רשימת השיעורים בחוג לספרות- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  ביטויה של השואה בדרמה | 35007600 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35007600 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35007600
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן הספרות והדרמה שחוויות השואה במרכזן. נעסוק במאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטי והאומנותי.

+  יסודות הסיפור הקצר | 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35000400
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נקרא מגוון סיפורים קצרים מן הספרות העברית המודרנית, ונכיר את מאפייני הזאנר של הסיפור הקצר ואת הזרמים העיקריים הפועלים בסיפורת המודרנית ויחסי הגומלין הדינאמיים ביניהם. נבחן אסטרטגיות פואטיות שונות (כגון, ארגון זמן, אפיון דמויות, עיצוב המרחב וכדומה), המשמשות לבניית משמעות בטקסט הספרותי.

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  ספרות ואומנות- מבט בין תחומי | 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35008600
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירות אומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותית והרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוק ביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.

+  הסיפור החסידי | 35004200 | פרופ רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה פרופ רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל, ספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב וסיפוריו של ר שלמהלה קרליבך. לבסוף  ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי סוכני תרבות מודרניים כמרטין בובר, פנחס שדה ועוד

החוג לספרות

קורסים ביום א

 
קוד קורס 35000300
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתהליך שעברה הספרות העברית במשך מאה וחמישים שנה האחרונות, תוך התייחסות לאספקטים היסטוריים, תרבותיים ופואטיים. בסמסטר הראשון יידונו יצירות שנכתבו בגולה על ידי יוצרים מתקופת ההשכלה ומתקופת התחייה. בסמסטר השני יילמדו יצירות שנכתבו בארץ ישראל על ידי יוצרים מתקופת העליות החלוציות, הפלמח, דור המדינה והמחצית השניה של המאה העשרים.
קוד קורס 35002600
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירותאומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותיתוהרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוקביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.
~

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000200 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28000200 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000200
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית

+  סדנת כתיבה יוצרת | 35009100 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 35009100 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35009100
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, ולהגיע לכתיבה מגובשת, משוכללת ומדויקת. הקורס יתמקד בכתיבת שירה, בהיכרות עם אבני היסוד שלה ובמתן כלים יחודיים ליצירת הטקסט הלירי.


+  יסודות השיר הלירי | 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35000500
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס ייעשה ניסיון להכיר את אומנות השירה כצורת הבעה אמנותית לשונית - הנותנת ביטוי ייחודי לנפש האדם. נכיר חתך של משוררים שונים ונבחן את דרכי השירה האופייניות להם, תוך הצגת מגוון רחב של אמצעי עיצוב אמנותיים הקיימים בשירה

+  הפיוט הארץ ישראלי הקדום | 35006600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35006600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35006600
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נפגוש מערכות פיוט של פייטני ארץ ישראל הקדומים, החל מן התקופה הקדם-קלאסית ועד לתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת. נקרא בקדושתאות, ביוצרות ובסדרי עולם, ונעמוד על המייחד כל תקופה הן מצד סגנונה הספרותי והן מצד תכניה.
קוד קורס 13007200
מורה קרויזר רפאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000202
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. 

בין השאלות שבהן נדון: היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? מהם הסוגים השונים של ספרות האגדה? מה הניע את חזל ליצור סיפורים, משלים ומימרות חכמה? במה שונה עולמם של חכמים מעולמם של קבוצות שונות בתקופתם ובתקופות שקדמו להם? כיצד יש ללמוד מדרשים הסותרים את פשטי המקראות ואיך לפענח אגדות תמוהות? ובכלל: מהי חשיבותה והשפעתה של האגדה.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28000201 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000201
מורה פרופ פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית

קוד קורס 35004500
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

גם אהבתם גםשנאתם– ביאליק, ברנר ועגנון: הקשרים ספרותיים וביוגרפיים

ביאליק,המשורר הלאומי, עגנון, הסופר הישראלי החשוב והמעוטר ביותר וברנר, הדמות האיקונית שפרשתחייו ומותו ממשיכה להסעיר את הספרות והתרבות העברית גם ממרחק של 100 שנה הם שלושהיסודות איתנים אליהם נשענת התרבות הישראלית-עברית כולה, עד היום הזה.

רק לזמן קצרנפגשו שלושת ענקי דור העליה השניה וכנראה שמעולם לא ישבו שלושתם יחד, אולם השפעתםזה על זה, ברמה האישית ויותר מכך ברמה הלאומית והספרותית ניכרת ביותר. קורס זהיציג את שאלת מוקדי היצירה וההשפעה בדור זה, את פרשת הקשר האישי והספרותי ואתמרכיבי המתח וההשפעה שהתקיימו בין שלוש הדמויות.

במסגרתהקורס נתעמק ביצירות כל אחד מן השלושה, בפני עצמן וזו לעומת זו, ונעמוד על המכתבים,התעודות והתתייחסויות ההדדיות.

תלמידיהקורס יהיו מוזמנים לתרום משלהם ומעולמם למסכת הדיון שתפרס ותלך ככל שתעמיקהיכרותם עם גיבורי הקורס.