דקנט הסטודנטים

דקנאט הסטודנטים

ייעודו של דיקן הלומדים במכללה הוא להרבות שמחה בלב הלומדים ולהעלות חיוך על פניהם. כדי להגשים ייעוד זה תפעל הדיקנות בתחומים הבאים:

 • יוזמות לפעילות תרבות והעשרה בקמפוסים ומחוץ להם באמצעות אירועי תרבות וחוויה במהלך השנה.
 • סיוע ועידוד לכל סטודנטית וסטודנט הנתקלים בקושי – לימודי, רגשי או מנהלתי.
 • סיוע בקבלת מלגות.
 • הנחות לתלמידים המתקשים בקבלת שכר לימוד.
 • פעולה משותפת עם אגודת הסטודנטים לקידום מטרותיה ופעולותיה.
 • ריכוז ועדות המשמעת של כל אחד מהקמפוסים של המכללה.

דיקן המכללה הוא כתובת לתלונות, להצעות, להערות ולהארות של כלל הלומדים. אם גורם במכללה לא נענה לפנייתכם באופן שהשביע את רצונכם, תוכלו לפנות אליי ויחד עם הגורם המתאים במכללה אטפל בפנייתכם.

כתובת המייל שניתן לפנות אליה היא dean@herzog.ac.il

באיחולי שנת לימודים פורייה, גדושה בצמיחה, בהרחבת דעת, בשמחה ובחיוכים.

עדן הכהן
פרופ' עדן הכהן
חנה ריקלין
ד"ר חנה ריקלין
תילי ברול

השירותים שלנו

המכללה מעוניינת לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד באמצעות מלגות שמקורן בגורמי חוץ. עובדי המכללה סורקים כל העת את רשת האינטרנט בחיפוש אחר מלגות המתאימות לכם, וכדאי לסטודנטים המעוניינים במלגה להתעדכן תכופות במתחדש באתר. נדגיש: הקשר הוא בין הסטודנט.ית ובין הגורם המעניק את המלגה, והמכללה רק מסייעת לכם באיתור גורמי החוץ. במידת הצורך נוכל לעזור לכם בניסוח הפנייה לגורמי החוץ ובאיתור ממליצים מקרב סגל המכללה. בהצלחה לכולכם!

למלגות חיצוניות    לחצו כאן

לסיוע בשכר לימוד לחצו כאן

מכללת הרצוג רואה במעורבות החברתית חלק מהותי מייעודה כמכללה להכשרת מורים. היא מבקשת לתרום לקידום זכויות האזרח וערכי השוויון והרווחה לאור תורת ישראל. במסגרת זו מעודדת המכללה את לומדיה למעורבות חברתית וקהילתית ומעניקה להם זיכוי של 1 ש"ש על פעילות מתועדת ומאושרת, בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (התשע"ח – 2018). בלשונית זו תמצאו את נוסח חוק עידוד מעורבות סטודנטים, ובקשות של גופים שונים המבקשים את תרומתכם לעשייתם.

א. החוק לעידוד מעורבות חברתית.

ב.פרטי מוסדות המבקשים פעילות חברתית מתלמידינו.

המכללה האקדמית הרצוג מוקירה את לומדיה המקדישים מזמנם לביטחון מדינת ישראל, מבקשת לתגמל אותם על פועלם ולהקל עליהם במידת האפשר בהשלמת פערי לימודים שנוצרו בעקבות שירות המילואים.

לסטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים מגיעות התאמות מטעם המכללה ומצד צה"ל.

לפרטים נוספים לחצו כאן

לשאלות ניתן לפנות לרכז המילואים במכללה:

הלל ברזלי | 02-9937359 | hallelb@herzog.ac.il

מכללת הרצוג מעודדת את תלמידיה לעשייה חברתית, רבים מתלמידנו מתגוררים ופעילים חברתית בכפרי הסטודנטים השונים.

הסטודנטים מעניקים 4 שעות שבועיות של פעילות חברתית לקהילה, ואלו מזכות אותם במלגה שנתית עד  10,000 ₪
הסטודנטים נהנים ממוגרים מסובסדים ומפעילויות חברתיות.

להלן רשימת העמותות המפעילות את כפרי הסטודנטים שנמצאים במרחב המכללה:

לרשימת הכפרים בתנועת הבוגרים של בני עקיבא לחצו כאן

לרשימת הכפרים של ארגון קדמה לחצו כאן

לרשימת הכפרים של עמותת איילים לחצו כאן

לרשימת הכפרים של עמותת שעלי תורה לחצו כאן

מרכז התמיכה הוקם על מנת לסייע לסטודנטים בעלי צרכים שונים (לקויות למידה, קשיים רגשיים, סטודנטים לאחר משבר, מגבלות פיזיות ובריאותיות, עולים חדשים וצרכים נוספים)  להצליח בלימודיהם האקדמיים במכללה. המרכז מספק ליווי, ייעוץ ותמיכה בתחומים שונים לפי צרכי הסטודנט במהלך לימודיו.
לחצו כאן

המכללה האקדמית הרצוג מאופיינת ברוח הטובה השוררת בה, המתבטאת ביחסי הסטודנטים והמרצים, בקשר שבין הסגל המנהלי והסטודנטים וביחס הנעים שבין סטודנט לחברו. לצד האווירה הנעימה נוהגים במכללה כללי משמעת שנועדו להבטיח את ערכי הסדר, ההגינות והיושרה הנובעים מערכי המכללה. על יישומם של כללי המשמעת ממונות ועדות המשמעת הפועלות בכל קמפוס, והן דנות בהפרות משמעת המובאות לפניהן. החלטות ועדות המשמעת יפורסמו גם באתר זה תוך נקיטת אמצעים שימנעו הלבנת פני המעורבים.

 

כללי משמעת כללית, התנהגות ודרך ארץ

 1. יש להקפיד על לבוש ההולם את רוח המוסד.
 2. יש להקפיד על מסגרת הזמן שנקבעה לשיעורים. כניסה באיחור וכן יציאה באמצע השיעור, מביעה זלזול בקורס, פוגעת בו, בלומדים ובמרצה.
 3. אין להכניס תינוקות לכיתות בזמן השיעורים (טובת הכלל קודמת לנוחיות הפרט).
 4. שימוש במסכים מכל סוג שהוא (מחשבים, טלפונים ניידים וכו') בזמן השיעור יכול לתרום לידע ולקורס כאשר הוא נעשה בתיאום עם המרצה ובהתאם לצורכי השיעור, אבל הוא גם יכול להוות גורם מפריע ומזלזל כאשר אינו נעשה כך. בכל קורס יש לתאם מראש עם המרצה את הכללים והזמנים שבהם מתאפשר השימוש במסכים, ואין להשתמש בהם בזמנים אחרים
 5. בפנייה לאנשי הסגל או ההנהלה במייל, יש לציין בבהירות מי הפונה – שם מלא + תעודת זהות, ולהסביר את הנושא והשאלה בשפה בהירה, תקינה ותוך מתן פרטים מלאים של הבעיה.

 

עבירות משמעת

 

      1. כעבירות משמעת ייחשבו:

 • מסירת מידע כוזב להנהלת המכללה, למרציה או לעובדיה, לשם קבלת זכויות כלשהן.
 • העתקה במבחנים, עבודות משותפות, וכן הגשת מטלה שאינה מקורית של המגיש, או שהיא מבוססת על עבודה אחרת (גם אם אינה זהה לחלוטין).
 • פגיעה בספרים, בכתבי עת וברכוש.
 • התנהגות הסותרת באופן מהותי את ערכי המכללה ואת חזונה.
 • ראו הנחיות נוספות בנוגע לעבודות בסעיף נוהלי מבחנים ועבודות.

 

 1. עבירת משמעת תגרור הזמנה לוועדת משמעת של המכללה. הוועדה תזמין את הסטודנט לבירור, תדון בעניין ותחליט על התגובה לעבירה.

 

 1. העיצומים הצפויים בגין עבירות משמעת עשויים לכלול, מעבר לפסילת העבודה או הקורס שבהן נעשתה העבירה, גם פסילת עבודות נוספות של הסטודנטים ולעיתים גם השעיה מן הלימודים במכללה לפרק זמן קצוב או לצמיתות.

חברי אגודת הסטודנטים תשפ"ג:

 1. יושב ראש – מתנאל חגואל
 2. סגנית יו"ר + אחראית קמפוס מגדל עוז – אסתר חן תפוחי
 3. גזברית האגודה + אחראית חסד- שיר פרבר
 4. שיווק וקשרי חוץ – יהודה וייס
 5. אחראית תרבות – שירז ציזין
 6. אחראי קמפוס אלון שבות – אלון וורצמן
 7. אחראי קמפוס היכל שלמה – דוד מלמד

 

לתיבת בקשות ופניות:  לחצו כאן   

 

דוא"ל אגודת הסטודנטים:
studentsherzog@gmail.com 

סטודנט/ית או עובד/ת שהוטרדו מינית במהלך שהותם במכללה או במהלך פעילות מטעם המכללה, מתבקשים לפנות לממונה על מניעת הטרדות מיניות.

הממונה למניעת הטרדות מיניות במכללה:

ד"ר תהלה דרמון מלכה  | tehiledm@herzog.ac.il | 055-8818424

קמפוס אלון שבות:

גברים | ד"ר עדן הכהן | 073-2205131 | edenco@herzog.ac.il

נשים | עינת רוזנברג |  073-3502294 | einatro@herzog.ac.il

קמפוס מגדל עוז:

ד"ר חנה ריקלין | hanariklin@gmail.com | 073-3704131

תואר שני:

ד"ר תהלה דרמון מלכה  | tehiledm@herzog.ac.il | 055 -8818424

לחצו כאן לפרטים

צור קשר

פרופ' עדן הכהן, דיקן הסטודנטים | ד"ר חנה ריקלין, דיקנית הסטודנטים | תילי ברול, עוזרת דיקן

073-2205131 | 073-3704131 | 073-3324157 

מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק!
 פייסבוק של המכללה | פייסבוק של הסטודנטים