רשימת השיעורים בחוג לתנ"ך- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  מלכים א | 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א

| 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26002000
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).
~

+  מהתנך למרשתת ובחזרה | 26021901 | הרב מרקוס יוסף | סמסטר ב

| 26021901 | הרב מרקוס יוסף | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26021901
מורה הרב מרקוס יוסף
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מלכים ב -עוז והדר | 26011001 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26011001 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011001
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

+  עיונים במגילת רות | 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005801
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נלמד את מגילת רות לעומק ולרוחב, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים. בנוסף, נשתמש בספר זה כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת הסיפור המקראי. נתמקד בניתוח ספרותי, בהעמקה במדרשי חזל, ובפרשנות ימי הביניים. 

+  שמואל ב -עוז והדר | 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26019900
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיונים בספר במדבר | 26012000 | ינאי עמרם | שנתי

| 26012000 | ינאי עמרם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 26012000
מורה ינאי עמרם
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק במחצית הראשונה של חומש במדבר, במטרה להכיר את מבנה החומש, את ההיגיון שבסדר הנושאים שמופיעים בו, ואת ייחודו של החומש בין החומשים האחרים (שמות, ויקרא). העיון ייעשה באמצעות עיון בדברי פרשנים קדמונים וחדשים, תוך עמידה על דרכי עיון ופרשנות שנתחדשו לאחרונה.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 26000600
מורה דר פרגון יושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לתנ"ך

קורסים ביום א

 

+  עיונים בסיפור יציאת מצרים | 26002500 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26002500 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26002500
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בפרקים בסיפור יציאת מצרים. נלמד את שמות, פרקים א-ו בעיון, נמשיך עם סקירה של סיפור המכות (ז-יב) ונסיים עם לימוד של שירת הים (שמות, פרק טו). תוך כדי הלימוד, נעייןבמדרשים, בפרשני ימי הביניים, בממצאים היסטוריים וארכיאולוגיים הקשורים לתקופה,ובניתוח ספרותי כדי לגלות את מסריו של הסיפור. הקורס כולל שיעור פרונטלי בו יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים, תוךקריאה צמודה של הכתובים ועיון בדפי מקורות.

קוד קורס 26010900
מורה דר מאלי הלל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד את קורותיהם של שבי ציון העולים מנהרות בבל אל חורבות ירושלים מפרספקטיבה כפולה. מחד נעיין בתיאור ההיסטורי שבספרי עזרא-ונחמיה ומאידך נתייחס אל אותם האירועים מהפרספקטיבה המשתקפת מספרי הנבואה (חגי, זכריה ומלאכי). בסוגיות מסוימות (כהצהרת כורש, רשיון עזרא, שיקום החומות ועוד) נשלים את התמונה ההיסטורית בעזרת הממצא הארכיאולוגי והאפיגראפי הרלוונטי. מתוך מכלול זה נייצר תמונה כללית אודות הקמת פחוות יהד בתקופה הפרסית ונכיר את הזרמים החברתיים והרוחניים שהתגבשו במהלכה.

+  עיונים במגילת איכה | 26002600 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26002600 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26002600
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 1. בקורס זה נלמד את מגילת איכה לעומק ולרוחב, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים בה. נשווה בין המגילה לבין ספרי נבואה ובעיקר ספרי ישעיה וירמיהו. במשך הקורס, התלמיד ירכוש כלים ללימוד והוראת השירה התנכית: ניתוח ספרותי, העמקה במדרשי חזל, ובפרשנות ימי הביניים. הקורס כולל שיעור פרונטלי בו יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים, תוך קריאה צמודה של הכתובים ועיון בדפי מקורות.
קוד קורס 90005200
מורה דר אדמנית בלהה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ספר בראשית מביא מגוון של סוגיות משפחתיות בהיבטים של זוגיות, הורות ויחסי אחים. הקורס יתמקד בלימוד פרשיות הנוגעות ליחסים בין בני המשפחה, קשיים והתמודדות.

+  פירוש רשי | 26007000 | דר פרגון יושי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26007000 | דר פרגון יושי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26007000
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא העמקה בדמותו ובדרכי פרשנותו למקרא (ובפרט לתורה) של רבנו שלמה יצחקי. אנו נבחן את דמותו של רשי כפרשן הניצב על הגבול בין שני עולמות של פירוש: מחד, מאסף לעולם הדרש שקדם לו$$ ומאידך, פורץ דרך ומקים עולם של פרשנות פשט. ננסה להתחקות אחר יסודותיו התורניים וההגותיים, על רקע מקומות גידולו - אשכנז השמרנית, וצפון צרפת נטולת המסורת$$ רבותיו - רי ברבי יקר העניו והעדין, ורי הלוי התקיף והחדשן$$ ותקופתו - מחד, הזיקה לראשית הרנסנס של המאה ה12, ומאידך העמידה אל מול נוראות מסעי הצלב. ניתן דעתנו לבעיות הנוסח המיוחדות לפירוש רשי, נסקור את המהדורות הקיימות, ונדון ביתרונותיה וחסרונותיה של כל מהדורה. נבחן את דרכו הפרשנית: את מניעיו בהבאת מדרשים$$ את האופנים בהם הוא מעבד את המדרשים לצרכיו$$ את הגדרתו את פרשנות הפשט ואת מקומה אל מול ספרות המדרש הענפה שקדמה לו. כמו כן, נלמד כמה מפירושיו החשובים של רשי מתוך ניסיון לעמוד על אידיאולוגיות דתיות ופרשניות מיוחדות.

+  מבוא למקרא - א | 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26014500
מורה הרב דר רייס יהושע
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא למקרא,מהווה שער משמעותי ללימוד תנך במכללה האקדמית הרצוג. במסגרת הקורס נתוודעלייחודם ולמאפייניהם של כד ספרים לאורך הדורות.

תחילתו של הקורס,בהבנת המאפיינים של נוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנה, בכתב היד הייחודי:כתר ארם צובא ובדפוסים השונים של התנך. בהמשך הקורס נבחן אתתהליך כתיבת הספרים ואיסופם. נלמד על סגנונם. נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריותוביקורתיות בנוגע לתנך ונעסוק בשאלות אמוניות וחינוכיות בסוגיות יסוד על מנתלצייד את מורה התנך הדתי בכלי למידה וחשיבה מפותחים, ולפתח בו אהבת תורהוחיבור לספר הספרים.

הקורס מהווה נדבך חשוב בהכשרה להוראה בחינוך הדתי בעידן המודרני ואמצעי חשוב לכניסה ללימודי תנך מתקדמים.

+  מלכים ב | 26009400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26009400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26009400
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בלימוד ספר מלכים בזיקה היסטורית-ריאלית, תוך השוואה עקבית לדברי הימים ב, והיעזרות בנביאים אחרונים ומקורות חוץ מקראיים, במגמה ליצור תמונה כללית מסודרת של התקופה, וחידוד סוגיות מרכזיות בכל תקופות המִשנֶה של תקופה זו. נתייחס גם לסוגיות יסוד, כגון: ההבדלים היסודיים בין ספרי מלכים ודברי הימים$$ עקרונות יסוד במלוכה בישראל$$ שיפוט נבואי-מוסרי מול שיפוט ארצי-רציונאלי$$ תיאום כרונולוגיה$$ ועוד.

+  שיר השירים | 26021200 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26021200 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26021200
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 בקורס זה נלמדאת מגילת שיר הישירים על פי פשט ועל פי דרש, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים. הקורס כולל שיעור פרונטלי בו יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים, תוך קריאה צמודה של הכתובים ועיון בדפי מקורות. 

   

   

  +  עיונים בספר שמואל | 26017100 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

  | 26017100 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
  קוד קורס 26017100
  מורה דר רוזנברג ישי חי
  יום א
  סמסטר א
  מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 17:30
  שעת סיום 18:50
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  עיון בנושאים העיקריים שבספר שמואל על פי פשוטו של מקרא. נעזר בספרות הפרשנית לתקופותיה, החל מפרשנות חזל, דרך הפרשנות הקלאסית וכלה בפרשנות המודרנית. נשלב  מחקרים בהגות המקראית, בספרות המקראית ובגאוגרפיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא. נתאר את הדמויות הבולטות, מאורעות חשובים והתרחשויות חברתיות. לצד המגמה להקנות ידיעה מעמיקה בתכנים הנל, נחתור לראות בספר נבואה שנצרכה לדורות, ולהבין את המסר לדור ולדורות. במסגרת הקורס נברר את מקורותיו של ספר שמואל ומגמתו. נעסוק בחטיבות הספרותיות השונות: סיפורי עלי ובניו, סיפורי שמואל, פרשת המלוכה, סיפורי שאול וסיפורי דוד. הקורס יתמקד בקריאה ספרותית אם כי נעיר על היחס שבין חלקי הספר ועריכתו. בשיעורים נתמקד בפרקים הנלמדים בעיון בחטיבה העליונה בבתי הספר הממד לפי תכנית הלימודים החדשה בתנך.

  +  מהתנך למרשתת ובחזרה | 26021900 | הרב מרקוס יוסף | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

  | 26021900 | הרב מרקוס יוסף | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
  קוד קורס 26021900
  מורה הרב מרקוס יוסף
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 09:00
  שעת סיום 10:20
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס
   בשנים האחרונות גוברת המודעות ליתרונות הרבים הטמונים בלימוד המשלב שימושים שונים מעולם המדיה והמחשב. גם לימוד התנך התעשר מאוד בכלי עזר רבים המופיעים במרשתת. לפני כשלוש שנים עלה לאוויר אתר התנך של מכללת הרצוג, . באתר זה ישנו מאגר ידע עצום בכל הקשור לתנך ובמקביל כלים טכנולוגיים רבים המאפשרים העמקה בלימוד למורה, לתלמיד ולכל אוהב תורה. בקורס זה נחשף לכלים הרבים המופיעים באתר התנך, ולאתרים קרובים, תוך כדי לימוד מעמיק של סוגיות שונות בתנך. .
  קוד קורס 26004000
  מורה דר משגב חגי
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 12:10
  שעת סיום 13:30
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס
  קוד קורס 26011401
  מורה דר רוזנברג ישי חי
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 12:10
  שעת סיום 13:30
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס הקורס: תְּפִיסוֹת עוֹלָם עֶרְכִּיוֹת וְחִנּוּכִיוֹת בְּפַרְשָׁנוּת הרשר הירש לתורה, יעסוק בתפיסות חינוכיות וערכיות העולות מפרשנות המקרא באירופה במאה ה-19 שנכתבו כתגובה לתמורות שעברה הקהילה היהודית באירופה בעקבות הנהגת האמנציפציה באירופה. אנו נתמקד בפירושו של הרשר הירש לתורה אך נציץ גם לפירושים אחרים לתורה שנכתבו במאה ה-19.

  +  עיונים בספר איוב | 26020500 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

  | 26020500 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
  קוד קורס 26020500
  מורה הרב דר אליצור יוסי
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 12:10
  שעת סיום 13:30
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  לימוד כל ספר איוב בתבניות מוגדרות, תוךמציאת סדר ושיטה הולכים ומתפתחים. מטרת הקורס לעמוד על ההתפתחות בדיון לאורך כלהספר, ועל כך שבסוף הספר מצויות תשובות לבעיות שמעלה איוב (שאינן כי האדם קטןמלהבין). ארבע השאלות המרכזיות בהן נעסוק, והמשמשות צירי אורך בספר הן: צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, טיבו של העולם, ומדוע ה לא עונה לאיוב.
  בגלל מורכבות הספר והקושי בהבנת הפסוקים,תוצא דרך לימוד המבוססת על הליכה מהמקיף אל הפרטים. בכל יחידת לימוד תוצג תחילההמסגרת הכללית, ולפעמים גם הטענה המרכזית, ורק אחכ העיסוק בפסוקים.

  קוד קורס 26021800
  מורה דר מאלי הלל
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 14:20
  שעת סיום 15:40
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס
  התנך נפתח בקביעה כי לעולם יש התחלה. ראשית שבה נאמר יהי אור, מתוך כך אחריתו של התנך מלאה בתקוות אודות זמן האחרית בו ישוב האדם לאותה ראשית מוארת. נבואות, תקוות וחלומות אחרית-ימים מגדירות את ההיסטוריה היהודית ומזינות את התקווה המשיחית הבוערת בליבה. בקורס זה נלמד את הנבואות העיקריות הנוגעות לאחרית הימים שבתנך מישעיהו ועד יחזקאל וזכריה, נהגה בתפיסת הזמן המקראית  ונעקוב אחר התפתחות והתגוונות רעיון אחרית הימים בחיבורים נבחרים בספרות הבית השני ובספרות חזל. 

  +  מבוא למקרא - ב | 26014600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

  | 26014600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
  קוד קורס 26014600
  מורה דר ציגלר יעל
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 16:00
  שעת סיום 17:20
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס
  בסמסטר ב של הקורס מבוא למקרא נלמד את הנושאים הבאים:

  1. קנוניזציהשל התנך, נושא שמתייחס לשאלה: כיצד נוצר תנך הכולל כד ספרים? מי החליט להכניס ספרים ומתי? מה היו הדיונים אצל חזל סביב הכנסת ספרים? ומהם הספרים החיצונים?

  2.כתבוכתיבה: התפתחות הכתב, נושא המתייחס למלאכת הסופר, מהו כתב עברי וכתב אשורי? ובאיזה כתב נכתבה התורה?

  3. תרגומיהמקרא. בסוגיה זו נעיין בשאלות כמו: מהן בעיות של תרגום? מהו תרגום השבעים? מהם התרגומים הארמיים? מי חיבר אותם? מהו יחס החכמים אליהם? ומהי חשיבותן כעדי נוסח וככלים פרשניים? 

  4.המזרחהקדום ומצרים. מה יש לנו ללמוד ממנו? מהם הגילויים הארכיאולוגים השייכים ללימוד תנך?

  5. הארכיאולוגיה של ארץ ישראל.  נדון באסכולות השונות בנושא של ארכיאולוגיה של התנך ומהם הדיונים הסוערים היום. כמו כן, נדבר על הגילויים החשובים השייכים ללימוד תנך.


  +  ירמיהו - נביא התקומה | 26014200 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

  | 26014200 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
  קוד קורס 26014200
  מורה הרב מאלי אליהו
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 16:00
  שעת סיום 17:20
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  מקובל לחשוב כי ירמיה הוא נביא החורבן. בקורס ננסה לבחון את פעילותו ונבואותיו של ירמיהו. נלמד על נסיונותיו למנוע את החורבן ולהביא גאולה לישראל. נסקור את הרקע הפוליטי במזרח התיכון ואת האפשרות האלוקית לשנות את גזירת החורבן.

  +  תרי עשר | 26017000 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

  | 26017000 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
  קוד קורס 26017000
  מורה דר ציגלר יעל
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 17:30
  שעת סיום 18:50
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  עיונים בתרי עשר ב: חבקוק, צפניה, חגי וזכריה.

  נעיין בנביאי חורבן יהודה בניסיון להבין מהם הקשיים שאיתם מתמודדים הנביאים לקראת חורבן ממלכת יהודה. לאחר כן, נפנה את תשומת ליבנו לנביאי שיבת ציון: חגי וזכריה. ננסה להבין את המציאות של תחילת העליה מבבל לארץ ישראל לאחר גלות בבל. מה היו הקשיים בחומר וברוח, שאיתם התמודדו עולי הגולה וכיצד הנחו אותם נביאי בית שני. במה הצליחו ובמה לא? מה היו היחסים בין העולים לארץ ישראל לבין הנשארים בבבל?.

  +  מבנים ספרותיים בתנך | 26017200 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

  | 26017200 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
  קוד קורס 26017200
  מורה פרופ גרוסמן יונתן
  יום א
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 17:30
  שעת סיום 18:50
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  תיאור הקורס:

  מטרתנו לעייןבמבנהו של הסיפור במקרא ולהציג שיטות שונות להצגתו. במיוחד נתמקד במבנה העלילה$$מבנה עומק (סטרוקטורליזם) ומבנה אמנותי. ההנחה היא שיש למבנה תרומה חשובה למימוש מגמתהסיפור. הקורס ייפתח בהצגת מבנה העלילה בסיפורת הכללית, החל מגישות ביוון הקלאסית וכלה במחקר המודרני - ויישומן בסיפור המקראי. לאחר מכן נבחן את האפשרות של מבנה עומק בסיפור המקראי, וכיצד יש בכוחו לארגן את הסיפור, ואת עיקר דיוננו נקדיש למבנים האמנותיים – ההקבלות השונות בין רכיבים בסיפור שמעודדות תשומת לב למבנים מורכבים. 

  +  יוסף ואחיו | 26022100 | הרב סמט אלחנן | שנתי | 09:00 - 10:20

  | 26022100 | הרב סמט אלחנן | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
  קוד קורס 26022100
  מורה הרב סמט אלחנן
  יום א
  סמסטר ש
  מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 09:00
  שעת סיום 10:20
  נקודות זיכוי 2
  תיאור קורס
  סיפור יוסף ואחיו בנוי מיחידות סיפוריות רבות (כ-12 יחידות), שבהן נשזרת עלילה רצופה ומתפתחת. מבחינות אחדות אין לסיפור זה אח ורע במקרא כולו. הקורס יעסוק בכל יחידה סיפורית בפני עצמה, אך יחד עם זאת נקדיש תשומת לב רבה לסיפור השלם - להתפתחות הדמויות במהלכו, לנושאו של הסיפור השלם ולמגמתו, וכן להיבטים נוספים הכרוכים בסיפור רחב יריעה זה. 

  +  דרכי הוראת תנך | 900142400 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

  | 900142400 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
  קוד קורס 900142400
  מורה דר אליצור ברכי
  יום א
  סמסטר ש
  מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 10:35
  שעת סיום 11:55
  נקודות זיכוי 2
  תיאור קורס

  הקורס עוסק בסוגיות מגוונות הקשורות להוראת תנך, ומציע דרכים לבניית שיעור ומתודות להוראתו, באופן שמגביר את שותפות התלמידים בחשיבה, ומקנה להם מיומנויות של הבנה. הקורס מציג את הסוגות המקראיות השונות (הלכה, סיפור, שירה, פרשנות) ואת מאפייני דרכי ההוראה המותאמות להן. הקורס כולל משימות תרגול, הצגתן בכתה וניתוחן.

  +  מגילות במעגל השנה | 26022000 | הרב סמט אלחנן | שנתי | 10:35 - 11:55

  | 26022000 | הרב סמט אלחנן | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
  קוד קורס 26022000
  מורה הרב סמט אלחנן
  יום א
  סמסטר ש
  מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 10:35
  שעת סיום 11:55
  נקודות זיכוי 2
  תיאור קורס
  חמש המגילות מהוות חמישה ספרים עצמאיים בתוך כד ספרי המקרא, ועל פי המנהג (וביחס לאסתר- על פי ההלכה) הן נקראות במועדים שונים של השנה- בשלושת הרגלים, בפורים ובתשעה באב. יש מן המגילות שנעסוק בחלקים בודדים מתוכן ויש שנלמד אותן בשלמותן. אך ביחס לכולן נקדיש מבט כולל על הספר ונדון על הטעמים לקריאתו במועד שבו נקבע. 

  +  עיונים בספר בראשית | 26006301 | דר אליצור ברכי | שנתי | 14:20 - 15:40

  | 26006301 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
  קוד קורס 26006301
  מורה דר אליצור ברכי
  יום א
  סמסטר ש
  מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 14:20
  שעת סיום 15:40
  נקודות זיכוי 2
  תיאור קורס

  סיפורי בראשית מתארים את תולדות האנושות מהבריאה ועד לבחירתם של היחידם כמי שיהוו את ראשיתו של העם הנבחר. במסגרת הקורס נעמוד מקרוב על תהליך הסינון והבחירה, דרך ניתוח סיפורי בראשית והבנת תפקידו של כל אחד מהם למארג הכללי של הספר. הקורס יקנה מיומנויות בסיסיות ללימוד הסיפור המקראי, ומיומנויות מרכזיות להוראתם.

  קורסים ביום ג

   
  קוד קורס 26007700
  מורה הרב דר שמאע אברהם
  יום ג
  סמסטר א
  מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 09:00
  שעת סיום 10:20
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס
  ספר דברי הימים נתפס (בטעות) כחזרה לכאורה, ללא צורך ממשי, או כהשלמה בעלמא, בעיקר לספרי שמואל ומלכים. אולם מחברו לא היה טורח לכתוב ספר מיותר לכאורה... באמת ספר דברי הימים בעיקר מחדש ומחולל תמורה במחשבה הדתית וההיסטורית במגוון תחומים: שיפוט הדמויות, הגמול האלוהי, מקומו של המקדש, מקומה של מלכות יהודה, ועוד. על עולמו ההגותי ועל דרכי העיצוב של ההיסטוריה בספר זה - נלמד בקורס.
  קוד קורס 24024500
  מורה דר ספראי אורי
  יום ג
  סמסטר א
  מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 10:35
  שעת סיום 11:55
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  עולם התפילה הנוהג בעם ישראלבמשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש. 

  קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

  מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע, תפילת העמידה וברכת המזון. 

  נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

  +  משמואל לשאול | 26000400 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

  | 26000400 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
  קוד קורס 26000400
  מורה ליפשיץ צופיה
  יום ג
  סמסטר א
  מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 10:35
  שעת סיום 11:55
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס הקורס יעסוק בשמואל ושאול, 2 הדמויות המרכזיות בספר שמואל-א, ולקשר המיוחד ביניהן שהעביר את עם ישראל מתקופת השופטים לתקופת המלוכה.נעמוד על סגנון ההנהגה שאפיין כל אחד מהם, ועל הצלחותיו וכישלונותיו. נתייחס לצורות הנהגה השונות (שפיטה/מלוכה) לרצוי מול המצוי במסגרתן.הלימוד יעשה תוך עיון במדרשי חזל, פרשני המקרא - ראשונים ואחרונים ומקורות חיצוניים רלוונטיים.

  +  עיונים בספר שופטים | 26002410 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

  | 26002410 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
  קוד קורס 26002410
  מורה ליפשיץ צופיה
  יום ג
  סמסטר א
  מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 12:10
  שעת סיום 13:30
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  במהלך הקורס נכיר את המאפיינים היחודיים של תקופת השופטים, ואת מצבו של עם ישראל בתקופה זו. נעסוק בדמותם ובפעילותם של השופטים המופיעים בספר, ונבין כיצד משתלבת אישיותם ברקע התקופה. בספר גם נוכל לראות  את השילוב בין מעשי האדם לבין ההנהגה האלוקית, ואת השפעתו על המאורעות .

  +  עיונים בספר יחזקאל | 26005000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

  | 26005000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
  קוד קורס 26005000
  מורה הרב דר אליצור יוסי
  יום ג
  סמסטר א
  מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 14:20
  שעת סיום 15:40
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  בפן התוכני יעסוק הקורס בלימוד ספר יחזקאל בארבעה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן, השוואה לנבואות מקבילות בזמן, הבנת ההקשר ההיסטורי של הנבואות, וחשיפת המבט הייחודית של יחזקאל. כל זאת במגמה לקבל תמונה בהירה ומאורגנת של הנבואות ושל המאורעות בסוף ימי הבית הראשון. בפן המתודולוגי יבקש הקורס להעניק כלים ומיומנויות לחקירה, ניתוח ועיבוד של נבואות, במספר רבדים, עם דגש לפשט, פרשנות פנים-מקראית ומקורות היסטוריים. יכולת למקם נבואות בהקשרן ההיסטורי והכרונולוגי, ויצירת אינטראקציה בינן לבין מקורות מקבילים, פנים-מקראיים וחוץ-מקראיים, על מנת להגיע להבנה מעמיקה של הנבואות והקשרן. סוגיות מרכזיות שיורחב בהן: ייחודיותה של נבואת יחזקאל$$ ההבחנה בין חלקי הספר כמפתח להבנת אופי הנבואות$$ המשלים והמעשים הסמליים$$ סילוק שכינה וביטיו$$ שאלת הגמול$$ גאולה ותשובה$$ בית ה ונבואות הנחמה.

  +  טעמי המקרא ככלי פרשני | 26004200 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

  | 26004200 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
  קוד קורס 26004200
  מורה דר גרוס מיכאל
  יום ג
  סמסטר א
  מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 17:30
  שעת סיום 18:50
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  מטרת השיעור היא הכרת חוקי הטעמים המפסיקים והמשרתים בכא ספרים ובספרי אמת (בשיטה הטברנית המקובלת)$$ הבנת הקשרים שבין טעמי המקרא ופרשנות המקרא, והשתקפותה בדברי הפרשנים$$ וכן עיון במחקרים חדשים על טעמי המקרא. לימוד חוקי הטעמים יביא לזיהוי היסודות המוסיקליים, היסודות הפיסוקיים והשילוב שביניהם, וכן לחשיפת הפרשנות הגנוזה בטעמים. פרשנות הטעמים תושווה לפרשנויות קדומות ומאוחרות, המשתקפות בתרגומי המקרא, בדברי חזל ובדברי הפרשנים לדורותיהם.

  +  עיונים בספר ויקרא | 26001500 | ינאי עמרם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

  | 26001500 | ינאי עמרם | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
  קוד קורס 26001500
  מורה ינאי עמרם
  יום ג
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 09:00
  שעת סיום 10:20
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  הקורס יעסוק בחלק הראשון של ספר ויקרא, שהנושאים המופיעים בו מוכרים פחות מחלקים אחרים בתורה. במהלך הקורס יינתן דגש על שליטה בדברים שכתובים בפרשיות, ובניסיון לתת להם משמעות מעמיקה.

  +  סמינריון בתנך + ימים מרוכזים | 26022300 | דר גולן נעמה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

  | 26022300 | דר גולן נעמה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
  קוד קורס 26022300
  מורה דר גולן נעמה
  יום ג
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 12:10
  שעת סיום 13:30
  נקודות זיכוי 2
  תיאור קורס

  סמינריון בתנך: החלום ופשרו: עיון בסיפורי יוסף ודניאל

  קורס זה יעסוק בסיפוריהם של פתרי החלומות המקראיים: יוסף ודניאל. במהלך הקורס ננתח מבחינה ספרותית סיפורים אלו ונעמוד על דרכי עיצובם ומשמעותם. דרך הקריאה בסיפורים אלו  נעמוד על דרכי האפיון של הסיפור המקראי. במהלך קורס זה יכתבו התלמידים עבודה סמינריונית ועל כן אחת ממטרות הקורס תהיה להקנות ללומדים בו כלים מחקריים אשר יסייעו בכתיבת העבודות.

  +  עיונים בספר תהילים | 26011200 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

  | 26011200 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
  קוד קורס 26011200
  מורה דר פרגון יושי
  יום ג
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 14:20
  שעת סיום 15:40
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  הקורס יוקדש לעיון עמוק ומשמעותי במזמורי תהלים באמצעות כלי ניתוח ספרותיים תוך שימוש במדרשים ובמפרשים הקלאסיים. לימוד זה יעשה תוך שימת דגש על קשר בין תוכן ומבנה, וכן קישור המזמור למקומו בתפילה (במידה ויש). הקורס ייתן ביטוי למיוחד בספר תהלים כספר בו ניתנת רשות הדיבור לאדם, ובו מובעות דעות שונות מן הרגיל בתנך בענייני היסטוריוגרפיה, אמונה, קשר בין האדם ואלוקיו וכו. המזמורים שנלמד יבחרו מתוך דגש על זיקתם ללוח השנה העברי, בבחינת ודבר בעתו מה טוב.

  +  בראי עולמו הפנימי של דוד | 26004500 | הרב קליין שמעון | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

  | 26004500 | הרב קליין שמעון | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
  קוד קורס 26004500
  מורה הרב קליין שמעון
  יום ג
  סמסטר ב
  מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 17:30
  שעת סיום 18:50
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס

  לימוד על דמותו של דוד המלך כפי שהיא משתקפת בספר שמואל ובספר תהלים. על דרכו, על מנהיגות, קודים מוסריים במלחמותיו, בחירת ירושלים, התנהלותו בסיפור הגבעונים, על עבודת ה שהייתה לו, תום לב ומוזיקה.

  +  המלך שלמה ופיצול הממלכה | 26002000 | הרב בזק אמנון | שנתי | 16:00 - 17:20

  | 26002000 | הרב בזק אמנון | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
  קוד קורס 26002000
  מורה הרב בזק אמנון
  יום ג
  סמסטר ש
  מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 16:00
  שעת סיום 17:20
  נקודות זיכוי 2
  תיאור קורס

  הקורס יעסוק בניתוח ספרותי של חלקו הראשון של ספר מלכים א, בפרקים א-טו. פרקים אלו עוסקים במלכות שלמה ובתקופת פיצול הממלכה בראשיתה. הקורס יעסוק בין היתר בשאלות מהותיות על עלייתו ונפילתו של המלך שלמה, משמעותו של המקדש והיחס למלוכה בכלל.

  קורסים ביום ה

   
  קוד קורס 45000400
  מורה דר שר אבי דורון
  יום ה
  סמסטר ש
  מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
  שעת התחלה 12:10
  שעת סיום 13:30
  נקודות זיכוי 2
  תיאור קורס

  נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך.