רשימת השיעורים בחוג לתנ"ך- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  מלכים א- עוז לישראל | 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א

| 26002000 | הרב שחור מנחם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26002000
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).
~

סרטון הכרות : סרטון

+  מלכים ב- עוז לישראל | 26011000 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26011000 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011000
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

+  עיונים במגילת רות | 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005801 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005801
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שמואל ב - עוז לישראל | 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב

| 26019900 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26019900
מורה הרב שחור מנחם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיונים בספר במדבר | 26012000 | הרב דר אליצור יוסי | שנתי

| 26012000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 26012000
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 26000600
מורה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 26000603
מורה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לתנ"ך

קורסים ביום א

 

+  פרקי דוד | 26012300 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26012300 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26012300
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספר שמות - ספר הגלות והגאולה א | 26018200 | הרב סמט אלחנן | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26018200 | הרב סמט אלחנן | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26018200
מורה הרב סמט אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
רובו ועיקרו של ספר שמות (מאמצע פרשת בא) מוקדש לתיאור שנה אחת בקורות עם ישראל: מיציאת מצרים בחודש ניסן ועד חנוכת המשכן בניסן שאחריו. האירועים שאירעו בשנה זו הם המכוננים את קיומו של עם ישראל עד היום הזה, והם הבסיס לכל מצוות התורה ולכל המשך המקרא. את חלקו הראשון של הקורס נקדיש לחלקו הראשון של הספר - תיאור הגלות והשעבוד ותיאור המאבק על היציאה ממצרים, תוך הבלטת היסודות המונחים כבר בחלקו זה של הספר להתרחשות שתבוא בהמשכו. המשך הקורס יוקדש לחלקיו הגדולים של הספר הבאים בהמשך והמשמשים יסוד לכל המקרא כולו. 

+  עיונים בספר בראשית | 26003500 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26003500 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26003500
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בעיונים נבחרים מתוך חלקו הראשון של ספר בראשית. העיון יישען על פשוטו שלמקרא, ועל העיון הספרותי התר אחר המשמעויות הגלויות והסמויות של הכתוב. האם פרשות הבריאה הן תיאור סתמי של מה שהיה בעבר, או שמא הינן כתובים אוצרי משמעות? מה מושבן בחיים של הפרשות הללו, על מה הן נשענות ומה מגמתן? האם הן אחידות, ואם לא, מה סיבת השוני או תכליתו? מה עומד מאחורי תיאור הזכר והנקבה הנבראים כאחד בפרק א לעומת תיאור בריאתם המדורג בפרק ב? מהן שאלות הקיום היסודיות, ומה מידת הרלוונטיות שלהן לימינו? מה ביקש קין ומדוע רצח את הבל? מהו בעצם העולם שקודם המבול, ובמה הוא שונה ואחר מזה שאחריו. אלה, כמו גם אחרות, תהיינה השאלות שעליהן ייסוב הקורס.

 

+  מבוא למקרא - א | 26014500 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26014500 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26014500
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


+  טעמי המקרא ככלי פרשני | 26004201 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26004201 | פרופ עופר יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26004201
מורה פרופ עופר יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נלמד על שלושת תפקידי הטעמים, אך נתרכז בתפקיד הפיסוקי-התחבירי. נלמד מהי הפרשנות האילמת המשתקפת בפיסוק הטעמים, ונשווה אותה לפרשנות חזל ולפרשנים הקלסיים והמודרניים.

+  עיונים בספר במדבר | 26018401 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26018401 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26018401
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תאור הקורס והגדרת מטרותיו:

חומש בְּמדבר הוסדר מיד אחרי חומש ויקרא, על אף שמבחינת התוכן ולוח הזמנים, בְּמדבר מקביל לויקרא. שניהם ממשיכים את שמות, כשני ענפים מגזע אחד. ההבדל ביניהם הוא, שבעוד ספר ויקרא פונה פנימה אל הקודש, ספר בְּמדבר פונה אל המחנה, אל עם ישראל לשבטיו. כוונתי במהלך הקורס להציג בפני הסטודנטים את הספר על שני חלקיו המרכזיים: את חלקו הראשון הכולל את חמשת הפרשות הראשונות המספרות את אירועי השנה השנייה במדבר, ואת חלקו השני הכולל את חמשת הפרשות הנוספות המספרות את אירועי השנה הארבעים ואת ההכנות המחודשות לכניסה לארץ. מטבע הדברים יעסוק הקורס גם בחלק הנעלם המקשר בצורה נסתרת בין שתי התקופות בהן עוסק הספר. שיטת הלימוד תשלב בין מבט-על היסטורי וכרונולוגי של אירועי הספר לבין ניתוח ספרותי של פרקים ופרשות בספר. מן העבר השני, הקורס יעסוק אך במעט בצדדים ההלכתיים של הספר. חלק ממטרות הקורס הן:

 

1. הסטודנטית תכיר את הסיפורים והחוקים בספר במדבר ותדע לנתחם כראוי.

2. הסטודנטית תדע לחלק את הספר לפי התקופות הכרונולוגיות הקיימות בו.

3. הסטודנטית תבין את הלשון, המבנה והסגנון של ספר במדבר.

4. הסטודנטית תכיר את הרקע התרבותי ואת העולם המסופר של ספר במדבר.

5. הסטודנטית תלמד כיצד להנחיל את המסרים העולים מן הספר לתלמידיה.

6. הסטודנטית תכיר היטב את הערכים הנלמדים מהכתובים באמצעות מיקוד בלשון הפרשנים.

7. הסטודנטית תכיר תופעות ספרותיות המתגלות הן במבנה הספר, הן במבנה פרשיותיו והן במבנה פרקיו.

8. הסטודנטית תכיר מאמרים ומחקרים התורמים להבנת הספר.

+  ספר שמות - ספר הגלות והגאולה ב | 26018300 | הרב סמט אלחנן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 26018300 | הרב סמט אלחנן | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26018300
מורה הרב סמט אלחנן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
רובו ועיקרו של ספר שמות (מאמצע פרשת בא) מוקדש לתיאור שנה אחת בקורות עם ישראל: מיציאת מצרים בחודש ניסן ועד חנוכת המשכן בניסן שאחריו. האירועים שאירעו בשנה זו הם המכוננים את קיומו של עם ישראל עד היום הזה, והם הבסיס לכל מצוות התורה ולכל המשך המקרא. את חלקו הראשון של הקורס נקדיש לחלקו הראשון של הספר - תיאור הגלות והשעבוד ותיאור המאבק על היציאה ממצרים, תוך הבלטת היסודות המונחים כבר בחלקו זה של הספר להתרחשות שתבוא בהמשכו. המשך הקורס יוקדש לחלקיו הגדולים של הספר הבאים בהמשך והמשמשים יסוד לכל המקרא כולו. 

+  סיפורי שמואל ושאול | 26019100 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26019100 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26019100
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ספר שמואל מספר על כמה מןהמהפכות הגדולות ביותר שעוברות על עם ישראלבתקופת המקרא. צורת המשטר משתנה – והשופטים שמשלו בישראל במשך קרוב ל400שנים, מוחלפים במלכים$$ הנבואה הופכת מתופעה נדירה לתופעה המונית, וחבורות של נביאיםמופיעות בכל מקום$$ הנביא מקבל תפקיד חדש, ובמקום להנהיג את העם, הוא הופך להיותמעין משקל נגד לנהגת המלך$$ ונעשה ניסיון ראשון להחליף את המשכן שבו עבדו ישראלמימי משה רבנו, בבית עולמים.

המהפכות הללו, על עומקןהתיאולוגי, מועברות לנו באמצעות סיפורי ספר שמואל. משום כך, קריאה עמוקה ומדוקדקתבסיפורים, היא האמצעי לעמוד על מלוא עמקן וחשיבותן של המהפכות הללו.

בקורס נציג עיון ספרותיותיאולוגי בסיפורי עלי שמואל ושאול, בעזרת כלי הגישה הספרותית, ומתוך זיקה עמוקהלמדרשי חזל, פרשנות המקרא הקדומה והחדשה וספרות המחקר הרלוונטית. במהלךהקורס ניתן דעתנו למקומו של ספר שמואל כנקודת מעבר בין ספר שופטים לספר מלכים,ונעמיק בשאלות יסוד של נבואה, הנהגה ושלטון שספר זה רצוף בהן. נדגיש גם אתפוטנציאל ההצלחה שהיה גלום בכל דמות מנהיג בספר (תוך מבט רוחבי על מכלול סיפוריו),וגם את הסיבות לחוסר המימוש (או המימוש החלקי) של ההבטחה שהייתה גלומה בו.

+  מבוא למקרא - ב | 26014600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26014600 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26014600
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


+  ראבע ופירושו לתורה | 26018000 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26018000 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26018000
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ראבע – מלומד אשר כורמחצבתו הטבעי בספרד הגאה והמשכילה, המוצא עצמו בזקנתו נודד בארצות הנוצרים. קרועבין גאוה לעלבון, ובין כבוד לחירוף. בעל פשט קיצוני מחד, ואסטרולוג ובעל סודמאידך.

במהלך הקורס נעסוק בדמותו המרתקתשל ראבע. ניתן את דעתנו להשפעתו הרבה על פרשני הפשט מחד, ועל בעלי הסודוחסידי אשכנז מאידך. נשווה בין דמותו בשיריו ובכתביו, לדמות שלבשה דמותו בעולםהסיפור העממי היהודי. נעמוד על תופעת ריבוי המהדורות בכתיבת הראבע, ונצביעעל היחס שבין המהדורות השונות של פירושו.

נעמוד על המתודה הפשטנית הקיצוניתשראבע מאמץ לעצמו, ונבחן את האופן בו הוא מתמודד עם הפערים בינה ובין מדרשיחזל. ניתן דעתנו גם למאפיינים פרשניים מיוחדים בדבריו, כגון: פירושיםהקרובים לדברי הביקורת, כלים פרשנים מיוחדים שיצר, היחס בין פירושיובפרשיות ההלכתיות לבין מדרשי ההלכה, יחסו מורכב לפירושי קראים, ועוד.

+  עיונים בתרי עשר | 26012700 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 26012700 | הרב מאלי אליהו | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26012700
מורה הרב מאלי אליהו
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דמויות מקראיות בספרות חזל | 26003800 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26003800 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26003800
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 26017500
מורה הרב סמט אלחנן
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
ישנם סיפורים לא מעטים במקרא שאף שאינם מספרים על חטא ועונשו, הרי תיאור מעשיהם של האישים העומדים במרכז אותם סיפורים מעוררים בלב הקורא אי-נחת ותהייה מוסרית: האם הדברים מסופרים לשבחם של אותם אישים או שמא לגנותם? האם התהייה המוסרית שלנו מוצדקת, או שאנו טועים בשיפוט המוסרי שלנו? והשאלה העיקרית: האם ניתן להוכיח כיצד מעריך המקרא עצמו את אותם מעשים ואישים שהוא מספר עליהם? באמצעות דוגמאות מרחבי המקרא ננסה לענות על שאלות אלו ביחס לכמה סיפורים, ואולי אף לנסח מסקנה כללית ביחס לתופעה. 

+  סמינריון בתנך | 26022300 | דר ברזלי יואב | שנתי | 12:10 - 13:30

| 26022300 | דר ברזלי יואב | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26022300
מורה דר ברזלי יואב
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת תנך | 900142400 | דר אליצור ברכי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 900142400 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 900142400
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  כניסה לעולם התנך | 26018100 | דר ציגלר יעל | שנתי | 17:30 - 18:50

| 26018100 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26018100
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה מציג את הגישה הייחודית של מכללת הרצוג ללימוד תנך - גישה המשלב בין תורה ואמונה לבין מד ודעת. בקורס נעמיק בסוגיות היסוד ללימוד תנך המשתקפת בשיעורי החוג ,ומעסיקות את לומדי התנך בדורות אחרונים.  סוגיות שייחמדו כוללות: בין פשט ודרש, בין תורה למדע, מהי קריאה ספרותית, היחס לדמויות במקרא, היכרות עם עולם הערכים המקראי וגישות חדשניות ללימוד תנך וזיקתן של הגישות לפרשנות חזל וראשונים.

קורסים ביום ג

 

+  פרקי חורבן: מלכים ונביאים | 26019600 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26019600 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26019600
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס הזה נלמד על סוף המלוכהבישראל, הן במלכות ישראל והן במלכות יהודה. נכיר את האישיויות החשובות בתקופות אלו(מלכים ונביאים) וננסה להבין את תרומתה של כל אחת ואחת. נשלב בין דברי הנביאיםלבין התיאורים בספר מלכים ודברי הימים להבין לעומק את התמונה השלימה. נדון בשאלותכגון: מהם האירועים שהובילו לסוף עידן המלוכה בשתי הממלכות? מה היו המסרים שלהנביאים שניבאו באותן התקופות? כיצד השפיעה הצלת ירושלים בימי סנחריב על מהלךהעניינים? מדוע הגזרה שנגזרה בימי מנשה לא בוטלה בימי יאשיה הצדיק? כיצד הנביאיםמבינים את גלות יהויכין?

 

+  עיונים בספרי עזרא ונחמיה | 26026300 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 26026300 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26026300
מורה ליפשיץ צופיה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הספרים עזרא ונחמיה מתארים את תקופת שיבת ציון. בקורס נלמד על הרקע ההיסטורי של התקופה, על המאפיינים הייחודיים שלה ועל האתגרים שעמם נאלצו להתמודד היהודים ששבו לציון אחרי גלות בבל. נכיר את מנהיגי התקופה ובראשם - עזרא ונחמיה - ואת תרומתו של כל אחד מהם לחיזוקו ובניינו של עם ישראל באותה תקופה. במהלך הלימוד נעיין גם בפרקים הרלוונטיים של נביאי התקופה - חגי זכריה ומלאכי.

+  מפילוג המלוכה עד אחאב ויהושפט | 26005900 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26005900 | ליפשיץ צופיה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26005900
מורה ליפשיץ צופיה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בספר מלכים א. נכיר את מלכות שלמה, ונבין את הגורמים שהביאו לפילוג המלוכה.
בהמשך נעמוד על התפתחותן של שתי הממלכות, יהודה וישראל, ונלמד על ההבדלים ביניהן ועל יחסי הגומלין ביניהן.
במהלך הלימוד נעיין גם בפרקים מספר דברי-הימים המוסיפים מידע שאינו מופיע בספר מלכים.

+  תנך ומיומנויות המאה העשרים ואחת | 26021900 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26021900 | הרב דר מרקוס יוסף | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26021900
מורה הרב דר מרקוס יוסף
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשנים האחרונות גוברת המודעות ליתרונות הרבים הטמונים בלמידה המשלבת שימושים שונים מעולם המדיה והמחשב. גם לימוד התנך התעשר מאוד בכלי עזר רבים המופיעים במרשתת. לפני כשלוש שנים עלה לאוויר אתר התנך של מכללת הרצוג, . באתר זה ישנו מאגר ידע עצום בכל הקשור לתנך ובמקביל כלים טכנולוגיים רבים המאפשרים העמקה לכל לומד, ובאופו ספציפי למורה ולתלמיד. בקורס זה נחשף לכלים הרבים המופיעים באתר התנך של המכללה כמו גם באתרים חשובים אחרים,  תוך כדי לימוד מעמיק של סוגיות  שונות בתנך ובדגש על שיטות ומתודות שונות ללימוד תנך. 

+  לומדים תנך ביחד א- נשים | 26017700 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26017700 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26017700
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה הוא קורס חדשהי שמשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי בחבורה לומדת. קורס זה פוטר מעבודת שאלון.

+  ספר דברים ומדרשי הלכה | 26025900 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26025900 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26025900
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יפתח במבוא בסיסי כללי למדרשי התנאים (מדרשי ההלכה) בכלל, ומדרשי ספר דברים (הידועים והאבודים) בפרט: ספרי דברים, המכילתא לדברים, ספרי זוטא לדברים. אולם עיקר הקורס יעסוק בעיונים נבחרים בכמה סוגיות שבהן ייבחן היחס שבין פשט המקרא לבין מדרשו. בשיעור יתברר שפשוטו של מקרא שונה, לעיתים קרובות שוני מהותי, ממדרשו ההלכתי על ידי חזל, ותישאל השאלה על דבר המניעים הגלויים והסמויים למדרשו, ולחריגה ממשמעו הפשוט. השיעור אף יעמיד שאלות דתיות וחינוכיות עקרוניות הנוגעות לסוגיות הנדונות.

 


+  עיונים בספר ירמיהו | 26007400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26007400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26007400
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימודשיטתי של נבואות ירמיה בשלושה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן$$ השוואה לנבואותמקבילות של נביאים אחרים$$ חיפוש ההקשר ההיסטורי והכרונולוגי של הנבואות, מתוך מגמהלהבחין בין התקופות השונות שבהן נבא ירמיהו, ולהעמיד תמונה בהירה ומאורגנת שלהנבואות ושל המאורעות בסוף בית ראשון.

יורחבהדיון בסוגיות מרכזיות, כגון: שאלת הגמול$$ הקרבנות ובית ה$$ המשלים והמעשיםהסמליים בנבואה$$ הנביא וחייו כמשל ומופת$$ נביאי השקר$$ גאולה ותשובה.

+  טעמי המקרא | 26004200 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26004200 | הרב סמט אורי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26004200
מורה הרב סמט אורי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  לומדים תנך ביחד ב | 26017800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 26017800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26017800
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה הוא קורס חדשהי שמשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי בחבורה לומדת. קורס זה פוטר מעבודת שאלון.

+  עיון בספר שופטים | 26005500 | הרב בזק אמנון | שנתי | 16:00 - 17:20

| 26005500 | הרב בזק אמנון | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26005500
מורה הרב בזק אמנון
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס שנתי. הקורס יעסוק בלימוד מעמיק של ספר שופטים, מתחילתו ועד סופו, תוך ניתוח ספרותי של פרקי הספר ועמידה על המבנה הכללי של הספר ועל עקרונותיו.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45000400
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך. ראשיתו של הקורס במבואות כלליים והמשכו ברצף ההיסטורי שמראשית המלוכה בישראל ועד חורבן הבית הראשון. הקורס משלב התנסויות בהוראה וחקר עם הצגת מהלך זיהוי האתרים של תקופת המקרא על ידי תלמידיו/ותיו.