חינוך מיוחד תשפ"ג

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה תואר שני

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 9004200
מורה דר אלון רעיה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הולדת וגידול ילד עם לקות ו/או מוגבלות מהווה עבור ההורים אתגר שלו משמעויות והשלכות רבות על תחומים רבים בחייהם. בקורס נלמד אודות התהליכים הרגשים שהורים עוברים ואודות האתגרים הייחודיים שגידול ילד עם לקות מזמן. בנוסף, בקורס נעסוק במתן כלים למורה אשר פוגש את ההורה בצמתים ובשלבים שונים במסע גידול הילד עם הלקות. הקורס יתמקד בהורים לילדים עם הפרעת למידה ספציפית והפרעת קשב ובהורים לילדים עם מוגבלויות מורכבות הכוללים לקות ראיה, שמיעה והפרעה  על הרצף האוטיסטי .

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 9002500
מורה דר אלון רעיה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אוטיזם הינה הפרעה נוירו התפתחותית ששכיחותה עלתה מאד בשנים האחרונות ועומדת כיום על 1 מתוך 56 ילדים. הפרעה זו נחקרה ונחקרת רבות ברחבי העולם, אך רוב המחקרים נערכים על ילדים. מבוגרים ברצף האוטסטי כמעט ולא זוכים להתייחסות מחקרית וקלינית. קורס זה מפנה את הזרקור לאוכלוסייה הולכת וגדלה של מבוגרים ברצף. בקורס נבחן את המאפיינים המייחדים את אוכלוסיית הבוגרים ברצף, האתגרים ואפשרויות הטיפול.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 

מסלול לימודים חינוך מיוחד

סך הכל 12 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 9003001
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפרעת קשב והפרעת למידה ספציפית הן ההפרעות השכיחות ביותר במערכת החינוך. אחוז גדול מאד מהתלמידים במערכת החינוך, מתמודד עם שתי הפרעות אלו במקביל. התמודדות זו מהווה אתגר כפול ומשולש – לתלמיד, למוריו ולהוריו, ומדגישה את החשיבות בהכרת הפרעת הקשב, הבסיס המדעי להבנת הקושי ומקורותיו, דרכי אבחון ודרכי טיפול אפשריות. 

בהתאם לכך, בקורס זה נעסוק בין השאר בהכרת גישות תיאורטיות שונות למערכת הקשב (התקינה וזו שאינה כזו), הבנת המבנה הרב ממדי של ההפרעה, השלכות התחלואה הכפולה על התפקוד ודרכי התערבות יעילות בכיתה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000901
מורה דר כהאן שמעון
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

פסיכולוגיה וחינוך הם מקצועות המקיימים דיאלוג המבוסס על ידע מחקרי שהצטבר לאורך השנים כל אחד בתחומו. הזרמים השונים בפסיכולוגיה הניבו לא מעט שיטות התערבות שנגזרו מתוך הבסיס התאורטי עליהם הם נשענים. במסגרת קורס זה נדון בטכניקות ההתערבות השונות שצמחו מתוך הזרמים השונים בפסיכולוגיה הקלאסית ובפסיכולוגיה חיובית ונבחן את האפשרויות להשתמש בחלק מהטכניקות הללו במסגרת הכיתה. הזרם הדינמי, הזרם ההתנהגותי-קוגניטיבי והזרם האקזיסטנציאליסטי-הומניסטי הרימו כל אחד את תרומתו לשיפור תפקודו של הפרט ובעשור האחרון הפסיכולוגיה החיובית הניבה כלים העשויים לתרום באופן משמעותי לרווחתו הנפשית של הפרט. מטרת קורס זה היא לאפשר למורה היכרות בסיסית עם מושגים שצמחו מהתיאוריות השונות כדוגמת שיקוף, אמפתיה, העברה, שינוי חשיבה, יצירת משמעות, זיהוי חוזקות ויישומן במערכת החינוך ועוד תוך בחינת התאמתם לצורכי המורה במסגרת עבודתו עם תלמידים במסגרת החינוך המיוחד

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003900
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בבחינה והערכה ביקורתית של סוגיות ותפיסות תיאורטיות עכשוויות לגבי אוטיזם ולקויות מורכבות. כמו כן, הסטודנטים ייחשפו למחקרים עדכניים בתחום מוסיקה ומוח, וילמדו על השפעתה של המוזיקה על תפקודים בתחומים שונים: קוגניטיבי, שפתי ומוטורי. הסטודנטים ילמדו טכניקות מוסיקליות פשוטות ויפתחו חשיבה יצירתית במטרה לשלבן בתהליכי למידה לתלמידיהם. כל זאת באמצעות הוראה פרונטלית ותרגילים בכיתה. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9001800
מורה דר גבעון שרה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס להוות מקום בו הסטודנט מוזמן להביא דוגמאות מהשטח בכלהקשור להכשרתו בחינוך המיוחד. התלמיד מקבל משוב ומענה מהמנחה ומיתר עמיתיוהמשתתפים בו.  מטרת המפגשים לסייע לסטודנטלזהות  את חוזקותיו ובעזרתן לפעול בצורה יעילה יותרבמסגרת הכיתה. הנחת העבודה היא שסטודנט שיהיה מודע לכישוריו, ער לנקודות החוזקשלתלמידיו ויאפשר להם להביא לידי ביטוי את כישוריהם הלימודיים והחברתיים במסגרתהפעילויות השונות בבית הספר. הסדנאות בקורס יאפשר מתן לכלים לעבודת צוותשיתופית עם סייעת, ושיפור תפקוד של מורה בחינוך המיוחד בתוך צוות רב-מקצועי, מתןדרכים להתמודדות עם מצבים הייחודיים לחינוך המיוחד, מטרה זו מבוססת על ההנחהכי הסיכוי לסייע לתלמידים עם לקויות למידה בתחומים השונים יגבר ככלשמערכת הקשרים בין אנשי הצוות תהיה טובה יותר והאינטראקציה בין אנשי הצוותלבין ההורים תהיה חיובית.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 9002201
מורה דר אלון רעיה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס


~
~מטרת הקורס להוות מקום בו הסטודנט מוזמן להביא דוגמאות מהשטח בכלהקשור להכשרתו בחינוך המיוחד. התלמיד מקבל משוב ומענה מהמנחה ומיתר עמיתיוהמשתתפים בו. מטרת המפגשים לסייע לסטודנטלזהות את חוזקותיו ובעזרתן לפעול בצורה יעילה יותרבמסגרת הכיתה. הנחת העבודה היא שסטודנט שיהיה מודע לכישוריו, ער לנקודות החוזקשלתלמידיו ויאפשר להם להביא לידי ביטוי את כישוריהם הלימודיים והחברתיים במסגרתהפעילויות השונות בבית הספר. הסדנאות בקורס יאפשר מתן לכלים לעבודת צוותשיתופית עם סייעת, ושיפור תפקוד של מורה בחינוך המיוחד בתוך צוות רב-מקצועי, מתןדרכים להתמודדות עם מצבים הייחודיים לחינוך המיוחד, מטרה זו מבוססת על ההנחהכי הסיכוי לסייע לתלמידים עם לקויות למידה בתחומים השונים יגבר ככלשמערכת הקשרים בין אנשי הצוות תהיה טובה יותר והאינטראקציה בין אנשי הצוותלבין ההורים תהיה חיובית.

~

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 9001000
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסטודנט ירכוש הבנה ראשונית של מבנה המח ותפקודיו השונים, ילמד על מאפיינים נוירופסיכולוגיים של לקויות למידה והפרעות התפתחותיות שונות ויכיר עקרונות אבחוניים וטיפוליים תואמים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003500
מורה דר פלמור הספל שושי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

פסיכולוגיה חיובית מפנה את עיקר המשאבים לפיתוח חוזקותיו של האדם ופחות בתיקון הלקויות. בניגוד לתפיסה הקלאסית בפסיכולוגיה בה הושם דגש על הבנת הגורמים שתרמו להתפתחותה של הפסיכופתולוגיה, הפסיכולוגיה החיובית שמה לה למטרה לזהות ולטפח את כישוריו של האדם וליצור סביבה תומכת שתאפשר לו צמיחה ובניית חוסן נפשי. תרומה מרכזית של הפסיכולוגיה החיובית היא בהצגת נתונים המבוססים על מחקרים אמפיריים שעוסקים באושר ובדרכים להעצימו. במסגרת קורס זה נדון במושגים מתוך הפסיכולוגיה החיובית ובין היתר נבחן כיצד ניתן לזהות את חוזקותיו של תלמיד מהחינוך המיוחד מתוך מטרה לקדם את תפקודו במסגרת הכיתה ואף מחוצה לה. בנוסף נדון במושגים ועקרונות של הפסיכולוגיה החיובית כגון, צמיחה פוסט טראומטית, זרימה (Flow) ועוד.

 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000001
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יתמקד בלימוד התשתית הרעיונית שבסיס מחקרים איכותניים בחינוך, תוך הבנת השלבים המרכזיים בהכנתם. נלמד כיצד לבנות מערך מחקר איכותני, כיצד לאתר נושאים הראויים להיחקר, כיצד לנסח שאלות מחקר, מה הם כלי המחקר העומדים לרשותינו ומה הם דרכי ניתוח הנתונים המקובלות בפרדיגמת המחקר האיכותני. נלמד על שמירת כללי האתיקה במחקר איכותני, מקומו של החוקר, סטנדרטים של איכות וכתיבה אקדמית. נערוך ראיון לדוגמה ונלמד לנתחו בגישת ניתוח-תוכן. הקורס ישלב קריאה שוטפת של ספרות רלוונטית, הרצאות ודיונים בכיתה, התנסות מעשית הכוללת תכנון של מערך מחקר מצומצם.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003000
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפרעת קשב והפרעת למידה ספציפית הן ההפרעות השכיחות ביותר במערכת החינוך. אחוז גדול מאד מהתלמידים במערכת החינוך, מתמודד עם שתי הפרעות אלו במקביל. התמודדות זו מהווה אתגר כפול ומשולש – לתלמיד, למוריו ולהוריו, ומדגישה את החשיבות בהכרת הפרעת הקשב, הבסיס המדעי להבנת הקושי ומקורותיו, דרכי אבחון ודרכי טיפול אפשריות. 

בהתאם לכך, בקורס זה נעסוק בין השאר בהכרת גישות תיאורטיות שונות למערכת הקשב (התקינה וזו שאינה כזו), הבנת המבנה הרב ממדי של ההפרעה, השלכות התחלואה הכפולה על התפקוד ודרכי התערבות יעילות בכיתה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9002800
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 9001200
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה נותן כלים לשילוב האומנויות בפדגוגיה כקידום חינוך דינמי אינטגרטיבי ומשמעותי למורים בחינוך המיוחד בעולם משתנה. בקורס זה נלמד לגוון את דרגי ההוראה, לקדם מיומנויות המאה ה-21, ללמד באופן שיתאים ללמידה הטרוגנית בכיתה הגדולה והמשלבת והרחבת ארגז הכלים בקידום מקצועות הליבה. $$ ==
~
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000000
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יתמקד בלימוד התשתית הרעיונית שבסיס מחקרים איכותניים בחינוך, תוך הבנת השלבים המרכזיים בהכנתם. נלמד כיצד לבנות מערך מחקר איכותני, כיצד לאתר נושאים הראויים להיחקר, כיצד לנסח שאלות מחקר, מה הם כלי המחקר העומדים לרשותינו ומה הם דרכי ניתוח הנתונים המקובלות בפרדיגמת המחקר האיכותני. נלמד על שמירת כללי האתיקה במחקר איכותני, מקומו של החוקר, סטנדרטים של איכות וכתיבה אקדמית. נערוך ראיון לדוגמה ונלמד לנתחו בגישת ניתוח-תוכן. הקורס ישלב קריאה שוטפת של ספרות רלוונטית, הרצאות ודיונים בכיתה, התנסות מעשית הכוללת תכנון של מערך מחקר מצומצם.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000600
מורה דר הלוי גיא
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בסקירת דרכי הוראה והערכה מסורתיות בבית הספר, והמהפכה הקיימת בדרכי ההוראה במאה העשרים ואחת. מאחר שחברה נבחנת בהתמודדותה עם היחידים המיוחדים שבתוכה, התעורר הצורך להתאים את דרכי ההוראה והערכה לילדים בעלי לקויות למידה. במהלך הקורס נלמד ונתרגל דרכי הערכה המיושמים במדינות המתקדמות ביותר, ונתאים אותן לתלמידים בעלי מגוון לקויות למידה. בכוחן של דרכי הערכה אלו לשקף נאמנה את תמונת המצב הלימודית והרגשית של התלמיד, ולתת ביטוי משמעותי לחוזקותיו. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9001001
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסטודנט ירכוש הבנה ראשונית של מבנה המח ותפקודיו השונים, ילמד על מאפיינים נוירופסיכולוגיים של לקויות למידה והפרעות התפתחותיות שונות ויכיר עקרונות אבחוניים וטיפוליים תואמים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003300
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונו יישומיםלחינוך המיוחד  בדרכי הכשרת מורים ועובדיםייעודיים, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחום החינוך הפורמליוהחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם.

סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך המיוחד | 9000101 | זריצקי רחל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 9000101 | זריצקי רחל | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 9000101
מורה זריצקי רחל
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד להציג סטטיסטיקה תיאורית לנתונים כמותיים ולבצע מבחנים סטטיסטיים לבחינת הבדלי ממוצעים בין קבוצות, מתאמים ויכולת הבעה מילולית לטקסט סטטיסטי כמקובל במאמרים כמותיים. במסגרת הקורס נלמד לקרוא מאמר כמותי ולהבין את הפרצדורות הסטטיסטיות הקיימות בניתוח הנתונים במאמר. הקורס ייתן דגש לכתיבת פרק ממצאים במחקרים המובססים פרדיגמה כמותנית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000400
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה עוסק בעבות צוות הוראה שיותפית בחינוך המיוחד, בכיתה המשלבת ובכיתה המכילה. הקורס כולל התמודדות עם קונפליקטים, מטרות צוותיות, ניהול והובלת צוותים ועבודה עם הורים.
~
סוג שיעור שיעור

+  סדנה מלווה לכתיבת עבודת הגמר ב | 9003200 | דר אלימלך ורד | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 9003200 | דר אלימלך ורד | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 9003200
מורה דר אלימלך ורד
כיתה 12
יום ב
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הסדנא היא ללוות את הסטודנט בכל שלבי כתיבת עבודתהגמר, במהלכה נכיר את חלקי המאמר המדעי ואת סוגי המחקר השונים . נבחר נושאלעבודה, נלמד כיצד עורכים  סקירת ספרותבנושא הרחב תוך הגדרת נושא המחקר, השערות והחלטה על שיטת המחקר. נלווה את תהליך איסוףהנתונים, ניתוחם כתיבת הדיון והתקציר. לאורך הסדנא נעמיק ונחדד את הכתיבה. 
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה מלווה לכתיבת עבודת הגמר ב | 9003201 | דר גוטפריד טלי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 9003201 | דר גוטפריד טלי | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 9003201
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה 12
יום ב
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המחקר אותו תבצענה הוא מחקר פעולה . זהו מחקר הצומחמתוך העשייה, ומניב עשיה, מחקר מעגלי.

השתתפות במחקר שכזה היא הזמנה ליצירת שינוי וללמידה. החוקרים במחקר זה הם אנשי המקצוע, אנשי המעשה.

הלמידה השנה תתקיים  באופן הבא: קורס קיץ מרוכז ואינטנסיבי 18-21 ביולי, בסופו תיכתב הצעת המחקר ויחל תהליך הגשת ההצעה למדען הראשי במשרד החינוך. באופן זה, תוכלו להתחיל את המחקר עצמו עם קבלת האישור מהמדען הראשי (בתקווה - בספטמבר). במהלך סמסטר ב יתנהל המחקר עצמו, ניתוח הנתונים, וכתיבת עבודת הגמר עצמה.  

תחילתו של המחקר בזיהוי של תחום בעבודה שמאתגר אתכן , שאתן חשות בו אי נוחות, אי הבנה צורך בשינוי. אחרי הגדרת התחום, תנסחו את שאלת המחקר, בהמשך תפנו אל ספרות המקצועית, מה נחקר ונכתב בנושא. מתוך הבנות אלה תעלו רעיונות לפתרון הקושי ובהמשך תכתבו תוכנית התערבות אותה תובילו ותתעדו. כל המהלך ילווה בתהליכי משוב, של עמיתות ושלכן כלפי עצמכן.

ההתערבות תקדם אתכן למקום חדש, לתובנה ואולי לשאלה נוספת. זו חוליה בשרשרת של למידה הנובעת מרצון לתיקון, כרוכה  בהתמודדות עם אי נחת תוך תיעוד של פעולה, חקירה ורפלקציה.

הצורך לתעד את הדברים ולהעלות אותם על הכתב כדווח מדעי , יקנה למחקר תוקף ומהימנות. ויאפשר פרסומו לטובת אנשי חינוך נוספים.

בסיומו של תהליך תדענה שהתפתחתן בתחום המקצועי והאישי כאחד.

 


סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה מלווה לכתיבת עבודת הגמר ב | 9003202 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 9003202 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 9003202
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה 12
יום ב
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס כולל הנחיה פרונטלית קבוצתית בכיתה / בזום וכן הנחייה אישית לצורך כתיבת עבודת גמר ( מחקר פעולה)  במסגרת התואר השני. במהלך הקורס נרכש ידע בסיסי בכתיבה אקדמית ובעריכת מחקר פעולה....
 במסגרת ההנחיה הסטודנטית רוכשת כלים מעשיים לכתיבת עבודה  אקדמית כמו: חיפוש מאמרים רלוונטיים  במאגרי מידע,  זיקוק שאלת מחקר, אבחנה בין כלי מחקר שונים ויישומם בפועל ( ראיון, יומן שדה, תצפיות) נוהל כתיבת הסקירה הספרותית  וכתיבת פרקים נוספים בעבודה  (כמו .: פרק השיטה, הדיון , התקציר והמבוא.)  בנוסף   נלמד  טכניקות שונות לכתיבת פרק הממצאים
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה מלווה לכתיבת עבודת הגמר א | 9005000 | דר הלוי גיא | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 9005000 | דר הלוי גיא | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 9005000
מורה דר הלוי גיא
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום 206 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

המחקר אותו תבצענה הוא מחקר פעולה . זהו מחקר הצומח מתוך העשייה, ומניב עשיה, מחקר מעגלי.

השתתפות במחקר שכזה היא הזמנה ליצירת שינוי וללמידה. החוקרים במחקר זה הם אנשי המקצוע, אנשי המעשה.

הלמידה השנה תתקיים  באופן הבא: בסופו של סמסטר א, תיכתב הצעת המחקר ויחל תהליך הגשת ההצעה למדען הראשי במשרד החינוך. באופן זה, תוכלו להתחיל את המחקר עצמו עם קבלת האישור מהמדען הראשי (בתקווה - בספטמבר בתשפד). במהלך סמסטר א של שנת תשפד יתנהל המחקר עצמו, ניתוח הנתונים, וכתיבת עבודת הגמר עצמה.  

תחילתו של המחקר בזיהוי של תחום בעבודה שמאתגר אתכן , שאתן חשות בו אי נוחות, אי הבנה צורך בשינוי. אחרי הגדרת התחום, תנסחו את שאלת המחקר, בהמשך תפנו אל ספרות המקצועית, מה נחקר ונכתב בנושא. מתוך הבנות אלה תעלו רעיונות לפתרון הקושי ובהמשך תכתבו תוכנית התערבות אותה תובילו ותתעדו. כל המהלך ילווה בתהליכי משוב, של עמיתות ושלכן כלפי עצמכן.

ההתערבות תקדם אתכן למקום חדש, לתובנה ואולי לשאלה נוספת. זו חוליה בשרשרת של למידה הנובעת מרצון לתיקון, כרוכה  בהתמודדות עם אי נחת תוך תיעוד של פעולה, חקירה ורפלקציה.

הצורך לתעד את הדברים ולהעלות אותם על הכתב כדווח מדעי , יקנה למחקר תוקף ומהימנות. ויאפשר פרסומו לטובת אנשי חינוך נוספים.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה מלווה לכתיבת עבודת הגמר א | 9005001 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 9005001 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 9005001
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 9000800
מורה פרופ נורית
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 9002001
מורה דר קטן פסיה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

להלן תיאור הקורס:

בסמינריון זה נלמד כיצד לחקור בשיטת המחקר האיכותני בתחומי החנומ. נעמיק בידע אודות המוגבלויות המורכבות (מאפיינים קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים ותקשורתיים), ונחקור את התמודדות הילד והסביבה המשפחתית והבית-ספרית עם המוגבלות. נלמד לתכנן מהלך מחקר עפי שלבים: החל משלב בחירת הנושא, שאלת המחקר, איסוף החומר, העברת ראיונות למשתתפים וניתוח ממצאים. בסיום הקורס כל סטודנט יגיש עבודה סמינריונית שחקר וכתב בעצמו ויציג פוסטר בהלימה לרקע התיאורטי ולממצאי המחקר.

סוג שיעור סמינריון
סך הכל 24 קורסים ביום ב