רשימת השיעורים בחוג לגיאוגרפיה-אדם וסביבה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  גיאוגרפיה של אוכלוסין | 42000300 | מאיר אילנה | סמסטר א

| 42000300 | מאיר אילנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 42000300
מורה מאיר אילנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס גיאוגרפיה של אוכלוסין עוסק בכלים המאפשרים לחוקרים לאפיין אוכלוסיות במרחב. להבין את הדינמיקה הדמוגרפית והשפעתה על האדם והמדינה בה הוא חי, לקחת חלק פעיל בגיבוש פתרונות למציאות בעייתית כגון הגירה בלתי חוקית, ניצול עובדים במדינות נחשלות ועוד. נושאי השיעור רלוונטיים עכשוויים ומתקדמים..

סרטון הכרות : סרטון

+  מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה | 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א

| 42004700 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 42004700
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לימודי הגיאוגרפיה משלבים תחומי ידע שונים. היכרות בסיסית עם תחומים אלו יקלו עליכם את השנה הראשונה בלימודים. בקורס ילמדו הנושאים הבאים: מערכת הקבצים במחשב, קריאה ויצוג של נתונים, חיפוש מאמרים, מבנה מאמרים מדעיים, יצוג מרחבי של נתונים וחיפוש במאגרי מידע.

+  קרטוגרפיה | 42001200 | דר דרורי רון | סמסטר ב

| 42001200 | דר דרורי רון | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42001200
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קרטוגרפיה היא תורת יצירת מפות גיאוגרפיות. בקורס ילמדו הנושאים הבאים: מהי מפה, מפות היסטוריות, מערכת קורדינטות והיטל, מפות ותצלומי אויר, מפות נושאיות.

החוג לגיאוגרפיה

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות.

+  אדם וסביבה בעידן הגלובאלי | 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 42003700 | דר שפר גד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42003700
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המהפכה הטכנולוגית הפכה את עולמינו למקום שמתחדש בכל יום מחדש ובעל השלכות כלל עולמיות. למהפכה הטכנולוגית הזאת ישנה השפעה ישירה ועקיפה על האדם והסביבה. בקורס זה נלמד מהו תהליך הגלובליזציה וכיצד הוא משפיע על האדם והסביבה בנושאים שונים בהם: יצירת פערים ואי צדק חברתי וסביבתי, תהליך העיור, תהליכי דמוגרפיה והגירה, אתגרי סביב, שימושי קרקע מזון ומים, טכנולוגיות כאתגרים ופתרונות לבעיות חברתיות וסביבתיות ועוד. את הנושאים נבנה במסגרת רקע תיאורטי של גישות שונות שרואות את מרכזיות האדם בצורה שונה.
קוד קורס 42001100
מורה דר שפר גד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עדלפני 100 שנה רוב תושבי כדור הארץ חייו בכפר. בשנת 2007 הדברים התהפכו ומאז רובתושבי העולם גרים בערים ותהליך זה רק ממשיך ומתחזק. הקורס יעסוק בהתפתחות העירוניתהחל מהעיר הקדומה ועד העיר הפוסט תעשייתית. בקורס נבחן את מאפייני תפקוד ומיקום שליישובים עירוניים, היררכיות עירוניות, מדרגי ערים ותיאורית המקומות המרכזיים.הקורס יידון אף בתפוצת אוכלוסייה בעיר לרבדיה והרכביה השונים. בקורס נרחיב בנושאיאזורים מטרופולינים,  ערים חדשות מגה-ערים.בנוסף, הקורס ידון כיצד התפתחויות הכלכליות, הטכנולוגיות והפוליטיות משפיעות על עריהעולם והשפעתן החברתית. נבחן יתרונות שהעיר מספק אך גם האתגרים ופתרונות.

קוד קורס 35002600
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירותאומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותיתוהרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוקביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.
~

+  מבוא לאיכות הסביבה | 42000800 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 42000800 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42000800
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות יחסי אדם- סביבה במהלך 50 השנים האחרונות. בקורס נכיר את התהליכים שהביאו את החברה האנושית למשבר ואת הדרכים בהן מתמודדים עם משבר זה עד עצם היום הזה. בקורס נכיר אתרים ונדון בסוגיות אותם ניתן לשלב כחלק מהחינוך הסביבתי במדינת ישראל.

+  משאבי המים בישראל | 42001800 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 42001800 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42001800
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בניהול משק המים של מדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום.
בקורס נכיר את מקורות המים העומדים לרשות תושבי מדינת ישראל (המערכת התלת אגנית), מי קולחין ומים מותפלים.
כמו כן נעמוד על צריכת המים של תושבי מדינת ישראל והשינויים שחלו בה בעשורים האחרונים.
באמצעות נתונים אלו ננסה להבין כיצד מנוהל משק המים של מדינת ישראל מבחינה כמותית ואיכותית ומהו מצבו נכון לשנת תשף. 

+  גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס היא להקנות כלים לניתוח הנוף הפיסי של ארץ ישראל הכוללים את המרכיבים הבאים: הגדרת גבולות, מבנה טופוגרפי, מסלע, מבנה גיאולוגי, מערכות הנחלים, קרקעות ואקלים. כמו כן, יעשה ניסיון לשחזר את ההיסטוריה הגיאולוגית של ארץ ישראל במהלכה עוצב הנוף הנוכחי.  
קוד קורס 42000200
מורה בן ארי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בגורמים ובתהליכים המעורבים ביצירת אזורי האקלים ותופעות מזג האוויר הנגזרות מהם: כדור הארץ, התווך האטמוספרי המקיף אותו ומעברי אנרגיית אור וחום בתווך,היבטים אסטרונומיים וגיאומטריים במערכת היחסים בין כדור הארץ לשמש, התִחזורת העולמית וחלוקתה לתאים, כוחות המשפיעים על תנועת הרוחות בתִחזורת העולמית, ניתוח אופקי ואנכי של הנעשה בתחתית העמודה האטמוספרית, בדפנות תאי התִחזורת העולמית, תהליכים הקשורים למעברי פאזה (מוצק-נוזל-גז) במים שבאטמוספירה וביטויים, אזורי האקלים והתחממות גלובלית. במהלך הקורס יתקיים מעקב, ליווי וניתוח תופעות אקלימיות/מטאורולוגיות אקטואליות המתרחשות בזמן אמת בישראל, במזרח התיכון ובעולם כולו. הסטודנטים/יות יקבלו כלים ודוגמאות להוראת הנושא בבתי הספר.

+  אקלים ומזג האוויר בישראל | 42001700 | בן ארי יאיר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 42001700 | בן ארי יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42001700
מורה בן ארי יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס עוסק בגורמים ובתהליכים המעורבים ביצירת מאפייני האקלים במזרח התיכון וישראל ובתופעות מזג האוויר הנגזרות מהם, במהלך ארבע עונות השנה.א. מנגנון היווצרותו של השקע החזיתי ומחזור חייו,ב. מודלים לחיזוי מזג האוויר,ג. לוויינים ומכם מטאורולוגי,ד. מאפיינים סינופטיים לעונות השנה השונות בישראל ובמזרח התיכון,ה. תנאים אטמוספריים לשלג בירושלים,ו. תופעות מזג אוויר קיצוני והסיכויים להיווצרותן באזורנו.
ככל שיוותר הזמן, נדון גם בהשפעת ההתחממות הגלובלית על האקלים ומזג האוויר בישראל. 
קוד קורס 42000400
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אנחנו כאן במזרח התיכון.?. 
קורס זה עוסק בגיאוגרפיה החבלית של מדינות המזרח התיכון .
נושאי הלימוד יכללו את הכרת המרחב הפיסי, האנושי, הפוליטי ויחסי הגומלין עם מדינת ישראל. 
הנושאים יהיו דינאמיים בהתאם לשינויים המתרחשים באזורינו חדשות לבקרים ויאפשרו חקר והבנה  של  העתיד להתרחש באזור זה.

קוד קורס 42001600
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 מטרת הקורס היא לשלב את כל תחומי הידע הגאוגרפי העוסקים ביחסי אדם סביבה ויישומם לגבי אזור הגליל והגולן. הקורס כולל הכרות עם הגורמים הפיסיים של אזורים אלו (טופוגרפיה, גאולוגיה, גאומורפולוגיה, הידרולוגיה)  והשפעתם על הגורמים האנושיים באזור (כלכלה, אוכלוסיה, ישובים, איכות סביבה) נכון למאה ה-21.