עבודות – הנחיות ונהלים

עבודות תואר ראשון

עבודות סיום קורס

דרך הגשה, זמני הגשה וקנסות, קבלת ציונים – לחצו כאן

עבודות סמינריוניות

להנחיות ונהלים לכתיבת עבודה סמינריונית – לחצו כאן

עבודות שאלון בתנ"ך

הנחיות לעבודות שאלון בחוג לתנ"ך – לחצו כאן

 

עבודות תואר שני

הוראת התנ"ך ופרשנותו .M.A

 

כללים בכתיבת עבודות

כתיבת ביבליוגרפיה

כלים לכתיבת עבודות אקדמיות