רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון התפילה | 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א

| 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סמנטיקה ומילונאות | 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32000700
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס בקצרה

בקורס נדון בדרכי התפתחות השפות בכללוהשפה העברית בפרט. נכיר מושגים יסודיים במדע המשמעים, ונתאר סוגים שונים שלתהליכים סמנטיים. כמו כן נעסוק ביסודות המילונאות: נכיר מילונים שונים ונלמדלהשתמש בהם. נעמוד על השיטות השונות לכתיבת מילון, נכיר את רזי עבודת המילונאי,ואפילו ננסה לתרגל כתיבת ערכים מילונאיים בעצמנו. 

קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג ללשון עברית

קורסים ביום ב

 

+  התפתחות שפה | 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000800
מורה דר רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000802 | מ.א טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000802 | מ.א טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000802
מורה מ.א טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000803 | ב.א פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000803 | ב.א פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000803
מורה ב.א פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  יסודות התחביר | 32000800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32000800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התחביר עוסק במבנה המשפט וביחס בין חלקיו השונים. בקורס נעסוק במשפט הפשוט, בהצרכת הפועל ומשלימי השם לסוגיהם. הקורס מלווה בתרגילים שוטפים, והוא הכרחי להוראת לשון.

+  מבוא לפונולוגיה - אנגלית | 62005200 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62005200 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62005200
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  נורמטיביות בעברית החדשה | 32001700 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32001700 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32001700
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העברית החדשה באה לעולם כתוצאה ממאמץ מכווןשל חידוש השפה, ותהליך תחייתה מלווה בהכוונה רצופה. אולם כעת, אחרי שהעברית התחייתה,יש הטוענים שיש לאפשר ללשון להתפתח באופן טבעי בלי כל הכוונה. בקורס נלמד את הרקע התאורטי וההיסטורי למקומה של הנורמטיביות בלשון חיה, ואף נעסוק בשאלות היסודשל הכוונת העברית ובדרכו של המוסד המכוון הלא הוא האקדמיה ללשון העברית, תוך בחינתהדברים בסוגיות מרכזיות שנידונו בתחום זה, כגון המבטא הרצוי של העברית, הכתיב האחיד.

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה

+  פרקים בלשון המקרא | 32000400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 32000400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 32000400
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא המשך לקורס תורת ההגה והצורות. בשיעורים נעסוק בהעמקה בכמה נושאים בתחום ההגה והצורות כמו מערכת זמני הפועל, גלגולי הגאים בעברית הקדומה, וכן בנושאים כלליים של לשון המקרא, כגון הרבדים בלשון המקרא, הבדלי דיאלקטים בלשון המקרא, סוגיות בתחביר ושאלת הכתיב והקרי מזווית לשונית.

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תחביר העברית החדשה | 32001400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 32001400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32001400
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מהווה המשך לקורס יסודות התחביר, ובו נעסוק במשפט המורכב לסוגיו. נכיר את ההבדל בין איחוי לשעבוד, וסוגי שעבוד פסוקיות מגוונים. כמו כן נתוודע לשיטות ניתוח תחבירי מודרניות. הקורס מלווה בתרגילים רבים, והוא חשוב מאוד למורים.

+  הבעה בכתב | 32010200 | מ.א גרשוני ראות | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 32010200 | מ.א גרשוני ראות | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32010200
מורה מ.א גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להכשיר את התלמידים ללמד כתיבה ארוכת טווח כפי שנדרש בתכנית הלימודים של כיתה י. 
הקורס יתמקד בעיקר בהוראת כתיבה טיעונית.

במהלך הקורס נעסוק בהיבט התוכני ובהיבט האורייני של כתיבת מאמר, ונפתח מיומנות בקרה של כתיבה באמצעות משובים, מחוונים ורפלקציה.

+  לשון הזמר העברי | 32002600 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 32002600 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32002600
מורה דר עציון יעקב
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זה עדר עלפה שה וגדי? / האם נכון לומר היא יושבה לחלון? / הדרך בה רציתי לשוב בחזרה, או הדרך שבה רציתי? - בקורס נתוודע למאפיינים לשוניים עיקריים של הזמר העברי שהתחדש בארץ בתקופת התחייה, במקביל לתחייתה של העברית כלשון דיבור. נשתדל לעסוק בסוגיות בתחומי ההגה (הטעמה, חריזה, הברה אשכנזית או ספרדית), הצורות (הפעלים, הכינויים), התחביר (פסוקיות, מילות קישור) ואוצר המילים כפי שהן משתקפות בזמר - תוך השוואה לנוהג בסוגות הלשון האחרות.

+  תולדות הכתב והכתיב | 32010300 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 32010300 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 32010300
מורה דר עציון יעקב
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד על הופעת הכתב כחידוש לשוני,ונסקור את תולדות הכתב העברי מן הכתוֹבות הראשונות החקוקות באבן ועד חייכני הוואטסאפ. השיעור ילווה במשימות פיענוח של טקסטים עבריים מתקופות מגוונות ומתפוצות שונות – מבבל עד אשכנז, מאיטליה ועד תימן. כמו כן נתייחס לשינויים שחלו בכתיב העברי, ולהצעות שונות שעלו בעניינו

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000900 | מ.א גרשוני ראות | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90000900 | מ.א גרשוני ראות | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000900
מורה מ.א גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בלשון בכיתות ז – יא. במהלך הקורס נכיראת התחומים השונים שאליהם מתייחסת תכנית הלימודים ונעסוק בדרכי ההוראה של המקצוע בתחומי הלימוד השונים. הבנה והבעה, תחביר ותורת הצורות.

+  יסודות הערבית | 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 14:20 - 15:40

| 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הערבית היא שפה שמית חשובה, ומן השפות השמיות הבודדות הפעילות גם בימינו. הערבית הקלאסית דומה דמיון רב ללשון המקרא, ולימודה מאיר תופעות רבות בלשון המקרא, כפי שכבר הבינו חכמי הלשון בספרד בימי הביניים. בקורס נלמד אתהאב הערבי, את תצורת הפועל ונטיותיו כולל מערכת הבניינים, ואת תצורת השם. כמו כן נלמד את יסודות בניית משפט בערבית, ואוצר מילים בסיסי המשמש בתקשורת הערבית המודרנית. הקורס מלווה בצפייה קבועה בתקשורת הערבית המודרנית.

קורסים ביום ה

 

+  סוגיות לשוניות בתקשורת המונים | 32002000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32002000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32002000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בנקודת ההשקה שבין מרחב השפה והשיח ובין עולם המדיה המודרני: רדיו, טלויזיה, אינטרנט ורשתות חברתיות. נתחיל את הקורס בעיסוק במושגים הבסיסיים בתחום הסמיוטיקה, הסמנטיקה והפרגמאטיקה, ומתוך מושגים אלה נדון בשימושים החברתיים,הפוליטיים והאידיאולוגיים של השפה במדיה. נתייחס למאבקים סמנטיים על ניסוח כותרות העיתונים, ליחסי הכוחות בראיון החדשותי, ולמגוון שפות המדיום (הכתיבה האינטרנטית, שפת הפאשקווילים והגרפיטי). בנוסף, ננתח את השפעת תקשורת ההמונים על העברית-החדשה, כגון בתופעות הסלנג והאמריקניזציה של השפה.

 

+  תולדות הלשון | 32007200 | מ.א אקוויולנטי סמט אורי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 32007200 | מ.א אקוויולנטי סמט אורי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32007200
מורה מ.א אקוויולנטי סמט אורי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הלשון העברית מלווה את עם ישראל מראשיתו ועד היום הזה, ופניה נשתנו בתקופות השונות בהתאם לשינויים שעברו על העם הדובר אותה באותן תקופות. במהלך הקורס נלמד על הלשון העברית הקדומה ועל התפתחותה במקביל להתפתחות שפות שמיות של עמים שכנים. את השפות נכיר באמצעות עיון במקרא ובתעודות ארכיאולוגיות שונות בעברית ובשפות שמיות נוספות. לאחר מכן נעמוד על מאפיינים לשוניים של רובדי הלשון העברית בתקופות הבתר-מקראיות, ונגיע בסקירתנו עד זריחת שמשה של העברית החדשה בעידן המודרני.

+  יסודות העברית | 32000600 | מ.א שלוסברג גליה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 32000600 | מ.א שלוסברג גליה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000600
מורה מ.א שלוסברג גליה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס יסודות העברית נלמד לנקד טקסטים של העברית בת זמננו יחד עם לימוד של מושגים ותופעות  שקשורים למערכת הניקוד בעברית. הקורס מאתגר ומהנה

+  תורת ההגה והצורות | 32000500 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 12:10 - 13:30

| 32000500 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000500
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות חינוכית - אנגלית | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars. This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.