סיורים – חוג לאזרחות

הסיורים בחוג לאזרחות מתקיימים בדרך כלל בחופשה שבין סמסטר א' לסמסטר ב'. סיורים אלו מתמקדים במרחב האזרחי (חברתי ופוליטי) ומטרתם לחשוף את הסטודנטים לפעילותם ותרומתם של המוסדות השונים למרחב האזרחי. בשנים הקודמות ביקרנו בכנסת בשבתה כרשות מחוקקת ובה למדו הסטודנטים על פעילותם של חברי הכנסת (בפגישה עם חברי הכנסת אילן גילאון ושולי מועלם) ופעילות מרכז המחקר של הכנסת.

בשנה אחרת הכרנו באופן יותר מעט יותר מעמיק את פעילותה של הרשות השופטת דרך המפגש עם כבוד השופט בדימוס צבי טל וסקרנו את יחסי העולם הדתי ומערכת המשפט דרך פגישה עם העיתונאי יאיר שלג במכון הישראלי לדמוקרטיה.

בשנת תשע"ט אנו מתכוונים לצאת למרחב האזרחי-חברתי ולעמוד על תרומתו של האקטיביזם החברתי – מפגש עם פעילים וארגונים מהשטח שמבקשים לשנות את המרחב הציבורי (מזרח שמש, זכויות אדם כחול-לבן, מרחב עירוני בקרית מנחם בירושלים, תיכון הרטמן והפרוייקטים של הצדקה).

בנוסף לסיורים אנו מקיימים גם ימי עיון לדוגמא שני מפגשים שהתקיימו בשנה שעברה עם הסטודנטים מסמינר הקיבוצים. במפגש הראשון אירחנו אותם אצלנו ובמפגש השני שהתקיים שבוע לאחר מכן, הם ארחו אותנו. מטרת המפגשים/ימי העיון לחשוף את הסטודנטים משני עברי המתרס לעולמו של האחר, פשוטו כמשמעו.

 

הסיורים חשובים כלשעצמם כיון שהם חלק מהותי ממסגרת הלימודים. חשוב לנו לחשוף את פרחי ההוראה באזרחות לעולם האזרחי. לעורר ולעודד אותם ואת תלמידיהם בעתיד ליוזמות שיש בהם תרומה לחברה ולמדינה.

חשוב לציין כי הסיורים האלו אינם חלק מתוך סיורי החובה הפדגוגיים של החוג לחינוך, אלא סיורי תוכן של החוג לאזרחות.

 

הסיורים מיועדים לסטודנטים של החוג לאזרחות. סטודנטים מחוגים אחרים יכולים להצטרף לסיורים ללא קרדיט בחוגים שלהם.