941

369

hasavotmo@herzog.ac.il

הסבת אקדמאים

יועצת אקדמית - הסבת אקדמים קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-2179941

369

hasavotmo@herzog.ac.il

הרחבת הסמכה

יועצת אקדמית - הסבת אקדמים קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-2179941

369

hasavotmo@herzog.ac.il

טופס פנייה

שרה פיליפ

מרכז היעוץ והרישום

מרכז ייעוץ ורישום

אלון שבות

02-9937337

819

rishum@herzog.ac.il

טופס פנייה

שלי פיקאר

יחידת האינטרנט

אתר המכללה

אלון שבות

02-9937333

239

shellip@herzog.ac.il

ספרייה קמפוס ירושלים

מידענית, רכש

ירושלים

02-5320908

808

shellip@herzog.ac.il

טופס פנייה

שלומית פישר

יסודות

מפתחת תוכן

אלון שבות

shlofit@gmail.com

טופס פנייה

תהילה פרנקל רענן

מערך הוראה ולמידה

מנהלת האולפן

אלון שבות

02-9937333

280

tilaraanan@gmail.com

טופס פנייה

ישורון פישר

הכשרת מדריכי טיולים

מנהל קורסים והכשרות

ירושלים

yeshurunf@gmail.com

טופס פנייה

ציפי פישר

ספרייה קמפוס אלון שבות

ספרנית ראשית, רכש ויעץ ספרות מחקרית

אלון שבות

02-9937321

321

zf@herzog.ac.il

טופס פנייה