סגל מנהלי

אביחי קלרמן

הנהלה

סגן הרקטור וראש החוג לחינוך

אלון שבות

02-9937333

356

avichai@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

ברי קיסלוביץ

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

אסתי קליין

משאבי אנוש

מזכירת משאבי אנוש

אלון שבות

073-2179909

269

estherk@herzog.ac.il

טופס פנייה

אסתר מלכה קרול

מינהל אקדמי

מזכירת ראשי חוגים

אלון שבות

073-2179933

373

esthermk@herzog.ac.il

טופס פנייה

אסתי קליין

ספרייה קמפוס אלון שבות

אסטרטגיה דיגיטלית, פרימו, כתבי עת

אלון שבות

073-2179911

379

ek@herzog.ac.il

טופס פנייה

עזרא קהלני

הנהלה

רקטור המכללה

אלון שבות

02-9937310

302

ezrak@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

ג'נט קופיאצקי

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג לאנגלית - מרכזת ההכשרה המעשית

אלון שבות

02-9937333

330

jenetk@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

מירב קרעי

אתר דעת

מזכירת דעת

אלון שבות

029937327 / 0722147200

327

karimerav@gmail.com

טופס פנייה

ליאור קמינצקי

יסודות

מתאם הנני לתפוצות

אלון שבות

liorviolin@gmail.com

טופס פנייה

נחמה קרומביין

ספרייה קמפוס ירושלים

השאלה, הדרכות, יעץ, ספרייה וירטואלית

ירושלים

02-5320908

808

nechamak@herzog.ac.il

טופס פנייה

רחל קרופל

יחידת האינטרנט

יעוץ פדגוגי טכנולוגי לקורסים

אלון שבות

278

rkrupel@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

שמואל קורנבליט

הרצוג עולמי Global Herzog

רכז תחום אמריקה הלטינית

אלון שבות

Shmuelko@herzog.ac.il

טופס פנייה

תמי קמינסקי

הכשרה פדגוגית

מרכזת ההכשרה המעשית - תוכנית נשים

מגדל עוז

02-9937311

263

tamik@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

תחיה קליין

מנהל תלמידות מגדל עוז

יועצת אקדמית - שנה ב'-ד' ומסיימות

מגדל עוז

381

tchiyak@herzog.ac.il

טופס פנייה

זהבה קופל

מזכירות אקדמית תואר שני

חוג לניהול וארגון מערכות חינוך

ירושלים

02-5320906

806

zehavak@herzog.ac.il

טופס פנייה

ציפי קלר

ספרייה

מנהלת מערך הספריות

אלון שבות

02-9937333

318

zk@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי