רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 90024200
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לגיאוגרפיה- אדם וסביבה

קורסים ביום א

 

+  גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אדם וסביבה בעידן הגלובאלי | 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42003700
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המהפכה הטכנולוגית הפכה את עולמינו למקום שמתחדש בכל יום מחדש ובעל השלכות כלל עולמיות. למהפכה הטכנולוגית הזאת ישנה השפעה ישירה ועקיפה על האדם והסביבה. בקורס זה נלמד מהו תהליך הגלובליזציה וכיצד הוא משפיע על האדם והסביבה בנושאים שונים בהם: יצירת פערים ואי צדק חברתי וסביבתי, תהליך העיור, תהליכי דמוגרפיה והגירה, אתגרי סביב, שימושי קרקע מזון ומים, טכנולוגיות כאתגרים ופתרונות לבעיות חברתיות וסביבתיות ועוד. את הנושאים נבנה במסגרת רקע תיאורטי של גישות שונות שרואות את מרכזיות האדם בצורה שונה.
קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זהנתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאיתומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומיתוהיוונית המקבילות בזמנן. 

קוד קורס 42005400
מורה מ.א בן ארי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהו אקלים והאם הוא משתנה? בקורס נלמד אילו גורמים קובעים את אקלים כדוהא, כיצד ניתן לבחון האם האקלים משתנה ואפשרויות התמודדות עם השלכות השינויים. 

קוד קורס 42005500
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תכנון וניהול שטחים פתוחים | 42004900 | דר שפר גד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 42004900 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42004900
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לנוף ובמיוחד לשטחים הפתוחים תפקידים רבים וחשובים עד מאוד בהתפתחותהשל כל עיר, מועצה או מדינה. המצב עוד יותר נכון במקרה של ישראל שהינה מדינה קטנה,צפופה ובעלת אוכלוסייה שגדלה בקצב מהיר. בקורס זה נלמד על חשיבות הנופים והשטחיםהפתוחים כבעלי ערך היסטורי, תרבותי, ערכי והתפתחותי. בנוסף, נלמד כיצד ניתן לשמורולנהל שטחים אלה ומה יכולות להיות המגמות העתידיות של שטחים אלה בישראל. 

+  כלכלה חברה ומרחב | 42001000 | מ.א מאיר אילנה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 42001000 | מ.א מאיר אילנה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42001000
מורה מ.א מאיר אילנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לגיאוגרפיה כלכלית עוסק בהדדיות של המרחב והכלכלה. פעילות כלכלית מורכבת מגורמי יצור - קרקע, כוח אדם, הון, מתהליכים - צרכנות, מסחר, יצור, השקעות, וכן משחקנים מוסדיים - מדינות, שווקים, חברות עסקיות. ההשלכות המרחביות של כלל הפעילות הכלכלית מעמיקות בעידן הגלובאלי ומקבלות ביטויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים וסביבתיים מובהקים. במסגרת הקורס נכיר את התהליכים הכלכליים, את השחקנים המגוונים, תוך התמקדות בהשלכות השונות שלהם בצפון ובדרום הגלובאלי. נלמד את התיאוריות והמודלים העיקריים השואפים להסביר את ההדדיות של הכלכלה והמרחב ונכיר גישות אלטרנטיביות להבנת פעילויות כלכליות ושונותן המרחבית ברמות השונות - מרמת הפרט, דרך רמת הקהילה, היישוב, האזור ועד לרמה הכלל-עולמית.

+  איכות הסביבה בישראל | 42002600 | מאיר יצחק | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 42002600 | מאיר יצחק | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 42002600
מורה מאיר יצחק
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס ינתן רקע ומבואות כלליים בנושאי  איכות הסביבה השוניםוהבנת הרקע המדעי באקולוגיה . ילמדו התחומים העיקריים של איכות הסביבה בישראלובהשוואה לנעשה בעולם: טיפול בפסולת , מים, אןיר , רעש , קרינה , עקרונות התיכנון, הקשר בין איכות הסביבה ושמירת טבע , הנוף והמורשת ועוד.  יוצגו הכליםהשונים להתמודדות עם מטרדים מול הצורך בפיתוח הארץ וההתישבות . יודגש הקשר ביןעיקרי היהדות והגנת הסביבה והכלים להגברת המודעות בהסברה וחינוך לקיימות

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008400 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008400 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008400
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  סמינריון בגיאוגרפיה | 42001500 | דר שפר גד | שנתי | 12:10 - 13:30

| 42001500 | דר שפר גד | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42001500
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | מ.א מאיר אילנה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90020000 | מ.א מאיר אילנה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90020000
מורה מ.א מאיר אילנה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס