רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון התפילה | 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א

| 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סמנטיקה ומילונאות | 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32000700
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס בקצרה

בקורס נדון בדרכי התפתחות השפות בכללוהשפה העברית בפרט. נכיר מושגים יסודיים במדע המשמעים, ונתאר סוגים שונים שלתהליכים סמנטיים. כמו כן נעסוק ביסודות המילונאות: נכיר מילונים שונים ונלמדלהשתמש בהם. נעמוד על השיטות השונות לכתיבת מילון, נכיר את רזי עבודת המילונאי,ואפילו ננסה לתרגל כתיבת ערכים מילונאיים בעצמנו. 

קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 

+  התפתחות שפה- מעורב | 72000808 | מ.א סמט תומר | קיץ

| 72000808 | מ.א סמט תומר | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 72000808
מורה מ.א סמט תומר
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נרכוש ידע בסיסי עלהתפתחות שפה תקינה ומעוכבת. נכיר בתחילה את האבחנה בין המושגים דיבור, תקשורתושפה ונלמד לזהות, למפות ולהתייחס אליהם בהתאם לסוג הלקות. בהמשך, נלמד על חמשת מרכיבי השפה וניישם את הידעשרכשנו באמצעות תיאורי מקרה ומשחקים. נלמד גם על התפתחות השפה מגיל ינקות ועדגילאי בית הספר ונדע לזהות את המאפיינים המיוחדים של כל שלב. נמשיך בלימוד תיאוריותהעומדות בבסיס רכישת השפה ולבסוף נעסוק בקשרבין התפתחות שפה לרכישת הקריאה, נכיר מהי לקות שפה ונלמד על המשמעות של קשייםשפתיים והשלכותיהם על תלמידינו מבחינה לימודית, חברתית ורגשית.

החוג ללשון עברית

קורסים ביום א

 

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פרשנות ובלשנות | 32011100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32011100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32011100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בספרות הפרשנות יש חומר לשוני רב, הן פירושים מילוניים הן עניינים של דקדוק - נושאי תצורה והגייה, ענייני תחביר ומבנה המשפט ועוד
בקורס הזה נכיר את סוגי הנושאים שפרשני ימי הביניים טיפלו בהם, את הבסיס התיאורטי לשיטותיהם, ונעיין במבחר דיונים שלהם
הקורס מכוון לכתיבת עבודה סמינריונית בנושא

+  התפתחות שפה | 72000805 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000805 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000805
מורה דר רוזנברג שירה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תחביר העברית החדשה | 32003400 | דר ספוקויני אולי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32003400 | דר ספוקויני אולי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32003400
מורה דר ספוקויני אולי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא קורס המשך ליסודות התחביר, והוא מיועד למתמחים בלשון עברית. 
יילמדו בו סוגיהמשפטים השונים (פשוט ושאינו פשוט: איחוי ומורכב), קשרים לוגיים, מבנים מיוחדים שלמשפטים$$ דו משמעות תחבירית, המרות תחביריות בהתאם לנסיבות שיח .שונות ולמטרות שונות
 .הנושאים בקורס יידונו הן בהיבט הפורמלי והן בהיבט הפונקציונלי
.הקורס מלווה בתרגול נרחב של ניתוח משפטים,. והוא חשוב ביותר למורים ללשון

+  טעמי המקרא | 26010800 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26010800 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26010800
מורה פרופ עופר יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נלמד על שלושת תפקידי הטעמים, אך נתרכז בתפקידם הפיסוקי-התחבירי. נלמד מהי הפרשנות האילמת המשתקפת בפיסוק הטעמים, ונשווה אותה לפרשנות חזל ולפרשנים הקלסיים והמודרניים. נכיר את החוקים הבסיסיים של טעמי כא ספרים ושל טעמי אמת, ואף נסקור את שיטת טעמי המקרא הבבליים.

+  מבוא לפונולוגיה - אנגלית | 62006700 | מ.א כהן אהרון | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 62006700 | מ.א כהן אהרון | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 62006700
מורה מ.א כהן אהרון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ארמית מקראית | 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32001200
מורה דר יעקב דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הלשון הארמית היא שפה שמית חשובה, והיא מלווה את הלשון העברית לאורך הדורות. בקורס נקרא קטעים מןהארמית שבמקרא, נעסוק בתורת ההגה והצורות שלה וכן במילון. כמו כן נקרא קטעים מן הארמית הממלכתית מתקופת המקרא, וכמו כן נעסוק בתולדות הארמית ותקופותיה באופן כללי.

+  כתבם וכתובותיהם של שכני ישראל | 32006400 | דר משגב חגי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 32006400 | דר משגב חגי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32006400
מורה דר משגב חגי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הכתובות והכתבים שהשאירו אחריהם שכני ישראל בימי המקרא משמשים מקור ראשון במעלה להכרת סביבתם התרבותית והרוחנית כמו גם הפוליטית של ישראל 

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נכיר את יסודותיה של השירה העברית בימי הביניים, נלמד על סוגי הפיוט ומאפייניהם ונתוודע לגדולי הפייטנים הארץ-ישראליים. בהמשך נכיר את צמיחתה של שירת החול בספרד, את מאפייניהן הפואטיים של שירת החול ושל שירת הקודש בספרד ואת גדולי משוררי החול בספרד המוסלמית.

+  פרגמטיקה | 32012200 | דר ספוקויני אולי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 32012200 | דר ספוקויני אולי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32012200
מורה דר ספוקויני אולי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כשאת אומרת לא - למה את מתכוונת...
במקומות שידיעת התחביר והסמנטיקה אינה מספיקה להבנת המשמעות השימושית של המבע - שם תיאוריות פרגמטיות יוכלו לסייע להבין קצת יותר...  בקורס נכיר תיאוריות פרגמטיות שיאפשרו לנו להתבונן במבע כפעילות חברתית, לקבל כלים לפענוח מבעים תוך דגש על ההקשרים החברתיים שבהם הם מבוצעים ועל האופן שבו הם מתפרשים בהקשר החברתי. נתוודע גם למנגנונים הקוגניטיביים המעורבים ביצירת המבע ובפרשנותו. נקרא טקסטים ונלמד לזהות השתמעויות, היסקים, הנחות מוקדמות... נפתח מודעות לכלים העומדים לרשותנו לעיצוב השיח כך שיבטא לא רק את המילים אלא גם את מה שמאחוריהן.

+  הבעה בכתב | 32010200 | ב.א בשירי אוהד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 32010200 | ב.א בשירי אוהד | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32010200
מורה ב.א בשירי אוהד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  יסודות העברית | 32000600 | ב.א בשירי אוהד | שנתי | 12:10 - 13:30

| 32000600 | ב.א בשירי אוהד | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000600
מורה ב.א בשירי אוהד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000901 | דר ספוקויני אולי | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90000901 | דר ספוקויני אולי | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90000901
מורה דר ספוקויני אולי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

למה בכלל ללמוד וללמד עברית? מה מלמדים  בעברית ובאיזו כיתה? מהי תוכנית הלימודים? מהם יעדיה ועקרונותיה? ואיך, איך עושים את כל זה מעניין, משמעותי ורלוונטי???

הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בעברית בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל יסודיים.  

במהלך הקורס נתוודע  למרכיבי הכשירות הלשונית שבאחריות המורה לעברית ללמד את תלמידיו ולטפח בהם, נכיר את עקרונות מובילים בהוראת העברית כשפת אם, נרכוש כלים דידקטיים להוראה ולהערכה.

קורס חובה למורים.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית | 62000801 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000801 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000801
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.