סגל מנהלי

זאב תמיר

יחידת המחשוב

מנהל רשת

אלון שבות

02-9937368

368

zeevta@herzog.ac.il

טופס פנייה