רשימת השיעורים בלימודי חינוך – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

 

+  אוריינות אקדמית | 90017600 | סלהוב ליסה | סמסטר א

| 90017600 | סלהוב ליסה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017600
מורה סלהוב ליסה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקריאה והכתיבה הם גם דרישה אקדמית אבל גם תהליך של חשיבה. לעתים מה שמופיע לעינינו כקושי של ניסוח עשוי להתגלות כמחשבה שלא נחשבה עד הסוף. בקורס נלמד את ההגיון הפנימי של דרישות הכתיבה האקדמית ונתנסה בכתיבה ובקריאה ביקורתית. הקורס הוא סדנאי והתלמידים מוזמנים להביא לקורס רעיונות שלהם או להעזר בו בכתיבה שהם נדרשים לה בלימודיהם.

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025318 | דר ששון חווה | סמסטר א

| 90025318 | דר ששון חווה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90025318
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס חושף את הסטודנטים למחקר האקדמי, להכרות עם טקסטים מדעיים ולהתמצאות בהם. הקורס מקנה מיומנויות בסיסיות של הבנת טקסטים ומיומנויות של כתיבה מדעית. כמו כן נחשפים הסטודנטים למאפיינים הייחודיים של אוריינות מדעית

+  אסטרטגיות למידה | 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א

| 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017701
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון.

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נכיר מספר דרכים רגשיות לשימוש בצילומי וידאו דרך הכרת עידן הסלפי. צילום, עריכה ושיתוף בכלים זמינים יקנו לנו כלי עבודה להוראה משמעותית.

+  למידה והוראה משמעותית | 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90013002
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השינוי המרכזי של הלמידה המשמעותית הוא במעבר מהקניית ידע, להבנייה פעילה של ידע. כשהשאלה המרכזית שצריכה לעמוד בפנינו אינה מה ללמד אלא, איך ללמד? הידע של המאה ה-21 מאופיין בדינמיות, פלורליזם והשתנות מתמדת, לכן מטרת ההוראה אינה בשינון של עוד חומר, כי אם בפיתוח היכולת ללמוד באופן עצמאי, בחקירה, בחשיבה, בהפנמה, יישום ובשימוש משמעותי בידע. זה דורש שינוי מהותי בתפיסת הלמידה, ההוראה ותפקיד המורה.

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000205
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

קוד קורס 90000504
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א

| 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018313
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס מדידה והערכה הוא לגשר על הפער בין הרצוי והמצוי בתהליך המדידה של תהליכים לימודיים במערכת החינוך. כמו כן, בקורס יושם דגש על הנחלת עקרונות לבדיקה מדויקת ומהימנה של כלי הערכה חינוכיים

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | כהן ישי | סמסטר א

| 90000102 | כהן ישי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000102
מורה כהן ישי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות בניהול כיתה | 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א

| 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90012702
מורה דר ראוכברגר נירית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים: קביעת הדרישות מן התלמידים ואופן הצגתן, פתיחת שנת הלימודים, עריכת מבחנים, קשר עם גורמים נוספים (הנהלה, מורים, הורים, צוות מקצועי וכד), ענייני משמעת.

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א

| 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001606
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע

+  סטטיסטיקה | 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א

| 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001305
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000604
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000200
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.

קוד קורס 9000225
מורה עמר אילן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90003403
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

קוד קורס 72005601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90007307 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90007307
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט. 
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל

+  אוריינות אקדמית | 90017606 | סלהוב ליסה | סמסטר ב

| 90017606 | סלהוב ליסה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017606
מורה סלהוב ליסה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכתיבה היא מדיום מרכזי של חשיבה ביקורתית ושל תקשורת בינאישית. מטרת הקורס היא להביא את התלמיד לחוות את הכתיבה כתהליך אישי של למידה. ההוראה בקורס מבוססת על קריאה מודרכת המסייעת לתלמיד לראות את הטקסט משני צדדיו - הכתיבה והקריאה - ומתוך כך להיות לבן שיח מבין וביקורתי.

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב

| 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90025317
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס חושף את הסטודנטים למחקר האקדמי, להכרות עם טקסטים מדעיים ולהתמצאות בהם. הקורס מקנה מיומנויות בסיסיות   של ניתוח והבנת טקסטים ומיומנויות של כתיבה מדעית וחושף את הסטודנטים למאפיינים הייחודיים של אוריינות זו 

+  אסטרטגיות למידה | 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017700
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון.

+  דור המסכים | 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018002
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים. 
בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.
נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים לכלל הסטודנטים.יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, פלקטים,פעילויות מתוקשבות, אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.

קוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון זה יציג בפני הסטודנטים את עולם המחקר של החינוך המתמטי. לקורס שני חלקים: בחלק הראשון נציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקריםאקדמיים בתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי:מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

קוד קורס 90018100
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

זהו קורס מקוון שנועד להכיר את מגוון הנושאים הייחודיים למשנת החינוך של זרם הציונות הדתית. הציונות הדתית אינה נבדלת מן החרדיות אך ורק ביחסה לציונות, אלא היא חולקת על העמדה החרדית בתפיסתה הדתית בתחומים רבים ומגוונים, שחלק גדול מהם כלל אינו נוגע ישירות ליחס לציונות. בין היתר, המחלוקת נוגעת ליחס למדינה, לתרבות הכללית, למדע, למודרנה, למעמד האשה, לחילוניים ולחילוניות, ועוד. הקורס עוסק במשנה החינוכית שעומדת מאחורי עמדות הציונות הדתית בנושאים אלו.

+  למידה והוראה משמעותית | 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90013000
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השינוי המרכזי של הלמידה המשמעותית הוא במעבר מהקניית ידע, להבנייה פעילה של ידע. כשהשאלה המרכזית שצריכה לעמוד בפנינו אינה מה ללמד אלא, איך ללמד? הידע של המאה ה-21 מאופיין בדינמיות, פלורליזם והשתנות מתמדת, לכן מטרת ההוראה אינה בשינון של עוד חומר, כי אם בפיתוח היכולת ללמוד באופן עצמאי, בחקירה, בחשיבה, בהפנמה, יישום ובשימוש משמעותי בידע. זה דורש שינוי מהותי בתפיסת הלמידה, ההוראה ותפקיד המורה.

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000204
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000505
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

קוד קורס 90020400
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב

| 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018308
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה: היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי <

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000103 | כהן ישי | סמסטר ב

| 90000103 | כהן ישי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000103
מורה כהן ישי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בכמה סוגיות יסודיות במחשבת החינוך היהודי, מהו חינוך? מה מטרות ההוראה? מה תפקיד המורה? מהיכן נובעת הזכות לחנך את הזולת? מהם הגבולות האדומים בהפעלת סמכות וכד.
~נחשף בקורס למקורות קדומים ומאוחרים, ונחשוב כיצד הם באים לידי ביטוי בהוראה ובחינוך בימינו.
~

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב

| 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001607
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע

+  סטטיסטיקה | 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב

| 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001308
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90014100
מורה דר גרין נעם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמקד בשאלת המתח שבין ערכי היהדות כפי שבאים לידי ביטוי במקרא ובספרות חזל לבין ערכי ההומניזם החילוני. ראשית, נבחן את מעמד המוסר הטבעי במסגרת היהדות, ולאחר מכן נבחן סוגיות ספציפיות בהם יש קונפליקט. ניפגוש דרכי התמודדות שונות ביחס לדרך הראויה להתמודד עם קונפליקטים מעין אלה וננסה לגבש עמדה אישית תוך כדי לימוד מקורות ודיונים בפורומים.
קוד קורס 90009503
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000606
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000201
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.
קוד קורס 9000226
מורה עמר אילן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

קוד קורס 72005600
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה..

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט.
כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל.

+  מבוא לליקויי למידה | 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | כללי

| 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 90018200
מורה פרופ אייזנברג יהודה
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לא כל תלמיד מתנהג כפי שאנו מצפים. האחד אדיש, האחר מגיב מהר מדי ובחריפות רבה מדי, השלישי מתקיף והאחר מתגונן. כדי להבין את התלמידים שלנו, אנחנו צריכים להכיר את הבעיות הרווחות. להבין - פירושו לסלוח. לסלוח - פירושו להזדהות, ואפשרות לשנות את הדברים ולשפר אותם. 

+  בניית אתרים | 937001600 | באט לאה | שנתי

| 937001600 | באט לאה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 937001600
מורה באט לאה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מקנה הבנה ביסודות התכנות האינטרנטי ובנית אתרים. רכישת שפת HTML בסיסית ו- CSS. שימוש ורכישת שפת ב- JAVASCRIPT. בקורס נשתמש במרכיבי השפה השונים שנלמדו על מנת ליצור אתר אינטרנט. כמו כן, בכל מהלך הקורס יושם דגש על החשיבה הפדגוגית והדידקטית בבניית האתרים המותאמים לבתי-הספר.

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נציג את עקרונות ההוראה במדעי המחשב. נלמד לבנות מערכי שיעור ונציע דרכים להתמודד עם תפיסות שגויות בהוראת המקצוע. נדון בתכנים של תוכניות הלימודים לפיהן מתנהלת הלמידה בבתי-הספר. כמו כן, נחשף למאמרים המציגים מחקרים ושיטות הוראה בתחום הוראת מדעי המחשב.

קורסים מרוכזים

 

+  סטטיסטיקה - תשרי - מרוכז | 90001351 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90001351 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001351
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תשרי - מרוכז | 90001300 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 90001300 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001300
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90027800
מורה דר שבט אלונה
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במערכות חינוך בישראל ובעולם מושם דגש על פיתוח מיומנויות המאה ה-21, ההולמות למידה בעידן הידע. 

בקורס נעסוק בדרכי הלמידה, החשיבה והעבודה הרצויות ובאופנים בהם הטכנולוגיה מסייעת לפדגוגיה בהיבטים אלה. 

נכיר כלים מתוקשבים ושיתופיים שונים ונתנסה בשילובם בפעילויות למידה מגוונות. 

יושם דגש על כלים בעלי פוטנציאל יישום משמעותי בהוראת המדעים. 

הקורס ייערך במתכונת סדנאית ובמהלכו יישמו הסטודנטים את הכלים הנלמדים ויפתחו יחידת הוראה מתוקשבת בתחום המדעים.

קוד קורס 90018319
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס מתאר שתי פרדיגמות העומדות ביסודן של שתי שיטות הערכה. מטרתו של הקורס היא שהסטודנט יגבש השקפת עולם מקצועית וערכית כלפי הערכת הישגים בכלל וכלפי הערכה חלופית בפרט ויפתח מודעות למערך השיקולים המקצועיים והאתיים הקשורים בהערכת הישגים, ואת הרגישות והאחריות כלפיהם. זהו קורס סמסטריאלי שנמדד בעיקר באמצעות עבודה שמטרתה להתנסות בתכנון וביישום של כלים להערכת הישגים. הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מדדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף
קוד קורס 90018301
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90012813
מורה רמתי דניאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

קוד קורס 90012819
מורה הרבנד יוני
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90001354
מורה דר ספראי מרדכי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001352
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001307 | גלברד עדיאל | סמסטר ב

| 90001307 | גלברד עדיאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001307
מורה גלברד עדיאל
יום
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.


קוד קורס 62005800
מורה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 72001801
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 90018303
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018307
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018302
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך - תמוז - מרוכז | 90018304 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018304 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018304
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018308
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90012816
מורה הרבנד יוני
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כיום בניגוד לעבר אין בעיה של חוסר מידע אלא של עודף מידע. רשת האינטרנט מאפשרת לגולש לחוש שיוכל לקבל מידע על כל נושא ומיד אך זו רק אשליה. בקורס נלמד להעריך מקורות מידע מהרשת, להכיר מאגרי מידע ואת אופן השימוש בהם. נכיר שיטות הוראה ולמידה חדשות המייחדות את הלימוד במאה ה21 ונתנסה ביצירת יחידת הוראה מגוונת.

+  סטטיסטיקה - אלול- מרוכז | 90001311 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001311 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001311
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - היכל שלמה אב - מרוכז | 90001303 | דר ספראי מרדכי | קיץ

| 90001303 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001303
מורה דר ספראי מרדכי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תמוז - מרוכז | 90001353 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001353 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001353
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תמוז - מרוכז | 90001310 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001310 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001310
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - תמוז - מרוכז | 90001312 | גלברד עדיאל | קיץ

| 90001312 | גלברד עדיאל | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001312
מורה גלברד עדיאל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90000213
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020200
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סביבות מגוונות מחוץ לכותלי הכיתה עשויות לזמן מגוון של אינטראקציות, שונות מאלה המוצעות בלמידה הכיתתית ומשלימות אותה. אחת ההנחות בדבר חשיבותה ונחיצותה של ההוראה החוץ כיתתית יכולה להשתקף למשל בדברים הבאים של ניר אוריון: מחקרים השוואתיים מראים כי הידע, ההבנה והזיכרון לאורך זמן גבוהים באופן מובהק אצל תלמידים תוך אינטראקציה ישירה ופעילה עם הסביבה בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך סבילה בסביבה (אוריון וגרטל, 1996, עמ 20).

בקורס זה נגדיר את העקרונות להוראה מחוץ לכיתה ונעסוק בטיבה ודרכיה של ההוראה החוץ-כיתתית. היציאה אל מחוץ לכיתה היא אירוע מורכב ובעל פוטנציאל להשגת מטרות מגוונות, המשתתפים בקורס ילמדו כיצד ניתן לערוך פעילות לימודית חוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד במגוון רחב של מקצועות לימוד, ולאורך כל שנות הלימודים - מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה.

בשונה מרוב הקורסים הרגילים הנלמדים במכללה, קורס זה מורכב משישה סיורים לימודיים שמתוכם שניים ארוכים בהם ישתתף הסטודנט בעיתויים שונים: לפני פתיחת שנהל, במהלך שנת הלימודים, וכן בחופשות לפי התאריכים המוצגים בסילבוס הקורס. הקורס מקנה 1 שש מחובות הבחירה במסגרת החוג לחינוך. בסיורים הכרוכים בנסיעה מחוץ לירושלים ההסעה תצא מבנייני האומה בירושלים, בשאר הסיורים המתקיימים בירושלים נפגש במקום המצוין, וההגעה לסיור תיעשה באופן עצמאי בשעה שנקבעה לתחילת הסיור.קורסים ביום א

 

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000202 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90000202 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000202
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סוג שיעור שעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 90002005 | דר הכהן עדן | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90002005 | דר הכהן עדן | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90002005
מורה דר הכהן עדן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוךוההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויות היסוד.

בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה,למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה –אקלים כיתה

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024700
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל

ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. כחלק מהזכות והחובה הכרוכים בהוראת שיעור זה, הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל,על דרכי הוראת טקסטים במחשבת ישראל לשם הפנמה ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונההעולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי מוקד הרעיון, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90019000
מורה דר פילוסוף גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה מבהיר את מטרות המקצוע המשולב למדעים,טכנולוגיה וחברה. הלימוד בכיתה והן הפעילות בסדנאות יחשפו חלק ניכר מתכני המקצוע בד בבד עם הקניית כישורים להוראת מדע וטכנולוגיה. הקורס יתמקד בהפקת תוצרים המשמשים להערכה חלופית תוך התייחסות לפיתוח מיומנויות למידה והפקת תוצרים מגוונים במהלך הקורס ובסיומו.


סוג שיעור שעור
קוד קורס 90024000
מורה הרב קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המוזיקה וגם האמנות הן שפות המבטאותרעיונות, מחשבות ורגשות. לכל תקופה בהיסטוריה יש רוח התקופה. נלמד על תקופותהרנסנס, הברוק, ההשכלה, התקופה הרומנטית והעת המודרנית בעולם המערבי (אירופהוארצות הברית). 

נלמד להאזין ולהתבונן כיצד האמנות של אותהתקופה (בעיקר המוזיקה, אך גם הציור, האדריכלות וכו)  שיקפה את המציאות,האידאולוגיות והרעיונות של התקופה. לפעמים נגלה שהאמנות הייתה זו שיצרה אתהמציאות!

ידע רחב במוזיקה איננו הכרחי. חיבהלמוזיקה חיונית. רצוי רקע בסיסי בהיסטוריה של העת החדשה.

מיועד ללומדי: היסטוריה, חינוך, לימודי ארץ ישראל, תקשורת, ולמתעניינים בתחום.

 
סוג שיעור שעור

+  סוגיות חינוכית בחזל | 90006800 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90006800 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90006800
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסוגיות חינוכיות שונות כפי שהן עולות ממקורות חזל. במקביל תעומתנה גישות חינוכיות אלה עם תפיסות חינוכיות עכשוויות. יתקיים דיון על ההבדלים בין הגישות השונות ועל סיבותיהם.

סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000601 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90000601 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000601
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיסית עם התיאוריות השונות העוסקות בתהליכים המתרחשים בתקופת גיל ההתבגרות. נדון בהתפתחות הגופנית והמינית, הקוגניטיבית, המוסרית, הרגשית והחברתית בגיל זה ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו. לצד ההתפתחות הנורמטיבית נדון גם בפסיכופתולוגיה העלולה להתרחש בגיל זה ובהסברים האפשריים שניתנו לכך. בין היתר נבחן את התיאוריה של אריקסון, מרגרט מאהלר, קוהלברג ועוד. על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות של כל תיאוריה, נדון בדרכי ההתערבות האפשרית של המורה לנוכח התנהגויות נורמליות ואבנורמליות של התלמיד.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90003000
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס דרכי הוראת לימודי ארץ-ישראל-יישום נועד להפגיש בין עבודת המורה ללימודי ארץ ישראלבשטח לבין עבודתו בכתה, ובין לימודיו התיאורטיים בקורס דרכי הוראה של סמסטר א, ההכשרההמעשית החוגית ועבודת המורה בסיור הלימודי. במהלך הקורס נכיר את מבנה המגמהויחידות הלימוד ונדייק את ההבדלים בין השיעור לסיור ובין הטיול לסיור הלימודי. כלמשתתפת תידרש להעברת יחידת שטח אחת ויחידת כתה קצרה וכן לכתוב שאלת שטח ברמת בגרותהכוללת תשובון.


סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024801
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נערוך היכרות ולימוד של שיטות הוראה מגוונות במחשבת ישראל, תוך כדי הדגמה והתנסות בטקסטים מתכנית הלימודים במחשבת ישראל (לבגרות) בחינוך העל יסודי.

סוג שיעור שעור

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008600 | קלר ציפי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90008600 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90008600
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הבנת הקשר בין צורה ותוכן שפה הקולנועית. מתן כלים לניתוח ביקורתי ולשימוש בסרטים בכיתה . הכרת התפיסות התרבותיות העומדות בבסיס היצירה הקולנועית בסוגות השונות.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013301
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באתגרים החדשים שניצבים בפני מחנכי הבת בעידן המודרני. בשיעור נבחן את השינויים בתהליכי ההבניה החברתית של הבת תוך התייחסות למחזור החיים של האישה: לידת הבת, התבגרות, בת מצווה ,חתונה ועוד. נעסוק בתרומתו ובנזקיו של הפמיניזם לאופן .גידולה וחינוכה של הבת בחינוך היהודי- אורתודוכסי. תיבחן השפעת הפמיניזם על מצוות ותפקידים שהמקורות ייעדו בעיקר לגברים. כגון: תלמוד תורה, תפקוד בבית הכנסת, והנהגה ציבורית. ננתח את המקורות הקלאסיים ונדון בהצעות בנות זמננו לגישור על הפערים. 

סוג שיעור שעור

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72009900
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנולהביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנה. 

סוג שיעור סדנה

+  סוציולוגיה של המשפחה | 90001606 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90001606 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90001606
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתפיסות סוציולוגיות שונות של מוסד המשפחה ובשינויים החברתיים העוברים על מוסד זה. יידונו בשיעור נושאים כמו רווקות מאוחרת, גירושין, עקרות, אמהות חד-הורית, ועוד  והשלכותיהן על עבודת המורה בכיתה. 
סוג שיעור שעור

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90007300 | קלר ציפי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90007300
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמקד בהבנה ובהכרת הנרטיבים השונים בספור השואה בקולנוע. למידת המרכיבים הפוסטמודרניים בסרטי השואה בקולנוע ויצירת תובנות אישיות ולאומיות ביחס לזכרון השואה בדורנו ולעתיד

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת תנך | 900142400 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 900142400 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 900142400
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בסוגיות מגוונות הקשורות להוראת תנך, ומציע דרכים לבניית שיעור ומתודות להוראתו, באופן שמגביר את שותפות התלמידים בחשיבה, ומקנה להם מיומנויות של הבנה. הקורס מציג את הסוגות המקראיות השונות (הלכה, סיפור, שירה, פרשנות) ואת מאפייני דרכי ההוראה המותאמות להן. הקורס כולל משימות תרגול, הצגתן בכתה וניתוחן.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013106
מורה דר אלימלך ורד
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נעמוד על עקרונות המחקר האמפירי והעיוני בדגש על כתיבה אקדמית. 
במהלך הקורס נדון באתגרי החינוך במאה ה-21 בהוראה ובלמידה ובשימוש בטכנולוגיה על ידי קריאה, ניתוח ואינטגרציה של טקסטים אקדמיים. 
בעזרת קורס זה תוכלו לשכלל את יכולת הניתוח, הארגון והכתיבה שלכן.
בהצלחה!!!! 
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000503 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000503 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000503
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדם ובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדון בתיאוריות השונות על האישיות., תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעת מנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרת החינוכית.

סוג שיעור שעור

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס זה היא לבחון את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים חשוב ומורכב זה, המשפיע רבות על חיינו.

סוג שיעור שעור

+  תקשורת בינאישית | 90008201 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90008201 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90008201
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בלימוד ובתרגול יסודות התקשורת הבין-אישית המהווים את אחד המרכיבים של האינטליגנציה הרגשית. נתמקד בסיטואציות של מפגש מצומצם משתתפים - ראיון, שיחה אישית. במהלך הקורס נכיר את סגנונות תקשורת שונים של אנשים ונלמד כיצד ליצור תקשורת נכונה ואפקטיבית עם מגוון תלמידים. הקורס סדנאי ומשלב לימוד ותירגול.
סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90005400 | כהן אסתר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90005400 | כהן אסתר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90005400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקוס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד...ברוכים כל הבאים

סוג שיעור שעור
קוד קורס 26011401
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס: תְּפִיסוֹת עוֹלָם עֶרְכִּיוֹת וְחִנּוּכִיוֹת בְּפַרְשָׁנוּת הרשר הירש לתורה, יעסוק בתפיסות חינוכיות וערכיות העולות מפרשנות המקרא באירופה במאה ה-19 שנכתבו כתגובה לתמורות שעברה הקהילה היהודית באירופה בעקבות הנהגת האמנציפציה באירופה. אנו נתמקד בפירושו של הרשר הירש לתורה אך נציץ גם לפירושים אחרים לתורה שנכתבו במאה ה-19.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 72008506
מורה דר פריד דינה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס  $$בקורס זה נלמד לכתוב ולהרכיב את הפרקים השונים של העבודה תוך התמקדות בנושא המחקר. לימוד זה יכלול עבודה אקדמאית, כתיבה לפי הAPA, לימוד קריאה והבנה של מאמרים אקדמאים, והרכבה של כל המרכיבים הללו לכדי עבודה מובנת ומאורגנת לפי הכללים הנדרשים.
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90026400
מורה מאיר אילנה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 13:30
שעת סיום 14:15
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור לימוד עצמי מונחה

+  זוגיות - אחאות והורות בספר בראשית | 90005200 | דר אדמנית בלהה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90005200 | דר אדמנית בלהה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90005200
מורה דר אדמנית בלהה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ספר בראשית מביא מגוון של סוגיות משפחתיות בהיבטים של זוגיות, הורות ויחסי אחים. הקורס יתמקד בלימוד פרשיות הנוגעות ליחסים בין בני המשפחה, קשיים והתמודדות.

סוג שיעור שעור

+  משנתו החינוכית של הרב שגר | 24001600 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 24001600 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24001600
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בלימוד דברי אחת מהדמויות היצירתיות והמקוריות שקמו בארץ לציבור הדתי לאומי בשנים האחרונות. נחשף להגות שעניינה התמודדות דתית נוקבת וככזו היא עוסקת בשאלות של היחס בין השפה הדתית ובין הממשות$$ שאלת הכנות הדתית$$ מקומה של האידיאולוגיה בהוויה הדתית ועוד הרבה. הגות זו מנהלת דיאלוג פורה עם הפילוסופיה שאפיינה את העולם המודרני ובמיוחד עם ההגות הפוסט מודרנית. 
סוג שיעור שעור

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90033600
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נוירופדגוגיה

כיצד מתרחשת למידה במוח האנושי? מה ניתן ללמוד ממחקרי המוח העדכניים על תהליכי תפיסה ולמידה? בקורס הזה נכיר את המנגנונים העצביים המעורבים בתהליכי למידה. נלמד על תאי עצב ורשתות עצביות, ונבין כיצד הלמידה מייצרת קשרים חדשים במוח. נתבונן במושגים כמו זיכרון, תפיסה, קשב והתפתחות קוגניטיבית מנקודות המבט של מדעי המוח ונכיר כלים יישומיים לשימוש בהוראה ונכיר כלים יישומיים לשימוש בהוראה.  

 
.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90012805
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד וניישם את השימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד) המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים.
~

סוג שיעור שעור

+  המשפחה בעידן של תמורות | 90005900 | דר אדמנית בלהה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90005900 | דר אדמנית בלהה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90005900
מורה דר אדמנית בלהה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת השינויים העוברים על החברה המודרנית בתחום המשפחתי. הבנת הקשיים הכרוכים במורכבות של הקמת משפחה, ביצירת קשר זוגי והתמדתו ובהשתתפות שוויונית בתפקוד היומיומי של הבית. התייחסות לסוגיות ייחודיות של הציבור הדתי.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013103
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
 עיקר הקורס הוא התנסות בתהליכי חקר וכתיבה אקדמית. לאחר סקירת הנושא נלמד להכיר מאמר מדעי, את מבנהו וחלקיו. נקביל למבנה העבודה הסמינריונית. נגדיר נושא למחקר, שאלת מחקר ומשתנים. נכיר את מאגרי המידע ונעשה בהם שימוש. נקרא קריאה ביקורתית ונבחין בין עיקר לטפל. נלמד ליצור ראשי פרקים מתוך הידע שצברנו, למזג בין מקורות. נכיר כלי מחקר ונעשה שימוש באחד מהם. נכתוב פרק תוצאות ונעבור לדיון. נלמד וניישם כללי כתיבה אקדמית ונכתוב עבודה סמינריונית תוך טיפוח ושמירה על שימוש בשפה עברית תקינה
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90012803
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד וניישם את השימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד) המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים.
~

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90003300
מורה בוכהולץ אילן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול ראיון ושיחה אישית. הסדנא תשלב משחקי תפקידים ,דיון קבוצתי ולימוד של כלים ומושגים. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90012802
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד וניישם את השימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד) המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים.
~

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90010000
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בירושלים מראשית המאה העשרים ועד ימינו בגישות שונות של סופרים, הוגים ואנשי ציבור אל העיר ובהשלכות אקטואליות שלהן.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 72008504
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90013100
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים תאורטיים ופרקטיים לעבודתם הערכית והמוסרית במערכת החינוך לשם פיתוח עולם המושגים הערכי שלהם ושל תלמידיהם לעתיד. במהלך הקורס נדון בלגיטימיות שלנו כמחנכים להקנות ולחנך לערכים. נלמד אודות מערכות ערכים מורכבות ועל האופן שבו מערכות הערכים מבטאות השקפות, אמונות ודעות. נכיר מקרוב מערכות ערכים של סטודנטים להוראה תוך אינטרוספקציה לעולם ערכים הפנימי של כל אחד מאיתנו. נכיר את עולם הערכים המוסריים וייחודם.
קורס זה הנו קורס סמינריון ולכן נקדיש זמן ללמידה של יסודות הכתיבה האקדמית על בוריין. את הסמסטר השני נקדיש לכתיבת העבודה תוך ליווי אישי וקבוצתי של המרצה. הסטודנטים יכתבו עבודות מחקר תוך שימוש במתודולוגיות שונות: איכותניות, כמותניות ועיוניות המשלבות עיון במקורות חזל – לפי בחירתם האישית.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90015400
מורה סולומון מברהטו
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במסגרת הקורס נלמד על המסורת ועל התרבות והמנהגים הייחודים של יהודי אתיופיה, ננתח את האתגרים שעומדים בפני עולי אתיופיה מול המקובל בארץ, ונציע דרכי התמודדות עם האתגרים הנצבים בנושאים אלו , מתוך חוזקה וצדקת דרכה של הקהילה.

סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90000102 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000102
מורה הרב גיגי ברוך
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיוב של ושיננתם לבניך והתפיסה בחזל האומרת כי תלמידיםקרויים בנים מלמדת אותנו כי המעשה החינוכי הינו אתגר יהודי ואנושי בסיסי. אתגרהמחייב אחריות מקסימלית כלפי הדורות הבאים. בקורס מחשבת החינוך היהודי נעסוקבהבנת אתגר זה ובפיתוח מסוגלות חינוכית. בין השאלות שנדון בהם במהלך הקורס יהיואתגרי היסוד של החינוך היהודי- ייעוד האדם, תפיסות יסוד בחינוך לעבודת ה, ייעודושל עם ישראל, חינוך יהודי במציאות משתנה ועוד. נעמוד על גישות המגוונות לשאלות אלוכפי שבאות לידי ביטוי בתפיסותיהם של חכמי הדורות. 

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90012807
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד וניישם את השימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד) המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים.
~

סוג שיעור שעור

+  עקרונות בתוכניות לימודים | 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90009700
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

על מנת להוביל את הפדגוגיה בבית הספר על המורה לשלוט בתכני ההוראה. מציאות זו אפשרית על ידי הכרות מעמיקה של המורה עם תחום תוכניות הלימודים. במסגרת הקורס נכיר את תוכניות הלימודים בתחומי ההתמחות השונים ונלמד להפיק מהם אופני ההוראה הנדרשים לעבודת המורה, מבחינת תכנון לימודים שנתי, מטרות השיעור ויעדיו, עזרים ואמצעי הוראה רלוונטים ועוד.

סוג שיעור שעור

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90018306
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף. כל זאת לצד היכרות עם כלי הערכה שונים לעבודת המורה לרבות הערכה חלופית, הערכה עצמית והערכת עמיתים. בשיעור נדון אודות סוגיות הערכה מהותיות המעסיקות את השיח החינוכי כמו סוגיית המיצב. 
סוג שיעור שעור

+  תולדות החינוך במדינת ישראל | 90013200 | דר צמרת צבי | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90013200 | דר צמרת צבי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90013200
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ידון בתולדות החינוך במדינת ישראל

מעת הקמתה עד ימינו.

יודגשו הזרמים החינוכיים השונים בימי המדינההראשונים,

העלייה הגדולה והכפייה האנטי דתית באותם ימים

ויובלטו המאבקים בין השמאל לימין ובעיקר המאבקיםבשמאל.

מאוחר יותר תודגש הרפורמה בחינוך ויודגשו החינוךבעיירות הפיתוח והפערים הבינעדתיים.

השיעור ינתח את טביעת האצבעות של כמה שריםמרכזיים – ובראשם דינור, ארן, המר ורובינשטיין –

ויעסוק בשאלות יסוד של החינוך בישראל בראשית המאהה-21 ולקראת עתיד. 

סוג שיעור שעור

+  חינוך מיני | 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90012601
מורה דר דבו יוכבד
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס הזה נלמד על מיניות ויהדות. מה זה מיניות, מה יש ליהדות להגיד על מיניות ומהיא התפתחות מינית נורמטיבית. נלמד גם מהם הקשיים איתם מתמודד המתבגר הדתי ואת הדילמות והקונפליקטים הקיימים סביב החיבור בין יהדות ומיניות. נלמד גישות שונות בעולם הרוח היהודי לנושא המיניות. התלמידה תרכש כלים ושפה המאפשרת שיח בינה לבין תלמידות בנושאים הקשורים למיניות.
סוג שיעור שעור

קורסים ביום ב

 

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012800 | הרבנד יוני | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90012800 | הרבנד יוני | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012800
מורה הרבנד יוני
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000602 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90000602 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000602
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 72000203
מורה שוורץ יעל
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

סוג שיעור שעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד - הסבה | 72000205 | פרידמן רושי (רות) | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72000205 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72000205
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 72000202
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו, נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית. בנוסף, נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים, שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית .

סוג שיעור שעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000200 | דר וקס רון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000200 | דר וקס רון | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000200
מורה דר וקס רון
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90003401
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

סוג שיעור שעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת- רגב | 90012808 | הרבנד יוני | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90012808 | הרבנד יוני | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012808
מורה הרבנד יוני
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

סוג שיעור שעור

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001605 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90001605 | דר ספראי מרדכי | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90001605
מורה דר ספראי מרדכי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יקנה מושגי יסוד בסוציולוגיה חינוכית. הדיון יתמקד בתהליך החיברות המתבצע בחיק המשפחה ובבית הספר. ייבחנו היחסים בין שני סוכני חיברות אלה.

סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000106 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000106 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000106
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס היא לדגום מתוך מקורות מחשבה מגוונים, התייחסות לכמה שאלות המלוות את העבודה החינוכית. החל מהתוודעות לדילמות ולשאלות ערכיותשמלוות את החינוך היהודי בשנים האחרונות. נבקש להעלות למודעות את אופיה של העבודה החינוכית,הגדרת מטרתה והדרכים להשיגה. זאת נעשה באמצעות עיון ולימוד מקורות במספר סוגיותיסודיות העוסקים בשאלות חינוכיות. ולבסוף ייעשה נסיון לחיבור בין מחשבת החינוך שהיאביסודה תיאורטית, ובין שאלות מעשיות בעבודה החינוכית. 
סוג שיעור שעור
קוד קורס 72001200
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נכיר את כל אופציות השילוב של הילד בעל צרכים מיוחדים במסגרות השונות. נדון את סוגיות השילוב, נכיר את החוק ונלמד לעומק את תפקיד הצוות החינוכי להצלחת השילוב. מטרת הקורס הינה להכין את איש החינוך לאתגר השילוב בכל המובנים ונתייחס לפן של ההורים, של המערכת, של הילד, של הצוות המשלב ושל הצוות הטיפולי.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 72001205
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה  ניחשף לגישות ותפיסות ביחס לשילוב החריג בחברה בכלל והתלמידים בעצמ בחינוך בפרט. נכיר את התהליכים ואת ציוני הדרך בחקיקת ויישום השילוב בארץ ובעולם. נלמד להכיר  את מבנה מערכת החינוך המיוחד בישראל, אפשרויות השילוב השונות והשירותים הניתנים במסגרת חוק החינוך המיוחד. נעסוק בכלי ובאופנים השונים להגדרת לקויות, חריגויות וצרכים מיוחדים. במהלך הקורס נעסוק מעט במאפיינים ובהגדרות של לקויות, חריגויות ומוגבלויות שונות ודרכי הטיפול וההתמודדות עימן.
סוג שיעור שעור

+  אינטליגנציה רגשית | 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90006500
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהכרת היסודות שלהאינטליגנציה הרגשית , ושימוש מושכל בתובנות אלו במערכת החינוך. הקורס יעסוק במושגים כללים של אינטליגנציה רגשית תוך הקבלת מושגים אלו למקורות הידע של התרבותהיהודית. בנוסף להעצמה האישית של המחנך (-משתתפי הקורס) נעסוק בשאלה כיצד ניתןלהעביר את התהליך לתלמידים. משתתפי הקורס יתרגלו תרגום של יסודות האינטליגנציההרגשית לתהליך מעשי להעברה לתלמידים. הקורס הינו סדנאי – המשלב תהליך לימודי עם סדנה מעשית.

סוג שיעור שעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000501 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90000501 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדם ובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדון בתיאוריות השונות על האישיות., תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעת מנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרת החינוכית.

סוג שיעור שעור

+  כלים ללמידה אקדמית | 90004600 | דוויק הדס | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90004600 | דוויק הדס | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90004600
מורה דוויק הדס
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מיועד לתלמידי מרכז התמיכה. בקורס נעסוק בכלים מעשיים ללמידה באקדמיה. בין הנושאים נעסוק בהכרת סגנון הלמידה האישי, ניהול זמן, קריאת וסיכום מאמר אקדמי, התנהלות בזמן מבחן ועוד.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90010600
מורה הרב דר בן דוד רונן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד על התפתחות המחשבה המערבית מהעת העתיקה עד לשיח הפוסטמודרני. נבין את יסודות שדה השיח בן זמננו ונלבן את האתגר החינוכי והדתי מול שדה שיח זה. ננסה להציע מתווה חינוכי דתי רלוונטי במציאות בת זמננו

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90014000
מורה דנציגר תומר
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוכשרו הסטודנטים להוראת תרבות יהודית ישראלית בחינוך הממלכתי, תוך הדגשת דרכי הוראה ייחודיות ופיתוח מיומנות באוריינות טקסטואלית וקריאה ביקורתית. הקורס מלווה בהתנסויות להוראה יצירתית בשילוב קולנוע, מוזיקה ועוד המתאימים כל מי שרוצה להיות מורה בכלל ומורה בבית ספר ממלכתי בפרט.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90009603
מורה קורניץ מיכל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס חשיפה לתכנית לפלף - בקורס נתוודע לשפת קשב אישית ובין אישית ויצירת מרחב מאפשר ומזמין לשיח כנה. במהלך הקורס נחשף למספר סדנאות בלתי מילוליות כגון אומנות ותנועה, אשר יורחבו בהמשך השנה לאלו שיבחרו להמשיך במסלול זה.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90009604
מורה נוימן טל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90005000
מורה עציון נעמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס סמיסטריאלי המהווה חלק מתכנית תלם- תכנית יחודית להכשרת מחנכות.בקורס נעסוק באספקטים שונים של ניהול כיתה, אקלים כיתה, עבודה מול ריבוי גורמים, וכן בניתוח מצבים העולים מתוך תצפית בעבודת מחנכת במסגרת ההכשרה המעשית.
סוג שיעור שעור

+  לימוד תורה בחבורה - לפלפ | 90010400 | פרומן יוסי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90010400 | פרומן יוסי | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90010400
מורה פרומן יוסי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 658003100
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהפיכת המחשוב, התקשורת והאינטרנט - מחוללת מציאות חיים חדשה. באמצעות האינטרנט משאב המידע של כל אחד מאתנו הוא אינסופי. הרשתות החברתיות חיברו את כולנו לרשת חברתית חובקת עולם. מציאות זו מעמידה בפנינו אתגר ערכי חינוכי המחייב הערכות חינוכית חדשה. בקורס נעסוק באתגר החינוכי החדש ונלמד כיצד ניתן להפוך מציאות חדשה זו לעוצמה ערכית וחינוכית.

סוג שיעור שעור

+  התמודדות עם למידה אקדמית | 90004200 | עמר אילן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90004200 | עמר אילן | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90004200
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס סדנאי של מומחים מקצועיים - בנושא למידה אקדמית גבוהה והכנה להוראה בכיתה

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90026100
מורה אוליאל שמאי אסתר
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוכשרו הסטודנטיםלהוראת תרבות יהודית ישראלית בחינוך הממלכתי, תוך הדגשת דרכי הוראה ייחודיותופיתוח מיומנות באוריינות טקסטואלית וקריאה ביקורתית. במהלך הקורס נרחיב להבנהמעמיקה יותר של תולדות השסע החילוני - דתי במדינת ישראל והשלכותיו על עולם הערכיםהחינוכי והכללי של המגזרים השונים. הקורס מלווה בהתנסויות להוראה יצירתית בשילובקולנוע, מוזיקה ועוד המתאימים כל מי שרוצה להיות מורה בכלל ומורה בבית ספר ממלכתיבפרט.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90000201
מורה הרב וילק שלמה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד על יסודות הפילוסופיה של החינוך, החל מימי יוון ועד ימינו אלה, נשווה רעיונות ואמונות, ונעסוק בסוגיות היסוד החינוכיות ובגישות חינוכיות שונות בעולם.
סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000104 | הרב רחמני הלל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90000104 | הרב רחמני הלל | סמסטר א | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000104
מורה הרב רחמני הלל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור נלמד כיצד ההוגים שלנו במשך הדורות נתנו לנו דרכים והדרכות לפיתוח נפש האדם ולימדו אותנו כיצד יכול האדם להתעלות ולהתקרב אל מטרתו בעולם.
סוג שיעור שעור

+  תקשורת בינאישית | 90008200 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90008200 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90008200
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בלימוד ובתרגול יסודות התקשורת הבין-אישית המהווים את אחד המרכיבים של האינטליגנציה הרגשית. נתמקד בסיטואציות של מפגש מצומצם משתתפים - ראיון, שיחה אישית. במהלך הקורס נכיר את סגנונות תקשורת שונים של אנשים ונלמד כיצד ליצור תקשורת נכונה ואפקטיבית עם מגוון תלמידים. הקורס סדנאי ומשלב לימוד ותירגול.

סוג שיעור שעור

+  סטטיסטיקה ושיטות מחקר | 90001309 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90001309 | דר ספראי מרדכי | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90001309
מורה דר ספראי מרדכי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מקנה מושגי יסוד במחקר כמותי ובסטטיסטיקה תוך התמקדות בהקשר החינוכי. היכולת להבין ניתוחים סטטיסטיים ולבצעם הופכת להיות קריטית בעידן מהפכת המידע בחינוך. מטרת הקורס הוא להקנות לסטודנטים יכולת להבין מחקרים כמותיים בדגש על תחום החינוך, ולבצע ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים באופן עצמאי על נתונים הקשורים לעשיה החינוכית בכיתה, בבית הספר ובמערכת החינוך (הערכת הישגים, מבחנים ארציים ובינלאומיים, שאלוני אקלים ומשובים ועוד).
סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי - רגב שנה א | 90000100 | הרב וילק שלמה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90000100 | הרב וילק שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000100
מורה הרב וילק שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד כמה מסוגיות היסוד בחינוך היהודי, החל מימי חזל ועד ימינו. נלמד על השינויים שחלו במחשבה החינוכית, ונשווה זרמים שונים בעולם היהודי. בין השאר נעסוק בגישות חינוכיות שונות לסוגיות יסוד במחשבת ישראל. 
סוג שיעור שעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד א | 72011206 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72011206 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72011206
מורה רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 72011207
מורה שוורץ יעל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד א | 72011208 | גלינסקי אפרת | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72011208 | גלינסקי אפרת | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72011208
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו, נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית. בנוסף, נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים, שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית . 
סוג שיעור שעור
קוד קורס 72011209
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90010800
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מציאות החיים החדשה בה חיים כולנו - מציאות בה הטכנולוגיה משנה את סביבת החיים הקיומית של כולנו, משנה ומעצימה את אתגרי החינוך. גיל ההתבגרות תופס נפח עוצמתי ומשמעותי יותר. המסגרות המסורתיות: משפחה, מערכת החינוך, החברה הקהילתית והמחויבות הדתית מוצאות את עצמן מאותגרות מאוד במציאות זו. בעידן של שבירת הכלים, פוגשים המחכנכים כלים שבורים - בקורס נכיר את האור הבוקע מהכלים השבורים תוך הבנת האתגר החינוכי העכשווי לעומק. מתוך הבנה זו נגבש כיוונים חינוכיים שיאפשרו לנו לפתח את הליווי החינוכי המותאם למציאות החדשה.

סוג שיעור שעור

קורסים ביום ג

 

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90015200
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יושם דגש ומיקוד על היקף בעיית האלימות במערכת החינוך. נושא אלימות במערכת החינוך יילמד, בהתייחס למאפיינים אישיותיים, פסיכולוגיים של האדם, ושל הסביבה בה חי הפרט. בד בבד, יוצגו מגוון פתרונות הקיימים לשם התמודדות עם בעיית האלימות במערכת החינוך.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013107
מורה דר קאים זאב
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך , ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 72008509
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלך הקורס יכתבו הסטודנטיות עבודה סמינריונית בנושא יחסי מורה תלמיד. הקורס יתנהל בשני רבדים מקבילים: רכישה ושימוש במיומנויות. יוקנו מיומנויות: כתיבה אקדמית כדג מיזוג טקסטים, כתיבה טיעונית,  חיפוש במקורות מידע, כתיבת ביבליוגרפיה. ילמדו חלקי המאמר המדעי במחקר האמפירי. נתרגל בצוותא את הנלמד באמצעות כתיבת פרק ראשון בעבודה. במקביל, תבחר כל סטודנטית נושא ספציפי מהתחום ותתנסה בביצוע וכתיבת מחקר.

סוג שיעור סמינריון

+  פסיכולוגיה חיובית | 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90009500
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס

סוג שיעור שעור
קוד קורס 72008508
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הלימוד בקורס יקנה כלים לכל שלבי כתיבת העבודה הסמינריונית כגון: כללי כתיבת הרקע התיאורטי, ניהול מחקר איכותני, כתיבת הממצאים ודיון. המרצה תספק ליווי צמוד בכל שלבי העבודה למן בחירת הנושא ועד הגשת העבודה המוגמרת. הקורס יילמד בסימסטר ב ובחמישה ימים מרוכזים בחופשת הקיץ. 
סוג שיעור סמינריון ומרוכז

+  מצוינות בחינוך | 90010700 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90010700 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90010700
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מערכת החינוך חרתה על דגלה להעלות את מצוינות התלמיד בכדי לסייע לו להתמודד עם השינויים הטכנולוגיים, החברתיים והמנטליים במאה ה-21. בקורס נגדיר מהי מצוינות בחינוך, וכיצד ניתן לפתח ולהנחיל אותה בקרב כל אחד מתלמידנו, ואף בנו- כאנשי חינוך!

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000900 | גרשוני ראות | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90000900 | גרשוני ראות | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000900
מורה גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בלשון בכיתות ז – יא. במהלך הקורס נכיראת התחומים השונים שאליהם מתייחסת תכנית הלימודים ונעסוק בדרכי ההוראה של המקצועבתחומי הלימוד השונים. הבנה והבעה, תחביר ותורת הצורות.

סוג שיעור שעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000502 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000502 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000502
מורה דר כהאן שמעון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדם ובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדון בתיאוריות השונות על האישיות., תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעת מנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרת החינוכית.

סוג שיעור שעור

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001602 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90001602 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90001602
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הסוציולוגיה עוסקת בחקר החברה ובמקומו של היחיד בתוכה. חלקו הראשון של קורס זה יקנה מושגי יסוד בסוציולוגיה ויחשוף את הלומדים לגישות ולזרמים המרכזיים בסוציולוגיה. החלק השני והמרכזי של הקורס יתמקד ביישומים של המושגים והתובנות הסוציולוגיות במערכת החינוך. דגש מיוחד ינתן לסוגיות של חיברות (סוציאליזציה), הביטויים החינוכיים וכלי ההתמודדות עם אתגרים של אי שיוויון ושונות חברתית בכיתה ובמערכת החינוך, מגדר במערכת החינוך, קבוצות ומגמות בחברה הישראלית והשתקפותן בעשיה החינוכית, אתגרי החינוך הדתי מפרספקטיבה סוציולוגית  ועוד.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90003301
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול ראיון ושיחה אישית. הסדנא תשלב משחקי תפקידים ,דיון קבוצתי ולימוד של כלים ומושגים. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.

סוג שיעור סדנה

+  העצמת המורה | 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90024100
מורה דר שטיין עינת
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס היא להפגיש את המשתתפים עם תחום ההעצמה, וחשיבותו בהקשר להוראה. הסטודנטים יכירו - הן תיאורטית והן באופן חוויתי - היבטים שונים המשפיעים על ההעצמה, ומושפעים ממנה. בקורס נתייחס בעיקר להיבטים הקשורים בהעצמה של המורה עצמו, אך גם להיבטים הקשורים באופן בו מורה יכול לתרום להעצמת תלמידיו והוריהם. זאת, תוך התייחסות לתכנים שונים הקשורים בתהליכים רגשיים בהוראה ולמידה (כמו שחיקת הסמכות, התמודדות עם עלבון), והכרה ותרגול של מיומנויות רלוונטיות.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90012804
מורה קרופל רחל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

יותר ויותר בתי ספר משופעים כיום באמצעים וכלים טכנולוגיים, כיתות חכמות וכיתות ניידים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90025500
מורה יששכר שולמית
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית-ב | 90001500 | רוס אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90001500 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90001500
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90012200
מורה ירחי צילה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב. מחד, ההיכרות עם תכנית הלימודים החדשה תיתן להם מבט על בלימודי המתמטיקה בחטב. מאידך הטיפול המעמיק במספר נושאים ייתן כלים להתמודדות עם דרכי הוראת מושגים מתמטיים ופיתוח מיומנויות חשיבה.

סוג שיעור שעור

+  ניהול כיתה | 90012700 | ינאי עמרם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012700 | ינאי עמרם | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012700
מורה ינאי עמרם
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים: קביעת הדרישות מן התלמידים ואופן הצגתן, פתיחת שנת הלימודים, עריכת מבחנים, קשר עם גורמים נוספים (הנהלה, מורים, הורים, צוות מקצועי וכד), ענייני משמעת.

סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000107 | הרב רחמני הלל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000107 | הרב רחמני הלל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000107
מורה הרב רחמני הלל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור נלמד כיצד ההוגים שלנו נתנו לנו  במשך הדורות דרכים והדרכות לפיתוח נפש האדם ולימדו אותנו כיצד יכול האדם להתעלות ולהתקרב אל מטרתו בעולם.
סוג שיעור שעור

+  זהות יהודית בעולם משתנה - גוונים | 90024300 | דר הרבתר דוד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90024300 | דר הרבתר דוד | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90024300
מורה דר הרבתר דוד
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיכרות ובמפגש עם מגוון רחב של זהויות יהודיות הקיימות בחברה הישראלית היום, כגון זהות יהודית חילונית, מסורתית, רוסית, אתיופית, קונסרבטיבית ועוד. היכרות זו תיעשה בעזרת ניתוח ודיון של מאמרים, קטעי קולנוע, שירים, טקסים ושיחות מפי נציגים שונים. הקורס יעודד חשיבה ורפלקסיה אישית ויטפח את היכולת לכבד ולהכיל זהויות יהודיות שונות.
סוג שיעור שעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000507 | ברניג מיכה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90000507 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000507
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדם ובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדון בתיאוריות השונות על האישיות., תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעת מנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרת החינוכית.

סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000603 | ברניג מיכה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90000603 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000603
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

גיל ההתבגרות הוא תקופה של שינויים פיזיים, קוגניטיביים ונפשיים משמעותיים ביותר המשפיעים על המתבגר וסביבתו. הקורס יעסוק בתיאוריות פסיכולוגיות המנסות להסביר שינויים אלה ואת השלכותיהם. הקורס גם יעסוק בקשיים מיוחדים שגיל זה מזמן כגון הפרעות אכילה ושימוש בסמים.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 72008510
מורה דר בר דוד אוהד
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסמינריון המחקר תלמידי החוג לחינוך המיוחד יחקרו נושא בחירה באופן עצמאי. מטרות הסמינר הן:

* למידה של נושא המחקר הנבחר

* הכרה ראשונית עם הספרות המקצועית בנושא

* ביצוע מחקר עצמאי, בעזרת ניסוי מבוקר

* כתיבת דוח מחקרי על פי כללי הכתיבה המדעית

סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ד

 

+  סדנאות מתחלפות - לפלפ | 90014500 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 11:45 - 13:00

| 90014500 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום ד | שעה 11:45 - 13:00
קוד קורס 90014500
מורה קורניץ מיכל
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 11:45
שעת סיום 13:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הסמסטר נתנסה בסדאות לא מילוליות על מנת להרחיב את כלי התקשורת והשיח האישי והבין אישי. ולפתח יכולת תקשורת לא מילולית. בין הסדנאות: תנועה, אומנות, דרמה ומוזיקה.

סוג שיעור סדנה

+  הטמעת השפה בפדגוגיה - לפלפ | 90028900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 13:00 - 14:30

| 90028900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום ד | שעה 13:00 - 14:30
קוד קורס 90028900
מורה קורניץ מיכל
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 13:00
שעת סיום 14:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס הטמעת השפה בתכנית לפלף - סדנא בה נעמיק את שפת הקשב האישית והבין אישית תוך יצירת חבורה כנה וקרובה. במהלך הקורס נצעד צעד נוסף פנימה בכלים שונים מתחום הרוח והיצירה. 
סוג שיעור סדנה

+  שאלות יסוד בהוראה- לפלף | 90002006 | דר וקס רון | סמסטר ב | 14:45 - 16:00

| 90002006 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ד | שעה 14:45 - 16:00
קוד קורס 90002006
מורה דר וקס רון
יום ד
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:45
שעת סיום 16:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 90013300
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק באתגרים החדשים שניצבים בפני מחנכי הבת בעידן המודרני. בשיעור נבחן את השינויים בתהליכי ההבניה החברתית של הבת תוך התייחסות למחזור החיים של האישה: לידת הבת, התבגרות, בת מצווה ,חתונה ועוד. נעסוק בתרומתו ובנזקיו של הפמיניזם לאופן .גידולה וחינוכה של הבת בחינוך היהודי- אורתודוכסי. תיבחן השפעת הפמיניזם על מצוות ותפקידים שהמקורות ייעדו בעיקר לגברים. כגון: תלמוד תורה, תפקוד בבית הכנסת, והנהגה ציבורית. ננתח את המקורות הקלאסיים ונדון בהצעות בנות זמננו לגישור על הפערים. 
סוג שיעור שעור

+  פיתוח חשיבה ויצירתיות בלמידה | 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90030900
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה ללומדות כלים לפיתוח רמות חשיבה גבוהות בשיעור. הקורס יישא אופי סדנאי של תרגול המיומנויות השונות בתהליך הלמידה. דגש מיוחד יינתן לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כאמצעי לפיתוח יצירתיות אצל התלמידים. הקורס אינו מיועד למי שעשתה את הקורס המקוון מנהיגות חינוכית.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013108
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נעסוק במפגש בין עולם המדיה העכשווי לבין המרחב החינוכי, בקונפליקטים ובדילמות שמפגש זה מעורר. דגש מיוחד ינתן לרשתות החברתיות וליחסים המורכבים של מורים-תלמידים, מורים-הורים ומורים-מורים במרחב המקוון - בווטסאפ, בפייסבוק, ובערוצים מקוונים אחרים. במקביל, נועד הקורס להקנות ידע בסיסי לביצוע מחקר אמפירי או עיוני וללוות בשלבי המחקר והכתיבה של העבודה הסמינריונית – עד להגשתה. 
בחלקו הראשון של הקורס (סמסטר א) נתמקד בשני כיוונים מרכזיים: (א) לימוד עיוני ודיון חינוכי בסוגיות התוכן של הקורס שצוינו לעיל$$ (ב) לימוד יסודי של מחקר וכתיבה אקדמית: מבנה מאמר מחקרי ומרכיבי העבודה האקדמית, סוגי המחקר, איסוף חומר רקע תיאורטי, מתודולוגיה ואסטרטגיות לאיסוף נתונים, ניסוח שאלות המחקר, יסודות הכתיבה האקדמית וכללי האיזכורים הביבליוגרפיים. במהלך הסמסטר יבחרו התלמידים את נושא עבודתם ויגישו מטלות בהתאם לתהליך כתיבת העבודה, כולל פרזנטציה בכיתה. 
חלקו השני של הקורס (סמסטר ב) יוקדש להנחיה קבוצתית (בהתאם למתודולוגיות המחקר שנבחרו על ידי הסטודנטים) ולהנחיה אישית לקראת הגשת העבודה הסמינריונית.

סוג שיעור סמינריון

+  ניהול דיון בכיתה | 90016300 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90016300 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90016300
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יפרוס את הדיון - שיח ככלי הוראה ולמידה. נכיר דגמי שיח שונים בהוראה ואת תרומתם לתהליך הלימודי והחינוכי של הלומד. באמצעות דגמים אלה נכיר את התהליך המקדים לדיון בכיתה אצל המורה, כמנהל השיח החינוכי. ואת הדיון בנושא בשדה החינוכי.
~

סוג שיעור שעור

+  חינוך חברתי | 90009300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90009300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90009300
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק במאפייניו של החינוך הבלתי פורמאלי, מגבלותיו ויתרונותיו. בשיעורים תיחשפנה התלמידות למעגלי הפעילויות השונים של החינוך החברתי. הקורס יישא אופי סדנאי של תרגול והכנת יחידות שונות כגון: מרכז למידה, משפט ציבורי, סמינריון, סיור לימודי ועוד. 
סוג שיעור שעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000101 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000101 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000101
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס היא ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי בעקבות לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודנה (חטיבה שניה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית). פרספטיבה זו תעוזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידיאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד פיתוח חשיבה חינוכית המתבססת על מקורות ועל גישות פילוסופיות.
סוג שיעור שעור

+  אגדות ילדים ומשמעותן הפילוסופית | 90024400 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90024400 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024400
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס  אגדות ילדים ומשמעותן הפילוסופית

 

עליזה בארץ הפלאות, עצבעוני, היפהפיה הנרדמת, הנסיך הקטן, החתול במגפיים ואגדות רבות אחרות נחשבות בדרך כלל לסיפוריםהמסופרים לילדים קטנים בלבד.

ברם, לסיפורים אלו, הוצעו משעויות נוספות, כמו למשל הצעות הפרשניות של ברונו בטלהיים רובן ככולן בתחוםהפסיכו-אנליטי.

בקורס הזה נעמוד על המשמעויות הפילוסופיות של מספר אגדות. לשם כך נעיין תחילה בשני סיפורים מיתולוגיים: האיליאדה והאודיסאה להומרוס,והתיאוגוניה להזיאודוס. נראה כיצד מיתוסים אלו השפיעו על ועיצבו את הגותם של אפלטון ואריסטו, וכיצד הפילוסופיה של כל אחד מהם השפיעה על עיצובן של אגדות ילדים רבות.  בשלב זה ננסה לחשוף את הרבדים הפילוסופיים של הסיפורים הבאים: עליזה בארץ הפלאות$$ החתול במגפיים$$ היפהפיה הנרדמת$$ הנסיך הקטן ועוד אגדות ככל שיתיר לנו הזמן. 
 
סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90016100 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90016100
מורה פרינס מלר רבקה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מקנה לסטודנט כלים פדגוגיים מגוונים להוראת התקשורת באמצעות אסטרגיות הוראה שונות הנלמדות ומיושמות בפועל בכיתה . כמו כן נחשף התלמיד לתוכניות הלימוד השונות בתקשורת ( בחטב ובחטיבות הבינים), פילמוגרפיה, ספרות מקצועית ומקורות מידע מודפסים ומקוונים להוראת התחום. במחצית ב, מתנסה הסטודנט ( באמצעות הכלים שרכש) בהכנת מערך שיעור, כתיבת מרכז למידה ומטלות נוספות המכשירות אותו לעבודה בפועל.

סוג שיעור שעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000203 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000203 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000203
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סוג שיעור שעור

+  הומור חינוך ותעשיית הבידור | 90020900 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90020900 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90020900
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מה גורם לנו לצחוק? למה יותר כיף לצחוק בקבוצה? מדוע תוכניות הבידור הן בעלות הרייטינג הגבוה ביותר בטלוויזיה? ואיך כל זה קשור לעבודה שלנו כמורים?
בקורס זה נלמד את התיאוריות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות המרכזיות בניסיון להבין את תופעת ההומור האנושי, ננתח את הכוח החברתי של ההומור ואת המקום שההומור תופס במדיה ובמרחב החברתי והתרבותי של בני הנוער. 
במוקד הקורס נתעניין בעבודתו של המורה בהקשרים אלה: התמודדות עם תופעות לעג והשפלות, רתימת ההומור לגיבוש הקבוצה וחשיבות ההומור ושילובו בחינוך ובהוראה.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90031000
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה ההבדל בין ההו̇רוּת להוראה? באלו אופנים הם מתנהלים בצורה זהה, ומדוע אנו בכל זאת רואים הבדל כה גדול ביניהם? כיצד הילדוּת שאנו חווינו משפיעה על סגנון ההורות וההוראה שלנו? אלו גישות מהפכניות טלטלו את עולם ההורוּת במהלך הדורות האחרונים של ההיסטוריה האנושית, והאם הייתה להן השפעה דומה על תחום ההוראה והחינוך?

בשאלות מהותיות אלו, שבוחנות את הגישות המרכזיות בתחום ההורות וההוראה, ואת מקומה המיוחד של ההורוּת – כלומר, הדאגה לצאצאים ולדור הבא – בתרבות האנושית, נעסוק בהרחבה במסגרת הקורס. הקורס יתנהל כשילוב של ידע תיאורטי וסדנה חווייתית, שבה ננתח את התפיסות והתובנות שאנו נושאים עמנו מילדותינו אל עיצוב אישיותנו כהורים וכמורים, תוך שימוש במגוון רחב של כלים וחומרים (היכרות עם הספרות המקצועית המרכזית בתחום, ניתוח תתי-משמעויות בספרות ובקולנוע, ועיבוד משמעותי ואישי של חוויות הילדוּת וההו̇רוּת). 

סוג שיעור שעור

+  למידה בכיתה מזוית קולנועית | 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90011100
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השפה האור-קולית הולכת ותופסת בעידן הנוכחי את מקומה של השפה המילולית. למידה בכיתה מהזווית הקולנועית הינה סדנא מעשית, המבקשת להכשיר את מורי העתיד לשימוש פדגוגי אפקטיבי במדיום זה. במרכזה של הסדנא, התנסות פרקטית של הסטודנטים בשילוב סרטים במהלך ההוראה. לצד זאת יכירו הסטודנטים את התיאוריות העוסקות בתרומת השימוש בסרטים לתהליכי למידה, וייפגשו עם מתודות שונות לשילוב קולנוע בהוראה.
~

~

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90014200
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה והבהרה של המונחים מודרניות ופוסטמודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות. כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות להתחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני

סוג שיעור שעור
קוד קורס 90013109
מורה קליין אסתי
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מה מוביל ליציאה בשאלה של בנות דתיות? האם יש להן מאפיינים מיוחדים, או רקע מיוחד לתופעה? כיצד מערכת החינוך יכולה להתמודד בצורה טובה יותר עם הקשיים ועם האתגרים בתחום הזה?

אם גם את חושבת שמדובר בסוגיה משמעותית ומהותית, ומעוניינת לעסוק בה כהכנה לעבודתך בהוראה$$ אם גם את רואה את המחקר והכתיבה ככלי אפשרי ליצירה ולהתקדמות בעשייה – אשמח להשתתפותך בקבוצה שלי!

שימי לב: בקבוצה נתמקד בנושא זה בלבד, מהיבטים שונים, במטרה להגיע ליריעה רחבה של תובנות בנושא. דרך עבודתנו תהיה במחקר איכותני המבוסס על ראיונות.


סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 72008511
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נצא ביחד להרפתקת מסע לבדיקת שאלה מסקרנת בנושא שקשור ליחס כלפי האחר$$ דעות קדומות ואפליה בהקשר של חינוך מיוחד. במהלך הקורס יסופקו כלים מדעיים לחקר כמותני של השאלה המסקרנת. התחנות במסע: בחירת נושא, סקירת ספרות, מיקוד שאלת מחקר, העלאת השערות, בחירת מדגם/כלי/הליך, ניתוח נתונים, הצגת ממצאים ודיון.
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000506 | אדלר אלחנן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000506 | אדלר אלחנן | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000506
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדם ובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדון בתיאוריות השונות על האישיות., תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעת מנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרת החינוכית.

סוג שיעור שעור

+  מדידה והערכה במתמטיקה | 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90025708
מורה חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה בהוראת המתמטיקה : היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי הערכה מסורתית/חילופית, למידה משמעותית, שימוש ופיתוח מחוונים ומתן משוב איכותי באופנים שונים. תופעת חרדת מבחנים.
סוג שיעור שעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012811 | רמתי דניאל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012811 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012811
מורה רמתי דניאל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 409000100
מורה גבל רדמן רוחמה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.
~

סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000604 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000604
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

גיל ההתבגרות הוא תקופה של שינויים פיזיים, קוגניטיביים ונפשיים משמעותיים ביותר המשפיעים על המתבגר וסביבתו. הקורס יעסוק בתיאוריות פסיכולוגיות המנסות להסביר שינויים אלה ואת השלכותיהם. הקורס גם יעסוק בקשיים מיוחדים שגיל זה מזמן כגון הפרעות אכילה ושימוש בסמים.

סוג שיעור שעור

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90019700
מורה גבל רדמן רוחמה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90029200
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course asks what ELT is all about. What are we teaching when we teach English as a foreign language.  It looks at the systems and skills of  the language and examines various different methods to teaching them. The course will devote more time to the system of lexis  (vocabulary) as it serves as the backbone in  language learning. Finally the course will introduce lesson planning in order to prepare students for their field work the following year. Lesson planning in more detail wll be the main focus of Methodology One which  is taken in year 2. 
סוג שיעור שעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012401
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

סוג שיעור שעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012812 | רמתי דניאל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90012812 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90012812
מורה רמתי דניאל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי.

סוג שיעור שעור

+  פסיכולוגיה חברתית | 90007100 | אדלר אלחנן | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90007100 | אדלר אלחנן | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90007100
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס פסיכולוגיה חברתית עוסקת ביחס בין הפרט לחברה: האופן שבו הוא מבין ומפרש אירועים חברתיים והאופן שבו החברה משפיעה עליו. הקורס יעסוק בתפיסה חברתית, דיסוננס קוגנטיבי, קונפורמיות, הגשת עזרה, ציות, תוקפנות, סטריאוטיפים ויחסים בין קבוצות.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 90029700
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נדון במספר דילמות כגון שיעורי בית כן או לא, הוראה דיפרנציאלית, הוראה לפי אינטיליגנציות מרובות וכו
בנוסף נלמד
- איך להיות מחנך גם כשאתה רק מורה מקצועי
- איך לבנות סוציוגראמה כדי להבין את המרקם החברתי בכיתה
- איך להשתמש בלוח ולצייר עליו בצורה נכונה
- איך לשמור על משמעת בכיתה
- איך לזהות ולעצור תלמידים שרוצים להעתיק
איך לחזק את הזיכרון אצל התלמידים ואצלנו

סוג שיעור שעור