רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ירושלים בירתה של מדינת ישראל בהווה ושל העם היהודי לאורך ההיסטוריה,הינה אחת הערים העתיקות והמפוארות ביותר בעולם. קורס מקוונן זה נועד להקנות לסטודנטים הכרות מעמיקה על העיר ירושלים, ב-70 שנה האחרונות. בקורס זה נכיר את התפתחות העיר המודרנית ומאפייניה. הקורס ידון בנושאים שונים בהם: גבולותיה המשתנות של העיר, גיאופוליטיקה של ירושלים, אוכלוסיית ירושלים, עוני מול עושר, דת, חינוך ותרבות, מאפייני נוף טבעי ובנוי, מיקומם הפיזי של הרשויות השונות, איכות הסביבה,שטחים פתוחים, כלכלה, תחבורה ועוד. לכל נושא יינתנו דוגמאות רבות ונבחן יחד את ההשפעות החיוביות והשליליות שיש לכל נושא על ירושלים וכן מגמות עתידיות אפשריות. לקורס יש סיור חובה

החוג לגיאוגרפיה- אדם וסביבה

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45020301
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאית ומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומית והיוונית המקבילות בזמנן. 

+  כלכלה חברה ומרחב | 42001001 | מאיר אילנה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 42001001 | מאיר אילנה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42001001
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בשילוב של שלושה תחומים מרכזיים בחיי האדם : כלכלה, חברה ומרחב המהווים את מרקם החיים בעולם.
הרעיון המוביל בקורס הוא הכרת מושגי היסוד בכל תחום מהתחומים הנל בנפרד ולאחר מכן להבין את השילוב המעניין ביניהם הקיים במציאות חיינו.
הלמידה תתבסס על תאוריות ומודלים המסבירים את התהליכים הכלכליים במרחב הגאוגרפי, את תפרוסתן ביחס למיקום הפעילויות 
הכלכליות במרחב ואת התלות באוכלוסיה ובמשאבים הקיימים. נדון בנושאי שוויון מרחבי, בחצר האחורית של העולם ובמושג החדש
 והחשוב NIMBY תוך שימוש באקטואליה המחדשת ומתחדשת מעת לעת.  
עולם התחבורה, הייצור, השרותים וצורכי החברה המתורגמים לעלויות המוצר משתנים בעקבות התנאים הגאוגרפיים הפיסיים.
לכן, ראיית המרחב בעין כלכלית מאפשרת בסיס להבנת תהליכים הנלמדים 

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008900 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008900 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות כמו היווצרוות רכסי הרים, הרי געש, רעידות אדמה, מערכות נחלים ועוד.