רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ירושלים בירתה של מדינת ישראל בהווה ושל העם היהודי לאורך ההיסטוריה,הינה אחת הערים העתיקות והמפוארות ביותר בעולם. קורס מקוונן זה נועד להקנות לסטודנטים הכרות מעמיקה על העיר ירושלים, ב-70 שנה האחרונות. בקורס זה נכיר את התפתחות העיר המודרנית ומאפייניה. הקורס ידון בנושאים שונים בהם: גבולותיה המשתנות של העיר, גיאופוליטיקה של ירושלים, אוכלוסיית ירושלים, עוני מול עושר, דת, חינוך ותרבות, מאפייני נוף טבעי ובנוי, מיקומם הפיזי של הרשויות השונות, איכות הסביבה,שטחים פתוחים, כלכלה, תחבורה ועוד. לכל נושא יינתנו דוגמאות רבות ונבחן יחד את ההשפעות החיוביות והשליליות שיש לכל נושא על ירושלים וכן מגמות עתידיות אפשריות. לקורס יש סיור חובה

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 90024200
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ילמדו מיומנויות בסיסיות הנדרשות לתלמידי תואר ראשון בגיאוגרפיה: הקניית יכולת עבודה בסיסית עם מחשב,    הכרות עם גליון הנתונים,   קריאת גרפים והתאמת הגרף לנתונים,     עיבוד נתונים בסיסי,    הכרות עם גוגל ארץ, כמבוא למערכת מידע גיאוגרפי,וכיצד ניתן להסתייע בו הכיתה,   מהם נתונים גיאוגרפים, היכן ניתן למוצאם ברשתוכיצד להשתמש בהם,   חיפוש מידע ברשת,   הסקת מסקנות,    כתיבת עבודת חקר בסיסית.

החוג לגיאוגרפיה- אדם וסביבה

קורסים ביום א

 

+  גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס היא להקנות כלים לניתוח הנוף הפיסי של ארץ ישראל הכוללים את המרכיבים הבאים: הגדרת גבולות, מבנה טופוגרפי, מסלע, מבנה גיאולוגי, מערכות הנחלים, קרקעות ואקלים. כמו כן, יעשה ניסיון לשחזר את ההיסטוריה הגיאולוגית של ארץ ישראל במהלכה עוצב הנוף הנוכחי.  
קוד קורס 42002601
מורה זנדברג אביטל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס ינתן רקע ומבואות כלליים בנושאי  איכות הסביבה השונים והבנת הרקע המדעי באקולוגיה . ילמדו התחומים העיקריים של איכות הסביבה בישראל ובהשוואה לנעשה בעולם: טיפול בפסולת , מים, אןיר , רעש , קרינה , עקרונות התיכנון, הקשר בין איכות הסביבה ושמירת טבע , הנוף והמורשת ועוד.  יוצגו הכלים השונים להתמודדות עם מטרדים מול הצורך בפיתוח הארץ וההתישבות . יודגש הקשר בין  עיקרי היהדות והגנת הסביבה והכלים להגברת המודעות בהסברה וחינוך לקיימות

קוד קורס 42005500
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 מטרת הקורס היא לשלב את כל תחומי הידע הגאוגרפי העוסקים ביחסי אדם סביבה ויישומם לגבי אזור הכרמל. 
הקורס כולל הכרות עם הגורמים הפיסיים של האזור (טופוגרפיה, גאולוגיה, גאומורפולוגיה, הידרולוגיה 
 .והשפעתם על הגורמים האנושיים  (כלכלה, אוכלוסיה, ישובים, איכות סביבה) וכן בכיוון ההפוך: השפעתם של הגורמים האנושיים על מרחב זה  נכון למאה ה-21

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008400 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008400 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008400
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות.

+  אדם וסביבה בעידן הגלובאלי | 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42003700
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המהפכה הטכנולוגית הפכה את עולמינו למקום שמתחדש בכל יום מחדש ובעל השלכות כלל עולמיות. למהפכה הטכנולוגית הזאת ישנה השפעה ישירה ועקיפה על האדם והסביבה. בקורס זה נלמד מהו תהליך הגלובליזציה וכיצד הוא משפיע על האדם והסביבה בנושאים שונים בהם: יצירת פערים ואי צדק חברתי וסביבתי, תהליך העיור, תהליכי דמוגרפיה והגירה, אתגרי סביב, שימושי קרקע מזון ומים, טכנולוגיות כאתגרים ופתרונות לבעיות חברתיות וסביבתיות ועוד. את הנושאים נבנה במסגרת רקע תיאורטי של גישות שונות שרואות את מרכזיות האדם בצורה שונה.

+  תכנון וניהול שטחים פתוחים | 42004900 | דר שפר גד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 42004900 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42004900
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לנוף ובמיוחד לשטחים הפתוחים תפקידים רבים וחשובים עד מאוד בהתפתחותהשל כל עיר, מועצה או מדינה. המצב עוד יותר נכון במקרה של ישראל שהינה מדינה קטנה,צפופה ובעלת אוכלוסייה שגדלה בקצב מהיר. בקורס זה נלמד על חשיבות הנופים והשטחיםהפתוחים כבעלי ערך היסטורי, תרבותי, ערכי והתפתחותי. בנוסף, נלמד כיצד ניתן לשמורולנהל שטחים אלה ומה יכולות להיות המגמות העתידיות של שטחים אלה בישראל. 

קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זהנתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאיתומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומיתוהיוונית המקבילות בזמנן. 

+  סמינריון בגיאוגרפיה | 42001500 | דר שפר גד | שנתי | 12:10 - 13:30

| 42001500 | דר שפר גד | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42001500
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהיכרות עם שיטות מחקר שונות (כמותיות ואיכותיות) ויישומן לגבי פרויקט חקר אישי של כל משתתף. הקורס כולל הנחייה בכתיבה אקדמית במהלכו יעלה על הכתב כל סטודנט את פרוייקט החקר שלו ויציג אותו בפני משתתפי הקורס.
קוד קורס 42006000
מורה בן ארי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 .הקורס יעסוק בהתחממות הגלובלית והשפעתה על מזג האוויר והאקלים בישראל

+  כלכלה חברה ומרחב | 42001000 | מאיר אילנה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 42001000 | מאיר אילנה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42001000
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לגיאוגרפיה כלכלית עוסק בהדדיות של המרחב והכלכלה. פעילות כלכלית מורכבת מגורמי יצור - קרקע, כוח אדם, הון, מתהליכים - צרכנות, מסחר, יצור, השקעות, וכן משחקנים מוסדיים - מדינות, שווקים, חברות עסקיות. ההשלכות המרחביות של כלל הפעילות הכלכלית מעמיקות בעידן הגלובאלי ומקבלות ביטויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים וסביבתיים מובהקים. במסגרת הקורס נכיר את התהליכים הכלכליים, את השחקנים המגוונים, תוך התמקדות בהשלכות השונות שלהם בצפון ובדרום הגלובאלי. נלמד את התיאוריות והמודלים העיקריים השואפים להסביר את ההדדיות של הכלכלה והמרחב ונכיר גישות אלטרנטיביות להבנת פעילויות כלכליות ושונותן המרחבית ברמות השונות - מרמת הפרט, דרך רמת הקהילה, היישוב, האזור ועד לרמה הכלל-עולמית.

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | מאיר אילנה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90020000 | מאיר אילנה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90020000
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מקצוע גאוגרפיה וסביבה מכיל בתוכו מגוון רב של נושאים הקשורים למרחב ולאדם וליחסי הגומלין ביניהם, אי לכך דרכי הוראת המקצוע תהיינה מגוונות וחדשניות נלמד את הפרדיגמה של המקצוע - הצד הפילוסופי ונתנסה בשיטות שונות ובדרכי למידה המותאמים לתכני הלימוד. נצא לסיורים נכיר שיטות לימוד מתוקשבות ועוד בקיצור נעשה ונלמד.
~

+  איכות הסביבה בישראל | 42002600 | מאיר יצחק | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 42002600 | מאיר יצחק | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 42002600
מורה מאיר יצחק
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס ינתן רקע ומבואות כלליים בנושאי  איכות הסביבה השונים והבנת הרקע המדעי באקולוגיה . ילמדו התחומים העיקריים של איכות הסביבה בישראל ובהשוואה לנעשה בעולם: טיפול בפסולת , מים, אןיר , רעש , קרינה , עקרונות התיכנון, הקשר בין איכות הסביבה ושמירת טבע , הנוף והמורשת ועוד.  יוצגו הכלים השונים להתמודדות עם מטרדים מול הצורך בפיתוח הארץ וההתישבות . יודגש הקשר בין  עיקרי היהדות והגנת הסביבה והכלים להגברת המודעות בהסברה וחינוך לקיימות

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 42000200
מורה בן ארי יאיר
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס עוסק בגורמים ובתהליכים המעורבים ביצירת אזורי האקלים ותופעות מזג האוויר הנגזרות מהם: כדור הארץ, התווך האטמוספרי המקיף אותו ומעברי אנרגיית אור וחום בתווך, היבטים אסטרונומיים וגיאומטריים במערכת היחסים בין כדור הארץ לשמש, התחזורת העולמית וחלוקתה לתאים, כוחות המשפיעים על תנועת הרוחות בתחזורת העולמית, ניתוח אופקי ואנכי של הנעשה בתחתית העמודה האטמוספרית, בדפנות תאי התחזורת העולמית, תהליכים הקשורים למעברי פאזה (מוצק-נוזל-גז) במים שבאטמוספירה וביטויים, אזורי האקלים. במהלך הקורס יתקיים מעקב, ליווי וניתוח תופעות אקלימיות/מטאורולוגיות אקטואליות המתרחשות בזמן אמת בישראל, במזרח התיכון ובעולם כולו. הסטודנטיות תקבלנה כלים ודוגמאות להוראת הנושא בבתי הספר.