סגל מנהלי

מרים מויאל

הרצוג עולמי Global Herzog

מלווה טכנו-פדגוגית

אלון שבות

miriam@herzog.ac.il

מערך הוראה ולמידה

למידה דיגיטלית

אלון שבות

02-9937338

338

miriam@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אורי עופרן

לב לדעת

מנחה קהילות ומפתח השתלמויות

uri.ofran@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

הלל מאלי

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אמילי שפירא

פרויקט התפוצות United

רכזת מדינות דוברות אנגלית

emily.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אלי עטיה

לב לדעת

מנהל לב לדעת

אלון שבות

073-3435849

5849

tamar66@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שרית כהן

ראשים

ראש צוות מערכות מינהל

ירושלים

02-5889013

831

saritc@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

תחיה קליין

מנהל תלמידות מגדל עוז

יועצת אקדמית - שנה ב'-ד' ומסיימות

מגדל עוז

073-3704232

381

tchiyak@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אסתר אבידן

ספרייה קמפוס ירושלים

מידענית

ירושלים

02-5320908

808

Esthera@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

בניהו טבילה

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

חני כהן

מנהל תלמידים

חוגים חינוך יהודי והוראת תנ''ך

ירושלים

02-5320907

807

Chanico@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עטרה קניגסברג

פרויקט התפוצות United

מנהלת תחום השינוי

atara.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מריטה ברבש

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


רבקה פוקס

מנהל תלמידות מגדל עוז

יועצת אקדמית

מגדל עוז

073-2179920

369

hasavotmo@herzog.ac.il

הסבת אקדמאים

יועצת אקדמית - הסבת אקדמים קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-2179920

369

hasavotmo@herzog.ac.il

הרחבת הסמכה

יועצת אקדמית - הסבת אקדמים קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-2179920

369

hasavotmo@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יואב ברזלי

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ארכיון מורים

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יעל שרון

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מערכות מידע

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אורי רובינשטיין

לב לדעת

כותב תוכן, מנחה ומפתח השתלמויות

ori770@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

זיוה וייס

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג לחינוך המיוחד - רכזת הכשרה מעשית הסבה ומתקדמים

אלון שבות

073-2179913

267

wziva@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אורית לם

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נועה חזן

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ברוריה שחם

מזכירות

מזכירות קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937333

300

officeas@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

תהילה הר זהב

מנהל תלמידות מגדל עוז

מרכזת מינהל תלמידות ואחראית קליטת סטודנטיות שנה א' - טיפול בענייני משמעת, בקשות חריגות וצרכים נלווים

מגדל עוז

02-9937318

386

tehilahz@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

vitaly

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


רחל לוי

רשות המחקר

מזכירת רשות המחקר

אלון שבות

073-3324696

229

research@herzog.ac.il

לב לדעת

מנהלת אדמינסטרטיבית

אלון שבות

073-3324696

229

research@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

דפנה כלף

מנהל תלמידות מגדל עוז

מזכירת מנהל תלמידות

מגדל עוז

073-2179940

393

dafnach@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עינת כהן

ראשים

צוות מערכות מינהל

מגדל עוז

073-3704230

388

einatc@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

סיגל

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מיכל לב

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רשל גארי

פרויקט התפוצות United

רכזת דיגיטל בצרפת

rachel.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אסתי קליין

ספרייה קמפוס אלון שבות

אסטרטגיה דיגיטלית, חממ''ה, כתבי עת

אלון שבות

02-9937323

323

ek@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שלום ברגר

הרצוג עולמי Global Herzog

רכז תחום צפון אמריקה

אלון שבות

szberger@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אביבה פרוש

הנהלה

רכזת אחכימה

ירושלים

avivap@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

דניאל תורג'מן

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רננה אייזנברג

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רבקה טל

ראשים

צוות מערכות מינהל

אלון שבות

02-9937324

3241

Rashim3@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


עדי צמחוני- גרינבוים

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מלכה סולימן

מדור בחינות

מדור בחינות – קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937308

247

exams@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רינת מרלה

אינטרנט

צוות אינטרנט, אחראית מודל

אלון שבות

073-3505067

239

rinate@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אסתי קליין

משאבי אנוש

רכזת משאבי אנוש

אלון שבות

073-2179909

269

estherk@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אביטל זביחי

חשבות

מנהלת חשבונות -היכל שלמה

ירושלים

02-5889002

852

avitalz@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שי קיל

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מיכל שרייבר

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

צבי נדיבי

מרכז היעוץ והרישום

מערך השירות

אלון שבות

073-3324157

4157

zvine@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

איילה פרידמן

לב לדעת

כותבת ועורכת תוכן

אלון שבות

ayalafri@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שושי מעטוף

מדור בחינות

מדור בחינות - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320916

873

shoshi@herzog.ac.il

ראשים

צוות מערכות מינהל

ירושלים

02-5320916

873

shoshi@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עומר קינד

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אבי מנצורה

מנהל תלמידים אלון שבות

ראש מנהל לומדים

אלון שבות

02-9937359

309

avim@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


חנה ברויער

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רונית מוסקוביץ

שכר לימוד

רכזת תחום הגביה ושכר לימוד אלון שבות

אלון שבות

02-9937314

314

ronitm@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

זהבה קופל

מנהל תלמידים

חוגים ניהול וארגון מערכות חינוך ומתמטיקה

ירושלים

02-5320906

806

zehavak@herzog.ac.il

מנהל אקדמי

היכל שלמה

02-5320906

806

zehavak@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עינת פנירי

חשבות

מנהלת חשבונות

אלון שבות

073-2179903

246

bookkeeping@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עינת לוין

פרויקט התפוצות United

מנהלת שיווק

einat.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מיכל קורניץ

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יגאל פלברט

פרויקט התפוצות United

מנהל כספים

yigal.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נעמה קורח שריג

פרויקט התפוצות United

מנהלת שותפויות

naama.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ברכה וילנסקי

מערך הוראה ולמידה

למידה דיגיטלית

ירושלים

02-5889006

856

brachav@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מירב קרעי

אתר דעת

מזכירת דעת

אלון שבות

073-3435846

5846

karimerav@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עופר בן שימול

מזכירות

מזכירות קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320900

800

officehs@herzog.ac.il

מנהלה

מזכירות קמפוס היכל שלמה

היכל שלמה

02-5320900

800

oferb@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אדוה פלק

לב לדעת

מנהלת קהילות מקצועיות

adva.falk@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


מרדכי נוביק

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

חוה מגדר-כהן

פיתוח משאבים

רכזת גיוס משאבים בישראל

אלון שבות

073-2179932

275

chavamc@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ורדה סורוק

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רעות כהן

מנהל אקדמי

מזכירות ראשי חוגים

אלון שבות

02-9937308

247

hugim6@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יפעת משגב

יסודות

מפתחת תוכן ומנחה פדגוגית

אלון שבות

yifat@yesodot.org.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מירה גולדשמיט

הכשרה פדגוגית - מרכזי חוגים

החוג לחינוך המיוחד - רכזת הכשרה מעשית מתחילות

אלון שבות

263

miragold5@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

צחי מגנאג'י

מנהלה

מנהל היכל שלמה

היכל שלמה

02-5889018

890

Megnagy@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מאיר הכהן

ספרייה קמפוס אלון שבות

השאלה בין-ספרייתית, מידע ומדיה

אלון שבות

02-9937321

321

meirha@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מרים עדי

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יערה שילה

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

הודיה בן חיים

מנהל תלמידים

מזכירת תוכנית אחכימה

ירושלים

02-5320918

816

hodayabc@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שלומית פישר

יסודות

מפתחת תוכן ומנחה פדגוגית

אלון שבות

shlofit@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


אתי אברמוביץ

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ורד שלום

תוכנית חרדים

תואר ראשון נשים - ''נוות ישראל''

היכל שלמה

02-5320917

817

vereds@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

חגית ברנע

יסודות

מנהלת חינוכית ומפתחת תוכן

chagit@yesodot.org.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ללי אוסטרוף

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

דב זינגר

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יעל סרלין

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שיר וולף

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עובד אברך

פרויקט התפוצות United

מנהל מדינות אמריקה הלטינית

oved.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

תמר שוורץ

מערך הוראה ולמידה

למידה דיגיטלית

אלון שבות

073-3670859

859

tamarsh@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נעמי הלימי

מרכז היעוץ והרישום

מרכז רישום

אלון שבות

073-3669782

245

naomih@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יעקב (קובי) אברמוביץ'

מערך הפעלה

הפעלה - קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-3704130

397

kobyav@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

חנה דורסמן

פרויקט התפוצות United

מנהלת United

Hanadorsman.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


עדנה רייכנברג

לימודי חוץ

מנהלת תוכניות לימודי חוץ

ירושלים

02-5889019 (וואטסאפ)

891

ednar@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

טל קרטן

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יקיר מנצור

מנהל תלמידים אלון שבות

יועץ מסלול בני ישיבות

אלון שבות

02-9937358

326

minhal3@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יונינה ויסקי- מעוז

הכשרת מדריכי טיולים

רכזת תיאום וביצוע המחלקה הכשרת מדריכים ומורי דרך

מגדל עוז

073-2179986

492

tiyulim@herzog.ac.il

סגל מנהלי

מזכירת תוכנית רג''ב

מגדל עוז

073-2179986

492

regev@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אביטל בר ניצן

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נחמה קרומביין

ספרייה קמפוס ירושלים

השאלה, הדרכות, יעץ, ספרייה וירטואלית

ירושלים

02-5320908

808

nechamak@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

תמר אפלבום יסלזון

מיזם התנ"ך

רכזת תכנים, מיזם התנ''ך

אלון שבות

073-324-2780

479

tamaraj@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

פנינה דביר

פרסום ושיווק

מעצבת גרפית ורכזת השיווק

אלון שבות

073-3505062

253

shivuk2@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

פאני סלומון

הנהלה

מנהלת לשכת ההנהלה

אלון שבות

02-9937310

310

fannys@herzog.ac.il

משאבי אנוש

מרכזת מינהל מורים

אלון שבות

02-9337310

310

fannys@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רוני אלדד

לב לדעת

מפתחת תוכן

אלון שבות

ronieldad@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אלונה שבט

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יעל ווייס

מנהל אקדמי

מנהלת מנהל אקדמי

אלון שבות

073-2179913

267

yaelw@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


אסתר מלכה קרול

מנהל אקדמי

מזכירות ראשי חוגים

אלון שבות

073-2179933

373

esthermk@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רחל זריצקי

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

הניה ספטנר

התמחות וכניסה להוראה

מזכירת היחידה להתמחות וכניסה להוראה

אלון שבות

073-2179916

259

hitmachut@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

גלעד בורנשטיין

מערך הפעלה

מנהל קמפוס - מגדל עוז

מגדל עוז

073-3704132 | 052-2606459

411

giladb@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

משה שנס

הפעלה

תפעול אירועים

היכל שלמה

moshes_hs@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יוחנן שריידר

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ריקי גרינווד

הכשרה קלינית

מזכירת הכשרה מעשית - תוכנית נשים

מגדל עוז

073-3704134

395

hachsharamo@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אידה שלום

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נתנאל בן נון

הרצוג עולמי Global Herzog

מזכיר הרצוג העולמי ומיזם התנ''ך

אלון שבות

073-3242786

336

herzogolami@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מירי אנדבלד

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יהושע הרלינג

הנהלה

מנכ''ל ומנהל משאבי אנוש

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

משאבי אנוש

מנהל משאבי אנוש

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

מרכז תמיכה לסטודנט

נציג הממונה על מניעת הטרדה מינית - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

הודיה הר שפי

לב לדעת

מנהלת תוכן ופדגוגיה

אלון שבות

hodayane@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


יוני לית

מערך הוראה ולמידה

מְרַכֵּז הליווי הפדגוגי

אלון שבות

02-9937307

307

yonili@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עינת רוזנברג

משאבי אנוש

סגנית מנהל מחלקת משאבי אנוש

אלון שבות

073-3502294

339

Einatro@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יעל רענן

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ידעיה לוין

הנהלה

סגן נשיא לפיתוח וקשרי חוץ ומנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

073-2179939

289

yedayal@herzog.ac.il

לימודי חוץ

מנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

02-5889020

892

yedayal@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

בריינה אוזרובסקי

מנהל אקדמי

מזכירות ראשי חוגים

אלון שבות

073-3324989

371

hugim2@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יעל אברהמי

הפעלה

עוזרת ניהול אירועים

ירושלים

02-5889018

890

events-hs@herzog.ac.il

מנהלה

עוזרת ניהול אירועים

היכל שלמה

02-5889018

890

events-hs@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נורית פרופ

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אבי פרוינד

מערך הפעלה

הפעלה - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937352

352

hafala@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

aviya

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

קרן בסין

מערך הוראה ולמידה

מפיקה במערך האקדמי

אלון שבות

073-2179997

272

kerenb@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שלומית רוזנברג

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אשל סרן

מנהל אקדמי

מזכירות ראשי חוגים

אלון שבות

073-2179984

284

hugim5@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


עמיחי בנעט

הרצוג עולמי Global Herzog

מנהל הרצוג עולמי

אלון שבות

073-3502296

365

amihaib@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

איילת כהן וידר

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

הלל ברזלי

מנהל תלמידים אלון שבות

רכז ישיבות

אלון שבות

073-2179924

218

hallelbr@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יהושבע שינברג-סמט

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יצחק טרכטנגוט

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שרה גלובל הרצוג

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שרי בן שטרית

מנהל תלמידים אלון שבות

מינהל תלמידים

אלון שבות

02-9937315

315

minhal1@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

איתמר נחמני

יסודות

מפתח תוכן ומנחה פדגוגי

אלון שבות

itamarn85@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רחל בוטבול

מנהל אקדמי

היכל שלמה

073-3265556

869

rachelbo@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נעמה עמית

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

תמר וינטר

תוכנית חרדים

תואר ראשון נשים ''נוות ישראל''

ירושלים

02-5320929

829

tamarv@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

מוריה כהן

יסודות

רכזת הפקה ולוגיסטיקה

yesodot@yesodot.org.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


אבי סיון

מערך הפעלה

מנהל קמפוס - אלון שבות

אלון שבות

073-3324962

308

avis@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יהודה צאירי

מנהל אקדמי

אחראי מסד נתונים

אלון שבות

073-3504717

256

rashim2@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אודליה אוחנה

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

עמרם ינאי

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ישורון פישר

הכשרת מדריכי טיולים

מנהל קורסים והכשרות

ירושלים

yeshurunf@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ליאורה שמש

מערך הוראה ולמידה

מנהלת הליווי הפדגוגי ורכזת מערך הוראה, למידה והערכה

אלון שבות

073-3669383

353

liorash@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

test

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שולמית עציון

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

לאה כהן

שכר לימוד

שכר לימוד -נוות ישראל

היכל שלמה

02-5889003

853

gviyani@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אליעזר שליט

פרויקט התפוצות United

מנהל מדינות דוברות צרפתית

eliezer.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נעמה שלם

לב לדעת

מנחה ומפתחת השתלמויות

shalemn@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

דודי ארונובסקי

ספרייה קמפוס אלון שבות

קיטלוג ויעץ ספרות תורנית

אלוןן שבות

073-3502299

243

davidar@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


דפנה בן עמי

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי - רכזת גמולי השתלמות

ירושלים

02-5320904

886

dafnab@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רונית אסטריק-נדיבי

שכר לימוד

שכר לימוד - תואר ראשון מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937311

382

ronitn@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

גדי נבט

חשבות

מנהל כספים

אלון שבות

073-2179978

332

nbet@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נתנאל צנעני

חומרה ותשתיות

ראש צוות תשתיות

אלון שבות

02-9937320

320

natit@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

תניה רגב

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יונתן ברנשטיין

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יוסף אטל

הפעלה

אחזקה

היכל שלמה

055-6695500

yossefatal42@gmail.com

הפעלה

אחזקה

היכל שלמה

055-6695500

yossefatal42@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אוולין לוי

מנהל תלמידים אלון שבות

יועצת אקדמית - הסבת אקדמאים, הרחבת הסמכה ומשלימי תואר

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

הסבת אקדמאים

יועצת אקדמית- הסבת אקדמאים - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

הרחבת הסמכה

יועצת אקדמית - הרחבת הסמכה -קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937312

312

minhal2@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

חביבה שפטר

לב לדעת

מנהלת השתלמויות מקוונות

אלון שבות

speterfamily@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רועי ויסמן

יסודות

מפתח תוכן ומנחה פדגוגי

אלון שבות

roee@yesodot.org.il

roee@yesodot.org.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יונינה ויסקי- מעוז

סגל מנהלי

מזכירת תוכנית רג"ב

073-2179986

regev@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

תמר חזות

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


אריאלה אלמקייס

מזכירות

מזכירות קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

02-9937311

380

officemo@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

דוד זולדן

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

איתן שנדורפי

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אביעד כהנא

סגל מנהלי

avikahan5@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נתן בקר

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

דקלה מעוז

חשבות

מנהלת חשבונות ראשית

אלון שבות

02-9937346

346

diklam@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

כרמית כהן

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי - רכזת תקציבים ופרויקטים מיוחדים

ירושלים

02-5320914

884

carmitc@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אושרת הרשלר

לימודי חוץ

צוות לימודי חוץ / רכזת קהילות לומדות

ירושלים

02-5889001

851

oshrath@herzog.ac.il

ראשים

תומכת למידה

ירושלים

02-5889001

851

oshrath@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

נתנאל סילברסטון

חומרה ותשתיות

צוות תשתיות - אלון שבות

אלון שבות

073-3246069

319

netanels@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יעל וייס-וייזל

פרויקט התפוצות United

רכזת אדמינסטרציה ותפעול

yael.united@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יהודית פרידמן

מנהל תלמידים אלון שבות

מרכזת מנהל לומדים באלון שבות

אלון שבות

073-2179910

311

minhal4@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

לורן גרין

פיתוח משאבים

רכזת גיוס משאבים – ריכוז אדמיניסטרטיבי

אלון שבות

073-3702298

230

laurengr@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


מאירה מחקר

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אופירה הוניג

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077