ניהול וארגון מערכות חינוך תשפ"ג

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה תואר שני

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 702800
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס טכנולוגיה בחינוך, הוא קורס סדנאתי-יישומי, המיועד לסטודנטים לתואר שני בתחום הניהול (מוקד חדשנות ויזמות בחינוך).  במהלך הקורס נציג בפני הסטודנטים עקרונות ויישומים ניהוליים בנוגע לבחירת כלים, אתרים ופלטפורמות דיגיטליות וחברתיות. נעסוק בקביעת מדיניות ניהולית בנוגע לדרכים חדשניות להוראה וללמידה תוך קיום שיח מתקדם בנוגע לפדגוגיה החדשה ודרכי הלמידה החדשניות בזיקה לטכנולוגיה בחינוך.


דרישות הסף על מנת להשתתף בקורס הן יכולות בסיסיות בשימוש באינטרנט ובשימושי מחשב הנלמדים בדרך כלל בתואר הראשון בחינוך.

במהלך הקורס ניפגש עם מספר מרצים ויזמים העוסקים ביזמות טכנו פדגוגית וחינוכית.


+  יסודות בשיווק החינוך | 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א

| 700700 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 700700
מורה דר וסרשטיין משה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

-העשרת אנשי החינוך בידע אקדמי בתחום השיווק, אסטרטגיות של שיווק בכלל וכאלו של עולם -השיווק החברתי בפרט, תוך התאמתם לצרכי בתי הספר וליעדיהם.

-חיזוק פעולתם של בתי הספר כלפי פנים וכלפי חוץ.

-הכרת דרכים להתמודדות עם כלי התקשורת ולהשתמש בהם כערוץ לשיווק רעיונות בית-הספר.

קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 

+  הערכת תוכניות חינוכיות | 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב

| 700800 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700800
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד בהערכה בחינוך, שיטות הערכה להערכת מטרות, תכניות פעולה, תהליכים ותוצריהם הנהוגים בבית הספר או ברמות אחרות של מערכת החינוך.  נתנסה בתכנון וביישום ראשוניים של פעולות הערכה, בנושא או אוביקט ממשי. כמו כן, נלמד לפתח את היכולת לפרש ממצאים ולהפיק מסקנות מביצוע הערכה.


+  מערכת החינוך בישראל | 700000 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב

| 700000 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700000
מורה דר בוזגלו אהרן
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראל ואת התפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע על מערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניה השונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתיים ואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגוון של ערכים, עמדות ואידאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראלי והמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכת החינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמוביל דרך.

+  מבוא למינהל החינוך | 705600 | דר ברוכי תהילה | שנתי

| 705600 | דר ברוכי תהילה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 705600
מורה דר ברוכי תהילה
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ברוכים הבאים לקורס מבוא למינהל החינו     

המחקר האקדמי על מינהל החינוך הוא שילוב מעניין של שני תחומי ידע שונים: מינהל מצד אחד, וחינוך מצד שני. שילוב זה מציב אתגר תאורטי, עיוני ומעשי באשר לגבולות התחום, לתכניו ולתוצאותיו. 

הקורס מכוון לכנס תחת קורת גג אחת את היסודות ואת המודלים התאורטיים של התחום, וכן את הפרקטיקה הנובעת מהם בתחום החינוך כיום, תוך עיסוק בארבעה מוקדים:

(1). אסכולות במנהל שעיצבו את מינהל החינוך$$ (2) היבטים ארגוניים של בית הספר$$ (3) הפרט בארגון החינוכי$$ (4) תהליכים מנהליים בבית הספר.


סרטון הכרות : סרטון

מסלול לימודים ניהול וארגון מערכות חינוך

סך הכל 12 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ד

 

+  שיטות מחקר כמותי- ניהול | 700300 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 700300 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 700300
מורה דר חסידה יהודית
כיתה 12
יום ד
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר כמותי בתחום החינוך באופן עצמאי, תוך ניסוח שאלת מחקר מתאימה, אפיון של רמת הידע והשערות המחקר. 

לשם כך הסטודנטים ילמדו את הרקע המלא לביצוע מחקר כמותי החל במאפייני המשתנים, הדגימה, מהימנות ותוקף וסטטיסטיקה תיאורית בסיסית. 

סוג שיעור שיעור

+  אנגלית מקצועית למנהלים | 702500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 702500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 702500
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האנגלית, בעולם הגלובלי בו אנו חיים, מהווה כלי עבודה חשוב ובלימודי התואר השני משמש כצורך בסיסי וחיוני. מטרות הקורס הן לתת לסטודנט חוויית למידה של השפה האנגלית והעלאת תחושת הביטחון בשימוש בשפה לצורכי לימודים ולצרכים מקצועיים$$ קריאת מאמרים, השתתפות בסדנאות חינוך, שימוש באתרים הקשורים לתחום של ניהול בחינוך והשתתפות בפורומים ובלוגים מקצועיים. הקורס שם דגש על אוצר המילים מעולם הניהול והארגון והרחבתו דרך לימוד צירופי מילים וניבים ודרך היכרות עם משפחות מילים. הקורס מבוסס על חומרי לימוד ומאמרים הנלמדים בתכנית הלימודים לתואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך בקורסים השונים. 


סוג שיעור שיעור

+  העצמה ופיתוח צוות | 703800 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 703800 | דר הופמן הודיה | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 703800
מורה דר הופמן הודיה
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העצמה הוא מושג שכיח בכל סוגיהארגונים העסקיים, בתעשייה, בארגוני שירותים ואומץ כבר גם בארגון הבית ספרי. העצמת עובדים נחשבת למרכיב מרכזי בהשגת אפקטיביות ניהולית וארגונית ומאפשרת לחברי הארגון מימוש פוטנציאל אישי וצמיחה מקצועית. ניסיון בפיתוח צוותים מלמד כי לטכניקות שלהעצמה יש תפקיד חשוב בפיתוח ובשימור הצוות. הקורס בוחן תיאוריות של העצמה ופיתוח צוות. הסטודנט יתוודע לחשיבות של העצמת עובדים ופיתוחם כפרטים וכצוות. בנוסף,ירכוש הסטודנט כלים ומיומנויות לפיתוח הצוות והעצמתו ולשיפור האפקטיביות הארגונית בבית הספר וכן ישתתף בתרגיל קבוצתי במהלך הקורס.

 

 

סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות בבית הספר | 702600 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 702600 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 702600
מורה דר מנדלביץ איריס
כיתה 12
יום ד
סמסטר ב
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס לאבחן דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגות בבית הספר והשפעתם על אפקטיביות בית הספר. הקורס יעסוק בתופעת המנהיגות וכן, בסגנונות מנהיגות וסגנונות ניהול, במטרה לסייע לסטודנטים בדרכים שונות לגבש דימוי של דפוס מנהיגות וסגנון ניהול המתאימים להשקפותיהם ולתפיסות עולמם. 
סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 706401 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 706401 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 706401
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עיבוד מידע והסקת מסקנות מנתונים מספריים הם חלק הולך וגדל מהעשיה הניהולית בעידן מהפכת המידע וה-BIG DATA
הקורס סטטיסטיקה בחינוך הינו קורס המשך לקורס מחקר כמותי, המתמקד בתחום ההסקה הסטטיסטית ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים שמצויים בשימוש בשדה החינוך ויכולים לסייע בביצוע עבודות גמר מבוססות נתונים כמותיים.
הקורס כולל התנסות בכלי ניתוח נתונים כדוגמת EXCEL וSPSS לצד הבנת התשתית המושגית וההגיונות בבסיס הניתוחים הסטטיסטיים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 705700
מורה דר ברוכי תהילה
כיתה 12
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס המטרה העיקרית של הסמינריון היא להתנסות בעבודת מחקר מדעית על כל שלביה.
במהלך הסמינר, נתמקד בדרכים להובלת שינויים במערכת החינוך ולהטמעתם המוצלחת. נסקור את המטרות של שינויים אלו וכן את סוגי השינויים ומאפייניהם.  
כמו כן, נבחן את הגורמים המשפיעים על הובלת שינויים במערכת החינוך וננתח את יחסי הגומלין עם השותפים השונים להובלת השינוי. 
העבודה הסמינריונית, תכלול מחקר שיתמקד בתחום הובלת שינויים במערכות חינוך.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 706100
מורה דר בוזגלו אהרן
כיתה
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

האידאולוגיה מציבה בפנינו ערכים, בעוד שהמעשה מציב בפנינו ריאליה, בדרך כלל פחות אוטופית. מתחזה כמעט מובנה במלאכת הניהול. המנהל בחמד מוצא אפוא את עצמו תדיר נתון במטוטלת החזון מזה והיומיום מזה. מקורות ישראל עשויים וצריכים להוות עבורו משאב מעצים. העבודה הסמינריונית היא גולת כותרת המביאה לידי ביטוי כישורים שונים של הסטודנטים כשבראשם יכולת סינתזה בין דיון בסוגיות ניהוליות וארגוניות על צדדיהן התאורטיים והמעשיים לבין עיון מעמיק במקורות חזל , באותן הסוגיות.  

 אתגר אינטלקטואלי זה יחודד במפגשים הראשונים של הסמינר, והוא שיהווה מסד למשימת החקר. ממנו ייגזרו נושאי מחקרים שונים, כדוגמת: מדיניות קבלת תלמידים לבית הספר, העסקה ופיטורי מורים, שכר ועונש בחינוך, אקלים בית הספר, עבודת צוות,  חינוך מעורב או נפרד, כפיית מדיניות תלבושת צנועה, החרמת חפצים, צנעת הפרט ושמירת סודיות, שקר חינוכי, יחס לאינטרנט, חינוך לתפילה בבית הספר, מעורבות הורים וכיוצא בזה סוגיות בהם נדרש מנהל לקבוע מדיניות. 
יודגש כי הסטודנטים יוכלו לבחור חומרים לעיון ודיון מכלל לימודיהם במהלך התואר ובלבד שידונו בהם לאור מקורות היהדות.
 


סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון: קבלת החלטות | 701300 | דר תמיר עמנואל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 701300 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 701300
מורה דר תמיר עמנואל
כיתה 12
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מכוון להעמיק את הידע וההבנה בתהליכי קבלת החלטות מנקודת מבטו של מנהל מסגרת חינוכית. בקורס ייבחנו היבטים תיאורטיים ומעשיים בקבלת החלטות, ייסקרו מודלים ודפוסים התנהגותיים, ויומחשו שלל גורמים בעלי השפעה על מקבלי ההחלטות במערכות חברתיות וחינוכיות. הסטודנטים ילמדו לנתח מצב ונתונים הנוגעים לו, יפיקו לקחים ויציעו דרכים לקבלת החלטות בהתאם. הקורס יכלול סימולציות בהן ישוחקו תפקידים שונים, אשר יאפשרו התמודדות עם מצבי אמת הלקוחים מחיי הניהול, ניתוח מצב וקבלת החלטות על בסיס מודל נבחר. במהלך הסמסטר הראשון ילמדו נושאי הקורס, ולקראת סיומו תבשיל שאלת המחקר. בסמסטר שני תתבצע עבודהקבוצתית ואישית על המחקר הסמינריוני, לצד חזרה על תכנים מתודולוגים.

סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון: מנהיגות חינוכית | 707400 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 707400 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ש | יום ד | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 707400
מורה דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי
כיתה
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מדיניות בגיל הרך | 707200 | שילה יערה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 707200 | שילה יערה | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 707200
מורה שילה יערה
כיתה 12
יום ד
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
רוצה ללמוד מה הקשר בין מדיניות להתפתחות הילד בגיל הרך? רוצה להבין כיצד מעצבי המדיניות קובעים את עתיד ילדינו ? רוצה להיות חלק מתיקון עולם?
~בואי לקורס מדיניות בגיל הרך!
~בקורס נכיר מושגי מדיניות בכלל ומדיניות הגיל הרך בפרט, נלמד לכתוב נייר עמדה וכיצד להיות אקטיביסטיות $$ ולקחת אחריות על המרחב שבו אנו חיים.
~
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 706301
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה 12
יום ד
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים, בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתיים ועברייניים. בחלק השני של הקורס ידונו היבטים מערכתיים ובית-ספריים בדרכי הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן בשיקום של נערים ונערות אלו בתחום החינוך פורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם.

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי- ניהול | 700301 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 700301 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 700301
מורה דר חסידה יהודית
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה.

הסטודנטים ילמדו מושגים מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית, כמו גם מהימנות ותוקף בכלי מחקר כמותיים.

 

סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות בבית הספר | 702601 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 702601 | דר מנדלביץ איריס | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 702601
מורה דר מנדלביץ איריס
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מנהיגות היא אחת התופעות שקשהלפצח, כי היא כביכול מובנת מאליה וקשה מאוד להגדרה (פופר, 2007). ברמה העקרוניתמנהיגות היא היכולת להשפיע על התנהגותם של יחידים, קבוצה או ארגון שלם. הקורסיעסוק בתופעת המנהיגות, מיהו מנהיג ובמנהיגותו החינוכית של מנהל בית ספר, וכן, בסגנונות מנהיגות וסגנונותניהול, במטרה לסייע לסטודנטים בדרכים שונות לגבש דימוי של דפוס מנהיגות וסגנוןניהול המתאימים להשקפותיהם ולתפיסות עולמם. 

 נושאי הקורס:

  1. מנהיגות מהי, הגדרות, תיאוריות, מודלים של מנהיגות, דפוסי מנהיגות ותכונות המנהיג.
  2. ניהול מהו, הגדרות תיאוריות, סגנונות ניהול.
  3. ניהול ומנהיגות  – יחסים בין שני מושגים.

4.      ניהול ומנהיגות חינוכית, קשרים והשתמעויותלחיי בית-הספר.

5.      המנהל כמנהיג פדגוגי תפקידו של מנהל ביתהספר בישראל.

6.      פיתוח מנהיגות אישית וזהות חינוכית, החזוןהחינוכי האישי.

סוג שיעור שיעור

+  ניהול מבוסס נתונים לבית הספר | 706203 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 706203 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 706203
מורה דר ספראי מרדכי
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מערכתהחינוך עתירה בנתונים - בגרויות, מיצב, סקרי אקלים, פיזה, TIMMS, שיעור מתגייסים ועוד כהנה וכהנה.

היחס לנתונים המתפרסמים חדשים לבקרים - אופן איסופם, משמעותם, והשלכותיהם החינוכיות -איננו יורד מסדר היום החינוכי והציבורי.

המנהל נדרש בעבודתו להסתמך על נתונים אלו, לקבל החלטות ולפעול לשינוי.

ברוח גישת הניהול המבוסס נתונים ננסה בקורס להפוך את הנתונים למקור ללמידה ולהתחדשות, לצד הבנת המגבלות וההשלכות מתוך גישה של התנסות מעשית בניתוח נתונים ובבניית תוכנית פעולה מבוססת נתונים.

הקורס מומלץ במיוחד למי שמתעניין בנתונים בית ספריים – מיצב אקלים בכלל המסגרות, מיצב הישגים ביסודי ובחטב ובגרויות בחטע, ומתאים לא רק למנהלי מוסד אלא גם למנהלים בדרגי הביניים – רכזי שכבה, רכזי מקצוע, רכזים פדגוגיים, ועוד.

סוג שיעור שיעור

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799704 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 799704 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 799704
מורה דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי
כיתה
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנטים להתחבר לעולם הניהול  מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס (סדנא קבוצתית שנתית) הסטודנטים יקבלו לווי וייעוץ אקדמי ומחקרי והנחיה אישית כך שיוכלו לקדם את מחקרם ולהביאו לכדי סיום בסוף שנת הלימודיםהקורס נותן מענה לשתי גישות המחקר (כמותני ואיכותני) ובהתאם לנושא שיבחר על ידי הסטודנט. 
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799700 | דר בוזגלו אהרן | שנתי | 10:35 - 11:55

| 799700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 799700
מורה דר בוזגלו אהרן
כיתה 12
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא פיתוח לומד עצמאי, בעל יכולות מחקריות של ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי לצד ביצוע עבודת מחקר ברמה גבוהה, בהקשר לעבודת המנהיגות והניהול במערכת החינוך. יכולת הפקת תוצר מחקרי של כתיבת חיבור מדעי (עבודת גמר) והגשתה בסיום שנת הלימודים באמצעות שיעורים והנחיה אישית. 
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799701 | דר ברוכי תהילה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 799701 | דר ברוכי תהילה | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 799701
מורה דר ברוכי תהילה
כיתה 12
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתח הסטודנט בו זמנית את כישוריו המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנט להתחבר לעולם הניהול  מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799703 | דר וסרמן אגוזה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 799703 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 799703
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה 12
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנטים להתחבר לעולם הניהול  מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס (סדנא קבוצתית שנתית) הסטודנטים יקבלו לווי וייעוץ אקדמי ומחקרי והנחיה אישית
כך שיוכלו לקדם את מחקרם ולהביאו לכדי סיום בסוף שנת הלימודים. הקורס נותן מענה לשתי גישות המחקר (כמותי ואיכותני) ולכל נושא מחקר שהסטודנט ייבחר. יחד עם זאת, אני כמנחה עוסקת בנושאי המחקר הבאים: מנהל ומדיניות חינוך, חדשנות ויזמות בחינוך, מעורבות הורים במערכת החינוך, הובלת שינויים וקבלת החלטות במערכת החינוך
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799702 | דר קיסלוביץ ברי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 799702 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 799702
מורה דר קיסלוביץ ברי
כיתה
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתחו הסטודנטים בו זמנית את כישוריהם המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנטים להתחבר לעולם הניהול  מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס (סדנא קבוצתית שנתית) הסטודנטים יקבלו לווי וייעוץ אקדמי ומחקרי והנחיה אישית כך שיוכלו לקדם את מחקרם ולהביאו לכדי סיום בסוף שנת הלימודיםהקורס נותן מענה לשתי גישות המחקר (כמותני ואיכותני) ובהתאם לנושא שיבחר על ידי הסטודנט. 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנת הנחייה לעבודת הגמר | 799705 | דר תמיר עמנואל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 799705 | דר תמיר עמנואל | סמסטר ש | יום ד | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 799705
מורה דר תמיר עמנואל
כיתה 12
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עבודת הגמר הינה גולת הכותרת של תהליך הלמידה במסגרת לימודי התואר השני. במהלך עבודת הגמר יפתח הסטודנט בו זמנית את כישוריו המחקריים לצד יכולת ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי ומציאות פרקטית המתבססים על עבודת המנהל בבית הספר. העבודה מאפשרת לסטודנט להתחבר לעולם הניהול מתוך מחקר, התנסות ועניין. במהלך הקורס (סדנא קבוצתית שנתית)

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200100 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 200100 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200100
מורה דר בוזגלו אהרן
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יכשיר את הסטודנט לבצע מחקרים בתחום המחקר האיכותי. ביצוע המחקרים נדרש הןלצורכי לימודיו לתואר השני והשלישי הן לצורכי עבודתו. בקיאות בשיטות מחקר מגוונותאיכותניות, תאפשר למנהיג החינוכי לצרוך ידע אותו חשוב לעבודתו החינוכית, תאפשר לולבצע פעילויות הערכה ומשוב על עבודתו ועל עבודת הצוות שתחת ניהולו. בקורס נכיר את היסודות התאורטיים של מחקר איכותני בדגש על תחום הניהול החינוכי ויבינו את ההבדלים בין מחקר איכותי למחקר כמותי. הקורס יקנה כלים לתכנון מערך מחקר איכותי, לאיסוף נתונים ולניתוחם, וינחה להסיק מסקנות. הסטודנטים יתנסו בכתיבת לכתוב דוח מחקר איכותני כנדרש במדעי החברה.  וכן, יכירו סוגות של כתיבה ומתודולוגיה של המחקר תוך עיון במאמרים איכותניים בדגש על מאמרים מתחו ארגון וניהול מערכות חינוך.

סוג שיעור שיעור

+  אנגלית מקצועית למנהלים | 702502 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 702502 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 702502
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה 12
יום ד
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האנגלית, בעולם הגלובלי בו אנו חיים, מהווה כלי עבודה חשוב ובלימודי התואר השני משמש כצורך בסיסי וחיוני. מטרות הקורס הן לתת לסטודנט חוויית למידה של השפה האנגלית והעלאת תחושת הביטחון בשימוש בשפה לצורכי לימודים ולצרכים מקצועיים$$ קריאת מאמרים, השתתפות בסדנאות חינוך, שימוש באתרים הקשורים לתחום של ניהול בחינוך והשתתפות בפורומים ובלוגים מקצועיים. הקורס שם דגש על אוצר המילים מעולם הניהול והארגון והרחבתו דרך לימוד צירופי מילים וניבים ודרך היכרות עם משפחות מילים. הקורס מבוסס על חומרי לימוד ומאמרים הנלמדים בתכנית הלימודים לתואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך בקורסים השונים. 


סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר איכותני - ניהול | 200101 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 200101 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200101
מורה דר בוזגלו אהרן
כיתה 12
יום ד
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיוכמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכי הטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.

סוג שיעור שיעור

+  הוראה חדשנית ותפקיד המנהל | 707500 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 707500 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | יום ד | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 707500
מורה דר קיסלוביץ ברי
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום 206 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה הקשר בין מה שקורה בחדר המנהל ומה שקורה בתוך כיתות בית הספר? מה יעשה מנהל הרוצה לתמוך בשיטות הוראה חדשניות? קורס זה יציג בפני הלומד מגוון שיטות הוראה חדשניות, עם דגש על הרקע התיאורטי לכל שיטה. על סמך היכרות זו נחקור יחד אילו שיטות ניהול עומדים לרשות המנהל, הסגנים, הרכזים וכלל צוות ההנהלה, שיוכלו לסייע, לעודד ולקדם חדשנות פדגוגית בקרב צוות המורים
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לחדשנות ויזמות בחינוך | 704100 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 704100 | דר הופמן הודיה | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 704100
מורה דר הופמן הודיה
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו וילמדו על מושגים מעולם היזמות והחדשנות כמו: המהפכה הדיגיטלית, יזמות, חדשנות ויצירתיות ויקבלו כלים מתודולוגיים לתרגום מונחים אילו לעולם המעשה. בנוסף, הסטודנטים ייחשפו לחברות וארגונים בארץ ובעולם שיזמות וחדשנות היא לחם חוקם. כמו כן, ילמדו הסטודנטים לחשוב מחוץ לקופסה, לבחון את סביבתם בעיניים חדשות, לקבל החלטות באופן מושכל, לזהות צרכים בסביבתם החינוכית והחברתית, להגדיר בעיות, להציע פתרונות ברי קיימא, ויתנסו בתכנון מיזם חינוכי-חברתי. 

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר כמותי- ניהול | 700302 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 700302 | דר חסידה יהודית | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 700302
מורה דר חסידה יהודית
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד את המיומנויות לבצע מחקר חינוכי באופן עצמאי, תוך בחירת שיטות מחקר הולמות לבעיה נתונה.

הסטודנטים ילמדו מושגים מערכי המחקר הכמותי, כלי המחקר ואיסוף נתונים, תורת הדגימה ויסודות בסטטיסטיקה תיאורית, כמו גם מהימנות ותוקף בכלי מחקר כמותיים.
סוג שיעור שיעור

+  תכנון בגיל הרך תאוריה ומעשה | 704800 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 704800 | דר תמיר עמנואל | סמסטר א | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 704800
מורה דר תמיר עמנואל
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תכנון מהווה תהליך מרכזי בניהול מערכת ציבוריות והוא אחד מתפקידי מובילי מערכות חינוכיות. בכדי ליעל את שליטת מנהלת הגן בתהליכים החינוכיים, מוצע בקורס מערך של גישות תכנוניות, לצד כלי עבודה פרקטיים. השילוב ביניהם יוכל לסייע להוביל פרויקטים ותהליכים בגן הילדים, מרגע העלאתם כאפשרות, ועד לתהליך הביצוע, ולקיימם כמהלך מושכל רציף המשתלב בתכניות העבודה השנתיות של הסטודנטיות (במקום עבודתן).
~
הקורס יסקור באופן אינטגרטיבי שלל של היבטים, ובהם מטרות, הגורם האנושי, גורמים טכנולוגים סביבתיים תרבותיים ועוד. הקורס הוא בחלקו יתקיים כסדנה.
~
~

סוג שיעור שיעור

+  ניהול קונפליקטים בעבודת המנהל | 706600 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 706600 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 706600
מורה דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת היבטים פרקטיים בתחומי הניהול,הארגון והמדיניות בעבודתו של המנהיג במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות.במסגרת 

הקורס ישולבו סימולציות רלוונטיותלניהול קונפליקטים עם המארג הפנים וחוץ ארגוני וכן הרצאות אורח עם בעלי תפקידיםממערכת החינוך 

הפורמאלית/בלתי פורמאלית.

 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 702701
מורה דר ברוכי תהילה
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום 101 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס ידון במושגי החדשנות והיזמות במערכת החינוך תוך בחינת השאלות: מהי חדשנות במערכת החינוך? מהן מטרותיה ? כיצד באה לידי ביטוי חדשנות בתחום החינוך? במהלך הקורס נבחן את הדרכים  להטמעת חדשנות ויזמות במערכת החינוך ונדון באופן ביקורתי בסוגיות השונות שמעלים תהליכי חדשנות ויזמות  אלו. נתמקד בתפקידו של מנהל בית הספר בבניית מערכת המעודדת חדשנות ובדרכים לפתח מנגנוני למידה יעילים לביסוס תפיסה חדשנית במערכות חינוך.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 706700
מורה דר ברוכי תהילה
כיתה 12
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

במסגרת הקורס נתנסה בכתיבת   עבודה מדעית על כל שלביה ונבצע  מחקר מדעי בתחום הובלת שינויים במערכת החינוך. נבצע  היכרות עם תחום הובלת שינויים במערכות חינוך  ונרכוש כלים תיאורטיים ומעשיים להובלת שינויים במערכות חינוך. במהלך הקורס נתמקד בפיתוח הבנה מעמיקה לאתגרים הכרוכים בהטמעת שינויים במערכת החינוך ודרכי התמודדות עימם


סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון: מנהיגות חינוכית א | 706900 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ב | 15:50 - 17:10

| 706900 | דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי | סמסטר ב | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 706900
מורה דר שמעוני-הרשקוביץ ליזי
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון: ניהול בעולם עבודה משתנה א | 707600 | הרב דר טרכטנגוט יצחק | סמסטר ב | 15:50 - 17:10

| 707600 | הרב דר טרכטנגוט יצחק | סמסטר ב | יום ד | שעה 15:50 - 17:10
קוד קורס 707600
מורה הרב דר טרכטנגוט יצחק
כיתה
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 15:50
שעת סיום 17:10
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  יצירתיות בניהול מוסדות חינוך | 704601 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 704601 | דר וסרשטיין משה | סמסטר א | יום ד | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 704601
מורה דר וסרשטיין משה
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

מטרת הקורס היא הקניית המושגים העיקריים של יצירתיות וחידוש וזיקתם לניהול מוסדות חינוך.

בירור ועיון במכשולים ליצירתיות בניהול מוסדות החינוך במישור של הפרט, של הקבוצה ושל הארגון, ובדרכים לפיתוח יצירתיות ויזמות במוסדות החינוך.

בנוסף הקניית טכניקות וכלים עיקריים של יצירתיות, יישומם בתהליכי ניהול, כגון: תכנון, בניית אסטרטגיה, פתרון בעיות, קבלת החלטות והעברת מידע.


סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה בחינוך | 706402 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 706402 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום ד | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 706402
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום ד
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~עיבוד מידע והסקת מסקנות מנתונים מספריים הם חלק הולך וגדל מהעשיה הניהולית בעידן מהפכת המידע וה-BIG DATA
~הקורס סטטיסטיקה בחינוך הינו קורס המשך לקורס מחקר כמותי, המתמקד בתחום ההסקה הסטטיסטית ובביצוע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים שמצויים בשימוש בשדה החינוך ויכולים לסייע בביצוע עבודות גמר מבוססות נתונים כמותיים.
~הקורס כולל התנסות בכלי ניתוח נתונים כדוגמת EXCEL וSPSS לצד הבנת התשתית המושגית וההגיונות בבסיס הניתוחים הסטטיסטיים.
~

סוג שיעור שיעור
סך הכל 34 קורסים ביום ד