סגל מנהלי

לאה צרן

חשבות

מנהלת חשבונות

אלון שבות

02-9937346

246

bookkeeping@herzog.ac.il

טופס פנייה

נתנאל צנעני

יחידת המחשוב

מחלקת המחשוב

אלון שבות

02-9937319

319

natit@herzog.ac.il

טופס פנייה

יהודה צאירי

מינהל אקדמי

אחראי מסד נתונים

אלון שבות

256

rashim2@herzog.ac.il

טופס פנייה