רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה | 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א

| 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 42004700
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימודי הגיאוגרפיה משלבים תחומי ידע שונים. היכרות בסיסית עם תחומים אלו יקלו עליכם את השנה הראשונה בלימודים. בקורס ילמדו הנושאים הבאים: מערכת הקבצים במחשב, קריאה ויצוג של נתונים, חיפוש מאמרים, מבנה מאמרים מדעיים, יצוג מרחבי של נתונים וחיפוש במאגרי מידע.
~

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ירושלים בירתה של מדינת ישראל בהווה ושל העם היהודי לאורך ההיסטוריה,הינה אחת הערים העתיקות והמפוארות ביותר בעולם. קורס מקוונן זה נועד להקנותלסטודנטים הכרות מעמיקה על העיר ירושלים, ב-70 שנה האחרונות. בקורס זה נכיר את התפתחותהעיר המודרנית ומאפייניה. הקורס ידון בנושאים שונים בהם: גבולותיה המשתנות שלהעיר, גיאופוליטיקה של ירושלים, אוכלוסיית ירושלים, עוני מול עושר, דת, חינוךותרבות, מאפייני נוף טבעי ובנוי, מיקומם הפיזי של הרשויות השונות, איכות הסביבה,שטחים פתוחים, כלכלה, תחבורה ועוד. לכל נושא יינתנו דוגמאות רבות ונבחן יחד את ההשפעותהחיוביות והשליליות שיש לכל נושא על ירושלים וכן מגמות עתידיות אפשריות.

סרטון הכרות : סרטון

החוג לגיאוגרפיה- אדם וסביבה

קורסים ביום א

 

+  מערכת מידע גאוגרפי | 42004400 | דר דרורי רון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 42004400 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 42004400
מורה דר דרורי רון
יום א
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מערכותמידע גיאוגרפי משמשת ככלי בסיסי בהוראה ומחקר גאוגרפי. נלמד את היסודות התיאורטייםשל ייצוג מידע מרחבי ופעולות מרחביות וניישם ידע זה באופן מעשי בתוכנת הממג.בין הנושאים שילמדו: ייצוג וקטורי ורסטרי, היטלים, יצירת מפה, עבודה עם טבלאות,שאילתות ופעולות מרחביות .

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס זה היא לבחון את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים חשוב ומורכב זה, המשפיע רבות על חיינו.

קוד קורס 90026400
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 13:30
שעת סיום 14:15
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  גאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להקנות כלים לניתוח הנוף הפיסי של ארץ ישראל הכוללים את המרכיבים הבאים: הגדרת גבולות, מבנה טופוגרפי, מסלע, מבנה גיאולוגי, מערכות הנחלים, קרקעות ואקלים. כמו כן, יעשה ניסיון לשחזר את ההיסטוריה הגיאולוגית של ארץ ישראל במהלכה עוצב הנוף הנוכחי.
~

+  מבוא לתורת האקלים ומזג אוויר | 42000200 | בן ארי יאיר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 42000200 | בן ארי יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42000200
מורה בן ארי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס עוסק בגורמים ובתהליכים המעורבים ביצירת אזורי האקלים ותופעות מזג האוויר הנגזרות מהם: כדור הארץ, התווך האטמוספרי המקיף אותו ומעברי אנרגיית אור וחום בתווך, היבטים אסטרונומיים וגיאומטריים במערכת היחסים בין כדור הארץ לשמש, התחזורת העולמית וחלוקתה לתאים, כוחות המשפיעים על תנועת הרוחות בתחזורת העולמית, ניתוח אופקי ואנכי של הנעשה בתחתית העמודה האטמוספרית, בדפנות תאי התחזורת העולמית, תהליכים הקשורים למעברי פאזה (מוצק-נוזל-גז) במים שבאטמוספירה וביטויים, אזורי האקלים. במהלך הקורס יתקיים מעקב, ליווי וניתוח תופעות אקלימיות/מטאורולוגיות אקטואליות המתרחשות בזמן אמת בישראל, במזרח התיכון ובעולם כולו. הסטודנטיות תקבלנה כלים ודוגמאות להוראת הנושא בבתי הספר.
קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאית ומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומית והיוונית המקבילות בזמנן. 

+  גוש עציון לדורותיו | 45001300 | רוטנברג אריה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45001300 | רוטנברג אריה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45001300
מורה רוטנברג אריה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

גוש עציון לדורותיו
~
~
להתיישבות היהודית באזור גוש עציון יש שרשים עמוקים. אנו נפתח את הקורס בלימוד ההיסטוריה והארכיאולוגיה של גוש עציון בימי המקרא ובתקופת הבית השני. סיור אחד יתקיים להכרת האתרים הארכיאולוגיים בסביבה. נעבור לעת החדשה ונלמד על הניסיונות השונים של החלוצים ליישב את גוש עציון, ועל גורלם במהלך הקרבות שהתחוללו באזור. סיור שני יתקיים לנקודות ההתיישבות ולאתרי מורשת קרב בהם התנהלו קרבות הגבורה.
~

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולגיה | 45008900 | דר לאוב רונית | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45008900 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות כמו היווצרוות רכסי הרים, הרי געש, רעידות אדמה, מערכות נחלים ועוד.