רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 
?מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת

+  דקדוק בסיסי | 32002700 | שלוסברג גליה | סמסטר א

| 32002700 | שלוסברג גליה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002700
מורה שלוסברג גליה
יום
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת קורס זה היא לעבור על רוב נושאי הלימוד המופיעים בבחינת הבגרות בלשון. חומר זה מהווה בסיס ללימודי התואר הראשון בלשון, וידיעתו תועיל לכם בהבנת הקורסים השונים אותם תלמדו במהלך השנים הבאות וגם בעבודתכם בהוראה בשנים שלאחר מכן.בקורס זה נתמקד לרוב בחלק הלשוני של בחינת הבגרות ומעט בחלק העוסק בהבנה ובהבעה. הקורס מיועד ומתאים לתלמידי החוג ללשון בלבד.

+  התפתחות שפה | 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א

| 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72000808
מורה דר וקסמן מישל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הכרה והעמקת ההבנה בתהליכי התפתחות שפה תקינים, והקשר בינם לבין התפתחותו הכללית של הילד$$ הכרת תהליכים לא תקינים בהתפתחות השפה והדיבור וגישות טיפוליות לליקויים השונים

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפיוט הארץ ישראלי הם פיוטים שנתחברו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות האשכנזים לדורותיהם. בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו.

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בסוגיות שונות בתחומי הלשון - הן סוגיות פרטניות הן סוגיות כוללות, מעבר לחומר השוטף הנלמד בחוג. בקורס נעיין בכמה מאמרים קצרים בנושאים אלה, ננתח אותם, ונדון בנושאים העולים בהם. כמו כן נראה כיצד מתמודדים עם קריאת מאמר מדעי בנושאי הלשון העברית. הקורס מיועד להרחיב את אופקי הלומד ולתת לו מבט נוסף והיכרות עם נושאים מעבר לבסיס הרגיל שיש בשיעורי החוג.

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב

| 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001602
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב ?
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת

+  בלשנות יישומית ב - אנגלית מקוון | 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב

| 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 62004500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 Applied Linguistics for English Teachers focuses on the essential topics that help teachers understand the needs of their students and evaluate their methodology. The students will learn about the use of the native language in teaching aforeign one, cross-linguistic influence and error correction.

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה היכרות עם כלים שימושיים בלימודי הלשון ובחקר לשון המקרא. עוסקים בקורס בתרגומי המקרא ונוסחו, במילונות המקראית והמודרנית ובספרות הדקדוק של העברית. הקורס מלווה תרגילים שוטפים ושימוש במאגרים מתוקשבים.
~

קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

מה ההבדל בין השם יונתן ליהונתן? וביןאליה לאליהו? מה אפשר ללמוד מן השמות הפרטיים שבמקרא ובמקורות חזל על הלשוןשדוברה בפי בני עמנו בתקופות השונות? ואילו תופעות לשוניות משתקפות בשמות הפרטייםשניתנים בתקופתנו אנו? בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ועוד, ולהביט בעינייםלשוניות על השמות שנותנים הורים לילדיהם משחר עמנו ועד ימינו אנו.

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתקופת הביניים פעלה באירופה תנועה של מתרגמים שתרגמו ספרות מגוונת מערבית לעברית, ובכלל זה ספרי המחשבה המפורסמים כגון מורה הנבוכים והכוזרי. בקורס נעסוק ברקע לתרגומים האלה, בקשיים שעמדו בפני המתרגמים ובמאפיינים הלשוניים של יצירותיהם. הקורס מתאים גם לתלמידים שאינם  תלמידי לשון אך מתעניינים בספרות המחשבה של ימי הביניים
קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרת העברית דרך מסורותיה השונות. נלמד על המסורות העתיקות המשתקפות בכתבי היד, ונעבור למסורות שבעל פה שהתקיימו עד הדור האחרון לגלות ישראל במזרח ובמערב. העקרונות יילמדו<

החוג ללשון עברית

קורסים ביום א

 

+  טעמי המקרא | 26010800 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26010800 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26010800
מורה פרופ עופר יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נלמד על שלושת תפקידי הטעמים, אך נתרכז בתפקיד הפיסוקי-התחבירי. נלמד מהי הפרשנות האילמת המשתקפת בפיסוק הטעמים, ונשווה אותה לפרשנות חזל ולפרשנים הקלסיים והמודרניים.

+  יסודות התחביר | 32000801 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32000801 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32000801
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התחביר עוסק במבנה המשפט והיחס בין חלקיו השונים. הקורס הזה מטפל במשפט הפשוט, בהצרכת הפועל ומשלימי השם לסוגיהם. הקורס מלווה בתרגילים שוטפים , והוא קורס הכרחי להוראת לשון.

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה ומה השפעתה על

+  התפתחות שפה | 72000805 | רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000805 | רוזנברג שירה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000805
מורה רוזנברג שירה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  עיונים בספר השורשים לרדק | 32010701 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 32010701 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32010701
מורה פרופ עופר יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 ר דוד קמחי (פרובנס, 1235-1160) כתבאת המילון המקראי המקיף ספר השורשים, יחד עם ספר הדקדוק מכלול. אחרכך פירש את רוב ספרי המקרא: בראשית, נביאים וחלק מן הכתובים. במהלך הקורס נכיר את עשייתוהדקדוקית והמילונאית של רדק על רקע מקורותיו, נדון בגישתו הפרשנית למקרא, בעמדתובשאלת יחסי הפשט והדרש, וביחסי הגומלין בין עשייתו המילונית ובין פרשנותו למקרא. נכיראת שלבי התפתחותו של ספר השורשים על פי העיון בכתבי-היד שלו.

+  הכתב העברי | 32011000 | דר משגב חגי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32011000 | דר משגב חגי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32011000
מורה דר משגב חגי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  העברית הרבנית בימי הביניים | 32010800 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 32010800 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32010800
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאור הלשון ההלכתית מימי הביניים המוקדמים (תקופת הגאונים) ועד תקופתם של ספרי השות המוקדמים. נתמקד בטקסטים מתוך הספרים העיקריים שעיצבו את עולם ההלכה, ואת לשונם וסגנונם של ספרי הפוסקים. נתוודע למקורות הלשוניים של הספרים, ונכיר את היקף ההשפעות החיצוניות על לשון המחברים.

+  החלטות האקדמיה בדקדוק | 32006600 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 32006600 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32006600
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נתוודע לכללים עיקריים וחשובים מתוך החלטות האקדמיה ללשון בנושאי דקדוק: ניקוד, תצורה, כתיב, פיסוק ותעתיק. נעסוק בכללים עצמם ונעשיר את ידיעותינו בלשון התקן (היחידה הראשונה של הקורס תהיה מעין קורס בניקוד למתקדמים). נעמיק גם לרקע העומד בבסיס ההחלטות, ומתוך זה נעמוד על העקרונות המנחים של האקדמיה בבואה לעצב את העברית החדשה התקנית.

+  תחביר העברית החדשה | 32003400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 32003400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32003400
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא קורס המשך ליסודות התחביר, והוא מתמקד במשפט המורכב. נעסוק בהבדל בין איחוי ובין שעבוד, בתפקידם המגוון של פסוקיות במשפט ובדרכי הקישור במשפט. כמו כן נכיר שיטות שונות לניתוח תחבירי המקובלות היום. הקורס מלווה בתרגול נרחב של ניתוח משפטים,. והוא חשוב ביותר למורים.

+  כתובות מימי בית שני | 45006100 | דר משגב חגי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 45006100 | דר משגב חגי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45006100
מורה דר משגב חגי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס שלפנינו יחשוף בפני תלמידיו את מצאי הכתובות על גבי פסיפסים, חרסים ואבנים, שנמצאו ברחבי הארץ במרוצת השנים והמהווים את הנדבך המדבר של הממצא הארכיאולוגי. במהלך הקורס נקרא ונעמיק בקריאת הכתובות תוך מתן כלים להכרת הכתב והלשון בימי בית שני משנה ותלמוד.

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000901 | ספוקויני אולי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000901 | ספוקויני אולי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000901
מורה ספוקויני אולי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בלשון בכיתות ז - יב. במהלך הקורס נכיר את התחומים השונים שאליהם מתייחסת תכנית הלימודים ונעסוק בדרכי ההוראה של המקצוע.

+  סמנטיקה ומילונאות | 32000700 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 32000700 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000700
מורה הרב סמט אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס בקצרה

בקורס נדון בדרכי התפתחות השפות בכללוהשפה העברית בפרט. נכיר מושגים יסודיים במדע המשמעים, ונתאר סוגים שונים שלתהליכים סמנטיים. כמו כן נעסוק ביסודות המילונאות: נכיר מילונים שונים ונלמדלהשתמש בהם. נעמוד על השיטות השונות לכתיבת מילון, נכיר את רזי עבודת המילונאי,ואפילו ננסה לתרגל כתיבת ערכים מילונאיים בעצמנו. 

+  עיון בכתבי היד של המשנה | 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32005000
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נכיר את יסודותיה של השירה העברית בימי הביניים, נלמד על סוגי הפיוט ומאפייניהם ונתוודע לגדולי הפייטנים הארץ-ישראליים. בהמשך נכיר את צמיחתה של שירת החול בספרד, את מאפייניהן הפואטיים של שירת החול ושל שירת הקודש בספרד ואת גדולי משוררי החול בספרד המוסלמית.

+  ארמית מקראית | 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32001200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הלשון הארמית היא שפה שמית חשובה, והיא מלווה את הלשון העברית לאורך הדורות. בקורס נקרא קטעים מןהארמית שבמקרא, נעסוק בתורת ההגה והצורות שלה וכן במילון. כמו כן נקרא קטעים מן הארמית הממלכתית מתקופת המקרא, וכמו כן נעסוק בתולדות הארמית ותקופותיה באופן כללי.

+  יסודות העברית- החוג ללשון | 32000600 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 09:00 - 10:20

| 32000600 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000600
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נלמד את יסודות הניקוד של שם העצם והפועל בעברית, וכן נושאים בסיסיים הקשורים לתקן הלשוני המודרני כמו כללי הכתיב וכללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית. הקורס הוא חובה לשנה א ותנאי קדם לקורס דרכי הוראת לשון.

+  תורת ההגה והצורות | 32000500 | הורוביץ יונתן | שנתי | 16:00 - 17:20

| 32000500 | הורוביץ יונתן | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32000500
מורה הורוביץ יונתן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

השיעור עוסק בפונטיקה ובמורפולוגיה של העברית . נכיר את מאפייני ההגאים בעברית החדשה, וכן את ההגאים בעברית המקראית. כמו כן נעסוק בתהליכים שעברו על מערכת ההגאים בעברית הקדומה, מתוך השוואה לשפות שמיות אחרות. בנוסף נכיר את עיקרי התצורה של העברית, מתוך השוואה למערכות התצורה של השפות השמיות האחרות.

קורסים ביום ג

 

+  מבוא לפונולוגיה - אנגלית | 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62006700
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

+  בלשנות יישומית א - באנגלית | 62004400 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62004400 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62004400
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The students will  be introduced to the fundamentals of AppliedLinguistics, discuss multiple connections between thetheoretical knowledge of Linguistics and teaching English,  construct actual classroom activities that goin line with the findings from the field of Applied Linguistics. The students will discover the importance of  Meta-linguistic Awareness for effective language teachingand learning.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לבלשנות חינוכית א- אנגלית | 62011100 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62011100 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62011100
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.
~This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English
.
~