קורסים מרוכזים – תואר ראשון

המכללה מקיימת קורסים מרוכזים בנושאים שמתאימים ללימוד בדרך זו. רוב הקורסים המרוכזים הם בהיקף של 1 ש"ש, אך ישנם גם קורסים של 4-2 ש"ש. רוב הקורסים נמשכים 3 ימים אך יש גם כאלה (באנגלית ועוד) שנמשכים עד 12 יום בהתאם לנושא, לתוכן ולרמת הקורס.

הקורסים מתקיימים בדרך כלל בין השעות 17:00-9:00. קורסים מרוכזים המתקיימים בקמפוס היכל שלמה מתקיימים במשך חמישה ימים מלאים שבהם נלמדים שני קורסים שונים, קורס ראשון בין השעות: 13.30-9.00, קורס שני בין השעות 18:20-14:00.

 

קורסים מרוכזים (תשפ"א):  גברים קורסים מרוכזים (תשפ"א):  נשים

 

הרשמה

  • הרשמה לקורסים המרוכזים מתבצעת בזמן בניית המערכת לשנת הלימודים וגם במהלך שנת הלימודים. ההרשמה יכולה להיות מקוונת, דרך היועץ הוירטואלי, או דרך מנהל התלמידים:

  בקמפוס אלון שבות: שרי בן שטרית – minhal1@herzog.ac.il
  בקמפוס מגדל עוז: דפנה כלף – dafnach@herzog.ac.il

  • ההרשמה לקורסים באנגלית היא ע"פ הציונים במבחן הפסיכומטרי, או במבחן אמיר/אמיר"ם (ראו פרטים בלימודי יסוד במידעון או באתר).
  • פתיחת הקורסים מותנית במספר משתתפים מינימלי כפי שנקבע ע"י הנהלת המכללה.

 

ביטול

  • ניתן לבטל ההרשמה עד שבועיים לפני תחילת הקורס. ביטול קורס עזרה ראשונה רק עד שבועיים לפני פתיחת החלק המקוון.
  • אי הגעה לקורס שנרשמת אליו ללא הודעת ביטול מראש, תחויב בקנס של 200 ש"ח.
  • ביטול הרשמה מחייב שליחת הודעה בדוא"ל למשרד מינהל התלמידים:

  בקמפוס אלון שבות: שרי בן שטרית – minhal1@herzog.ac.il
  בקמפוס מגדל עוז: דפנה כלף – dafnach@herzog.ac.il

 

הסעות

אין מערך הסעות לקורסים המרוכזים.