רשימת השיעורים בחוג לספרות- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  ביטויה של השואה בדרמה | 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35007601
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות ואומנות - מבט בין תחומי | 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35008600
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירותאומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותיתוהרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוקביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.

קוד קורס 35007702
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות הסיפור הקצר | 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35000400 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35000400
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  הסיפור החסידי | 35004200 | דר רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה דר רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל וספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב. לבסוף ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי מספרים מודרניים

החוג לספרות

קורסים ביום א

 

+  סדנת כתיבה יוצרת א | 35009100 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 35009100 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35009100
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, ולהגיע לכתיבה מגובשת, משוכללת ומדויקת. הקורס יתמקד בכתיבת שירה, בהיכרות עם אבני היסוד שלה ובמתן כלים יחודיים ליצירת הטקסט הלירי.


+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 28000204 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000204
מורה דר גרוס מיכאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות השיר הלירי | 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 35000500 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35000500
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות ילדים לגיל הרך ואיורה | 35010800 | דר עופר רחל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35010800 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35010800
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נכיר סוגות שונות בספרותהילדים. נדון בקריטריונים להערכת יצירות לילדים, תוך הדגשת ההיבטים הספרותיים, האומנותיים-אסטטייםוהחינוכיים. נעסוק בתרומתה של ספרות הילדים ככלי ביבליותראפי, ובתרומתה של ספרות הילדיםלפיתוח עולמם של הילדים. נדון בתרומתה של ספרות הילדים לפיתוח הדמיון היצירתי והעושרהלשוני. כמו כן, נבחן את היצירות הספרותיות לילדים מנקודת מבט היסטורית-השוואתית. דגשמיוחד יושם על נושא האיורים כחלק אינטגראלי מהיצירה הספרותית לילדים. 

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000203 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000203
מורה דר גאולה עמוס
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תיאור הקורס: היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל סיפרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? ובקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? פירוט נושאי השיעורים והמקורות יבוא בסילבוס. 

+  בין הפיוט למדרש | 35003700 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 35003700 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 35003700
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעמוד על מערך הזיקות המורכב שבין מדרש ופיוט ועל מאפייניה על הדרשה הפייטנית, ונעסוק בסוגיית מוקדם ומאוחר בעולם המדרש והפיוט.

+  סדנת כתיבה יוצרת ב | 35009200 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 35009200 | דר הר שפי סיון | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 35009200
מורה דר הר שפי סיון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקרא שירה חדשה המתכתבת עם תפילות ופיוטים עתיקים, המשבצת מטבעות לשון מסורתיים או מהפכת בהם, וכן שירת-תפילה פורצת-דרך שיש בה משום דיבור חדש במכוון. נבדוק תהליכים של חילון בספרות וכיצד נמצאו בהם נתיבים לשוב אל התפילה. נעמוד על זיקותיה של השירה לתפילה החסידית, הנעה בין איפוק לאקסטזה, וכן נמצא בה ביטויים לאופני התפילה השונים - כפניה מאגית, תיאורגית או מיסטית. על יסוד מסות הגותיות הדנות באדם המתפלל נבחן שירים המשקפים עמדות שונות ביחס לתפילה - מיצירה אנושית סגורה ועד לדיאלוג פתוח בין אדם לקונו. נבקש למפות את הלכי הנפש המניעים את התפילה - בקשה, הודיה, הסתלחות ואף פולמוס. 

+  ידידי השכחת- הפיוט עולם של גשרים | 35008700 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35008700 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35008700
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט

+  תרבות ופוליטיקה | 35008800 | דר כהן צחי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 35008800 | דר כהן צחי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35008800
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המושג תרבות פוליטית מגלם בתוכו שילוב של שני מרחבי ידע. מהי תרבות? מהי פוליטיקה? מהן מערכות היחסים שביניהן? האם התרבות משקפת עולם פוליטי או יוצרת אותו? (ואולי היא בכלל צריכה להיות מנותקת ממנו?) במסגרת הקורס, המשותף לחוגים לאזרחות ולספרות, נציע רעיונות ומחשבות לבחון יצירות תרבות (ספרות, קולנוע, מוזיקה ועוד) שלא רק השפיעו אלא גם משקפות עולם אזרחי ופוליטי.  

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28000201 | דר פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000201
מורה דר פוקס עוזי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 35008900
מורה דר ברנר איתמר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהו אדם המודרני, מה ההבדל בינו לבין דמות האדם שקדמה לו, וכיצד נולד וצמח אדם זה מתוך העידן העתיק? לאורך הקורס נעסוק בהתפתחותדמותו של האדם המודרני, כפי שזו משתקפת ביצירות מופת בתחום הספרות, השירה והכתיבה המסאית,מראשית העת החדשה ועד ימינו. דרך קריאה ועיון ביצירות מופת נפגוש את התהליכים שעבר העולם המערבי ב-500 השנים האחרונות, תהליכים אשר עיצבו את דמותו שלהסובייקט האנושי. בכל שיעור נתמקד ביצירה או יצירות אחדות המשקפות שלב בהתפתחות דמותו, תפיסתו וצורת חייו של האדם, מראשית העת החדשה ועד ימינו.

קוד קורס 35008300
מורה דר כהן צחי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
דרך קריאת מבחר משיריו לאורך כל שנות יצירתו ולכל סוגיה המגוונים, נכיר כמה מסודותיו של גדול משוררי העברית בדור הקמת המדינה. השיעור יסקור גם את הנסיבות ההסטוריות שסביב כתיבת שירי אלתרמן, ויציג את מקורותיו וכלי העבודה העיקריים שלו. 
קוד קורס 35000300
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  אגדות ילדים ומשמעותן הפילוסופית | 90024100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90024100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024100
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס