ערב השקה לספר "שאול המלך בספרות העברית" מאת ד"ר רחל עופר