רשימת השיעורים בחוג לאזרחות – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  בין חרדלים לדתלשים א | 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א

| 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 409001200
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החברה הציונית דתית בפתח המאה-21 היא חברה צבעונית, מגוונת ומורכבת בהרבה מה שהייתה לפני שנות דור. הגיוון והמורכבות המתגברים מעודדים פרץ שליצירתיות ותסיסה אך גם מתדלקים מחלוקות נוקבות בסוגיות יסודיות של דת ומדינה, יחס למודרנה, לפמיניזם, לתרבות הכללית ולערכים הליברליים ומקשים על תרגום האלקטורט הציוני דתי לכוח פוליטי משמעותי. הקורס יסקור את התפתחות התנועה הציונית דתית לזרמיה השונים, את הסוגיות המרכזיות העומדות במוקדי המחלוקת בעולם הציוני דתי, את אופני ההתמודדות של רבנים והוגים ציוניים דתיים עם ההיבטים השונים של המודרניות והפוסט מודרניות ואת מגוון הביטויים המוסדיים, החברתיים והפוליטיים של תהליכי הגיוון והפיצול המתחוללים בחברה הדתית לאומית בפתח המאה ה-21. היכרות מעמיקה עם הציונות הדתית וההתמודדויות והאתגרים המורכבים הניצבים בפניה, מעניקה רקע חיוני לסוגיות בסיסיות הניצבות במוקד לימודי האזרחות בכלל, ובמיוחד בחינוך הממד: יחסי דת - מדינה,השילוב והמתח בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים, שסעים ומתחים בחברה הישראלית :בין דתיים לחילוניים, בין דתיים לאומיים לחרדים ובין ניציםליונים.

+  בין חרדלים לדתלשים ב | 409001900 | דר מוזס חנן | סמסטר ב

| 409001900 | דר מוזס חנן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 409001900
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מהווה המשך לקורס בין חרדלים לדתלשים א ומתמקד בבירור ובמיפוי סוגיות מרכזיות העומדות במוקד סדר היום של המגזר הדתי לאומי: היחס לתרבות המערב, מערכת החינוך ועולם התורה הציוני דתי, הציונות הדתית וצהל, אתגרי המשפחה הדתית לאומית בעידן מודרני ומתירני, הפוליטיקה הציונית דתית. הדיונים בשיעורים מבוססים רובם ככולם על המבואות וההקדמות שניתנו בקורס בין חרדלים לדתלשים א .       

קוד קורס 409000900
מורה דר פויכטונגר דודי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מקובל לחשוב על ישראל במונחי המתח שבין יהודית ודמוקרטית. אולם מתח זה לא הטריד את האליטה הישראלית בעשורים הראשונים לקיומה. הקונפליקט שעמד בליבת ההגות והמעש הציוניים לא היה מול המיעוט (הערבי) וזכויותיו אלא מול העבר היהודי עצמו. מתח זה בין יהדות לציונות קשור במהפכת היהודי החדש ובשלילת הגלות כאתוס מרכזי. מתח זה לא רק שלא נפתר אלא שלאחר מלחמת ששת הימים הוא הלך והתרחב. הזרם המרכזי של הציונות שדגל ביהדות כלאום וכלל לא ראה כל בעיה בשילוב שבין יהדות ודמוקרטיה, עבר לדבוק בדגם רזה יותר של חזון יהודי המחויב לזכויות אזרח ואדם בלבד. בקורס זה נתייחס לסיבות שבגינן שילוב של מדינה יהודית ודמוקרטית הפך לבעייתי בעיני האליטה התרבותית בישראל, נתייחס לשאלת מעמדה של יהדות התפוצות בישראל מצד אחד ולמעמדו של המיעוט הערבי בישראל מצד שני. נדון במספר מקרי מבחן המדגימים זאת.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 409000200
מורה דר דיסקין אברהם חיים אלברט
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס כל מערכת פוליטית מאופיינת בצירוף הרכיבים השונים שבה: ערכי החברה ושורשיה ההיסטוריים, מוסדותיה, מגוון המשאבים הנתון לרשותה לצורך התמודדות עם אתגרים מבית ומחוץ ועוד. במדינת ישראל קיימת מערכת פוליטית מורכבת ודינמית שייחודה היה בכך שהתפתחה בפרק זמן קצר יחסית. השינויים הפוליטיים, החברתיים והמדיניים הפכו לתכופים, והביאו לשינוי באופיו של המשטר וסגנון המשילה. במהלך הקורס יכיר הסטודנט וייחשף להיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל ולמכלול המושגים והרעיונות שעיצבו את פניה של המערכת הפוליטית המורכבת והמרתקת. הכרות בסיסית זו תעניק לסטודנט כלים לניתוח המציאות הישראלית מרובת השסעים והמחלוקות.

החוג לאזרחות

קורסים ביום א

 

+  האזרח והגר- סוגיות שבין תורה למדינה | 409000400 | דר חדד אליעזר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 409000400 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 409000400
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

זהותה של מדינת ישראל נשענת על היותה יהודית. הפרשנות המסורתית מזהה את המונח יהודית בהלכה היהודית. כיצד מתמודדת ההלכה עם מדינת ישראל אשר ניצבת גם על אדניה של דמוקרטיה,חילוניות וליברליזם? מטרתו של קורס זה היא לנסות ולהבין מנקודת מבט תורנית-הלכתית מקצת מהסוגיות העומדות לנגד עיניה של החברה היהודית במדינת ישראל. זאת מתוך הנחה כי יציקת תשתית דתית-רעיונית בסיסית תביא להרחבת הידע, ותיתן כלים להתמודדות אמיתית וכנה עם האתגרים העומדים לנגד עיניה של ההלכה בעידן הריבונות היהודית המתחדשת.

+  הדמוקרטיה המודרנית- יסודות ואתגרים | 409001000 | דר ליסון אלעד | שנתי | 10:35 - 11:55

| 409001000 | דר ליסון אלעד | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 409001000
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בכדי להבין את הדמוקרטיה המודרנית, יש להבין את המודרניות עצמה. בקורס זה ננסה להעמיק בשלב ראשון אודות חוקת המודרניות הבלתי כתובה, שכולנו חתומים עליה מבלי שידענו. חוקה זו היא מעין חוזה בין כל אנשי המודרנה, סוג של DNA שכולנו שותפים לו, מי יותר ומי פחות. סימני ההיכר של ה-DNA הזה מופיעים בכל מאפייניה של המודרניות: במדע, בכלכלה המודרנית, במדינת הלאום הדמוקרטית, ובפיתוחים הטכנולוגיים, בפסיכולוגיה של האני ועוד. לצורך זה נעשה שימוש בתובנות פילוסופיות, סוציולוגיות, ספרותיות - תהיו בטוחים שזה לא יהיה קורס רגיל במחשבה מדינית. בשלב שני נעבור לדון בדמוקרטיה המודרנית ובאתגרים הפנימיים שלה הקשורים בעובדת היותה מודרנית. בדרך זו נוכל להבין בדרך מפתיעה את תפקיד הצבא, מערכת המשפט ואף האינטלקטואלים במערך התרבותי הדמוקרטי. נעמוד על טיבם הפרדוקסלי של החוקה הדמוקרטית, מדינת הלאום הדמוקרטית, ואף ערך השיוויון עצמו.

קוד קורס 409000100
מורה אמסילי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.
 

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019700 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019700
מורה אמסילי יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 13008100
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ינתח את המאבק על ארץ ישראל בין השנים 1948-1882. בתקופה זו, שתחילתה בעליות הציוניות ארצה וסופה בהקמתה של מדינת ישראל, התרחשו מספר אירועי מפתח. חלקם התקיימו בין יהודים וערבים, חלקם התרחשו בארץ ישראל, אבל כולם נוגעים לארץ ישראל ולמאבק עליה.

במהלך לימוד הקורס ננתח את המרכזיים שבאירועים הללו ואת השלכותיהם על התפתחות הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל. בין האירועים: הסכם סייקס-פיקו$$ הצהרת בלפור$$ הסכם וייצמן-פייצל$$ ברית שלום והקריאה להקמת מדינה דו לאומית בארץ ישראל$$ מאורעות תרפט$$ המרד הערבי (1939-1936) וכמו כן החלטת האום מיום כט בנובמבר 1947 על חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית ומדינה ערבית.

קוד קורס 409002701
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 
מדינת ישראל עברה זה מכבר את שלב ההקמה ואתגרי ההישרדות שאיתן היא התמודדה  בעשורים הראשונים לקיומה וכיום הם מתחלפים באתגרים חדשים – הנובעים מהנתונים הגאוגרפיים והדמוגרפיים הייחודים שלה, מהצורך בהפנמת לקחי ההיסטוריה היהודית, ממערכות היחסים הפנימיות בין הקבוצות היהודיות השונות במדינה ובינן לבין המיעוטים הלא יהודיים, ממעמד הבכורה החדש של היהדות הישראלית ביחס ליהדות התפוצות, ממעמדה של ישראל במשפחת העמים  במעגלים הקרובים והרחוקים, מאתגרים כלליים שעמן מתמודדות מדינות לאום נוספות במציאות הגלובלית, הטכנולוגית והאקולוגית של המאה ה-21, ומהשאיפה להגשים את חזונם של מייסדי התנועה הציונית החילוניים והדתיים להיות אור לגויים. בקורס נתייחס לכל האתגרים הללו ונשרטט תרחישי עתיד שונים על הרצף שבין תרחישים אוטופיים לתרחישים דיסטופיים ואת הדרכים האפשריות המובילות אליהן           

+  לאומיות מדינות לאום ומדינת ישראל | 409000800 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 409000800 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 409000800
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעקוב אחר תופעת הלאומיות והסדר הפוליטי של מדינת הלאום בתרבויות שונות ובתקופות שונות. בחינה רחבה שכזו מאפשרת הבנה מבוססת של מרכזיות הלאומיות בזהות האנושית. במחקר התפשטה תפישה המתייחסת ללאומיות כאל תופעה מודרנית. הבחינה השיטתית שנערוך בקורס תאפשר לבקר תפישה זו על בסיס ניתוח הסטורי משווה.

+  סוגיות בפוליטיקה הישראלית | 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 409002100
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפוליטיקה הישראלית היא זירה מאתגרת,סוערת ויצרית. תכונות אלה נובעות מהאתגרים המורכבים עימם מתמודדת מדינת ישראל, מהרכבה המגוון והמשוסע של החברה הישראלית  ומחילוקי דעות משמעותיים בין הקבוצות הבולטות המרכיבות אותה על דמותה הרצויה של המדינה. בקורס נתמקד בניתוח העמדות וחילוקי הדעות בסוגיות היסודיות שעל סדר היום במדינת ישראל, באפיון הסוציולוגי והפוליטי של השבטים והקבוצות המרכזיות בחברה, באידאולוגיה של המפלגות הבולטות במערכת הפוליטית ובתמורות שהתחוללו בהן במהלך השנים ובהכרת והבנת פעילותם של גורמים נוספים המשפיעים על המערכת הפוליטית בישראל.         


קורסים ביום ה

 

+  חינוך ופוליטיקה | 90026700 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90026700 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90026700
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מהו חינוך פוליטי? מה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי? האם ראוי להכניס פוליטיקה או אידיאולוגיה לשיעור?
שאלות אלו ואחרות מציבות דילמות חינוכיות לא-פשוטות בפניו של המורה - בשיעורי חינוך, אזרחות ובכלל במסדרונות בית הספר.
בקורס זה ננסה לבחון את הסוגיות האלו מנקודות מבט שונות פדגוגיות וחינוכיות - בהקשר הרחב התיאורטי, ובהקשרים קונקרטיים במרחב החינוכי.