רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיבה? קורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון התפילה | 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א

| 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב

| 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001602
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב ?הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
סרטון הכרות : סרטון

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 

+  המסורה למקרא - אלול - מרוכז | 32003200 | פרופ עופר יוסף | קיץ

| 32003200 | פרופ עופר יוסף | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 32003200
מורה פרופ עופר יוסף
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג ללשון עברית

קורסים ביום א

 

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000805 | רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000805 | רוזנברג שירה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000805
מורה רוזנברג שירה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פרקי לשון במקרא | 32000400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32000400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000400
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות כללית ושמית | 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32001300
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון בכתבי היד של המשנה | 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32005000
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות התחביר | 32000801 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 32000801 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000801
מורה הרב סמט אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ידידי השכחת- הפיוט עולם של גשרים | 35008700 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35008700 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35008700
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט

+  לשון בית שני | 32006000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 32006000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32006000
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות העברית- החוג ללשון | 32000600 | בשירי אוהד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 32000600 | בשירי אוהד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000600
מורה בשירי אוהד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  יידיש - שפה ותרבות | 13005600 | דר רייזר דניאל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13005600 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13005600
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  יסודות הערבית | 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 10:35 - 11:55

| 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32000900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תורת ההגה והצורות | 32000500 | הורוביץ יונתן | שנתי | 16:00 - 17:20

| 32000500 | הורוביץ יונתן | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32000500
מורה הורוביץ יונתן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  מבוא לפונולוגיה - אנגלית | 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62006700
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס