רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה | 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א

| 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 42004700
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  גיאוגרפיה של אוכלוסין | 42000301 | מ.א מאיר אילנה | סמסטר ב

| 42000301 | מ.א מאיר אילנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42000301
מורה מ.א מאיר אילנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קרטוגרפיה | 42001200 | דר דרורי רון | סמסטר ב

| 42001200 | דר דרורי רון | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42001200
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לגיאוגרפיה- אדם וסביבה

קורסים ביום א

 

+  מבוא לאיכות הסביבה | 42000800 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 42000800 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 42000800
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות יחסי אדם- סביבה במהלך 50 השנים האחרונות. בקורס נכיר את התהליכים שהביאו את החברה האנושית למשבר ואת הדרכים בהן מתמודדים עם משבר זה עד עצם היום הזה. בקורס נכיר אתרים ונדון בסוגיות אותם ניתן לשלב כחלק מהחינוך הסביבתי במדינת ישראל.

+  גיאוגרפיה של המזרח התיכון | 42000400 | דר אריאלי תמר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 42000400 | דר אריאלי תמר | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42000400
מורה דר אריאלי תמר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המזרח התיכון לא יורד מסדר היום הגלובאלי. מיקומו, ריכוז המקומות הקדושיםשבו, משאבי הנפט והגז וכן ריבוי הקונפליקטים, כולם חוברים יחד ליצירת דימויו של המזרחהתיכון. בקורס נשאל באיזו מידה אכן מהווה המזרח התיכון אזור גיאוגרפי בעל מאפייניםמשותפים המסבירים את המציאות בארצות הרבות המרכיבות אותו. ננתח את המבנה הפיזי,הפסיפס האתני, המגמות ההיסטוריות, הפוליטיות והכלכליות על מנת להעמיק את הבנתנו בגורמיהעומק המעצבים את המזרח התיכון כמרחב האזורי בו אנו חיים.


+  אדם וסביבה בעידן הגלובאלי | 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42003700
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המהפכה הטכנולוגית הפכה את עולמינו למקום שמתחדש בכל יום מחדש ובעל השלכות כלל עולמיות. למהפכה הטכנולוגית הזאת ישנה השפעה ישירה ועקיפה על האדם והסביבה. בקורס זה נלמד מהו תהליך הגלובליזציה וכיצד הוא משפיע על האדם והסביבה בנושאים שונים בהם: יצירת פערים ואי צדק חברתי וסביבתי, תהליך העיור, תהליכי דמוגרפיה והגירה, אתגרי סביב, שימושי קרקע מזון ומים, טכנולוגיות כאתגרים ופתרונות לבעיות חברתיות וסביבתיות ועוד. את הנושאים נבנה במסגרת רקע תיאורטי של גישות שונות שרואות את מרכזיות האדם בצורה שונה.

+  גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לתורת האקלים ומזג האוויר | 42000200 | מ.א בן ארי יאיר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 42000200 | מ.א בן ארי יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42000200
מורה מ.א בן ארי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  משאבי המים בישראל | 42001800 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 42001800 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 42001800
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בניהול משק המים של מדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום.
בקורס נכיר את מקורות המים העומדים לרשות תושבי מדינת ישראל (המערכת התלת אגנית), מי קולחין ומים מותפלים.
כמו כן נעמוד על צריכת המים של תושבי מדינת ישראל והשינויים שחלו בה בעשורים האחרונים.
באמצעות נתונים אלו ננסה להבין כיצד מנוהל משק המים של מדינת ישראל מבחינה כמותית ואיכותית ומהו מצבו נכון לשנת תשף. 

+  גיאוגרפיה פוליטית של ארץ ישראל | 42003400 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 42003400 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42003400
מורה דר אריאלי תמר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
גיאוגרפיה פוליטית, או בשמה המקוצר גיאופוליטיקה, הינה תת-תחום מרכזי בגיאוגרפיה האנושית המתמקד בחקר האינטראקציה שבין עוצמה ומרחב. בקורס נעסוק בגיאוגרפיה של מדינת ישראל ונזהה את הכוחות המעצבים את המרחב במדינה. ננתח את מאבק הכוחות הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים בסוגיות של גבולות והתיישבות, מיעוטים ומהגרים, הקצאת קרקע, משאבים, תשתיות ופיתוח. נעסוק במושג ובמציאות של פריפריה בהקשר הישראלי, הן זו הגיאוגרפית והן זו החברתית, וננתח את התהליכים שיצרו אותה ואת אלו המשמרים אותה עד היום. 

+  עיר ועיור בעידן הגלובאלי | 42001100 | דר שפר גד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 42001100 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42001100
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עד לפני 100 שנה רוב תושבי כדור הארץ חייו בכפר.בשנת 2007 הדברים התהפכו ומאז רוב תושבי העולם גרים בערים ותהליך זה רק ממשיךומתחזק. הקורס יעסוק בהתפתחות העירונית החל מהעיר הקדומה ועד העיר הפוסט תעשייתית.בקורס נבחן את מאפייני תפקוד ומיקום של יישובים עירוניים, היררכיות עירוניות,מדרגי ערים ותיאורית המקומות המרכזיים. הקורס יידון אף בתפוצת אוכלוסייה בעירלרבדיה והרכביה השונים. בקורס נרחיב בנושאי אזורים מטרופולינים,  ערים חדשות מגה-ערים. בנוסף, הקורס ידון כיצד התפתחויותהכלכליות, הטכנולוגיות והפוליטיות משפיעות על ערי העולם והשפעתן החברתית. נבחןיתרונות שהעיר מספק אך גם האתגרים ופתרונות.


+  גיאוגרפיה חבלית של ארץ ישראל: נגב | 42005600 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 42005600 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42005600
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
  הקורס עוסק ביחסי הגומלין הקיימים בין האדם לסביבה באזור הנגב. תחילת הקורס עוסק  בתשתית הפיסית ותהליכי עיצובה ולאחר מכן בדילמות עכשוויות העוסקות ביחסים בין גורמים אלו לגורמים האנושיים: כלכלה, התיישבות, משאבי טבע, קיימות, אוכלוסייה, תיירות, תחבורה , שטחים פתוחים ושמורות טבע ועוד.  
הקורס כולל שני ימי סיור רצופים באזור הנגב במהלכם ניפגוש דילמות אלו בשטח בצורה בלתי אמצעית עם הנוף ועם התושבים.

+  אקלים ומזג האוויר בישראל | 42001700 | מ.א בן ארי יאיר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 42001700 | מ.א בן ארי יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42001700
מורה מ.א בן ארי יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סמינריון בגיאוגרפיה | 42001500 | דר לאוב רונית | שנתי | 17:40 - 19:00

| 42001500 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 42001500
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008400 | דר לאוב עודד | שנתי | 17:40 - 19:00

| 45008400 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 45008400
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | מ.א מאיר אילנה | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90020000 | מ.א מאיר אילנה | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90020000
מורה מ.א מאיר אילנה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס