רשימת השיעורים בלימודי חינוך – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

 
קוד קורס 72020102
מורה סמט תומר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שוניםשל קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניהובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן אתההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתארולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכיוהמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאתסיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפיADHD ולתת כליםמעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

+  אוריינות אקדמית | 90017600 | דר הרץ תהילה | סמסטר א

| 90017600 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017600
מורה דר הרץ תהילה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  אסטרטגיות למידה | 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א

| 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017701
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הו.ראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון והכרת סגנונות הלמידה השונים

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים.בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.
קוד קורס 72010602
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020500
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
Participants in this course will acquire skills in teaching English through the use of technology. The overall goal is to enable teachers to understand and use technology appropriately to improve the learning environment and achievements of their students. Through online blogs they will produce ongoing documentation of their work during the course and will examine how information can be used in their lessons. The students will receive a very wide range of tools and learn how to organize all the information so that in the future they can easily access any tool the

+  למידה והוראה משמעותית | 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90013002
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000205
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000504
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א

| 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018313
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000102
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות בהוראת המתמטיקה | 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א

| 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם יש הבדל בין הוראת מתמטיקהלבנים ולבנות? מה משפיע על הדימוי העצמי של תלמיד לגבי יכולותיו במתמטיקה? האםהפייסבוק יכול לסייע לתלמידים שלנו להצליח?

אלו רק מעט מדוגמאות למחקריםעדכניים בתחום החינוך המתמטי בישראל.

לקורס שני חלקים: בחלק הראשוןנציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקרים אקדמייםבתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוךהמתמטי: מחקרים העוסקים בנושאים חשיבתיים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים.הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

קורס זהמחליף קורס כללי בחינוך, לקורס בחינוך המיועד למורים למתמטיקה ועשוי לסייע רבותבכניסה להוראת המקצוע.

+  סוגיות בניהול כיתה | 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א

| 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90012702
מורה דר ראוכברגר נירית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים תפיסת זהותו המקצועית של המורה, מהי למידה  ולמידה 
הקורס משלב סרטונים, מאמרים והדגמות משמעותית וכיצד הופכים את הלומד למשמעותי דרך הלמידה. תפקודי לומד , 

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א

| 90001606 | טרבלסי ארז | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001606
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה | 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א

| 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001305
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000604
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000200
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000225
מורה עמר אילן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003403
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

+  אוריינות אקדמית | 90017606 | דר הרץ תהילה | סמסטר ב

| 90017606 | דר הרץ תהילה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017606
מורה דר הרץ תהילה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב

| 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90025317
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אסטרטגיות למידה | 90017702 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017702 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017702
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דור המסכים | 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90018002 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018002
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72010603
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018100
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90023600
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש לפתח אצל פרחי ההוראה ראייה מערכתית-ארגונית שתאפשר להם לבחון מערכות ארגוניות בית-ספריות מגוונות, אינטראקציות בין הגורמים השונים במערכת הארגונית ברמת הפרט וברמת הארגון, במעגל הבית-ספרי, הורים וקהילה ובמעגל החיצוני לבית-הספר.


+  למידה והוראה משמעותית | 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90013000 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90013000
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000204
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000505
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב

| 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018308
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב

| 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000103
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  נוירופדגוגיה | 90033601 | לרמן דינה | סמסטר ב

| 90033601 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90033601
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם. 

 

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב

| 90001607 | טרבלסי ארז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001607
מורה טרבלסי ארז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה | 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב

| 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001308
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90009503
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000606
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000201
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000226
מורה עמר אילן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  בניית אתרים | 937001600 | באט לאה | שנתי

| 937001600 | באט לאה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 937001600
מורה באט לאה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לליקויי למידה- דעת | 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | שנתי

| 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90018200
מורה פרופ אייזנברג יהודה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 90018301
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90012813
מורה רמתי דניאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90001352 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001352
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - ניסן - מרוכז | 90001307 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב

| 90001307 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001307
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך - אב - מרוכז | 90018304 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018304 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018304
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד

+  מדידה והערכה בחינוך - אב- מרוכז | 90018303 | דר הלוי גיא | קיץ

| 90018303 | דר הלוי גיא | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018303
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה בחינוך - אלול - מרוכז | 90018305 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018305 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018305
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד
קוד קורס 90018321
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90018307
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד
קוד קורס 90018302
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - אב - מרוכז | 90001302 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001302 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001302
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001353 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001353 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001353
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001312 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001312 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001312
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90001309
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90001308
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020200
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נגדיר את העקרונות להוראה מחוץ לכיתה ונעסוק בטיבה ודרכיה של ההוראה החוץ-כיתתית. היציאה אל מחוץ לכיתה היא אירוע מורכב ובעל פוטנציאל להשגת מטרות מגוונות, המשתתפים בקורס ילמדו כיצד ניתן לערוך פעילות לימודית חוץ-כיתתית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד במגוון רחב של מקצועות לימוד, ולאורך כל שנות הלימודים - מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה.

בשונה מרוב הקורסים הרגילים הנלמדים במכללה, קורס זה מורכב משישה סיורים לימודיים שמתוכם שניים ארוכים בהם ישתתף הסטודנט בעיתויים שונים: לפני פתיחת שנהל, במהלך שנת הלימודים, וכן בחופשות לפי התאריכים המוצגים בהמשך המסמך. הקורס מקנה 1שש מחובות הבחירה במסגרת החוג לחינוך או זיכוי מ- 6 סיורים פדגוגיים.

קורסים ביום א

 
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024700
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000000 | ברמה מרב | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90000000 | ברמה מרב | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000000
מורה ברמה מרב
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72009200
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  סוגיות חינוכית בחזל | 90006800 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90006800 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90006800
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90024000
מורה הרב קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 658003100
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000203 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90000203 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000203
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 90002005 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90002005 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90002005
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90003000
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס דרכי הוראת לימודי ארץ-ישראל-יישום נועד להפגיש בין עבודת המורה ללימודי ארץ ישראל בשטח לבין עבודתו בכתה, ובין לימודיו התיאורטיים בקורס דרכי הוראה של סמסטר א, ההכשרה המעשית החוגית ועבודת המורה בסיור הלימודי. במהלך הקורס נכיר את מבנה המגמה ויחידות הלימוד ונדייק את ההבדלים בין השיעור לסיור ובין הטיול לסיור הלימודי. כלמשתתפת תידרש להעברת יחידת שטח אחת ויחידת כתה קצרה וכן לכתוב שאלת שטח ברמת בגרות הכוללת תשובון.
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024801
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72002600
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90015200
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003401 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90003401 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90003401
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000606 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000606 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000606
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרותבסיסית עם התיאוריות השונות העוסקות בתהליכים המתרחשים בתקופת גיל ההתבגרות.נדון  בהתפתחות  הגופנית והמינית, הקוגניטיבית, המוסרית, הרגשיתוהחברתית בגיל זה ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו. לצד ההתפתחותהנורמטיבית נדון גם בפסיכופתולוגיה העלולה להתרחש בגיל זה ובהסברים האפשרייםשניתנו לכך. בין היתר נבחן את התיאוריה שלאריקסון, מרגרט מאהלר, קוהלברג ועוד. על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות שלכל תיאוריה, נדון בדרכי ההתערבות האפשרית של המורה לנוכח התנהגויות נורמליותואבנורמליות של התלמיד

 

סוג שיעור שיעור

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007202 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72007202 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72007202
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72009900
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  חינוך חברתי | 90009300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90009300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90009300
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000507 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000507 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000507
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכים בהוראת הגמרא | 90000301 | רייסלר מרים | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000301 | רייסלר מרים | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000301
מורה רייסלר מרים
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011300
מורה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007201 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72007201 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72007201
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.
סוג שיעור סדנה

+  החינוך כחוויה קיומית | 90008900 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90008900 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008900
מורה שוסהיים שרית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק.

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.

סוג שיעור שיעור

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90008600
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אתגרי החינוך במדינת ישראל | 90032800 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90032800 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90032800
מורה דר וינשטוק משה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך במדינת ישראל מתמודדת עם שינויים גדולים המתרחשים בעולם, המדגישים את חשיבות היצירתיות, האינדיבידואליזם, וההתאמה האישית
 לצד הבנת החשיבות והצורך לשמר ידע בסיסי שמכונן ובונה את עולמם של אזרחי ישראל ותפיסות ערכיות שמכוננות את הייחודיות היהודית והאזרחית במדינה
במהלך הקורס נעסוק בלימוד והבנת האתגרים המרכזיים והדילמות המהותיות עמם מתמודדת מערכת החינוך במדינת ישראל
הקורס יעסוק במטרות החינוך במדינת ישראל, בתכני מערכת החינוך במדינת ישראל ואופני ההערכה, ובתמורות בתפיסות החינוך במהלך השנים.
 הקורס יגע בדילמות הגלובליות ובשינויים המתרחשים בעולם, וכיצד שינויים אלו משפיעים על הנעשה בחינוך בישראל.
סוג שיעור שיעור

+  סוציולוגיה של המשפחה | 90001606 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90001606 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90001606
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  חינוך מיני | 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012601
מורה דר דבו יוכבד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007204 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72007204 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72007204
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.
סוג שיעור סדנה

+  נוירופדגוגיה | 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033601
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם. 

 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013111
מורה דר פריד דינה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012800 | רמתי דניאל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012800 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012800
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90025500
מורה יששכר שולמית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

שםהקורס

הזהו אדם? חשיבה מחודשת על סוגיות נבחרות בהוראת השואה

תקציר של הקורס

שואההיא אירוע היסטורי המהווה את אחד ממרכיבי הליבה בזיכרון הלאומי. מערכת החינוך בארץמתמודדת עם נושא זה הן ברמת הנחלת הידע והן ברמה החינוכית. בשנים האחרונות חלושינויים מרחיקי לכת, שדורשים מהמורים לחשוב מחדש על דרכי הוראת השואה. בקורס זהיחשפו הסטודנטים לאירועים וסוגיות נבחרות באירועי השואה. בשיעורים יוצגו כלים  חדשים שדרכם תתאפשר התבוננות מחודשת על סוגיותהיסטוריות ופדגוגיות. הסטודנטים יכירו אופני הוראה מגוונים שיסייעו להם בדרכםהמקצועית ועם המפגש בין החומר לתלמידים.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012805
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90008000
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72012600
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
על המורה המלמד תלמידים לקויי למידה מוטל בין השאר תפקיד של הוראת דרכי עבודה ולמידה לתלמידיו. 
 בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת מקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה בוגרים (תלמידי ז-יב) תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון וארגון החומר.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת תנך | 900142400 | דר אליצור ברכי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 900142400 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 900142400
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך | 90013103 | דר ששון חווה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90013103 | דר ששון חווה | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90013103
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012811 | רמתי דניאל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012811 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012811
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 409000100
מורה גבל רדמן רוחמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72009000
מורה אלקובי אודליה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  עקרונות בתוכניות לימודים | 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90009700
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דת וחילון | 24011801 | דר גרין נעם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24011801 | דר גרין נעם | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24011801
מורה דר גרין נעם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בזהות היהודית החילונית שהתפתחה בעקבות תהליך החילון שעבר על העם היהודי במאתיים השנים האחרונות. נתמקד בגורמים ובתגובות לתהליך זה במשבר שהוא יצר ובדרכים שבהם ניסו יהודים להתמודד עם שאלת היחס שבין יהדות לבין ישראליות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012802
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה 
לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית

סוג שיעור שיעור

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90018306 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90018306
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90019700
מורה גבל רדמן רוחמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90003301
מורה בוכהולץ אילן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90010000
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012700
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העולם החדש מציב בפני המבוגרים אתגרים שלא היו בעבר. במשך אלפי שנים סמכותם של ההורים והמורים לא הוטלה בספק. ילדים עשו מה שאמרו להם בלי לשאול שאלות, ובין המבוגרים הייתה הסכמה שכך צריך להיות. המורה תמיד צודק, אל תתווכח, אל תשאל שאלות סתם. כיום, הנורמות שהיו מקובלות בעבר אינן מקובלות עוד. הכח והכוחניות שהיו חלק מכלי החינוך בעבר אינם לגיטימיים היום. מצב זה מציב בפני המורים אתגרים חדשים כאשר הם נדרשים לחנך ולייצר סמכות בלי הכלים מן העבר.

במהלך הקורס נלמד יחד מהן המטרות שלנו כמחנכים, וכיצד אנחנו יכולים לנהל כיתה ולייצר סמכות משמעותית בלי להיכנס לעימותים מיותרים עם תלמידים ועם הורים.

נתנסה בכלים שונים שפותחו בתחום זה, נדון בהם ונשכלל אותם.

הקורס מיועד לסטודנטים המשתתפים בהכשרה מעשית מתקדמים, וישלב מטלות מתוקשבות

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך מיוחד | 72008516 | דר קאים זאב | שנתי | 16:00 - 17:20

| 72008516 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72008516
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90000102 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000102
מורה הרב גיגי ברוך
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  זהות יהודית בעולם משתנה | 90024300 | דר הרבתר דוד | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90024300 | דר הרבתר דוד | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90024300
מורה דר הרבתר דוד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72012500
מורה ויינשטיין לוי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס נלמד להשתמש בכלים מעולם התאטרון והמשחק הדרמטי בכדי להעביר חומרי למידה ולמידה רגשית תוך יצירת למידה על ידי התלמיד השלם (קוגניציה, רגש, גוף) בדגש על התאמת הכלים והתכנים לתלמידי החינוך המיוחד.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 72010600
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תולדות החינוך במדינת ישראל | 90013200 | דר צמרת צבי | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90013200 | דר צמרת צבי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90013200
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013100
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ב

 

+  תקשורת בינאישית | 90008201 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90008201 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90008201
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בלימוד ובתרגול יסודות התקשורת הבין-אישית המהווים את אחד המרכיבים של האינטליגנציה הרגשית. נתמקד בסיטואציות של מפגש מצומצם משתתפים - ראיון, שיחה אישית. במהלך הקורס נכיר את סגנונות תקשורת שונים של אנשים ונלמד כיצד ליצור תקשורת נכונה ואפקטיבית עם מגוון תלמידים. הקורס סדנאי ומשלב לימוד ותרגול.

סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000602 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90000602 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000602
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרותבסיסית עם התיאוריות השונות העוסקות בתהליכים המתרחשים בתקופת גיל ההתבגרות.נדון  בהתפתחות  הגופנית והמינית, הקוגניטיבית, המוסרית, הרגשיתוהחברתית בגיל זה ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו. לצד ההתפתחותהנורמטיבית נדון גם בפסיכופתולוגיה העלולה להתרחש בגיל זה ובהסברים האפשרייםשניתנו לכך. בין היתר נבחן את התיאוריה שלאריקסון, מרגרט מאהלר, קוהלברג ועוד. על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות שלכל תיאוריה, נדון בדרכי ההתערבות האפשרית של המורה לנוכח התנהגויות נורמליותואבנורמליות של התלמיד

 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72000202
מורה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד - הסבה | 72000203 | פרידמן רושי (רות) | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72000203 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72000203
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72000205
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000202 | דר וקס רון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000202 | דר וקס רון | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000202
מורה דר וקס רון
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90000100
מורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90005303
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפסיכופתולוגיה עוסקת בהבנה, בטיפולובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופנים שונים ויש לה השלכותעל תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפי הפרעות נפשיות, בגורמיםהשונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשר לסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היאעשויים לפגוש במהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעתחרדה, הפרעות דחק, דיכאון, סכיזופרניה ועוד..
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90000201
מורה דר ברנר איתמר
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד על יסודות הפילוסופיה של החינוך החל מימי יוון ועד ימינו אלה, נשווה רעיונות ואמונות, ונעסוק בסוגיות היסוד החינוכיות ובגישות חינוכיות שונות בעולם. במהלך הקורס נקרא מקורות פילוסופיים מגוונים וננסה להבין מה הן הדילמות העולות מהם, מתוך מטרה לסגל מחשבה פילוסופית על החינוך.
סוג שיעור שיעור

+  המורה כמאמן בכיתה | 90033400 | דר וקס רון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90033400 | דר וקס רון | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033400
מורה דר וקס רון
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אימון(coaching)הוא תהליך של למידה אישית, המעצים אנשים למצות את הפוטנציאל האישי, לשפרמשמעותית ולאורך זמן את הביצועים וההישגים שלהם בחייהם המקצועיים והאישיים. גםבבית הספר ניתן להשתמש בכלים שפיתח מקצוע האימון על מנת לסייע לתלמידים להתמודד עםהאתגרים העומדים בפניהם הן בחיים והן בבית הספר. התלמידלומד לאתר את סל המשאבים שלו, לפתח מיומנות לעשות שינויים בהתנהלותשלו תוך זמן קצר ולתכנן את עתידו, על ידי רכישת ארגז כלים ואסטרטגיותמגוונות. התהליךהאימוני משפיע  על התנהלות  התלמיד אבל בראש ובראשונה על המאמן = המורה. הדגשבקורס הוא על מתן כלים אפקטיביים לשימוש המורה והתלמיד. הסטודנטים  יתנסו גם הם  בכלים אלו וירגישו היטב בהתפתחות האישית שלהם. הקורס ילמד גם  מתוך  התייחסות למקורות המחשבה היהודית לדורותיה.

סוג שיעור סדנה

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת- רגב | 90012808 | הרבנד יוני | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90012808 | הרבנד יוני | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012808
מורה הרבנד יוני
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003403 | עמר אילן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90003403 | עמר אילן | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90003403
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נכיר את כל אופציות השילוב של הילד בעל צרכים מיוחדים במסגרות השונות. נדון את סוגיות השילוב, נכיר את החוק ונלמד לעומק את תפקיד הצוות החינוכי להצלחת השילוב. מטרת הקורס הינה להכין את איש החינוך לאתגר השילוב בכל המובנים ונתייחס לפן של ההורים, של המערכת, של הילד, של הצוות המשלב ושל הצוות הטיפולי.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000508 | עיני נעמי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000508 | עיני נעמי | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000508
מורה עיני נעמי
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת קורס זה, לחשוף את התלמידות לידע תיאורטי אודות ההתנהגות האנושית ולמגוון תחומי מחקר פסיכולוגיים, ולצייד אותן בכלים לניתוח בסיסי של התנהגות
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011301
מורה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד ב | 72011302 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72011302 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011302
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90005304
מורה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה ושיטות מחקר | 90001309 | חסידה יהודית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90001309 | חסידה יהודית | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90001309
מורה חסידה יהודית
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003404 | עמר אילן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90003404 | עמר אילן | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90003404
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נכיר את כל אופציות השילוב של הילד בעל צרכים מיוחדים במסגרות השונות. נדון את סוגיות השילוב, נכיר את החוק ונלמד לעומק את תפקיד הצוות החינוכי להצלחת השילוב. מטרת הקורס הינה להכין את איש החינוך לאתגר השילוב בכל המובנים ונתייחס לפן של ההורים, של המערכת, של הילד, של הצוות המשלב ושל הצוות הטיפולי.
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה | 72008515 | דר ליפשיץ רבקה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 72008515 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ש | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72008515
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יהווה מסע מרתק להערכה איכותית וכמותית באופן של יישום מחקר במסגרת עולם החינוך המיוחד
סוג שיעור סמינריון

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000104 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000104 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000104
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיוב של ושיננתם לבניך והתפיסה בחזל האומרת כי תלמידים קרויים בנים מלמדת אותנו כי המעשה החינוכי הינו אתגר יהודי ואנושי בסיסי. אתגר המחייב אחריות מקסימלית כלפי הדורות הבאים. בקורס מחשבת החינוך היהודי נעסוק בהבנת אתגר זה ובפיתוח מסוגלות חינוכית. בין השאלות שנדון בהם במהלך הקורס יהיו אתגרי היסוד של החינוך היהודי- ייעוד האדם, ערכים, פיתוח מסוגלות של התלמיד ופיתוח המסוגלות החינוכית שלנו. נתמקד באתגרי חינוך עדכניים בהתאם למציאות החינוכית המאתגרת בה אנו חיים ופועלים.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011303
מורה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020603
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90004600
מורה כהן גילאת
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90005305
מורה חברוני סמדר
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס: פיתוח גישה להבנת מצבי חיים מורכבים. בקורס נסקור את התפתחות הפסיכופתולוגיהבדגש על המושגים נורמה, חריגות וטיפול. בחלקו המרכזי של הקורס נסקור הפרעות רגשיותוהתנהגותיות, תוך מעורבות וחקירה אקדמית. נפתח חשיבה ליצירת מרחבים רגשיים ופיזייםלהכלת תלמידים המתמודדים עם הפרעות מגוונות.

סוג שיעור שיעור

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001602 | חסידה יהודית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90001602 | חסידה יהודית | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90001602
מורה חסידה יהודית
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד א | 72011206 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72011206 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011206
מורה רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011207
מורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך מיוחד א | 72011208 | גלינסקי אפרת | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72011208 | גלינסקי אפרת | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011208
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011209
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה א לללמ | 72050300 | | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72050300 | | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72050300
מורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90004200
מורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  אינטליגנציה רגשית | 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90006500
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020607
מורה יעקובוביץ שרון
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90005306
מורה עמישב תמר
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס אינטראקטיבי בו נלמד באופן פעיל ומשמעותי על האפיונים של לקויות רגשיות אצל ילדים ומתבגרים. נלמד כיצד לקויות רגשיות משפיעות על הילד והמתבגר בבית הספר וכיצד המורה יכולה להתאים את ההוראה בכתה לעזור לתלמידיה. $$ $$ דרישות הקורס מורכבות מלמידה עצמאית ופרויקט
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90014000
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנים האחרונות החליט משרד החינוך שיש לתגבר את לימודי היהדות בבתי הספר הממלכתיים על ידי הכנסת המקצוע תרבות יהודית ישראלית כמקצוע חובה לכיתות א-ט בכלל בתי הספר .  דבר זה הוא חלק ממגמה כלל ארצית של שיבה אל ארון הספרים היהודי ורצון ללמוד את מקורות ישראל תוך שמירה על זהות ישראלית חילונית ומסורתית. 
בקורס זה נלמד את המקצוע ואת כלי הפדגוגיה שלו, ונכיר את המגוון המרכיב את החברה הישראלית. קורס זה הוא חלק מתכנית גוונים להכשרת מורים להוראה בבית ספר ממלכתיים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020609
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90005307
מורה הלמן שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד על הגורמים, האפיונים והטיפולים בילדים ומתבגריםבעלי הפרעות התנהגותיות והפרעות רגשיות. נכיר כיצד הפרעות התנהגותיות ורגשיותמשפיעות על הילד/המתבגר בבית הספר וסוגי הפסיכופתולוגיה. הקורס מורכב מלמידה פעילהוחווייתית, הרצאות וניתוחי מקרים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90010600
מורה מאיר שרית
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מאמינה בחשיבות של מלאכת החינוך? מרגישה שלהיות מחנכת זו יכולה להיות השליחות שלך?
בקורס נלמד על התפקידים השונים שיש למחנכת כיתה, ונרכוש כלים מעשיים שיסייעו לך למלא את אותם התפקידים באופן יעיל ומושכל.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90009600
מורה קורניץ מיכל
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס חשיפה לתכנית לפלף - בקורס נתוודע לשפת קשב אישית ובין אישית ויצירת מרחב מאפשר ומזמין לשיח כנה. במהלך הקורס נחשף למספר סדנאות בלתי מילוליות כגון אומנות ותנועה, אשר יורחבו בהמשך השנה 
סוג שיעור סדנה

+  אתגרים חינוכים במאה ה -21 | 90010800 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90010800 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90010800
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תרבות יהודית ישראלית - מהלכה למעשה | 90026100 | אוליאל שמאי אסתר | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90026100 | אוליאל שמאי אסתר | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90026100
מורה אוליאל שמאי אסתר
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020608
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90033500
מורה מאיר שרית
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאמינה בחשיבות של מלאכת החינוך? מרגישה שלהיות מחנכת זו יכולה להיות השליחות שלך?
בקורס נלמד על התפקידים השונים שיש למחנכת כיתה, ונרכוש כלים מעשיים שיסייעו לך למלא את אותם התפקידים באופן יעיל ומושכל.
סוג שיעור שיעור

+  יישומים והטמעת השפה - לפלפ | 90028900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90028900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90028900
מורה קורניץ מיכל
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס הטמעת השפה בתכנית לפלף - סדנא בה נעמיק את שפת הקשב האישית והבין אישית תוך יצירת חבורה כנה וקרובה. במהלך הקורס נצעד צעד נוסף פנימה בכלים שונים מתחום הרוח והיצירה. 

סוג שיעור סדנה

קורסים ביום ג

 

+  תרפיה בדרמה | 72007400 | סמט אסתר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72007400 | סמט אסתר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72007400
מורה סמט אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס דרמה תרפיה היא שפה המאמצת כלים, תיאוריות וגישות דרמטיות ותיאטרליותלמטרות טיפוליות. הטיפול בדרמה תרפיה מתבסס על ההנחה- שבפעולה יצירתית כמו הצגתתיאטרון, הפעלות בדרמה או סיפור סיפורים, קיים  פן המעניק לאדם  כוחות נפש ומאפשר לו התמודדות עם קשיים אישיים.הדרמה פותחת דלת לעולם הדמיון ומאפשרת למתנסים בה להימצא בכלמקום, לנוע בין עבר, עתיד והווה ולהיכנס לכל תפקיד בו יחפצו.   ההתנסות הדרמטית מעניקה חוויה ממנה ניתן ללמוד על המציאות היומיומית ולשאוב כוחות לשינוי.בקורס  יינתנו כלים לשילוב  משחק , דרמה וסיפורים בזווית טיפולית .כל זאת עלמנת להרחיב ולהעמיק את  העבודה בתחוםהחינוך .הקורס יסייעלפתח את ארגז הכלים היצירתי האישי של כל אחד כהורה, כמחנך  וכאדם .הקורס יתנהלבצורה חווייתית תוך שילוב של לימוד חומר תיאורטי.
סוג שיעור סדנה

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90009500
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיובית, מקורותיה, מיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה ובבית, ובכך יהפכו לסוכני שינוי חיובי במערכת החינוך.
סוג שיעור שיעור

+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית | 72021700 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72021700 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72021700
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס יכלול עיון בסוגיות הקורס יעסוק באוכלוסיות מיוחדות ו/או הורים המתמודדים עם מצבי דחק הרלוונטיים לעבודה במערכת החינוך, תוך דיון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם הורים אלו. הלמידה תקנה ידע תיאורטי ויישומי רחב ומעמיק של דפוסי הורות מיוחדת בחברה הישראלית בכלל ובקרב הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. בין הנושאים שנדון בהם: הורות בעלייה, הורות חד הורית, והורות לנוער בסיכון לגווניו, פסיכופתולוגיה הורית (דיכאון אחרי לידה, מחלות נפש). כמו כן, נדון בסוגיות ייחודיות של הורות בצל מחלה ושכול. הלמידה תשולב בהצגות מקרה ומגוון אמצעי המחשה וסרטים, ותתמקד בסוגיות  הרלוונטיות למערכת החינוך, זיהוי, אבחון ודרכי תקשורת  והתערבות המותאמים להם.קורס זה הוא קורס מתקדם עבור סטודנטים שהשתתפו בקורס המבוא בהורות בחינוך המיוחד (או במקרים חריגים באישור המרצה).
סוג שיעור שיעור

+  תרפיה בדרמה | 72007401 | סמט אסתר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72007401 | סמט אסתר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72007401
מורה סמט אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90013107
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון בחינוך מיוחד | 72008512 | דר בלאו רבקה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72008512 | דר בלאו רבקה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72008512
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נושאהמחקר הוא יחסים בין מורים לתלמידים, מנקודת מבטו של המורה

במהלךהקורס: 1 נלמד מהו מאמר מדעי, נזהה את חלקיו, מתוך כך נלמד מהו מחקר.

2.נלמד ונתנסה בתהליך כתיבה אקדמית.  נכיר ונעשהשימוש במיומנויות כתיבה בכלל וכתיבה אקדמית בפרט (חיפוש מקורות מידע, הגדרת נושא,שאלת מחקר, קריאת מאמר, מיזוג טקסטים בכתיבה. מהפסקה לנושא ועוד)

3.נבצע מחקר.

4.נכתוב עבודה סמנריונית בה יבואו לידי ביטוי הנל כמו גם מיומנויות וידעשנצברו שנות הלימודים.


סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 72002100
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם המורכבות והאתגר. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, מוגבלות שכלית, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו שכול, תוך העמקה בספרות  והמחשה באמצעים שונים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים/ או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה שהתאפשרה לו הודות לאחאות זו. במהלך הקורס נפגש עם אח/ות שהפכו את המשא למסע מעורר השראה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72022100
מורה דוויק הדס
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  נוער דתי בסיכון | 90029401 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90029401 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90029401
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001604 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90001604 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90001604
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020610
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתכנון לימודים | 90033300 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90033300 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90033300
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנון הלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים, מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים ומקומם של המורים בפיתוח תכניות לימודים.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית א- באנגלית | 90029301 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90029301 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90029301
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course serves as the continuation of the introductory course to methodology in year one. Students will cover in greater depth the teaching of the 4 skills- reading, speaking, writing and listening. They will learn about the Israeli English Curriculum for the pre-foundation and foundation levels and appreciate how the principles of TESOL are applied within it. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72022200
מורה דוויק הדס
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מניעת נשירה | 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012300
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018301 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90018301 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90018301
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים מהוויםחלק משמעותי משגרת העבודה בבית הספר. ביכולתם לשפר את תהליכי ההוראה והלמידה וכמובןלקדם את הישגי התלמידים. מטרות הקורס הן להבין את העקרונות והמאפיינים של תרבות הבחינהלעומת תרבות הערכה תוך הכרה והתנסות בארגז הכלים העומד לרשות המורה בבחירת סוג המבחןאו הערכה, פיתוח יכולת פרשנות והסקת מסקנות לממצאים העולים מתוצאות המבחנים.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72008508
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון ומרוכז

+  חינוך ערכי | 90032700 | דר גולן נעמה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90032700 | דר גולן נעמה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90032700
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

שאלת החינוך לערכים עומדת במוקד הדיון הציבורי בחברה הישראלית כבר זמן רב. בכל תקופה היא לובשת ופושטת צורה חדשה. מטרתו של קורס זה לדון בשאלות בסיסיות אשר נוגעות לתפקידנו כמורים וכאנשי חינוך: האם ניתן לחנך לערכים? האם אפשרי לעשות זאת? לאילו ערכים רוצים אנו לחנך את תלמידנו ותלמידותינו? וכיצד נעשה זאת?

מעבר לדיונים התאורטיים, קורס זה יעסוק גם בהיבטים מעשיים. מורים רבים נמנעים מעיסוק בשאלות ערכיות- אקטואליות בשל הקושי להתמודד עם נושאים נפיצים השנויים במחלוקת. אולם, התעלמות והימנעות מעיסוק בשאלות אלו, הן גם בגדר נקיטת עמדה. מטרתו של קורס זה להקנות למורים לעתיד כלים איך לגשת לנושאים אלו? זאת נעשה תוך הדגמה מנושאים שונים הלקוחים מדיסציפלינות הוראה שונות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90007001
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נסקור תהליכים היסטוריים וסוציולוגיים שהובילו לשינויים במבנה המשפחה ותפקידיה. נזהה גורמים במבנה המשפחה העלולים להוביל להתפתחות מצבי סיכון בתוך המשפחה. נגדיר התעללות בילדים ואת הסימנים המלמדים על קיומה. נכיר את מאפייני ההורה הפוגע והילד ההופך לקורבן. נלמד את חוק חובת דיווח. נעיין בחוזרי מנכל העוסקים בנושא. נבחן הבדלים בין תרבותיים במוכנות לשתף פעולה עם חובת הדיווח. נלמד מי הם הגורמים בקהילה עימם יש לחבור ולשתף פעולה במצבים בהם מתעורר חשש לסיכון.
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000900 | גרשוני ראות | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90000900 | גרשוני ראות | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000900
מורה גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000502 | ברניג מיכה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000502 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000502
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72008001
מורה רבי בן ציון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  היבטים קוגנטיביים בעבודת המורה | 90029100 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90029100 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90029100
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס האיבר המרכזי המשמש ללמידה הוא המוח. ההכרות עם התודעה מהווה את הבסיס לשיפור מיומנויות הלמידה, קשב וזיכרון. מטרתו המרכזית של הקורס היא להכיר את תהליכי חשיבה, תפיסה קשב וזיכרון בדגש על עבודת המורה ותפקידו בקידום תהליכי למידה. הכרות המורה את המערכות הפנימיות של התודעה, ההבנה כיצד הן פועלות עשויה לשפר במידה ניכרת את ההוראה ותהליכי הלמידה.
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000603 | ברניג מיכה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90000603 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000603
מורה ברניג מיכה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90007500
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90003302
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 72001302
מורה ריגר מתניה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בתיאוריית כושר ההשתנות של האדם של פרופ ראובן פוירשטיין , תוך התמקדות בפיתוח כושר השתנות אצל תלמידי החינוך המיוחד. התחומים העיקריים בהם נעסוק הינם עקרונות התיווך, הבחנה וטיפול בפונקציות קוגניטיביות פגומות, מטרות חינוכיות, בניית סביבה מעודדת שינוי, בקורס יושם דגש על הבנת התיאוריות ועל יישומן באופן מעשי בכיתת החינוך המיוחד
סוג שיעור שיעור

+  העצמת המורה | 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90024100
מורה דר שטיין עינת
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  למידה משמעותית | 90032900 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90032900 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90032900
מורה דר וינשטוק משה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השאלה כיצד הלמידה נוגעת בלומדים, וכיצד הידע מכונן זהות מעסיקה את עולם החינוך ואת העולם היהודי מזה דורות רבים. 

בקורס זה נעסוק ביחידה האינטימית והבסיסית ביותר של המורה ותלמידיו- במה מתרחש מאחורי דלת הכיתה, מה יכול להתרחש במרחב של הלמידה ובין המורה לתכנים וללומדים- נעסוק באופן שבו למידה נעשית משמעותית ונוגעת ברבדי העומק של הלומדים ודרכים ליצור חוויות למידה משמעותיות שיאחדו את הידע המעמיק עולמם של המורה והתלמידים והמתרחש בכיתה. אנו נעסוק במהות הלמידה בכלל ובחוויות למידה משמעותיות בפרט. נעסוק במעגל ההוראה והלמידה, כיצד ניתן לקדם את ההוראה והלמידה המשמעותיים בבתי הספר,תוך עיסוק תיאורטי ומעשי במקביל.

סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000105 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000105 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000105
מורה דר וינשטוק משה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.עולם החינוך היהודי עסוק מאז ומעולם בשאלות היסוד הנוגעות להכשרת האדם להיות אדם ראוי וטוב, בהכשרת האדם לעבוד לפרנסתו ובהעברת המסורת היהודית מדור לדור
. כל אחד ואחת מאיתנו עסוק/ה בשאלות הללו לא פחות, הן כלומד/ת, הן כהורה והן כמורה
במהלך הקורס נדון בתכנים חינוכיים מכוננים בעולם היהודי, בהוגים משמעותיים ובתפיסות שונות המלוות את העם היהודי בהגותו החינוכי
.אנו ניגע בהתמודדות של העולם החינוכי היהודי עם מגוון נושאים קיומיים כגון חשיבות הידע, הפנמה והרגש, נפילות של תלמידים וקשיים חינוכיים שונים

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72022002
מורה שמיר הילי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לקות למידה באה לידי ביטוי באופנים שונים בתחומי הדעת השונים. הקורס יעמיק בתהליכי הוראה - למידה לתלמידים עם לקויות למידה בהשקה לתחום הדעת. במסגרת הקורס ילמדו כלים להוראה מותאמת לשונות לומדים עם מיקוד בלומד עם לקויות הלמידה. במסגרת התפיסה של עיצוב אוניברסלי בהוראה ילמדו כלים לתכנון שיעור מיטבי, לארגון מידע, ולהוראת אסטרטגיות למידה המותאמות ללומד עם לקויות הלמידה, כגון סיכום שיעור, ניהול זמן והתארגנות, תכנון מבחן ועוד. כל זאת מתוך הבנה שהוראה כזו תיתן מענה ללומדים רבים נוספים. דגש מיוחד יושם על תהליכים פסיכופדגוגיים בהוראה-למידה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012803
מורה הרבנד יוני
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72004200
מורה דמסקי אודליה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011401 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72011401 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72011401
מורה דר בר דוד אוהד
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים, ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל חינוכיות, טיפוליות, ומקצועיות. בקורס זה ינתן בסיס מעשי ואקדמי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב משמעותי של תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול. זאת, במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד. 
סוג שיעור שיעור

+  העולם המקוון בחיי בית הספר | 90033200 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90033200 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90033200
מורה דר וינשטוק משה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העולם המקוון והדיגיטלי משפיע על כל אחד מאיתנו בכל רגע, ולא פחות מכך על ילדינו ועל עולם בית הספר ותפיסות החינוך בארץ ובעולם.
במהלך הקורס נלמד להבין את התפיסות השונות של הפעלת העולם המקוון במסגרות החינוכיות.
ניגע בניסויים שנערכו במדינת ישראל ובעולם במסגרת הלמידה הדיגיטלית, בהצלחות בכישלונות ובמחירים.
נבחן את השפעת העולם הדיגיטלי על התלמיד, המורה ובית הספר וננסה לצייר קווי מתאר אפשריים לבית הספר העתידי.
הקורס יעסוק גם באפשרויות הלמידה המשמעותית בעולם הדיגיטלי, ובהשלכות שלה על האדם הלומד והמלמד.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך מיוחד | 72008513 | דר שטיין עינת | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72008513 | דר שטיין עינת | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72008513
מורה דר שטיין עינת
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס לאפשר למשתתפות להכיר ולהתנסות במחקר כמותני וכתיבה מדעית בנושא מתחום החינוך המיוחד. נכיר את עולם התוכן של מעורבות הורית במסגרת החינוך בכלל,ובמסגרות החינוך המיוחד בפרט, ואת הקשרים הקיימים בין מעורבות הורית במערכת החנוך ובין משתני הורות ותגובות מצוקה והתמודדות בקרב הורים . הקורס כולל התנסות במחקר מדעי-כמותני על כל שלביו. התהליך יתבצע תוך הדרכה קבוצתית ואישית שיתמכו ברכישה ויישום של מיומנויות הנדרשות לשלבים השונים של המחקר, תוך ליווי הסטודנטיות משלב גיבוש הרעיון, דרך תכנון וביצוע המחקר ועד לכתיבת עבודה סמינריונית המבוססת על המחקר שערכו.
סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 72011500
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חווייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013300
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011501
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013108
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נעסוק במפגש בין עולם המדיה העכשווי לבין המרחב החינוכי, בקונפליקטים ובדילמות שמפגש זה מעורר. דגש מיוחד ינתן לרשתות החברתיות וליחסים המורכבים של מורים-תלמידים, מורים-הורים ומורים-מורים במרחב המקוון - בווטסאפ, בפייסבוק, ובערוצים מקוונים אחרים. במקביל, נועד הקורס להקנות ידע בסיסי לביצוע מחקר אמפירי או עיוני וללוות בשלבי המחקר והכתיבה של העבודה הסמינריונית – עד להגשתה. בחלקו הראשון של הקורס (סמסטר א) נתמקד בשני כיוונים מרכזיים: (א) לימוד עיוני ודיון חינוכי בסוגיות התוכן של הקורס שצוינו לעיל$$ (ב) לימוד יסודי של מחקר וכתיבה אקדמית: מבנה מאמר מחקרי ומרכיבי העבודה האקדמית, סוגי המחקר, איסוף חומר רקע תיאורטי, מתודולוגיה ואסטרטגיות לאיסוף נתונים, ניסוח שאלות המחקר, יסודות הכתיבה האקדמית וכללי האיזכורים הביבליוגרפיים. במהלך הסמסטר יבחרו התלמידים את נושא עבודתם ויגישו מטלות בהתאם לתהליך כתיבת העבודה, כולל פרזנטציה בכיתה. חלקו השני של הקורס (סמסטר ב) יוקדש להנחיה קבוצתית (בהתאם למתודולוגיות המחקר שנבחרו על ידי הסטודנטים) ולהנחיה אישית לקראת הגשת העבודה הסמינריונית
סוג שיעור סמינריון

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012812 | הרבנד יוני | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90012812 | הרבנד יוני | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012812
מורה הרבנד יוני
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתי הספר משופעים כיום בטכנולוגיה. כיתות חכמות וכיתות ניידים אינן כבר נדירות, אולם טרם פוצחה המשמעות הפדגוגית אותה מזמנים האמצעים והכלים הטכנולוגים. במסגרת הקורס נעסוק בין היתר בפעילויות למידה והוראה המתאימות למיומנויות של תלמידים ובוגרים בעידן הטכנולוגי העכשווי
סוג שיעור שיעור

+  פיתוח חשיבה ויצירתיות בלמידה | 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90030900
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אגדות ילדים ומשמעותן הפילוסופית | 90024400 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90024400 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024400
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מתמטיקה בחטיבת הביינים | 90012200 | אליצור צורית | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90012200 | אליצור צורית | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012200
מורה אליצור צורית
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב. הנושאים המרכזיים יהיו: א. ההיכרות עם תכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה. ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016100 | פרינס מלר רבקה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90016100 | פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90016100
מורה פרינס מלר רבקה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012807
מורה רמתי דניאל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המקנה לתלמיד מיומנויות חשיבה, יצירתיות ועבודה בצוות. הקורס במתכונת סדנאית
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72008900
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  הילדים של היום - האתגר וההזדמנות | 90031000 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90031000 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90031000
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מדברים הרבה על הדור של היום, הילדים של ימינו (כמו בכל דור, אנחנו חושבים שהדור החדש נושא בתוכו אתגר רציני יותר מכפי שהיה בדורנו - זה התחיל כבר בעת העתיקה...). אך האם אכן בדורות האחרונים יש שינוי משמעותי, המשפיע על הצעירים ועל עולם החינוך? עד כמה העולם השתנה לאחרונה - ועד כמה הדבר משפיע על הילדים של ימינו? מה ניתן לעשות בקשר לכך? אלו השפעות צריכות להיות לשינוי, בתחום החינוך וההוראה?
בקורס נתמקד בשינויים עולמיים המשפיעים על הצעירים (וגם על עצמנו): שינויים בהגדרת המשפחה ותפקודה$$ בתעסוקה ופנאי$$ בתפיסת האישיות המיטבית וייעודה בעולם$$ בטכנולוגיה, מידע וחברה$$ בהתמכרויות מכל המינים (לרשתות חברתיות ולרשת בכלל, לסמים, לאלכוהול ועוד). כל אלה משפיעים על יציבותם הנפשית של הילדים ובני הנוער, על יכולתם להתמודד עם אתגרים ושינויים בעולמם, על תפיסתם את העצמי ואת הגדרתם העצמית, וגם על יכולתם ללמוד ולהתפתח.
בקורס ננסה לעקוב אחר השפעות שינויים אלה על האישיות (גם על עצמנו, וגם על תלמידנו)$$ ונעלה כיוונים אפשריים להתמודדות עם אתגרים אלה, ומינופם לחינוך טוב ומשמעותי יותר.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000200
מורה דר ויגודה שמואל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012401
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
סוג שיעור שיעור

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90007300 | קלר ציפי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90007300 | קלר ציפי | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90007300
מורה קלר ציפי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  למידה בכיתה מזוית קולנועית | 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90011100
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השפה האור-קולית הולכת ותופסת בעידן הנוכחי את מקומה של השפה המילולית. למידה בכיתה מהזווית הקולנועית הינה סדנא מעשית לשימוש אפקטיבי במדיום זה במהלך ההוראה בכיתה. במרכזה של הסדנא, התנסות פרקטית של הסטודנטים בשילוב סרטים בשיעורים מסוגים שונים.לצד זאת יכירו הסטודנטים את התיאוריות העוסקות בתרומת השימוש בסרטים לתהליכי למידה, וייפגשו עם מתודות שונות לשילוב קולנוע בהוראה.
רכיב משמעותי בסדנה הינה השתתפותם הפעילה של הסטודנטים, שיגישו בפני הכיתה שיעורים קצרים המשלבים סרטים.
סוג שיעור שיעור

+  המיוחד בתוכנו-הזדהות עם האחר | 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003300
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90014200
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה והבהרה של המונחים מודרניות ופוסטמודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות. כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות להתחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני? הקורס מציג מספר אסטרטגיות שונות להתמודדות עם שאלה זו.
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - מחקר איכותני | 90013109 | דר הרץ תהילה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90013109 | דר הרץ תהילה | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90013109
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נכתוב עבודה סמינריונית בחינוך (ובדרך כלל - נסיים עוד לפני סוף השנה)$$ אבל יותר מזה - נחווה, נלמד, נסתקרן, נשאל שאלות וננסה להפוך את העולם למקום טוב יותר. בקורס נתמקד בנושא מסוים שייבחר, ונחקור אותו בדרך המחקר האיכותני, המבוססת על ראיונות. דרך זו, של בחינת נושא מסוים מהיבטים שונים, מרתקת במיוחד - ואף עשויה לאפשר את הצגת ממצאי המחקר הקבוצתי המשותף באופן אקדמי, לקהל הרחב, כך שעשויה להיות לעבודה השפעה על השטח. אם את מעוניינת להתמקד בנושא חשוב ורלוונטי לשטח, ומעוניינת לעסוק בו כהכנה לעבודתך בהוראה$$ אם גם את רואה את המחקר והכתיבה ככלי אפשרי ליצירה ולהתקדמות בעשייה$$ ואם את ממוקדת במטרה ומעוניינת לסיים בהצלחה את העבודה (ולא רק להתחיל טיוטה ראשונית שלה)  – אשמח להשתתפותך בקבוצה שלי! 
סוג שיעור סמינריון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000506 | אדלר אלחנן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000506 | אדלר אלחנן | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000506
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מדידה והערכה במתמטיקה | 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90025708
מורה חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72007500
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את הגישה הפרו-אקטיבית והרה-אקטיבית בתחום תוכניות מניעה לשימוש לרעה בסמים, אלכוהול וטבק. הלמידה תתרחש באמצעות חשיפה לתיאוריות  ולפרקטיקה בתחום עם דגש על מערכת החינוך הפורמלית ותפקיד המורה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020101
מורה דר וקסמן מישל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000604 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000604
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029200
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90033100
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס ישים דגש על ויקיפדיה כדוגמה ללמידה שיתופית, מקוונת, יצירתית ואף בינלאומית. הבחירה להעמיק דווקא בוויקיפדיה ככלי נשענת על כך שוויקיפדיה היא כלי זמין וחופשי לשימוש על ידי כל מורה (שיודע כיצד להשתמש בו בצורה מושכלת), וכן המאגר הבסיסי החדש של עולם הידע ההולך ונבנה של העולם ה-21. דרך הקורס נלמד להשתמש במאגרי הידע החדשים במקום לראות בהם איום על הלמידה המסורתית$$ להפוך את הלימוד לפעיל ויצירתי, תוך שימוש באפשרויות הזמינות, ולא רק להזהיר את התלמידים שלא לעשות העתק-הדבק מוויקיפדיה.

הלימוד ייערך באופן סדנאי, תוך התנסות במגוון כלים בקבוצה, ובחינת התועלת שבהם להוראה.

תכני הקורס (כיוון כללי):
- השתתפות בעריכה כבסיס ללמידה ולרכישת קריאה ביקורתית
- קריאה השוואתית רב-לשונית, זיהוי הטיות מקומיות והרקע הפוליטי וההיסטורי להן
- השתתפות בדיון מקוון כדרך לרכישת יכולת ביטוי גבוהה תוך הקשבה לאחר
- שילוב צילום ומדיה נוספת בלמידה
- חסרונות הלמידה השיתופית בקבוצה פיזית לילדים בעלי מאפיינים מופנמים$$ ויתרונות הלמידה השיתופית המקוונת
- הזדמנויות ללמידה בינלאומית (ישראל והתפוצות - כלי גם לשיפור השפה, או בין יישובים שונים בישראל)
ויקיפדיה ככלי לשימור תרבויות מקומיות ונעלמות (היכרות עם ויקיפדיה ביידיש ובלאדינו, הצעות לשילוב עשייה תרבותית וקהילתית במסגרת ויקיפדיה)
- העצמה אישית של תלמידים מצטיינים באמצעות כתיבה בוויקיפדיה
- השאיפה לאיזון בהצגת מידע, ככלי שנו
סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000106 | הרב דר ליפשיץ אורי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90000106 | הרב דר ליפשיץ אורי | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000106
מורה הרב דר ליפשיץ אורי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029700
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 90002019 | | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90002019 | | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90002019
מורה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה חברתית | 90007100 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90007100 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90007100
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך מיוחד | 72008514 | דר גרוס אסתי | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72008514 | דר גרוס אסתי | סמסטר ש | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72008514
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נצא ביחד להרפתקת מסע לבדיקת שאלה מסקרנת בנושא שקשור ליחס כלפי האחר$$ דעות קדומות ואפליה בהקשר של חינוך מיוחד. במהלך הקורס יסופקו כלים מדעיים לחקר כמותני של השאלה המסקרנת. התחנות במסע: בחירת נושא, סקירת ספרות, מיקוד שאלת מחקר, העלאת השערות, בחירת מדגם/כלי/הליך, ניתוח נתונים, הצגת ממצאים ודיון.
סוג שיעור סמינריון