רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  גיאוגרפיה של אוכלוסין | 42000300 | מאיר אילנה | סמסטר א

| 42000300 | מאיר אילנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 42000300
מורה מאיר אילנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס גיאוגרפיה של אוכלוסין עוסק בכלים המאפשרים לחוקרים לאפיין אוכלוסיות במרחב. להבין את הדינמיקה הדמוגרפית והשפעתה על האדם והמדינה בה הוא חי, לקחת חלק פעיל בגיבוש פתרונות למציאות בעייתית כגון הגירה בלתי חוקית, ניצול עובדים במדינות נחשלות ועוד. נושאי השיעור רלוונטיים עכשוויים ומתקדמים..

סרטון הכרות : סרטון

+  מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה | 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א

| 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 42004700
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לימודי הגיאוגרפיה משלבים תחומי ידע שונים. היכרות בסיסית עם תחומים אלו יקלו עליכם את השנה הראשונה בלימודים. בקורס ילמדו הנושאים הבאים: מערכת הקבצים במחשב, קריאה ויצוג של נתונים, חיפוש מאמרים, מבנה מאמרים מדעיים, יצוג מרחבי של נתונים וחיפוש במאגרי מידע.

+  קרטוגרפיה | 42001200 | דר דרורי רון | סמסטר ב

| 42001200 | דר דרורי רון | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42001200
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קרטוגרפיה היא תורת יצירת מפות גיאוגרפיות. בקורס ילמדו הנושאים הבאים: מהי מפה, מפות היסטוריות, מערכת קורדינטות והיטל, מפות ותצלומי אויר, מפות נושאיות.

החוג לגיאוגרפיה

קורסים ביום א

 

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008950 | דר לאוב רונית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008950 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008950
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות כמו היווצרוות רכסי הרים, הרי געש, רעידות אדמה, מערכות נחלים ועוד.

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90026450 | מאיר אילנה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90026450 | מאיר אילנה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90026450
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס