קורסים מרוכזים – תואר ראשון

המכללה מקיימת קורסים מרוכזים בנושאים שמתאימים ללימוד בדרך זו. רוב הקורסים המרוכזים הם בהיקף של 1 ש"ש, אך ישנם גם קורסים של 4-2 ש"ש.
רוב הקורסים נמשכים 3 ימים אך יש גם כאלה (באנגלית ועוד) שנפרשים על פני 5, 7 או 12 יום בהתאם לנושא, לתוכן ולרמת הקורס.
הקורסים מתקיימים בדרך כלל בין השעות 17:00-9:00.
קורסים מרוכזים המתקיימים בקמפוס היכל שלמה מתקיימים במשך חמישה ימים מלאים שבהם נלמדים שני קורסים שונים.
13:30- 9:00   קורס ראשון
18:20- 14:00 קורס שני


קורסים מרוכזים (תשע"ט): גברים

קורסים מרוכזים (תשע"ט): נשים
 

קורסים מרוכזים (תש"ף): גברים

 

קורסים מרוכזים (תש"ף): נשים

 

הרשמה

  • הרשמה לקורסים המרוכזים מתבצעת בזמן בניית המערכת לשנת הלימודים וגם במהלך שנת הלימודים. ההרשמה היא או מקוונת, דרך יועץ הוירטואלי, או דרך מנהל התלמידים:

בקמפוס אלון שבות: רבקה פוקס – minhal1@herzog.ac.il
בקמפוס מגדל עוז: דפנה כלף – dafnach@herzog.ac.il

  • ההרשמה לקורסים באנגלית היא ע"פ הציונים במבחן הפסיכומטרי, או במבחן אמיר (ראו לימודי יסוד)
  • פתיחת הקורסים מותנית במספר משתתפים מינימלי כפי שנקבע ע"י הנהלת המכללה.

 

ביטול

  • ניתן לבטל ההרשמה עד שבועיים לפני התחלת הקורס. ביטול קורס עזרה ראשונה רק עד שבועיים לפני פתיחת החלק המקוון.
  • אי הגעה לקורס שנרשמת אליו ללא הודעת ביטול מראש, יחויב בקנס של 200 ש"ח.
  • ביטול הרשמה מחייב שליחת הודעה בדוא"ל למשרד מינהל התלמידים:

בקמפוס אלון שבות: רבקה פוקס – minhal1@herzog.ac.il
בקמפוס מגדל עוז: דפנה כלף – dafnach@herzog.ac.il

 

הסעות

אין מערך הסעות לקורסים המרוכזים.