רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  מכינה במתמטיקה- חשוון | 87100100 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א

| 87100100 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87100100
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  בניית אתרים | 937001600 | מ.א באט לאה | שנתי

| 937001600 | מ.א באט לאה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 937001600
מורה מ.א באט לאה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב

קורסים ביום א

 

+  אנליזה א | 87000100 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87000100 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000100
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות

+  תורת המספרים | 87001500 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87001500 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001500
מורה דר שזיפי אלישבע
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה לינארית א | 87000300 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87000300 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000300
מורה מ.א גוטמן עודד
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  לוגיקה | 87001401 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87001401 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001401
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה ב | 87000200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87000200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000200
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות ואינטגרלים

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87000800 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87000800
מורה ב.א רבינוביץ איריס
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת הגבולות | 87002100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87002100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87002100
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה ליניארית ב | 87000400 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87000400 | מ.א גוטמן עודד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000400
מורה מ.א גוטמן עודד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87001600 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87001600
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תרגול מתמטיקה-שנה א | 87000500 | מ.א ירחי צילה | שנתי | 17:40 - 19:00

| 87000500 | מ.א ירחי צילה | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87000500
מורה מ.א ירחי צילה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 6 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ב

 

+  תרגול מתמטיקה-שנה א - בישיבת המאירי | 87000501 | דר לוי עזרא | שנתי | 20:00 - 21:30

| 87000501 | דר לוי עזרא | סמסטר ש | יום ב | שעה 20:00 - 21:30
קוד קורס 87000501
מורה דר לוי עזרא
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 20:00
שעת סיום 21:30
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 87001900
מורה מ.א מאיר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלךהקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים : חבורות וחוגים. המטרה שלהקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי .כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת. במהלךהקורס ננסה לקשר תכנים שעשויים להיות רלוונטיים להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה,וכן להדגים שיטות הוראה שונות לאור האתגר של הוראת ארבע שעות ביום אחד.
קוד קורס 87002600
מורה מ.א מאיר רחל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה וקטורית - אקדמאים ל-5 יחידות | 87000900 | דר שגב סטלה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000900 | דר שגב סטלה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000900
מורה דר שגב סטלה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000601 | דר שפרבר ישי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87000601 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87000601
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב
קוד קורס 87005201
מורה דר ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן .פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.

+  תרגול מתמטיקה-שנה א - בישיבת המאירי | 87000501 | דר לוי עזרא | שנתי | 20:00 - 21:30

| 87000501 | דר לוי עזרא | סמסטר ש | יום ג | שעה 20:00 - 21:30
קוד קורס 87000501
מורה דר לוי עזרא
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 20:00
שעת סיום 21:30
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  אוטומטים ושפות פורמאליות | 937001000 | דר ברון יצחק | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 937001000 | דר ברון יצחק | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937001000
מורה דר ברון יצחק
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  שפות תוכנה | 937001300 | דר ברון יצחק | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 937001300 | דר ברון יצחק | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 937001300
מורה דר ברון יצחק
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורסזה נכיר את השפות:  c++ ושפת פייתן

שפת C++ הינה שפת תכנותנפוצה אשר מבוססת על שפת התכנות C. שפת תכנות זו פותחה בשנות ב-80 והשפיעה על שפות תכנות פופולאריות אחרות אותן אנו מכירים כיום כמו Java, שפת

+  מבוא למדעי המחשב- תרגול | 937002300 | מ.א באט לאה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 937002300 | מ.א באט לאה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 937002300
מורה מ.א באט לאה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  מערכות הפעלה וסייבר | 937002000 | מ.א באט לאה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 937002000 | מ.א באט לאה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 937002000
מורה מ.א באט לאה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר את העקרונות התכנוניים והמבניים העומדים ביסודה של כל מערכת הפעלה מודרנית.
נלמד גם סייבר ואבטחת מידע.

+  מבנה המחשב ושפת הסף | 937000300 | דר ברון יצחק | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 937000300 | דר ברון יצחק | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937000300
מורה דר ברון יצחק
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 937002500
מורה מ.א באט לאה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה ילמדו הסטודנטים מושגייסוד בגרפיקה דו מימדית ותלת מימדית.

יחזרו ויעמיקובנושאי  התכנות תוך שימוש בכלי גרפי, תוכנת מתלב.

וישתמשו בתוכנת במתלב לפתרון משוואות מתמטיות.


+  תכנות מונחה עצמים | 937000200 | מ.א באט לאה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 937000200 | מ.א באט לאה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 937000200
מורה מ.א באט לאה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא למדעי המחשב | 937000100 | דר וסרמן אגוזה | שנתי | 10:35 - 13:30

| 937000100 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 937000100
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס הקורס מקנה מושגי יסוד במדעי המחשב, אלגורתמיקה ותכנות, בנוסף הקורס מקנה ידע בפתירת בעיות וביישומן לשפת התכנות.Java יילמדו בקורס נושאים כמו: פתרון בעיות אלגוריתמיות, קלט פלט, ביצוע מותנה, ביצוע חוזר ומערכים חד ודו ממדיים. הקורס יילמד על-יד שיעורים פרונטאליים ותרגול במעבדות המחשב.