רשימת השיעורים בחוג למדעי הטבע- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  דרכי הוראת ביולוגיה - מקוון | 90021300 | כהן אסתר | סמסטר א

| 90021300 | כהן אסתר | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים שיתופי לכלל הסטודנטים. יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, כרזות,פעילויות מתוקשבות,רשימת אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.
קוד קורס 638021000
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהקורס, היכרות עם מגוון תפיסות שגויות הנפוצות אצלילדים ומתבגרים בתחומי מדע שונים: פיסיקה, כימיה וביולוגיה, הצעות לטיפול בתפיסותאלה, רציונל ודרכי הוראה מומלצות. זאת בהתייחס לגישה הרואה בלמידה והבניית ידע חדשכתוצאה מאינטראקציה בין מושגים ורעיונות שהתלמידים מחזיקים בהם לבין מה שמלמדיםאותם ותמיכה בשינוי תפיסתי (ConceptualChange).

סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות היקום והאמונה | 638021301 | תורגמן דניאל | סמסטר א

| 638021301 | תורגמן דניאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 638021301
מורה תורגמן דניאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה ניחשף לסודות הכמוסים של היקום. נעמיק בשאלות על הבריאה, מהותו של החומר וחוקי

+  כימיה יישומית | 638008900 | דר אביב חגית | סמסטר ב

| 638008900 | דר אביב חגית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638008900
מורה דר אביב חגית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בכמה שיותר אספקטים בחיינו בהם אנו פוגשים את הכימיה. כיוון שבטיחות לפני הכל, נדבר קודם על הסכנות הכרוכות במפגש עם כימיקלים גם בחיי היומיום וגם במחקר. לאחר מכן נדבר על פלסטיקה ופולימרים, כימיה תרופתית- עם דגש על תרופות אנטי בקטריאליות ואנטי סרטניות, ולבסוף נדבר על כימיה בשירות החוק (מזפ).

+  תקשורת ביצוריים חיים | 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב

| 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638021400
מורה דר בן יהודה עוז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתקשורת בין היצורים השונים. החל מתקשורת כימית בין יצוריםנחותים, דרך תקשורת בין צמחים ועד לתקשורת מורכבת יותר בין בעלי חיים מפותחים (תקשורת קולית,ויזואלית וקולית וגם: חיזור, קשר הורי וקונפליקטים בין בעלי חיים שונים, למשל, בין הורים לצאצאים). הקורס יעסוק, בין השאר, בעקרון ההכבדה, אחד המרכיבים החשובים ביותר בתקשורת בין בעלי החיים. פרק נוסף יעסוק בתקשורת בין צמחים לבעלי חיים.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 638005300
מורה דר אוסטר יעל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מלווה את הקורס התיאורטי  מעניק כלים בסיסיים לעבודהבמעבדה -תיכנון נכון של ניסוי, ניתוח התוצאות והסקת מסקנות. בקורס המעבדה- הסטודנט יכיר נושאים ברמתהתא והקשר לתהליכים מחיי היום יום, הכרות עם מיקרוסקופ האור, הכרת מבנה התא, תאי צמחיםותאי בעלי חיים , הבנת מגבלת גודל התא - הבנת היחס של שטח פנים/נפח התא, ומשמעותו,פעילות תאית  - אוסמוזה, דיפוזיה, פעילות אנזימים,פעילות מיטוכונדריאלית - נשימה תאית.
קוד קורס 638011800
מורה דר אוסטר יעל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס משותף לגברים ולנשים. הקורס מחייב השתתפות פעילה בסיורים ארוכים (יום שלם) ,קריאת מאמרים ופעילות אינטרנטית באתר הקורס, הכנה לסיורים ומשימת הדרכה .
 סביבות מגוונות מחוץ לכותלי הכיתה עשויות לזמן מגוון של אינטראקציות, שונות מאלה המוצעות בלמידה הכיתתית ומשלימות אותה. אחת ההנחות בדבר חשיבותה ונחיצותה של ההוראה החוץ כיתתית יכולה להשתקף למשל בדברים הבאים של ניר אוריון: מחקרים השוואתיים מראים כי הידע, ההבנה והזיכרון לאורך זמן גבוהים באופן מובהק אצל תלמידים תוך אינטראקציה ישירה ופעילה עם הסביבה בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך סבילה בסביבה (אוריון וגרטל, 1996, עמ 20(בקורס זה נגדיר את העקרונות להוראה מחוץ לכיתה ונעסוק בטיבה ודרכיה של ההוראה החוץ-כיתתית. היציאה אל מחוץ לכיתה היא אירוע מורכב ובעל פוטנציאל להשגת מטרות מגוונות, המשתתפים בקורס ילמדו כיצד ניתן לערוך פעילות לימודית חוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד במגוון רחב של מקצועות לימוד, ולאורך כל שנות הלימודים - מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה.
קוד קורס 638003200
מורה דר גרוס תרצה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס המעבדה מתקיים במרוכז במעבדות בלמונטה באוניברסטיה העברית. בקורס לומדים שיטות מתקדמות לעבודה במעבדה הכימית, מכירים חומרים ומתנסים בעבודה עם מיכשור מתקדם משולב מחשב.

קוד קורס 638001000
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך קורס המעבדה במכניקה וחשמל יתנסו התלמידים בטכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסויית. טכניקות אלה כוללות ביצוע מדידות שונות ועיבוד נתונים באופן ידני וממוחשב.

קוד קורס 90027800
מורה דר שבט אלונה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במערכות חינוך בעולם ובישראל מושם דגש על עיצוב ופיתוח מיומנויות המאה ה-21, ההולמות למידה בעידן הידע. 
בקורס נעסוק בהיבטים פדגוגיים של דרכי הלמידה, החשיבה והעבודה הרצויות וכיצד הטכנולוגיה מסייעת לפדגוגיה בהיבטים אלה.
נכיר כלים מתוקשבים ושיתופיים שונים ונתנסה בשילובם בפעילויות למידה מגוונות.
יושם דגש על כלים בעלי פוטנציאל יישום גדול בהוראת המדעים.
 
הקורס ייערך במתכונת סדנאית ובמהלכו יישמו הסטודנטים את הכלים הנלמדים ויפתחו יחידת הוראה מתוקשבת בתחום המדעים.  

החוג למדעי הטבע

קורסים ביום א

 

+  מיקרוביולוגיה | 638002600 | דר באום מוטי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638002600 | דר באום מוטי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638002600
מורה דר באום מוטי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מיקרואורגניזמים– מהם? אבחנה בין פרוקריוטים  ואויקריוטיים,היכרות עם חיידקים- מבנה תא החיידק, שיטות לאבחנה וזיהוי בין חיידקים מסוגים שוניםעל פי מבנה ,מיון חיידקים (גרם חיובי ושלילי, צורות מורפולוגיות), ופעילות מטבולית,דרכי הזנה של מיקרואורגניזמים ודרכים להפקת אנרגיה (בנוכחות חמצן ובהעדר חמצן).עקומתגדילה של חיידקים (שלבי גידול) והשפעה של גורמים שונים על רביית חיידקים (מזון, חמצן,pH, טמפרטורה), תהליכים מטבוליים ייחודייםלמיקרואורגניזמים,  מעורבות חיידקים במערכותאקולוגיות, מחזור חומרים בטבע , חיידקים בשירות האדם (בחקלאות, בייצור מזון, בהנדסהגנטית-ייצור חלבונים, הורמונים, בייצור תרופות) ,  חיידקים גורמי מחלות ודרכי המלחמה בהם (חיסונים,חומרים אנטיביוטיים).

+  ביולוגיה של התא- מעורב | 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638004700
מורה דר אוסטר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הכרות עם התא, יחידת המבנה הבסיסית של כל החי. הכרת אברוני התא העיקריים, תפקידם ודרך הפעולה, הבנת פעילות התא כמערכת המווסתת את פעילותה (הומאוסטאזיס). גלגולי אנרגיה בתא הכרות עם תאים מסוגים שונים ניתוח אחידות ושוני ,שיטות מחקר בביולוגיה של התא.

+  פיזיקה- חשמל ומגנטיות- מעורב | 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638003600
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נכיר מושגים פיזיקאליים בחשמל ומגנטיות. נתוודע להשפעת הכוחות החשמליים והמגנטיים, למעגלי זרם, לשדות חשמליים וכדומה. נשתמש בחוקים פיזיקאליים על מנת לחשב ולהסביר תופעות חשמליות שונות. יושם דגש על יישומים של החוקים והעקרונות הפיזיקאליים בחיי היומיום (חשמל בבית, מבנה מכשירים חשמליים בסיסיים וכדומה).

קוד קורס 638006400
מורה דר בן יהודה עוז
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה יסקור את מערכות הגוף, הובלה והנשימה, תוך שימת דגש על הקשר בין מבנה ותפקוד איברי המערכות הללו. הקורס יעסוק, בתחילה, בהתפתחות המערכת בעולם בעלי החיים. הוא יעסוק בשוני בין קבוצות בעלי חיים שונות אך הוא יתמקד, בגוף האדם. בנוסף, יוצגו מחלות נפוצות הקשורות למערכות אלו – כיצד הן מתפתחות, כיצד ניתן לרפאן וכיצד ניתן למנוע אותן ככל האפשר.

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90021400 | כהן אסתר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90021400 | כהן אסתר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90021400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקורס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים והקורסים הדיגיטלים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד. תשומת לב מיוחדת ניתנת להוראה במרחבי למידה בהם התלמיד במרכז ובהכנת חומרי הוראה מתוקשבים. בנוסף נברר את המושג החדש של הוראה היברידית שנולד בעקבות מגפת הקורונה...ברוכים כל הבאים

+  מתמטיקה למדעים- מעורב | 638000700 | דר ברון יצחק | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 638000700 | דר ברון יצחק | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638000700
מורה דר ברון יצחק
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
המתמטיקה הינה השפה של מדעי הטבע. ידע מתמטי בסיסי הינו השער לקליטת ומסירת ידע מדעי. בסיום הקורס מצופה מהתלמיד להציג הבנת שיטות מתמטיות והצגת יכולת חישובית. ויישום כישורי חישוב בתופעות טבע. בקורס נרענן נושאים כמו: משוואות אלגבריות: קבוצת הצבה וקבוצת אמת, משוואה ריבועית, משוואות ממעלה שלישית חסרות ומלאות בשיטת קארדן-טרטיליא. חלוקת פולינומים. יחידות בפונקציות הטריגונומטריה: מעלות ורדיאנים. נעסוק בסדרות ואינדוקציה מתמטית, נגזרות של פונקציות ושימושי הנגזרות ואינטגרלים ושימושי האינטגרל.

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90019000 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90019000
מורה דר שבט אלונה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהוראת מדע וטכנולוגיה בגישה הקונסטרוקטיביסטית. הסטודנטים יכירו בקורס את המושגים המרכזיים בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטב, תוך התייחסות לחומרי הלימוד, ניסויים במעבדה ופעילויות העשרה ברשת האינטרנט ובכלל. בקורס יעלו סוגיות הקשורות להיסטוריה של המדע, תפיסות שגויות, היחס בין מדע וטכנולוגיה, דרכי הערכה ועוד. את הנלמד יישמו הסטודנטים בעיבוד יחידת לימוד להוראה ולמידת עמיתים.

+  מבוא לאוקיאנוגרפיה (מדעי הים) | 638007600 | דר איש שלום כרמית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 638007600 | דר איש שלום כרמית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638007600
מורה דר איש שלום כרמית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס מבוא לאוקיינוגרפיה נעסוק בנושאים הקשורים לים - זרמים, גלים  ונערוך ניסויים הממחישים את התופעות באוקינוסים ובימים. נלמד על ים המלח היחודי וכן על תופעות טבע מיוחדות באוקיינוסים כמו צונאמי. 

+  קרינה וחומר ב | 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638005900
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך 150 השנים האחרונות חלו מהפכים רבים באופן בו מבין האדם את חוקי הטבע של עולמנו. בקורס נפתח בסקירת הבניין המפואר של הפיסיקה הקלאסית והישגיו המרשימים. משם נמשיך למספר תופעות ניסיוניות שלא הוסברו עי המדע הקלאסי, ובאו על פתרונן עי תיאוריות חדשות שיצרו מהפכה באופן בו אנו מבינים את עולמנו: היחסות, מכניקת הקוונטים ומודל הגרעין. הקורס מתמקד בתיאור התופעות והעקרונות והתפתחותן ההסיטורית יחד עם פיתוח יכולת תיאור ופתרון מתמטי לבעיות פיסיקליות.

+  פיזיקה- מכניקה- מעורב | 638003500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 16:00 - 19:00

| 638003500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 19:00
קוד קורס 638003500
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוסס על לימוד עקרונות המכניקה, היכרות עם ההיבטים הדידקטיים של הוראת המדעים בהקשר לעקרונות המכניקה, והיכרות עם הרעיונות המרכזיים הקשורים למכניקה - בהיסטוריה ובפילוסופיה של המדע. פיתוח יכולות שילוב בין תחום מדעי תופעתי כמו תנועת גופים, לבין תיאור מתמטי וגראפי של התופעה. פיתוח יכולת להבין כיצד ניסוח מתמטי של חוקי המכניקה - מסייע בידינו לנבא תופעות פיזיקליות, ולהציג תיאור עתידי מקורב של ההתרחשות הצפויה. כמו כן נלמד להפיק מידע מתיאור בייצוגים שונים (גרפי, מילולי וטבלה) ולייצגו באופן שונה.

+  אל החלל ומעבר לו | 638009300 | בן עמי הראל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 638009300 | בן עמי הראל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 638009300
מורה בן עמי הראל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסע אל כוכבים רחוקים ועולמות חדשים

במהלך הקורס נצא במסע אלמרחבי מערכת השמש והגלקסיה תוך הכרות עם יציאת האדם אל מחוץ לגבולות עולמנוהקטן. נכיר את עולמם של האסטרונאוטים ומדעני החלל, נלמד על משימות חללייחודיות, נצלול אל מושבות עתידיות בחלל, ננסה לתת פתרונות יצירתיים לקיום בני אדםבחלל החיצון ונגלה את המורכבות הפוליטית של עולם החלל. לבסוף, נלמד על חיפושחיים בחלל החיצון ונדון באפשרות קיום יצורים תבוניים נוספים במרחבי היקום.

הלימוד יכלול גם סדנאות בהן נקים מבנים מותאמים לחלל, נכיר שיטות ועזרי הוראה ייחודיים, נערוך דיונים ועוד.

+  ביוכימיה | 638001300 | דר אוסטר יעל | סמסטר ב | 16:00 - 19:00

| 638001300 | דר אוסטר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 19:00
קוד קורס 638001300
מורה דר אוסטר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
ברגע זה ממש, כשאתה או את קוראים את תיאור הקורס מתרחשים בגופכם מגוון של תהליכים ביוכימיים בהם מעורבים מולקולות וריאקציות שונות. בקורס נכיר את הבסיס הביולוגי / כימי שמאפשר את קיום החיים החל מרמת התא הבודדועד לרמת האורגניזם השלם.
מטרת הקורס להכיר את מולקולות הייסוד המרכיבות את התאים (חלבונים, פחממות ושומנים), ואת הקשר בין מבנם לתפקידם בתאים, להבנת תהליכים כימיים המתרחשים בגוף החי והצומח. בין נושאי הקורס יוכרו קבוצוברגע ת פונקציונליות, חלבונים - מבנה ותפקוד, חלבוני מבנה, תובלה, אנזימים. ליפידים, סוכרים- מבנה ומטבוליזם, מחלות עם משק בלתי תקין של סוכרים, הורמונים. חילוף חומרים ואנרגיה במערכות ביולוגיות.

+  בוטניקה | 638003800 | דר בר שי נועם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 638003800 | דר בר שי נועם | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 638003800
מורה דר בר שי נועם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת עולם הצמחים, אנטומיה, רבייה, פוטוסינתזה, אקולוגיה

קורסים ביום ה

 

+  אקולוגיה | 638002100 | דר בר שי נועם | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 638002100 | דר בר שי נועם | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638002100
מורה דר בר שי נועם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
האבקה והפרייה. שיטות רבייה וזיווג בצמחים. קבוצות מאביקים חשובות. סינדרומי האבקה - קבוצות של תכונות המופיעות ביחד כהתאמה לטיפוסי מאביקים מסויימים. מנגנונים למניעת האבקה והפרייה עצמית. אופן התנהגות מאביקים בפרחים. למידה והאבקה.

+  אבולוציה- מעורב | 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638020100
מורה הרב דר ברגר דב
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאורית האבולוציה הנה תיאוריה ביולוגית מרכזית. לצד חשיבותה בביולוגיה, יצרה תיאוריה זו מהפכה בתחומי ידע רבים ושינתה את צורת החשיבה של האדם. תיאוריה זו גם נמצאת במרכזו של פולמוס דתי: האם תיאורית האבולוציה סותרת את האמונה הדתית או לא. בקורס זה נלמד את יסודות תיאורית האבולוציה ברמה הביולוגית, וכן נעמוד על שלוש שיטות אורתודוקסיות מרכזיות במאה העשרים, להתייחסות היהדות לתיאורית האבולוציה.

+  כימיה כללית ופיזיקלית- מעורב | 638008600 | דר גרוס תרצה | שנתי | 09:00 - 13:30

| 638008600 | דר גרוס תרצה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 13:30
קוד קורס 638008600
מורה דר גרוס תרצה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 5
תיאור קורס
הקורס עוסק בחומרים ובתכונותיהם ומשלב הדגמות של ניסויים בכתה. הקורס מתייחס לחומרים ב 3 רמות ההבנה: מקרו – מיקרו – סמל, כלומר,תופעות ותכונות של חומרים, הסבר ברמה האטומית והמולקולרית והצגה בשפת הכימאים.קורס זה מהווה בסיס לקורסים מתקדמים, וכן תשתית להבנת הביולוגיה והביוכימיה. 
קוד קורס 638004200
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכות העיכול ההפרשה והעצבים. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות באדם וכן נעסוק 
.בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי

+  סמינריון במדעים - מעורב | 638011900 | דר סיאני מרב | שנתי | 12:10 - 13:30

| 638011900 | דר סיאני מרב | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638011900
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס מלווה לכתיבת העבודה הסמינריונית במדעים. הקורס יכלול חשיפה למאגרי מידע מדעיים, תרגול של מיון, בחירה וארגון המקורות אשר ישמשו לכתיבת העבודה, תירגול של קריאת מאמרים מדעיים באנגלית, מתן כלים לכתיבה ולהערכה של חלקי העבודה במהלך כתיבתם, הדגמה וניתוח של עבודות סמינריוניות, רכישת מיומנות בעיבוד חומרים להצגה פרונטלית, הדרכה אישית לאורך השנה

+  חקר במדע- מעורב | 638008500 | דר סיאני מרב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 638008500 | דר סיאני מרב | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638008500
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראת מיומנויות חקר ופתרון בעיות והתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה מעצימות את ההנעה וההנאה בלמידת מדע וטכנולוגיה. 

מאחר וכיום יש צורך בהוראה מפורשת של מיומנויות החקר והתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות, נלמד את מיומנויות החקר, ונתנסה בדרכים שונות להוראת החקר בשכבות הגיל השונות בהן נדרש מתלמידים לתכנן ולכתוב עבודת חקר במדעים.


+  ביולוגיה מולקולרית | 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | 14:20 - 17:20

| 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 638011700
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס זיהוי ה- DNA  כנושא המידע התורשתי, ארגון ה- DNA  ואריזתו, הכפלת ה- DNA  – מודל, כווּניות, מנגנון. מוטציות עצמיות ומוטציות מושרות. מנגנוני תיקון DNA.  סינתיזת חלבונים- שלבים, מבנה יחידת השעתוק, עבוד RNA, שחבור חילופי, תרגום.  הצופן הגנטי ופענוחו. דנטורציה ורנטורציה של DNA.  מבנה  הגנום הפרוקריוטי <

+  גנטיקה | 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 638004600
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

גנטיקה מנדלית ואנליזות גנטיות: גניםואללים, גנוטיפ ופנוטיפ, תורשה מונו-הברידית ודי-הברידית, ניתוח שושלות, תורשהדומננטית, רצסיבית, קו-דומננטית,  שונותבביטוי, חדירות לא מלאה, החתמה. אפיסטאזיס ופלאוטרופיה. תורשה מולטיפקטורילית,תורשה אוטוזומלית, תורשה אחוזה בכרומוזומי הזוויג, תורשה אמהית, הולנדריות, הגבלהלמין, השפעה ממין. תורשה כמותית, מיטוזה ומיוזה – מנגנונים ושלבים, ארועי איהפרדה. אנומליות כרומוזומליות – מספריות ומבניות, איזו והטרודיזומיה, תאחיזהושחלוף, מרחקי מפה – מפוי גנטי. קומפלמנטציה. מבחני הלימות והסתברות. נשואי קרובים– חשובי קרבה. גנטיקה של אוכלוסיות. יעוץ גנטי ואבחון טרום לידתי. מחלות תורשתיות,מחלות מטבוליות.


קוד קורס 638006401
מורה דר סיאני מרב
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכת הנשימה ושל מערכת ההובלה. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות בבעלי חיים ובאדם וכן נעסוק בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי.  

קוד קורס 42000200
מורה בן ארי יאיר
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס עוסק בגורמים ובתהליכים המעורבים ביצירת אזורי האקלים ותופעות מזג האוויר הנגזרות מהם: כדור הארץ, התווך האטמוספרי המקיף אותו ומעברי אנרגיית אור וחום בתווך, היבטים אסטרונומיים וגיאומטריים במערכת היחסים בין כדור הארץ לשמש, התחזורת העולמית וחלוקתה לתאים, כוחות המשפיעים על תנועת הרוחות בתחזורת העולמית, ניתוח אופקי ואנכי של הנעשה בתחתית העמודה האטמוספרית, בדפנות תאי התחזורת העולמית, תהליכים הקשורים למעברי פאזה (מוצק-נוזל-גז) במים שבאטמוספירה וביטויים, אזורי האקלים. במהלך הקורס יתקיים מעקב, ליווי וניתוח תופעות אקלימיות/מטאורולוגיות אקטואליות המתרחשות בזמן אמת בישראל, במזרח התיכון ובעולם כולו. הסטודנטיות תקבלנה כלים ודוגמאות להוראת הנושא בבתי הספר.