רשימת השיעורים בחוג למדעי הטבע- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  דרכי הוראת ביולוגיה - מקוון | 90021300 | מ.א כהן אסתר | סמסטר א

| 90021300 | מ.א כהן אסתר | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90021300
מורה מ.א כהן אסתר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 638021000
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהקורס, היכרות עם מגוון תפיסות שגויות הנפוצות אצלילדים ומתבגרים בתחומי מדע שונים: פיסיקה, כימיה וביולוגיה, הצעות לטיפול בתפיסותאלה, רציונל ודרכי הוראה מומלצות. זאת בהתייחס לגישה הרואה בלמידה והבניית ידע חדשכתוצאה מאינטראקציה בין מושגים ורעיונות שהתלמידים מחזיקים בהם לבין מה שמלמדיםאותם ותמיכה בשינוי תפיסתי (ConceptualChange).

סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות היקום והאמונה | 638021301 | מ.א תורגמן דניאל | סמסטר א

| 638021301 | מ.א תורגמן דניאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 638021301
מורה מ.א תורגמן דניאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה ניחשף לסודות הכמוסים של היקום. נעמיק בשאלות על הבריאה, מהותו של החומר וחוקי

+  כימיה יישומית | 638008900 | דר אביב חגית | סמסטר ב

| 638008900 | דר אביב חגית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638008900
מורה דר אביב חגית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בכמה שיותר אספקטים בחיינו בהם אנו פוגשים את הכימיה. כיוון שבטיחות לפני הכל, נדבר קודם על הסכנות הכרוכות במפגש עם כימיקלים גם בחיי היומיום וגם במחקר. לאחר מכן נדבר על פלסטיקה ופולימרים, כימיה תרופתית- עם דגש על תרופות אנטי בקטריאליות ואנטי סרטניות, כימיה בשירות החוק (מזפ) ולבסוף ננסה להציץ לעתיד תוך סקירת מחקרים שונים שעדיין מתקיימים בתחום הכימיה.

+  תקשורת ביצוריים חיים | 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב

| 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638021400
מורה דר בן יהודה עוז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתקשורת בין היצורים השונים. החל מתקשורת כימית בין יצוריםנחותים, דרך תקשורת בין צמחים ועד לתקשורת מורכבת יותר בין בעלי חיים מפותחים (תקשורת קולית,ויזואלית וקולית וגם: חיזור, קשר הורי וקונפליקטים בין בעלי חיים שונים, למשל, בין הורים לצאצאים). הקורס יעסוק, בין השאר, בעקרון ההכבדה, אחד המרכיבים החשובים ביותר בתקשורת בין בעלי החיים. פרק נוסף יעסוק בתקשורת בין צמחים לבעלי חיים.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 638005300
מורה דר אוסטר יעל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 638011800
מורה דר אוסטר יעל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס משותף לגברים ולנשים. הקורס מחייב השתתפות פעילה בסיורים ארוכים (יום שלם) ,קריאת מאמרים ופעילות אינטרנטית באתר הקורס, הכנה לסיורים ומשימת הדרכה .
 סביבות מגוונות מחוץ לכותלי הכיתה עשויות לזמן מגוון של אינטראקציות, שונות מאלה המוצעות בלמידה הכיתתית ומשלימות אותה. אחת ההנחות בדבר חשיבותה ונחיצותה של ההוראה החוץ כיתתית יכולה להשתקף למשל בדברים הבאים של ניר אוריון: מחקרים השוואתיים מראים כי הידע, ההבנה והזיכרון לאורך זמן גבוהים באופן מובהק אצל תלמידים תוך אינטראקציה ישירה ופעילה עם הסביבה בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך סבילה בסביבה (אוריון וגרטל, 1996, עמ 20(בקורס זה נגדיר את העקרונות להוראה מחוץ לכיתה ונעסוק בטיבה ודרכיה של ההוראה החוץ-כיתתית. היציאה אל מחוץ לכיתה היא אירוע מורכב ובעל פוטנציאל להשגת מטרות מגוונות, המשתתפים בקורס ילמדו כיצד ניתן לערוך פעילות לימודית חוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד במגוון רחב של מקצועות לימוד, ולאורך כל שנות הלימודים - מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה.
קוד קורס 638003200
מורה דר גרוס תרצה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 638001000
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90027800
מורה דר שבט אלונה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במערכות חינוך בישראל ובעולם מושם דגש על פיתוח מיומנויות המאה ה-21, ההולמות למידה בעידן הידע. 

בקורס נעסוק בדרכי הלמידה, החשיבה והעבודה הרצויות ובאופנים בהם הטכנולוגיה מסייעת לפדגוגיה בהיבטים אלה. 

נכיר כלים מתוקשבים ושיתופיים שונים ונתנסה בשילובם בפעילויות למידה מגוונות. 

יושם דגש על כלים בעלי פוטנציאל יישום משמעותי בהוראת המדעים. 

הקורס ייערך במתכונת סדנאית ובמהלכו יישמו הסטודנטים את הכלים הנלמדים ויפתחו יחידת הוראה מתוקשבת בתחום המדעים.  

החוג למדעי הטבע

קורסים ביום א

 

+  פיזיקה - מכניקה | 638003500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638003500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638003500
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מיקרוביולוגיה | 638002600 | דר באום מוטי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638002600 | דר באום מוטי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638002600
מורה דר באום מוטי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מיקרואורגניזמים– מהם? אבחנה בין פרוקריוטים  ואויקריוטיים,היכרות עם חיידקים- מבנה תא החיידק, שיטות לאבחנה וזיהוי בין חיידקים מסוגים שוניםעל פי מבנה ,מיון חיידקים (גרם חיובי ושלילי, צורות מורפולוגיות), ופעילות מטבולית,דרכי הזנה של מיקרואורגניזמים ודרכים להפקת אנרגיה (בנוכחות חמצן ובהעדר חמצן).עקומתגדילה של חיידקים (שלבי גידול) והשפעה של גורמים שונים על רביית חיידקים (מזון, חמצן,pH, טמפרטורה), תהליכים מטבוליים ייחודייםלמיקרואורגניזמים,  מעורבות חיידקים במערכותאקולוגיות, מחזור חומרים בטבע , חיידקים בשירות האדם (בחקלאות, בייצור מזון, בהנדסהגנטית-ייצור חלבונים, הורמונים, בייצור תרופות) ,  חיידקים גורמי מחלות ודרכי המלחמה בהם (חיסונים,חומרים אנטיביוטיים).

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90021400 | מ.א כהן אסתר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90021400 | מ.א כהן אסתר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90021400
מורה מ.א כהן אסתר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקורס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד. תשומת לב מיוחדת ניתנת להוראה במרחבי למידה בהם התלמיד במרכז ובהכנת חומרי הוראה מתוקשבים...ברוכים כל הבאים

+  מתמטיקה למדעים | 638000700 | דר ברון יצחק | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 638000700 | דר ברון יצחק | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638000700
מורה דר ברון יצחק
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לאוקיאנוגרפיה (מדעי הים) | 638007600 | דר איש שלום כרמית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 638007600 | דר איש שלום כרמית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638007600
מורה דר איש שלום כרמית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס מבוא לאוקיינוגרפיה נעסוק בנושאים הקשורים לים - זרמים, גלים  ונערוך ניסויים הממחישים את התופעות באוקינוסים ובימים. נלמד על ים המלח היחודי וכן על תופעות טבע מיוחדות באוקיינוסים כמו צונאמי. 

+  אל החלל ומעבר לו | 638009300 | מ.א בן עמי הראל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 638009300 | מ.א בן עמי הראל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 638009300
מורה מ.א בן עמי הראל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסע אל כוכבים רחוקים ועולמות חדשים

במהלך הקורס נצא במסע אלמרחבי מערכת השמש והגלקסיה תוך הכרות עם יציאת האדם אל מחוץ לגבולות עולמנוהקטן. נכיר את עולמם של האסטרונאוטים ומדעני החלל, נלמד על משימות חללייחודיות, נצלול אל מושבות עתידיות בחלל, ננסה לתת פתרונות יצירתיים לקיום בני אדםבחלל החיצון ונגלה את המורכבות הפוליטית של עולם החלל. לבסוף, נלמד על חיפושחיים בחלל החיצון ונדון באפשרות קיום יצורים תבוניים נוספים במרחבי היקום. הלימודיכלול סדנאות בהן נקים מבנים מותאמים לחלל, נכיר שיטות ועזרי הוראהייחודיים, נתנסה בעבודת מעבדה בה נבנה כוכב שביט, נכיר קרינהקוסמית, נערוך דיונים ועוד.

+  בוטניקה | 638003800 | דר בר שי נועם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 638003800 | דר בר שי נועם | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 638003800
מורה דר בר שי נועם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פיזיקה- חשמל ומגנטיות | 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638003600
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 638006400
מורה דר בן יהודה עוז
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה יסקור את מערכות הגוף, הובלה והנשימה, תוך שימת דגש על הקשר בין מבנה ותפקוד איברי המערכות הללו. הקורס יעסוק, בתחילה, בהתפתחות המערכת בעולם בעלי החיים. הוא יעסוק בשוני בין קבוצות בעלי חיים שונות אך הוא יתמקד, בגוף האדם. בנוסף, יוצגו מחלות נפוצות הקשורות למערכות אלו – כיצד הן מתפתחות, כיצד ניתן לרפאן וכיצד ניתן למנוע אותן ככל האפשר.

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019000 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019000
מורה דר שבט אלונה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהוראת מדע וטכנולוגיה בגישה הקונסטרוקטיביסטית. הסטודנטים יכירו בקורס את המושגים המרכזיים בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטב, תוך התייחסות לחומרי הלימוד, ניסויים במעבדה ופעילויות העשרה ברשת האינטרנט ובכלל. בקורס יעלו סוגיות הקשורות להיסטוריה של המדע, תפיסות שגויות, היחס בין מדע וטכנולוגיה, דרכי הערכה ועוד. את הנלמד יישמו הסטודנטים בעיבוד יחידת לימוד להוראה ולמידת עמיתים.

+  קרינה וחומר ב | 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638005900
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ביוכימיה | 638001300 | דר באום מוטי | סמסטר ב | 16:00 - 19:00

| 638001300 | דר באום מוטי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 19:00
קוד קורס 638001300
מורה דר באום מוטי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  אקולוגיה | 638002100 | דר בר שי נועם | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 638002100 | דר בר שי נועם | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638002100
מורה דר בר שי נועם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ביולוגיה של התא | 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638004700
מורה דר אוסטר יעל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 638004200
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכות העיכול ההפרשה והעצבים. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות באדם וכן נעסוק 
.בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי

+  ביולוגיה מולקולרית | 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | 14:20 - 17:20

| 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 638011700
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס זיהוי ה- DNA  כנושא המידע התורשתי, ארגון ה- DNA  ואריזתו, הכפלת ה- DNA  – מודל, כווּניות, מנגנון. מוטציות עצמיות ומוטציות מושרות. מנגנוני תיקון DNA.  סינתיזת חלבונים- שלבים, מבנה יחידת השעתוק, עבוד RNA, שחבור חילופי, תרגום.  הצופן הגנטי ופענוחו. דנטורציה ורנטורציה של DNA.  מבנה  הגנום הפרוקריוטי <

+  אבולוציה | 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638020100
מורה הרב דר ברגר דב
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאורית האבולוציה הנה תיאוריה ביולוגית מרכזית. לצד חשיבותהבביולוגיה, יצרה תיאוריה זו מהפכה בתחומי ידע רבים ושינתה את צורת החשיבה של האדם.תיאוריה זו גם נמצאת במרכזו של פולמוס דתי: האם תיאורית האבולוציה סותרת את האמונההדתית או לא. בקורס זה נלמד את יסודות תיאורית האבולוציה ברמה הביולוגית, וכןנעמוד על שלוש שיטות אורתודוקסיות מרכזיות במאה העשרים, להתייחסות היהדותלתיאורית האבולוציה.

+  גנטיקה | 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 638004600
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

גנטיקה מנדלית ואנליזות גנטיות: גניםואללים, גנוטיפ ופנוטיפ, תורשה מונו-הברידית ודי-הברידית, ניתוח שושלות, תורשהדומננטית, רצסיבית, קו-דומננטית,  שונותבביטוי, חדירות לא מלאה, החתמה. אפיסטאזיס ופלאוטרופיה. תורשה מולטיפקטורילית,תורשה אוטוזומלית, תורשה אחוזה בכרומוזומי הזוויג, תורשה אמהית, הולנדריות, הגבלהלמין, השפעה ממין. תורשה כמותית, מיטוזה ומיוזה – מנגנונים ושלבים, ארועי איהפרדה. אנומליות כרומוזומליות – מספריות ומבניות, איזו והטרודיזומיה, תאחיזהושחלוף, מרחקי מפה – מפוי גנטי. קומפלמנטציה. מבחני הלימות והסתברות. נשואי קרובים– חשובי קרבה. גנטיקה של אוכלוסיות. יעוץ גנטי ואבחון טרום לידתי. מחלות תורשתיות,מחלות מטבוליות.


+  כימיה כללית ופיזיקלית | 638008600 | דר גרוס תרצה | שנתי | 09:00 - 13:30

| 638008600 | דר גרוס תרצה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 13:30
קוד קורס 638008600
מורה דר גרוס תרצה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 5
תיאור קורס

+  סמינריון במדעים - מעורב | 638011900 | דר סיאני מרב | שנתי | 12:10 - 13:30

| 638011900 | דר סיאני מרב | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638011900
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס מלווה לכתיבת העבודה הסמינריונית במדעים. הקורס יכלול חשיפה למאגרי מידע מדעיים, תרגול של מיון, בחירה וארגון המקורות אשר ישמשו לכתיבת העבודה, תירגול של קריאת מאמרים מדעיים באנגלית, מתן כלים לכתיבה ולהערכה של חלקי העבודה במהלך כתיבתם, הדגמה וניתוח של עבודות סמינריוניות, רכישת מיומנות בעיבוד חומרים להצגה פרונטלית, הדרכה אישית לאורך השנה