הוראת מתמטיקה תשפ"ג

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 
קוד קורס 812000
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה- תאוריה ומחקר | 811600 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב

| 811600 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 811600
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים הוראת מתמטיקה

סך הכל 3 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ד

 
קוד קורס 812000
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון
קוד קורס 816000
מורה דר לוין אריאל
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיו כמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכי הטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.
סוג שיעור שיעור

+  עקומות ומשטחים ממעלה שנייה | 804100 | פרופ ברבש מריטה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 804100 | פרופ ברבש מריטה | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 804100
מורה פרופ ברבש מריטה
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תורת החוגים והשדות | 806000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 806000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 806000
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סדנת הדרכה לפרויקט גמר | 820000 | דר לוין אריאל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 820000 | דר לוין אריאל | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 820000
מורה דר לוין אריאל
כיתה
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות, כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס, תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום החינוך המתמטי כאשר מטרת כל אלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 808100
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בתיאוריות למידה שונות עם התייחסות מיוחדת להוראת המתמטיקה
סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון במחקר בהוראת המתמטיקה א | 811400 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 811400 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 811400
מורה דר לוין אריאל
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בסמינריון נתוודע לתחום של מחקר בהוראת המתמטיקה, נכיר ספרות מקצועית , כאשר המטרה העיקרית היא בחירת נושא מחקר וכתיבה עבודה סמינריונית.
סוג שיעור סמינריון

+  תורת השדות | 806200 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 806200 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 806200
מורה דר שזיפי אלישבע
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה 2 | 810200 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 810200 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 810200
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את הידע המתמטי ואת המיומנות הפדגוגית של מורים למתמטיקה, ולצייד אותם בכלים מגוונים להוראת נושאים שונים, תוך מתן מענה לקשיים ולאתגרים העולים בשטח.

הקורס יעסוק בנושאים באנליזה שלא עסקנו בהם בחלק א של הקורס כגון פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ואינטגרלים. ביתרת הזמן הקורס יעסוק בהוראת נושאים שונים באלגברה.  נכיר את תכנית הלימודים, נציע דרכי הוראה לנושאים השונים, נתייחס לרמות חשיבה שונות, לקשיים ולטעויות, ולפיתוח הידע וההבנה של התלמיד.  בכל הנושאים נשלב  ככל שניתן בעיות יישומיות.

 במהלך הקורס נשלב שימוש בטכנולוגיה להדגמת הייצוג הגרפי של פונקציות, חקירת תכונותיהן והמחשה דינאמית של פעולות על הפונקציות
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי - מתמטיקה | 817000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 817000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 817000
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה. הסטודנטים יחשפו וילמדו תכניות סטטיסטיות מתקדמות. ילמדו מושגים כמו: מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית. 

 

סוג שיעור שיעור

+  היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה | 807000 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 807000 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 807000
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתעמק בשאלה מהי מתמטיקה ומהי הפילוסופיה של המתמטיקה, נכיר זרמים עיקריים בפילוסופיה של המתמטיקה.
בחלקו השני של הקורס נתמקד במספר נושאים בתולדות המתמטיקה, נושאים שהם קשורים לתוכנית הלימודים בחינוך העל יסודי.
סוג שיעור שיעור

+  הוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה 1 | 810100 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 810100 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 810100
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את הידע המתמטי ואת המיומנות הפדגוגית של מורים למתמטיקה, ולצייד אותם בכלים מגוונים להוראת נושאים שונים, תוך מתן מענה לקשיים ולאתגרים העולים בשטח.

עיקר הקורס יתמקד באנליזה, שהוא נושא מרכזי בלימודי המתמטיקה בתיכון בכל הרמות. נכיר את תכנית הלימודים, נציע דרכי הוראה לנושאים השונים, נתייחס לרמות חשיבה שונות, לקשיים ולטעויות, ולפיתוח הידע וההבנה של התלמיד. נעמיק בלימוד סוגים שונים של פונקציות: פולינומיאליות, שורש, רציונליות,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות. בכל הנושאים נשלב  ככל שניתן בעיות יישומיות.

 במהלך הקורס נשלב שימוש בטכנולוגיה להדגמת הייצוג הגרפי של פונקציות, חקירת תכונותיהן והמחשה דינאמית של פעולות על הפונקציות
סוג שיעור שיעור

+  תורת החוגים | 806100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 806100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 806100
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 815000
מורה דר גבעון שרה
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להביא בפני הסטודנטים מידע עדכני אודותהמחקר שהתאסף בשנים האחרונות בהקשר של לקויות למידה במתמטיקה, במהלך הקורס יחשפוהסטודנטים לגישות שונות במחקר העכשווי העוסקות בנושא קשיי למידה וליקויי למידה תוךהגדרה מחודשת להפרעת למידה במתמטיקה על כל השלכותיה, וההבדל בין דיסקלקוליה להפרעתלמידה ספציפית המתמטיקה. הסטודנטים יכירו תחומי תוכן בזיקה למדדים המשפיעים עללמידת מתמטיקה, ידע ולמפות את מאפייני הקשיים והלקויות במתמטיקה יבינו את הגורמיםלקשיי למידה והפרעת למידה ספציפית במתמטיקה. יוצגו כלים למיפוי המתקשים באמצעותם יבינוהסטודנטים את  עקרונות דרכי התערבות לקידוםתלמידים עם לקויות למידה במתמטיקה. הסטודנטים יכירו כלים לאבחון דינאמי, המשולבבתהליכי הוראה המותאמים לשונות לומדים באמצעות שיח חשבוני ויתנסו בבניית תכנית התערבותלקידום תלמידים מתקשים במתמטיקה ברמה פרטנית וכיתתית. הקורס יתקיים במתכונת שלהרצאות, דיונים וסדנאות בניתוחי מקרה וניתוח שגיאות תלמידים. בתכני הקורס ישולבורקע תיאורטי עם התנסות מעשית. כמו כן הסטודנטים יחשפו למאמרים ומחקרים, ידרשולקרוא ולדווח על הקריאה וליישם את הידע התיאורטי בעת ניתוח מקרים ודיון בהם.

סוג שיעור שיעור

+  גיאומטריה לא אוקלידית | 802000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 802000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום ד | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 802000
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
דומה כי הגיאומטריה האוקלידית מלווה את האנושות משחר קיומה. דרך ארוכה מאוד עברה עד להכרה בהיתכנותה של אפשרות אחרת. 
תוכנו של קורס מבואי זה דן בחלק האקסיומטי המשותף לגיאומטריות שונות [גיאומטריה אבסולוטית], וביסודות הגיאומטריה ההיפרבולית במישור. 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 811500
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בסמינריון נתוודע לתחום של מחקר בהוראת המתמטיקה, נכיר ספרות מקצועית , כאשר המטרה העיקרית היא בחירת נושא מחקר וכתיבה עבודה סמינריונית.
סוג שיעור סמינריון
סך הכל 16 קורסים ביום ד