רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתקופת הביניים פעלה באירופה תנועה של מתרגמים שתרגמו ספרות מגוונת מערבית לעברית, ובכלל זה ספרי המחשבה המפורסמים כגון מורה הנבוכים והכוזרי. בקורס נעסוק ברקע לתרגומים האלה, בקשיים שעמדו בפני המתרגמים ובמאפיינים הלשוניים של יצירותיהם. הקורס מתאים גם לתלמידים שאינם  תלמידי לשון אך מתעניינים בספרות המחשבה של ימי הביניים

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק

+  לשון התפילה | 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א

| 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 במהלך הקורס נעסוק בהתפתחות התפילות וסידור התפילה למן המקרא, דרך תקופת בית שני והגאונים, ועד סידורי ימינו. הדגש יינתן בשינויי הנוסח שבין הסידורים הקדומים והחדשים, ובגורם הלשוני שבשינויים האלה. נסקור באופן כללי את רכיביה של לשון התפילה - לשון המקרא ולשון חזל. ובמקביל נעסוק בסגנונן ובלשונן של תפילות ברכות מסוימות, שיש בהן כדי ללמד על האופי המיוחד של לשון התפילות.

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בסוגיות שונות בתחומי הלשון - הן סוגיות פרטניות הן סוגיות כוללות, מעבר לחומר השוטף הנלמד בחוג. בקורס נעיין בכמה מאמרים קצרים בנושאים אלה, ננתח אותם, ונדון בנושאים העולים בהם. כמו כן נראה כיצד מתמודדים עם קריאת מאמר מדעי בנושאי הלשון העברית. הקורס מיועד להרחיב את אופקי הלומד ולתת לו מבט נוסף והיכרות עם נושאים מעבר לבסיס הרגיל שיש בשיעורי החוג.

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה היכרות עם כלים שימושיים בלימודי הלשון ובחקר לשון המקרא. עוסקים בקורס בתרגומי המקרא ונוסחו, במילונות המקראית והמודרנית ובספרות הדקדוק של העברית. הקורס מלווה תרגילים שוטפים ושימוש במאגרים מתוקשבים.
~

קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה ההבדל בין השם יונתן ליהונתן? ובין אליה לאליהו? מה אפשר ללמוד מן השמות הפרטיים שבמקרא ובמקורות חזל על הלשון שדוברה בפי בני עמנו בתקופות השונות? ואילו תופעות לשוניות משתקפות בשמות הפרטיים שניתנים בתקופתנו אנו? בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ועוד, ולהביט בעיניים לשוניות על השמות שנותנים הורים לילדיהם משחר עמנו ועד ימינו.

+  יסודות בעריכת לשון | 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32006800
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות כללית ושמית | 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001300
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בשני תחומים שונים,אך בעלי זיקה הדדית. חלק אחד בקורס עוסק בהכרת משפחת הלשונות השמיות ומאפייניה, תולדות השפות השמיות ופריסתן בזמן ובמרחב. חלק אחר בקורס עוסק ביסודות הבלשנות הכללית, תוך שימת דגש על הבלשנות המבנית מיסודו של דה-סוסיר ועל הבלשנות הגרנטיבית מיסודו של נעם חומסקי. כמו כן נעסוק בנקודות המגע שבין הבלשנות לתחומיםאחרים כמו חברה, פוליטיקה וזהות לאומית ותרבותית.

+  סמנטיקה ומילונאות | 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32000700
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס בקצרה

בקורס נדון בדרכי התפתחות השפות בכלל והשפה העברית בפרט. נכיר מושגים יסודיים במדע המשמעים, ונתאר סוגים שונים של תהליכים סמנטיים המתרחשים כל העת בלשוננו. כמו כן נעסוק ביסודות המילונאות: נכיר מילונים שונים ונלמד להשתמש בהם 

קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרת העברית דרך מסורותיה השונות. נלמד על המסורות העתיקות המשתקפות בכתבי היד, ונעבור למסורות שבעל פה שהתקיימו עד הדור האחרון לגלות ישראל במזרח ובמערב. העקרונות יילמדו<

החוג ללשון עברית

קורסים ביום א

 

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה ומה השפעתה על

+  עיון בכתבי היד של המשנה | 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32005000
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא המשך של קורס היסוד בלשון חזל. במהלכו נעיין בתצלומים של כתבי יד ונאפיין אותם, נעסוק בסוגיות העולות מתוך הקריאה בטקסטים ובסוגיות אחרות, ונכיר את המשאבים העומדים לרשותנו להכרת לשון חזל על פי מקורותיה הנאמנים.

+  תורת ההגה והצורות | 32000500 | דר יעקב דורון | שנתי | 10:35 - 11:55

| 32000500 | דר יעקב דורון | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32000500
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
השיעור עוסק בפונטיקה ובמורפולוגיה של העברית. נכיר את מאפייני ההגאים בעברית המקראית, וכן את ההגאים בעברית החדשה. כמו כן נעסוק בתהליכים שעברו על מערכת ההגאים בעברית הקדומה, מתוך השוואה לשפות שמיות אחרות. בנוסף נכיר את עיקרי התצורה של העברית, מתוך השוואה למערכות התצורה של השפות השמיות האחרות.

+  התפתחות שפה | 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000800
מורה דר רוזנברג שירה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  יסודות הערבית | 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 12:10 - 13:30

| 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
השפה הערבית היא אחת השפות השמיות החשובות. בקורס נלמד את יסודות הערבית הספרותית - האב, נטיות הפועל והשם, מבנה משפט בסיסי וכן אוצר מילים שימושי בתקשורת המודרנית. הקורס מתחיל מאפס, ומתקדם בקצב הולם כדי להגיע להכרת בנייני הפועל השלם ומבני המשפט העיקריים. הקורס דורש עבודת בית שוטפת.

+  מבוא לפונולוגיה- אנגלית | 62006700 | כהן אהרון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 62006700 | כהן אהרון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62006700
מורה כהן אהרון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

+  יסודות העברית | 32000600 | בשירי אוהד | שנתי | 14:20 - 15:40

| 32000600 | בשירי אוהד | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000600
מורה בשירי אוהד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נלמד את יסודות הניקוד של שם העצם והפועל בעברית, וכן נושאים בסיסיים הקשורים לתקן הלשוני המודרני כמו כללי הכתיב וכללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית. הקורס הוא חובה לשנה א ותנאי קדם לקורס דרכי הוראת לשון.

+  יסודות התחביר | 32000800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 32000800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32000800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התחביר עוסק במבנה המשפט והיחס בין חלקיו השונים. הקורס הזה מטפל במשפט הפשוט, בהצרכת הפועל ומשלימי השם לסוגיהם. הקורס מלווה בתרגילים שוטפים , והוא קורס הכרחי להוראת לשון.

+  תחביר העברית החדשה | 32003400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 32003400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32003400
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא קורס המשך ליסודות התחביר, והוא מיועד למתמחים בלשון עברית, וחשוב במיוחד למורים ללשון. בקורס נעסוק בסוגיות רוחב שונות בתחביר מנקודת מבט קוגנטיבית-פונקציונאלית המתבוננת במשפט כחלק ממארג השיח הנתון בהקשר. נעסוק  בכלל המיומנויות הנדרשות לשם שליטה בתחביר (ניתוח פורמאלי, פענוח הפונקציה הרטורית, המרות, תקינות תחבירית, ועוד). 

+  המסורה למקרא | 32003200 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 32003200 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32003200
מורה פרופ עופר יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעלי המסורה קבעו את נוסח המקרא המדויק לפרטיו, קיבעו אותו במאות ואלפי הערות, ובכך הציבו גם בסיס יציב ללשון העברית לדורותיה. נכיר את כתבי היד העתיקים שיצרו בעלי המסורה, נבין לעומקו את מנגנון התיאור של המסורה, נבחן את יעילות פעולתו, ונשתמש בכלים המודרניים הקיימים בימינו להגיע אל נוסח המסורה המדויק. נדון ביחסים בין בעלי המסורה של טבריה וארץ ישראל ובין עמיתיהם בבבל. נעסוק בסוגיות הפרשיות והשירות, בתופעת הכתיב והקרי ובספרות המסורה.

+  הבעה בכתב | 32010200 | בשירי אוהד | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 32010200 | בשירי אוהד | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32010200
מורה בשירי אוהד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להכשיר את התלמידים ללמד כתיבה ארוכת טווח כפי שנדרש בתכנית הלימודים של כיתה י. במהלך הקורס נעסוק בהיבט התוכני ובהיבט האורייני של כתיבת מאמר, ונפתח מיומנות בקרה של כתיבה באמצעות משובים, מחוונים ורפלקציה.
~

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית- מעורב | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.