רשימת השיעורים בחוג לאזרחות – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 409002300
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בדינמיקה של יחסי הגומלין בין מדינת ישראל לבין האוכלוסייה הערבית מאז הקמת המדינה. הוא יתמקד בנושאים מרכזיים אשר עומדים על סדר יומם של האזרחים הערבים בישראל ומשליכים על תפיסת הזהות, על האוריינטציה ועל השיח הפוליטי שלהם, כמו גם על יחסי יהודים-ערבים.

במהלך הקורס ננתח סוגיות במגוון של תחומים ונתמקד בתמורות שחלו בנושאים הללו במהלך השנים. בין הנושאים שיידונו: מגמות דמוגרפיות, דיור ובנייה, כלכלה ותעסוקה, מעמד נשים וחינוך. 

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 409002400
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק במקומם ובפעילותם של חבריהכנסת הערבים במערכת הפוליטית בישראל מאז הקמת המדינה: במפלגות ציוניות, ברשימותערביות נפרדות שפעלו בחסות המפלגות הציוניות, במסגרת מפלגות יהודיות-ערביות ובמפלגותערביות מתבדלות.

הקורס ינתח גם מגמות אחרות הניכרותבפוליטיקה הערבית בישראל לאורך השנים: פעילותם של כוחות פוליטיים בדלניים אשרמחרימים את הבחירות לכנסת הן כבוחרים והן כנבחרים, וכמו כן התגבשותה של הנהגהערבית חוץ-פרלמנטרית ויחסי הגומלין בינה לבין חברי הכנסת הערבים.

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 

+  משפט חוקתי בישראל - תמוז-אב - מרוכז | 409000700 | דר זיכרמן חיים | קיץ

| 409000700 | דר זיכרמן חיים | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 409000700
מורה דר זיכרמן חיים
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לאזרחות

קורסים ביום א

 

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13000000
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 409000100
מורה גבל רדמן רוחמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 409000500
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  גיאוגרפיה פוליטית של ארץ ישראל | 42003400 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 42003400 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42003400
מורה דר אריאלי תמר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
גיאוגרפיה פוליטית, או בשמה המקוצר גיאופוליטיקה, הינה תת-תחום מרכזי בגיאוגרפיה האנושית המתמקד בחקר האינטראקציה שבין עוצמה ומרחב. בקורס נעסוק בגיאוגרפיה של מדינת ישראל ונזהה את הכוחות המעצבים את המרחב במדינה. ננתח את מאבק הכוחות הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים בסוגיות של גבולות והתיישבות, מיעוטים ומהגרים, הקצאת קרקע, משאבים, תשתיות ופיתוח. נעסוק במושג ובמציאות של פריפריה בהקשר הישראלי, הן זו הגיאוגרפית והן זו החברתית, וננתח את התהליכים שיצרו אותה ואת אלו המשמרים אותה עד היום. 

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019700
מורה גבל רדמן רוחמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיר ועיור בעידן הגלובאלי | 42001100 | דר שפר גד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 42001100 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42001100
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עד לפני 100 שנה רוב תושבי כדור הארץ חייו בכפר.בשנת 2007 הדברים התהפכו ומאז רוב תושבי העולם גרים בערים ותהליך זה רק ממשיךומתחזק. הקורס יעסוק בהתפתחות העירונית החל מהעיר הקדומה ועד העיר הפוסט תעשייתית.בקורס נבחן את מאפייני תפקוד ומיקום של יישובים עירוניים, היררכיות עירוניות,מדרגי ערים ותיאורית המקומות המרכזיים. הקורס יידון אף בתפוצת אוכלוסייה בעירלרבדיה והרכביה השונים. בקורס נרחיב בנושאי אזורים מטרופולינים,  ערים חדשות מגה-ערים. בנוסף, הקורס ידון כיצד התפתחויותהכלכליות, הטכנולוגיות והפוליטיות משפיעות על ערי העולם והשפעתן החברתית. נבחןיתרונות שהעיר מספק אך גם האתגרים ופתרונות.


קוד קורס 409000900
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מקובל לחשוב על ישראל במונחי המתח שבין יהודית ודמוקרטית. אולם מתח זה לא הטריד את האליטה הישראלית בעשורים הראשונים לקיומה. הקונפליקט שעמד בליבת ההגות והמעש הציוניים לא היה מול המיעוט (הערבי) וזכויותיו אלא מול העבר היהודי עצמו. מתח זה בין יהדות לציונות קשור במהפכת היהודי החדש ובשלילת הגלות כאתוס מרכזי. מתח זה לא רק שלא נפתר אלא שלאחר מלחמת ששת הימים הוא הלך והתרחב. הזרם המרכזי של הציונות שדגל ביהדות כלאום וכלל לא ראה כל בעיה בשילוב שבין יהדות ודמוקרטיה, עבר לדבוק בדגם רזה יותר של חזון יהודי המחויב לזכויות אזרח ואדם בלבד. בקורס זה נתייחס לסיבות שבגינן שילוב של מדינה יהודית ודמוקרטית הפך לבעייתי בעיני האליטה התרבותית בישראל, נתייחס לשאלת מעמדה של יהדות התפוצות בישראל מצד אחד ולמעמדו של המיעוט הערבי בישראל מצד שני. נדון במספר מקרי מבחן המדגימים זאת.

+  תרבות ופוליטיקה | 35008800 | דר כהן צחי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 35008800 | דר כהן צחי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35008800
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המושג תרבות פוליטית מגלם בתוכו שילוב של שני מרחבי ידע. מהי תרבות? מהי פוליטיקה? מהן מערכות היחסים שביניהן? האם התרבות משקפת עולם פוליטי או יוצרת אותו? (ואולי היא בכלל צריכה להיות מנותקת ממנו?) במסגרת הקורס, המשותף לחוגים לאזרחות ולספרות, נציע רעיונות ומחשבות לבחון יצירות תרבות (ספרות, קולנוע, מוזיקה ועוד) שלא רק השפיעו אלא גם משקפות עולם אזרחי ופוליטי.  
קוד קורס 35008900
מורה דר ברנר איתמר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהו אדם המודרני, מה ההבדל בינו לבין דמות האדם שקדמה לו, וכיצד נולד וצמח אדם זה מתוך העידן העתיק? לאורך הקורס נעסוק בהתפתחותדמותו של האדם המודרני, כפי שזו משתקפת ביצירות מופת בתחום הספרות, השירה והכתיבה המסאית,מראשית העת החדשה ועד ימינו. דרך קריאה ועיון ביצירות מופת נפגוש את התהליכים שעבר העולם המערבי ב-500 השנים האחרונות, תהליכים אשר עיצבו את דמותו שלהסובייקט האנושי. בכל שיעור נתמקד ביצירה או יצירות אחדות המשקפות שלב בהתפתחות דמותו, תפיסתו וצורת חייו של האדם, מראשית העת החדשה ועד ימינו.

קוד קורס 409002200
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אחת השאלות העומדות לפתחו של האזרח במדינה, היא מידת יכולתו ורצונו להשפיע על המרחב הציבורי. האם תפקידו מסתיים ביום הבחירות או שמא מוטלת עליו חובה מתמשכת? 
בקורס זה נציג את רעיונות המחאה והמהפכה הפוליטית. ננסה להבין מהו פרופיל המהפכה: מהם קוי המתאר שלה? מהי המחשבה המסתתרת מאחורי המהפכה? מהי מידה טובה (וירטו) והאם יש פרופיל למהפכן? מהי מהפכה מוצלחת ומדוע מהפכות גם נכשלות?
הקורס יחולק להיבטים תיאורטיים עיוניים וללימוד מקרי בוחן למהפכות בולטות שארעו על ציר ההיסטורי.
הקורס הינו סמינריון, אך גם יוכל להיות רפרט (הרצאה וכתיבת עבודה קצרה) למי שירצה בכך.

+  האזרח והגר - סוגיות שבין תורה למדינה | 409000400 | דר חדד אליעזר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 409000400 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 409000400
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תולדות המחשבה המדינית | 409000300 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 409000300 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 409000300
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
המחשבה מדינית היא ההגות האנושית סביב שאלות הקשורות לחיינו וליתר דיוק: למערכת היחסים שבין האדם-החברה-הרשות. השאלות העומדות בבסיסה של המחשבה המדינית מעסיקות את בני האדם בכל זמן ובכל מקום והן אלו המתוות את המשטר והממשל הראוי: מהו צדק? מהו טבע האדם? כיצד הוא משפיע על דמותה של המדינה? מה יעודה של המדינה? מה נותן לאחדים את הזכות לשלוט על אחרים? כיצד ראויה. להתקיים מערכת היחסים שבין הדת והמדינה? אלו מקצת השאלות ועוד שיעלו במהלך הקורס. 

הקורס יחולק לשני חלקים. בסמסטר א נלמד את יסודותיה של המחשבה המדינית - החל מההוגים הקדם סוקרטיים, עבור אצל אפלטון ואריסטו, ועד לזרמים הפוסט-אריסטוטליים.
בסמסטר ב נעבור לעסוק בסוגיות הנל כמפגש על-זמני של הוגים מהתקופה הימי ביניימית, העת החדשה והמודרנה. נכיר זרמים ורעיונות כגון ליברליזם, קהילתנות, שמרנות ועוד.

+  מבוא לממשל ופוליטיקה | 409000600 | דר מוזס חנן | שנתי | 17:40 - 19:00

| 409000600 | דר מוזס חנן | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 409000600
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  ציונות חזון ומעש א | 13007102 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 13007102 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13007102
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו

+  סוגיות בפוליטיקה הישראלית | 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 409002100
מורה דר מוזס חנן
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפוליטיקה הישראלית היא זירה מאתגרת,סוערת ויצרית. תכונות אלה נובעות מהאתגרים המורכבים עימם מתמודדת מדינת ישראל, מהרכבההמגוון והמשוסע של החברה הישראלית  ומחילוקידעות משמעותיים בין הקבוצות הבולטות המרכיבות אותה על דמותה הרצויה של המדינה. בקורסנתמקד בניתוח העמדות וחילוקי הדעות בסוגיות היסודיות שעל סדר היום במדינת ישראל,באפיון הסוציולוגי והפוליטי של השבטים והקבוצות המרכזיות בחברה, באידאולוגיהשל המפלגות הבולטות במערכת הפוליטית ובתמורות שהתחוללו בהן במהלך השנים ובהכרתוהבנת פעילותם של גורמים נוספים המשפיעים על המערכת הפוליטית בישראל.         


+  תיאולוגיה פוליטיקה ומה שביניהם | 409001800 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 409001800 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 409001800
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
דרמה מתרחשת במחשבה (המדינית) היהודית בעת החדשה: אין זו עוד מחשבה מדינית הנטועה בתוך ארבע אמות של הלכה ומחשבה יהודית, אלא כזו המפתחת תפיסת עולם אחרת, חוץ-דתית היוצאת מתוך בית המדרש ומתעמתת איתו, המנהלת דו-שיח ער ומפרה עם המחשבה המדינית הכללית. ההתמקדות הולכת ופוחתת במבנה השלטון וביזור העוצמה במרחב, ומנגד עיסוק רחב יותר בשאלות הנוגעות לזהות ותודעה שיוכית אלטרנטיבית לדת (כדוגמת לאומיות, ליברליזם, סוציאליזם). אין זו רק מחשבה מדינית הרואה את האל כשחקן פוליטי פעיל (גלוי או נסתר) במרחב, אלא כזו אשר בענפיה השונים מדירה את אלוהים מהשדה, וממשיכה לטעון להיותה יהודית. במסגרת הקורס נבקש לבחון את השינוי שחל במערכת היחסים בין שני המוקדים, התיאולוגיה והפוליטיקה בהגותם של הוגים ורבנים בעת החדשה - מהמאה ה- 17 ועד התנועה הציונית.

+  ציונות חזון ומעש ב | 13007201 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 13007201 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13007201
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו