רשימת השיעורים בלימודי חינוך – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

 

+  אוריינות אקדמית | 90017600 | דר סלהוב עדי | סמסטר א

| 90017600 | דר סלהוב עדי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017600
מורה דר סלהוב עדי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  דור המסכים | 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א

| 90018000 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018000
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני דור המסכים.בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט והסלולר - ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער.נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.
קוד קורס 72010602
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד
סרטון הכרות : סרטון

+  דרכי הוראת ביולוגיה - מקוון | 90021300 | כהן אסתר | סמסטר א

| 90021300 | כהן אסתר | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים שיתופי לכלל הסטודנטים. יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, כרזות,פעילויות מתוקשבות,רשימת אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.

+  הוראה ערכים סרטים-ומדיה | 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א

| 90017900 | קלר ציפי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017900
מורה קלר ציפי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נכיר מספר דרכים רגשיות לשימוש בצילומי וידאו דרך הכרת עידן הסלפי. צילום, עריכה ושיתוף בכלים זמינים יקנו לנו כלי עבודה להוראה משמעותית.

+  למידה והוראה משמעותית | 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90013002 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90013002
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השינוי המרכזי של הלמידה המשמעותית הוא במעבר מהקניית ידע, להבנייה פעילה של ידע. כשהשאלה המרכזית שצריכה לעמוד בפנינו אינה מה ללמד אלא, איך ללמד? הידע של המאה ה-21 מאופיין בדינמיות, פלורליזם והשתנות מתמדת, לכן מטרת ההוראה אינה בשינון של עוד חומר, כי אם בפיתוח היכולת ללמוד באופן עצמאי, בחקירה, בחשיבה, בהפנמה, יישום ובשימוש משמעותי בידע. זה דורש שינוי מהותי בתפיסת הלמידה, ההוראה ותפקיד המורה.

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א

| 90000205 | דר קלרמן אביחי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000205
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000504 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000504 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000504
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א

| 90018313 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90018313
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס מדידה והערכה הוא לגשר על הפער בין הרצוי והמצוי בתהליך המדידה של תהליכים לימודיים במערכת החינוך. כמו כן, בקורס יושם דגש על הנחלת עקרונות לבדיקה מדויקת ומהימנה של כלי הערכה חינוכיים

קוד קורס 90018323
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 90000102 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000102
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי דרך לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספקטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודרנה (חטיבה שניה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית).

פרספקטיבה זו תעזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידיאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד פיתוח חשיבה חינוכית המתבססת על מקורות ועל גישות פילוסופיות.

סרטון הכרות : סרטון

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 


סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90000609
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סוגיות בניהול כיתה | 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א

| 90012702 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90012702
מורה דר ראוכברגר נירית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בנושאים שונים שקשורים לניהול הכיתה, תוך הדגשת היבטים שאינם קשורים למקצוע מסוים. בין הנושאים תפיסת זהותו המקצועית של המורה, מהי למידה  ולמידה 
הקורס משלב סרטונים, מאמרים והדגמות משמעותית וכיצד הופכים את הלומד למשמעותי דרך הלמידה. תפקודי לומד , 

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001606 | דר טרבלסי ארז | סמסטר א

| 90001606 | דר טרבלסי ארז | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001606
מורה דר טרבלסי ארז
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע לסוציולוגיה ונבחן כמה סוגיות שמאפשרות לנו להבין טוב יותר את תפקידו של החינוך בחברה, את השפעתו על סוגיות כמו ריבוד חברתי ועוד. נלמד כמה היבטים הקשורים לחינוך בישראל ובעיקר לשאלת השוויון בו.

+  סטטיסטיקה | 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א

| 90001305 | דר כרמלי צבי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90001305
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90001311
מורה קרטן טל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.
קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א

| 90000604 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90000604
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000200
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.

קוד קורס 9000225
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

  הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
 הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90011303 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א

| 90011303 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90011303
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לעבודת המחקר בתחום החינוך חשיבות רבה בעולמו של המורה. חשיפה לעולם המחקר מאפשרת למורה להרחיב אופקים ולהוסיף דעת אודות תהליכי – הוראה, למידה והערכה. למורה החוקר יכולות גבוהות יותר בתהליכים אלו, לצד שיפור עבודתו, הלכה למעשה, תוך לימוד מתמיד באמצעות חקר של תלמידיו ושל סביבת הלמידה שלו.

קורס זה נועד להפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד בחקירה המדעית, יסודותיה השונים ומושגיה המרכזיים. הסטודנטים יכירו את מטרת הידע, את התהיה המחקרית, השאלה וההשערה, את תהליך החקר ואת המושגים המבטיחים את איכותו של המחקר כמו: אובייקטיביות, אמפיריות, שיטתיות, ביקורתיות, שילטה ובקרה וסיבתיות, תוקף ומהימנות ואתיקה. התלמידים יפגשו את שתי הפרדיגמות המחקריות במדעי החברה: הכמותית ואיכותנית, יעמדו על יסודותיהם ויתנסו בכלי המחקר הרלוונטיים לכל תחום. הקורס יסייע לתלמידים להתכונן לקראת תכנון מחקריהם במסגרת עבודות הסמינריון ויקנה להם כלים להיכרות עם חשיבה ביקורתית של מאמרים מדעיים. 


קוד קורס 90003403
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 72020102
מורה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

סרטון הכרות : סרטון

+  אוריינות אקדמית | 90017606 | דר סלהוב עדי | סמסטר ב

| 90017606 | דר סלהוב עדי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017606
מורה דר סלהוב עדי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ובכן, אני מניחה שאתם יודעים קרוא וכתוב$$ אבל אפשר לדעת קרוא וכתוב בהרבה מאוד רמות. הרבה מאוד אנשים היום יודעים קרוא וכתוב ברמה רדודה מדי, שמתאימה לקליטה המהירה של מידע ברשת, ולהפצת המידע המהירה ברשתות חברתיות. 
בשיעור זה ננסה לקדם את יכולות הקריאה והכתיבה לרמה גבוהה, שתסייע לכם בעבודתכם כמורים לעתיד, וגם תסייע לכם לעבור את התואר בהצלחה.
מכיוון שהקורס מעניק לכם מיומנויות יסוד שעשויות לקדם את יכולותיכם בלימודיכם במכללה, הוא מיועד לתלמידי שנה א. זהו קורס חובה - בכל מקרה, תצטרכו להשלימו בשלב כלשהו$$ אך מכיוון שהוא מעניק מיומנויות יסוד ועוזר לכם לעבור את התואר בהצלחה, אני ממליצה מאוד שלא לדחותו, ולעבור אותו בשנה א בהצלחה.
הוא גם מעניין, כייפי, מאתגר ברמה המתאימה ושזור בהומור (לפחות ברמה שהנושא מאפשר) - אז למה אתם מחכים? בואו ותתקדמו בהצלחה... 

+  אוריינות אקדמית מדעית | 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב

| 90025317 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90025317
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס חושף את הסטודנטים למחקר האקדמי, להכרות עם טקסטים מדעיים ולהתמצאות בהם. הקורס מקנה מיומנויות בסיסיות של ניתוח והבנת טקסטים ומיומנויות של כתיבה מדעית וחושף את הסטודנטים למאפיינים הייחודיים של אוריינות זו

+  אסטרטגיות למידה | 90017701 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017701 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017701
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה ותלמידי האחוזונים הנמוכים בכיתה, תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון והכרת סגנונות הלמידה השונים
קוד קורס 90018100
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

זהו קורס מקוון שנועד להכיר את מגוון הנושאים הייחודיים למשנת החינוך של זרם הציונות הדתית. הציונות הדתית אינה נבדלת מן החרדיות אך ורק ביחסה לציונות, אלא היא חולקת על העמדה החרדית בתפיסתה הדתית בתחומים רבים ומגוונים, שחלק גדול מהם כלל אינו נוגע ישירות ליחס לציונות. בין היתר, המחלוקת נוגעת ליחס למדינה, לתרבות הכללית, למדע, למודרנה, למעמד האשה, לחילוניים ולחילוניות, ועוד. הקורס עוסק במשנה החינוכית שעומדת מאחורי עמדות הציונות הדתית בנושאים אלו.

+  הערכה ללמידה באנגלית | 90020400 | שעשוע לורה | סמסטר ב

| 90020400 | שעשוע לורה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90020400
מורה שעשוע לורה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

קוד קורס 90023600
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש לפתח אצל פרחי ההוראה ראייה מערכתית-ארגונית שתאפשר להם לבחון מערכות ארגוניות בית-ספריות מגוונות, אינטראקציות בין הגורמים השונים במערכת הארגונית ברמת הפרט וברמת הארגון, במעגל הבית-ספרי, הורים וקהילה ובמעגל החיצוני לבית-הספר.


+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב

| 90000204 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000204
מורה דר קלרמן אביחי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית של פילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי ועוד. בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה.

סרטון הכרות : סרטון

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000505 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000505 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000505
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסקירת הזרמים השונים בפסיכולוגיה ובהנחות היסוד שבבסיס זרמים אלו. מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות בסיסית עם המונחים המרכזיים של התיאוריות השונות ומתוך כך לאפשר למורה בעתיד אינטראקציה משמעותית יותר עם אנשי מקצוע נוספים.

+  מדידה והערכה בחינוך | 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב

| 90018308 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90018308
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה: היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי <

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב

| 90000103 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000103
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש ליצור היכרות עם סוגיות יסוד במחשבת החינוך היהודי דרך לימוד, דיון וחשיבה משותפת על המטרות והדרכים של החינוך היהודי, מתוך פרספקטיבה היסטורית: החינוך המסורתי (חטיבה ראשונה), בעקבות המודרנה (חטיבה שניה) ובעידן הפוסטמודרני (חטיבה שלישית).

פרספקטיבה זו תעזור לנו לעמוד על יחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, עמדות אידיאולוגיות ותפיסות חינוכיות ותעודד 

פיתוח חשיבה חינוכית המתבססת על מקורות ועל גישות פילוסופיות.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 87103900
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נפגוש את עולם המחקר של החינוך המתמטי.  במחצית הראשונה של הקורסנציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, נעניק ללומדים כלים לסיוע בחיפוש אחר מחקריםאקדמיים.   במחצית השנייה נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי:מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס מקוון ויכלול קריאה או דפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשתוהיכרות עם מקורות, חיפוש של מחקרים ומטלות שונות.

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001607 | דר טרבלסי ארז | סמסטר ב

| 90001607 | דר טרבלסי ארז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001607
מורה דר טרבלסי ארז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבטים החברתיים של החינוך, וכיצד הדיסציפלינה (תחום הדעת) הסוציולוגית מנתחת את תפקיד החינוך בחברה. במהלך הקורס נתוודע לסוציולוגיה ונבחן כמה סוגיות שמאפשרות לנו להבין טוב יותר את תפקידו של החינוך בחברה, את השפעתו על סוגיות כמו ריבוד חברתי ועוד. נלמד כמה היבטים הקשורים לחינוך בישראל ובעיקר לשאלת השוויון בו.

+  סטטיסטיקה | 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב

| 90001308 | דר כרמלי צבי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90001308
מורה דר כרמלי צבי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

קוד קורס 90009503
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב

| 90000606 | ברניג מיכה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90000606
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות השונות העוסקות בהתפתחות ובתהליכים המתרחשים בתקופת ההתבגרות. נדון בהתפתחות גופנית, קוגניטיבית, מוסרית רגשית וחברתית ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו.

קוד קורס 9000201
מורה דר סמט ברוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס המקוון ילווה את הסטודנט הצופה בשיעורים במסגרת העבודה המעשית, תוך שימת דגש על עקרונות פדגוגיים שונים. בכל שבוע תילמד סוגיה פדגוגית חדשה, ובמטלות השבועיות הניתנות בקורס יתבקש הסטודנט לעמת בין הממצאים שאסף בעבודה המעשית ובין התיאוריות הנלמדות בקורס.
קוד קורס 9000226
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90011304 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב

| 90011304 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90011304
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לעבודתהמחקר בתחום החינוך חשיבות רבה בעולמו של המורה. חשיפה לעולם המחקר מאפשרת למורהלהרחיב אופקים ולהוסיף דעת אודות תהליכי – הוראה, למידה והערכה. למורה החוקריכולות גבוהות יותר בתהליכים אלו, לצד שיפור עבודתו, הלכה למעשה, תוך לימוד מתמידבאמצעות חקר של תלמידיו ושל סביבת הלמידה שלו.

קורסזה נועד להפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד בחקירה המדעית, יסודותיה השוניםומושגיה המרכזיים. הסטודנטים יכירו את מטרת הידע, את התהיה המחקרית, השאלהוההשערה, את תהליך החקר ואת המושגים המבטיחים את איכותו של המחקר כמו:אובייקטיביות, אמפיריות, שיטתיות, ביקורתיות, שילטה ובקרה וסיבתיות, תוקף ומהימנותואתיקה. התלמידים יפגשו את שתי הפרדיגמות המחקריות במדעי החברה: הכמותיתואיכותנית, יעמדו על יסודותיהם ויתנסו בכלי המחקר הרלוונטיים לכל תחום. הקורסיסייע לתלמידים להתכונן לקראת תכנון מחקריהם במסגרת עבודות הסמינריון ויקנה להםכלים להיכרות עם חשיבה ביקורתית של מאמרים מדעיים. 


קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

+  תעמולה אנטישמית במדיה | 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב

| 90007306 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90007306
מורה דר רוזנברג חננאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בתעמולה האנטישמית ובהפצתה בתקשורת ההמונים: החל מהופעותיה של האנטישמיות הקלאסית, דרך התעמולה הנאצית בקולנוע הגרמני והתעמולה הפרו-יהודית הנגדית בהוליווד, וכלה בניתוח התכנים האנטישמיים במדיה בעולם המוסלמי ובאתרי האנטישמיות הרבים באינטרנט. כך למשל נערוך השוואה בין אופיין של הקריקטורות בגיליונות עיתון התעמולה הנאצי דר-שטרימר הידוע לשמצה לבין אלה המופיעות כיום בעיתוני העולם, ונדון ברלוונטיות של סוגיות אלה כיום, כמו גם בשימוש הגובר בסטריאוטיפים ובמוטיבים אנטישמיים בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל.

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נציג את עקרונות ההוראה במדעי המחשב. נלמד לבנות מערכי שיעור ונציע דרכים להתמודד עם תפיסות שגויות בהוראת המקצוע. נדון בתכנים של תוכניות הלימודים לפיהן מתנהלת הלמידה בבתי-הספר. כמו כן, נחשף למאמרים המציגים מחקרים ושיטות הוראה בתחום הוראת מדעי המחשב.

+  מבוא לליקויי למידה- דעת | 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | שנתי

| 90018200 | פרופ אייזנברג יהודה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90018200
מורה פרופ אייזנברג יהודה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לא כל תלמיד מתנהג כפי שאנו מצפים. האחד אדיש, האחר מגיב מהר מדי ובחריפות רבה מדי, השלישי מתקיף והאחר מתגונן. כדי להבין את התלמידים שלנו, אנחנו צריכים להכיר את הבעיות הרווחות. להבין - פירושו לסלוח. לסלוח - פירושו להזדהות, ואפשרות לשנות את הדברים ולשפר אותם.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 90024200
מורה דר דרורי רון
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ילמדו מיומנויות בסיסיות הנדרשות לתלמידי תואר ראשון בגיאוגרפיה: הקניית יכולת עבודה בסיסית עם מחשב,    הכרות עם גליון הנתונים,   קריאת גרפים והתאמת הגרף לנתונים,     עיבוד נתונים בסיסי,    הכרות עם גוגל ארץ, כמבוא למערכת מידע גיאוגרפי,וכיצד ניתן להסתייע בו הכיתה,   מהם נתונים גיאוגרפים, היכן ניתן למוצאם ברשתוכיצד להשתמש בהם,   חיפוש מידע ברשת,   הסקת מסקנות,    כתיבת עבודת חקר בסיסית.
קוד קורס 409002000
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מכללת הרצוג והאוניברסיטה העברית כבר שיתפו פעולה בצורה מוצלחתבקורס נודד שהתקיים בשנת תשעט. מטרותינו:

א. יצירת מפגש בלתי אמצעי רגשי וחיובי עם מגזרים שונים בחברההישראלית, על בסיס סקרנות ופתיחות

ב. ביסוס של ידע מעמיק והכרות עם ציפור הנפש של מגזרים שוניםבחברה הישראלית

ג. הצבת נושא החינוך לשותפות ולשיח דיאלוגי על סדר יומם של אנשיהחינוך וההוראה, מתוך כבוד לעמדות ולתפיסות עולם מגוונות.

ד. מידול (modeling) של תהליך חינוכי המבוסס על שילוב בין הנחלת ידע, הקניית כישוריםועיבוד חוויות, כבסיס לפעילות של מפגש בין קבוצות שונות באוכלוסייה.

קוד קורס 90018322
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

קוד קורס 90027800
מורה דר שבט אלונה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במערכות חינוך בעולם ובישראל מושם דגש על עיצוב ופיתוח מיומנויות המאה ה-21, ההולמות למידה בעידן הידע. 
בקורס נעסוק בהיבטים פדגוגיים של דרכי הלמידה, החשיבה והעבודה הרצויות וכיצד הטכנולוגיה מסייעת לפדגוגיה בהיבטים אלה.
נכיר כלים מתוקשבים ושיתופיים שונים ונתנסה בשילובם בפעילויות למידה מגוונות.
יושם דגש על כלים בעלי פוטנציאל יישום גדול בהוראת המדעים.
 
הקורס ייערך במתכונת סדנאית ובמהלכו יישמו הסטודנטים את הכלים הנלמדים ויפתחו יחידת הוראה מתוקשבת בתחום המדעים.  

+  מדידה והערכה בחינוך - אב - מרוכז | 90018304 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018304 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018304
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד

+  מדידה והערכה בחינוך - אב- מרוכז | 90018303 | דר הלוי גיא | קיץ

| 90018303 | דר הלוי גיא | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018303
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

+  מדידה והערכה בחינוך - אלול - מרוכז | 90018305 | דר פלמור הספל שושי | קיץ

| 90018305 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90018305
מורה דר פלמור הספל שושי
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי הוראה, למידה ומדידה/ הערכה בבית הספר, על מנת להקנות לסטודנטים ידע וכלים כיצד למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם. במהלך הקורס נתוודע גם לתהליכים המשפיעים על תפקוד התלמיד- האינטליגנציות השונות המייחדות אותו, הטיות בוחן ונבחן, אפקט פיגמיליון (נבואה שמגשימה את עצמה) וחרדת מבחן שעלולה לפגוע במסוגלותו. בתום הקורס הסטודנטים הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות. ידע מקיף זה יאפשר להם לקבל מהימן ותקף שישקף נאמנה את  תמונת המצב הלימודית של התלמיד
קוד קורס 90018321
מורה דר הלוי גיא
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס מעניק ידע משמעותי על תהליכי ההוראה, למידה ומדידה-וההערכה שחלה אצל הסטודנטים, וכתוצאה ממנה, הם יהיו מסוגלים למדוד ולהעריך את הלמידה שחלה אצל תלמידיהם . הסטודנטים, בסיום הקורס, יהיו מסוגלים לבנות מימדי הערכה וקריטריונים, שיבטאו כראוי את תמונת המצב הלימודית של תלמידיהם . הסטודנטים יהיו מסוגלים לבחור את כלי המדידה והערכה המתאימים למטרות שונות באופן שיתנו מידע מהימן ותקף.

+  סטטיסטיקה - אב - מרוכז | 90001302 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001302 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001302
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001310 | ברניג מיכה | קיץ

| 90001310 | ברניג מיכה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001310
מורה ברניג מיכה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הנה יצירת היכרות עם מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומד הבנה בסיסית של האופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופן ברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

+  סטטיסטיקה - אלול - מרוכז | 90001312 | דר בר דוד אוהד | קיץ

| 90001312 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 90001312
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הינה יצירת היכרות עםמושגים בסיסיים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, על מנת ליצור אצל הלומדת הבנה בסיסית שלהאופן בו מושגים אלה משמשים במחקר ולאפשר למורה להשתמש בהם על מנת לאפיין באופןברור את ציוני התלמידים בכיתתו.

הקורס מתקיים במשך שלושה ימים, כאשרבסוף היום השלישי מתקיים מבחן מסכם (עם חומר פתוח).

קורסים ביום א

 
קוד קורס 72009201
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השיטה הנרטיבית היא שיטת טיפול שפותחה עי מייקל ווייט ודייויד אפסטון. במוקד השיטה, ההבנה שהאדם מספר את סיפור חייו באופן מסוים, שאינו בהכרח היחיד האפשרי. לעיתים, הסיפור אותו מספר האדם הוא רווי בעיות, ויוצר תחושת קורבנות, פסימיות וחוסר יכולת. מטרת הטיפול להאיר אפשרויות חדשות לספר את הסיפור. בקורס נלמד על יסודות השיטה, ועל הדרך ליישם אותה בדרכים שונות עם תלמידי החינוך המיוחד. כמעט בכל שיעור נתרגל את השיטה, בזוגות או בשלשות. לא יידרש שיתוף בתכנים אישיים בפורום קבוצתי גדול יותר. בואו בשמחה. אלחנן
סוג שיעור סדנה

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90005400 | כהן אסתר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90005400 | כהן אסתר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90005400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקורס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים והקורסים הדיגיטלים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד. תשומת לב מיוחדת ניתנת להוראה במרחבי למידה בהם התלמיד במרכז ובהכנת חומרי הוראה מתוקשבים. בנוסף נברר את המושג החדש של הוראה היברידית שנולד בעקבות מגפת הקורונה...ברוכים כל הבאים

סוג שיעור שיעור

+  סוגיות חינוכיות בחזל | 90006800 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90006800 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90006800
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בסוגיות חינוכיות שונות כפי שהן עולות ממקורות חזל. במקביל תעומתנה גישות חינוכיות אלה עם תפיסות חינוכיות עכשוויות. יתקיים דיון על ההבדלים בין הגישות השונות ועל סיבותיהם.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90007002
מורה בסין קרן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נסקור תהליכים היסטוריים וסוציולוגיים שהובילו לשינויים במבנה המשפחה ותפקידיה. נזהה גורמים במבנה המשפחה העלולים להוביל להתפתחות מצבי סיכון בתוך המשפחה. נגדיר התעללות בילדים ואת הסימנים המלמדים על קיומה. נכיר את מאפייני ההורה הפוגע והילד ההופך לקורבן. נלמד את חוק חובת דיווח. נעיין בחוזרי מנכל העוסקים בנושא. נבחן הבדלים בין תרבותיים במוכנות לשתף פעולה עם חובת הדיווח. נלמד מי הם הגורמים בקהילה עימם יש לחבור ולשתף פעולה במצבים בהם מתעורר חשש לסיכון.
סוג שיעור שיעור

+  קולנוע וזיכרון השואה | 90007300 | קלר ציפי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90007300 | קלר ציפי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90007300
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמקד בהבנה ובהכרת הנרטיבים השונים בספור השואה בקולנוע. למידת המרכיבים הפוסטמודרניים בסרטי השואה בקולנוע ויצירת תובנות אישיות ולאומיות ביחס לזכרון השואה בדורנו ולעתיד

סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90009500
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיובית, מקורותיה, מיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה ובבית, ובכך יהפכו לסוכני שינוי חיובי במערכת החינוך.
סוג שיעור שיעור

+  חשיבה לוגית וחשיבה יצירתית | 90025000 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90025000 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90025000
מורה דר אליצור צורית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ביסוד קורס ייחודי זה עומדת ההנחה, כי ניתן לפתח אצל כל אדם יכולת לחשיבה לוגית ולחשיבה יצירתית. בקורס נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי ויצירתי, ככלי לעירור סקרנות, מוטיבציה והנאה בלימוד. דגש מיוחד יינתן לשימוש בחידות, פרדוקסים וסיטואציות משעשעות מהעולם שסביבנו.
סוג שיעור שיעור

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007201 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72007201 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72007201
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 72022200
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ככל שעולים בכיתות ביהס, כך עולים גם ברמת הדרישות בתחום הבנת הנקרא. כל תחום דעת מלווה בטקסטים רבים, ואנו כמורים צריכים ללמד את תלמידי החינוך המיוחד כיצד להתמודד עם טקסטים ארוכים ו/או מורכבים. בקורס לא נלמד על שיפור הדיוק בקריאה, אלא על הפן המהותי של ההבנה.
דרישות הקורס: מטלת אמצע סמסטר, מטלת סיום סמסטר. מטלות יישומיות על הנלמד בכיתה. ינתן שיעור למילוי כל אחת מהמטלות, נוסף לזמן בבית.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000202 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90000202 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90000202
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם אדם יכול להיות מחנך טוב מבלי לנסות להבין מהו חינוך, מהי מטרת החינוך, ומה מטרתו שלו כאשר הוא בא ללמד בבית ספר? קורס בפילוסופיה של החינוך מנסה לעשות בדיוק את זה: לא לחנך ולא ללמוד חומר וגם לא להתחבר למשהו מעניין (למרות שזה באמת מעניין) אלא לאפשר חשיבה על חינוך, לפתח מודעות לגישות השונות בנוגע למהות החינוך ולסייע למחנך-לעתיד לגבש את האני-המאמין החינוכי שלו. הקורס כולל התייחסות לשלושת מרכיבי החינוך: ידע הקשור בתרבות, מיומנות הקשורה בחברה, מודעות וכנות הקשורות באני. הקורס כרוך במעורבות מצד הסטודנטים-המחנכים-בעתיד (כל מורה הוא גם מחנך).


סוג שיעור שיעור

+  שאלות יסוד בהוראה | 90002020 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90002020 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90002020
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בשאלות יסוד העומדות לפני הבוחרים בתחום החינוך וההוראה. הוא נועד ללוות את ההכשרה המעשית בשלב הבסיסי שלה – שלב רכישת מיומנויות היסוד. בין השאלות שיידונו בשיעור: מטרות ההוראה והחינוך (להיות מורה במאה ה-21)$$גיוון אמצעי ההוראה בשיעור$$ שאילת שאלות וניהול דיון$$ כלי הוראה$$ מיומנויות למידה, למידה מטעויות$$ הערכה והערכה חלופית$$ הוראה מותאמת אישית$$ משמעת – ניהול כיתה –אקלים כיתה.
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת לימודי ארץ ישראל- יישום | 90003000 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90003000 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90003000
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס דרכי הוראת לימודי ארץ-ישראל-יישום נועד להפגיש בין עבודת המורה ללימודי ארץ ישראל בשטח לבין עבודתו בכתה, ובין לימודיו התיאורטיים בקורס דרכי הוראה של סמסטר א, ההכשרה המעשית החוגית ועבודת המורה בסיור הלימודי. במהלך הקורס נכיר את מבנה המגמה ויחידות הלימוד ונדייק את ההבדלים בין השיעור לסיור ובין הטיול לסיור הלימודי. כל משתתפת תידרש להעברת יחידת שטח אחת ויחידת כתה קצרה וכן לכתוב שאלת שטח ברמת בגרות הכוללת תשובון.
סוג שיעור תרגול

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90015200
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יושם דגש ומיקוד על היקף בעיית האלימות במערכת החינוך. נושא אלימות במערכת החינוך יילמד, בהתייחס למאפיינים אישיותיים, פסיכולוגיים של האדם, ושל הסביבה בה חי הפרט. בד בבד, יוצגו מגוון פתרונות הקיימים לשם התמודדות עם בעיית האלימות במערכת החינוך.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000502 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000502 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000502
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדם ובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדון בתיאוריות השונות על האישיות., תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעת מנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרת החינוכית.

סוג שיעור שיעור

+  הפסיכולוגיה של האישיות | 90003200 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90003200 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90003200
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכולוגיהשל האישיות עוסקת בין היתר בהצגת תיאוריות בנוגע לאישיות, חקר האישיות על בסיסשיטות מחקר מדעיות ויישום שיטות אבחון וטיפול במטרה לאפשר לאדם איכות חיים טובהומספקת. בקורס זה נתמקד בהגדרות שונות של האישיות, הדרכים שבעזרתן ניתן להסיק עלהאישיות וכן נבחן חלק מהתיאוריות הדינמיות, האקזיסטנציאליסטיות וההתנהגותיותשהוצעו להבנת האישיות. נדון ביישום חלק מהמושגים של התיאוריות השונות במערכתהחינוך.


סוג שיעור שיעור

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003401 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90003401 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90003401
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

סוג שיעור שיעור

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008601 | קלר ציפי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90008601 | קלר ציפי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008601
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הבנת הקשר בין צורה ותוכן שפה הקולנועית. מתן כלים לניתוח ביקורתי ולשימוש בסרטים בכיתה . הכרת התפיסות התרבותיות העומדות בבסיס היצירה הקולנועית בסוגות השונות.

סוג שיעור שיעור

+  חינוך חברתי | 90009300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90009300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90009300
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק במאפייניו של החינוך הבלתי פורמאלי, מגבלותיו ויתרונותיו. בשיעורים תיחשפנה התלמידות למעגלי הפעילויות השונים של החינוך החברתי. הקורס יישא אופי סדנאי של תרגול והכנת יחידות שונות כגון: מרכז למידה, משפט ציבורי, סמינריון, סיור לימודי ועוד.
סוג שיעור שיעור

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007204 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72007204 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72007204
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.
סוג שיעור סדנה

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000602 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000602 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000602
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרותבסיסית עם התיאוריות השונות העוסקות בתהליכים המתרחשים בתקופת גיל ההתבגרות.נדון  בהתפתחות  הגופנית והמינית, הקוגניטיבית, המוסרית, הרגשיתוהחברתית בגיל זה ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו. לצד ההתפתחותהנורמטיבית נדון גם בפסיכופתולוגיה העלולה להתרחש בגיל זה ובהסברים האפשרייםשניתנו לכך. בין היתר נבחן את התיאוריה שלאריקסון, מרגרט מאהלר, קוהלברג ועוד. על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות שלכל תיאוריה, נדון בדרכי ההתערבות האפשרית של המורה לנוכח התנהגויות נורמליותואבנורמליות של התלמיד

 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 658003100
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהפיכת המחשוב, התקשורת והאינטרנט - מחוללת מציאות חיים חדשה. באמצעות האינטרנט משאב המידע של כל אחד מאתנו הוא אינסופי. הרשתות החברתיות חיברו את כולנו לרשת חברתית חובקת עולם. מציאות זו מעמידה בפנינו אתגר ערכי חינוכי המחייב הערכות חינוכית חדשה. בקורס נעסוק באתגר החינוכי החדש ונלמד כיצד ניתן להפוך מציאות חדשה זו לעוצמה ערכית וחינוכית.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- לתלמידי מרכז תמיכה | 90013111 | טיין איילת | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90013111 | טיין איילת | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90013111
מורה טיין איילת
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ג. בקורס נלמד על נושא המוטיבציה בחינוך ונעסוק בשלבי כתיבת העבודה הסמינריונית בנושא זה. נעסוק בהכרת סגנון המחקר האיכותני, חיפוש מקורות אקדמיים במאגרי החיפוש, נעבוד על קריאה אקטיבית ויעילה, על כתיבה אקדמית ועל ניתוח נתונים ואופן הצגתם.
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 90012700
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העולם החדש מציב בפני המבוגרים אתגרים שלא היו בעבר. במשך אלפי שנים סמכותם של ההורים והמורים לא הוטלה בספק. ילדים עשו מה שאמרו להם בלי לשאול שאלות, ובין המבוגרים הייתה הסכמה שכך צריך להיות. המורה תמיד צודק, אל תתווכח, אל תשאל שאלות סתם. כיום, הנורמות שהיו מקובלות בעבר אינן מקובלות עוד. הכח והכוחניות שהיו חלק מכלי החינוך בעבר אינם לגיטימיים היום. מצב זה מציב בפני המורים אתגרים חדשים כאשר הם נדרשים לחנך ולייצר סמכות בלי הכלים מן העבר.

במהלך הקורס נלמד יחד מהן המטרות שלנו כמחנכים, וכיצד אנחנו יכולים לנהל כיתה ולייצר סמכות משמעותית בלי להיכנס לעימותים מיותרים עם תלמידים ועם הורים.

נתנסה בכלים שונים שפותחו בתחום זה, נדון בהם ונשכלל אותם.

הקורס מיועד לסטודנטים המשתתפים בהכשרה מעשית מתקדמים, וישלב מטלות מתוקשבות

סוג שיעור שיעור

+  ארץ נבנית מלבנים, אנדרטאות וזמר | 90026801 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90026801 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90026801
מורה הרב דר קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המוזיקה, האדריכלות והאמנות הפיגורטיבית הן שפות ותקשורת. הן שפה לא מילולית המבטאת את רוח התקופה והמקום בו נוצרו. האמנות והמוזיקה יכולות להעביר מסרים ורעיונות. הן מהוות שפה שגם מושפעת מהמרחב והזמן, וגם משפיעה עליהם. בצד המגבלות יש לשפות הלא מילוליות האלו כוחות ואפשרויות מעבר לשפת הדיבור המילולית. משתתפי הקורס יגלו שהמוזיקה הייתה השפה הלא מילולית העיקרית של העם היהודי. לכן הזמר העברי היווה מרכיב מרכזי בהתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה. המוזיקה והאמנות יהוו עבור המשתתפים גם אמצעים חינוכיים שיסייעו להם להעביר חומרים יבשים באמצעים פופולריים שירתקו את תלמידיהם בעתיד. מתאים במיוחד לתלמידי החוגים ללימודי אי, היסטוריה, ספרות וחינוך.

סוג שיעור שיעור

+  נוירופדגוגיה | 90033601 | לרמן דינה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90033601 | לרמן דינה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033601
מורה לרמן דינה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק.

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

סוג שיעור שיעור

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009901 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72009901 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72009901
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנולהביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנה.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 72012600
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
על המורה המלמד תלמידים לקויי למידה מוטל בין השאר תפקיד של הוראת דרכי עבודה ולמידה לתלמידיו. 
 בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת מקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה בוגרים (תלמידי ז-יב) תוך שימת דגש על סגנונות למידה, אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון וארגון החומר.
דרישות הקורס: הגשת מטלות לאורך הסמסטר. ללא עבודה מסכמת / מבחן בסיום הסמסטר.

סוג שיעור שיעור

+  סטטיסטיקה ושיטות מחקר | 90001350 | קרטן טל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90001350 | קרטן טל | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90001350
מורה קרטן טל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מקנה מושגי יסוד בשיטות מחקר כמותי והיכרות עם סטטיסטיקה תיאורית. היכולת להבין ניתוחים סטטיסטיים ולבצעם הופכת להיות קריטית בעידן מהפכת המידע בחינוך. מטרת הקורס הוא להקנות לסטודנטים יכולת להבין מחקרים כמותיים בדגש על תחום החינוך, ואת כל הרקע לביצוע מחקר כמותי הכולל את רמת הידע המחקרית, אופיים של המשתנים הנחקרים, סוגי דגימה וסטטיסטיקה תיאורית בסיסית.

סוג שיעור שיעור

+  סוציולוגיה של המשפחה | 90001606 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90001606 | דר סמט ברוריה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90001606
מורה דר סמט ברוריה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתפיסות סוציולוגיות שונות של מוסד המשפחה ובשינויים החברתיים העוברים על מוסד זה. יידונו בשיעור נושאים כמו רווקות מאוחרת, גירושין, עקרות, אמהות חד-הורית, ועוד  והשלכותיהן על עבודת המורה בכיתה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90008000
מורה דר רוזנברג ישי חי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- חנמ | 72008516 | דר ישי שלמה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 72008516 | דר ישי שלמה | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008516
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים .בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.
סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון בחינוך- חנמ | 72008524 | דר ליפשיץ רבקה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 72008524 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008524
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים .בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 72002100
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם המורכבות והאתגר. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, מוגבלות שכלית, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו שכול, תוך העמקה בספרות  והמחשה באמצעים שונים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים/ או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה שהתאפשרה לו הודות לאחאות זו. במהלך הקורס נפגש עם אח/ות שהפכו את המשא למסע מעורר השראה.
סוג שיעור שיעור

+  עקרונות בתוכניות לימודים | 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90009700
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תכנוןהלימודים הוא המרכיב המרכזי בעבודת המורה בכיתתו. על מנת להוביל את הפדגוגיה בביתהספר על המורה לשלוט בתכני ההוראה וברזיה. מציאות זו אפשרית על ידי הכרות מעמיקהשל המורה עם תחום תוכניות הלימודים ובאמצעות המפגש האישי של המורה עם תוכניתהלימודים בתחום התמחותו, על תכניה מטרותיה ועקרונותיה. על המורה לשלוט בתוכניתהלימודים ולדעת להפיק ממנה את אופני ההוראה שלו מבחינת תכנון לימודים שנתי, מטרותהשיעור ויעדיו, עזרים ואמצעי הוראה רלוונטיים ועוד. השאיפה המרכזית היא להובילליצירה ופיתוח של מורה רחב אופקים הנשען על ידע רחב בעבודתו והמסוגל לפתח בעצמובעתיד תוכניות לימודים בית ספריות בתחום התמחותו.


סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012813 | רמתי דניאל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012813 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012813
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72002600
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשנים האחרונות חלה עליה במספר הנעריםוהנערות שנשרו ממסגרות החינוך ו/או נמצאים במצבי סיכון ומצוקה. הקורס יעסוקבתיאוריות ובמאפיינים מרכזיים של נוער זה, ויין כלים לזיהוי מוקדם של תלמידיםהנמצאים על רצף הסיכון ולפתח כלים להתמודדות במרחב החיים בבית הספר והכיתה.  במהלך הקורס ייבחנו היבטים מרכזיים בהסתגלותםשל בני נוער בסיכון למערכת החינוך, תוך התמקדות בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי.כמו כן ייסקרו גישות מרכזיות להבנת ההגדרות והקשיים הייחודיים של בני נוער בסיכוןהמשולבים במערכת החינוך כמו גם המנותקים.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד ב | 72011300 | גלינסקי אפרת | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72011300 | גלינסקי אפרת | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011300
מורה גלינסקי אפרת
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה בשנה ב, הינו קורס סמסטריאלי. הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית בהיבט של התאמות והוראה בכיתה הקטנה.
סוג שיעור שיעור

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011401 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72011401 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011401
מורה דר בר דוד אוהד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים,  ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל טיפוליות, חינוכיות ומקצועיות. בקורס זה יינתן בסיס אקדמי ומעשי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד.

כיוון שמדובר במיומנות נרכשת, הקורס מתקיים במתכונת סדנאית ודורש תרגול בשיעורים ובמהלך השבוע. המפגשים מתקיימים בישיבה בקבוצה, ועל מנת לאפשר ריכוז והפקת המקסימום מהתרגול לא יתאפשר שימוש במחשבים או טלפונים במהלכם או כניסה ויציאה במהלך המפגש (מלבד במקרים חריגים).


סוג שיעור סדנה

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90012401 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012401
מורה גרנביץ יחיאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קשר טובעם הורי התלמיד יכול לעזור ולקדם את עבודתו של המורה ולסייע רבות להתקדמות התלמיד.המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים, ולעיתים מטריד ומרתיע. אחתמהמטרות המרכזיות של הקורס להבין את חשיבות מפגש זה ולהתכונן אליו, כך שיהיה מוצלחככל הניתן.

הקורס יתייחסהן למישור התיאורטי והן למישור המעשי במפגש עם ההורים.


סוג שיעור שיעור

+  חינוך מיני | 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012601
מורה דר דבו יוכבד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס הזה נלמד על מיניות ויהדות. מה זה מיניות, מה יש ליהדות להגיד על מיניות ומהיא התפתחות מינית נורמטיבית. נלמד גם מהם הקשיים איתם מתמודד המתבגר הדתי ואת הדילמות והקונפליקטים הקיימים סביב החיבור בין יהדות ומיניות. נלמד גישות שונות בעולם הרוח היהודי לנושא המיניות. התלמידה תרכש כלים ושפה המאפשרת שיח בינה לבין תלמידות בנושאים הקשורים למיניות.
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך | 90013103 | דר ששון חווה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90013103 | דר ששון חווה | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90013103
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
עיקר הקורס הוא התנסות בתהליכי חקר וכתיבה אקדמית. לאחר סקירת הנושא נלמד להכיר מאמר מדעי, את מבנהו וחלקיו. נקביל למבנה העבודה הסמינריונית. נגדיר נושא למחקר, שאלת מחקר ומשתנים. נכיר את מאגרי המידע ונעשה בהם שימוש. נקרא קריאה ביקורתית ונבחין בין עיקר לטפל. נלמד ליצור ראשי פרקים מתוך הידע שצברנו, למזג בין מקורות. נכיר כלי מחקר ונעשה שימוש באחד מהם. נכתוב פרק תוצאות ונעבור לדיון. נלמד וניישם כללי כתיבה אקדמית ונכתוב עבודה סמינריונית תוך טיפוח ושמירה על שימוש בשפה עברית תקינה
סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת תנך | 900142400 | דר אליצור ברכי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 900142400 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 900142400
מורה דר אליצור ברכי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בסוגיות מגוונות הקשורות להוראת תנך, ומציע דרכים לבניית שיעור ומתודות להוראתו, באופן שמגביר את שותפות התלמידים בחשיבה, ומקנה להם מיומנויות של הבנה. הקורס מציג את הסוגות המקראיות השונות (הלכה, סיפור, שירה, פרשנות) ואת מאפייני דרכי ההוראה המותאמות להן. הקורס כולל משימות תרגול, הצגתן בכתה וניתוחן.
סוג שיעור שיעור

+  דת וחילון | 24011801 | דר גרין נעם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24011801 | דר גרין נעם | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24011801
מורה דר גרין נעם
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בתהליך החילון שעבר על העם היהודי במאתיים השנים האחרונות. ננסה להבין את הגורמים ואת הרקע לתהליך החילון. נקרא מדבריהם של הוגים וסופרים שהתמודדו עם שאלות של זהותם הדתית והיהודית, וננסה להבין תהליכים שעברו על החברה  היהודית והישראלית בשאלת היחס לדת. כל זאת כרקע לשאלת הוראת היהדות בחינוך הממלכתי.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72009001
מורה אלקובי אודליה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ילד שחווה מצוקהחברתית הוא ילד שסובל יום-יום, וניתן להחזיר לו את החיוך לפנים! בעידןבו רוב התקשורת מתקיימת ברשתות החברתיות – התקשורת הבין-אישית כמעט ונעלמת. ילדים רבים חווים בדידות,התעלמות ונידוי חברתי והצורך בסיוע והתערבות הולך וגדל.   אנחנו מזמינים אתכם ללמוד: ·לסייע למצוקות חברתיות לתלמידיכם באופן משמעותי ·לבנות תוכנית התערבות חברתית כיתתית ואישית ·להפוך את הכיתה שלכם לכיתה שבה כל התלמידיםמרגישים שייכים ·ללמד את עקרונות התיווך החברתי הקורס מבית תעצומות
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90001002
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

סוג שיעור סדנה

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012800 | רמתי דניאל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90012800 | רמתי דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012800
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 409000101
מורה אמסילי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.
~

סוג שיעור שיעור

+  תרפיה במוזיקה | 72002301 | דר גוטפריד טלי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72002301 | דר גוטפריד טלי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72002301
מורה דר גוטפריד טלי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה פותח עבור הסטודנטים מרחב להתנסות במדיום המוסיקלי ככלי הבעתי. זוהי קבוצה שמאפשרת התבוננות עצמית למטרות לימודיות. בקבוצה זו נעשה שימוש במוסיקה ככלי טיפולי תוך התמקדות בחקר והבנה של תהליכים אישיים, בינאישיים וקבוצתיים. הסטודנטים יעברו מסע מוסיקלי אישי, במהלכו יציגו בכיתה את תעודת הזהות המוסיקלית שלהם, המשקפת אירועים משמעותיים בחייהם כפי שהם מובעים באמצעים סימבוליים. הקבוצה תתנהל על פי כללי האתיקה הנהוגים בטיפול באומנויות, ותאפשר מרחב מכבד לשיתוף, הכלה וצמיחה אישית, תוך קבלת משובים מחברי הקבוצה וממנחת הקורס.

במסגרת הקורס, המנחה מציעה תרגילים לקבוצה בהתאם למהלך המתפתח שלה. המפגשים מבוססים על התנסות. במהלך הקורס המשתתפים מכינים פרזנטציה מוזיקלית-אומנותית. מדובר ב-15 דקות של קטעי מוזיקה משמעותית בחיי הסטודנטים (חיה או מוקלטת)שהסטודנט/ית מכינ/ה בבית. הסטודנט משמיע ומציג את תעודת הזהות האישית שלו בפני הקבוצה. לאחר כל השמעה מחלקים חברי הקבוצה עם מכין הפרזנטציה את תחושותיהם. 

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 72020102
מורה דר וקסמן מישל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום הקשב ודרכי הטיפול בו . נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על מערכות חיים שונות: התחום האקדמי, המשפחה, החברה ותחום הרגש. נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על במעגל החיים מהילדות לבגרות. נבין את מודעות לרב-מימדיות של ההפרעה, הבעיתיות הכרוכה בכך והקומורבידיות הנלווית לה. נלמד דרכי לאיתור והערכה של ההפרעה ודרכי שיפור תפקודם של ליקויי קשב וריכוז בכיתה, בלימודים, בחברה וחיי משפחה.
סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000109 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000109 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000109
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיוב של ושיננתם לבניך והתפיסה בחזל האומרת כי תלמידים קרויים בנים מלמדת אותנו כי המעשה החינוכי הינו אתגר יהודי ואנושי בסיסי. אתגר המחייב אחריות מקסימלית כלפי הדורות הבאים. בקורס מחשבת החינוך היהודי נעסוק בהבנת אתגר זה ובפיתוח מסוגלות חינוכית. בין השאלות שנדון בהם במהלך הקורס יהיו אתגרי היסוד של החינוך היהודי- ייעוד האדם, ערכים, פיתוח מסוגלות של התלמיד ופיתוח המסוגלות החינוכית שלנו. נתמקד באתגרי חינוך עדכניים בהתאם למציאות החינוכית המאתגרת בה אנו חיים ופועלים.  

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019701 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90019701 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90019701
מורה אמסילי יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- חנמ | 72008517 | דר הלוי גיא | שנתי | 16:00 - 17:20

| 72008517 | דר הלוי גיא | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72008517
מורה דר הלוי גיא
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה, אולם המרצה מציע תחום חקירה רחב בנושאים הקשורים לזהות וחינוך או להשפעת הערכת הלמידה על הלמידה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב בסוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית. כתיבת עבודה סמנריונית מהווה את הפקק המרכזי בעיכוב בקבלת התואר. הסטודנט בקורס זה לומד את שלבי הכתיבה ומלווה באופן צמוד בכל שלבי העבודה.
סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - סוגיות בחינוך ערכי | 90013100 | דר בוזגלו אהרן | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90013100 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90013100
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים תאורטיים ופרקטיים לעבודתם הערכית והמוסרית במערכת החינוך לשם פיתוח עולם המושגים הערכי שלהם ושל תלמידיהם לעתיד. במהלך הקורס נדון בלגיטימיות שלנו כמחנכים להקנות ולחנך לערכים. נלמד אודות מערכות ערכים מורכבות ועל האופן שבו מערכות הערכים מבטאות השקפות, אמונות ודעות. נכיר מקרוב מערכות ערכים של סטודנטים להוראה תוך אינטרוספקציה לעולם ערכים הפנימי של כל אחד מאיתנו. נכיר את עולם הערכים המוסריים וייחודם.  קורס זה הנו קורס סמינריון ולכן נקדיש זמן ללמידה של יסודות הכתיבה האקדמית על בוריין. את הסמסטר השני נקדיש לכתיבת העבודה תוך ליווי אישי וקבוצתי של המרצה. הסטודנטים יכתבו עבודות מחקר תוך שימוש במתודולוגיות שונות: איכותניות, כמותניות ועיוניות המשלבות עיון במקורות חזל – לפי בחירתם האישית.
סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 72004700
מורה אברמוביץ אתי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מיהו הילד המחונן או המצטיין? למה זה חשוב לי כמורה להכיר אותו? למה הוא נראה משועמם בכיתה? מה עושים עם תלמיד מחונן/מצטיין בכיתה - אילו פדגוגיות מתאימות להוראת תלמידים מיוחדים אלה? 
הילד המחונן יכול להוות אתגר למורה בכיתה, לחברים ולהורים. 
בקורס זה נחווה את עולמו של הילד המחונן והמצטיין, ונתנסה בדרכים מתאימות לאתגר אותו בכיתה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72008001
מורה רבי בן ציון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.
סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000108 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90000108 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90000108
מורה הרב גיגי ברוך
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיוב של ושיננתם לבניך והתפיסה בחזל האומרת כי תלמידים קרויים בנים מלמדת אותנו כי המעשה החינוכי הינו אתגר יהודי ואנושי בסיסי. אתגר המחייב אחריות מקסימלית כלפי הדורות הבאים. בקורס מחשבת החינוך היהודי נעסוק בהבנת אתגר זה ובפיתוח מסוגלות חינוכית. בין השאלות שנדון בהם במהלך הקורס יהיו אתגרי היסוד של החינוך היהודי- ייעוד האדם, ערכים, פיתוח מסוגלות של התלמיד ופיתוח המסוגלות החינוכית שלנו. נתמקד באתגרי חינוך עדכניים בהתאם למציאות החינוכית המאתגרת בה אנו חיים ופועלים.  

סוג שיעור שיעור

+  זהות יהודית בעולם משתנה - גוונים | 90024300 | דר הרבתר דוד | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90024300 | דר הרבתר דוד | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90024300
מורה דר הרבתר דוד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיכרות ובמפגש עם מגוון רחב של זהויות יהודיות הקיימות בחברה הישראלית היום, כגון זהות יהודית חילונית, מסורתית, רוסית, אתיופית, קונסרבטיבית ועוד. היכרות זו תיעשה בעזרת ניתוח ודיון של מאמרים, קטעי קולנוע, שירים, טקסים ושיחות מפי נציגים שונים. הקורס יעודד חשיבה ורפלקסיה אישית ויטפח את היכולת לכבד ולהכיל זהויות יהודיות שונות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90027000
מורה דר ברנר איתמר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס המושג אדם שלם הוא מושג מפתח בהגותם של אנשי רוח רבים, בעולם המחשבה הכללי והיהודי. הוגים אלה שירטטו כל אחד בדרכו את האידאל האנושי, תהו אחר ערכיו, אופיו ואישיותו, שאלו האם וכיצד ניתן לממש אידאל זה. בקורס ניפגש עם כמה אפשרויות מימוש של אדם שלם, ונבקש לעסוק בשתי שאלות מרכזיות: מה יכולים להיות המאפיינים של אדם כזה$$ ומה יכולות וצריכות להיות ההשלכות החינוכיות הנובעות מכל אחת מן התפיסות עמן נפגש.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72010600
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד
סוג שיעור שיעור

+  אינטליגנציה רגשית | 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90006500
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בהכרת היסודות של האינטליגנציה הרגשית , ושימוש מושכל בתובנות אלו במערכת החינוך. הקורס יעסוק במושגים כללים של אינטליגנציה רגשית תוך הקבלת מושגים אלו למקורות הידע של התרבות היהודית. בנוסף להעצמה האישית של המחנך (-משתתפי הקורס) נעסוק בשאלה כיצד ניתן להעביר את התהליך לתלמידים. משתתפי הקורס יתרגלו תרגום של יסודות האינטליגנציה הרגשית לתהליך מעשי להעברה לתלמידים. הקורס הינו סדנאי – המשלב תהליך לימודי עם סדנה מעשית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012802
מורה רמתי דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.

סוג שיעור שיעור

+  החינוך היהודי ומקורותיו | 90018450 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90018450 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90018450
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרות הקורס - מפגש בלתי-אמצעי עם מקורות מעולמה של ההגות היהודית תוך כדי חילוץ אמירות חינוכיות משמעותיות: התוודעות לדילמות ולשאלות ערכיות המלוות את החינוך היהודי$$ העלאה למודעות של אופי העבודה החינוכית ומכאן להשגת מטרתה$$ וכאמור עיון במגוון מקורות המציגות את נושאים ושאלות אלו.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019001 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90019001 | דר שבט אלונה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90019001
מורה דר שבט אלונה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהוראת מדע וטכנולוגיה בגישה הקונסטרוקטיביסטית. הסטודנטים יכירו בקורס את המושגים המרכזיים בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטב, תוך התייחסות לחומרי הלימוד, ניסויים במעבדה ופעילויות העשרה ברשת האינטרנט ובכלל. בקורס תעלנה סוגיות הקשורות להיסטוריה של המדע, תפיסות שגויות, היחס בין מדע וטכנולוגיה, דרכי הערכה ועוד. את הנלמד יישמו הסטודנטים בעיבוד יחידת לימוד להוראה ולמידת עמיתים.


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90015400
מורה סולומון מברהטו
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תקציר

העלייהלישראל של קהילות יהודיות מרחבי העולםיצרה מחד עושר רוחני מגוון ומאידך יצרה קשיים, סתירות ועימותים קשים בין הקהילותבשל הבדלי המנהגים. בקורס זה ננסה ללמוד כיצד ניתן בכל זאת למצוא דרכי התמודדותלאתגרים אלו דרך הקהילה האתיופית שעלייתה העמידה בפני קהילות ישראל אתגרים ייחודיים.

 

סוג שיעור שיעור

קורסים ביום ב

 

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012404 | עמישב תמר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012404 | עמישב תמר | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012404
מורה עמישב תמר
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד - הסבה | 72000203 | פרידמן רושי (רות) | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72000203 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72000203
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72000205
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72000206
מורה ארביב ורד
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003407 | נחשון שרית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90003407 | נחשון שרית | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90003407
מורה נחשון שרית
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפילוסופיה של החינוך | 90000204 | דר וקס רון | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000204 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000204
מורה דר וקס רון
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במשוב קורס זה כתבה תלמידה: הקורס היה ממש חשוב עבורי! הוא עזר לי להבין מה אני בעצם עושה כאן -  בלימודים במכללה, ומה אני רוצה מעצמי.... פעמים רבות, מרוב השקיעה בפרטים של הלמידה והעשייה החינוכית אנו שוכחים את מטרות העל של עשייה זו. מטרת הקורס היא לתת מבט רחב ועמוק על נושאים אלו. הקורס מבוא לפילוסופיה של החינוך,יעסוק בהכרת התפיסות של הוגי דעות שונים בחינוך, מערש התרבות הכללית ביוון ועד לפילוסופים בני העת החדשה. בקורס נסביר ונבחן באופן ביקורתי, את הגותם החינוכית שלפילוסופים שונים כמו: אפלטון, אריסטו, לוק, רוסו, דיואי זרמים שונים כמו ההומניזם ועד ההגות הפוסטמודרנית .  בקורס מושם דגש על המשמעות האקטואלית של ההגות החינוכית ועל היישום שלה. כמו כן נשווה עמדות אלו להוגים יהודיים.


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90000201
מורה דר ברנר איתמר
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נלמד על יסודות הפילוסופיה של החינוך החל מימי יוון ועד ימינו אלה, נשווה רעיונות ואמונות, ונעסוק בסוגיות היסוד החינוכיות ובגישות חינוכיות שונות בעולם. במהלך הקורס נקרא מקורות פילוסופיים מגוונים וננסה להבין מה הן הדילמות העולות מהם, מתוך מטרה לסגל מחשבה פילוסופית על החינוך.
סוג שיעור שיעור

+  סוציולוגיה של החינוך | 90001604 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90001604 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90001604
מורה דר סמט ברוריה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נבחן את היחסים בין החברה והחינוך באמצעות נקודות המבט שמציעות תאוריות סוציולוגיות קלאסיות וביקורתיות. הסטודנטים ינתחו סוגיות שונות בחברה המשתקפות במערכת החינוך ויפתחו עמדה וחשיבה ביקורתית כלפיהן. יתאפשר לסטודנטים להכיר את הרבדים של מושג החינוך ולהבין את מורכבותם. תכני השיעורים יציגו תמונה של החינוך במשמעותו הרחבה ויביאו את הסטודנטים לפתח התעניינות ומעורבות בהקשרים היומיומיים החברתיים-כלכליים-פוליטיים של החינוך בישראל. בקורס נבחן מספר סוגיות מרכזיות ביחסי הגומלין שבין המוסד החינוכי ומערכת החינוך לבין ההקשר החברתי שבתוכו הן פועלות, כגון: חינוך וריבוד: חתכים של אתניות, לאומיות ומגדר$$ אידיאולוגיה, הקניית ידע וקוריקולום$$ תפיסות עתידיות בחינוך וכדומה.

סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי - רגב שנה א | 90000100 | ברוש רעות | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000100 | ברוש רעות | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000100
מורה ברוש רעות
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מחשבת החינוך היהודי היא חשיבה פילוסופית ורפלקטיבית אודות התהליך החינוכי, מטרותיו ויעדיו. היא עוסקת בשאלות הגדולות של עולם החינוך בעם ישראל, כגון: מהי תכלית החינוך,
מהי למידה, מיהו היהודי המחונך, כיצד לחנך לאמונה, וכדומה. שאלות על־זמניות ושאלות דוריות כגון היחס ללימודי חול, להשכלה, למודרנה ולפוסטמודרנה ועוד. הוגים ותנועות
לאורך הדורות סללו נתיבים בחינוך ועיצבו זרמים חינוכיים שונים. המעשה החינוכי יונק את כוחו מתוך עולם המחשבה אודותיו ועל כן ראוי להכירו ולהעמיק בו.
סוג שיעור שיעור

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003408 | דוויק הדס | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90003408 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90003408
מורה דוויק הדס
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס  נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ ובעולם, נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונכיר כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
סוג שיעור שיעור

+  המורה כמאמן בכיתה | 90033400 | דר וקס רון | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90033400 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033400
מורה דר וקס רון
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 האימון (coaching) הוא אחד מן הנושאים החמים של המאה העשרים ואחת. בודאי נתקלת פה ושם  על אימון אישי כזה או אחר - מדוע? מה פשר הפופולריות של תחום זה בתקופתינו? מה ניתן להפיק ממנו באופן אישי? ובכן, האימון הוא תהליך של למידה אישית, המעצים אנשים למצות את הפוטנציאל האישי, לשפר משמעותית ולאורך זמן את הביצועים וההישגים שלהם בחייהם המקצועיים והאישיים האימון מאפשר לנו באופן אישי לקדם את עצמינו בנושאים החשובים לנו. מורה שיש לה כלים לקדם את מטרותיה היא מורה טובה יותר. לכן, המטרה הראשונה של הקורס היא שאת כלומדת תרגישי התקדמות בנושאים החשובים לך. לא רק בנושאים הלימודיים או ביחס להוראה אלא גם בתחומים שונים של חייך. והידע והכלים הללו נותנים לך כוח רב. וכמובן גם בבית הספר ניתן להשתמש בכלים שפיתח תחום האימון על מנת לסייע לתלמידים להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם הן בחיים והן בבית הספר.   התלמיד לומד לאתר את סל המשאבים שלו, לפתח מיומנות לעשות שינויים בהתנהלות שלו תוך זמן קצר ולתכנן את עתידו, על ידי רכישת ארגז כלים ואסטרטגיות מגוונות התהליך האימוני משפיע  על התנהלות  התלמיד אבל בראש ובראשונה על המאמן = המורה.  

ממשובי סטודנטיות שלמדו את הקורס של שנה שעברה בקמפוס מגדל עוז
נכון להרגע, הקורס הכי טוב שהייתי בו, מעניין ופרקטי מאוד. נוגע בהמון תחומים,
סוג שיעור סדנה

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד ב | 72011301 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72011301 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011301
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90005304
מורה עמישב תמר
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נדון במאפייני וסוגי ההפרעות הפסיכופתלוגיות הקיימות בגיל הילדות וההתבגרות. בין ההפרעות הפסיכופתלוגיות שילמדו: הפרעות חרדה, הפרעות אכילה, דיכאון, OCD, PTSD. $$ ההפרעות ילמדו מתוך קריאה ב-DSM, סרטונים ומאמרים במבט חינוכי. הסטודנטיות ילמדו מהם המאפיינים של כל לקות, כיצד ניתן לזהות את ההפרעה, למי ניתן לפנות לבקשת עזרה מקצועית וכיצד להתאים דרכי הוראה להקל על תלמידים עם הפרעות נפשיות. הלמידה בקורס משלבת כלים א-סנכרוניים, למידה עצמאית בשילוב דיון ולמידה מבוססת פרויקטים. $$  $$
~
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90005309
מורה קרטן טל
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נדון במאפייני וסוגי ההפרעות הפסיכופתלוגיות הקיימות בגיל הילדות וההתבגרות. בין ההפרעות הפסיכופתלוגיות שילמדו: הפרעות חרדה, הפרעות אכילה, דיכאון, OCD, PTSD. ההפרעות ילמדו מתוך קריאה ב-DSM, סרטונים ומאמרים במבט חינוכי. הסטודנטיות ילמדו מהם המאפיינים של כל לקות, כיצד ניתן לזהות את ההפרעה, למי ניתן לפנות לבקשת עזרה מקצועית וכיצד להתאים דרכי הוראה להקל על תלמידים עם הפרעות נפשיות. הלמידה בקורס משלבת כלים א-סנכרוניים, למידה עצמאית בשילוב דיון ולמידה מבוססת פרויקטים.

סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר במדעי החברה | 90008400 | ברניג מיכה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90008400 | ברניג מיכה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90008400
מורה ברניג מיכה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יכלול שיעור פרונטלי בו יתקיים מפגש עם סוגים שונים של מחקרים איכותניים. יתקיימו דיונים והתנסויות שונות על סוגי המחקר אלה. התלמידים יקיימו ראיונות ותתקיים עבודה סדנאית על ניתוח הטקסטים של הראיונות ועל אופן כתיבתם כמחקר.

סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת- רגב | 90012808 | הרבנד יוני | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012808 | הרבנד יוני | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012808
מורה הרבנד יוני
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס סימסטר קורונה שעבר עלינו חידד את הצורך בלמידה מקוונת פדגוגית, לא מספיק להכיר את הכלים הטכנולוגים אלא יש להשתמש בהם בהקשר ובזמן הנכון.
בקורס נכיר ונתנסה בכלים טכנולוגיים 
שיתופיים (שאלונים מקוונים, לוח שיתופי, google maps, הורדת סרטונים, חידונים ועוד)  המאפשרים למידה פעילה ומועילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים. הכלים 
יוצגו במסגרת פדגוגיה מקוונת לאור המחקרים שנעשו בשנים האחרונות ובפרט בחודשים האחרונים בארץ ובעולם.
סוג שיעור שיעור

+  נוירופדגוגיה | 90033603 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90033603 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90033603
מורה דר אלגאוי אורית
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק.

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011303
מורה דויטש עדינה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור

+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית | 72021700 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72021700 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72021700
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות הקורס יעסוק באוכלוסיות מיוחדות ו/או הורים המתמודדים עם מצבי דחק הרלוונטיים לעבודה במערכת החינוך, תוך דיון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם הורים אלו. הלמידה תקנה ידע תיאורטי ויישומי רחב ומעמיק של דפוסי הורות מיוחדת בחברה הישראלית בכלל ובקרב הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. בין הנושאים שנדון בהם: הורות בעלייה, הורות חד הורית, הורות לדתלש והורות ללהטבים, והורות לנוער בסיכון לגווניו, פסיכופתולוגיה הורית (דיכאון אחרי לידה, מחלות נפש, הורים בעלי נכות קשה). כמו כן, נדון בסוגיות ייחודיות של הורות בצל מחלה ושכול. הלמידה תשולב בהצגות מקרה ומגוון אמצעי המחשה וסרטים, ותתמקד בסוגיות  הרלוונטיות למערכת החינוך, זיהוי, אבחון ודרכי תקשורת  והתערבות המותאמים להם.
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000607 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90000607 | דר כהאן שמעון | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000607
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרותבסיסית עם התיאוריות השונות העוסקות בתהליכים המתרחשים בתקופת גיל ההתבגרות.נדון  בהתפתחות  הגופנית והמינית, הקוגניטיבית, המוסרית, הרגשיתוהחברתית בגיל זה ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו. לצד ההתפתחותהנורמטיבית נדון גם בפסיכופתולוגיה העלולה להתרחש בגיל זה ובהסברים האפשרייםשניתנו לכך. בין היתר נבחן את התיאוריה שלאריקסון, מרגרט מאהלר, קוהלברג ועוד. על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות שלכל תיאוריה, נדון בדרכי ההתערבות האפשרית של המורה לנוכח התנהגויות נורמליותואבנורמליות של התלמיד

 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011304
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020603
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000509 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000509 | דר כהאן שמעון | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000509
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורסזה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדםובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדוןבתיאוריות השונות על האישיות, תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעתמנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחוםהפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרתהחינוכית.


סוג שיעור שיעור

+  כלים להתמודדות עם למידה אקדמית א | 90004600 | טיין איילת | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90004600 | טיין איילת | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90004600
מורה טיין איילת
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מיועד לתלמידי מרכז התמיכה. בקורס נעסוק בכלים מעשיים ללמידה באקדמיה. בין הנושאים נעסוק בהכרת סגנון הלמידה האישי, שיפור זיכרון, ניהול זמן, קריאת וסיכום מאמר אקדמי, התנהלות בזמן מבחן ועוד.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 72011200
מורה עמית נעמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות בסיסיים להוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים כבסיס לבניית תכניות לימודים אישיות ויחידות הוראה מיטביות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011206
מורה דוויק הדס
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד א | 72011207 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72011207 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011207
מורה דר רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות בסיסיים להוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים כבסיס לבניית תכניות לימודים אישיות ויחידות הוראה מיטביות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011208
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011209
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020607
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד

סוג שיעור שיעור

+  מחשבת החינוך היהודי | 90000104 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000104 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000104
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיוב של ושיננתם לבניך והתפיסה בחזל האומרת כי תלמידים קרויים בנים מלמדת אותנו כי המעשה החינוכי הנו אתגר יהודי ואנושי בסיסי. אתגר המחייב אחריות מקסימלית כלפי הדורות הבאים. בקורס מחשבת החינוך היהודי נעסוק בהבנת אתגר זה ובפיתוח מסוגלות חינוכית. בין השאלות שנדון בהם במהלך הקורס יהיו אתגרי היסוד של החינוך היהודי- ייעוד האדם, ערכים, פיתוח מסוגלות של התלמיד ופיתוח המסוגלות החינוכית שלנו. נתמקד באתגרי חינוך עדכניים בהתאם למציאות החינוכית המאתגרת בה אנו חיים ופועלים.  

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90005307
מורה הלמן שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד על הגורמים, האפיונים והטיפולים בילדים ומתבגריםבעלי הפרעות התנהגותיות והפרעות רגשיות. נכיר כיצד הפרעות התנהגותיות ורגשיותמשפיעות על הילד/המתבגר בבית הספר וסוגי הפסיכופתולוגיה. הקורס מורכב מלמידה פעילהוחווייתית, הרצאות וניתוחי מקרים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90009600
מורה קורניץ מיכל
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס חשיפה לתכנית לפלף - בקורס נתוודע לשפת קשב אישית ובין אישית ויצירת מרחב מאפשר ומזמין לשיח כנה. במהלך הקורס נחשף למספר סדנאות בלתי מילוליות כגון אומנות ותנועה, אשר יורחבו בהמשך השנה 
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90009601
מורה נוימן טל
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס חשיפה לתכנית לפלף - בקורס נתוודע לשפת קשב אישית ובין אישית ויצירת מרחב מאפשר ומזמין לשיח כנה. במהלך הקורס נחשף למספר סדנאות בלתי מילוליות כגון אומנות ותנועה, אשר יורחבו בהמשך השנה 
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90010600
מורה פרוינד שולמית
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מאמינה בחשיבות של מלאכת החינוך? מרגישה שלהיות מחנכת זו יכולה להיות השליחות שלך?
בקורס נלמד על התפקידים השונים שיש למחנכת כיתה, ונרכוש כלים מעשיים שיסייעו לך למלא את אותם התפקידים באופן יעיל ומושכל.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90010601
מורה מאיר שרית
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מאמינה בחשיבות של מלאכת החינוך? מרגישה שלהיות מחנכת זו יכולה להיות השליחות שלך?
בקורס נלמד על התפקידים השונים שיש למחנכת כיתה, ונרכוש כלים מעשיים שיסייעו לך למלא את אותם התפקידים באופן יעיל ומושכל.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90014000
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנים האחרונות החליט משרד החינוך שיש לתגבר את לימודי היהדות בבתי הספר הממלכתיים על ידי הכנסת המקצוע תרבות יהודית ישראלית כמקצוע חובה לכיתות א-ט בכלל בתי הספר .  דבר זה הוא חלק ממגמה כלל ארצית של שיבה אל ארון הספרים היהודי ורצון ללמוד את מקורות ישראל תוך שמירה על זהות ישראלית חילונית ומסורתית. 
בקורס זה נלמד את המקצוע ואת כלי הפדגוגיה שלו, ונכיר את המגוון המרכיב את החברה הישראלית. קורס זה הוא חלק מתכנית גוונים להכשרת מורים להוראה בבית ספר ממלכתיים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011302
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72020608
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
סוג שיעור שיעור

+  כלים להתמודדות עם למידה אקדמית ב | 90004200 | טיין איילת | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90004200 | טיין איילת | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90004200
מורה טיין איילת
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 קורס משולב- פרונטלי וסדנאי- העוסק בקשר בין עולמנו הרגשי ובין יכולות הלמידה שלנו. בקורס נכיר כלים פרקטיים המסייעים בהתמודדות עם העולם האקדמי ונתרגל אותם יחד עם אנשי מקצוע. כלים אלה מיועדים לשימוש הסטודנטים הן בהווה, כסטודנטים והן בעתיד, כמורים
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90005306
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיהעוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופניםשונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפיהפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשרלסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היא עשויים לפגושבמהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעותדחק פוסט טראומטית, דיכאון, סכיזופרניה והפרעות אישיות.


סוג שיעור שיעור

+  אתגרים חינוכיים במאה העשרים ואחת | 90010800 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90010800 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90010800
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מציאות החיים החדשה בה חיים כולנו - מציאות בה הטכנולוגיה משנה את סביבת החיים הקיומית של כולנו, משנה ומעצימה את אתגרי החינוך. גיל ההתבגרות תופס נפח עוצמתי ומשמעותי יותר. המסגרות המסורתיות: משפחה, מערכת החינוך, החברה הקהילתית והמחויבות הדתית מוצאות את עצמן מאותגרות מאוד במציאות זו. בעידן של שבירת הכלים, פוגשים המחכנכים כלים שבורים - בקורס נכיר את האור הבוקע מהכלים השבורים תוך הבנת האתגר החינוכי העכשווי לעומק. מתוך הבנה זו נגבש כיוונים חינוכיים שיאפשרו לנו לפתח את הליווי החינוכי המותאם למציאות החדשה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90026100
מורה אוליאל שמאי אסתר
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה יוכשרו הסטודנטיםלהוראת תרבות יהודית ישראלית בחינוך הממלכתי, תוך הדגשת דרכי הוראה ייחודיותופיתוח מיומנות באוריינות טקסטואלית וקריאה ביקורתית. במהלך הקורס נרחיב להבנהמעמיקה יותר של תולדות השסע החילוני - דתי במדינת ישראל והשלכותיו על עולם הערכיםהחינוכי והכללי של המגזרים השונים. הקורס מלווה בהתנסויות להוראה יצירתית בשילובקולנוע, מוזיקה ועוד המתאימים כל מי שרוצה להיות מורה בכלל ומורה בבית ספר ממלכתיבפרט.
סוג שיעור שיעור

+  יישומים והטמעת השפה- לפלפ | 90028900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90028900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90028900
מורה קורניץ מיכל
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס הטמעת השפה בתכנית לפלף - סדנא בה נעמיק את שפת הקשב האישית והבין אישית תוך יצירת חבורה כנה וקרובה. במהלך הקורס נצעד צעד נוסף פנימה בכלים שונים מתחום הרוח והיצירה. 

סוג שיעור סדנה

+  יישומים והטמעת השפה- לפלפ | 90028950 | נוימן טל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90028950 | נוימן טל | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90028950
מורה נוימן טל
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס הטמעת השפה בתכנית לפלף - סדנא בה נעמיק את שפת הקשב האישית והבין אישית תוך יצירת חבורה כנה וקרובה. במהלך הקורס נצעד צעד נוסף פנימה בכלים שונים מתחום הרוח והיצירה. 

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90033500
מורה מאיר שרית
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאמינה בחשיבות של מלאכת החינוך? מרגישה שלהיות מחנכת זו יכולה להיות השליחות שלך?
בקורס נלמד על התפקידים השונים שיש למחנכת כיתה, ונרכוש כלים מעשיים שיסייעו לך למלא את אותם התפקידים באופן יעיל ומושכל.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90033550
מורה פרוינד שולמית
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאמינה בחשיבות של מלאכת החינוך? מרגישה שלהיות מחנכת זו יכולה להיות השליחות שלך?
בקורס נלמד על התפקידים השונים שיש למחנכת כיתה, ונרכוש כלים מעשיים שיסייעו לך למלא את אותם התפקידים באופן יעיל ומושכל.
סוג שיעור סדנה

קורסים ביום ג

 

+  תרפיה בדרמה | 72006500 | סמט אסתר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72006500 | סמט אסתר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72006500
מורה סמט אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס דרמה תרפיה היא שפה המאמצת כלים, תיאוריות וגישות דרמטיות ותיאטרליותלמטרות טיפוליות. הטיפול בדרמה תרפיה מתבסס על ההנחה- שבפעולה יצירתית כמו הצגתתיאטרון, הפעלות בדרמה או סיפור סיפורים, קיים  פן המעניק לאדם  כוחות נפש ומאפשר לו התמודדות עם קשיים אישיים.הדרמה פותחת דלת לעולם הדמיון ומאפשרת למתנסים בה להימצא בכלמקום, לנוע בין עבר, עתיד והווה ולהיכנס לכל תפקיד בו יחפצו.   ההתנסות הדרמטית מעניקה חוויה ממנה ניתן ללמוד על המציאות היומיומית ולשאוב כוחות לשינוי.בקורס  יינתנו כלים לשילוב  משחק , דרמה וסיפורים בזווית טיפולית .כל זאת עלמנת להרחיב ולהעמיק את  העבודה בתחוםהחינוך .הקורס יסייעלפתח את ארגז הכלים היצירתי האישי של כל אחד כהורה, כמחנך  וכאדם .הקורס יתנהלבצורה חווייתית תוך שילוב של לימוד חומר תיאורטי.
סוג שיעור סדנה

+  איתור ילדים בסיכון במערכת החינוך | 90007001 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90007001 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90007001
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נסקור תהליכים היסטוריים וסוציולוגיים שהובילו לשינויים במבנה המשפחה ותפקידיה. נזהה גורמים במבנה המשפחה העלולים להוביל להתפתחות מצבי סיכון בתוך המשפחה. נגדיר התעללות בילדים ואת הסימנים המלמדים על קיומה. נכיר את מאפייני ההורה הפוגע והילד ההופך לקורבן. נלמד את חוק חובת דיווח. נעיין בחוזרי מנכל העוסקים בנושא. נבחן הבדלים בין תרבותיים במוכנות לשתף פעולה עם חובת הדיווח. נלמד מי הם הגורמים בקהילה עימם יש לחבור ולשתף פעולה במצבים בהם מתעורר חשש לסיכון.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90007500
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הנוכחי היא להנחיל לסטודנט תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.טודנטים
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90013112
מורה דר אלגאוי אורית
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

איך השינויים בעולם הטכנולוגי והרשת משפיעים על הדרך בה אנוחושבים, לומדים ומרגישים? בקורס זה סטודנטים רשאים לבחור נושא מחקר עצמאימתוך שאלה רחבה זו. נחקור את השאלות מבחינה התנהגותיות ונוירו-ביולוגית. מה באמתקורה במוח שלנו בעידן הדיגיטלי?דוגמאות לנושאי מחקר אפשריים (ניתןלבחור נושאים נוספים באופן עצמאי)

עד כמה אפליקציות למידה (כמו למשל דואולינגו) באמת יעילות ללמידה? מה היחס של לומדים לכלים אלו? מה שכיחותהשימוש? עד כמה יש הבדלים בלמידה ובהבנת הנקרא בין טקסט דיגיטלי לטקסט על נייר? עדכמה טלפונים ניידים מהווים הסחות דעת בתהליכי למידה ובתהליכים חברתיים? מה ההשפעותשל המדיה החברתית על חיינו, בעיקר על החיים הרגשיים והחברתיים?

עיקר הקורס הוא התנסות בתהליכיחקר וכתיבה אקדמית. סטודנטים בקורס זה יבחרו באופן עצמאי נושא למחקר מתוך הנושא הרחב.לאחר סקירת הנושא נלמד להכיר מאמר מדעי, את מבנהו וחלקיו. נקביל למבנה העבודההסמינריונית. נגדיר את שאלת המחקר והמשתנים. נכיר את מאגרי המידע ונעשה בהם שימוש.נקרא קריאה ביקורתית ונבחין בין עיקר לטפל. נלמד ליצור ראשי פרקים מתוך הידעשצברנו, למזג בין מקורות. נכיר כלי מחקר ונעשה שימוש באחד מהם. נכתוב פרק תוצאותונעבור לדיון. נלמד וניישם כללי כתיבה אקדמית ונכתוב עבודה סמינריונית תוך טיפוחושמירה על שימוש בשפה עברית תקינה. 

סוג שיעור סמינריון

+  פיתוח הבעה בכתב למתבגרים | 72006600 | דוויק הדס | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72006600 | דוויק הדס | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72006600
מורה דוויק הדס
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החשיבה מלווה אותנו בכל רגע בחיים. ניתן לפתח את החשיבה של תלמידינו במהלך הלימוד השגרתי בבית הספר. בקורס נפתח בדיון בסוגיה כיצד ניתן לפתח את יכולת החשיבה של התלמידים באופן תאורטי, ורוב הקורס יוקדש להיכרות והתנסות בכלים מעשיים לשם כך.

סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000510 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000510 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000510
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד על התהליךהחינוכי מנקודת מבט פסיכולוגית. נלמד תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה בעזרתן ננתח התרחשויותבבית הספר. 
סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024700 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90024700 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024700
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל
ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. כחלק מהזכות והחובה הכרוכים בהוראת שיעור זה, הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל,על דרכי הוראת טקסטים במחשבת ישראל לשם הפנמה ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונה העולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי מוקד הרעיון, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד. נוסף לכך, ננסה לראות כיצד תקופת הקורונה קידמה אותנו בשילוב אמצעי ההוראה מרחוק ושימוש בכלים טכנולוגים אשר גם בימים כתיקונם עשויים לשפר את ההוראה שלנו ואת מעורבות התלמידים בהוראה.
סוג שיעור שיעור

+  נוער דתי בסיכון | 90029401 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90029401 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90029401
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנים האחרונות עולה הצורך בהתייחסות נפרדת וייחודית לנוער דתי במצבי סיכון. אילו התנהגויות סיכון מאפיינות נוער זה?  האם יש צורך בהתייחסות נפרדת או התאמה של המטפל לנוער במצבי סיכון המגיע מרקע דתי? מהו התהליך הסיכוני ומה מקומה של הדת בתהליך זה? הקורס יעסוק בשאלות אלו ואחרות. נדון בדרכי התמודדות ומקורות סיוע המותאמים לנוער דתי וחרדי.
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000650 | דר קאים זאב | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000650 | דר קאים זאב | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000650
מורה דר קאים זאב
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרותבסיסית עם התיאוריות השונות העוסקות בתהליכים המתרחשים בתקופת גיל ההתבגרות.נדון בהתפתחות הגופנית והמינית, הקוגניטיבית, המוסרית, הרגשיתוהחברתית בגיל זה ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו. לצד ההתפתחותהנורמטיבית נדון גם בפסיכופתולוגיה העלולה להתרחש בגיל זה ובהסברים האפשרייםשניתנו לכך. בין היתר נבחן את התיאוריה שלאריקסון, מרגרט מאהלר, קוהלברג ועוד. על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות שלכל תיאוריה, נדון בדרכי ההתערבות האפשרית של המורה לנוכח התנהגויות נורמליותואבנורמליות של התלמיד
~
~
~

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90024801 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90024801 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024801
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל
ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. כחלק מהזכות והחובה הכרוכים בהוראת שיעור זה, הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל,על דרכי הוראת טקסטים במחשבת ישראל לשם הפנמה ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונה העולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי מוקד הרעיון, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד. נוסף לכך, ננסה לראות כיצד תקופת הקורונה קידמה אותנו בשילוב אמצעי ההוראה מרחוק ושימוש בכלים טכנולוגים אשר גם בימים כתיקונם עשויים לשפר את ההוראה שלנו ואת מעורבות התלמידים בהוראה.
סוג שיעור שיעור

+  מנהיגות חינוכית וערכית | 90027300 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90027300 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90027300
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס להיות מורה - פירושו להיות מנהיג! 
מטרת הקורס הנוכחי היא לסייע לפרח ההוראה לפתח כלים יישומיים וחינוכיים כמנהיגים במערכת החינוך. 
הקורס יקנה מיומנויות מנהיגות כמו הכרת תיאוריות ניהוליות בכלל, ובחינוך בפרט.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית- ב | 90001500 | רוס אברהם | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90001500 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90001500
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.

סוג שיעור שיעור

+  מניעת נשירה | 90012301 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012301 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012301
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשנים האחרונות אנו נדרשים להתמודדות עם תופעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים ממערכת החינוך. עליה במספר הנושרים מבית הספר מחייבת התייחסות רחבה וכוללת של תפקיד המורה המכיר את התלמיד מעבר להישגיו הלימודיים והחברתיים. מטרתו המרכזית של הקורס היא הכרות עם תהליך הנשירה, איתור אוכלוסיה על רצף הסיכון, כלים להתמודדות ן פיתוח תפיסה חינוכית הרואה במורה כלי מרכזי במעבר מסיכון לסיכוי וצמיחה.

סוג שיעור שיעור

+  מיומנויות המאה העשרים ואחת | 90012816 | הרבנד יוני | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012816 | הרבנד יוני | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012816
מורה הרבנד יוני
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90029301
מורה ברסלאו רונית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course serves as the continuation of the introductory course to methodology in year one. Students will cover in greater depth the teaching of the 4 skills- reading, speaking, writing and listening. They will learn about the Israeli English Curriculum for the pre-foundation and foundation levels and appreciate how the principles of TESOL are applied within it. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72008508
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הלימוד בקורס יקנה כלים לכל שלבי כתיבת העבודה הסמינריונית כגון: כללי כתיבת הרקע התיאורטי, ניהול מחקר איכותני, כתיבת הממצאים ודיון. המרצה תספק ליווי צמוד בכל שלבי העבודה למן בחירת הנושא ועד הגשת העבודה המוגמרת. הקורס יילמד בסימסטר ב ובחמישה ימים מרוכזים בחופשת הקיץ.
סוג שיעור סמינריון ומרוכז

+  תרפיה באומנות | 72011700 | דר פריד דינה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72011700 | דר פריד דינה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72011700
מורה דר פריד דינה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה הינו מבוא לתרפיה באומנות.

הקורס הינו 80% סדנאי, ו-20% תיאורטי, מטרתו לתת טעימה ליסודות העולם הטיפולי, התנסות באומנות כמקום של תהליך טיפולי ותרפוייטי. 


סוג שיעור סדנה
קוד קורס 87103400
מורה חנוכה אליענה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב.
 הנושאים המרכזיים בהם נעסוק: 
א. היכרות עם תכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים 
ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה. 
ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה 
ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.
הקורס יציג מגוון דרכי הוראה, ישלב הרצאות של הסטודנטים, וסדנאות מעשיות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90032701
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראתמקצועות היהדות טומנת בחובה התמודדות עם שאלות ערכיות שונות.  לצד עיסוק תיאורטי עם שאלות אלו, ובמשמעויותהחינוכיות שלהן, קורס זה מבקש לתת ללומדות בו כלים מעשיים- פדגוגיים להתמודדות עימן,תוך התייחסות לתוכנית הלימודים. הקורס יילמד בצורת סדנא, הדורשת הקפדה על נוכחותושיתוף פעולה.

קורסזה פונה הן לסטודנטיות שעתידות ללמד בבית ספר ממלכתי-דתי והן לסטודנטיות שעתידותללמד בחינוך הממלכתי.


סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000900 | גרשוני ראות | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90000900 | גרשוני ראות | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000900
מורה גרשוני ראות
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בלשון בכיתות ז – יא. במהלך הקורס נכיראת התחומים השונים שאליהם מתייחסת תכנית הלימודים ונעסוק בדרכי ההוראה של המקצוע בתחומי הלימוד השונים. הבנה והבעה, תחביר ותורת הצורות.
סוג שיעור שיעור

+  היבטים קוגנטיביים בעבודת המורה | 90029100 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90029100 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90029100
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס האיבר המרכזי המשמש ללמידה הוא המוח. ההכרות עם התודעה מהווה את הבסיס לשיפור מיומנויות הלמידה, קשב וזיכרון. מטרתו המרכזית של הקורס היא להכיר את תהליכי חשיבה, תפיסה קשב וזיכרון בדגש על עבודת המורה ותפקידו בקידום תהליכי למידה. הכרות המורה את המערכות הפנימיות של התודעה, ההבנה כיצד הן פועלות עשויה לשפר במידה ניכרת את ההוראה ותהליכי הלמידה.
סוג שיעור שיעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012405 | גיסין נעמי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90012405 | גיסין נעמי | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012405
מורה גיסין נעמי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90027400
מורה שוסהיים שרית
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ברוכות הבאות לקורס זהותו של בוגר/תמערכת החינוך בעידן החדש

בקורס זה נבקש להכיר את תפיסות החינוך של הלומדות כבוגרות טריות של מערכת החינוך מתוך עירור מודעות לתפיסות יסוד, אידיאולוגיות ומטרות-על של החינוך אשר מצויות בתשתית החזון והאני מאמין של היחיד ושל מוסדות החינוך המגוונים. נכיר ונבחן את מקורם של רעיונות וערכי חינוך שונים בחברה הישראלית. בתוך כל אלה נבקש לעשות צעדים נוספים לזיהוי וגיבוש עמדה אישית מתפתחת באשר ליעדי החינוך המותאמים לבוגרי החינוך הממלכתי דתי בעידן זה.

במפגשינו נשלב תכנים עיוניים ותיאורטיים לצד לימוד סדנאי , ותתקיים לאורכו התבוננות רפלקטיבית וביקורתית על חוויות ותובנות הלומדים מתוך התנסויותיהם וכן ממפגש עם ממצאים וידע אותם נבחן בלמידה דיאלוגית במהלך מפגשינו.

לאורך הלימוד המשותף תעמוד השאלה כיצד ניתן להיות מורה משמעותי, נוכח ורלוונטי המצוי בזיקה לתכנים ולחוויות החיים המגוונים הרלוונטיים לתלמידים בשעה זו, ומהי דמות הבוגר אליה אנו רוצים לכוון את דרך החינוך וההוראה.

בברכה, שרית שוסהיים 

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- חנמ | 72008512 | דר בלאו רבקה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 72008512 | דר בלאו רבקה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72008512
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נושאהמחקר הוא יחסים בין מורים לתלמידים, מנקודת מבטו של המורה

במהלךהקורס: 1 נלמד מהו מאמר מדעי, נזהה את חלקיו, מתוך כך נלמד מהו מחקר.

2.נלמד ונתנסה בתהליך כתיבה אקדמית.  נכיר ונעשהשימוש במיומנויות כתיבה בכלל וכתיבה אקדמית בפרט (חיפוש מקורות מידע, הגדרת נושא,שאלת מחקר, קריאת מאמר, מיזוג טקסטים בכתיבה. מהפסקה לנושא ועוד)

3.נבצע מחקר.

4.נכתוב עבודה סמנריונית בה יבואו לידי ביטוי הנל כמו גם מיומנויות וידעשנצברו שנות הלימודים.


סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 72001302
מורה ריגר מתניה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בתאוריה המהפכנית: תאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית-מבנית והיישום שלה למידה המתווכת שפיתח פרופ ראובן פוירשטיין זל חתן פרס  ישראל, מגדולי המומחים בעולם ובארץ לחינוך מיוחד, שפיתח שיטה לטיפול וקידום אנשים עם צרכים מיוחדים 
 התחומים העיקריים בהם נעסוק הם : עקרונות התיווך, הבחנה וטיפול בפונקציות קוגניטיביות פגומות, בנייה ויישום מטרות חינוכיות-תיווכיות ובניית סביבה מעודדת שינוי. 
.בקורס יושם דגש על הבנת התיאוריות ועל יישומן באופן מעשי בקרב תלמידי החינוך המיוחד 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72007500
מורה דר גרוס אסתי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את הגישה הפרו-אקטיבית והרה-אקטיבית בתחום תוכניות מניעה לשימוש לרעה בסמים, אלכוהול וטבק. הלמידה תתרחש באמצעות חשיפה לתיאוריות  ולפרקטיקה בתחום עם דגש על מערכת החינוך הפורמלית ותפקיד המורה. 
סוג שיעור שיעור

+  המיוחד בתוכנו-הזדהות עם האחר | 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72003300
מורה דר גרוס אסתי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס מוצגים מושגים מרכזיים הקשורים ביחסינו כלפי האחר: סטריאוטיפים, דעות קדומות ואפליה. מטרת הקורס לתרגל מודעות לעולם הרגשי של האחר והזדהות אתו תוך העלאת מצבים ודילמות הניצבים בפני המורה לחינוך מיוחד.
סוג שיעור סדנה

+  מבוא לתכנון לימודים | 90033300 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90033300 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90033300
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנון הלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים, מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים ומקומם של המורים בפיתוח תכניות לימודים.

סוג שיעור שיעור

+  דרכי הוראת ספרות | 90001101 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90001101 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90001101
מורה דר הורביץ אסתר
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.
סוג שיעור שיעור

+  למידה רב חושית בכיתה ההטרוגנית | 72009400 | קסנט טובה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72009400 | קסנט טובה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72009400
מורה קסנט טובה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסזה עוסק בעבודתו של המורה, בהטמאת תכני הלימוד וסגנונות ההוראה לתלמידי הכיתהההטרוגנית ובאתגרים שאיתם מתמודד המורה בשטח. בהמשך,  נלמד מהי למידה רב חושית המאפשרתהזדמנויות למידה מגוונות אשר יכולה להוביל ללמידה משמעותית בכיתה. 

סוג שיעור שיעור

+  על חינוך ודיאלוג | 90008801 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90008801 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90008801
מורה שוסהיים שרית
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה ניצור דיאלוג עיוני עם תורות חינוכיות מגוונות, ונכיר דרכם מאפיינים ותכנים חינוכיים מובילים.

נלמד כיצד הורחבהמשמעות המושג דיאלוג בהקשרו לחינוך, את הפוטנציאל הגלום בקיומו,ואת הדרכים היישומיות שמציעות הגישות השונות.

במהלך הקורס נתחקהאחר נתיבים בהוראה אשר בהם מתקיימים באופנים שונים שימושים במוטיבים דיאלוגיים כדילהגיע להוראה מיטבית,  הנובעת מתהליכיםגלויים וסמויים שיוצר הקיום הדיאלוגי בתוך שדה החינוך.

סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- חנמ | 72008513 | עמר אילן | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72008513 | עמר אילן | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72008513
מורה עמר אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
לב ליבו של התהליך האקדמי הוא מחקר: קריאה וכתיבה של מאמרים ומחקרים אקדמיים. במהלך הקורס נלמד ונכיר את עולם המחקר האקדמי$$ מאגרי מידע, שיטות מחקר וכלים, מבנה המאמר האקדמי, כללי הכתיבה האקדמית ועוד.
מטרת הקורס לאפשר למשתתפות להכיר ולהתנסות בקריאה ובכתיבה של מחקר כמותני, איכותני ועיוני וכתיבה מדעית בנושא מתחום החינוך המיוחד. נכיר את עולם התוכן של החינוך המיוחד בכלל וכן השילוב וההכלה בהיבט האישי, המשפחתי והמערכתי . הקורס כולל התנסות במחקר אמפירי-כמותני/איכותני על כל שלביו. התהליך יתבצע תוך הדרכה קבוצתית ואישית שיתמכו ברכישה ויישום של מיומנויות הנדרשות לשלבים השונים של המחקר, תוך ליווי הסטודנטיות משלב גיבוש הרעיון, דרך תכנון וביצוע המחקר ועד לכתיבת עבודה סמינריונית המבוססת על המחקר שערכו. הקורס יכלול סיור או שניים בספריה אקדמית ובמוסד מחקרי (הנרייטה סאלד).
דרישת הקורס - ביצוע עבודה סמינריונית עפי כללי הכתיבה האקדמית וברמה אקדמית מספקת והצגתה במליאה.
סוג שיעור סמינריון

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 72011502
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חווייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.
סוג שיעור סדנה

+  אתגרים בחינוך בנות בעידן פמיניסטי | 90013300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90013300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90013300
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק באתגרים החדשים שניצבים בפני מחנכי הבת בעידן המודרני. בשיעור נבחן את השינויים בתהליכי ההבניה החברתית של הבת תוך התייחסות למחזור החיים של האישה: לידת הבת, התבגרות, בת מצווה ,חתונה ועוד. נעסוק בתרומתו ובנזקיו של הפמיניזם לאופן .גידולה וחינוכה של הבת בחינוך היהודי- אורתודוכסי. תיבחן השפעת הפמיניזם על מצוות ותפקידים שהמקורות ייעדו בעיקר לגברים. כגון: תלמוד תורה, תפקוד בבית הכנסת, והנהגה ציבורית. ננתח את המקורות הקלאסיים ונדון בהצעות בנות זמננו לגישור על הפערים.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72011501
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90013108
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נעסוק במפגש בין עולם המדיה העכשווי לבין המרחב החינוכי, בקונפליקטים ובדילמות שמפגש זה מעורר. דגש מיוחד ינתן לרשתות החברתיות וליחסים המורכבים של מורים-תלמידים, מורים-הורים ומורים-מורים במרחב המקוון - בווטסאפ, בפייסבוק, ובערוצים מקוונים אחרים. במקביל, נועד הקורס להקנות ידע בסיסי לביצוע מחקר אמפירי או עיוני וללוות בשלבי המחקר והכתיבה של העבודה הסמינריונית – עד להגשתה. בחלקו הראשון של הקורס (סמסטר א) נתמקד בשני כיוונים מרכזיים: (א) לימוד עיוני ודיון חינוכי בסוגיות התוכן של הקורס שצוינו לעיל$$ (ב) לימוד יסודי של מחקר וכתיבה אקדמית: מבנה מאמר מחקרי ומרכיבי העבודה האקדמית, סוגי המחקר, איסוף חומר רקע תיאורטי, מתודולוגיה ואסטרטגיות לאיסוף נתונים, ניסוח שאלות המחקר, יסודות הכתיבה האקדמית וכללי האיזכורים הביבליוגרפיים. במהלך הסמסטר יבחרו התלמידים את נושא עבודתם ויגישו מטלות בהתאם לתהליך כתיבת העבודה, כולל פרזנטציה בכיתה. חלקו השני של הקורס (סמסטר ב) יוקדש להנחיה קבוצתית (בהתאם למתודולוגיות המחקר שנבחרו על ידי הסטודנטים) ולהנחיה אישית לקראת הגשת העבודה הסמינריונית
סוג שיעור סמינריון

+  חינוך ופוליטיקה | 90026701 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90026701 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90026701
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מהו חינוך פוליטי? מה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי? האם ראוי להכניס פוליטיקה או אידיאולוגיה לשיעור?
שאלות אלו ואחרות מציבות דילמות חינוכיות לא-פשוטות בפניו של המורה - בשיעורי חינוך, אזרחות ובכלל במסדרונות בית הספר.
בקורס זה ננסה לבחון את הסוגיות האלו מנקודות מבט שונות פדגוגיות וחינוכיות - בהקשר הרחב התיאורטי, ובהקשרים קונקרטיים במרחב החינוכי. 
סוג שיעור שיעור

+  פיתוח חשיבה ויצירתיות בלמידה | 90030901 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90030901 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90030901
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה ללומדות כלים לפיתוח רמות חשיבה גבוהות בשיעור. הקורס יישא אופי סדנאי של תרגול המיומנויות השונות בתהליך הלמידה. דגש מיוחד יינתן לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כאמצעי לפיתוח יצירתיות אצל התלמידים. הקורס אינו מיועד למי שעשתה את הקורס המקוון מנהיגות חינוכית.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 72008900
מורה סייג רחלי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 72009700
מורה גרינברגר רחלי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהקניית הידע מעולם הפסיכולוגיה על גורמים המשפיעים על חוסן נפשי והרווחה הנפשית.יינתנו כלים לפיתוח חוסן נפשי והתמודדדות עם מצבי לחץ ומשבר. 
סוג שיעור שיעור

+  שאלות יסוד בהוראה- רגב | 90002005 | דר אליצור ברכי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90002005 | דר אליצור ברכי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002005
מורה דר אליצור ברכי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוקבמרכיבים מגוונים של עבודת המורה בכיתה ויתייחס לתפקידיו כמנחיל ידע, כמקנהמיומנויות וכמי שאמור לחנך את תלמידיו לערכי חברה ומוסר. בקורס נעמוד על הצורךביצירתיות בהוראה כבסיס להנעת הלמידה, ועל הצורך להפעיל את התלמידים במהלךהשיעורים כאמצעי להגברת קליטת המסרים ואכסונם בזיכרון לטווח ארוך. נעסוק בשאלות שלדרכי הבניית מעמד המורה, והמתח שבין המורה הסמכותי מול המורה הנגיש. יינתן מקוםלהעלאת דילמות מתוך ההתנסות בשטח.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90012815
מורה רמתי דניאל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - כיום אין צורך להסביר את חשיבות והצורך במיומנויות השימוש והיישום בכלים דיגיטליים לשילוב בהוראה מקרוב ומרחוק בכיתה ומהבית. בקורס ניחשף ונתרגל כלים מתוקשבים שיתופיים המאפשרים תהליך למידה חווייתי, המפעיל את התלמיד לחשיבה, יצירתיות ועבודת צוות פעילה באמצעות מחשבים, פלאפונים וטאבלטים . הקורס במתכונת סדנאות.
סוג שיעור שיעור

+  הילדים של היום - האתגר וההזדמנות | 90031000 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90031000 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90031000
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מדברים הרבה על הדור של היום, הילדים של ימינו (כמו בכל דור, אנחנו חושבים שהדור החדש נושא בתוכו אתגר רציני יותר מכפי שהיה בדורנו - זה התחיל כבר בעת העתיקה...). אך האם אכן בדורות האחרונים יש שינוי משמעותי, המשפיע על הצעירים ועל עולם החינוך? עד כמה העולם השתנה לאחרונה - ועד כמה הדבר משפיע על הילדים של ימינו? מה ניתן לעשות בקשר לכך? אלו השפעות צריכות להיות לשינוי, בתחום החינוך וההוראה?
בקורס נתמקד בשינויים עולמיים המשפיעים על הצעירים (וגם על עצמנו): שינויים בהגדרת המשפחה ותפקודה$$ בתעסוקה ופנאי$$ בתפיסת האישיות המיטבית וייעודה בעולם$$ בטכנולוגיה, מידע וחברה$$ בהתמכרויות מכל המינים (לרשתות חברתיות ולרשת בכלל, לסמים, לאלכוהול ועוד). כל אלה משפיעים על יציבותם הנפשית של הילדים ובני הנוער, על יכולתם להתמודד עם אתגרים ושינויים בעולמם, על תפיסתם את העצמי ואת הגדרתם העצמית, וגם על יכולתם ללמוד ולהתפתח.
בקורס ננסה לעקוב אחר השפעות שינויים אלה על האישיות (גם על עצמנו, וגם על תלמידנו)$$ ונעלה כיוונים אפשריים להתמודדות עם אתגרים אלה, ומינופם לחינוך טוב ומשמעותי יותר.
סוג שיעור שיעור

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012406 | קנאי אבי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90012406 | קנאי אבי | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012406
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
סוג שיעור שיעור

+  הומור חינוך ותעשיית הבידור | 90020901 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90020901 | דר רוזנברג חננאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90020901
מורה דר רוזנברג חננאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מה גורם לנו לצחוק? למה יותר כיף לצחוק בקבוצה? מדוע תוכניות הבידור הן בעלות הרייטינג הגבוה ביותר בטלוויזיה? ואיך כל זה קשור לעבודה שלנו כמורים?
בקורס זה נלמד את התיאוריות הפסיכולוגיות והסוציולוגיות המרכזיות בניסיון להבין את תופעת ההומור האנושי, ננתח את הכוח החברתי של ההומור ואת המקום שההומור תופס במדיה ובמרחב החברתי והתרבותי של בני הנוער. 
במוקד הקורס נתעניין בעבודתו של המורה בהקשרים אלה: התמודדות עם תופעות לעג והשפלות, רתימת ההומור לגיבוש הקבוצה וחשיבות ההומור ושילובו בחינוך ובהוראה.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90001001
מורה דר שר-אבי דורון
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90003302
מורה בוכהולץ אילן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 90014200
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה והבהרה של המונחים מודרניות ופוסטמודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות. כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות להתחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני? הקורס מציג מספר אסטרטגיות שונות להתמודדות עם שאלה זו.
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך - מחקר איכותני | 90013109 | דר הרץ תהילה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90013109 | דר הרץ תהילה | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90013109
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נכתוב עבודה סמינריונית בחינוך (ובדרך כלל - נסיים עוד לפני סוף השנה)$$ אבל יותר מזה - נחווה, נלמד, נסתקרן, נשאל שאלות וננסה להפוך את העולם למקום טוב יותר. בקורס נתמקד בנושא מסוים שייבחר, ונחקור אותו בדרך המחקר האיכותני, המבוססת על ראיונות. דרך זו, של בחינת נושא מסוים מהיבטים שונים, מרתקת במיוחד - ואף עשויה לאפשר את הצגת ממצאי המחקר הקבוצתי המשותף באופן אקדמי, לקהל הרחב, כך שעשויה להיות לעבודה השפעה על השטח. אם את מעוניינת להתמקד בנושא חשוב ורלוונטי לשטח, ומעוניינת לעסוק בו כהכנה לעבודתך בהוראה$$ אם גם את רואה את המחקר והכתיבה ככלי אפשרי ליצירה ולהתקדמות בעשייה$$ ואם את ממוקדת במטרה ומעוניינת לסיים בהצלחה את העבודה (ולא רק להתחיל טיוטה ראשונית שלה)  – אשמח להשתתפותך בקבוצה שלי! 
סוג שיעור סמינריון

+  דרכי הוראת תקשורת | 90016150 | דר פרינס מלר רבקה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90016150 | דר פרינס מלר רבקה | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90016150
מורה דר פרינס מלר רבקה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס מקנה לסטודנט כלים פדגוגיים מגוונים להוראת התקשורת באמצעות אסטרטגיות הוראה שונות וכן מעניק לו כלים ודרכי התמודדות עם האתגרים השונים  בניהול כיתה ( משמעת, תדמית חיובית,תקשורת טובה עם התלמיד וההורה, ניהול כיתה בווסטאפ וכו)  הסטודנט ייחשף לדרכי הוראה שונות ויראה כיצד הן משתלבות בהוראת התקשורת. בנוסף, הוא ייחשף לתול השונות  לבגרות בתקשורת, פילמוגרפיה, ספרות מקצועית ומקורות מידע להוראת התחום
במהלך הקורס יתנסה הסטודנט (באמצעות הכלים שרכש) בהעברת פתיח לשיעור תקשורת, קריאת מאמרים, בניית מרכז למידה תקשורתי ותכנון וביצוע מערך שיעור 
סוג שיעור שיעור

+  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך | 90000511 | דר אדלר אלחנן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90000511 | דר אדלר אלחנן | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000511
מורה דר אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה יוצגו תחומיה השונים של הפסיכולוגיה והקשרם לחינוך. נעסוק בהבנת התנהגות האדם ובמניעים להתנהגותו על פי הזרמים השונים הקיימים בפסיכולוגיה. בין היתר נדון בתיאוריות השונות על האישיות., תיאוריות למידה, התפתחות קוגניטיבית של הילד וקביעת מנת המשכל. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרות בסיס עם מונחים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה על ענפיה השונים תוך בחינה כיצד ניתן ליישם את הידע הנלמד במסגרת החינוכית.

סוג שיעור שיעור

+  העצמת המורה | 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90024100
מורה דר שטיין עינת
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס היא להפגיש את המשתתפים עם תחום ההעצמה, וחשיבותו בהקשר להוראה. הסטודנטים יכירו - הן תיאורטית והן באופן חוויתי - היבטים שונים המשפיעים על ההעצמה, ומושפעים ממנה. בקורס נתייחס בעיקר להיבטים הקשורים בהעצמה של המורה עצמו, אך גם להיבטים הקשורים באופן בו מורה יכול לתרום להעצמת תלמידיו והוריהם. זאת, תוך התייחסות לתכנים שונים הקשורים בתהליכים רגשיים בהוראה ולמידה (כמו שחיקת הסמכות, התמודדות עם עלבון), והכרה ותרגול של מיומנויות רלוונטיות.
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה של גיל הנעורים | 90000609 | דר אדלר אלחנן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90000609 | דר אדלר אלחנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000609
מורה דר אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית הכרותבסיסית עם התיאוריות השונות העוסקות בתהליכים המתרחשים בתקופת גיל ההתבגרות.נדון  בהתפתחות  הגופנית והמינית, הקוגניטיבית, המוסרית, הרגשיתוהחברתית בגיל זה ובתיאוריות השונות שניתנו להבנת תהליכים אלו. לצד ההתפתחותהנורמטיבית נדון גם בפסיכופתולוגיה העלולה להתרחש בגיל זה ובהסברים האפשרייםשניתנו לכך. בין היתר נבחן את התיאוריה שלאריקסון, מרגרט מאהלר, קוהלברג ועוד. על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות שלכל תיאוריה, נדון בדרכי ההתערבות האפשרית של המורה לנוכח התנהגויות נורמליותואבנורמליות של התלמיד

 


סוג שיעור שיעור
קוד קורס 90033100
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס ישים דגש על ויקיפדיה כדוגמה ללמידה שיתופית, מקוונת, יצירתית ואף בינלאומית. הבחירה להעמיק דווקא בוויקיפדיה ככלי נשענת על כך שוויקיפדיה היא כלי זמין וחופשי לשימוש על ידי כל מורה (שיודע כיצד להשתמש בו בצורה מושכלת), וכן המאגר הבסיסי החדש של עולם הידע ההולך ונבנה של העולם ה-21. דרך הקורס נלמד להשתמש במאגרי הידע החדשים במקום לראות בהם איום על הלמידה המסורתית$$ להפוך את הלימוד לפעיל ויצירתי, תוך שימוש באפשרויות הזמינות, ולא רק להזהיר את התלמידים שלא לעשות העתק-הדבק מוויקיפדיה.

הלימוד ייערך באופן סדנאי, תוך התנסות במגוון כלים בקבוצה, ובחינת התועלת שבהם להוראה.

תכני הקורס (כיוון כללי):
- השתתפות בעריכה כבסיס ללמידה ולרכישת קריאה ביקורתית
- קריאה השוואתית רב-לשונית, זיהוי הטיות מקומיות והרקע הפוליטי וההיסטורי להן
- השתתפות בדיון מקוון כדרך לרכישת יכולת ביטוי גבוהה תוך הקשבה לאחר
- שילוב צילום ומדיה נוספת בלמידה
- חסרונות הלמידה השיתופית בקבוצה פיזית לילדים בעלי מאפיינים מופנמים$$ ויתרונות הלמידה השיתופית המקוונת
- הזדמנויות ללמידה בינלאומית (ישראל והתפוצות - כלי גם לשיפור השפה, או בין יישובים שונים בישראל)
ויקיפדיה ככלי לשימור תרבויות מקומיות ונעלמות (היכרות עם ויקיפדיה ביידיש ובלאדינו, הצעות לשילוב עשייה תרבותית וקהילתית במסגרת ויקיפדיה)
- העצמה אישית של תלמידים מצטיינים באמצעות כתיבה בוויקיפדיה
- השאיפה לאיזון בהצגת מידע, ככלי שנו
סוג שיעור שיעור

+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72004200
מורה דמסקי אודליה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (מוגבלות התפתחותית או לקויי למידה ) ישנה חשיבות רבה להתאמה של הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה.  ישנו הכרח להנגיש ולהתאים את הסביבה הלימודית על מנת לאפשר העברת תוכן לימודי משמעותי. בקורס זה הסטודנטיות תלמדנה להתבונן על הסביבה ולהבין את השלכותיה על התלמידים  בכיתה ולהכיר מגוון אפשרויות להנגשה  סביבתית ולמגוון האפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה וההכרות עם פישוט לשוני ,משחק ומשחוק, התאמות והנגשות טכנולוגיות.
סוג שיעור סדנה

+  שאלות יסוד בהוראה | 90002050 | דר יצחקי חנן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90002050 | דר יצחקי חנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90002050
מורה דר יצחקי חנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור זה נעסוק בשאלות היסוד בהוראה: מהם מטרות החינוך וההוראה וכיצד קובעים אותם?$$ ההוראה במאה ה21$$ כיצד מגוונים את ההוראה בשיעור$$ המשמעת בכתה ועוד.
כמובן שגם נתרגל את ההוראה מרחוק, ואת צורות הוראה השונות: כיתה הפוכה, למידה דיפרנציאלית, נדבר על כיצד לערוך דיון ולשאול שאלות בכתה, הדברים שמעבר להוראה ונושאים נוספים שונים. 
בואו, יהיה כיף.....
סוג שיעור שיעור

+  פסיכולוגיה חברתית | 90007100 | דר אדלר אלחנן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90007100 | דר אדלר אלחנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90007100
מורה דר אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
פסיכולוגיה חברתית עוסקת ביחס בין הפרט לחברה: האופן שבו הוא מבין ומפרש אירועים חברתיים והאופן שבו החברה משפיעה עליו. הקורס יעסוק בתפיסה חברתית, דיסוננס קוגנטיבי, קונפורמיות, הגשת עזרה, ציות, תוקפנות, סטריאוטיפים ויחסים בין קבוצות.
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון בחינוך- חנמ | 72008523 | דר שטיין עינת | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72008523 | דר שטיין עינת | סמסטר ש | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72008523
מורה דר שטיין עינת
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס לאפשר למשתתפות להכיר ולהתנסות במחקר כמותני וכתיבה מדעית בנושא מתחום החינוך המיוחד. נכיר את עולם התוכן של גורמי חוסן המצמצמים שחיקת מורים במסגרת החינוך בכלל, ובמסגרות החינוך המיוחד בפרט .הקורס כולל התנסות במחקר מדעי-כמותני על כל שלביו. התהליך יתבצע תוך הדרכה קבוצתית ואישית שיתמכו ברכישה ויישום של מיומנויות הנדרשות לשלבים השונים של המחקר, תוך ליווי הסטודנטיות משלב גיבוש הרעיון, דרך תכנון וביצוע המחקר ועד לכתיבת עבודה סמינריונית המבוססת על המחקר שערכו.

סוג שיעור סמינריון