מבחנים

הנחיות לעונת הבחינות הקרובה

מועדי הבחינות מופיעים בפורטל המרצה. אם בקורס שלך לא מתקיימת בחינה ומופיע מועד לבחינה או להיפך, נא לעדכן את מדור הבחינות מיידית. אנו משריינים כיתות ומשגיחים עבור כל בחינה ועלינו להיערך בהתאם.

את שני שאלוני הבחינות (מועד א' ומועד ב') יש להעלות למערכת תומקס לפי ההנחיות שלהלן, כל שאלון במועד המיועד לו, עד לשלושה שבועות לפני מועד המבחן.

כמו כן, יש לוודא כי משקלי הבחינות והמטלות בקורס מוגדרים באופן תקין ע"פ ההנחיות באתר המכללה, עמוד הסגל, בפרק מטלות וציונים.

 

הנחיות לכתיבת שאלון בחינה:

  1. ניתן להרכיב שאלון משאלות סגורות (אמריקאיות) ומשאלות פתוחות. 

        2. יש לרשום את כל השאלות בקובץ WORD. שאלות סגורות יש למספר 1,2,3 ואת המסיחים ב-א,ב,ג. שאלות פתוחות יש למספר 1,2,3, ואם יש סעיפים לשאלות יש למספר 1.1, 1.2, 1.3.

      3. בתואר הראשון, למעט הבחינות בחוגים למתמטיקה ומדעים, יש להקציב לכל מבחן עד 90 דקות, נא לכתוב שאלות בהתאם לכך. לבחינות בחוגים למתמטיקה ומדעים יוקצבו עד שעתיים.

        4. בתואר השני, יש להקציב לכל מבחן עד שעתיים. נא לתכנן את המבחן בהתאם לזמן המוקצב.

        5 . יש לציין בפתיח למבחן האם ואיזה חומר עזר מותר בשימוש. מומלץ להעלות חומר עזר כנספח לבחינה. אם לא מצוין חומר עזר מותר בשימוש – המשגיח בחדר הבחינה לא יאפשר שימוש בחומרים חיצוניים.

       6. ברירת המחדל של המערכת נועלת את מחשב הנבחן בפני שימוש בחלונות נוספים מלבד הבחינה. במידה וברצונך לאפשר שימוש אחר במחשב (אתרי אינטרנט, מודל וכו..) – יש לפנות למדור בחינות.

   7. לאחר שכתבת את טופס המבחן יש לעבור עליו, לקרוא אותו היטב, להגיה היכן שצריך ולהעלות אותו למערכת תומקס ע"פ ההנחיות הבאות:

א. כניסה למערכת בקישור זה. שם המשתמש הוא ת"ז (9 ספרות!). הסיסמה זהה לסיסמה של פורטל המרצה

ב. בצד ימין של המסך יש ללחוץ על הסטטוס "שאלונים הממתינים להפקדה".

ג. יש לסמן את המבחן הרצוי (לשים לב לתאריך ולמועד!) ע"י לחיצה על המנעול שמימין.

ד. כשהמנעול אדום והשורה אפורה יש ללחוץ על "פעולות" בראש הטבלה, ואז על "הפקד שאלון בחינה".

ה. בעמוד הבא יש לבחור במצב בחינה וסוג שאלון "אונליין".

ו. בעמוד הבא יש להעלות את קובץ השאלות שהכנת. המערכת תעבד את השאלות ותפתח את הבחינה לעריכה.

ז. בעריכת המבחן ניתן לקבץ שאלות לקבוצת בחירה (סימון השאלות הרצויות + לחיצה על "קבץ כבחירה") או לקבוצה רגילה ללא בחירה ("קבץ כקבוצה"). יש לתת ניקוד לכל שאלה. אם הניקוד על כל השאלות זהה, אפשר לסמן את כל השאלות במשבצת העליונה וולחוץ על "חשב ניקוד". בשאלות פתוחות המכילות סעיפים – יש לתת ניקוד לכל סעיף בשאלה.

         ח. שאלות אמריקאיות מעורבלות (הן בסדר השאלות והן במסיחים) שאלות פתוחות אינן מעורבלות.

         ט. ניתן לאפשר לנבחנים לכתוב את תשובותיהם בכתב יד על נייר, ולסרוק את הנייר
         בתום הבחינה. בכדי להגדיר זאת, יש ללחוץ על הצלמית המסומנת
         בתמונה שלהלן:

  ולבחור ב"אפשר סריקת תשובה"

ט. יש לבצע את כל שלבי השמירה והאישור, כולל הזנת משך הבחינה וחומרי העזר, עד לקבלת ההודעה "מזל טוב! מבחן חדש נולד!".

הדרכה של תומקס בנושא מבחנים – כולל סרטונים

 

נוכחות בבחינות:

במועד א' יש להיות נוכח בכיתת המבחן לפחות כמה דק' בתוך חצי השעה הראשונה של המבחן. לאחר מכן ניתן להתחבר למוניטור הבחינה ולענות שם על שאלות הנבחנים.

במועד ב' אין צורך בנוכחות בכיתה ומספיק להתחבר למוניטור הבחינה.

בכל מקרה, לפני התנתקות מהמוניטור – יש לעדכן את הנבחנים

התאמות והקלות:

מרכז התמיכה לסטודנט הוא הסמכות הבלעדית בקביעת התאמות לתלמיד. יש להפנות לשם תלמידים המבקשים התאמות (הארכת זמן, תרגום וכד'). מרצה אינו מוסמך להעניק התאמות (כגון תוספת זמן, הקראה או כל התאמה אחרת).

בדיקת הבחינות

הבחינות תבדקנה ע"י המרצים באמצעות מערכת הבדיקה של חברת Tomax. ביום הבחינה תשלח אליך הודעה ובה קישור לבדיקת הבחינה. אם לא קיבלת הודעה, עליך להיכנס למערכת (לקטגוריית "מבחנים ממתינים לבדיקה") ולבדוק האם הבחינה הגיעה. במידה והבחינה לא עלתה – יש ליידע את מדור בחינות.

הדרכה לבדיקת הבחינות ניתן למצוא בסרטוני ההדרכה של מדור מבחנים

לאחר בדיקת הבחינות יש ללחוץ על "סיים בדיקה". הציונים ומחברות הבחינה מסונכרנים אוטומטית לסטודנטים. מרצה שלא ילחץ על סיים בדיקה, הציונים בקורס שלו לא יעודכנו בראשים.

פתיחת מבחנים
ע"פ חוק זכויות הסטודנט – הסטודנט זכאי לראות במה שגה במבחן. אשר על כן, יש לאפשר לסטודנטים לראות את הבחינה לאחר הבדיקה. אם המרצה לא מעוניין לשלוח את שאלון הבחינה לסטודנטים, יש לבצע "פתיחת מבחן" – מפגש עם הסטודנטים בקמפוס (או בזום) בו יוצגו שאלות הבחינה ותשובותיה. אפשר להיפגש עם הסטודנטים באופן אישי או קבוצתי. את המפגש חובה לקיים לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד ב'.

ערעורים

ערעור על ציונים ישלח ע"י הסטודנט מתוך מערכת 'ראשים', הודעה על ערעור תשלח אליך בדוא"ל. יש להכנס לפורטל המרצה ולהגיב עליו כפי שמתואר בקובץ ההנחיות. ניתן לענות על ערעור במשך שלושה שבועות לאחר הגשתו. ניתן גם להפחית ציון בעקבות ערעור.

מועדי ב' וג'

קיימת חובת רישום למועדי ב' לכל הסטודנטים, גם למי שנכשל או לא ניגש למועד א'. סטודנט שלא נרשם למועד ב' לא יוכל להיבחן.

סטודנט שזקוק למועד ג' יפנה לגורמים הבאים. מרצה אינו מוסמך לקבוע מועד מבחן:

אלון שבות – אבי מנצורה    avim@herzog.ac.il

מגדל עוז – טלי זנדברג       taliz@herzog.ac.il

היכל שלמה – איתמר ברנר itamarb@herzog.ac.il

סיום התהליך

הציון הסופי של הסטודנט בקורס מופיע בעמוד קליטת הציונים בעמודה "ציון משוקלל". כל זמן שחסרים פריטי ציון לא יופיע ציון משוקלל.

עובדי המדור:

שושי ריפקיןאלון שבותshoshyr@herzog.ac.il02-9937308שלוחה 481
שני קיוולאלון שבותexams@herzog.ac.il02-9937308שלוחה 247
טלי זנדברגמגדל עוזtaliz@herzog.ac.il02-9937311שלוחה 4
אושרת הרשלרהיכל שלמהoshrath@herzog.ac.il02-5889001שלוחה 851

המדור מרכז את כל נושאי הבחינות והציונים במכללה.