רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת סרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם גיאוגברה (או תוכנות מקבילות), הוראת גיואמטריה.

+  הסתברות | 87001301 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב

| 87001301 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001301
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיותרבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחוםהביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרותמדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקיםומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוחתופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות הנושאים העיקריים : מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחבהמדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87001200 | ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87001200 | ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001200
מורה ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.

+  תורת הקבוצות | 87002001 | מאיר רחל | סמסטר ב

| 87002001 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87002001
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושג קבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו . התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונות שלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשך העיסוק בתחום זה.

+  מכינה במתמטיקה לקראת תשעט | 87004002 | יודקוביץ רוני | כללי

| 87004002 | יודקוביץ רוני | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 87004002
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

+  בניית אתרים | 937001600 | באט לאה | שנתי

| 937001600 | באט לאה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 937001600
מורה באט לאה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מקנה הבנה ביסודות התכנות האינטרנטי ובנית אתרים. רכישת שפת HTML בסיסית ו- CSS. שימוש ורכישת שפת ב- JAVASCRIPT. בקורס נשתמש במרכיבי השפה השונים שנלמדו על מנת ליצור אתר אינטרנט. כמו כן, בכל מהלך הקורס יושם דגש על החשיבה הפדגוגית והדידקטית בבניית האתרים המותאמים לבתי-הספר.

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נציג את עקרונות ההוראה במדעי המחשב. נלמד לבנות מערכי שיעור ונציע דרכים להתמודד עם תפיסות שגויות בהוראת המקצוע. נדון בתכנים של תוכניות הלימודים לפיהן מתנהלת הלמידה בבתי-הספר. כמו כן, נחשף למאמרים המציגים מחקרים ושיטות הוראה בתחום הוראת מדעי המחשב.

+  יסודות הגיאומטריה | 87000700 | ברנס אבינועם | שנתי

| 87000700 | ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 87000700
מורה ברנס אבינועם
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 87004000
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס בקורס מרוכז זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

החוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב

קורסים ביום א

 

+  אנליזה א | 87000101 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87000101 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000101
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות

+  תורת המספרים | 87001500 | דר לבריק לאה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87001500 | דר לבריק לאה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001500
מורה דר לבריק לאה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.

+  אלגברה לינארית א | 87000301 | דר נוביק מרדכי | סמסטר א | 12:10 - 15:40

| 87000301 | דר נוביק מרדכי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 15:40
קוד קורס 87000301
מורה דר נוביק מרדכי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

אלגברה לינארית היא תחום מרכזי במתמטיקה עם יישומים רבים בהנדסה, במדעי הטבע, ובמדעי החברה. בקורס הראשון נעסוק במערכות משוואות לינאריות, במרחבים לינאריים ככלל ובמרחב R^n בפרט, בפעולות על וקטרוים והצגה פרמטרית של תת-מרחבים, ובמטריצות ותכונותיהן.

+  מערכת מידע גאוגרפי | 42004400 | דר דרורי רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 42004400 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42004400
מורה דר דרורי רון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מערכות מידע גיאוגרפי משמשת ככלי בסיסי בהוראה ומחקר גאוגרפי. נלמד את היסודות התיאורטיים של ייצוג מידע מרחבי ופעולות מרחביות וניישם ידע זה באופן מעשי בתוכנת הממג. בין הנושאים שילמדו: ייצוג וקטורי ורסטרי, היטלים, יצירת מפה, עבודה עם טבלאות, שאילתות ופעולות מרחביות .

+  נושאים באנליזה והוראתם | 87002400 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87002400 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002400
מורה חנוכה אליענה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתמקד בנושאים הבסיסיים של אנליזה ודרכי ההוראה שלהם בתיכון. הנושאים העיקריים: מושג הנגזרת והוראתו, חקירת פונקציות פולינום, רציונליות ופונקציות המכילות שורשים, בעיות קיצון.

+  יישומי מערכת מידע גיאוגרפי | 42002200 | דר דרורי רון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 42002200 | דר דרורי רון | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42002200
מורה דר דרורי רון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נלמד טכניקות מתקדמות של ניתוח נתונים מרחביים באמצעות דוגמאות מתחומים שונים. במהלך הקורס יבחרו הסטודנטים תחום הקרוב ללבם ויבצעו עבודת חקר עי שימוש בתוכנת הממג בתחום זה. בין הנושאים שילמדו: עיבוד וניתוח רסטרי, שילוב של נתונים וקטוריים ורסטריים ושימוש בנתוני לווין.

+  אנליזה ב | 87000200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87000200 | דר דה ליאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000200
מורה דר דה ליאון יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות ואינטגרלים

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87000800 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87000800
מורה רבינוביץ איריס
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס שני חלקים: א. מספרים מרוכבים: ייצוג, פתרון משוואות ב. פונקציות מרוכבות: מהי פונקציה מרוכבת, הכרות עם מספר סוגים של פונקציות מרוכבות כמו פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה, פונקציות מעריכיות.

+  אלגברה לינארית ב | 87000400 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ב | 12:10 - 15:40

| 87000400 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 15:40
קוד קורס 87000400
מורה דר נוביק מרדכי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תרגול מתמטיקה שנה א | 87000501 | ברנס אבינועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87000501 | ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87000501
מורה ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

תרגול הנושאים הנלמדים באנליזה ובאלגברה לינארית בדגש על מתן דרכים ושיטות לפתרון תרגילים.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | ברנס אבינועם | שנתי | 17:40 - 19:00

| 87001600 | ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87001600
מורה ברנס אבינועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים. נושא הסמינריון השנה הוא תורת הגרפים. גרף הוא מבנה מתמטי מופשט שיכול לייצג מבנה בסיסי (לדוגמה, רשת, מפה, או שכונה) בכל מיני תחומים מעשיים. לכן יש לתורת הגרפים יישומים רבים במדעי המחשב ובתחומים אחרים, אבל בנוסף הוא תחום מרתק כשלעצמו עם המון תוצאות מעניינות.

קורסים ביום ג

 

+  תורת הקבוצות - קרן טראמפ | 87002000 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87002000 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87002000
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המושג של קבוצה הוא אבן יסוד בכל תחום אחר במתמטיקה וגם מפתח לחשיבה מתמטית מופשטת באופן כללי. קורס זה כולל מבוא למושג זה ולמושגים חשובים הקשורים בו (יחס, פונקציה, סדר) וגם מבוא לתוצאות בסיסיות ומפתיעות בקשר קבוצות אינסופיות.

+  תורת הגבולות | 87002100 | ברנס אבינועם | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87002100 | ברנס אבינועם | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87002100
מורה ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס המתמקד בהקניית הידע והעקרונות הבסיסיים של החשבון האינפיניטיסימלי, ובראשם מושג הגבול - ובכך לספק בסיס תיאורטי איתן לחומר הנלמד בקורסי האנליזה. הקורס כולל הצגה קצרה של מערכות המספרים השלמים, הרציונליים והממשיים, וכן דיון נרחב במושגי החסימות והגבול (של סדרות ושל פונקציות) ובתכונותיהם, ובנייתם במסגרת דדוקטיבית.

+  מבנים אלגבריים - קרן טראמפ | 87001900 | מאיר רחל | סמסטר א | 16:00 - 19:00

| 87001900 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 19:00
קוד קורס 87001900
מורה מאיר רחל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים : חבורות וחוגים. המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.

קוד קורס 87010200
מורה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  לוגיקה | 87001401 | ברנס אבינועם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87001401 | ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87001401
מורה ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו מושגים יסודיים בתורת הלוגיקה. הדגש בקורס יהיה על אופי השימוש בכלים ומושגים לוגיים ופחות על העמקה ברבדי הנושא המסובכים. נושאי הלימוד: מושגי יסוד, דדוקציה, תחשיב פסוקים, תחשיב היחסים, שיטות ההוכחה.

+  אלגברה וקטורית - קרן טראמפ | 87000900 | דר שגב סטלה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000900 | דר שגב סטלה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000900
מורה דר שגב סטלה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתמקד בשני נושאים: גיאומטריה אנליטית ווקטורים במישור ובמרחב. בגיאומטריה אנליטית נלמד על קווים ממעלה ראשונה ושנייה ומקומות גיאומטריים. בוקטורים נלמד לפתור בעיות במרחב: חישובים של זויות ואורכים, הצגות פרמטריות של ישרים ומישורים במרחב.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000601 | דר שפרבר ישי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87000601 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000601
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים. נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

קוד קורס 87001601
מורה ברנס אבינועם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס

קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.

קורסים ביום ה

 

+  בסיסי נתונים | 937001400 | דר ברון יצחק | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 937001400 | דר ברון יצחק | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937001400
מורה דר ברון יצחק
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס יחשפו הסטודנטים לשיטות לתכנון וניהול בסיסי נתונים עם דגש על המודל היחסי תוך שימוש בשפת ה - SQL. חלק מהנושאים המרכזיים שילמדו בקורס הם: מבוא למערכות מידע, מודל יישויות קשרי, נרמול בסיסי נתונים ושירותים של מערכת לניהול מסד נתונים. הקורס ילווה בהרצאות פרונטאליות ותרגול במעבדות המחשבים.

+  אלגוריתמיקה | 937002100 | דר ברון יצחק | סמסטר א | 12:10 - 15:40

| 937002100 | דר ברון יצחק | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 15:40
קוד קורס 937002100
מורה דר ברון יצחק
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
.במהלך קורס זה נכיר את המושג אלגוריתם, נלמד כללים לכתיבה של אלגוריתם.
נכיר אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות אלגוריתמיות, נכיר אלגוריתמים שונים ובתחומים שונים 
.כמו כן נכיר את המושג יעילות של אלגוריתם, נכיר כלים לאמוד ולנתח יעילות של אלגוריתם .

+  שעת תרגול - שנה א מדעי המחשב | 937002300 | באט לאה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 937002300 | באט לאה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 937002300
מורה באט לאה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה יתרגלו הסטודנטים את יסודות מדעי המחשב, אבני היסוד של השפה.
ישתמשו בסביבת הפיתוח אקליפס , 
ילמדו לפתוח פרויקט ומחלקה ולכתוב תוכניות בסיסות בשפת גווה.
בקורס זה ילמדו הנושאים: סוגי משתנים, קלט ופלט, תנאים ולולאות .
הקורס יילמד על-יד הרצאות פרונטאליות ותרגול במעבדת המחשבים.

+  סמינריון במדעי המחשב | 937001100 | באט לאה | סמסטר א | 16:00 - 19:00

| 937001100 | באט לאה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 19:00
קוד קורס 937001100
מורה באט לאה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה ילמדו העקרונות הקריאה והכתיבה המדעית תוך דגש על כתבי-עת ומאמרים מתחום מדעי המחשב. הסטודנטים ילמדו כיצד מנהלים תהליך מחקרי. כמו כן, הם יתבקשו להתנסות בלמידת נושא חדש לעומק ולהצגתו בפני שאר הסטודנטים.
~

+  מבנה המחשב ושפת הסף | 937000300 | דר ברון יצחק | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 937000300 | דר ברון יצחק | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937000300
מורה דר ברון יצחק
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק במבנהו הפנימי של המחשב ואופן פעולתו של כל מרכיב. בקורס הסטודנט ייחשף לשיטות ספירה שונות ובפרט שיטות ספירה שבהם משתמש המחשב, הסטודנט יבין את הקשר שבין שפה עילית לשפת סף וידע להשתמש בידע שנרכש לאיתור בעיות ושגיאות בתכניות שנכתבו בשפה עילית, כמו כן הסטודנט ירכוש ידע ומיומנות לפתרון בעיות בעזרת שפת סף.

+  מבנה נתונים | 937000400 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 937000400 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 937000400
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס יחשפו הסטודנטים לשימושים מורכבים בשפת תיכנות עילית. הכרת הבעיה האלגורתמית והאלגוריתם הפותר אותה, ניתוח אלגוריתם והכרת מגבלות האלגוריתם. נושאי הקורס שילמדו הם: רקורסיה, רשימות, תורים, מחסנית ועצים. הקורס יילמד על-יד הרצאות פרונטאליות ותרגול במעבדות המחשבים

+  תכנות מונחה עצמים | 937000200 | באט לאה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 937000200 | באט לאה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 937000200
מורה באט לאה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס הסטודנט ילמד מושגים יסודיים ומתקדמים בתכנות מונחה עצמים בשפת Java. כמו כן, בקורס יילמדו שימושים מורכבים בתכנות מונחה עצמים. הנושאים שיילמדו הם: מחלקות ועצמים, מחלקות מופשטות, ירושה ופולימורפיזם. הקורס יילמד על-יד הרצאות פרונטאליות ותרגול המעבדות המחשבים.

+  מבוא למדעי המחשב | 937000100 | דר וסרמן אגוזה | שנתי | 10:35 - 13:30

| 937000100 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 937000100
מורה דר וסרמן אגוזה
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס

הקורסמקנה מושגי יסוד במדעי המחשב, אלגורתמיקה ותכנות, בנוסף הקורס מקנה ידע בפתירתבעיות וביישומן לשפת התכנות.Java יילמדובקורס נושאים כמו: פתרון בעיות אלגוריתמיות, קלט פלט, ביצוע מותנה, ביצוע חוזרומערכים חד ודו ממדיים. הקורס יילמד על-יד שיעורים פרונטאליים ותרגול במעבדות המחשב.