קורסים מרוכזים – תואר ראשון

המכללה מקיימת מערך קורסים מרוכזים – רובם בהיקף של 1 ש"ש ומיעוטם בהיקף של 2 ש"ש או יותר.

קורס מרוכז כולל  3 ימי לימוד, ואולם יש מן הקורסים שכוללים פחות מזה (למשל בהשלמה לקורס מקוון) או יותר מזה – תלוי בנושא הקורס, בתוכנו, במטרתו וברמתו.

שיעורי הקורסים המרוכזים מתקיימים בדרך כלל בין השעות 09:00–17:00.
 

קורסים מרוכזים (תשפ"ד) קמפוס אלון שבותקורסים מרוכזים (תשפ"ד) קמפוס מגדל עוז

 

הרשמה

הרשמה לקורסים המרוכזים מתאפשרת בזמן בניית המערכת לשנת הלימודים, וגם במהלך שנת הלימודים.
אפשר להירשם באופן מקוון, באמצעות היועץ הווירטואלי או באמצעות מִנהל הלומדים:

בקמפוס אלון שבות: שרי בן שטרית – minhal1@herzog.ac.il

בקמפוס מגדל עוז: דפנה כלף – dafnach@herzog.ac.il

פתיחת קורס מרוכז מותנית במספר משתתפים מינימלי כפי שקובעת הנהלת המכללה.

ביטול

    • ניתן לבטל הרשמה עד שבועיים לפני תחילת הקורס. ביטול קורס עזרה ראשונה רק עד שבועיים לפני פתיחת החלק המקוון.
    • אי־הגעה לקורס ללא הודעת ביטול מראש תגרור קנס של 200 ש"ח.
    • ביטול הרשמה מחייב שליחת הודעה בדוא"ל למשרד מִנהל הלומדים.

הסעות

אין מערך הסעות לקורסים המרוכזים.