רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 
?מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת

+  דקדוק בסיסי | 32002700 | שלוסברג גליה | סמסטר א

| 32002700 | שלוסברג גליה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002700
מורה שלוסברג גליה
יום
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת קורס זה היא לעבור על רוב נושאי הלימוד המופיעים בבחינת הבגרות בלשון. חומר זה מהווה בסיס ללימודי התואר הראשון בלשון, וידיעתו תועיל לכם בהבנת הקורסים השונים אותם תלמדו במהלך השנים הבאות וגם בעבודתכם בהוראה בשנים שלאחר מכן.בקורס זה נתמקד לרוב בחלק הלשוני של בחינת הבגרות ומעט בחלק העוסק בהבנה ובהבעה. הקורס מיועד ומתאים לתלמידי החוג ללשון בלבד.

+  התפתחות שפה | 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א

| 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72000808
מורה דר וקסמן מישל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הכרה והעמקת ההבנה בתהליכי התפתחות שפה תקינים, והקשר בינם לבין התפתחותו הכללית של הילד$$ הכרת תהליכים לא תקינים בהתפתחות השפה והדיבור וגישות טיפוליות לליקויים השונים

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפיוט הארץ ישראלי הם פיוטים שנתחברו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות האשכנזים לדורותיהם. בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו.

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בסוגיות שונות בתחומי הלשון - הן סוגיות פרטניות הן סוגיות כוללות, מעבר לחומר השוטף הנלמד בחוג. בקורס נעיין בכמה מאמרים קצרים בנושאים אלה, ננתח אותם, ונדון בנושאים העולים בהם. כמו כן נראה כיצד מתמודדים עם קריאת מאמר מדעי בנושאי הלשון העברית. הקורס מיועד להרחיב את אופקי הלומד ולתת לו מבט נוסף והיכרות עם נושאים מעבר לבסיס הרגיל שיש בשיעורי החוג.

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב

| 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001602
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב ?
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת

+  בלשנות יישומית ב - אנגלית מקוון | 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב

| 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 62004500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 Applied Linguistics for English Teachers focuses on the essential topics that help teachers understand the needs of their students and evaluate their methodology. The students will learn about the use of the native language in teaching aforeign one, cross-linguistic influence and error correction.

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה היכרות עם כלים שימושיים בלימודי הלשון ובחקר לשון המקרא. עוסקים בקורס בתרגומי המקרא ונוסחו, במילונות המקראית והמודרנית ובספרות הדקדוק של העברית. הקורס מלווה תרגילים שוטפים ושימוש במאגרים מתוקשבים.
~

קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

מה ההבדל בין השם יונתן ליהונתן? וביןאליה לאליהו? מה אפשר ללמוד מן השמות הפרטיים שבמקרא ובמקורות חזל על הלשוןשדוברה בפי בני עמנו בתקופות השונות? ואילו תופעות לשוניות משתקפות בשמות הפרטייםשניתנים בתקופתנו אנו? בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ועוד, ולהביט בעינייםלשוניות על השמות שנותנים הורים לילדיהם משחר עמנו ועד ימינו אנו.

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתקופת הביניים פעלה באירופה תנועה של מתרגמים שתרגמו ספרות מגוונת מערבית לעברית, ובכלל זה ספרי המחשבה המפורסמים כגון מורה הנבוכים והכוזרי. בקורס נעסוק ברקע לתרגומים האלה, בקשיים שעמדו בפני המתרגמים ובמאפיינים הלשוניים של יצירותיהם. הקורס מתאים גם לתלמידים שאינם  תלמידי לשון אך מתעניינים בספרות המחשבה של ימי הביניים
קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרת העברית דרך מסורותיה השונות. נלמד על המסורות העתיקות המשתקפות בכתבי היד, ונעבור למסורות שבעל פה שהתקיימו עד הדור האחרון לגלות ישראל במזרח ובמערב. העקרונות יילמדו<

החוג ללשון עברית

קורסים ביום ג

 

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה

+  יסודות התחביר | 32000800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 32000800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התחביר עוסק במבנה המשפט וביחס בין חלקיו השונים. בקורס נעסוק במשפט הפשוט, בהצרכת הפועל ומשלימי השם לסוגיהם. הקורס מלווה בתרגילים שוטפים, והוא הכרחי להוראת לשון.

+  לשון הזמר העברי | 32002600 | דר עציון יעקב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32002600 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32002600
מורה דר עציון יעקב
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זה עדר עלפה שה וגדי? / האם נכון לומר היא יושבה לחלון? / הדרך בה רציתי לשוב בחזרה, או הדרך שבה רציתי? - בקורס נתוודע למאפיינים לשוניים עיקריים של הזמר העברי שהתחדש בארץ בתקופת התחייה, במקביל לתחייתה של העברית כלשון דיבור. נשתדל לעסוק בסוגיות בתחומי ההגה (הטעמה, חריזה, הברה אשכנזית או ספרדית), הצורות (הפעלים, הכינויים), התחביר (פסוקיות, מילות קישור) ואוצר המילים כפי שהן משתקפות בזמר - תוך השוואה לנוהג בסוגות הלשון האחרות.

+  טעמי המקרא ככלי פרשני | 26004200 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26004200 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26004200
מורה דר גרוס מיכאל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת השיעור היא הכרת חוקי הטעמים המפסיקים והמשרתים בכא ספרים ובספרי אמת (בשיטה הטברנית המקובלת)$$ הבנת הקשרים שבין טעמי המקרא ופרשנות המקרא, והשתקפותה בדברי הפרשנים$$ וכן עיון במחקרים חדשים על טעמי המקרא. לימוד חוקי הטעמים יביא לזיהוי היסודות המוסיקליים, היסודות הפיסוקיים והשילוב שביניהם, וכן לחשיפת הפרשנות הגנוזה בטעמים. פרשנות הטעמים תושווה לפרשנויות קדומות ומאוחרות, המשתקפות בתרגומי המקרא, בדברי חזל ובדברי הפרשנים לדורותיהם.

+  לשון בית שני | 32003500 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 32003500 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32003500
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נכיר את העברית שהייתה מדוברת בימי הבית השני. נתבונן בה מתוך ספרי המקרא המאוחרים, מגילות מדבר יהודה ומקורות אחרים שבדרך כלל אינם קנוניים (כלומר שלא השתלבו בספרות העברית המוּכרת). נראה כיצד היא מתווכת בין לשון המקרא המוקדמת ובין לשון חזל, ובמקביל מקיימת קווים עצמאיים.

+  הבעה בכתב | 32010200 | גרשוני ראות | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 32010200 | גרשוני ראות | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32010200
מורה גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להכשיר את התלמידים ללמד כתיבה ארוכת טווח כפי שנדרש בתכנית הלימודים של כיתה י. במהלך הקורס נעסוק בהיבט התוכני ובהיבט האורייני של כתיבת מאמר, ונפתח מיומנות בקרה של כתיבה באמצעות משובים, מחוונים ורפלקציה.

+  מילים וגלגוליהן | 32002200 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 32002200 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32002200
מורה דר עציון יעקב
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מדוע קוראים לפעולת טעינת הכדור ברובה בשם דריכה? ומדוע בעצם הכדור נקרא כדור? ומה פירוש רובה? בקורס נשתדל לעקוב אחר קורותיהן המעניינים של מילים, נבחן תופעות כלליות ופרטיות בלשון המקורות ובלשון ימינו, ונתוודע לדרכים ולכלי עבודה שיכולים לסייע לנו במחקר הלשון. לכל מילה יש סיפור.

+  תחביר העברית החדשה | 32001400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 32001400 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32001400
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מהווה המשך לקורס יסודות התחביר, ובו נעסוק במשפט המורכב לסוגיו. נכיר את ההבדל בין איחוי לשעבוד, וסוגי שעבוד פסוקיות מגוונים. כמו כן נתוודע לשיטות ניתוח תחבירי מודרניות. הקורס מלווה בתרגילים רבים, והוא חשוב מאוד למורים.

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000900 | גרשוני ראות | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90000900 | גרשוני ראות | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000900
מורה גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בלשון בכיתות ז – יא. במהלך הקורס נכיראת התחומים השונים שאליהם מתייחסת תכנית הלימודים ונעסוק בדרכי ההוראה של המקצועבתחומי הלימוד השונים. הבנה והבעה, תחביר ותורת הצורות.

+  יסודות הערבית | 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 17:30 - 18:50

| 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 32000900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הערבית היא שפה שמית חשובה, ומן השפות השמיות הבודדות הפעילות גם בימינו. הערבית הקלאסית דומה דמיון רב ללשון המקרא, ולימודה מאיר תופעות רבות בלשון המקרא, כפי שכבר הבינו חכמי הלשון בספרד בימי הביניים. בקורס נלמד אתהאב הערבי, את תצורת הפועל ונטיותיו כולל מערכת הבניינים, ואת תצורת השם. כמו כן נלמד את יסודות בניית משפט בערבית, ואוצר מילים בסיסי המשמש בתקשורת הערבית המודרנית. הקורס מלווה בצפייה קבועה בתקשורת הערבית המודרנית.

קורסים ביום ה

 

+  תולדות הלשון | 32007200 | הרב סמט אורי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32007200 | הרב סמט אורי | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32007200
מורה הרב סמט אורי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הלשון העברית מלווה את עם ישראל מראשיתו ועד היום הזה, ופניה נשתנו בתקופות השונות בהתאם לשינויים שעברו על העם הדובר אותה באותן תקופות. במהלך הקורס נלמד על הלשון העברית הקדומה ועל התפתחותה במקביל להתפתחות שפות שמיות של עמים שכנים. את השפות נכיר באמצעות עיון במקרא ובתעודות ארכיאולוגיות שונות בעברית ובשפות שמיות נוספות. לאחר מכן נעמוד על מאפיינים לשוניים של רובדי הלשון העברית בתקופות הבתר-מקראיות, ונגיע בסקירתנו עד זריחת שמשה של העברית החדשה בעידן המודרני.

+  תורת ההגה והצורות | 32000500 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 12:10 - 13:30

| 32000500 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000500
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

השיעור עוסק בפונטיקה ובמורפולוגיה של העברית . נכיר את מאפייני ההגאים בעברית החדשה, וכן את ההגאים בעברית המקראית. כמו כן נעסוק בתהליכים שעברו על מערכת ההגאים בעברית הקדומה, מתוך השוואה לשפות שמיות אחרות. בנוסף נכיר את עיקרי התצורה של העברית, מתוך השוואה למערכות התצורה של השפות השמיות האחרות. כמו כן נעסוק במרכיבים מרכזיים של מערכת הצורות - הבניינים ומשקלי שם העצם.

+  יסודות העברית | 32000600 | שלוסברג גליה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 32000600 | שלוסברג גליה | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000600
מורה שלוסברג גליה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
 בקורס יסודות העברית נלמד לנקד טקסטים של העברית בת זמננו יחד עם לימוד של מושגים ותופעות  שקשורים למערכת הניקוד , בעברית. הקורס מאתגר ומהנה