הוראת תנ"ך ופרשנותו תשפ"ג

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה תואר שני

קורסים מקוונים

 

+  חינוך ופוסטמודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה מונחת בדברי ליוטר, על למידה עצמית באתרים שונים ברשת ועל תחקיר/ראיון שיתבצע במוסד החינוכי. 
כמו כן, הקורס עוסק בהשתמעויות של הפוסטמודרניזם ועל החינוך הדתי.


+  מבית המקדש לבית המדרש | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ויתמקד בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובניתוח  משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במקורות ראשוניים וסקירה של ממצאים ארכיאולוגיים
קוד קורס 306501
מורה דר מרקוס יוסף
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורסמתמקד בנבואות מתקופת חורבן שומרון ועד ראשית ימי יאשיהו (ישעיהו, תרי עשרוירמיהו) על רקע התיאור ההיסטורי של ספר מלכים והידיעות ההיסטורית העולות ממקורותחוץ מקראיים, תוך שימוש בכלי ניתוח ספרותיים, פילולוגיים, ארכיאולוגים ועוד.הלימוד המשולב של הנבואה הסיפורית יחד עם נבואות המשא עשו להאיר באור חדש את שני סוגי הנבואות ולהעמיק את הלימוד ואת ההבנה. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לצפות בשיעוריו המצולמים של הרב יואל בן נון או לקרוא סיכום שלהם, ולהשוות את פירושיו והצעותיו למחקרים שונים שנכתבו באותו עניין. הציון בקורס ניתן על בסיס מטלה המופיעה בסיום כל שיעור ובהשאלות על החומר הנלמד (ההפניות לספרות מחקר משווה והמטלות נכתבו על ידי הרב דר יוסף מרקוס).

קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר של חזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 

+  חינוך ורב תרבותיות | 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603201
מורה דר לוין אריאל
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים חומרי קריאה המלווים בסרטונים ותמונות. מטלות הקורס מגוונות וכוללות דיון בפורום, בחנים, ומטלות כתיבה.
קוד קורס 602601
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון.

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
כיתה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים בס שופטים | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
כיתה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים. אופי הקורס הוא קריאה ספרותית צמודה של סיפורי השופטים, תוך היעזרות בפרשנות ימי הביניים ובפרשנות מודרנית.

+  הפרשנות החסידית למקרא | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
כיתה 12
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסד

הקורס הבא מבקש לעשות הכלאה בין שניתחומי לימוד משיקים. תחום אחד הינו פרשנות המקרא ותחום שני הינו ההגותהחסידית. שאיפתנו בקורס זה, לנסות לרתום את התחומים אחד לשניולנצל את הזיקה שביניהם בכדי להעמיק גם בהבנת נושאי יסוד בחסידות וגם בהבנת הגישה הפרשניתשל אדמורי החסידות. לכל אלו, נשתדל להוסיף בכל פעם את ההיבט החינוכיהנגזר מתפיסה זו. המגמה לגעת בהיבט החינוכי, איננה חיצונית לעניין אלא היא היא מהותו.אדמורי החסידות בהעניקם אינטרפרטציה לפרשיות המקרא ולגיבוריהן, לא ראו עצמם כמפרשיהמקרא, אלא כמחנכים, מורי דרך. הפרשנות, מבחינה זו, שימשה כלי בידם להוראת דרכי עבודהומוסר לשומעי לקחם.בקורס זה, אני מבקש להיות נאמן לדרכי העברה זו שלאדמורי החסידות ולכן סדר הלימוד יהיה על פי הדרשות של האדמורים לפרשותהשבוע. מסיבה זו, קצב הלימוד של הקורס גם יהיה על פי פרשותהשבוע. וכך הערך המוסף של לימוד קורס זה, שתוכלו להביא לשולחן שבת, כל שבוע דרשהחסידית עמוקה ומשמעותית.

מסלול לימודים הוראת התנ"ך ופרשנותו

סך הכל 22 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ב

 

+  הסיפור הגדול | 320000 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | 16:15 - 19:15

| 320000 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | יום ב | שעה 16:15 - 19:15
קוד קורס 320000
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:15
שעת סיום 19:15
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  יהושע שופטים | 320100 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 16:15 - 19:15

| 320100 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ב | שעה 16:15 - 19:15
קוד קורס 320100
מורה דר ציגלר יעל
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:15
שעת סיום 19:15
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

קורס זה עוסק בשני ספרים בתנך – יהושע ושופטים - במטרה לבחון את המסרים בספריםאלו לעומק ולרוחב. ננסה להבין את הנושאים המרכזיים בספרים אלו בהקשר של התקופהההיסטורית החשובה שאיתה הם עוסקים: כיבוש הארץ וההתיישבות הראשונה בה. בניסיוןלהבין את הרעיונות העולים מהספרים, נעסוק בניתוח ספרותי שלהפרקים, בהשוואה לסיפורים אחרים בתנך, ובהעמקה במדרשי חזל ובפרשנים. הקורס בנוי על שילוב של לימוד פרונטלי ולימוד עצמי המועיל להעמקתהרעיונות.

סוג שיעור שיעור

+  מלכים | 320200 | הרב מדן יעקב | סמסטר א | 16:15 - 19:15

| 320200 | הרב מדן יעקב | סמסטר א | יום ב | שעה 16:15 - 19:15
קוד קורס 320200
מורה הרב מדן יעקב
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:15
שעת סיום 19:15
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר- אמית | 399704 | דר פרגון יושי | שנתי | 21:00 - 22:20

| 399704 | דר פרגון יושי | סמסטר ש | יום ב | שעה 21:00 - 22:20
קוד קורס 399704
מורה דר פרגון יושי
כיתה 11
יום ב
סמסטר ש
מיקום למידה מרחוק עם מפגשים פרונטלים (למידה מרחוק)
שעת התחלה 21:00
שעת סיום 22:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הסמסטר הראשון של הקורס יוקדש להתמודדות רבת פנים עםהסוגייה של ראשית המלוכה בישראל – סוגיה שמוקדשים לה פרקי תנך רבים ושוניםבאופיים. במהלך הסמסטר נתמודד עם חוק המלך בספר דברים$$ עם סיפורי אין מלךבישראל והאופן שבו הם עיצבו את התפיסה ההיסטוריוגרפית המשתקפת בספר שופטים$$עם סיפורי משיחת שאול ומשיחת דוד – והאור שהם שופכים על הקשיים בתפקידו של נביאמול המלך$$ עם סיפורי הדחת שאול ומשמעותם להבנת תפקידו של מלך בישראל$$ עם עלייתוונפילתו של שלמה, והאופן שבו סדר הטקסט משפיע על אופן הקריאה שלנו את דמותו שלשלמה$$ עם מזמורים למלך ועם נבואות על שיבת המלוכה באחרית הימים.

ההתמודדות הזו, שכוללת את רוב הסוגות שבמקרא ומשקפתדיסציפלינות מחקריות שונות, תהווה תשתית לבחירה אישית של כל סטודנט בנושא לעבודתהגמר והיכרות עם המתודולוגיה המחקרית המתאימה להתמודדות עם הנושא.

במקביל ללימוד הנושא המרכז, נקדם את ההכנות לכתיבת עבודת הגמר – הגדרת מטרת העבודה, ניסוח שאלת מחקר, כתיבת ראשי פרקים, איתורביבליוגרפיה וכללי הרישום שלה, ניתוח טקסטים וכתיבה אקדמית.

הסמסטר השני של הקורס יוקדש בעיקר לעבודה בספרייה, פגישותהנחיה אישיות, כלים מתקדמים בכתיבת העבודה, והרצאות של הסטודנטים (רפרטים) בפניכלל הקבוצה.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר
סך הכל 4 קורסים ביום ב

קורסים ביום ג

 

+  מסע בעקבות התנך | 302800 | הרב דר אליצור יוסי | שנתי | -

| 302800 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ש | יום ג | שעה -
קוד קורס 302800
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בנוי על יציאה לסיורים בשטח, במטרה לחבר בין התנך לבין הממצא הפיזי הגאוגרפי והארכאולוגי, תוך התייחסות לסוגיות מחקריות מחד ולפרשנות מקרא והבנתו מתוך החיבור לשטח.
סוג שיעור סיורים לימודיים

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור

+  פותחים בלימוד | 210800 | הכהן נועה | שנתי | 10:00 - 10:40

| 210800 | הכהן נועה | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:00 - 10:40
קוד קורס 210800
מורה הכהן נועה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 10:40
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  ספר דברים – התורה והלבב | 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 306000
מורה דר חדד אליעזר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורסנלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקדבנאום הראשון והשני של משה  מבניהםומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיוהמיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים עלפי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר. הנושאים שידונו: חטא המרגלים והמעפילים, ייחודם שלעשרת הדברות וייחסם לשאר המצוות משמעותו של מעשה העגל ומצוות נבחרות.

סוג שיעור שיעור

+  יציאת מצרים: מגלות לגאולה | 309600 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 309600 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 309600
מורה דר ציגלר יעל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק באחד מהרעיונותהמרכזיים בתנך – גלות וגאולה – במטרה לבחון נושאים אלו לעומק ולרוחב. ננסהלהבין מדוע ההיסטוריה של ישראל כעם מתחילה בגלות (כפי שנאמר לאברהם בברית ביןהבתרים) ומהם היתרונות של הגלות. נקרא קריאה צמודה בעיקר של פרקי השעבוד ויציאתמצרים בספר שמות ונעיין במדרשים ובפרשנים. ננסה להבין את המסרים העולים מהמפגשהראשוני בין משה לבין העם במצרים ובין הקבה לבין משה בסנה. נעיין מחדשבסיפור עשר המכות ובגילויים הארכיאולוגיים כדי להבין את מטרת הסיפור ואת המסריםהנלמדים משהיית עם ישראל במצרים. בסוף, נעיין בשימוש שהתנך עושה בדימוייםולשונות של סיפור גלות וגאולת מצרים בספרי הנביאים ובספר תהלים. ננסה להבין כיצד ומדועהתנך מקביל בין הסיפור של גלות מצרים לבין סיפור גלות בבל. הקורס בנוי עלשילוב של לימוד פרונטלי ולימוד עצמי המועיל להעמקת הרעיונות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309700
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבקש להתמקד בלימוד מתודולוגי של הנבואות והבנתן על בסיס הרקעההיסטורי והמצב הגיאופוליטי שבהן הן נאמרו במקור, תוך אבחנה בין התקופות השונותשבהן נבא הנביא, ובעקבות כך יכולת להעמיד תמונה בהירה ומאורגנת של תוכן הנבואותושל המאורעות בסוף בית ראשון.

מבחינה דידקטית הלימוד יתייחס לשלושה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן$$ חיפושההקשר ההיסטורי והכרונולוגי של הנבואות$$ והשוואה לנבואות מקבילות של נביאים אחרים.

יורחב גם הדיון בסוגיות מרכזיות, כגון: שאלת הגמול$$ הקרבנות ובית ה$$המשלים והמעשים הסמליים בנבואה$$ הנביא וחייו כמשל ומופת$$ נביאי השקר$$ גאולהותשובה, וכו.

סוג שיעור שיעור

+  הנחיית קבוצות– לימוד בית מדרשית | 211300 | בוכהולץ אילן | שנתי | 10:40 - 12:00

| 211300 | בוכהולץ אילן | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:40 - 12:00
קוד קורס 211300
מורה בוכהולץ אילן
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:40
שעת סיום 12:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע הבנותוכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנופועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכיםבקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויותהנחיית חבורות לימוד.

במהלך הסדנא ניפגשעם  נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור שיעור

+  יחסי מורה- תלמיד בסיפור החסידי | 210900 | דר ברוש רעות | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 210900 | דר ברוש רעות | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 210900
מורה דר ברוש רעות
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מימי הבעשט, מחולל החסידות, העמידה תנועת החסידות במקום מרכזי את המימד הסיפורי, שזכה בה להתחדשות ולמעמד מקודש. הקורס יעסוק בהתהוותה של הסיפורת החסידית, תוך מתן דגש על פעולתו החינוכית של הסיפור החסידי וכוחו הייחודי המתקיים במרחב שבין הרבי לחסידיו, תוך חיבור הדברים לעולם החינוך בין ימינו. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 306602
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נסתלקה הנבואה: עיונים היסטוריים וספרותייםבספרי חגי זכריה ומלאכי-

הצהרת כורש, מסעם של שבי ציון מנהרות בבל לחורבות ירושלים ושיקום העיר ההרוסה מתוארים בספרי שיבת ציון כהתגשמות פלאית של הבטחה א-להית. אך מבעד לפסוקי המקרא ולשרידים הארכיאולוגים משתקפת תמונה של קהילה שבורה המתמודדת עם אתגרים פוליטיים, משפטיים, כלכליים וחברתיים. במהלך הקורס נלמד יחד, בקריאה איטית את פרקי הנבואה המנחמים, מעודדים ומוכיחים את קהילת ירושלים המשתקמת.

קריאתנו בפרקי הנבואה תהיה מגוונת, מחד ניגש אל כל פרק כאל יחידה ספרותית ונבקש להבין את דרכי העיצוב והמבע שבו, מאידך נשתדל להשתמש בקריאות אינטרטקסטואליות כדי לפענח את טיב השיחה בין נבואות חגי זכריה ומלאכי לבין הנביאים הראשונים שנבואותיהם מהדהדות בפרקים. בנוסף, נשתמש בעדויות היסטוריות, ממצא חוץ מקראי, ונתונים ארכיאולוגים וגיאוגרפים כדי להאיר את פשרן של הנבואות מתוך תקווה כי העיון הבין-תחומי בתקופה זו, הדלה בחומר ועשירה ברוח, יצייד אתכם לא רק בידע ותובנות הנוגעים לספרי שיבת ציון, אלא גם בכלי לימוד וברגישויות טקסטואליות חדשות. לצד העיון הקונקרטי בנבואות עצמן נבקש לחשוב במהלך הקורס באופן רחב על שאלת הנבואה והפסקת הנבואה בראשית ימי הבית השני. 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 211200
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 600100
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 211100
מורה זינגר ישי
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 206 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלכו נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות היסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרקי זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 211000
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסעם של שבי ציון מנהרות בבל אל חורבות ירושליםהמתואר בספרי עזרא-נחמיה, נשקף מבעד לנבואות ראשית הבית השני (חגי זכריה ומלאכי)ומנוגן בכמה ממזמורי התהלים עיצב את המוסדות והתפיסות של החברה היהודית העתיקה.בין שברי ההריסות של ירושלים הגדולה בנו שבי ציון קהילה חדשה שבתוכה התגבשו מוסדותהנהגה ומשפט שהתגבשו בזיקה לזכרונות העיר החרבה. בשיעורים נתכנס לקריאה לימוד ועיון בספרי המקראהמתארים את התקופה ונבקש להכנס בשערי ירושלים הנבנית מחדש כדי לחשוב לעומק עלשאלות יסוד הקשורות בזהות הנבנית מתוך שיבה מנכר למכורה: מי בפנים ומי בחוץ ואלותשובות נתנו השבים לשאלה מיהו יהודי?? מהי קדושה וכיצד מכוננים אותה בעיר חרבה?כיצד נבנית סמכות דתית בקהילה פצועה? מה משמעותה של כתיבת ההיסטוריה לאור היעלמותהשל הנבואה? לאן נעלמה מלכות בית דוד וכיצד קמה הנהגת הזקנים החדשה? מטרות הקורס: אני מקווה שתצאו מהמפגשים המשותפים שלנו עם היכרות מעמיקה יותר לא רק עם תולדות ישראל בתקופה הפרסית (538 – 332 לפנהס) ובעיקר עם ספרי המקרא הרבים שעוסקים בתקופה זו אלא גם עם מבט עומק הקשור ביחס שבין חכמה לנבואה, סופרים וכוהנים, דרישת התורה וחתימת המקרא. 

סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399702 | דר שמאע אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399702 | דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399702
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603800
מורה דר הר שפי סיון
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה א | 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603801
מורה זינגר ישי
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 202801
מורה דר ריבלין יובל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309500
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים, בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתיים ועברייניים. בחלק השני של הקורס ידונו אספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחום החינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתה בתהליכים אלה
~

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603900
מורה דר ברוש רעות
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה ב | 603901 | כסלו שלומית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603901 | כסלו שלומית | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603901
מורה כסלו שלומית
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה

+  הפיוט - עולם של גשרים | 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 201000
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שיעור

+  קולנוע בבית המדרש- סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאז המצאת הקולנוע,הפכו המקורות היהודיים – המקרא ואגדות חזל – למקור השראה לסרטים רבים, את עקבותיהםניתן לאתר, באופן גלוי או סמוי, ברבות מן היצירות שנולדו לאורך המאה העשרים. לעיתיםהם מושא לחיקוי, לעיתים מושא לביקורת ופולמוס, ונוכחותם היא עדות למרכזיותה של היצירההמסורתית בתודעתו של היוצר המודרני. השיעור יתמקד בשפה המיוחדת שבחרו בה יוצרי קולנועותיאטרון להבעת הבנותיהם ותחושותיהם באשר למקורות המקראיים וספרות חזל וביצירותהמייצגות דרכים שונות להתמודדות אמנותית עם הטקסט המקורי.

סוג שיעור שיעור
סך הכל 23 קורסים ביום ג

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 310100
מורה דר רוזנברג ישי חי
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 09:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עַל תְּפִיסוֹת עוֹלָם עֶרְכִּיוֹת וְחִנּוּכִיוֹת בְּפַרְשָׁנוּת הַמִּקְרָא בְּאֵירוֹפָּה בַּמֵּאָה הַ-19
הקורס יעסוק בתפיסות חינוכיות וערכיות העולות מפרשנות המקרא באירופה במאה ה-19 שנכתבו כתגובה לתמורות שעברה הקהילה היהודית באירופה בעקבות הנהגת האמנציפציה באירופה.

בשנות השלושים של המאה ה-19 עברה החברה היהודית באירופה שינויים מרחיקי לכת שרובם היו חלק בלתי נפרד מתהליך חברתי כלל עולמי. בשנת 1848, כחלק מהמהפכה השלטוניתשהתחוללה באירופה, הונהגה האמנציפציה בגרמניה, אולם רק בשנים 1871-1869, בד בבד עםהתגבשותה של הקיסרות הגרמנית, הוענקו ליהודים זכויות אזרח מלאות על פי חוק. שינוייםאלו הובילו להקמת התנועה הרפורמית, שתפיסותיה הציבו אתגר בפני היהדות החרדית. הוויכוח בין שני הקטבים בחברה היהודית נסב בעיקר על אורח החיים שראוי ליהודים לאמץ לנוכח הסיכויים והסיכונים שבאמנציפציה ובהשכלה. היהדות החרדית נחלצה להגן על נפש החינוך המסורתי ולהשיב מלחמה שערה. היא הגיבה בכתיבת יצירות משלה, והמטרה שעמדה לנגד עיניה, הייתה לעצור את רוחות הרפורמה.

בקורס נתמקד בפירושו של  הרשרהירש - הרב שמשון בן רפאל הירש (1808-1888) גרמניה, אך נציץ גם לדבריהם של שלושהפרשנים נוספים מאותה התקופה:

המלבים-הרב מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייסר (1879-1809).

הרביעקב צבי מֶקְלֶנְבּוּרג - גרמניה בעל הכתב והקבלה(1785-1865).

הנציב– הרב נפתלי צבי יהודה ברלין בעל העמק דבר (1893-1816).

הַפַּרְשָׁנִים הַנִּזְכָּרִים סָבְרוּ כִּי כּוֹחוֹ שֶׁל הָעֵט כְּכוֹחָהּ שֶׁל הַחֶרֶב, וּבְאֶמְצָעוּתוֹ נִתָּן לְהֵאָבֵק בָּרֶפוֹרְמָה.מִפֵּרוּשֵׁיהֶם בּוֹקַעַת וְעוֹלָה בַּת קוֹלָהּ שֶׁל הַתְּקוּפָה. בְּמַטְּרָתוֹשֶׁל קוּרְס זֶה לְהַדְגִּים אֶת הַתּוֹפָעָה, תּוֹךְ עִ

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202900
מורה דר זולדן דוד
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 09:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בניתוח והבנת תהליכי גיבוש הזהות הדתית בהיבטים פסיכולוגיים התפתחותיים, סוציולוגיים ותורניים.
נתוודע למחקר האקדמי אודות דתיות, חילון ואתגרי הדתיות במאה העשרים ואחת
תשומת לב מיוחדת ניתן לאתגר הדתי של מתבגרים עם הפרעת קשב, במחקר ובשדה החינוכי
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202800
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מהילמידה לפי הפדגוגיה החדשה? איזו למידה תותיר רושם משמעותי עלהלומדים מעבר לידע? בקורס  נכיר את העקרונות של הפדגוגיה החדשה והכליםהפדגוגיים אותם היא מציעה, נתנסה באופן חווייתי בכלים הפדגוגיים החדשים תוך כדילמידת טקסטים בתנך ובמחשבי הכלולים בתכנית הלימודים בחמד. במסגרת הקורס כל  אחד מהמשתתפים יבנה יחידת לימוד קצרה עפיהעקרונות הנלמדים ויקבל משוב מהקבוצה.
סוג שיעור שיעור

+  התורה בספר דברי הימים | 310200 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 10:00 - 11:20

| 310200 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ו | שעה 10:00 - 11:20
קוד קורס 310200
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ספר דברי הימים הוא אחד מספרי המקרא המאוחריםביותר בתנך. ככזה הוא מגשר דומיננטי בין ספרות המקרא הקודמת לו, לביןהחיבורים שלאחריו, בואכה ספרות חזל. במידה רבה הוא אפוא בבחינת מדרשקדום של התורה, המטרים את עולמם הדרשני של חזל. התורה על חמשת חומשיהנוכחת אפוא בו מאוד. חלקים ממנה ממש מועתקים בדברי הימים, ומרתק לבחון את היחסיםהטקסטואליים ביניהם. מקראות בתורה שלכאורה מכחישים זה את זה, מתפרשיםונדרשים בו, ומרתק לבחון את היחס בין פשוטם בתורה לבין מדרשם בדברי הימים, ולביןמדרשם בספרות חזל. אירועים סיפוריים מספרי נביאים ראשונים מתוארים בדבריהימים תיאור מחודש מתוך זיקה לתורה, לסיפוריה ולחוקיה.

בשיעור זה יידונו סוגיות מרכזיותבספר דברי הימים, סוגיות שבהן משתקף שיח, מגלוי ועד סמוי, בין דברי הימים לביןהתורה.

סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399703 | דר מאלי הלל | שנתי | 11:30 - 12:50

| 399703 | דר מאלי הלל | סמסטר ש | יום ו | שעה 11:30 - 12:50
קוד קורס 399703
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום ו
סמסטר ש
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 11:30
שעת סיום 12:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

סיפור מקראי הוא סולםשרגליו מוצבות בארץ ההיסטורית והקונקרטית וראשו נוגע בשמי האמונה והמחשבה. כדילעלות בסולם לפעמים עלינו לתור את הארץ שבה מונחות רגליו ולפעמים עלינו להניח אתראשנו על מילותיו, ולחפש את פשרו בגבהי שמיים. מטרתי בסדנה היא לקרוא יחד כמהמהפרקים המופלאים של ספרי שיבת ציון (בעיקר מספרי עזרא-נחמיה, חגי, זכריה ומלאכי) ולהציעדרכים שונות לחשוב ולהבין את התהליכים המכוננים שעיצבו את פני הקהילה היהודית המתגבשתמחדש בירושלים שאחר החורבן. לצד הלימוד הרציף בפרקי הגלות והשיבה נצביע במהלךהקורס על דרכים שונות לגשת אל פרקי המקרא: קריאה היסטורית השוואתית (תעודותהיסטוריות מקבילות כגון מכתבי יב, וטקסטים פרסיים), קריאות ספרותיות המדגישות אתאמצעי העיצוב הספרותי ודרכי המבע שלו, בחינה של הקשרים אינטרטקסטואליים פנים-מקראיים,קריאות פילוסופיות ועיון בדרכי הפרשנות. כך נוכל לסמן לעצמנו את הקווים המייחדיםגישות פרשנויות שונות ולהבין את היתרונות הטמונים בכל אחת מהן. 

על בסיס העבודההסדנאית-קבוצתית כל משתתף יבחר לעצמו יחידה (פרק בתנך) הקשורה במגווןהנושאים הרחב הקשור בספרי שיבת ציון (רשימה חלקית: ההיסטוריוגרפיה של שיבת ציון, תוםהנבואה וראשית החכמה, מעמד הסופרים בימי שיבת ציון, בין לווים לכוהנים אחר החורבן,גיאוגרפיה של פחוות יהד, לאומיות ומקדש בתקופה הפרסית, הקריאה לבניית המקדש, דרשתהתורה בימי שיבת ציון, היחסים בין שומרון לירושלים ושאלת ההיבדלות של שבי ציון ועוד).

כלמשתתף יכתוב עבודת גמר ויציג את תוצרי כתיבתו במהלך סמסטר ב כדי לקבל פידבקמהקבוצה ולשפר את עבודתו לקראת הגשתה בסוף השנה. 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר
סך הכל 5 קורסים ביום ו