רשימת השיעורים בחוג לספרות- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  ביטויה של השואה בדרמה | 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35007601
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלךהקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן הספרות והדרמה שחוויות השואה במרכזן. נעסוקבמאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטיוהאומנותי.

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפיוט הארץ ישראלי הם פיוטים שנתחברו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות האשכנזים לדורותיהם. בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו.

+  ספרות ואומנות - מבט בין תחומי | 35008500 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35008500 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35008500
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירות אומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותית והרוחנית

קוד קורס 35007702
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלךהקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן השירה והאומנות שחוויות השואה במרכזן. נעסוקבמאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטיוהאומנותי.

+  יסודות הסיפור הקצר | 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35000400
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נכיר את מאפייני הזאנר של הסיפור הקצר ואת הזרמים העיקריים הפועלים בסיפורת המודרנית ויחסי הגומלין

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו.
~כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע?
~בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.
~

החוג לספרות

קורסים ביום א

 

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28000204
מורה דר גרוס מיכאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית רשי, מהרשא, מהרל, ר נחמן, הבן איש חי ועוד] והפרשנות המודרנית [אורבך, פרנקל ועוד].

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 28000201 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000201
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית
~

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית א | 35000900 | דר עופר רחל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 35000900 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35000900
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם. במהלך הקורס נערוך היכרות עם גישות פרשניות לטקסט המבוססות על תהליכי קריאה ותפקידו של הקורא (רומאן אינגרדן, וולפגאנג איזר אומברטו אקו ואחרים) ונעמוד על יחסי הגומלין שבין הטקסט לקורא.

+  תורת הספרות א | 35001300 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 35001300 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35001300
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יציג בפני הלומדים את האסכולות השונות של פרשנות וביקורת ספרותיות. במהלכו ייפגשו הלומדים עם ההוגים המרכזיים של תאוריות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות ויתנסו ביישום התאוריות השונות על יצירות ספרות.

+  מבוא לספרות כללית | 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35000100
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מטפל בשאלה מהי ספרות? מתוך סקירת הספרות הכללית לסוגותיה ועל פי מוקדים גיאוגרפיים-תרבותיים בהם נוצרה. במהלך הקורס ייקראו יצירות מרכזיות המדגימות את הזנרים הרווחים בפרוזה העולמית לדורותיה - למן האפוס והמיתוס, דרך המשל, המעשייה, המחזה, ועד לסיפור הקצר, הנובלה והרומן. במקביל, היצירות הנלמדות ייצגו מרכזי ספרות בעולם (הספרות האנגלית, האמריקנית, הגרמנית, הרוסית, ועוד) וידגימו את מאפייניהם הייחודיים.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000203
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאורהקורס:היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריההעיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן.

היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה?

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית ב | 35008102 | דר עופר רחל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 35008102 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35008102
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 5 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם. במהלך הקורס נערוך היכרות עם גישות פרשניות לטקסט המבוססות על תהליכי קריאה ותפקידו של הקורא (רומאן אינגרדן, וולפגאנג איזר אומברטו אקו ואחרים) ונעמוד על יחסי הגומלין שבין הטקסט לקורא.

קוד קורס 24027200
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיבטים היסטוריים שונים וביצירה המגוונת שנוצרה ביהדות גליציה ובוקובינה – ספרות רבנית, חכמת ישראל, ספרות ההשכלה וכדומה. הקורס יינתן על ידי מרצים אורחים ועל ידי חברי מכון עד הנה. מרכז הקורס דר דניאל רייזר. תהיה אפשרות לחלר ממשתתפי הקורס לצאת למשלחת בקיץ לתיעוד בתי קברות בגליציה. 

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נכיר את יסודותיה של השירה העברית בימי הביניים, נלמד על סוגי הפיוט ומאפייניהם ונתוודע לגדולי הפייטנים הארץ-ישראליים. בהמשך נכיר את צמיחתה של שירת החול בספרד, את מאפייניהן הפואטיים של שירת החול ושל שירת הקודש בספרד ואת גדולי משוררי החול בספרד המוסלמית.

+  תולדות השירה העברית במאה העשרים | 35005200 | דר הר שפי סיון | שנתי | 09:00 - 10:20

| 35005200 | דר הר שפי סיון | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35005200
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס ילווה את התפתחות השירה העברית במאה העשרים: יוצרים נבחרים ומיטב כתביהם, דורות ספרותיים, יחסי מרד והמשכיות, קנון ושוליים, אקולוגיה ספרותית, זרמים ספרותיים, השפעות ספרותיות, מניפסטים ומימושם הפואטי.

+  היסטוריה של הרעיונות בעידן המודרני | 13020601 | דר ברנר איתמר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13020601 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13020601
מורה דר ברנר איתמר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מהם הרעיונות והמחשבות שחוללו את העידן המודרני? כיצד השפיעו תהליכים אידאולוגיים ופילוסופיים על ההתרחשויות ההיסטוריות בעת החדשה? הקורס יעסוק בהיסטוריה מתוך  נקודת מבט הטוענת כי לא ניתן להפריד בין ההגות, הספרות וההתרחשויות ההיסטוריות, וכי השיח והתודעה בלולים במציאות, מייצרים אותה ומפרשים אותה ללא הרף. במהלך הקורס נעסוק בתהליכים ההיסטוריים רחבי ההיקף שעיצבו את העידן המודרני: אינדיבידואליזם, ליברליזם, אידאולוגיה, הקדמה המדעית, הסטרוקטורליזם ועוד. נציג את עליית הגורמים האלה, את השפעתם על תהליכים היסטוריים ואת השינויים שהתרחשו בהם במאות השנים האחרונות.

+  סיפורי הקצרים של שי עגנון | 35008200 | דר כהן צחי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 35008200 | דר כהן צחי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35008200
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 17:40 - 19:00

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 62001100
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will offer students the opportunity to read a diverse range of short stories. In studying this genre, we will focus on the basic elements of a literary text, such as setting, characterization, point of view, imagery, motif and narrative, as well as the specific qualities of short fiction. Students will also be introduced to the practice of literary theory and we will work to develop a basic knowledge of some of the major theoretical approaches to critical reading. An emphasis will likewise be placed on the reading of literature as a means of language enrichment and some effective strategies for integrating the short literary texts into the classroom.