רשימת השיעורים בחוג להיסטוריה – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

קוד קורס 13006400
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנתיים האחרונות שודרו בישראל שתי סדרות שעסקו בעליית שנות ה50-  סלאח פה זה ארץ ישראל ומעברות והציפו שוב את הכאב הגדול שליווה את העולים. 
אבל- האם זו הזווית היחידה הקיימת בסיפור העליה? ובכלל, כמה עליות גדולות היו למדינה אחרי הקמתה? מאיפה ולמה הגיעו העולים? האם הם נקלטו באופן שונה אלה מאלה? 
  בקורסזה נבחן את העליות שלאחר קום המדינה, תוך שימת דגש על המתח שהתקיים בין חזוןהקליטה, ההשתקעות וההיטמעות לבין המציאות הקשה בפניה עמדו המדינה והעולים החדשים, וננסה לחשוב האם למדנו משהו מההיסטוריה.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 13006501
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שתי מלחמות עיצבו במידה רבה את מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה. 
מצד אחד מלחמת ששת הימים שהרחיבה את גבולות המדינה ומילאה את הציבור בישראל בגאווה, יש שיאמרו בשכרון כח. ומהצד השני- מלחמת יום הכיפורים שהפתיעה את הנהגת המדינה, הביאה לאבדן אמון בהנהגה ולצמיחת שלום עכשיו וגוש אמונים.
 בקורס זה נבחן את השפעתן של שתי המלחמות על החברה הישראלית מבחינה בטחונית, חברתית וכלכלית ונדון בקשרים שבין שתיהן.

+  נוסעים ומסעות בימי הביניים | 13020800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ב

| 13020800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 13020800
מורה דר בנמלך מוטי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נסיעות ומסעות הם חלק אינטגרלי מהחיים המורניים. רבים מאיתנו לומדים או עובדים במרחק שמחייב נסיעה מהבית אל מקוםו העבודה או הלימודים (לעיתים אף נסיעה ארוכה), כולנו נוסעים מדי פעם לטיול או לחופשה במקומות שונים ברחבי הארץ, וגם נסיעות לחול, ובייחוד הטיול הגדול שאחר הצבא הפכו לחלק מהנורמה הישראלית.
אולם תופעה זו היא תופעה חדשה המאפיינת את המחצית השנייה של המאה העשרים, עד לתקופה זו, ובוודאי שבתקופות קודמות כמו ימי הביניים או ראשית העת החדשה, מרבית האוכלוסיה נולדה, חיה, פעלה ומתה בתוך טווח מאד מצומצם. מי שחרגו מהטווח הזה ונסעו למקומות מרוחקים היו בודדים והם עשו זאת בנסיבות מיוחדות
הקורס יעסוק בנושאים אלוף שבמקרים רבים תיעדו את מסעותיהם, מה שמאפשר לנו היום להתחקות על עקבותיהם ולהבין כיצד הם תפסו את המסע ואת המקומות החדשים והשונים שבהם עברו. במהלך הקורס נקרא בספרות המסעות וננסה לנתח אותה בדרכים שונות ולחשוף את מה שמסתתר מאחורי התיאורים הציוריים של המחברים. נתוודע לנוסעים חוקרים, להרפתקנים, לסוחרים, למתתחזים ושרלטנים, וגם לסתם רמאים שהמציאו לעצמם מסעות מדומים. נלמד על השינויים הטכנולוגיים שאפשרו את המסעות ועל ההשפעה שהיתה לנוסעים ולמידע שהביאו אתם על העולם ועל החברה שמהם יצאו למסעותיהם.
קוד קורס 13007700
מורה דר שאול מיכל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נעמוד על התהליכים שעברה החברה הישראלית ושעברו הניצולים בשנים שחלפו מתום המלחמה ועד משפט אייכמן (1961). נדון במפגש הטעון בין מי שהיה שם ובין תושבי הארץ שלא היו שם$$ במקום המרכזי שהלכו ותפסו השואה, יד-ושם והניצולים בחיים בארץ מבחינה תרבותית וציבורית. כל אלה יאירו את תהליך התגבשותה של זהות ישראלית והתפתחות זיכרון השואה במגזרים השונים המרכיבים את החברה בישראל.

+  ארצות הברית ויהודיה | 13001500 | דר חובב ימימה | שנתי

| 13001500 | דר חובב ימימה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 13001500
מורה דר חובב ימימה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

חלקו הראשון של הקורס יפגיש את התלמידים עם האירועים והתהליכים המשמעותיים בתולדות ארצות הברית מאז ראשיתה ועד למאה העשרים: בתחומי מדיניות החוץ ומדיניות הפנים, משטר, כלכלה וחברה. חלקו השני של הקורס יתמקד בתולדות יהדות ארצות הברית, בגלי ההגירה שיצרו אותה ובזרמים הדתיים המרכיבים אותה. הלימוד מלווה בקריאת מחקרים רלבנטיים ובעיון במקורות טקסטואליים וויזואליים.

קוד קורס 13000700
מורה דר נוימן קלמן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מהווה מבוא כללי לעת החדשה מהרפורמציה ועד מלחמת העולם הראשונה. הוא סוקר את תולדות אירופה מהמאה ה-16 ועד למאה ה-20 בקורס נתמקד במאורעות החשובים, בהתפתחויות התרבותיות, ובתהליכים החברתיים שהתחוללו בתקופה זו, ובמיוחד בקשר ביניהם. נשים דגש על הבנה היסטורית ועל המשמעות העמוקה של ארועים ותקופות, תוך ניסיון להבין כיצד ההיסטוריה האירופאית המודרנית משפיעה על הזהות שלנו כיום.
סרטון הכרות : סרטון

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 13007600
מורה דר בנמלך מוטי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 קורס הסיורים נועד להפגיש את הסטודנטיםעם השרידים שנותרו בירושלים והאיזור מימי הבינייים. מאחר ובתקופה זו לא הייתה כמעטנוכחות יהודית בירושלים מרבית האתרים בהם נבקר הם אתרים נוצרים ומוסלמים. במהלךהקורס נלמד על המאפיינים של הנוכחות הנוצרית והמוסלמית בירושלים בימי הבינייםולאחריהם, ונלמד לזהות מאפיינים של בנייה צלבנים וממלוכית. הקורס מאפשר הצצה לפניםפחות מתוירות ולפיכך גם פחות מוכרות של ירושלים תוך כדי התוודעות לתולדות העירבימי הביניים.

החוג להיסטוריה

קורסים ביום א

 

+  מקורות היסטוריים ושימושם בהוראה | 13006300 | דר חובב ימימה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13006300 | דר חובב ימימה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006300
מורה דר חובב ימימה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השימוש במקורות היסטוריים והיכולת לנתחם בצורה ביקורתית ומושכלת הם מאבני היסוד של לימוד ההיסטוריה, והקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות אלו הן לצורך המחקר ההיסטורי והן לצורכי הוראה בבית הספר. בשנים האחרונות נכנסות לתכנית הלימודים  בהיסטוריה בבתי הספר התיכוניים, לבד מהשימוש התדיר במקורות היסטוריים, תכניות ייחודיות ששמות דגש רב על ניתוח מקורות. בקורס נעסוק בפיתוח מיומנות ניתוח המקורות ההיסטוריים מסוגות ומסוגים שונים – מקורות טקסטואליים, ויזואליים, סרטים וראיונות. המקורות יהיו בעיקר מתחום התוכן של יחידות החובה בלימודי ההיסטוריה בתיכון –תולדות ישראל בדורות האחרונים, ומנושאי הלימוד ביחידות ההגבר לבגרות.


+  ההיסטוריה של לשונות היהודים | 13021100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13021100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13021100
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס סמסטריאלי זה נעקוב אחר פרקים מרכזיים בהיסטוריה של השפה העברית. נראה כיצד התפתחה העברית לאורך תולדות עם ישראל, כיצד הושפעה ממגע עם שפות אחרות, כיצד התמודדה על לשונות אחרות של היהודים- ובעיקר כיצד משקפת ההיסטוריה של העברית את ההיסטוריה של עם ישראל.

+  חשיבה היסטורית | 13006900 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 13006900 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006900
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יוקדש להיכרות עם מקצועו של ההיסטוריון המודרני, וינתח את מרכיביו השונים של המחקר ההיסטורי.

בין התחומים שנעסוק בהם: היסטוריה חברתית, היסטוריה צבאית והיסטוריה פוליטית. נדון גם בגישות ובמגמות שניכרות במחקר ההיסטורי בעשרות השנים האחרונות. למשל, תפיסותיהם שלהיסטוריונים ישנים והיסטוריונים חדשים ביחס להיסטוריה של התנועה הציונית ומדינת ישראל.

כמו כן, במהלך הקורס נעסוק בבעיות מתודולוגיות אשר עולות לעיתים במהלך מחקרים היסטוריים. 

סרטון הכרות : סרטון

+  מבוא להיסטוריה של המאה העשרים | 13007000 | דר אבלמן עשהאל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13007000 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13007000
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס   בקורס זה נעקוב אחר האירועים המרכזיים שעיצבו את הפוליטיקה, החברה והתרבות המערבית  והעולמית במאה העשרים, מראשיתה ועד סיומה

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.

קוד קורס 13011900
מורה דר שבת מאיה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור קורס:
אופקים חדשים-יהדות מזרח אירופה במפנה המאה העשרים, לאומיות והגירה

המאה התשע-עשרה נשאה עימה שינויים מרחיקי לכת: המהפכה התעשייתית, אמנסיפציהושוויון זכויות, עיור, התעוררות לאומית, תמורות כלכליות טכנולוגיות ופוליטיות. עבור החברה היהודית במזרח אירופה היו שינויים אלה מוחשיים ובעלי השפעה עצומה.בקורס זה נתמקד בבירור מושגי יסוד הקשורים בתקופה ונבחן את האופן בו השפעת האירועים הכלליים באה לידי ביטוי בתופעות פוליטיות וחברתיות בחברה היהודית במזרח אירופה, בדגש על גליציה. בקורס נסקור את הרקע להתפתחות פניה הפוליטיים והעירונייםשל החברה היהודית בגליציה במאה התשע-עשרה ונדון בשאלות של לאומיות והגירה כפי שבאו לידי ביטוי במפנה המאה העשרים.

קוד קורס 13000300
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות עם ישראל בעת החדשה – למן אמצע המאה ה-17, עם פרוץ פרעות תח תט בפולין ועליית התנועה השבתאית שסחפה את העם היהודי על כל תפוצותיו, ועד לאמצע המאה ה-20, עם הקמת מדינת ישראל – תקופה שהתאפיינה בתמורות מפליגות בתחום הדמוגרפי, הדתי, המדיני, הרוחני והחברתי. נעמוד על השינויים הדמוגרפיים שחלו בעם היהודי לאורך התקופה$$ בשינויים שחלו ביחסיהם של יהודים ונוכרים ובמעמדם של היהודים בקרב העמים$$ וכן בתנועות ובזרמים דתיים ורוחניים שצמחו ביהדות בעת החדשה: החסידות, ההתנגדות ותנועת המוסר, תנועת ההשכלה, הרפורמה, האורתודוקסיה והנאו-אורתודוקסיה, הלאומיות היהודית והציונות לגווניה. העיסוק בכל אלו ילווה בקריאת מאמרי יסוד ובניתוח מקורות היסטוריים רלבנטיים.

+  יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה | 13006700 | דר כהן אורנה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 13006700 | דר כהן אורנה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13006700
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתמקד בתולדותיהם של היהודים בארצות המוסלמיות מתחילת העת החדשה עד הקמתה של מדינת ישראל.

במהלך לימוד הקורס ננתח מקרי בוחן בחייהן של קהילות יהודיות בארצות האסלאם, לאור תמורות מקומיות ועולמיות: תחילתה של העת החדשה והשינויים שנלוו אליה$$ כניסתן של ארצות מערביות לארצות האסלאם והשפעתן$$ מודרניזציה ושינויים מרחיקי לכת בכל תחומי החיים, ובנוסף לכך השפעתן של תנועות לאומיות: התנועה הציונית מחד, ותנועות לאומיות מקומיות מאידך.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 13008100
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ינתח את המאבק על ארץ ישראל בין השנים 1948-1882. בתקופה זו, שתחילתה בעליות הציוניות ארצה וסופה בהקמתה של מדינת ישראל, התרחשו מספר אירועי מפתח. חלקם התקיימו בין יהודים וערבים, חלקם התרחשו בארץ ישראל, אבל כולם נוגעים לארץ ישראל ולמאבק עליה.

במהלך לימוד הקורס ננתח את המרכזיים שבאירועים הללו ואת השלכותיהם על התפתחות הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל. בין האירועים: הסכם סייקס-פיקו$$ הצהרת בלפור$$ הסכם וייצמן-פייצל$$ ברית שלום והקריאה להקמת מדינה דו לאומית בארץ ישראל$$ מאורעות תרפט$$ המרד הערבי (1939-1936) וכמו כן החלטת האום מיום כט בנובמבר 1947 על חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית ומדינה ערבית.

קוד קורס 13000200
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק ידע בתהליכים המרכזיים אשר עברו על החברה היהודית בימהב, תוך הפנמה של דרכי חשיבה וניתוח היסטורי,היכרות עם מקורות מתקופת ימהב ואופן השימוש בהם בפן המחקרי ובפן ההוראתי.
קוד קורס 13021200
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הגם שנראה בבירור שחכמים לא עסקו בכתיבת היסטוריה בצורה מסודרת ושיטתית, ספרות חזל אוצרת בקרבה מסורות היסטוריות רבות המתארות גם את ימי הבית השני וגם את תקופת המשנה והתלמוד. בקרב החוקרים יש מגוון של דעות בנוגע לאפשרות ללמוד היסטוריה מספרות חזל. במהלך הקורס נדון לעומק בשיטות השונות ונביא דוגמאות מסוגיות שונות כדי לנסות ולגבש כללים מתודיים בנוגע לשימוש בספרות חזל כמקור היסטורי 
קוד קורס 13020900
מורה דר פרידמן ריצלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
האם נוכל לשמוע את קולם? השואה היא אחד מהאירועים המתועדים ביותר בתלודות האנושות, אך דווקא עובדה זו דורשת מאיתנו לבחון בקפידה את המקורות על מנת לאפשר לנו לראות את תמונתה המורכבת. בקורס נפגוש מגוון מקורות שיאפשרו לנו לימוד היסטורי המשולב בהתבוננות בפן האנושי של הקורבנות. החשיפה למכלול רב תחומי של מקורות כגון: מכתבים, יצירות אומנות, מוזיקה, יומנים, כרוניקות תצלומים וחפצים תאפשר לנו לימוד רב גווני ורב מימדי של השואה.  

+  עמידה והתנגדות יהודית בתקופת השואה | 13021000 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 13021000 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 13021000
מורה דר פרידמן ריצלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בית ספר לרוח האדם, כך הגדיר אנטק צוקרמן, מגטו ורשה את המרד שהיה אחד ממנהיגיו. מה בין עמידה להתנגדות וכיצד הזינו זו את זו בתקופת השואה? היכן התנגדו יהודים לגורל שייעדו להם הנאצים ובאילו דרכים פעלו? מול אילו מכשולים ודילמות עמדו? אילו מרכיבים נוכל להוסיף למושג גבורה בעקבות הלמידה על אודות נסיונות ופעולות אלו?
קוד קורס 13003500
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה מבקש לבחון סוגיות, דילמות ותהליכים היסטוריים הקשורים ליצירה הציונית ולעיצוב הזהות היהודית/ישראלית לאורך ציר הזמן. הקורס יעסוק בתיאור היוצרים והיצירות שלקחו חלק בפרויקט בינוי הזהות הישראלית החדשה. היהודי החדש, העברי,האדם החדש, הצבר הם מושגים המגלמים את ניסיונה של המהפכה הציונית לעצב זהות אלטרנטיבית ליהודי הישן, היהודי הגלותי. נתאר את מאפייני היסוד של דמות האדם החדש של המהפכה הציונית ונקנה כלים מעשיים לכתיבה יעילה של עבודה סמינריונית בהיסטוריה בעת החדשה. 

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 13006302
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת היסטוריה דורשת מן המורה להכיר מגוון של מקורות ודרכי ניתוח שונים . בשיעור זה נכיר מגוון של מקורות היסטוריים- החל במקורות ארכיון וטקסטים קדומים וכלה בסרטים ושירים בני הזמן- ונבחן את האופן בו ניתן לעשות בהם שימוש בכיתה 
קוד קורס 13008301
מורה הרב דר סבתו דוד
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במשך כאלף שנים, החל בעליית האימפריה הפרסית ובניית הבית השני, ועד הכיבוש המוסלמי וחתימת התלמוד, עבר העולם היהודי תמורות ותהליכי עיצוב עמוקים וסוערים. במהלך הקורס נבחן את האירועים המרכזיים שהתרחשו בתקופות אלה, ונאפיין את התהליכים השונים שעיצבו את הזהות היהודית במהלכן. נעמוד על הזיקות בין ההתפתחויות הפוליטיות לבין התמורות הרוחניות הפנימיות בעולם היהודי, ונכיר את הזרמים החברתיים והרוחניים שפעלו בהן. הקורס יהיה מבוסס בעיקר על קריאה משותפת בטקסטים מספרות בית שני ועל עיון היסטורי בספרות חזל.


+  חשיבה היסטורית - היכל שלמה מיתרים | 13006902 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 13006902 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13006902
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מקצוע ההיסטוריה הוא בין המקצועות העתיקים שהתפתחו בחקר האנושות את עצמה, והיסטוריה יותר מהכל היא היכולת לספר סיפור על העבר. בקורס זה ננסה להכיר זויות שונות דרכן ניתן לספר את הסיפור ההיסטורי-, נשאל את עצמנו מיהם הדוברים? מהי נקודת המוצא ואת מי לא שומעים
קוד קורס 13008200
מורה דר נחמן דוד
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ימיהבית השני מהווים גשר בין המקרא למשנה. במהלך תקופה ארוכה זו התגבשה היהדות שלחזל שהפכה לזרם הנורמטיבי לאחר החורבן. אולם, במהלך ימי הבית עצמם התקיימוגם זרמים אחרים דוגמת הצדוקים והאיסיים, השומרונים והנוצרים, והתפתחה ספרות ענפההמוכרת לנו מהספרים החיצוניים וממגילות קומראן. תקופת העצמאותהחשמונאית ליבתה את המחלוקת הכיתתית סביב ענייני הלכה והשקפה, והכיבוש הרומי שבאלאחריה הוליד את התנועה הקנאית על ענפיה השונים. בקורס נבחן את תופעת הכיתתיות ואתראשית הופעתן של הכיתות$$ נעמוד על מאפייני הקבוצות השונות וקווי המחלוקת ביניהן$$נכיר לעומק את הכת שישבה בקומראן ואת כתביה$$ ונבחן את שאלת מקומם ומעמדם שלהפרושים מהם צמחה אחר כך היהדות של חזל.  דגש מיוחד יינתן על לימוד וניתוח המקורותהראשוניים
קוד קורס 13000003
מורה דר ברץ עמית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעור יקנה היכרות ראשונית עם ההיסטוריה והתרבות היוונית העתיקה למן התחלותיה בתקופת הברונזה ועד לכיבושי אלכסנדר מוקדון בתקופה ההלניסטית. מתוך קריאה רציפה במקורות ראשונים וניתוחם נרכיב בהדרגה תמונה רחבה של מורשתה התרבותית של יוון, נכיר את מיטב הוגיה וכתביה, ונעמודעל תהליכים היסטוריים מרכזיים ורעיונות יסוד העולים מן המקורות.


קוד קורס 13000102
מורה דר ברץ עמית
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעור יקנה היכרות ראשונית עם רומא העתיקה, מראשיתה כעיר קטנה באיטליה ועד להפיכתה לאימפריה רחבת ידיים, המושלת בחלקים נרחבים בעולם. בשיעור נכיר את מיטב הכותבים וההוגים הרומיים ונלמד על ההיסטוריה, המחשבה והאמנות הרומית.


קוד קורס 13000201
מורה דר בנמלך מוטי
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס לומדי ההיסטוריה של עם ישראל נהנים לחבר בין תקופת התנך והבית השני ובין ראשית הציונית ודוחפים לקרן זוית את התקופה בה עם ישראל לא היה בארצו, וריבונות הייתה ממנו והלאה בכל הארצות. לאמיתו של דבר, חיי העם היהודי במאות 6-16 היתה רחוקה מלהיות תקופת ביניים קפואה. זהו העידן בו עם ישראל התגלה בכל ייחודיותו, כמי שמסוגלים להתגבר על מרחק גיאוגרפי, שפה ותרבות וליצור עולם תרבותי עשיר בכל הארצות בהם התגוררו ותוך זיקה לזהות היהודית. בקורס הזה נגלה את מהלכי חייהם של גברים, נשים וילדים יהודיים בארצות השונות בהם גרו - בארצות הנצרות ובארצות האסלאם. נעמוד על מערכות היחסים, שיתופי הפעולה כמו גם על החששות והדעות הקדומות שנרקמו בין היהודים ובין שכניהם הנוצרים והמוסלמים.
קוד קורס 13007001
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס   בקורס זה נעקוב אחר האירועים המרכזיים שעיצבו את הפוליטיקה, החברה והתרבות המערבית  והעולמית במאה העשרים, מראשיתה ועד סיומה
קוד קורס 13000301
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות עם ישראל בעת החדשה – למן אמצע המאה ה-17, עם פרוץ פרעות תח תט בפולין ועליית התנועה השבתאית שסחפה את העם היהודי על כל תפוצותיו, ועד לאמצע המאה ה-20, עם הקמת מדינת ישראל – תקופה שהתאפיינה בתמורות מפליגות בתחום הדמוגרפי, הדתי, המדיני, הרוחני והחברתי. נעמוד על השינויים הדמוגרפיים שחלו בעם היהודי לאורך התקופה$$ בשינויים שחלו ביחסיהם של יהודים ונוכרים ובמעמדם של היהודים בקרב העמים$$ וכן בתנועות ובזרמים דתיים ורוחניים שצמחו ביהדות בעת החדשה: החסידות, ההתנגדות ותנועת המוסר, תנועת ההשכלה, הרפורמה, האורתודוקסיה והנאו-אורתודוקסיה, הלאומיות היהודית, הציונות לגווניה ושואת יהודי אירופה. העיסוק בכל אלו ילווה בקריאת מאמרי יסוד ובניתוח מקורות היסטוריים רלבנטיים

קורסים ביום ה

 

+  מבוא להיסטוריה של ימי הביניים | 13000800 | דר בנמלך מוטי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 13000800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13000800
מורה דר בנמלך מוטי
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

השםימי הביניים לא עושה צדק עם תקופה בת 1000 שנה, מראשית כיבוש אירופה על ידי השבטיםהגרמאניים והפצת האסלאם בארצות ערב והים התיכון. אף הכינוי ימי האופל מתאים יותר לסרטים אמריקאים מאשר לתקופה בה העולםהתעצב מחדש. הקורס הנוכחי קורא תיגר על התפיסה שעדיין שולטת בתודעה העולמית,ומקווה להראות כמה השתנה העולם מבחינה פוליטית, דתית, מדינית ומדעית באלף השנים האלו.ננסה להבין את עומקה של תקופה שהדת היא אחד היסודות המרכזיים המניעים שלה. נפגושויקינגים, אבירים ונסיכות, קתדרלות מפוארות וספרות מדעית ערבית מהפכנית מן השורההראשונה. נשאל שאלות אודות חיבורים קונפליקטים והתמודדויות בין מעמדות חברתיים, דתותוארצות שונות בעולם הקדם מודרני.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000800 | דר דוידסון אייל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45000800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13000000
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתולדותיה של יוון בתקופה הקלאסית, ויתמקד בתיאור התרבות היוונית, דרכי השלטון, עיצוב הדמוקרטיה וערי הפולייס. כמו כן יידונו המאבקים בין פרס לבין יוון והמלחמות בין אתונה לבין ספרטה

+  מבוא להיסטוריה של רומא | 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13000100
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתאר את צמיחתה של רומא מעיר מדינה לאימפריה ויתמקד בשינויים הפוליטיים והחברתיים שהתחוללו ברומא למן כינון הרפובליקה ועד למאה הרביעית לספירה. נדון ביחסים שבין רומא לבין הפרובינקיות ובמאפייניה השונים של התרבות הרומאית.
~
~

קוד קורס 45005800
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

קוד קורס 13008300
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופה הפרסית ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה. הקורס יתבסס על ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים העוסקים בתקופה