רשימת השיעורים בחוג ללשון- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתקופת הביניים פעלה באירופה תנועה של מתרגמים שתרגמו ספרות מגוונת מערבית לעברית, ובכלל זה ספרי המחשבה המפורסמים כגון מורה הנבוכים והכוזרי. בקורס נעסוק ברקע לתרגומים האלה, בקשיים שעמדו בפני המתרגמים ובמאפיינים הלשוניים של יצירותיהם. הקורס מתאים גם לתלמידים שאינם  תלמידי לשון אך מתעניינים בספרות המחשבה של ימי הביניים

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק

+  לשון התפילה | 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א

| 32002400 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32002400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 במהלך הקורס נעסוק בהתפתחות התפילות וסידור התפילה למן המקרא, דרך תקופת בית שני והגאונים, ועד סידורי ימינו. הדגש יינתן בשינויי הנוסח שבין הסידורים הקדומים והחדשים, ובגורם הלשוני שבשינויים האלה. נסקור באופן כללי את רכיביה של לשון התפילה - לשון המקרא ולשון חזל. ובמקביל נעסוק בסגנונן ובלשונן של תפילות ברכות מסוימות, שיש בהן כדי ללמד על האופי המיוחד של לשון התפילות.

+  סוגיות למתקדמים בלשון | 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א

| 32004800 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004800
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בסוגיות שונות בתחומי הלשון - הן סוגיות פרטניות הן סוגיות כוללות, מעבר לחומר השוטף הנלמד בחוג. בקורס נעיין בכמה מאמרים קצרים בנושאים אלה, ננתח אותם, ונדון בנושאים העולים בהם. כמו כן נראה כיצד מתמודדים עם קריאת מאמר מדעי בנושאי הלשון העברית. הקורס מיועד להרחיב את אופקי הלומד ולתת לו מבט נוסף והיכרות עם נושאים מעבר לבסיס הרגיל שיש בשיעורי החוג.

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה היכרות עם כלים שימושיים בלימודי הלשון ובחקר לשון המקרא. עוסקים בקורס בתרגומי המקרא ונוסחו, במילונות המקראית והמודרנית ובספרות הדקדוק של העברית. הקורס מלווה תרגילים שוטפים ושימוש במאגרים מתוקשבים.
~

קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה ההבדל בין השם יונתן ליהונתן? ובין אליה לאליהו? מה אפשר ללמוד מן השמות הפרטיים שבמקרא ובמקורות חזל על הלשון שדוברה בפי בני עמנו בתקופות השונות? ואילו תופעות לשוניות משתקפות בשמות הפרטיים שניתנים בתקופתנו אנו? בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ועוד, ולהביט בעיניים לשוניות על השמות שנותנים הורים לילדיהם משחר עמנו ועד ימינו.

+  יסודות בעריכת לשון | 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32006800
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות כללית ושמית | 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001300
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בשני תחומים שונים,אך בעלי זיקה הדדית. חלק אחד בקורס עוסק בהכרת משפחת הלשונות השמיות ומאפייניה, תולדות השפות השמיות ופריסתן בזמן ובמרחב. חלק אחר בקורס עוסק ביסודות הבלשנות הכללית, תוך שימת דגש על הבלשנות המבנית מיסודו של דה-סוסיר ועל הבלשנות הגרנטיבית מיסודו של נעם חומסקי. כמו כן נעסוק בנקודות המגע שבין הבלשנות לתחומיםאחרים כמו חברה, פוליטיקה וזהות לאומית ותרבותית.

+  סמנטיקה ומילונאות | 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32000700 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32000700
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס בקצרה

בקורס נדון בדרכי התפתחות השפות בכלל והשפה העברית בפרט. נכיר מושגים יסודיים במדע המשמעים, ונתאר סוגים שונים של תהליכים סמנטיים המתרחשים כל העת בלשוננו. כמו כן נעסוק ביסודות המילונאות: נכיר מילונים שונים ונלמד להשתמש בהם 

קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרת העברית דרך מסורותיה השונות. נלמד על המסורות העתיקות המשתקפות בכתבי היד, ונעבור למסורות שבעל פה שהתקיימו עד הדור האחרון לגלות ישראל במזרח ובמערב. העקרונות יילמדו<

החוג ללשון עברית

קורסים ביום א

 

+  התפתחות שפה | 72000856 | | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72000856 | | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72000856
מורה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

קורסים ביום ב

 

+  התפתחות שפה | 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000852
מורה דר רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  התפתחות שפה | 72000854 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000854 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000854
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

+  התפתחות שפה | 72000855 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000855 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000855
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

קורסים ביום ג

 

+  מילים וגלגוליהן | 32003150 | דר עציון יעקב | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32003150 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32003150
מורה דר עציון יעקב
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מדוע קוראים לפעולת טעינת הכדור ברובה בשם דריכה? ומדוע בעצם הכדור נקרא כדור (לדעת רבים זו מילה שמקורה בטעות)?  ומה פירוש רובה? בקורס נשתדל לעקוב אחר קורותיהן המעניינים של מילים, נבחן תופעות כלליות ופרטיות בלשון המקורות ובלשון ימינו, ונתוודע לדרכים ולכלי עבודה שיכולים לסייע לנו במחקר הלשון. לכל מילה יש סיפור.

+  לשון ומגדר | 32005750 | דר שלוסברג גליה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 32005750 | דר שלוסברג גליה | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32005750
מורה דר שלוסברג גליה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חלקו הראשון של הקורס יוקדש להיכרות עם הגישות השונות לשפה ומגדר והשינויים שחלו בגישות ובשיטות המחקר לאורך השנים. חלקו השני של הקורס יוקדש לקריאת מאמרים מחקריים העוסקים בלשון ומגדר בהקשרים חברתיים שונים, כגון מגדר בספרי לימוד, בשיח כיתתי, בשיח יומיומי, בספרות ילדים ועוד.


+  יסודות העברית | 32000650 | דר שלוסברג גליה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 32000650 | דר שלוסברג גליה | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32000650
מורה דר שלוסברג גליה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס יסודות העברית נלמד לנקד טקסטים של העברית בת זמננו יחד עם לימוד של מושגים ותופעות  שקשורים למערכת הניקוד בעברית. הקורס מאתגר ומהנה

+  תורת ההגה והצורות | 32000550 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 12:10 - 13:30

| 32000550 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000550
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
השיעור עוסק בפונטיקה ובמורפולוגיה של העברית . נכיר את מאפייני ההגאים בעברית החדשה, וכן את ההגאים בעברית המקראית. כמו כן נעסוק בתהליכים שעברו על מערכת ההגאים בעברית הקדומה, מתוך השוואה לשפות שמיות אחרות. בנוסף נכיר את עיקרי התצורה של העברית, מתוך השוואה למערכות התצורה של השפות השמיות האחרות. כמו כן נעסוק במרכיבים מרכזיים של מערכת הצורות - הבניינים ומשקלי שם העצם.

+  לשון חכמים | 32000250 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32000250 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000250
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה

+  עיון בכתבי היד של המשנה | 32005050 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 32005050 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32005050
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה הוא קורס המשך לקורס היסוד לשון חכמים. בקורס זה נתמקד בלשון המשנה כפי שהיא משתקפת בכתבי היד שלה. נלמד להכיר אותם, ובמקביל נעסוק בסוגיות לשוניות שונות העולות מהם. הקורס יקנה גם מיומנות לשימוש במאגרי מחשב מקוונים לצורך חקר לשון חזל.

+  מבוא לפונולוגיה- אנגלית | 62006750 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62006750 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62006750
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

+  לשון בית שני | 32003550 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 32003550 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 32003550
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נכיר את העברית שהייתה מדוברת בימי הבית השני. נתבונן בה מתוך ספרי המקרא המאוחרים, מגילות מדבר יהודה ומקורות אחרים שבדרך כלל אינם קנוניים (כלומר שלא השתלבו בספרות העברית המוּכרת). נראה כיצד היא מתווכת בין לשון המקרא המוקדמת ובין לשון חזל, ובמקביל מקיימת קווים עצמאיים.

+  ארמית מקראית | 32001250 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 32001250 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 32001250
מורה דר יעקב דורון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הלשון הארמית היא שפה שמית עתיקת יומין, החיה במקביל לעברית זה אלפי שנים. בקורס נכיר את תולדותיה, ונלמד את הארמית שבמקרא, השייכת לתקופה של הארמית הממלכתית. נקרא טקסטים שונים גם מחוץ למקרא, ונתעכב על הפרטים הלשוניים הדומים לעברית והשונים ממנה בתחום ההגייה והתצורה.

+  טעמי המקרא | 26007250 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 26007250 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26007250
מורה דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נערוך היכרות בסיסית עם טעמיהמקרא.

נלמד מי עומד מאחורי טעמי המקרא ומהתפקידיהם השונים של הטעמים.

נעסוק בשיטת חלוקת הפסוקים של בעליהטעמים, וננסה להבין את הרציונאל של הטעמים באופן כללי ובפסוקים ספציפיים.

נדבר על היחסים בין טעמי המקרא לביןהפרשנות וכן בין טעמי המקרא לבין מערכת הניקוד. 

בתכנון הבסיסי של הקורס אין תכניתלעיסוק בצד המוזיקלי של טעמי המקרא.