סגל מנהלי

אלי רבינוביץ'

מרכז היעוץ והרישום

מרכז ייעוץ ורישום

אלון שבות

02-9937337

819

rishum@herzog.ac.il

טופס פנייה

עדנה רייכנברג

לימודי חוץ

רכזת לימודי חוץ

ירושלים

02-5320900

891

info.chutz@herzog.ac.il

טופס פנייה

אהוד רוסט

הסבת אקדמאים

דיקן הסטודנטים וראש מנהל תלמידים - גברים

אלון שבות

02-9937315

309

ehudr@herzog.ac.il

הרחבת הסמכה

דיקן הסטודנטים וראש מנהל התלמידים - גברים

אלון שבות

02-9937315

309

ehudr@herzog.ac.il

מינהל תלמידים

דיקן הסטודנטים וראש מנהל התלמידים

אלון שבות

02-9937315

309

ehudr@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

לאה ריימן

סגל מנהלי

רכזת תוכניות החרדים

היכל שלמה

867

lear@herzog.ac.il

טופס פנייה

נחמיה רוזנפלד

יסודות

אחראי שיווק הנני

אלון שבות

nechemya.rosenfeld@gmail.com

טופס פנייה

רועי שמילמן

הוצאת תבונות

מזכיר / מכירות

אלון שבות

0732179931

345

rois@herzog.ac.il

טופס פנייה

שרון רימון

מיזם התנ"ך

רכזת אתר התנ''ך

אלון שבות

479

sharonr@herzog.ac.il

טופס פנייה

שירה רפאלי

הכשרה פדגוגית

מזכירת ההכשרה המעשית בתכנית הגברים

אלון שבות

02-9937344

375

shirar@herzog.ac.il

טופס פנייה

שלומית רוזנברג

אתר דעת

webmaster

shlomitros@gmail.com

טופס פנייה

שלמה רומי

הנהלה

ראש ביה''ס ללימודים מתקדמים

ירושלים

803

romish@herzog.ac.il

הנהלה (קמפוס ירושלים)

ראש ביה''ס ללימודים מתקדמים

ירושלים

803

romish@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

שושי ריפקין

מדור בחינות

מנהלת מדור בחינות

אלון שבות

02-9937308

481

shoshyr@herzog.ac.il

טופס פנייה

יהושע רייס

מיזם התנ"ך

ראש מיזם התנ''ך (בשבתון)

אלון שבות

shukyr@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

תניה רגב

יסודות

ראש תחום חינוך עמותת יסודות

אלון שבות

tanyatcr@gmail.com

טופס פנייה