רשימת השיעורים בחוג למדעי הטבע- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  היסטוריה ופילוסופיה של המדע | 638009000 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א

| 638009000 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 638009000
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 קורס מיועד ללומדי מדעים. המדע המודרני התקדם במאתיים השנים בצעדיענק, ומפגיש את האדם עם תיאוריות וגילויים חדשים. קורס זה מנסה להפגיש את הסטודנטעם חלק מחידושים מדעיים אלו ולדון במשמעות הפילוסופית והאמונית שלהם.

+  דרכי הוראת ביולוגיה - מקוון | 90021300 | כהן אסתר | סמסטר ב

| 90021300 | כהן אסתר | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים לכלל הסטודנטים.יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, פלקטים,פעילויות מתוקשבות, אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.

קוד קורס 638021000
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהקורס, היכרות עם מגוון תפיסות שגויות הנפוצות אצלילדים ומתבגרים בתחומי מדע שונים: פיסיקה, כימיה וביולוגיה, הצעות לטיפול בתפיסותאלה, רציונל ודרכי הוראה מומלצות. זאת בהתייחס לגישה הרואה בלמידה והבניית ידע חדשכתוצאה מאינטראקציה בין מושגים ורעיונות שהתלמידים מחזיקים בהם לבין מה שמלמדיםאותם ותמיכה בשינוי תפיסתי (ConceptualChange).

סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות היקום והאמונה | 638021301 | תורגמן דניאל | סמסטר ב

| 638021301 | תורגמן דניאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638021301
מורה תורגמן דניאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסע מרתק בו ניחשף לסודות הכמוסים של היקום. נעמיק בשאלות על הבריאה, מהותו של החומר

+  תקשורת ביצוריים חיים | 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב

| 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638021400
מורה דר בן יהודה עוז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 638011800
מורה דר אוסטר יעל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס משותף לגברים ולנשים. הקורס מחייב השתתפות פעילה בסיורים ארוכים (יום שלם) ,קריאת מאמרים ופעילות אינטרנטית באתר הקורס, הכנה לסיורים ומשימת הדרכה .
 סביבות מגוונות מחוץ לכותלי הכיתה עשויות לזמן מגוון של אינטראקציות, שונות מאלה המוצעות בלמידה הכיתתית ומשלימות אותה. אחת ההנחות בדבר חשיבותה ונחיצותה של ההוראה החוץ כיתתית יכולה להשתקף למשל בדברים הבאים של ניר אוריון: מחקרים השוואתיים מראים כי הידע, ההבנה והזיכרון לאורך זמן גבוהים באופן מובהק אצל תלמידים תוך אינטראקציה ישירה ופעילה עם הסביבה בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך סבילה בסביבה (אוריון וגרטל, 1996, עמ 20(בקורס זה נגדיר את העקרונות להוראה מחוץ לכיתה ונעסוק בטיבה ודרכיה של ההוראה החוץ-כיתתית. היציאה אל מחוץ לכיתה היא אירוע מורכב ובעל פוטנציאל להשגת מטרות מגוונות, המשתתפים בקורס ילמדו כיצד ניתן לערוך פעילות לימודית חוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד במגוון רחב של מקצועות לימוד, ולאורך כל שנות הלימודים - מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה.
קוד קורס 90027800
מורה דר שבט אלונה
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במערכות חינוך בישראל ובעולם מושם דגש על פיתוח מיומנויות המאה ה-21, ההולמות למידה בעידן הידע. 

בקורס נעסוק בדרכי הלמידה, החשיבה והעבודה הרצויות ובאופנים בהם הטכנולוגיה מסייעת לפדגוגיה בהיבטים אלה. 

נכיר כלים מתוקשבים ושיתופיים שונים ונתנסה בשילובם בפעילויות למידה מגוונות. 

יושם דגש על כלים בעלי פוטנציאל יישום משמעותי בהוראת המדעים. 

הקורס ייערך במתכונת סדנאית ובמהלכו יישמו הסטודנטים את הכלים הנלמדים ויפתחו יחידת הוראה מתוקשבת בתחום המדעים.  

החוג למדעי הטבע

קורסים ביום א

 

+  פיזיקה - מכניקה | 638003500 | דר ששון חווה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638003500 | דר ששון חווה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638003500
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוסס על לימוד עקרונות המכניקה, היכרות עם ההיבטים הדידקטיים של הוראת המדעים בהקשר לעקרונות המכניקה, והיכרות עם הרעיונות המרכזיים הקשורים למכניקה - בהיסטוריה ובפילוסופיה של המדע. פיתוח יכולות שילוב בין תחום מדעי תופעתי כמו תנועת גופים, לבין תיאור מתמטי וגראפי של התופעה. פיתוח יכולת להבין כיצד ניסוח מתמטי של חוקי המכניקה - מסייע בידינו לנבא תופעות פיזיקליות, ולהציג תיאור עתידי מקורב של ההתרחשות הצפויה. כמו כן נלמד להפיק מידע מתיאור בייצוגים שונים (גרפי, מילולי וטבלה) ולייצגו באופן שונה.

+  טכנולוגיה לאור ההלכה | 638007900 | דר סיאני מרב | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 638007900 | דר סיאני מרב | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638007900
מורה דר סיאני מרב
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נושאים ברפואה והלכה כגון  השתלות, גנטיקה, פונדקאות, הנדסה גנטית והפריות, הפכו זה מכבר לתחומי דעת המעוררים עניין, מחקר, ספרות ענפה ופרסומים למכביר. מטרת הקורס היא להכיר את הידע המדעי בתחומים אלו וכן את הפן ההלכתי המספק את התשובות הנדרשות למצבים בהם הכרחי להבין נכונה את עולם המדע כמו גם את השאלות ההלכתיות הנובעות מתובנה זו. בקורס נכיר מקרוב גישות הלכתיות שונות לסוגיות מדעיות המצויות בחזית המדע.

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90019000
מורה דר פילוסוף גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה מבהיר את מטרות המקצוע המשולב למדעים,טכנולוגיה וחברה. הלימוד בכיתה והן הפעילות בסדנאות יחשפו חלק ניכר מתכני המקצוע בד בבד עם הקניית כישורים להוראת מדע וטכנולוגיה. הקורס יתמקד בהפקת תוצרים המשמשים להערכה חלופית תוך התייחסות לפיתוח מיומנויות למידה והפקת תוצרים מגוונים במהלך הקורס ובסיומו.

+  גנטיקה | 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638004600
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עקרונות בגנטיקה ובציטוגנטיקה, היכרות עם תבניות תורשה שונות, ציטוגנטיקה נורמלית ואנומלית וסוגיות בייעוץ גנטי.

+  נוירופדגוגיה | 72008700 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72008700 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008700
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נוירופדגוגיה

כיצד מתרחשת למידה במוח האנושי? מה ניתן ללמוד ממחקרי המוח העדכנייםעל תהליכי תפיסה ולמידה? בקורס הזה נכיר את המנגנונים העצביים המעורבים בתהליכילמידה. נלמד על תאי עצב ורשתות עצביות, ונבין כיצד הלמידה מייצרת קשרים חדשיםבמוח. נתבונן במושגים כמו זיכרון, תפיסה, קשב והתפתחותקוגניטיבית, מנקודות המבט של מדעי המוח.   

+  אבולוציה | 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638020100
מורה הרב דר ברגר דב
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 6 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאורית האבולוציה הנה תיאוריה ביולוגית מרכזית. לצד חשיבותהבביולוגיה, יצרה תיאוריה זו מהפכה בתחומי ידע רבים ושינתה את צורת החשיבה של האדם.תיאוריה זו גם נמצאת במרכזו של פולמוס דתי: האם תיאורית האבולוציה סותרת את האמונההדתית או לא. בקורס זה נלמד את יסודות תיאורית האבולוציה ברמה הביולוגית, וכןנעמוד על שלוש שיטות אורתודוקסיות מרכזיות במאה העשרים, להתייחסות היהדותלתיאורית האבולוציה.

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90021400 | כהן אסתר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90021400 | כהן אסתר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90021400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים וותכני הוראת הביולוגיה.מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקוס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד...ברוכים כל הבאים

+  פיזיקה- חשמל ומגנטיות | 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638003600
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נכיר מושגים פיזיקאליים בחשמל ומגנטיות. נתוודע להשפעת הכוחות החשמליים והמגנטיים, למעגלי זרם, לשדות חשמליים וכדומה. נשתמש בחוקים פיזיקאליים על מנת לחשב ולהסביר תופעות חשמליות שונות. יושם דגש על יישומים של החוקים והעקרונות הפיזיקאליים בחיי היומיום (חשמל בבית, מבנה מכשירים חשמליים בסיסיים וכדומה).

+  מתמטיקה למדעים | 638000700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 638000700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 638000700
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 6 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המתמטיקה הינה השפה של מדעי הטבע. ידע מתמטי בסיסי הינו השער לקליטת ומסירת ידע מדעי. בסיום הקורס מצופה מהתלמיד להציג הבנת שיטות מתמטיות והצגת יכולת חישובית. ויישום כישורי חישוב בתופעות טבע. בקורס נרענן נושאים כמו: משוואות אלגבריות: קבוצת הצבה וקבוצת אמת, משוואה ריבועית, משוואות ממעלה שלישית חסרות ומלאות בשיטת קארדן-טרטיליא. חלוקת פולינומים. יחידות בפונקציות הטריגונומטריה: מעלות ורדיאנים. נעסוק בסדרות ואינדוקציה מתמטית, נגזרות של פונקציות ושימושי הנגזרות ואינטגרלים ושימושי האינטגרל.

+  מיקרוביולוגיה | 638002600 | דר אוסטר יעל | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 638002600 | דר אוסטר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 638002600
מורה דר אוסטר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מיקרואורגניזמים– מהם? אבחנה בין פרוקריוטים  ואויקריוטיים,היכרות עם חיידקים- מבנה תא החיידק, שיטות לאבחנה וזיהוי בין חיידקים מסוגים שוניםעל פי מבנה ,מיון חיידקים (גרם חיובי ושלילי, צורות מורפולוגיות), ופעילות מטבולית,דרכי הזנה של מיקרואורגניזמים ודרכים להפקת אנרגיה (בנוכחות חמצן ובהעדר חמצן).עקומתגדילה של חיידקים (שלבי גידול) והשפעה של גורמים שונים על רביית חיידקים (מזון, חמצן,pH, טמפרטורה), תהליכים מטבוליים ייחודייםלמיקרואורגניזמים,  מעורבות חיידקים במערכותאקולוגיות, מחזור חומרים בטבע , חיידקים בשירות האדם (בחקלאות, בייצור מזון, בהנדסהגנטית-ייצור חלבונים, הורמונים, בייצור תרופות) ,  חיידקים גורמי מחלות ודרכי המלחמה בהם (חיסונים,חומרים אנטיביוטיים).

+  ביולוגיה מולקולרית | 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 638011700
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  אל החלל ומעבר לו | 638009300 | בן עמי הראל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 638009300 | בן עמי הראל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 638009300
מורה בן עמי הראל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסע אל כוכבים רחוקים ועולמות חדשים

במהלך הקורס נצא במסע אלמרחבי מערכת השמש והגלקסיה תוך הכרות עם יציאת האדם אל מחוץ לגבולות עולמנוהקטן. נכיר את עולמם של האסטרונאוטים ומדעני החלל, נלמד על משימות חללייחודיות, נצלול אל מושבות עתידיות בחלל, ננסה לתת פתרונות יצירתיים לקיום בני אדםבחלל החיצון ונגלה את המורכבות הפוליטית של עולם החלל. לבסוף, נלמד על חיפושחיים בחלל החיצון ונדון באפשרות קיום יצורים תבוניים נוספים במרחבי היקום. הלימודיכלול סדנאות בהן נקים מבנים מותאמים לחלל, נכיר שיטות ועזרי הוראהייחודיים, נתנסה בעבודת מעבדה בה נבנה כוכב שביט, נכיר קרינהקוסמית, נערוך דיונים ועוד.

+  קרינה וחומר ב | 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 638005900
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  גנטיקה | 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638004600
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עקרונות בגנטיקה ובציטוגנטיקה, היכרות עם תבניות תורשה שונות, ציטוגנטיקה נורמלית ואנומלית וסוגיות בייעוץ גנטי.

+  ביולוגיה של התא | 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638004700
מורה דר אוסטר יעל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הכרות עם התא, יחידת המבנה הבסיסית של כל החי. הכרת אברוני התא העיקריים, תפקידם ודרך הפעולה, הבנת פעילות התא כמערכת המווסתת את פעילותה (הומאוסטאזיס). גלגולי אנרגיה בתא הכרות עם תאים מסוגים שונים ניתוח אחידות ושוני ,שיטות מחקר בביולוגיה של התא.

קוד קורס 638006400
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכת הנשימה ושל מערכת ההובלה. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות בבעלי חיים ובאדם וכן נעסוק בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי.  

+  מבוא לאוקיאנוגרפיה (מדעי הים) | 638007600 | דר איש שלום כרמית | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 638007600 | דר איש שלום כרמית | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638007600
מורה דר איש שלום כרמית
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס מבוא לאוקיינוגרפיה נעסוק בנושאים הקשורים לים - זרמים, גלים  ונערוך ניסויים הממחישים את התופעות באוקינוסים ובימים. נלמד על ים המלח היחודי וכן על תופעות טבע מיוחדות באוקיינוסים כמו צונאמי. 
קוד קורס 638004200
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכות העיכול ההפרשה והעצבים. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות באדם וכן נעסוק 
.בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי

+  קרינה וחומר א - אופטיקה וגלים | 638005800 | דר ששון חווה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 638005800 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638005800
מורה דר ששון חווה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה יושם דגש על שימוש נרחב של האופטיקה בחיי היומיום. הכרת תכונותיוהאלקטרומגנטיות של האור, תכונות הצבע, מודלים שונים של האור, כיצד מתנהג אור במעברבין חומרים - החזרה ושבירה, הכרת מבנה העין, תהליך הראייה ופתרונות לליקויי ראיה,יושם דגש על הכרת מכשירים טכנולוגיים ושימושיהם בחיי היומיום. כמו כן, נלמד עלמושגי יסוד בגלים וכן על תופעות של סופרפוזיציה של גלים שונים – התאבכות ועקיפהויישומים שונים של התופעה.

+  איכות סביבה וקיימות | 638007300 | דר סיאני מרב | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 638007300 | דר סיאני מרב | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638007300
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק במרכיבי הסביבה והקשר ביניהם, וכולל מידע על פעילויות המשרד לאיכות הסביבה והגופים הירוקים, חוקים הנוגעים לבניה, זיהום, מים, בניה ירוקה, שפכים ועוד. כמו כן יעסוק הקורס בהבנת המשמעות של המושגים קיימות ופיתוח בר-קיימא ובצורך לאזן בין יעדים חברתיים, כלכליים וחברתיים בנושאי קיימות וסביבה. הקורס פותח צוהר לעולם מתפתח הנושק לחיי היומיום של כל אחד הן בסביבת ביתו והן במקום העבודה. החשיבות שבמודעות והבנת הדברים אדירה, כי בכך כל אדם בסביבתו האישית מקדם את רמת החיים ומשפר את איכות הסביבה בה הוא חי.

+  פיזיקה- חשמל ומגנטיות | 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 638003600
מורה דר ששון חווה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נכיר מושגים פיזיקאליים בחשמל ומגנטיות. נתוודע להשפעת הכוחות החשמליים והמגנטיים, למעגלי זרם, לשדות חשמליים וכדומה. נשתמש בחוקים פיזיקאליים על מנת לחשב ולהסביר תופעות חשמליות שונות. יושם דגש על יישומים של החוקים והעקרונות הפיזיקאליים בחיי היומיום (חשמל בבית, מבנה מכשירים חשמליים בסיסיים וכדומה).

+  כימיה כללית ופיזיקלית | 638008600 | דר גרוס תרצה | שנתי | 09:00 - 11:55

| 638008600 | דר גרוס תרצה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638008600
מורה דר גרוס תרצה
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 5
תיאור קורס

הקורס עוסק בחומרים ובתכונותיהם ומשלב הדגמות של ניסויים בכתה.

הקורס מתייחס לחומרים ב 3 רמות ההבנה: מקרו – מיקרו – סמל, כלומר,תופעות ותכונות של חומרים, הסבר ברמה האטומית והמולקולרית והצגה בשפת הכימאים.קורס זה מהווה בסיס לקורסים מתקדמים, וכן תשתית להבנת הביולוגיה והביוכימיה. 

+  סמינריון במדעים | 638011900 | דר סיאני מרב | שנתי | 12:10 - 13:30

| 638011900 | דר סיאני מרב | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638011900
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס מלווה לכתיבת העבודה הסמינריונית במדעים. הקורס יכלול חשיפה למקורות מידע מדעיים. תרגול של מיון, בחירה וארגון המקורות אשר ישמשו לכתיבת העבודה, מתן כלים לכתיבה ולהערכה של חלקי העבודה במהלך כתיבתם, הדגמה וניתוח של עבודות סמינריוניות, רכישת מיומנות בעיבוד חומרים להצגה פרונטלית, הדרכה אישית לאורך השנה.