סיוע בשכר לימוד

תלמידים סדירים במכללה בשנים א'–ג' העונים על התנאים המפורטים בהמשך, זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית ממשרד החינוך. לפרטים נוספים על ההלוואה ועל הפיכתה למענק לחצו כאן.

משרד החינוך אינו מתחייב לתת הלוואה זו.

הזכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית מועדפת, בסכום של 5,800 ש"ח:

 • סטודנטים בתוכנית מצוינים (רג"ב) הלומדים 24 ש"ש לפחות
 • סטודנטים ל .B.Ed:
  הלומדים באחד מן החוגים: אנגלית, לשון עברית, מדעי הטבע, מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב, גאוגרפיה.
  תלמידי שנה א', ב' או ג'.
  מערכת השעות שלהם לשנת תשפ"ב כוללת לפחות 24 ש"ש.
 • סטודנטים בתוכנית הכשרת אקדמאים:
  הלומדים באחד מן החוגים: אנגלית, לשון עברית, מדעי הטבע, מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב.
  ממוצע ציונים בתואר 80 ומעלה (עדיפות לבעלי תואר בתחום שבו הם לומדים לתעודת ההוראה).
  מערכת השעות שלהם לשנת תשפ"ב כוללת לפחות 15 ש"ש.
 • יש לראות בהלוואה זו הלוואה לכל דבר, שחייבים בהחזרתה עם גמר הלימודים או במקרה של הפסקתם. סדרי החזר ההלוואה ייקבעו על ידי בנק מסד – מעניק ההלוואה.
 • הלוואות מותנות מועדפות מוצמדות למדד ונושאות ריבית.

תנאי ההחזר מפורטים בכתב ההתחייבות עליו חותמים בבנק עם קבלת ההלוואה.

מילוי התנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק:

סיום לימודים בתוכנית המלאה שלפיה קיבל את הלוואה וזכאותו לתואר או תעודת הוראה.

עיסוק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל שבפיקוח משרד החינוך, בהיקף השעות ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות לבנק, לגבי כל סוג הלוואה.

את הבקשה להלוואה מותנית יש לשלוח בדואר אלקטרוני לרונית במזכירות המכללה: ronitm@herzog.ac.il עד 25.11.22.

לטופס בקשת הלוואה מותנית לחצו כאן.

הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה על פי חוק חיילים משוחררים תחזיר את שכר הלימודל של שנה א' לתלמידים שהשתחררו מהצבא או משירות לאומי בחמש השנים האחרונות, והלומדים במכללות באזור עדיפות לאומית. ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הפיקדון ובתנאי הפיקדון (בנוסף לפיקדון הרגיל). כדי לקבל את ההחזר חובה לשלם שכר לימוד ולמלא כתב התחייבות באתר חיילים משוחררים. בנות ששירתו לפחות שנת שירות אחת, אך פחות משנתיים, יקבלו מחצית הסכום ששילמו.

למלגה ללומדים בפריפריה לחצו כאן

פרטים נוספים באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים. כל האמור לעיל כפוף לחוק חיילים משוחררים ולמדיניות הקרן.

קרן שכ"ל, אשר פועלת בשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט מעניקה הלוואות לסטודנטים לעזרה במימון שכר לימוד. סכום ההלוואה הוא עד 20,000 ש"ח לשנה בפריסה של עד 60 תשלומים.
ישנם 2 מסלולים אפשריים:

א.הלוואה מסובסדת מצד המכללה:

הסדרת קבלת ההלוואה מקרן שכ"ל עד ליום 30.11.22, בסכום שאינו עולה על גובה שכר לימוד, בהחזר של עד 24 תשלומים:

המכללה תסבסד את ההלוואה ותשלם את ריבית לקרן ההלוואות. הסטודנט ישלם רק את הקרן.

אין הנחה נוספת על תשלום מראש.

 

ב. הלוואה לא מסובסדת:

ניתן לקחת את ההלוואה גם לאחר יום 30.11.22, וליותר מ־24 תשלומים. במקרה זה הסטודנט ישלם בעצמו את הריבית על ההלוואה.

בשני המסלולים סכום ההלוואה יועבר ישירות למכללה לתשלום שכר הלימוד.

הסדר התשלומים ייערך מול קרן שכ"ל והיא תפנה את הסטודנט אל הבנק ולא מול מכללת הרצוג. ההתקשרות בעניין ההלוואה, תנאי ההלוואה וההחזר יהיו בין הסטודנט ובין הבנק בלא מעורבות של המכללה.

יתרונות להלוואה זו:

 • אין צורך להעביר את חשבון העו"ש לבנק שמעניק את ההלוואה.
 • פטור מדמי ניהול ועמלות, אף אם תבחרו בפירעון מוקדם של ההלוואה.
 • אין צורך בערֵבים או בתלושי שכר.
 • התנהלות נוחה וידידותית וליווי של הסטודנט ע"י קרן שכ"ל בכל שלבי התהליך.

יש להגיש את הבקשה בממשק אינטרנטי בלבד באתר  https://sachal.co.il/students לבירורים: 03-9635856. כל המידע יינתן ע"י קרן שכ"ל. אין לפנות בשאלות בנושא זה למכללה.

הנחה בסך 2% תוענק למשלמי שכר הלימוד עד יום 15.11.22.

קרובים בדרגה ראשונה (הורים, אחים, בני זוג) זכאים להנחה בשיעור 5% לכל תלמיד. מותנה בתשלום שכר לימוד.

לאחר מיצוי כל האפשרויות למימון שכר הלימוד, ועדיין נותר קושי במימון – ניתן לפנות בכתב לוועדת המלגות של המכללה. יש לצרף לטופס הבקשה מסמכים המעידים על מצבך הכלכלי. המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. גובה המלגה ייקבע על ידי הוועדה בהתאם למצב הכלכלי של הפונים. להורדת טופס בקשת הנחה לחצו כאן.