מורים חונכים לשנת ההתמחות (סטאז') / מורים מלווים למורה חדש (השנה שלאחר ההתמחות)

המורה החונך שותף לתהליכי קליטה והערכה של המורה המתמחה בשנת הסטאז' ונפגש עמו אחת לשבוע. בשנה שלאחר מכן על המורה החדש, הנמצא בשנה השנייה לעבודתו לקיים 20 מפגשי הדרכה וצפייה עם מורה מלווה ללא תהליכי הערכה. תהליכים אלה תורמים להיקלטות המיטבית של המורה בבית הספר בשנות עבודתו הראשונות. למידע נוסף על תהליך החונכות לחץ כאן