רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיבה? קורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון התפילה | 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א

| 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב

| 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001602
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב ?הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
סרטון הכרות : סרטון

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג ללשון עברית

קורסים ביום א

 

+  טעמי המקרא ככלי פרשני | 26004201 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26004201 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26004201
מורה פרופ עופר יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נלמד על שלושת תפקידי הטעמים, אך נתרכז בתפקיד הפיסוקי-התחבירי. נלמד מהי הפרשנות האילמת המשתקפת בפיסוק הטעמים, ונשווה אותה לפרשנות חזל ולפרשנים הקלסיים והמודרניים.

קורסים ביום ב

 

+  התפתחות שפה | 72000800 | רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000800 | רוזנברג שירה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000800
מורה רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000802 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000802 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000802
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000803 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000803 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000803
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  עיון בכתבי היד של המשנה | 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32005000
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות כללית ושמית | 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32001300
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הספרות החדשה | 32010600 | דר עציון יעקב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32010600 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32010600
מורה דר עציון יעקב
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סמנטיקה ומילונאות | 32000700 | הרב סמט אורי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 32000700 | הרב סמט אורי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32000700
מורה הרב סמט אורי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ארמית מקראית | 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32001200
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הבעה בכתב | 32010200 | גרשוני ראות | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 32010200 | גרשוני ראות | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32010200
מורה גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  לשון ומגדר | 32005700 | שלוסברג גליה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 32005700 | שלוסברג גליה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32005700
מורה שלוסברג גליה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חלקו הראשון של הקורס יוקדש להיכרות עם הגישות השונות לשפה ומגדרוהשינויים שחלו בגישות ובשיטות המחקר לאורך השנים. חלקו השני של הקורס יוקדשלקריאת מאמרים מחקריים העוסקים בלשון ומגדר בהקשרים חברתיים שונים, כגון מגדרבספרי לימוד, בשיח כיתתי, בשיח יומיומי, בספרות ילדים ועוד.


+  טעמי המקרא | 26004200 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26004200 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26004200
מורה הרב סמט אורי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000900 | גרשוני ראות | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90000900 | גרשוני ראות | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000900
מורה גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  סוגיות לשוניות בתקשורת המונים | 32002000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32002000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32002000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בנקודת ההשקה שבין מרחב השפה והשיח ובין עולם המדיה המודרני: רדיו, טלויזיה, אינטרנט ורשתות חברתיות. נתחיל את הקורס בעיסוק במושגים הבסיסיים בתחום הסמיוטיקה, הסמנטיקה והפרגמאטיקה, ומתוך מושגים אלה נדון בשימושים החברתיים,הפוליטיים והאידיאולוגיים של השפה במדיה. נתייחס למאבקים סמנטיים על ניסוח כותרות העיתונים, ליחסי הכוחות בראיון החדשותי, ולמגוון שפות המדיום (הכתיבה האינטרנטית, שפת הפאשקווילים והגרפיטי). בנוסף, ננתח את השפעת תקשורת ההמונים על העברית-החדשה, כגון בתופעות הסלנג והאמריקניזציה של השפה.

 

+  דקדוק בסיסי | 32002700 | שלוסברג גליה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32002700 | שלוסברג גליה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32002700
מורה שלוסברג גליה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת קורס זה היא לעבור על רוב נושאי הלימוד המופיעים בבחינת הבגרות בלשון. חומר זה מהווה בסיס ללימודי התואר הראשון בלשון, וידיעתו תועיל לכם בהבנת הקורסים השונים אותם תלמדו במהלך השנים הבאות וגם בעבודתכם בהוראה בשנים שלאחר מכן. בקורס זה נתמקד לרוב בחלק הלשוני של בחינת הבגרות ומעט בחלק העוסק בהבנה ובהבעה. הקורס מיועד ומתאים לתלמידי החוג ללשון בלבד

+  יסודות העברית | 32000600 | שלוסברג גליה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 32000600 | שלוסברג גליה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000600
מורה שלוסברג גליה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות חינוכית | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס