רשימת השיעורים בחוג לאזרחות – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

קוד קורס 409002300
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בדינמיקה של יחסי הגומלין בין מדינת ישראל לבין האוכלוסייה הערבית מאז הקמת המדינה.

~

הוא יתמקד בנושאים מרכזיים אשר עומדים על סדר יומם של האזרחים הערבים בישראל ומשליכים על תפיסת הזהות, על האוריינטציה ועל השיח הפוליטי שלהם, כמו גם על יחסי יהודים-ערבים.

~

במהלך הקורס ננתח סוגיות במגוון של תחומים ונתמקד בתמורות שחלו בנושאים הללו במהלך השנים. בין הנושאים שיידונו: מגמות דמוגרפיות, דיור ובנייה, כלכלה ותעסוקה, מעמד נשים וחינוך. $$

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 409002400
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק במקומם ובפעילותם של חברי הכנסת הערבים במערכת הפוליטית בישראל מאז הקמת המדינה: במפלגות ציוניות, ברשימות ערביות נפרדות שפעלו בחסות המפלגות הציוניות, במסגרת מפלגות יהודיות-ערביות ובמפלגות ערביות מתבדלות.

~

הקורס ינתח גם מגמות אחרות הניכרות בפוליטיקה הערבית בישראל לאורך השנים: פעילותם של כוחות פוליטיים בדלניים אשר מחרימים את הבחירות לכנסת הן כבוחרים והן כנבחרים, וכמו כן התגבשותה של הנהגה ערבית חוץ-פרלמנטרית ויחסי הגומלין בינה לבין חברי הכנסת הערבים.

סרטון הכרות : סרטון

קורסים מרוכזים

 

+  משפט חוקתי בישראל- מרוכז- מעורב | 409000700 | דר זיכרמן חיים | קיץ

| 409000700 | דר זיכרמן חיים | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 409000700
מורה דר זיכרמן חיים
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בדיני חוקה מבקש להקנות לסטודנטים ידע רחב הנוגע להיררכיה המשפטית בישראל, שאלת קיומה של חוקה ופרשנותה והיקף ההגנה על זכויות אדם, כפי שהוא משתקף במגוון הסוגיות בחברה הישראלית.
קוד קורס 409002500
מורה דר פויכטונגר דודי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלך השנים האחרונות השיח התקשורתיאודות הדתה,  יחסי דת ומדינה, יהדותודמוקרטיה הקצין והחריף . מטרת הקורס היא ליצור דיאלוג,הכלה ושותפות בעיקר במקומות של מחלוקת ואי הסכמה באמצעות מפגשים עם סטודנטים ממכללת סמינר הקיבוצים. מטרת המפגשים  אינה רקלחפש גשרים ולעסוק בהכרח רק במשותף בין הקבוצות, אלא לנסות ולהבין גם את השונהוהייחודי לכל אחת מן הקבוצות ולחשוב על האופן שבו אנשי ונשות חינוך יכולים להתמודדעם פערים, מתחים ומציאות מורכבת מבלי לאבד את מרכיבי זהותם הייחודיים.

המהלך המוצע כוללקורס המשלב ימי מפגש ויומיים מסע בירושלים במסגרתו ניכנס לעובי הקורה שלההבדלים בהנחות היסוד,  ערכים וחשיבה עלהמרחב המשותף במדינת ישראל.  נחשוב ביחד עלמערכת החינוך כמרחב בו ניתן לעסוק בנושאים אלו ובאחריות המוטלת על מחנכים ומחנכותלעתיד לקידומו של שיח סובלני ומאפשר.


החוג לאזרחות

קורסים ביום א

 

+  ציונות חזון ומעש א | 409002900 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 409002900 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 409002900
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו

+  ציונות חזון ומעש ב | 13006100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 13006100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006100
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו .
קוד קורס 409002800
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

לתיאולוגיה פוליטית שני צדדים: צד ביקורתי החושף את התשתית התיאולוגית של התודעה והמוסדות המודרניים, וצד קונסטרוקטיבי המשרטט מחדש תודעה ומוסדות ההולמים את התיאולוגיה הרצויה. החלק התוכני של הקורס  מוקדש לצד הביקורתי בלבד אולם עבודות סמינריוניות יכולות להיכתב על כל אחד משני הצדדים. מאז סוף המאה ה-18, המוסדות המודרניים תופסים את עצמם כחילוניים, כלומר כמשוללים תשתית תיאולוגית. אך אפשר לקרוא תיגר על קביעה זו. מטרת קורס זה היא לחשוף את היסודות התיאולוגיים הקמאיים המצדיקים את נאמנותם של המודרניים למוסדות אלו. אולם בשונה ממרבית העיסוק האקדמי בתיאולוגיה פוליטית, הנחת המוצא בקורס איננה שחשיפת הממד התיאולוגי נועדה להביא לביטול המטאפיסיקה בדרכים חדשות מתוחכמות מבעבר, אלא להנכיח את מורכבותה של התודעה המודרנית לאור העובדה שהתיאולוגיה היא מרכיב חיוני (אפילו) של האדם המודרני. הקורס כולל מבוא תיאורטי לתיאולוגיה פוליטית וקריאה מחודשת של תמות שונות. ביניהן: עליונות שלטון החוק, הריבונות הפוליטית, מעמדו המקודש של בית המשפט העליון בדמוקרטיה המודרנית, זכויות אדם, סיוע הומניטארי במערב, פציפיזם ושינוי פרדיגמטי בתפיסת הביטחון-הלאומי במערב, טכנולוגיה במאה ה-21, תפקידו של האינטלקטואל כנביא/מואר-חילוני ומשמעותן של רציחות פוליטיות, מהות הציונות, מהות האנטישמיות החדשה והשואה. הקורס הוא קורס סמינריוני ולכן מחצית ממנו תוקדש לעבודות סטודנטים - להצגה של ההתקדמות ולהתייעצויות.

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה תהיה בוחן את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס תוצג גם מערכת התקשורת החדשה המשפיעה כיום מאד על העשייה הפוליטית ועל החברה כולה בישראל. בין היתר, ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים זה.

+  מבוא לממשל ופוליטיקה- מעורב | 409000600 | דר מוזס חנן | שנתי | 12:10 - 13:30

| 409000600 | דר מוזס חנן | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 409000600
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מדע המדינה הוא הניסיון השיטתי לעיסוק בסוגיות הקשורות בחיים הפוליטיים על כל תחומיהם. הפוליטיקה נוגעת בהיבטים מרכזיים של החיים האנושיים הקבוצתיים כגון כיצד נשלטת חברה, תפקידם של המוסדות הפוליטיים, מהן הדרכים ליצירת איזון בין חיי היחיד לבין הארגון החברתי, כיצד יחולקו המשאבים בחברה ועוד.הקורס מתמקד בדמוקרטיה המערבית, המערכות הממסדיות שלה,בעיותיה ואתגריה, אך הוא גם עוסק בקשת נרחבת של משטרים מדיניים. מטרת הקורס היא הקניית ידע בסיסי בנושאים שונים ומגוונים בתחום מדעי המדינה והסוציולוגיה הפוליטית, היכרות עם תיאוריות מרכזיות וחוקרים בולטים, יכולת ניתוח טקסטים ואירועים לאור תיאוריות ומושגים נלמדים.

+  סוגיות בפוליטיקה הישראלית | 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 409002100
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפוליטיקה הישראלית היא זירה מאתגרת,סוערת ויצרית. תכונות אלה נובעות מהאתגרים המורכבים עימם מתמודדת מדינת ישראל, מהרכבה המגוון והמשוסע של החברה הישראלית  ומחילוקי דעות משמעותיים בין הקבוצות הבולטות המרכיבות אותה על דמותה הרצויה של המדינה. בקורס נתמקד בניתוח העמדות וחילוקי הדעות בסוגיות היסודיות שעל סדר היום במדינת ישראל, באפיון הסוציולוגי והפוליטי של השבטים והקבוצות המרכזיות בחברה, באידאולוגיה של המפלגות הבולטות במערכת הפוליטית ובתמורות שהתחוללו בהן במהלך השנים ובהכרת והבנת פעילותם של גורמים נוספים המשפיעים על המערכת הפוליטית בישראל.         


קוד קורס 409000500
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לצערי הרב בכל שנותיי באוניברסיטה מעולם לא לימדו אותי איך לקרוא ואיך לכתוב. בעצם מעולם לא לימדו אותי ללמוד. מטרת הקורס הזה היא להשלים במעט את החסך הזה
למרות שבאופן רשמי זהו קורס אקדמי, בפועל זוהי סדנא לפיתוח מיומנות חיפוש, קריאה וכתיבה. מטרת הסדנא הזו היא ללמוד דרכים יעילות ולהתאמן בחיפוש מידע, בקריאת מאמרים, בכתיבת סיכום, בכתיבת מאמרונציק הכולל אינטגרציה של כמה מקורות, ובכתיבת תגובה קצרה על מאמרונציק של חבר. זהו. כדאי לנצל את הסדנא הזו לצורך עבודות שאתם ממילא מתכננים לכתוב במהלך התואר - לחשיבה על נושא, לחיפוש חומרים ואפילו לכתיבה ראשונית של העבודה. אבל גם אם לא, רכישת מיומנויות בסיסיות כאלה - במיוחד אצל מורים לעתיד - היא חובה ואינה מותרות.
הקורס אינו כולל בחינה אלא רק תרגילים המרכיבים יחד את הציון הסופי.

+  תולדות המחשבה המדינית | 409000300 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 17:40 - 19:00

| 409000300 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 409000300
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
המחשבה מדינית היא ההגות האנושית סביב שאלות הקשורות לחיינו וליתר דיוק: למערכת היחסים שבין האדם-החברה-הרשות. השאלות העומדות בבסיסה של המחשבה המדינית מעסיקות את בני האדם בכל זמן ובכל מקום והן אלו המתוות את המשטר והממשל הראוי: מהו צדק? מהו טבע האדם? כיצד הוא משפיע על דמותה של המדינה? מה יעודה של המדינה? מה נותן לאחדים את הזכות לשלוט על אחרים? כיצד ראויה. להתקיים מערכת היחסים שבין הדת והמדינה? אלו מקצת השאלות ועוד שיעלו במהלך הקורס. 

הקורס יחולק לשני חלקים. בסמסטר א נלמד את יסודותיה של המחשבה המדינית - החל מההוגים הקדם סוקרטיים, עבור אצל אפלטון ואריסטו, ועד לזרמים הפוסט-אריסטוטליים.
בסמסטר ב נעבור לעסוק בסוגיות הנל כמפגש על-זמני של הוגים מהתקופה הימי ביניימית, העת החדשה והמודרנה. נכיר זרמים ורעיונות כגון ליברליזם, קהילתנות, שמרנות ועוד.

קורסים ביום ה

 

+  חינוך ופוליטיקה | 90026701 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90026701 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90026701
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מהו חינוך פוליטי? מה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי? האם ראוי להכניס פוליטיקה או אידיאולוגיה לשיעור?
שאלות אלו ואחרות מציבות דילמות חינוכיות לא-פשוטות בפניו של המורה - בשיעורי חינוך, אזרחות ובכלל במסדרונות בית הספר.
בקורס זה ננסה לבחון את הסוגיות האלו מנקודות מבט שונות פדגוגיות וחינוכיות - בהקשר הרחב התיאורטי, ובהקשרים קונקרטיים במרחב החינוכי.