רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 1 | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.
קוד קורס 87000700
מורה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

החוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב

קורסים ביום א

 

+  אנליזה 1 | 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100200
מורה דר דה לאון יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  מבנים אלגבריים | 87102700 | מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87102700 | מאיר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87102700
מורה מאיר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלךהקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים : חבורות וחוגים. המטרה שלהקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי .כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת. במהלךהקורס ננסה לקשר תכנים שעשויים להיות רלוונטיים להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה,וכן להדגים שיטות הוראה שונות לאור האתגר של הוראת ארבע שעות ביום אחד.

+  מבוא למדעי המחשב | 937000000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 937000000 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937000000
מורה דר וסרמן אגוזה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס מקנה מושגי יסוד במדעי המחשב, אלגוריתמיקה ותכנות, בנוסף הקורס מקנה ידע בפתירת בעיות וביישומן לשפת התכנות.Java יילמדו בקורס נושאים כמו: פתרון בעיות אלגוריתמיות, קלט פלט, ביצוע מותנה, ביצוע חוזר ומערכים חד ודו ממדיים. הקורס יילמד על-יד שיעורים פרונטאליים ותרגול במעבדות המחשב.

הקורס ילמד במתכונת היברדית דהיינו: 

2 שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך 1 שש שילמד מקוון באופן הבא: המרצה יעלה מטלה שבועית למודל$$  המרצה יעלה למודל הקלטות של תרגיליםבנושא שנלמד באופן פרונטלי$$  המרצה יפתח קבוצת וואטסאפ/מייל שבה יוכל להשיב לשאלות וקשיים שלסטודנטים בפתרון מטלת הבית.

 


+  אנליזה 2 | 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100400
מורה דר דה לאון יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות וחקירת פונקציות.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101800 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87101800 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87101800
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  מבנה המחשב ושפת סף | 937000300 | דר ברון יצחק | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 937000300 | דר ברון יצחק | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 937000300
מורה דר ברון יצחק
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס יעסוק במבנהו הפנימי של המחשב ואופן פעולתו של כל מרכיב. בקורס הסטודנט ייחשף לשיטות ספירה שונות ובפרט שיטות ספירה שבהם משתמש המחשב, הסטודנט יבין את הקשר שבין שפה עילית לשפת סף וידע להשתמש בידע שנרכש לאיתור בעיות ושגיאות בתכניות שנכתבו בשפה עילית, כמו כן הסטודנט ירכוש ידע ומיומנות לפתרון בעיות בעזרת שפת סף.

1 שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך  1 שש שילמד מקוון באופן הבא:

1.     המרצה יעלה מטלה שבועית למודל

2.     המרצה יעלה למודל הקלטות של תרגילים  בנושא שנלמד באופן פרונטלי.

3.     המרצה יפתח קבוצת וואטסאפ/מייל שבה יוכל להשיב לשאלות וקשיים של סטודנטים בפתרון מטלת הבית.

 

+  אוטומטים ושפות פורמאליות | 937001000 | דר ברון יצחק | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 937001000 | דר ברון יצחק | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 937001000
מורה דר ברון יצחק
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס לחשוף את הסטודנט למודלים חישוביים. הנושאים שילמדו בקורס הם: אוטומט סופי דטרמיניסטי, מילים ושפות פורמליות, שפות רגולריות, מודלים נוספים של אוטומט סופי, דקדוקים, אוטומט המחסנית, שפות חסרות הקשר, ומכונת טיורינג .

הקורסילמד במתכונת היברדית דהיינו:

1 שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך  1 שש שילמד מקוון באופן הבא:

1.     המרצה יעלהמטלה שבועית למודל

2.     המרצה יעלהלמודל הקלטות של תרגילים  בנושא שנלמדבאופן פרונטלי.

3.     המרצה יפתחקבוצת וואטסאפ/מייל שבה יוכל להשיב לשאלות וקשיים של סטודנטים בפתרון מטלת הבית.

 +  אלגברה ליניארית 1 | 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100700
מורה דר שפרבר ישי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.
קוד קורס 937001100
מורה באט לאה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

 

בקורס זה ילמדו הסטודנטים מושגי יסוד בגרפיקה דו מימדית ותלת מימדית.

יחזרו ויעמיקו בנושאי  התכנות תוך שימוש בכלי גרפי, תוכנת מתלב.

וישתמשו בתוכנת במתלב לפתרון משוואות מתמטיות.

הקורס ילמד במתכונת היברדית דהיינו:

1שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך  1 שש שילמד מקוון באופן הבא:

המרצה תעלה מטלה שבועית למודל.

המרצה תעלה למודל הקלטות של תרגילים בנושא שנלמד באופן פרונטלי.

 המרצה תפתח קבוצת וואטסאפ/מייל שבה יוכל להשיב לשאלות וקשיים של סטודנטים בפתרון מטלת הבית.

+  תכנות מונחה עצמים | 937000200 | באט לאה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 937000200 | באט לאה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 937000200
מורה באט לאה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה יילמדו הסטודנטים מושגים יסודיים ומתקדמים בתכנות מונחהעצמים בשפת גווה.

כמו כן, בקורס יילמדו שימושים מורכבים בתכנות מונחה עצמים. 

הנושאים שיילמדו הם: מחלקות ועצמים, מחלקות מופשטות, ירושה ופולימורפיזם.

הקורס יילמד על-יד הרצאות פרונטאליות ותרגול המעבדות המחשבים.

הקורס ילמד במתכונת היברדית דהיינו:

1שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך  1 שש שילמד מקוון באופן הבא:

המרצה תעלה מטלה שבועית למודל.

המרצה תעלה למודל הקלטות של תרגילים בנושא שנלמד באופן פרונטלי.

 המרצה תפתח קבוצת וואטסאפ/מייל שבה יוכל להשיב לשאלות וקשיים של סטודנטים בפתרון מטלת הבית

+  תכנות בסביבת אינטרנט | 937001600 | נגר יהודה יובל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 937001600 | נגר יהודה יובל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 937001600
מורה נגר יהודה יובל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס תכנון בסביבת אינטרנט מקנה לסטודנט את המיומנויות הדרושות לפיתוח אתר אינטרנט. בקורס נלמד את הנושאים HTML , Javascript , בסיסי נתונים ו-ASP.NET הנדרשים ליצירת אתר.

הקורס ילמד במתכונת היברידית דהיינו:

2 שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך  2 שש שילמדו באופן מקוון באופן הבא:

1.     1. המרצה יעלה מטלה שבועית למודל.

2.    2. המרצה יעלה למודל הקלטות של תרגילים  בנושא שנלמד באופן פרונטלי.

3.    3. המרצה יפתח קבוצת וואטסאפ/מייל שבה יוכל להשיב לשאלות וקשיים של סטודנטים בפתרון מטלת הבית.

+  שפות תוכנה | 937001300 | נגר יהודה יובל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 937001300 | נגר יהודה יובל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 937001300
מורה נגר יהודה יובל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במסגרת הקורס נלמד לפתח תכניות מחשב בשפות פייטון ו- C++ של חב ארדואינו.

שפת פייטון מצטיינת בקלות בכתיבה ובקריאה של תוכנית בזכות התחביר הפשוטשלה. באמצעות שפת פייטון ניתן ללמד תלמידים צעירים אלגוריתמיקה כהמשך ללימודי סקרטש(יצירת תוכניות מחשב באמצעים גרפיים). השפה מקובלת באוניברסיטאות מובילות בעולםכשפת פיתוח ראשונה בקורסי מבוא למדעי המחשב. שפת פייטון נחשבת כהכרחית בעולם הסייבר.לשפת פייטון ספריות רבות ומגוונות כמעט בכל תחום ונושא בתחומי מדעי המחשב.

שפת C++ של ארדואינו הינה הרחבהשל שפת C++ הסטנדרטית עבור כרטיסי מחשב של חברת ארדואינו. חברתארדואינו יצרה כרטיסי מחשב זולים הניתנים לשיבוץ בתוך רובוטים ומערכות אחרותבתחומי האלקטרוניקה ומדעי המחשב. לשפת C++ קיימות ספריות מוכנות להפעלתחיישנים וכרטיסים שונים להוספה לכרטיסי ארדואינו.

הקורס ילמד במתכונת היברידית דהיינו:

2 שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך  2 שש שילמדו באופן מקוון באופן הבא:

1.     המרצה יעלה מטלה שבועית למודל.

2.     המרצה יעלה למודל הקלטות של תרגילים בנושא שנלמד באופן פרונטלי.

+  גיאומטריה מורחבת- לדו חוגי | 87001100 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87001100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001100
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס העוסק בהבנת מאפייניה הבסיסיים של תורה מתמטית דדוקטיבית$$ בראש ובראשונה - מערכות אקסיומות ותכונותיהן, והדרישות שעליהן לקיים. ראשית תוצגנה מערכות אקסיומות שונות (בעיקר של גיאומטריות סופיות) וייבנו מודלים עבורן, וכן יידונו תכונות כאי תלות, שלמות, קטגוריות. לאחר מכן יבוצע ביסוס אקסיומטי לגיאומטריה האוקלידית במישור. 

+  מבוא לרובוטיקה | 937001900 | נגר יהודה יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 937001900 | נגר יהודה יובל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 937001900
מורה נגר יהודה יובל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

רובוטים נכנסים לתחומים רבים בחיינו, הן בתעשיה בצבא ואף בבית. במסגרת הקורס נלמד לתכנת רובוטים באמצעות שפת סקרטש. הפקודות בשפה זו מוצגות בצורה גרפית למתכנת והוא משלב אותם לתוכנית שלמה. נושא זה נלמד בחטיבות הביניים כפיתוח מיומנויות אצל התלמידים בתחום הרובוטיקה וכהכנה לאתגרי העתיד. את התוכניות שאנו נפתח נוכל להריץ על רובוט בסימולציה והן על רובוט אמתי.

.הקורס ילמד 2 שש פרונטלי

1. 

+  סמינריון במתמטיקה- לדו חוגי | 87001600 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 17:40 - 19:00

| 87001600 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87001600
מורה דר ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים.

קורסים ביום ה

 

+  פונקציות מרוכבות- מעורב | 87000800 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87000800 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000800
מורה דר שגב סטלה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס שני חלקים: א. מספרים מרוכבים: ייצוג, פתרון משוואות ב. פונקציות מרוכבות: מהי פונקציה מרוכבת, הכרות עם מספר סוגים של פונקציות מרוכבות כמו פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה, פונקציות מעריכיות.

+  גיאומטריה של המרחב- מעורב | 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102900
מורה מאיר רחל
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  תורת הגבולות- מעורב | 87102800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87102800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102800
מורה דר ברנס אבינועם
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס המתמקד בהקניית הידע והעקרונות הבסיסיים של החשבון האינפיניטיסימלי, ובראשם מושג הגבול - ובכך לספק בסיס תיאורטי איתן לחומר הנלמד בקורסי האנליזה. הקורס כולל הצגה קצרה של מערכות המספרים השלמים, הרציונליים והממשיים, וכן דיון נרחב במושגי החסימות והגבול (של סדרות ושל פונקציות) ובתכונותיהם, ובנייתם במסגרת דדוקטיבית.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87101300 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101300
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המושג של קבוצה הוא אבן יסוד בכל תחום אחר במתמטיקה וגם מפתח לחשיבה מתמטית מופשטת באופן כללי. 
בקורס זה נשתמש בשפה לוגית, נגדיר את מושג הקבוצה ומושגים חשובים הקשורים בו (פעולה, יחס, פונקציה, סדר, שקילות).
בסיומו של הקורס נקנח בתוצאות בסיסיות ומפתיעות בקשר קבוצות אינסופיות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים, שיעורי רשת ולמידה עצמית.

+  תורת המספרים 1- מעורב | 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102000
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים , שיעורי רשת, ולמידה עצמית