רשימת השיעורים בחוג לתנ"ך- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).
~

סרטון הכרות : סרטון

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

+  עיונים במגילת רות | 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005801
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיונים בספר במדבר | 26012000 | הרב דר אליצור יוסי | שנתי

| 26012000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 26012000
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 26000600
מורה דר פרגון יושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לתנ"ך

קורסים ביום א

 

+  ירמיהו | 26013500 | דר משגב חגי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26013500 | דר משגב חגי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26013500
מורה דר משגב חגי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
על התקופה, הנביא, הספר והנבואות, המשקפים אלה את אלה ואת נפשו של העם באחת התקופות הסוערות והקרועות ביותר בתולדות ישראל

+  ספר ויקרא | 26022900 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26022900 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26022900
מורה הרב דר מרקוס יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תאור הקורס והגדרת מטרותיו:

חומש בְּמדבר הוסדר מיד אחרי חומש ויקרא, על אף שמבחינת התוכן ולוח הזמנים, בְּמדבר מקביל לויקרא. שניהם ממשיכים את שמות, כשני ענפים מגזע אחד. ההבדל ביניהם הוא, שבעוד ספר ויקרא פונה פנימה אל הקודש, ספר בְּמדבר פונה אל המחנה, אל עם ישראל לשבטיו. כוונתי במהלך הקורס להציג בפני הסטודנטים את הספר על שני חלקיו המרכזיים: את חלקו הראשון הכולל את חמשת הפרשות הראשונות המספרות את אירועי השנה השנייה במדבר, ואת חלקו השני הכולל את חמשת הפרשות הנוספות המספרות את אירועי השנה הארבעים ואת ההכנות המחודשות לכניסה לארץ. מטבע הדברים יעסוק הקורס גם בחלק הנעלם המקשר בצורה נסתרת בין שתי התקופות בהן עוסק הספר. שיטת הלימוד תשלב בין מבט-על היסטורי וכרונולוגי של אירועי הספר לבין ניתוח ספרותי של פרקים ופרשות בספר. מן העבר השני, הקורס יעסוק אך במעט בצדדים ההלכתיים של הספר. חלק ממטרות הקורס הן:

 

1. הסטודנט יכיר את הסיפורים והחוקים בספר במדבר וידע לנתחם כראוי.

2. הסטודנט ידע לחלק את הספר לפי התקופות הכרונולוגיות הקיימות בו.

3. הסטודנט יבין את הלשון, המבנה והסגנון של ספר במדבר.

4. הסטודנט יכיר את הרקע התרבותי ואת העולם המסופר של ספר במדבר.

5. הסטודנט ילמד כיצד להנחיל את המסרים העולים מן הספר לתלמידיו.

6. הסטודנט יכיר היטב את הערכים הנלמדים מהכתובים באמצעות מיקוד בלשון הפרשנים.

7. הסטודנט יכיר תופעות ספרותיות המתגלות הן במבנה הספר, הן במבנה פרשיותיו והן במבנה פרקיו.

8. הסטודנ

+  עיונים בספר שמואל | 26017100 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26017100 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26017100
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיון בנושאים העיקריים שבספר שמואל על פי פשוטו של מקרא. נעזר בספרות הפרשנית לתקופותיה, החל מפרשנות חזל, דרך הפרשנות הקלאסית וכלה בפרשנות המודרנית. נשלב  מחקרים בהגות המקראית, בספרות המקראית ובגאוגרפיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא. נתאר את הדמויות הבולטות, מאורעות חשובים והתרחשויות חברתיות. לצד המגמה להקנות ידיעה מעמיקה בתכנים הנל, נחתור לראות בספר נבואה שנצרכה לדורות, ולהבין את המסר לדור ולדורות. במסגרת הקורס נברר את מקורותיו של ספר שמואל ומגמתו. נעסוק בחטיבות הספרותיות השונות: סיפורי עלי ובניו, סיפורי שמואל, פרשת המלוכה, סיפורי שאול וסיפורי דוד. הקורס יתמקד בקריאה ספרותית אם כי נעיר על היחס שבין חלקי הספר ועריכתו. בשיעורים נתמקד בפרקים הנלמדים בעיון בחטיבה העליונה בבתי הספר הממד לפי תכנית הלימודים החדשה בתנך.

+  מבוא למקרא - א | 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26014500
מורה הרב דר רייס יהושע
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


+  לומדים תנך ביחד - תהילים | 26023800 | מ.א אומן נעה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26023800 | מ.א אומן נעה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26023800
מורה מ.א אומן נעה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ק

קורס זה משלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי בחבורה לומדת. 

הייחודיות של הקורס היא בלימוד בחבורה עם שותפות גדולה יותר של הסטודנטים במהלך השיעור ובהכנת תכנים ומילוי מטלות. השנה נלמד יחד ספר אמת (ספרי משלי ואיוב יילמדו בסמסטר השני). 

הקורס פוטר את המשתתפים בו מחובות עבודות שאלון (עד 1 שש)

+  עיונים בספר שופטים | 26004300 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 26004300 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26004300
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נכיר את המאפיינים היחודיים של תקופת השופטים, ואת מצבו של עם ישראל בתקופה זו. נעסוק בדמותם ובפעילותם של השופטים המופיעים בספר, ונבין כיצד משתלבת אישיותם ברקע התקופה. בספר גם נוכל לראות  את השילוב בין מעשי האדם לבין ההנהגה האלוקית, ואת השפעתו על המאורעות .

+  הערכה מוסרית של דמויות במקרא | 26023700 | דר לב רן צחי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 26023700 | דר לב רן צחי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26023700
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התנך מפגיש אותנו פעמים רבות עם דילמות מוסריות-ערכיות וחברתיות. עקדת יצחק, גנבת הברכות, סיפור שכם, כיבוש הארץ, פילגש בגבעה, דוד ובת-שבע, צוואת דוד, פילוג המלוכה, היציאה לגלות, ועוד ועוד.
דילמות אלו ואחרות מציבות בפני בני נוער פעמים רבות שאלות קשות, איתן מתמודדים מורים במהלך שיעורי תנך. 
אך הדילמות הללו יכולות גם הלוות בסיס לחיזוק האמונה, המחשבה והשיח בין מורים לתלמידים על נושאים רלוונטיים וחשובים.
בקורס ננסה להתמודד יחד עם הדילמות הללו, נפגוש דרכים מגוונות לעסוק בהן, ונבחן כיצד להפוך שיעור תנך פשוט להזדמנות חינוכית-ערכית משמעותית.
קוד קורס 26017901
מורה דר גולן נעמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשנים האחרונות גוברת המודעות ליתרונות הרבים הטמונים בלמידה המשלבת שימושים שונים מעולם המדיה והמחשב. גם לימוד התנך התעשר מאוד בכלי עזר רבים המופיעים במרשתת. לפני כשלוש שנים עלה לאוויר אתר התנך של מכללת הרצוג, . באתר זה ישנו מאגר ידע עצום בכל הקשור לתנך ובמקביל כלים טכנולוגיים רבים המאפשרים העמקה לכל לומד, ובאופו ספציפי למורה ולתלמיד. בקורס זה נחשף לכלים הרבים המופיעים באתר התנך של המכללה כמו גם באתרים חשובים אחרים,  תוך כדי לימוד מעמיק של סוגיות  שונות בתנך ובדגש על שיטות ומתודות שונות ללימוד תנך. 

+  מבוא למקרא - ב | 26014600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26014600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26014600
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


+  לומדים תנך ביחד - ספרי אמת | 26023900 | מ.א אומן נעה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 26023900 | מ.א אומן נעה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26023900
מורה מ.א אומן נעה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה משלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי בחבורה לומדת. הייחודיות של הקורס היא בלימוד בחבורה עם שותפות גדולה יותר של הסטודנטים במהלך השיעור ובהכנת תכנים ומילוי מטלות. השנה נלמד יחד ספרי אמת. (תהילים, משלי ואיוב).

 הקורס פוטר את המשתתפים בו מחובות עבודות שאלון(עד 1 שש)


+  עיונים בספר בראשית | 26007800 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26007800 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26007800
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

סיפורי בראשית מתארים את תולדות האנושות מהבריאה ועד לבחירתם של היחידם כמי שיהוו את ראשיתו של העם הנבחר. במסגרת הקורס נעמוד מקרוב על תהליך הסינון והבחירה, דרך ניתוח סיפורי בראשית והבנת תפקידו של כל אחד מהם למארג הכללי של הספר. הקורס יקנה מיומנויות בסיסיות ללימוד הסיפור המקראי, ומיומנויות מרכזיות להוראתם.

קוד קורס 26022300
מורה דר גולן נעמה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת תנך | 900142400 | דר אליצור ברכי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 900142400 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 900142400
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  תנך ומיומנויות המאה העשרים ואחת | 26021900 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26021900 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26021900
מורה הרב דר מרקוס יוסף
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשנים האחרונות גוברת המודעות ליתרונות הרבים הטמונים בלמידה המשלבת שימושים שונים מעולם המדיה והמחשב. גם לימוד התנך התעשר מאוד בכלי עזר רבים המופיעים במרשתת. לפני כשלוש שנים עלה לאוויר אתר התנך של מכללת הרצוג, . באתר זה ישנו מאגר ידע עצום בכל הקשור לתנך ובמקביל כלים טכנולוגיים רבים המאפשרים העמקה לכל לומד, ובאופו ספציפי למורה ולתלמיד. בקורס זה נחשף לכלים הרבים המופיעים באתר התנך של המכללה כמו גם באתרים חשובים אחרים,  תוך כדי לימוד מעמיק של סוגיות  שונות בתנך ובדגש על שיטות ומתודות שונות ללימוד תנך. 

+  ימי אליהו | 26023500 | ב.א בזק אמנון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26023500 | ב.א בזק אמנון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26023500
מורה ב.א בזק אמנון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בפרקי אליהו הנביא (מלא יז- מלב ב), בניתוח ספרותי המבוסס על עיון בפשוטו של מקרא. במהלך הקורס נעמוד על דמותו הייחודית של אליהו הנביא, ועל דמויותיהם של האנשים שאיתם הוא בא במגע, ובראשם אחאב ואיזבל. פרקים מרתקים אלו מאירים את הדמויות במלוא מורכבותם, ודרכם ניתן להבין את שליחותו של אליהו הנביא דווקא אל מול תקופתו הסוערת. 

+  עיונים בספר יחזקאל | 26009000 | ב.א בזק אמנון | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26009000 | ב.א בזק אמנון | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26009000
מורה ב.א בזק אמנון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הנביא יחזקאל הוא מן המרתקים שבנביאי ישראל, ונבואותיו חריגות וייחודיות מבין כל הנביאים. בקורס נעסוק בנבואות בחלקו הראשון של הספר (פרקים א-יז), ודרכן נלמד על התובנות הייחודיות של יחזקאל, על התכנים המרתקים ועל תפקידו הקשה של נביא, שנשלח כדי ליידע את העם על החורבן הבלתי-נמנע. 

+  ספר יהושע | 26009100 | מ.א ליפשיץ צופיה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 26009100 | מ.א ליפשיץ צופיה | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26009100
מורה מ.א ליפשיץ צופיה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתחילת בקורס נעסוק במעבר ממנהיגות יהושע למנהיגותו של משה.
לאורך הספר נלמד על הדרך בה הנהיג את עם ישראל, ונכיר את המאפיינים היחודיים של מנהיגותו.
נעמוד על האתגרים שעמדו לפני יהושע-בכניסה לארץ, בכיבושה,ובהנחלתה לשבטי ישראל.

+  נביאי שיבת ציון | 26009501 | מ.א ליפשיץ צופיה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26009501 | מ.א ליפשיץ צופיה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26009501
מורה מ.א ליפשיץ צופיה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בנבואתיהם של נביאי שיבת ציון-חגי, זכריה ומלאכי.
נלמד את הנבואות בשילוב הפרקים המתאימים מספרי עזרא ונחמיה
ונראה כיצד משתקפים אתגרי התקופה, במבט הנבואי. 
קוד קורס 26016900
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיונים במגילת איכה | 26002600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26002600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26002600
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 בקורס זה נלמדאת מגילת שיר הישירים על פי פשט ועל פי דרש, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים. הקורס כולל שיעור פרונטלי בו יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים, תוך קריאה צמודה של הכתובים ועיון בדפי מקורות. 

   

   

  +  ימי אלישע | 26023600 | ב.א בזק אמנון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

  | 26023600 | ב.א בזק אמנון | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
  קוד קורס 26023600
  מורה ב.א בזק אמנון
  יום ג
  סמסטר ב
  מיקום
  שעת התחלה 16:00
  שעת סיום 17:20
  נקודות זיכוי 1
  תיאור קורס
  הקורס יעסוק בפרקי הנביא אלישע (מלב ג-יג), בניתוח ספרותי המבוסס על עיון בפשוטו של מקרא. במהלך הקורס נעמוד על דמותו הייחודית של הנביא אלישע, ועל דמויותיהם של האנשים שאיתם הוא בא במגע, ובראשם מלכי ישראל. נעמוד גם על היחסים שבין ישראל ויהודה באותה תקופה, ועל התפקיד שהתקופה ממלאת בדרך הקשה אל חורבן הבית והגלות בסופו של ספר מלכים.