רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה | 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א

| 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 42004700
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימודי הגיאוגרפיה משלבים תחומי ידע שונים. היכרות בסיסית עם תחומים אלו יקלו עליכם את השנה הראשונה בלימודים. בקורס ילמדו הנושאים הבאים: מערכת הקבצים במחשב, קריאה ויצוג של נתונים, חיפוש מאמרים, מבנה מאמרים מדעיים, יצוג מרחבי של נתונים וחיפוש במאגרי מידע.
~

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ירושלים בירתה של מדינת ישראל בהווה ושל העם היהודי לאורך ההיסטוריה,הינה אחת הערים העתיקות והמפוארות ביותר בעולם. קורס מקוונן זה נועד להקנותלסטודנטים הכרות מעמיקה על העיר ירושלים, ב-70 שנה האחרונות. בקורס זה נכיר את התפתחותהעיר המודרנית ומאפייניה. הקורס ידון בנושאים שונים בהם: גבולותיה המשתנות שלהעיר, גיאופוליטיקה של ירושלים, אוכלוסיית ירושלים, עוני מול עושר, דת, חינוךותרבות, מאפייני נוף טבעי ובנוי, מיקומם הפיזי של הרשויות השונות, איכות הסביבה,שטחים פתוחים, כלכלה, תחבורה ועוד. לכל נושא יינתנו דוגמאות רבות ונבחן יחד את ההשפעותהחיוביות והשליליות שיש לכל נושא על ירושלים וכן מגמות עתידיות אפשריות.

סרטון הכרות : סרטון

החוג לגיאוגרפיה- אדם וסביבה

קורסים ביום א

 
קוד קורס 42004900
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לנוף ובמיוחד לשטחים הפתוחים תפקידים רבים וחשובים עד מאוד בהתפתחותהשל כל עיר, מועצה או מדינה. המצב עוד יותר נכון במקרה של ישראל שהינה מדינה קטנה,צפופה ובעלת אוכלוסייה שגדלה בקצב מהיר. בקורס זה נלמד על חשיבות הנופים והשטחיםהפתוחים כבעלי ערך היסטורי, תרבותי, ערכי והתפתחותי. בנוסף, נלמד כיצד ניתן לשמורולנהל שטחים אלה ומה יכולות להיות המגמות העתידיות של שטחים אלה בישראל. 

קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 31 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זהנתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאיתומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומיתוהיוונית המקבילות בזמנן. 

+  גוש עציון לדורותיו | 45011400 | רוטנברג אריה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 45011400 | רוטנברג אריה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45011400
מורה רוטנברג אריה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עוד הרבה לפני היות גוש עציון, היווה צפון הר חברון יחידה גיאוגרפית המקיימת זיקה משמעותית לירושלים מצפונה ולחברון מדרומה. במהלך הקורס שלפנינו נעסוק במרחב זה החל מימי הבית הראשון ותקופת האבות, דרך ימי בית שני ומרד בר כוכבא, ועד העת החדשה והעידן המודרני, שעה שגוש עציון חקוק עמוק בתודעת המעשה הציוני במדינת ישראל.

+  מערכת מידע גאוגרפי | 42004400 | דר דרורי רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 42004400 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42004400
מורה דר דרורי רון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מערכות מידע גיאוגרפי משמשת ככלי בסיסי בהוראה ומחקר גאוגרפי. נלמד את היסודות התיאורטיים של ייצוג מידע מרחבי ופעולות מרחביות וניישם ידע זה באופן מעשי בתוכנת הממג. בין הנושאים שילמדו: ייצוג וקטורי ורסטרי, היטלים, יצירת מפה, עבודה עם טבלאות, שאילתות ופעולות מרחביות .

+  יישומי מערכת מידע גיאוגרפי | 42002200 | דר דרורי רון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 42002200 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42002200
מורה דר דרורי רון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נלמד טכניקות מתקדמות של ניתוח נתונים מרחביים באמצעות דוגמאות מתחומים שונים. במהלך הקורס יבחרו הסטודנטים תחום הקרוב ללבם ויבצעו עבודת חקר עי שימוש בתוכנת הממג בתחום זה. בין הנושאים שילמדו: עיבוד וניתוח רסטרי, שילוב של נתונים וקטוריים ורסטריים ושימוש בנתוני לווין.

+  גאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להקנות כלים לניתוח הנוף הפיסי של ארץ ישראל הכוללים את המרכיבים הבאים: הגדרת גבולות, מבנה טופוגרפי, מסלע, מבנה גיאולוגי, מערכות הנחלים, קרקעות ואקלים. כמו כן, יעשה ניסיון לשחזר את ההיסטוריה הגיאולוגית של ארץ ישראל במהלכה עוצב הנוף הנוכחי.
~

קוד קורס 42005000
מורה דר אריאלי תמר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לגבולות תפקודיםומשמעויות שונים ואף סותרים. אל אף מיקומו בפריפריה הלאומית, הגבול נמצא במוקדהתייחסות מערכות שלטון לצרכי ביטחון והגירה ובמקביל הוא מהווה סביבת חיים ושגרה עבוראוכלוסייה מקומית בשני צידיו. חקר גבולות עוסק במשמעויות והשלכות שונות של תפקודגבולות בתחומי דעת שונים – יחסים בין לאומיים, כלכלה, חברה ותרבות.

הקורס יעסוק בהתפתחויות תיאורטיות ופרקטיותבהתייחסות לגבולות בראייה ביטחונית ואזרחית. נכיר את האתגרים העכשויים בגיבושמדיניות ניהול של גבולות בתחומי ההגירה, הסביבה, הכלכלה והחברה. ננתח  את השלכות הגלובליזציה והטכנולוגיה על מעמדםותפקודם של גבולות תוך הכרת אופן התפתחותו של האיחוד האירופי. נבחן כיצד מגיב אזורגבול להסכם שלום וכיצד מתפקד גבול של שלום בסביבה של עוינות לאור הניסיון של ישראלושכנותיה.

+  גאוגרפיה חבלית של הגליל והגולן | 42001600 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 42001600 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42001600
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 מטרת הקורס היא לשלב את כל תחומי הידע הגאוגרפי העוסקים ביחסי אדם סביבה ויישומם לגבי אזור הגליל והגולן. הקורס כולל הכרות עם הגורמים הפיסיים של אזורים אלו (טופוגרפיה, גאולוגיה, גאומורפולוגיה, הידרולוגיה)  והשפעתם על הגורמים האנושיים באזור (כלכלה, אוכלוסיה, ישובים, איכות סביבה) נכון למאה ה-21.

+  מבוא לגיאוגרפיה כלכלית | 42001000 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 42001000 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42001000
מורה דר אריאלי תמר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לגיאוגרפיה כלכלית עוסק בהדדיות של המרחב והכלכלה. פעילות כלכלית מורכבת מגורמי יצור - קרקע, כוח אדם, הון, מתהליכים - צרכנות, מסחר, יצור, השקעות, וכן משחקנים מוסדיים - מדינות, שווקים, חברות עסקיות. ההשלכות המרחביות של כלל הפעילות הכלכלית מעמיקות בעידן הגלובאלי ומקבלות ביטויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים וסביבתיים מובהקים. במסגרת הקורס נכיר את התהליכים הכלכליים, את השחקנים המגוונים, תוך התמקדות בהשלכות השונות שלהם בצפון ובדרום הגלובאלי. נלמד את התיאוריות והמודלים העיקריים השואפים להסביר את ההדדיות של הכלכלה והמרחב ונכיר גישות אלטרנטיביות להבנת פעילויות כלכליות ושונותן המרחבית ברמות השונות - מרמת הפרט, דרך רמת הקהילה, היישוב, האזור ועד לרמה הכלל-עולמית.

קוד קורס 42005100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 מטרת הקורס היא לעמוד על סגולותיה של הלמידה העוסקת בטבע ונוף במרחב הטבעי והאותנטי ולבנות כלים מתאימים ליישומה בתהליכי למידה והוראה.
החלק הראשון של הקורס עוסק בהבניית תהליך הלמידה הייחודי למרחב החוץ כיתתי.
החלק השני יוקדש להתאמת סביבת למידה זו לתלמידים עם צרכים מיוחדים. 

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | מאיר אילנה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90020000 | מאיר אילנה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90020000
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מקצוע גאוגרפיה וסביבה מכיל בתוכו מגוון רב של נושאים הקשורים למרחב ולאדם וליחסי הגומלין ביניהם, אי לכך דרכי הוראת המקצוע תהיינה מגוונות וחדשניות נלמד את הפרדיגמה של המקצוע - הצד הפילוסופי ונתנסה בשיטות שונות ובדרכי למידה המותאמים לתכני הלימוד. נצא לסיורים נכיר שיטות לימוד מתוקשבות ועוד בקיצור נעשה ונלמד.

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008400 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008400 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008400
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות.

+  סמינריון בגיאוגרפיה | 42001500 | דר לאוב רונית | שנתי | 10:35 - 11:55

| 42001500 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42001500
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהיכרות עם שיטות מחקר שונות (כמותיות ואיכותיות) ויישומן לגבי פרויקט חקר אישי של כל משתתף. הקורס כולל הנחייה בכתיבה אקדמית במהלכו יעלה על הכתב כל סטודנט את פרוייקט החקר שלו ויציג אותו בפני משתתפי הקורס.