סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 9002500
מורה דר אלון רעיה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אוטיזם הינה הפרעה נוירו התפתחותית ששכיחותה עלתה מאד בשנים האחרונות ועומדת כיום על 1 מתוך 66 ילדים. הפרעה זו נחקרה ונחקרת רבות ברחבי העולם, אך רוב המחקרים נערכים על ילדים. מבוגרים ברצף האוטסטי כמעט ולא זוכים להתייחסות מחקרית וקלינית. קורס זה מפנה את הזרקור לאוכלוסייה הולכת וגדלה של מבוגרים ברצף. בקורס נבחן את המאפיינים המייחדים את אוכלוסיית הבוגרים ברצף, האתגרים ואפשרויות הטיפול.
קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 
קוד קורס 9000700
מורה קינד עומר
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9004200
מורה דר אלון רעיה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הולדת וגידול ילד עם לקות ו/או מוגבלות מהווה עבור ההורים אתגר שלו משמעויות והשלכות רבות על תחומים רבים בחייהם. בקורס נלמד אודות התהליכים הרגשים שהורים עוברים ואודות האתגרים הייחודיים שגידול ילד עם לקות מזמן. בנוסף, בקורס נעסוק במתן כלים למורה אשר פוגש את ההורה בצמתים ובשלבים שונים במסע גידול הילד עם הלקות. הקורס יתמקד בהורים לילדים עם הפרעת למידה ספציפית והפרעת קשב ובהורים לילדים עם מוגבלויות מורכבות הכוללים לקות ראיה, שמיעה והפרעה  על הרצף האוטיסטי .
קוד קורס 9004201
מורה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים חינוך מיוחד

סך הכל 17 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 9000901
מורה דר כהאן שמעון
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

פסיכולוגיה וחינוך הם מקצועות המקיימים דיאלוג המבוסס על ידע מחקרי שהצטבר לאורך השנים כל אחד בתחומו. הזרמים השונים בפסיכולוגיה הניבו לא מעט שיטות התערבות שנגזרו מתוך הבסיס התאורטי עליהם הם נשענים. במסגרת קורס זה נדון בטכניקות ההתערבות השונות שצמחו מתוך הזרמים השונים בפסיכולוגיה ונבחן את האפשרויות להשתמש בחלק מהטכניקות הללו במסגרת הכיתה. הזרם הדינמי, הזרם ההתנהגותי-קוגניטיבי והזרם האקזיסטנציאליסטי-הומניסטי הרימו כל אחד את תרומתו לשיפור תפקודו של הפרט. מטרת קורס זה היא לאפשר למורה היכרות בסיסית עם מושגים שצמחו מהתיאוריות השונות כדוגמת שיקוף, אמפתיה, שינוי חשיבה, יצירת משמעות, פסיכולוגיה חיובית ועוד תוך בחינת התאמתם לצורכי המורה במסגרת עבודתו עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובכלל זה בעלי לקויות בתקשורת.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003001
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך המיוחד | 9000100 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 9000100 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 9000100
מורה דר חסידה יהודית
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד להציג סטטיסטיקה תיאורית לנתונים כמותיים ולבצע מבחנים סטטיסטיים לבחינת הבדלי ממוצעים בין קבוצות, מתאמים ויכולת הבעה מילולית לטקסט סטטיסטי כמקובל במאמרים כמותיים. במסגרת הקורס נלמד לקרוא מאמר כמותי ולהבין את הפרצדורות הסטטיסטיות הקיימות בניתוח הנתונים במאמר. הקורס ייתן דגש לכתיבת פרק ממצאים במחקרים המובססים פרדיגמה כמותנית.
סוג שיעור שיעור

+  מוח, קוגניציה ולקויות למידה | 9001000 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 9001000 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 9001000
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסטודנט ירכוש הבנה ראשונית של מבנה המח ותפקודיו השונים, ילמד על מאפיינים נוירופסיכולוגיים של לקויות למידה והפרעות התפתחותיות שונות ויכיר עקרונות אבחוניים וטיפוליים תואמים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9001800
מורה דר גבעון שרה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס להוות מקום בו הסטודנט מוזמן להביא דוגמאות מהשטח בכלהקשור להכשרתו בחינוך המיוחד. התלמיד מקבל משוב ומענה מהמנחה ומיתר עמיתיוהמשתתפים בו.  מטרת המפגשים לסייע לסטודנטלזהות  את חוזקותיו ובעזרתן לפעול בצורה יעילה יותרבמסגרת הכיתה. הנחת העבודה היא שסטודנט שיהיה מודע לכישוריו, ער לנקודות החוזקשלתלמידיו ויאפשר להם להביא לידי ביטוי את כישוריהם הלימודיים והחברתיים במסגרתהפעילויות השונות בבית הספר. הסדנאות בקורס יאפשר מתן לכלים לעבודת צוותשיתופית עם סייעת, ושיפור תפקוד של מורה בחינוך המיוחד בתוך צוות רב-מקצועי, מתןדרכים להתמודדות עם מצבים הייחודיים לחינוך המיוחד, מטרה זו מבוססת על ההנחהכי הסיכוי לסייע לתלמידים עם לקויות למידה בתחומים השונים יגבר ככלשמערכת הקשרים בין אנשי הצוות תהיה טובה יותר והאינטראקציה בין אנשי הצוותלבין ההורים תהיה חיובית.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 9002201
מורה דר אלון רעיה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 9000001
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יתמקד בלימוד התשתית הרעיונית שבסיס מחקרים איכותניים בחינוך, תוך הבנת השלבים המרכזיים בהכנתם. נלמד כיצד לבנות מערך מחקר איכותני, כיצד לאתר נושאים הראויים להיחקר, כיצד לנסח שאלות מחקר, מה הם כלי המחקר העומדים לרשותינו ומה הם דרכי ניתוח הנתונים המקובלות בפרדיגמת המחקר האיכותני. נלמד על שמירת כללי האתיקה במחקר איכותני, מקומו של החוקר, סטנדרטים של איכות וכתיבה אקדמית. נערוך ראיון לדוגמה ונלמד לנתחו בגישת ניתוח-תוכן. הקורס ישלב קריאה שוטפת של ספרות רלוונטית, הרצאות ודיונים בכיתה, התנסות מעשית הכוללת תכנון של מערך מחקר מצומצם.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000600
מורה דר הלוי גיא
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בסקירת דרכי הוראה והערכה מסורתיות בבית הספר, והמהפכה הקיימת בדרכי ההוראה במאה העשרים ואחת. מאחר שחברה נבחנת בהתמודדותה עם היחידים המיוחדים שבתוכה, התעורר הצורך להתאים את דרכי ההוראה והערכה לילדים בעלי לקויות למידה. במהלך הקורס נלמד ונתרגל דרכי הערכה המיושמים במדינות המתקדמות ביותר, ונתאים אותן לתלמידים בעלי מגוון לקויות למידה. בכוחן של דרכי הערכה אלו לשקף נאמנה את תמונת המצב הלימודית והרגשית של התלמיד, ולתת ביטוי משמעותי לחוזקותיו. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003500
מורה דר כהאן שמעון
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

פסיכולוגיה חיובית מפנה את עיקר המשאבים לפיתוחחוזקותיו של האדם ופחות בתיקון הלקויות. בניגוד לתפיסה הקלאסית בפסיכולוגיה בההושם דגש על הבנת הגורמים שתרמו להתפתחותה של הפסיכופתולוגיה, הפסיכולוגיה החיוביתשמה לה למטרה לזהות ולטפח את כישוריו של האדם וליצור סביבה תומכת שתאפשר לו צמיחהובניית חוסן נפשי. תרומה מרכזית של הפסיכולוגיה החיובית היא בהצגת נתונים המבוססיםעל מחקרים אמפיריים שעוסקים באושר ובדרכים להעצימו. במסגרת קורס זה נדון במושגים מתוךהפסיכולוגיה החיובית ובין היתר נבחן כיצד ניתן לזהות את חוזקותיו של תלמיד מהחינוךהמיוחד מתוך מטרה לקדם את תפקודו במסגרת הכיתה ואף מחוצה לה. בנוסף נדון במושגיםועקרונות של הפסיכולוגיה החיובית כגון, צמיחה פוסט טראומטית, זרימה (Flow) ועוד.

 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000300
מורה דר בלאו רבקה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נלמד מהי אתיקה,ומהי אתיקה מקצועית. נלמד להבחין בין חוק אתיקה ומוסר ולכוון להתנהגות הראויה.נכיר את חוק חובת דיווח ונרחיב בדילמות האתיות הנלוות אליו. נלמד דרכי כים לזיהויופתרון דילמות אתיות, ונתנסה בתקשורת פתוחה ומקרבת כדרך לפתרון דילמות. נבין כי פתרוןלשל דילמה הוא תמיד חלקי, כמו גם העולם הסובב אותנו.


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9001200
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000000
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יתמקד בלימוד התשתית הרעיונית שבסיס מחקרים איכותניים בחינוך, תוך הבנת השלבים המרכזיים בהכנתם. נלמד כיצד לבנות מערך מחקר איכותני, כיצד לאתר נושאים הראויים להיחקר, כיצד לנסח שאלות מחקר, מה הם כלי המחקר העומדים לרשותינו ומה הם דרכי ניתוח הנתונים המקובלות בפרדיגמת המחקר האיכותני. נלמד על שמירת כללי האתיקה במחקר איכותני, מקומו של החוקר, סטנדרטים של איכות וכתיבה אקדמית. נערוך ראיון לדוגמה ונלמד לנתחו בגישת ניתוח-תוכן. הקורס ישלב קריאה שוטפת של ספרות רלוונטית, הרצאות ודיונים בכיתה, התנסות מעשית הכוללת תכנון של מערך מחקר מצומצם.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003000
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפרעת קשב והפרעת למידה ספציפית הן ההפרעות השכיחות ביותר במערכת החינוך. אחוז גדול מאד מהתלמידים במערכת החינוך, מתמודד עם שתי הפרעות אלו במקביל. התמודדות זו מהווה אתגר כפול ומשולש – לתלמיד, למוריו ולהוריו, ומדגישה את החשיבות בהכרת הפרעת הקשב, הבסיס המדעי להבנת הקושי ומקורותיו, דרכי אבחון ודרכי טיפול אפשריות. 

בהתאם לכך, בקורס זה נעסוק בין השאר בהכרת גישות תיאורטיות שונות למערכת הקשב (התקינה וזו שאינה כזו), הבנת המבנה הרב ממדי של ההפרעה, השלכות התחלואה הכפולה על התפקוד ודרכי התערבות יעילות בכיתה.

סוג שיעור שיעור

+  לקויות למידה במתמטיקה- שם זמני | 9002300 | טרם נקבע . | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 9002300 | טרם נקבע . | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 9002300
מורה טרם נקבע .
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מוח, קוגניציה ולקויות למידה | 9001001 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 9001001 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 9001001
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסטודנט ירכוש הבנה ראשונית של מבנה המח ותפקודיו השונים, ילמד על מאפיינים נוירופסיכולוגיים של לקויות למידה והפרעות התפתחותיות שונות ויכיר עקרונות אבחוניים וטיפוליים תואמים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003300
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונו יישומיםלחינוך המיוחד  בדרכי הכשרת מורים ועובדיםייעודיים, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחום החינוך הפורמליוהחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003900
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורסיעסוק בבחינה והערכה ביקורתית של סוגיות ותפיסות תיאורטיות עכשוויות לגבי הלקותהאוטיסטית. כמו כן, הסטודנטים ייחשפו למחקרים עדכניים בתחום מוסיקה ומוח, וילמדועל השפעתה של המוזיקה על תפקודים בתחומים שונים: קוגניטיבי, שפתי ומוטורי. הסטודנטיםילמדו טכניקות מוסיקליות פשוטות ויפתחו חשיבה יצירתית במטרה לשלבן בתהליכי למידהלתלמידיהם. כל זאת באמצעות הוראה פרונטלית ותרגילים בכיתה.  
סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך המיוחד | 9000101 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 9000101 | דר חסידה יהודית | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 9000101
מורה דר חסידה יהודית
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000500
מורה דר וקסמן מישל
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהבנת מגוון ליקויים התפתחותיים והשלכותיהם על ההתנהגותהחברתית במסגרת בית הספר ובמסגרת החיים המשפחתיים, הבנת דרכי טיפול והתמודדות עםהתנהגות שהיא תוצאה מליקויים התפתחותיים במסגרת בית הספר

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9003200
מורה דר אלימלך ורד
כיתה 12
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הסדנא היא ללוות את הסטודנט בכל שלבי כתיבת עבודתהגמר, במהלכה נכיר את חלקי המאמר המדעי ואת סוגי המחקר השונים . נבחר נושאלעבודה, נלמד כיצד עורכים  סקירת ספרותבנושא הרחב תוך הגדרת נושא המחקר, השערות והחלטה על שיטת המחקר. נלווה את תהליך איסוףהנתונים, ניתוחם כתיבת הדיון והתקציר. לאורך הסדנא נעמיק ונחדד את הכתיבה. 
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 9003201
מורה דר גוטפריד טלי
כיתה 12
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המחקר אותו תבצענה הוא מחקר פעולה . זהו מחקר הצומחמתוך העשייה, ומניב עשיה, מחקר מעגלי.

השתתפות במחקר שכזה היא הזמנה ליצירת שינויוללמידה. החוקרים במחקר זה הם אנשי המקצוע, אנשי המעשה.

תחילתו של המחקר בזיהוי של תחום בעבודה שמאתגראתכן , שאתן חשות בו אי נוחות, אי הבנה צורך בשינוי. אחרי הגדרת התחום, תנסחו אתשאלת המחקר, בהמשך תפנו אל ספרות המקצועית, מה נחקר ונכתב בנושא. מתוך הבנות אלהתעלו רעיונות לפתרון הקושי ובהמשך תכתבו תוכנית התערבות אותה תובילו ותתעדו. כלהמהלך ילווה בתהליכי משוב, של עמיתות ושלכן כלפי עצמכן.

ההתערבות תקדם אתכן למקום חדש, לתובנה ואולילשאלה נוספת. זו חוליה בשרשרת של למידה הנובעת מרצון לתיקון, כרוכה  בהתמודדות עם אי נחת תוך תיעוד של פעולה, חקירהורפלקציה.

הצורך לתעד את הדברים ולהעלות אותם על הכתב כדווחמדעי , יקנה למחקר תוקף ומהימנות. ויאפשר פרסומו לטובת אנשי חינוך נוספים.

בסיומו של תהליך תדענה שהתפתחתן בתחום המקצועיוהאישי כאחד.

 

נושאיהקורס:


סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 9003202
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה 12
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס כולל הנחיה פרונטלית קבוצתית בכיתה / בזום וכן הנחייה אישית לצורך כתיבת עבודת גמר ( מחקר פעולה)  במסגרת התואר השני. במהלך הקורס נרכש ידע בסיסי בכתיבה אקדמית ובעריכת מחקר פעולה....
 במסגרת ההנחיה הסטודנטית רוכשת כלים מעשיים לכתיבת עבודה  אקדמית כמו: חיפוש מאמרים רלוונטיים  במאגרי מידע,  זיקוק שאלת מחקר, אבחנה בין כלי מחקר שונים ויישומם בפועל ( ראיון, יומן שדה, תצפיות) נוהל כתיבת הסקירה הספרותית  וכתיבת פרקים נוספים בעבודה  (כמו .: פרק השיטה, הדיון , התקציר והמבוא.)  בנוסף   נלמד  טכניקות שונות לכתיבת פרק הממצאים
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 9000400
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הינו קורס סדנאי הנותן כלים והבנה מעמיקה יותר של המודל: ״הוראה השיתפית״ בתוך עולם החינוך. .
~
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 9000800
מורה דר קטן פסיה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 9002001
מורה פרופ נורית
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

להלן תיאור הקורס:
~
בסמינריון זה נלמד כיצד לחקור בשיטת המחקר האיכותני בתחומי החנומ. נעמיק בידע אודות הלקויות המורכבות (מאפיינים קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים ותקשורתיים), ונחקור את התמודדות הילד והסביבה המשפחתית והבית-ספרית עם הלקות. נלמד לתכנן מהלך מחקר עפי שלבים: החל משלב בחירת .הנושא, שאלת המחקר, איסוף החומר, העברת ראיונות למשתתפים וניתוח ממצאים. בסיום הקורס כל סטודנט יגיש עבודה סמינריונית שחקר וכתב בעצמו ויציג פוסטר בהלימה לרקע התיאורטי ולממצאי המחקר.
~

סוג שיעור סמינריון
סך הכל 25 קורסים ביום ב