רשימת השיעורים בחוג לתנ"ך- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

סרטון הכרות : סרטון

+  עיונים בספר במדבר | 26024300 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א

| 26024300 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26024300
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק במחצית הראשונה של חומש במדבר, במטרה להכיר את מבנה החומש, את ההיגיון שבסדר הנושאים שמופיעים בו, ואת ייחודו של החומש בין החומשים האחרים (שמות, ויקרא). העיון ייעשה באמצעות עיון בדברי פרשנים קדמונים וחדשים, תוך עמידה על דרכי עיון ופרשנות שנתחדשו לאחרונה.

+  מישועה לתקומה- לימוד תנך חדשני | 26024500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב

| 26024500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26024500
מורה הרב דר רייס יהושע
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מישועה לתקומה - לימוד תנך חדשני הוא קורס ייחודי המשלב בין לימוד תוכן : פרקי עזרא ונחמיה ובין פדגוגיה וטכנולוגיה חדשנית. הקורס משתמש באפליקציית היינו כחולמים המיועדת לתלמידי חטיבת הביניים בבתי הספר של החמד. בדגש על פרקי עזרא ונחמיה. הסטודנטים לומדים, חווים ומתנסים בלמידה של התלמידים תוך הבנת הרקע העיוני והפדגוגי שעומד מאחורי הלמידה החדשנית. הקורס מתקיים בתקופה מקבילה ללמידת תלמידי בתי הספר מתוך שאיפה לשלב את הסטודנטים בבתי הספר כמתנסים בשטח לצד המורים בכיתות.
~מטרת הקורס להכשיר את הסטודנטים להוראה ולמידה של המאה עשרים ואחת המשלבת בין חדשנות טכנולוגיות ובין למידה רלוונטית וקיומית של פרקי התנך ולהכניסם להכשרה חדשנית בלמידה מרחוק, תוך מיצוי האפשרויות של הלמידה החדשנית הן בכלים הטכנולוגיים והן בהקשר הרלוונטי של פרקי המקרא לעולם התלמידים.
~
~

~

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).
סרטון הכרות : סרטון

+  עיונים במגילת רות | 26005800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005800
מורה דר ציגלר יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נלמד את מגילת רות לעומק ולרוחב, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים. בנוסף, נשתמש בספר זה כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת הסיפור המקראי. נתמקד בניתוח ספרותי, בהעמקה במדרשי חזל, ובפרשנות ימי הביניים.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 26000650
מורה דר פרגון יושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס הדרכה ביבליוגרפית בתנך מיועד להקנות ללומדיו מיומנויות וכלים לשימוש בספריה האקדמית, במאגרי מידע ובכלים מקוונים הזמינים במרשתת ובספרות הרחבה הקשורה ללימוד תנך על כל היבטיו. במהלך הקורס יעיינו הלומדים בספרי יסוד שונים במקרא, תוך תשומת-לב למהדורותיהם השונות, על מנת לעמוד על תכניהם, יתרונותיהם ומגבלותיהם, ועל האופן בו ניתן לנצלם בדרך היעילה ביותר. הלימוד יהיה מתוך דגש ביבליוגרפי, ולא מתוך ניסיון להקיף את הנושאים המדוברים. במהלך הקורס יילמדו גם שיטות שונות למציאת ביבליוגרפיה וכללי כתיבה אקדמית שלה.

החוג לתנ"ך

קורסים ביום א

 

+  פירוש רמבן על התורה | 26003150 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26003150 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26003150
מורה דר מרקוס יוסף
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
רמבן הוא מחשובי הפרשנים לתורה בימי הביניים. פירושו עשיר ביותר הן בחידושים בפשטי המקראות, הן בדיונים בדרשות חזל, הן ברמיזות קבליות ועוד. הקורס מהווה שער לעולמו של רמבן בכלל ולפירושו לתורה בפרט. בין השאר נעסוק בביוגרפיה של רמבן, בחיבוריו השונים, ובעיקר במגמות של הפירוש לתורה, שלבי כתיבתו, דרכי הפרשנות שלו ועוד. 
קוד קורס 26018650
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לימוד כל ספר איוב בתבניות מוגדרות, תוךמציאת סדר ושיטה הולכים ומתפתחים. מטרת הקורס לעמוד על ההתפתחות בדיון לאורך כלהספר, ועל כך שבסוף הספר מצויות תשובות לבעיות שמעלה איוב (שאינן כי 1האדם קטןמלהבין).
בגלל מורכבות הספר והקושי בהבנת הפסוקים,תוצא דרך לימוד המבוססת על הליכה מהמקיף אל הפרטים. בכל יחידת לימוד תוצג תחילההמסגרת הכללית, ולפעמים גם הטענה המרכזית, ורק אחכ העיסוק בפסוקים.
ארבע השאלות המרכזיות בהן נעסוק, והמשמשותצירי אורך בספר הן: צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, טיבו של העולם, ומדוע ה לא עונהלאיוב.
ההנחה היא, שלכל אחד מהרעים יש אסכולהמשלו, שעמה הוא הולך לאורך כל הדרך, אסכולה שיש לה יסוד אמיתי והיא מצויה במקומותאחרים בתנך – אך במקרה הקיצון של איוב אינה מספיקה.

+  האזרח והגר- סוגיות שבין תורה למדינה | 409000451 | דר חדד אליעזר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 409000451 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 409000451
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

~

זהותה של מדינת ישראל נשענת על היותה יהודית. הפרשנות המסורתית מזהה את המונח יהודית בהלכה היהודית. כיצד מתמודדת ההלכה עם מדינת ישראל אשר ניצבת גם על אדניה של דמוקרטיה, חילוניות וליברליזם? מטרתו של קורס זה היא לנסות ולהבין מנקודת מבט תורנית-הלכתית מקצת מהסוגיות העומדות לנגד עיניה של החברה היהודית במדינת ישראל. זאת מתוך הנחה כי יציקת תשתית דתית-רעיונית בסיסית תביא להרחבת הידע, ותיתן כלים להתמודדות אמיתית וכנה עם האתגרים העומדים לנגד עיניה של ההלכה בעידן הריבונות היהודית המתחדשת. הסמסטר הראשון יתמקד בשאלת הבסיס ההלכתי-רעיוני למשטר דמוקרטי והסמסטר השני ביחס שבין כבוד האדם שהוא יסוד תורת הזכויות לצלם אלוקים המקביל לו.
~

~

 $$

+  דמויות מקראיות בספרות חזל | 26003850 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26003850 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26003850
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבחנה בין דמויות מקראיות, כפי שהן מוצגות בפשט המקרא לבין דמותם כפישעוצבה בספרות הבתר מקראית ובספרות חזל. העיסוק בדמויות המקראיות הנבחרותיתחיל בניתוח היחידות הספרותיות בהן מוצגת הדמות במקרא, ולאחר מכן נעבור לעסוקבספרות חזל בסדר כרונולוגי. ננסה לבדוק מה היו מגמות הדרשנים בהציגם אתהדמויות באופן שונה, ולעתים אף מנוגד מאשר הערכתם במקרא, ונראה כיצד המסריםהאקטואליים והחינוכיים שאותם ניסו החכמים להעביר לציבור, עיצבו את דרשותיהם עלאישי המקרא, כשהשיקול הפרשני נדחק, ואת מקומו תופסות בעיות השעה ודרכי ההתמודדותעמן.

+  עיונים בספר במדבר | 26018450 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26018450 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26018450
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תאור הקורס והגדרת מטרותיו:

חומש בְּמדבר הוסדר מיד אחרי חומש ויקרא, על אף שמבחינת התוכן ולוח הזמנים, בְּמדבר מקביל לויקרא. שניהם ממשיכים את שמות, כשני ענפים מגזע אחד. ההבדל ביניהם הוא, שבעוד ספר ויקרא פונה פנימה אל הקודש, ספר בְּמדבר פונה אל המחנה, אל עם ישראל לשבטיו. כוונתי במהלך הקורס להציג בפני הסטודנטים את הספר על שני חלקיו המרכזיים: את חלקו הראשון הכולל את חמשת הפרשות הראשונות המספרות את אירועי השנה השנייה במדבר, ואת חלקו השני הכולל את חמשת הפרשות הנוספות המספרות את אירועי השנה הארבעים ואת ההכנות המחודשות לכניסה לארץ. מטבע הדברים יעסוק הקורס גם בחלק הנעלם המקשר בצורה נסתרת בין שתי התקופות בהן עוסק הספר. שיטת הלימוד תשלב בין מבט-על היסטורי וכרונולוגי של אירועי הספר לבין ניתוח ספרותי של פרקים ופרשות בספר. מן העבר השני, הקורס יעסוק אך במעט בצדדים ההלכתיים של הספר. חלק ממטרות הקורס הן:

 

1. הסטודנטית תכיר את הסיפורים והחוקים בספר במדבר ותדע לנתחם כראוי.

2. הסטודנטית תדע לחלק את הספר לפי התקופות הכרונולוגיות הקיימות בו.

3. הסטודנטית תבין את הלשון, המבנה והסגנון של ספר במדבר.

4. הסטודנטית תכיר את הרקע התרבותי ואת העולם המסופר של ספר במדבר.

5. הסטודנטית תלמד כיצד להנחיל את המסרים העולים מן הספר לתלמידיה.

6. הסטודנטית תכיר היטב את הערכים הנלמדים מהכתובים באמצעות מיקוד בלשון הפרשנים.

7. הסטודנטית תכיר תופעות ספרותיות המתגלות הן במבנה הספר, הן במבנה פרשיותיו והן במבנה פרקיו.

8. הסטודנטית תכיר מאמרים ומחקרים התורמים להבנת הספר.

קוד קורס 26008050
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסיפור המקראי מלא בדילמות מוסריות וערכיות. חלקן עוסקות במעשים אנושיים, וחלקן במעשי ה ובמצוותיו.
הדילמות האלו, פעמים רבות, מושכות את בני הנוער ומעסיקות אותם, ואנו, כמורים, מחויבים לעסוק בהן ברצינות ובמקצועיות.
במהלך הקורס נעסוק בסיפור עקדת יצחק, גניבת הברכות, כיבוש הארץ בימי יהושע ועוד.
ננסה לעמוד על האתגרים האמוניים הטמונים בהם ועל דרכי ההוראה שלהם.
קוד קורס 26026150
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד שיטתי של נבואות ישעיהו בזיקההיסטורית-ריאלית, ובשלושה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן$$ השוואה לנבואות מקבילותשל נביאים אחרים$$ חיפוש ההקשר ההיסטורי והכרונולוגי של הנבואות, מתוך מגמה להבחיןבין התקופות השונות שבהן נבא ישעיהו, ולהעמיד תמונה בהירה ומאורגנת של הנבואות ושלהמאורעות של התקופה בכללה. תשומת לב תינתן לפלח מיוחד במדרשי חזל, שיש בו קושקרוב למתודולוגיה הנל של פיצוח תוכן הנבואות מתוך ההקשר ההיסטוריוהכרונולוגי. חלק זה של הקורס יתמקד בתקופה של חזקיהו כפוטנציאל למשיח, ניסיונותיולממש זאת, והסיבות שבגללן המהלך נכשל ויהודה חרבה בידי אשור. כמו כן תהיה התייחסותלתקופת מנשה, ולנבואות הנחמה בהקשר ההיסטורי-ריאלי שלהן.

+  סיפורי שמואל ושאול | 26019150 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26019150 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26019150
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ספר שמואל מספר על כמה מן המהפכות הגדולות ביותר שעוברות על עם ישראל 

בתקופת המקרא. צורת המשטר משתנה – והשופטים שמשלו בישראל במשך קרוב ל400 שנים, מוחלפים במלכים$$ הנבואה הופכת מתופעה נדירה לתופעה המונית, וחבורות של נביאים מופיעות בכל מקום$$ הנביא מקבל תפקיד חדש, ובמקום להנהיג את העם, הוא הופך להיות מעין משקל נגד לנהגת המלך$$ ונעשה ניסיון ראשון להחליף את המשכן שבו עבדו ישראל מימי משה רבנו, בבית עולמים.

המהפכות הללו, על עומקן התיאולוגי, מועברות לנו באמצעות סיפורי ספר שמואל. משום כך, קריאה עמוקה ומדוקדקת בסיפורים, היא האמצעי לעמוד על מלוא עמקן וחשיבותן של המהפכות הללו.

בקורס נציג עיון ספרותי ותיאולוגי בסיפורי עלי שמואל ושאול, בעזרת כלי הגישה הספרותית, ומתוך זיקה עמוקה למדרשי חזל, פרשנות המקרא הקדומה והחדשה וספרות המחקר הרלוונטית. במהלך הקורס ניתן דעתנו למקומו של ספר שמואל כנקודת מעבר בין ספר שופטים לספר מלכים, ונעמיק בשאלות יסוד של נבואה, הנהגה ושלטון שספר זה רצוף בהן. נדגיש גם את פוטנציאל ההצלחה שהיה גלום בכל דמות מנהיג בספר (תוך מבט רוחבי על מכלול סיפוריו),וגם את הסיבות לחוסר המימוש (או המימוש החלקי) של ההבטחה שהייתה גלומה בו.

+  דרכי הוראת תנך | 900142450 | דר אליצור ברכי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 900142450 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 900142450
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בסוגיות מגוונות הקשורות להוראת תנך, ומציע דרכים לבניית שיעור ומתודות להוראתו, באופן שמגביר את שותפות התלמידים בחשיבה, ומקנה להם מיומנויות של הבנה. הקורס מציג את הסוגות המקראיות השונות (הלכה, סיפור, שירה, פרשנות) ואת מאפייני דרכי ההוראה המותאמות להן. הקורס כולל משימות תרגול, הצגתן בכתה וניתוחן.
קוד קורס 26013650
מורה דר מאלי הלל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
האלילות היא תמונת התשליל של אמונת ישראל, משום כך הגדרת הרעיון האלילי וזיהוי תווי הפנים של הצלם המנותץ במקרא מגלה מעט מתווי פני אלוהים חיים. בקורס נעסוק באופנים שבהם נתפסה האלילות מהמקרא ועד חזל ונעסוק בסוגיות כגון שאלת הסובלנות הדתית וחובת השמדת עבודה זרה, היחס בין אלילות פוליטית לאלילות דתית בתיאולוגיה של ימי הבית השני ובבעיית הייצוג העומדת ביסוד איסור עשיית פסל ומסכה. 

+  מבוא למקרא- א | 26014550 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26014550 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26014550
מורה הרב דר רייס יהושע
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


קוד קורס 26010950
מורה דר מאלי הלל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסעם של שבי ציון מנהרות בבל אל חורבות ירושליםכונן את תקוות השיבה לירושלים לאורך הדורות, וגיבוש הקהילה הירושלמית במאות ה6 וה5לפנהס כונן את יהדות הבית השני. בקורס נעיין בספרי שיבת ציון: עזרא ונחמיה,חגי, זכריה ומלאכי. נלמד את הרקע ההיסטורי לעליות הראשונות לירושלים, ונעקוב אחרמאמצי השיקום של העיר והקהילה. ניעזר במקורות חוץ-מקראיים ובעדויות הארכיאולוגיותכדי לקבל מבט רחב על תקופה דלה בחומר וזוהרת ברוח. 

+  מבוא למקרא- ב | 26014650 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26014650 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26014650
מורה דר ציגלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


+  טעמי המקרא ככלי פרשני | 26007350 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26007350 | דר גרוס מיכאל | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26007350
מורה דר גרוס מיכאל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

טעמי המקרא הם הנחיות קריאתיות, לא רק עבור קריאה בציבור בנעימה, גם עבור מי שקורא לעצמו או בכיתה. מכיוון שהם גם סימני פיסוק הם גם משפיעים על הבנת הפסוק ועל פרשנותו. מי יודע להשתמש במערכת המשוכללת הזאת של הטעמים? מי מעוניין להכיר את המסורת העתיקה הזאת המסוגלת לחבב את המקרא על קוראיו ומשדרגת את קריאתו ואת הבנתו? את כל זאת נלמד בקורס.

+  התנך והמזרח הקדום | 26009950 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 26009950 | דר פרגון יושי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26009950
מורה דר פרגון יושי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אנחנו רגילים לחשוב על התנך כספר עתיק, ועל העם היהודי כעם הנצח. זוהי מחשבה מוצדקת במונחי ימינו, כי אנו מוקפים בדתות צעירות יותר, ובעמים שהופיעו רק במאות השנים האחרונות. אבל במונחי העולם הקדום, הישראלים היו עם צעיר ומוקף בתרבויות עתיקות, עשירות וגדולות ממנו בהרבה.

הפיתוי שאותן אמונות עתיקות וגדולות הציבו בפני עמנו הצעיר, הובילו את נביאי המקרא למאבק עיקש באמונות האליליות ובדרכי הפולחן הפגאניות. אבל האם ניתן להעמיד את כל הזיקה בין ישראל ובין העמים שסביבם על מאבק?

השוואת הספרות המקראית ליצירות שמקורן בעולם הקדום (בדגש על טקסטים שמקורם במסופוטמיה), תלמד אמנם על ההבדלים התהומיים, אבל גם על הרקע התרבותי-אמוני שהיה משותף לישראל ולכמה מן העמים הקדומים. מתוך עיון במקבילות, נלמד מה מן הקיים בעולם הקדום היה ראוי בעיני המקרא לשימור ולאימוץ, מה היה ראוי לתיקון, מה חייב מלחמה מרה, וכמובן מה חסר בעולם וחודש על ידי המקרא.

בקורס יידונו גם האתגרים שהציבו התגליות מן העולם הקדום לפתחם של חכמי ישראל, ויוצגו תגובות שונות שהוצעו על ידי החכמים, החל בשלילה מוחלטת של המשמעויות העולות מן הממצאים, וכלה באימוץ נלהב שלהם.

קורסים ביום ג

 

+  סמינריון בתנך | 26022350 | דר גולן נעמה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 26022350 | דר גולן נעמה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26022350
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה יוקד

במהלך קורס זה תכתובנה הסטודנטיותעבודה סמינריונית ועל כן אחת מהמטרות המרכזיות של קורס זה תהיה להקנות ללומדות בוכלים מחקריים אשר יסייעו בכתיבת העבודות.

בקורסזה נתחקה אחר מוטיב העצים וכריתתם כמטאפורה לחורבן ממלכות, כפי שבא לידי ביטויבספרות המקרא בסיפורת ובנבואה. בנוסף נבחן את הופעתו של מוטיב זה בספרות החיצונית,הכתובה ארמית, מתקופת בית שני. 

+  פירוש רשי | 26007050 | דר גולן נעמה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 26007050 | דר גולן נעמה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26007050
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

פרשנות המקרא היהודית זכתה לתנופה משמעותיתבתקופת ימי הביניים. פרשני ימי הביניים המשיכו את דרכם הפרשנית של חזל,אולם, הם שכללו אותה ויצרו כלים פרשניים חדשים לפירוש המקרא. בתקופה זו נוצרהבצפון צרפת אסכולה חדשה, אשר כונתה לימים אסכולת הפשט. פרשני ימיהביניים הושפעו מהסביבה שבה חיו, והשפעה זו ניכרת בפירושיהם. בעוד הפרשנים שחיובארצות האסלאם ובספרד הושפעו מהתרבות המוסלמית וינקו ממנה רבות, הפרשנים שחיובמרכז אירופה הושפעו מהנצרות. אולם, בעוד שבארצות האיסלאם דיברו היהודים בערביתוהיו חלק בלתי נפרד מהתרבות הכללית, הרי שבצפון צרפת הגיבו היהודים בהסתגרות מפניהתרבות הנוצרית.

קורס זה מתמקד בפרשני צפון צרפת, רשיורשבם. חידושם הפרשני של אלו התאפיין בחתירה לפשוטו של מקרא. מגמה פרשנית זועמדה לעיתים בסתירה לפירושים המדרשיים של חזל, ועל כן, כל אחד מהם סלל לעצמודרך ייחודית בהתמודדות עם קונפליקט זה. 


+  עיונים בספרי עזרא ונחמיה | 26026350 | ליפשיץ צופיה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26026350 | ליפשיץ צופיה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26026350
מורה ליפשיץ צופיה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הספרים עזרא ונחמיה מתארים את תקופת שיבת ציון. בקורס נלמד על הרקע ההיסטורי של התקופה, על המאפיינים הייחודיים שלה ועל האתגרים שעמם נאלצו להתמודד היהודים ששבו לציון אחרי גלות בבל. נכיר את מנהיגי התקופה ובראשם - עזרא ונחמיה - ואת תרומתו של כל אחד מהם לחיזוקו ובניינו של עם ישראל באותה תקופה. במהלך הלימוד נעיין גם בפרקים הרלוונטיים של נביאי התקופה - חגי זכריה ומלאכי.

+  עיונים בספר יהושע | 26022550 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26022550 | דר ציגלר יעל | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26022550
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ללמודאת ספר יהושע כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת הסיפור התנכי בכלל. נתמקד בשימושבכלים ספרותיים ובהשוואה לסיפורים שונים בתנך. בנוסף, נעיין במדרשיחזל ובפרשנות ימי הביניים. 

+  ירמיהו | 26013550 | דר משגב חגי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26013550 | דר משגב חגי | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26013550
מורה דר משגב חגי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד שיטתי של נבואות ירמיה בשלושה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן$$ השוואה לנבואות מקבילות של נביאים אחרים$$ חיפוש ההקשר ההיסטורי והכרונולוגי של הנבואות, מתוך מגמה להבחין בין התקופות השונות שבהן נבא ירמיהו, ולהעמיד תמונה בהירה ומאורגנת של הנבואות ושל המאורעות בסוף בית ראשון.
~יורחבהדיון בסוגיות מרכזיות, כגון: שאלת הגמול$$ הקרבנות ובית ה$$ המשלים והמעשיםהסמליים בנבואה$$ הנביא וחייו כמשל ומופת$$ נביאי השקר$$ גאולה ותשובה.

קוד קורס 26011550
מורה הרב בזק אמנון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בפרקי השיא של מלכות דוד (שמב ב-ח), מעלייתו למלוכה על שבט יהודה בחברון, דרך המלכתו על כל ישראל, ועד להבטחת מלכות הנצח לבית דוד. נבחן את התהליכים שעובר מלכות דוד מבחינה רוחנית, לאומית ומדינית, תוך עיון ספרותי בפרקים אלו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות. 

+  מלכות דוד: פרשת בת שבע והשלכותיה | 26011650 | הרב בזק אמנון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26011650 | הרב בזק אמנון | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26011650
מורה הרב בזק אמנון
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בפרקים המורכבים של מלכות דוד (שמב ט-כ), מהרקע לפרשת בת שבע, דרך הפרשה עצמה, ועד לסדרת הצרות שאירעו לדוד לאחר מכן, כולל פרשת אמנון ותמר ומרד אבשלום. נבחן את התהליכים שעובר דוד מבחינה רוחנית, לאומית ומדינית, תוך עיון ספרותי בפרקים אלו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות. 
קוד קורס 26023850
מורה הרב דר רייס יהושע
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה הוא קורס חדש המשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי עיוני בחבורה לומדת בתוך מערכת השעות של החוג
~בחלקו הראשון של כל שיעור מעביר תלמיד אחד או שניים לכולם זווית סובייקטיבית שלו בפרקים הנידונים או בסוגיה מיוחדת המצויה בהם. ובחלקו השני מרחיב המרצה ומעשיר בסוגיות נוספות
~הלימוד מלווה בדף הנחיה שבועי שנשלח מראש לכל התלמידים
~הקורס פוטר את משתתפי הקורס הממלאים את מטלותיו מחובות עבודות השאלון

+  לומדים תנך ביחד ב- בראשית ושמות | 26023950 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 26023950 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26023950
מורה הרב דר רייס יהושע
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~
~קורס זה הוא קורס חדש המשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי עיוני בחבורה לומדת בתוך מערכת השעות של החוג
~בחלקו הראשון של כל שיעור מעביר תלמיד אחד או שניים לכולם זווית סובייקטיבית שלו בפרקים הנידונים או בסוגיה מיוחדת המצויה בהם. ובחלקו השני מרחיב המרצה ומעשיר בסוגיות נוספות
~הלימוד מלווה בדף הנחיה שבועי שנשלח מראש לכל התלמידים
~הקורס פוטר את משתתפי הקורס הממלאים את מטלותיו מחובות עבודות השאלון

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45000450
מורה דר שר-אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך. ראשיתו של הקורס במבואות כלליים והמשכו ברצף ההיסטורי שמראשית המלוכה בישראל ועד חורבן הבית הראשון. הקורס משלב התנסויות בהוראה וחקר עם הצגת מהלך זיהוי האתרים של תקופת המקרא על ידי תלמידיו/ותיו.

+  כתובות מתקופת הבית הראשון | 45005750 | דר משגב חגי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 45005750 | דר משגב חגי | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45005750
מורה דר משגב חגי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הממצא הכתוב בחפירות ארכאולוגיות הוא שיא החפירה, מכיון שהוא מעניק את הרוח לעקבות החומריים$$ כתובות מלמדות על אמונות ודעות, על תרבות, על אוכלוסיה, על שפה ועל השפעות, וכמובן על אירועים היסטוריים. בקורס יילמדו מגוון כתובות עבריות ואחרות מימי הבית הראשון, בשפתן ובכתבן המקוריים.