רשימת השיעורים במסלול לחינוך יהודי – תואר שני

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

 

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א

| 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 704000
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  כיוונים במחשבת חזל | 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

+  חינוך ורב תרבותיות | 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ג | שעה -
קוד קורס 603200
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים מאמרי קריאה עם שאלות מנחות (אין חובה לענות על שאלות אלו), סיכום היחידה, דיון בפורום ומבחן.
קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 28017201
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי (קיץ) | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים בס שופטים (קיץ) | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים.

+  הפרשנות החסידית למקרא (שנתי) | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  השיח בין חסידים למתנגדים | 501800 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 501800 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 501800
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  פרשנות האגדה והגות | 590200 | דר מרציאנו יוסי | שנתי

| 590200 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590200
מורה דר מרציאנו יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | פרופ הנשקה דוד | קיץ

| 403000 | פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 403000
מורה פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קולנוע בכיתה - סוגיות חינוכיות | 200900 | ריבלין יובל | קיץ

| 200900 | ריבלין יובל | סמסטר ק | יום | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200900
מורה ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים חינוך יהודי

קורסים ביום

 

+  כיוונים במחשבת חזל | 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | -

| 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | -

| 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 704000
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון
קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.
סוג שיעור קורס מקוון
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

סוג שיעור קורס מקוון

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 603001 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | -

| 603001 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 603001
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון
סוג שיעור קורס מקוון
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 28017201
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  עבודת גמר בחינוך יהודי | 699901 | פרופ ועקנין רפי | כללי | -

| 699901 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 699901
מורה פרופ ועקנין רפי
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בחינוך יהודי | 699902 | דר ברנר איתמר | כללי | -

| 699902 | דר ברנר איתמר | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 699902
מורה דר ברנר איתמר
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בחינוך יהודי | 699904 | הרב דר אדלר אהרן | כללי | -

| 699904 | הרב דר אדלר אהרן | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 699904
מורה הרב דר אדלר אהרן
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בחינוך יהודי | 699905 | דר בוזגלו אהרן | כללי | -

| 699905 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 699905
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עבודת גמר בחינוך יהודי | 699906 | דר לוין אריאל | כללי | -

| 699906 | דר לוין אריאל | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 699906
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ל
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

+  עיונים בס שופטים (קיץ) | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ | -

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים.
סוג שיעור קורס מקוון

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי (קיץ) | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ | -

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  מסע בעקבות החסידות | 508900 | דר כהן אביעזר | קיץ | -

| 508900 | דר כהן אביעזר | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 508900
מורה דר כהן אביעזר
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור וסדנה
קוד קורס 201800
מורה הרב זינגר דב
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור וסדנה

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | פרופ הנשקה דוד | קיץ | 09:00 - 10:20

| 403000 | פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 403000
מורה פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מרוכז
קוד קורס 501500
מורה דר צים אילן
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 602700
מורה דר גרוס מיכאל
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  קולנוע בכיתה - סוגיות חינוכיות | 200900 | ריבלין יובל | קיץ | 12:10 - 13:30

| 200900 | ריבלין יובל | סמסטר ק | יום | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200900
מורה ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סוג שיעור קורס מרוכז

+  פורצי דרך בחינוך | 603400 | דר גיסר יפה | קיץ | 12:10 - 13:30

| 603400 | דר גיסר יפה | סמסטר ק | יום | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 603400
מורה דר גיסר יפה
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור קורס קיץ

+  הוראת תרבות יהודית ישראלית | 603300 | דר גרין נעם | קיץ | 16:00 - 17:20

| 603300 | דר גרין נעם | סמסטר ק | יום | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603300
מורה דר גרין נעם
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במהלך הקורס נעסוק בהיבטים שונים של הוראת תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי. נעיין ברציונל של התכנית ומטרותיה, באתגרים ובקשיים שבהוראת יהדות בחינוך הממלכתי וננסה להכיר ולהתנסות בדרכי הוראה המיוחדים למקצוע.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 302700
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום
סמסטר ק
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  השיח בין חסידים למתנגדים | 501800 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי | -

| 501800 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 501800
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  הפרשנות החסידית למקרא (שנתי) | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי | -

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  פרשנות האגדה והגות | 590200 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | -

| 590200 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590200
מורה דר מרציאנו יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור קורס מקוון

+  עבודת גמר בחינוך יהודי | 699903 | הרב דר ביטי יהודה | שנתי | -

| 699903 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 699903
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור עבודת גמר-מחקר וישום

קורסים ביום ג

 

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי -א | 600700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 600700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 600700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולגיות, שיקוליים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 502700
מורה דר צים אילן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

 

 

 

 

 הפילוסופיה הקיומית וההגות היהודית

הפילוסופיה הקיומית [ אֶקְזִיסְטֶנְצְיָאלִיזְם ] מהווה קריאת תיגר על המחשבה הפילוסופית כפי שהתפתחה במהלך הדורותמרגע לידתה ביוון העתיקה ועד התגבשותה השיטתית במפעלו הפילוסופי של היגל.  חותמה של הפילוסופיה הקיומית ניכר היטב בהגותהיהודית,  ובמיוחד ביצירת תפיסה חדשה שלמושגי יסוד במחשבה האמונית כמו בריאה,התגלות,  גאולה,  תפילה,אהבה וכיוב.  בקורס הנוכחינדון במפנה הקיומי שחל בתפיסת האמונה בהגות היהודית בעת החדשה.

 

 

סוג שיעור שעור

+  עיונים בספרי שיבת ציון | 305401 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 305401 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 305401
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיוןמשולב בנבואות חגי זכריה ומלאכי ובספרי עזרא נחמיה דניאל ואסתר, יחד עם מקורות חוץמקראיים ומספר סוגיות משלימות מדברי חזל. המגמה היא ליצור תמונה מאורגנתומסודרת של התקופה לאורך ציר היסטורי-כרונולוגי, תוך חידוד והבהרה של התמורותשהתחוללו במהלכה.
סוגיותמרכזיות בתקופה שיודגשו: חלום הגאולה ושברו, העליות השונות לארץ, קדושה ראשונהושנייה, בעיות כרונולוגיה, חיתוך הנבואה וחיתוך התנך,ועוד.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 200600
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג את המהפכות העיקריות של העת החדשה ואת השפעתן על החברה היהודית. נכיר את דרכי ההתמודדות העיקריות של החברה הדתית

סוג שיעור שעור

+  מחשבה חינוכית עכשווית | 603500 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 603500 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 603500
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסלולרי של היום הוא לא הסלולרי של לפני שנתיים, הרופא של היום לא משתמש בכלי ניתוח של לפני עשור, וכך גם החינוך של תשעט לא יכול להיות החינוך של לפני עשור. קורס זה יעסוק במחשבה חינוכית עכשווית, כולל מגמות המופיעות בספרות המחקר, בספרות המקצועית, ובשטח בארץ ובחול. ננתח כל מגמה ותופעה ברמה תיאורטי ונבחון יחד אפשרויות ליישום אפקטיבי בשטח.
סוג שיעור שעור

+  פרקים במשנת הראיה קוק | 509201 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 509201 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 509201
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  חינוך לאמונה לאור החסידות | 203100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 203100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 203100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סוגיות בהגות וחינוך | 510001 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 510001 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 510001
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 501000
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס:

המחקרהעיוני נוטה למיין את התופעות למקצועות שונים ולהתמחות בכל מקצוע בנפרד. ואולם,התופעות עצמן הן מורכבות. לכל נושא או סוגיה צדדים שונים שרק העיון הכולל והמשלבבהם יכול להבהירן לאשורן. למידה בין תחומית זו היא מטרתו של קורס זה. אין כמוהמקרא ספר שהוא רב תחומי שלימודו מחייב היבטים מגוונים, כגון לשון וספרות,היסטוריה וארכיאולוגיה, ידיעת הארץ ולימודי המזרח הקדום ועוד ועוד. גם הספרותהבתר-מקראית וספרות האגדה חובקות עולם ופנים רבות להן. דרך משל, סיפור המבול מחייבעיון פרשני-ספרותי אך גם עיון משווה בספרות המזרח הקדום$$ פרשת יעקב והכבשים מצריכהידע בחוקי התורשה, וסיפור הדבר בשדה פלישתים אינו מובן ללא היכרות עם מחולל המחלהודרכיו. כך הן גם המסורות הבתר-מקראיות וכאלו הם גם מעשי החכמים לסוגיהם, משליהם,פתגמיהם ומכלול יצירתם. בסוגיות אלו ואחרות נעסוק במהלך הקורס.

סוג שיעור שעור

+  חינוך מוסרי לאור מקורות היהדות | 203001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 203001 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 203001
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יתבסס מצד אחד על מקורות יהודיים קלסיים הנוגעים בחינוך מוסרי, ומצד שני על תיאוריות מדעיות של התפתחות מוסרית וחינוך למוסריות. נבחן כל צד כשלעצמו, ונעיין בהקבלות ובמתחים ביניהם. נתקדם מלימוד תאורטי ליישום הלכה למעשה של חינוך מוסרי בבניית מערכות שעור סביב מקורות תנכיים, תוך הלימה עם מגוון התיאוריות של התפתחות מוסרית, ובהתאם לעקרונות של חינוך מוסרי אשר למדנו ממקורות היהדות. נרחיב את היריעה ונכלול גם יישום של עקרונות אלה בתכנון חוויות למידה לא-פורמליות במסגרת בית הספר. 
סוג שיעור שעור
קוד קורס 300401
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  הוראה לשם הבנה | 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 308501
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תורת הבעשט | 501101 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 501101 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 501101
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אחת החידות האינטלקטואליות המרתקות ביותר הקשורות בתנועת החסידות, נוגעת לדמותו של מי שאליו התנועה מייחסת את עצמה, דמותו של ר ישראל בעל שם טוב. העדר מקורות משמעותיים שניתן לייחס אליו ישירות, הפכו דמות זו למוקד דיונים וויכוחים. מוקדי העניין שלנו בקורס יהיו: הכרת הדיונים המרכזיים והמתודולוגיה הנוגעת לבירור דמותו של הבעשט. עיון אינטנסיבי ברעיונות המרכזיים המיוחסים לבעשט.

סוג שיעור שעור

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 200701
מורה ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  הוראה לשם הבנה | 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 308500
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 501001
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור הקורס:

המחקרהעיוני נוטה למיין את התופעות למקצועות שונים ולהתמחות בכל מקצוע בנפרד. ואולם,התופעות עצמן הן מורכבות. לכל נושא או סוגיה צדדים שונים שרק העיון הכולל והמשלבבהם יכול להבהירן לאשורן. למידה בין תחומית זו היא מטרתו של קורס זה. אין כמוהמקרא ספר שהוא רב תחומי שלימודו מחייב היבטים מגוונים, כגון לשון וספרות,היסטוריה וארכיאולוגיה, ידיעת הארץ ולימודי המזרח הקדום ועוד ועוד. גם הספרותהבתר-מקראית וספרות האגדה חובקות עולם ופנים רבות להן. דרך משל, סיפור המבול מחייבעיון פרשני-ספרותי אך גם עיון משווה בספרות המזרח הקדום$$ פרשת יעקב והכבשים מצריכהידע בחוקי התורשה, וסיפור הדבר בשדה פלישתים אינו מובן ללא היכרות עם מחולל המחלהודרכיו. כך הן גם המסורות הבתר-מקראיות וכאלו הם גם מעשי החכמים לסוגיהם, משליהם,פתגמיהם ומכלול יצירתם. בסוגיות אלו ואחרות נעסוק במהלך הקורס.

סוג שיעור שעור

+  המורה כיועץ | 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 203200
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם רשאי המורה – על סמך הכשרתו ומכוח תפקידו- לא רק להורות ולחנך אלאגם לגעת בנפשם של התלמידים? נראה שהשפעת המורה על חיי הנפש של תלמידיו היא בלתינמנעת, אם מכוח אישיותו ואם מכוח תוכני הלימוד שהוא מביא לפניהם.

הקורס יעסוק בלימודם התיאורטי והמעשי של מבחר כלים טיפוליים אותם יכולהמורה לשלב בעבודתו. קבלה, אמפתיה, הקשבה,שיקוף רגשות, feed back , יחסאינדיוידואלי וכיוב.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 509000
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 200700
מורה ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:20
שעת סיום 20:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  חינוך ורב תרבותיות | 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | -

| 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ג | שעה -
קוד קורס 603200
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים מאמרי קריאה עם שאלות מנחות (אין חובה לענות על שאלות אלו), סיכום היחידה, דיון בפורום ומבחן.
סוג שיעור קורס מקוון

+  ספר דברים כמשנה תורה | 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 306000 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 306000
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד פרשיות נבחרות בספר דברים תוך שימת לב לענייני מבנה, סגנון וניתוח ספרותי. נתמקד בנאום הראשון והשני של משה  מבניהם ומטרותיהם. נשים לב לשיטות הפרשנים ודברי חזל בנושאים אלה. נעמוד על אופיו המיוחד של הספר ונתמודד עם בעיית הכפילויות והסתירות בין הספר לבין שאר החומשים על פי שיטתו של הרב מרדכי ברויאר. 
סוג שיעור שעור

+  תורת הגמול | 501400 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 501400 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 501400
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בכיוונים המרכזיים של תורת הגמול על שלוחותיה בהגות היהודית של ימי הביניים תוך דגש על ההגות הפילוסופית. נלמד את גלגולו של הרעיון  של הגמול והקשריו לתפיסות שונות של גאולה אישית ולאומית כגון: הישארות הנפש, העולם הבא ותחיית המתים. הקורס יסקור את הרעיונות הללו בתנך, באלו מידה הם קיימים בו ומדוע, יעבור להוגי ימי הביניים הפילוסופים החל מרסג ועד רמבם ולמקובלים של ימי הביניים ובראשם הרמבן. הקורס יגע בנושאים כמו מהי הנפש ומה יחסה עם הגוף, האם יש גלגול נשמות והאם העולם עתיד להיחרב ועתיד לקום עולם חדש תחתיו?

סוג שיעור שעור

+  פרשנות שיר השירים לדורותיה | 304601 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 304601 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 304601
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

שונה מגילת שיר השירים משאר ספרי המקרא, באופייה החילוני לכאורה ובהיעדרות השם המפורש ממנה. דבר זה גרם לקשיים בדרכי פרשנותה ולגיוון רב בין הפרשנים. מטרת הקורס להציג את הדרכים השונות שהוצעו בפרשנות היהודית לפתרון חידת המגילה, החל מתקופת חזל עד לפרשנות המאוחרת במאה היט.

סוג שיעור שעור

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי - ב | 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלך נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולגיות, שיקוליים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות הסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרק זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שעור

+  פרקים במשנת הראיה קוק | 509200 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 509200 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 509200
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  פרשנות שיר השירים לדורותיה | 304600 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 304600 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 304600
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

שונה מגילת שיר השירים משאר ספרי המקרא, באופייה החילוני לכאורה ובהיעדרות השם המפורש ממנה. דבר זה גרם לקשיים בדרכי פרשנותה ולגיוון רב בין הפרשנים. מטרת הקורס להציג את הדרכים השונות שהוצעו בפרשנות היהודית לפתרון חידת המגילה, החל מתקופת חזל עד לפרשנות המאוחרת במאה היט.

סוג שיעור שעור

+  תורת הגמול | 501401 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 501401 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 501401
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בכיוונים המרכזיים של תורת הגמול על שלוחותיה בהגות היהודית של ימי הביניים תוך דגש על ההגות הפילוסופית. נלמד את גלגולו של הרעיון  של הגמול והקשריו לתפיסות שונות של גאולה אישית ולאומית כגון: הישארות הנפש, העולם הבא ותחיית המתים. הקורס יסקור את הרעיונות הללו בתנך, באלו מידה הם קיימים בו ומדוע, יעבור להוגי ימי הביניים הפילוסופים החל מרסג ועד רמבם ולמקובלים של ימי הביניים ובראשם הרמבן. הקורס יגע בנושאים כמו מהי הנפש ומה יחסה עם הגוף, האם יש גלגול נשמות והאם העולם עתיד להיחרב ועתיד לקום עולם חדש תחתיו?

סוג שיעור שעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200301 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 200301 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200301
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 200601
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג את המהפכות העיקריות של העת החדשה ואת השפעתן על החברה היהודית. נכיר את דרכי ההתמודדות העיקריות של החברה הדתית

סוג שיעור שעור
קוד קורס 601700
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עולם המחשבה והרוח עבר בעשורים האחרונים שינוי דרמטי, ממסגרת מחשבה מודרנית אל עבר שיח פוסט-מודרני. כמו בתקופות מוקדמות יותר של תמורה, גם הפעם נדרשה ההגות היהודית להתמודד עם השינויים, לנסות להבין אותם, לעכל את משמעותם, להגיב אליהם וללמוד מהם. מהו האופי של ההתמודדות עם השיח הפוסט-מודרני? לצד תגובות של התנגדות, התגוננות ושלילה, היו הוגים אשר הושפעו בעקיפין מרוחות אלה, ואחרים אשר אף אימצו במודע ובמוצהר אלמנטים מתוך השיח הפוסט-מודרני ויצרו מחשבה יהודית חדשה ומקורית. בקורס נעסוק במעבר מפרדיגמת חשיבה מודרנית לפרדיגמה פוסט-מודרנית, נציג את הזירות השונות עליהן השפיע השיח הפוסט-מודרני, ונדון בתפיסת עולמם של הוגים שפעלו ופועלים תחת השפעתו, ובהם: הרב אליעזר ברקוביץ, אליעזר גולדמן, דוד הרטמן, הרב שגר, תמר רוס, הרב יונתן סאקס והרב מנחם פרומן.

סוג שיעור שעור

+  שיטות מחקר איכותני - חינוך יהודי | 200104 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 200104 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200104
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיוכמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכיהטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.

סוג שיעור שעור

+  מקדש במחלוקת | 202301 | דר מאלי הלל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 202301 | דר מאלי הלל | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 202301
מורה דר מאלי הלל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
החברה היהודית של ימי הבית השני הייתה חברה קרועה ומפולגת כמאמר הגמ לא גלו ישראל עד שנעשו כד כיתין. בלב הפולמוס החברתי, האידיאולוגי והתיאולוגי עמדה עבודת המקדש. בקורס זה נעיין במספר מחלוקות יסוד הנוגעות לאופיו של המקדש, העליה לרגל, עבודת הקורבנות וכך נכיר את הזרמים הרעיוניים והחברתיים המרכזיים שפעלו בימי הבית: פרושים, צדוקים, איסיים ואחרים. לאורך הקורס נערוך היכרות עם החיבורים המרכזיים של ספרות הבית השני כגון: בן סירא, ספר היובלים, מגילת המקדש. כמו כן נעיין באופנים השונים שבהם מחלוקות אלו אודות עבודת המקדש השתקפו במקורות חזל: תנאיים ואמוראיים.
סוג שיעור שעור
קוד קורס 503000
מורה דר גרוס מיכאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 200300
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור
קוד קורס 601701
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עולם המחשבה והרוח עבר בעשורים האחרונים שינוי דרמטי, ממסגרת מחשבה מודרנית אל עבר שיח פוסט-מודרני. כמו בתקופות מוקדמות יותר של תמורה, גם הפעם נדרשה ההגות היהודית להתמודד עם השינויים, לנסות להבין אותם, לעכל את משמעותם,להגיב אליהם וללמוד מהם. מהו האופי של ההתמודדות עם השיח הפוסט-מודרני? לצד תגובות של התנגדות, התגוננות ושלילה, היו הוגים אשר הושפעו בעקיפין מרוחות אלה, ואחרים אשר אף אימצו במודע ובמוצהר אלמנטים מתוך השיח הפוסט-מודרני ויצרו מחשבה יהודית חדשה ומקורית. בקורס נעסוק במעבר מפרדיגמת חשיבה מודרנית לפרדיגמה פוסט-מודרנית,נציג את הזירות השונות עליהן השפיע השיח הפוסט-מודרני, ונדון בתפיסת עולמם שלהוגים שפעלו ופועלים תחת השפעתו, ובהם: הרב אליעזר ברקוביץ, אליעזר גולדמן, דוד הרטמן, הרב שגר, תמר רוס, הרב יונתן סאקס והרב מנחם פרומן.

סוג שיעור שעור

+  השיח הפילוסופי | 602200 | דר וקס רון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 602200 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 602200
מורה דר וקס רון
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להבין את ייחודו של השיח הפילוסופי והמתודה הפילוסופית. נלמד לקיים דיון פילוסופי ונעסוק במשמעותו. נראה את הרלוונטיות של השיח הפילוסופי גם לחיינו כאן ועכשיו.

נעסוק בסוגיות נבחרות מתולדות הפילוסופיה כמו: דת ופילוסופיה, תורת המוסר, תורת ההכרה, רעיונות בפילוסופיה המדינית, זרמים פילוסופים בעת החדשה ובמאה העשרים ועוד.

סוג שיעור שעור

+  חינוך מוסרי לאור מקורות היהדות | 203000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 203000 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 203000
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יתבסס מצד אחד על מקורות יהודיים קלסיים הנוגעים בחינוך מוסרי ומצד שני על תיאוריות מדעיות של התפתחות מוסרית וחינוך למוסריות. נבחן כל צד כשלעצמו, ונעיין בהקבלות ובמתחים ביניהם. נתקדם מלימוד תאורטי ליישום הלכה למעשה של חינוך מוסרי בבניית מערכות שעור סביב מקורות תנכיים, תוך הלימה עם מגוון התיאוריות של התפתחות מוסרית, ובהתאם לעקרונות של חינוך מוסרי אשר למדנו ממקורות היהדות. נרחיב את היריעה ונכלול גם יישום של עקרונות אלה בתכנון חוויות למידה לא-פורמליות במסגרת בית הספר. 
סוג שיעור שעור
קוד קורס 509001
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  פשיסחה-המהפכה והחצר | 502000 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 502000 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 502000
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מיד עם היווצרותה, בשלהי העשור הראשון של המאהה-19, הסעירה חסידות בית פשיסחה את עולם החסידות בפולין ופילגה אותו. בית חסידי זההעמיד מתוכו כמה מן הדמויות המרתקות של העולם החסידי, (רבי שמחה בונם מפשיסחה$$ רבימנחם מנדל מקוצק$$ רבי מרדכי יוסף מאיזביצה) אשר שימשו לאורך שנים מקור להערצהולחיקוי, אך גם לחששות ולהתנגדות בקרב עולם החסידות בפולין. 

סוג שיעור שעור

+  אגדה של החינוך | 602401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 602401 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 602401
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפור האגדה הוא סיפורה של אמת אנושית$$ תיאורם של דברים שקרו ועדייןקורים לכל אדם. לשונו של סיפור האגדה היא לשון צופן הדורשת את פיענוחה מעברלמשמעות הישירה, לשון הרואה את המהות שמעבר למציאות ומוותרת על הבנת העולם הריאלילטובת הבנה גבוהה יותר – האמת העל זמנית. מעצם טיבו, לשונו ומבנהו הסיפור מזמין קריאהמפרשת, וכזו היא הקריאה הפסיכולוגית שהקורס יעסוק בה. קריאה המנסהלאתר את הלוך הנפש של גיבורי הסיפור, והתהליכים הנפשיים העמוקים החבויים מבעדלפעולותיהם ולמעשיהם.

סוג שיעור שעור

+  מבית המקדש לבית המדרש | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד: בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובהבנת משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במגוון של טקסטים ובניתוח הממצאים הארכיאולוגיים
סוג שיעור שעור

+  פרקי מלכות שאול | 301800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 301800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 301800
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס הזה נלמד על תחילת המלכות בישראל,ונדון בשאלות כגון: מדוע מתחילה המלוכה עם שאול? מהו היחס בין שאול לדוד? האםהמלכות היא מוסד אידיאלי או בדיעבד? נתמקד במלכותו של שאול (פרקים ח-טו, יח-כא,כח, לא) ורק נסקור את הפרקים המתמקדים בדמותו של דוד. בדיוננו בסיפורי שאולובשאלות הכלליות אודות אופייה של המלוכה, ננתח את הפרקים בכלים ספרותיים, נשווהאותם לסיפורים אחרים בתנך, נעיין בפרשנות חזל, ועי כך ננסהלגלות את המסרים החשובים הטמונים בסיפורים אלו.

סוג שיעור שעור

+  הפיוט : עולם של גשרים | 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 19:20 - 20:40

| 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:20 - 20:40
קוד קורס 201000
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:20
שעת סיום 20:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שעור

+  סמינריון- סוגיות במחשבת החמד | 600400 | דר הרבתר דוד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 600400 | דר הרבתר דוד | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600400
מורה דר הרבתר דוד
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במאמציו לשלב מחויבות לאמונה ולאורח חיים דתי עם נאמנות למוסדות מדינת ישראל ולאזרחיה ועם פתיחות לעולם המודרני החמד הוא מערכת חינוכית מרתקת המתאפיינת במתחים פנימיים מהותיים. בקורס זה נעמוד על הדרכים שבהם החמד מתמודד עם מתחים אלה. נתחיל ביסודות החינוכיים המייחדים מערכת זו מהאחרות, נמשיך בדרכים שהחמד מנסה לשלב בין מטרותיה הייחודיות לבין הרצון לחנך את תלמידיו לחיים משותפים עם קבוצות שונות בחברה הישראלית, ונסיים בניסיונות של החמד לתת מענה לאתגרים העולים מהחינוך בעידן הפוסט-מודרני.

סוג שיעור סמינריון

+  סוגיות במחשבת חזל | 5510100 | דר קליימן עמרם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 5510100 | דר קליימן עמרם | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 5510100
מורה דר קליימן עמרם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלך הקורס נלמד יחד סיפורי חזל, תוך הקשבה אל רבדים ספרותיים גלויים וסמויים של הכתוב, והחייאת המפגש בינינו לבין החכמים. הקורס יציע היכרות עם דרכי לימוד והוראה שחותרות ליצירת מרחב לימוד בית מדרשי – כזה שיש בו התרחשות פרשנית אישית, פעילה, קיומית וכנה. יוצגו גם כלים הוראתיים שיסייעו בהנחיית לימוד דיאלוגי מן הסוג הזה בכיתות ובקבוצות. הלימוד ילווה בדיון על המשמעות הפילוסופית והתיאולוגית של הסיפור, כפי שעולה מדבריהם של חוקרי ספרות האגדה בדורות האחרונים. נתנסה גם בתרגום הרעיונות של חכמים לשפה קיומית ועכשווית, באמצעות נגיעה של הסיפור בחיינו האישיים.

הסמסטר הראשון יעסוק בסיפורים אודות מערכות היחסים בין החכמים, בתוך בית המדרש – סביב מוטיבים של כבוד, הקפדה, עלבון ופיוס. הסמסטר השני יעסוק בסיפורי חזל המתארים התמודדות עם מצבי משבר, עם נגיעה בעולמות של אובדן, אבלות, פחד ואמונה.


סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399700 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399700 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399700
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399701 | דר לוין אריאל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399701 | דר לוין אריאל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399701
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרתהאוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכותביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללירישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום ההגות והחינוך היהודיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399702 | הרב דר שמאע אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399702 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399702
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399703 | דר פוקס עוזי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399703 | דר פוקס עוזי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399703
מורה דר פוקס עוזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399704 | דר וקס רון | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399704 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399704
מורה דר וקס רון
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

התפילה, בצד לימוד התורה, מהוה ומשקפת את המפגש בין האדם לאלוקים.מתוך כך חשיבותה בעולם ההוויה היהודית מהתנך ועד ימינו.

בקורס נתבונן בסוגיית התפילה ובשאלות הרבות שהיא מעוררת במבט רב-תחומי, שיכלול למידה בספרות חזל, הגות היהודית, הקבלה, החסידות עד הוגיימינו ועד בכלל.

נשים לב לגישות שונות ביחס לסוגיות הרעיוניות שעומדות בתשתיתהתפילה והן בדרכים המגוונות בצד המעשי - פרקטי של ישום עבודת התפילה.

השאלה כיצד להתפלל היא שאלה חינוכית מאתגרת, בודאי היום, ונבחן דרכים שונות שהוצאו על ידי הוגים שונים להתמודדות עמה.

הקורס יכלול גם הדרכה וליווי יסודיים בדרכי כתיבה של עבודה  סמינריונית מתוך ציפיה שהלומד ישלים את העבודה עד סוף הקורס.

סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399705 | דר ברנר איתמר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399705 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399705
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 104 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  כתיבת עבודת גמר - חינוך יהודי | 399706 | הרב דר ביטי יהודה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399706 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399706
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא ללוות את תהליך כתיבת עבודת הגמר בתכנית לחינוך יהודי. הקורס מבוסס על מפגשים עיוניים סביב שאלת תיאוריה ומעשה בחינוך היהודי וכן מפגשים סדנאיים העוסקים בשאלות מתודולוגיות הקשורות לכתיבה העבודה.
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399707 | דר ציגלר יעל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399707 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399707
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399708 | דר ריקלין חנה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399708 | דר ריקלין חנה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399708
מורה דר ריקלין חנה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 14 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה, כבסיס לעבודת הגמר, נעסוק בסוגיות מעולמה של ההגות הציונית הדתית. נבחן מהם העקרונות התאולוגים המובחנים של הציונות הדתית. נתחקה אחר תולדותיה של ההגות הציונית הדתית החל ממבשרי ציון. נעמוד על ההבדלים בין גישתו של הרב ריינס מייסד המזרחי למשנתו של הראיה, על פיתוחה של משנת הראיה על חוגו, על השפעת הרב צבי יהודה הכהן קוק על עיצוב התאולוגיה הדתית לאומית והאלטרנטיבות שקמו למנהיגות זו בזרמים הרבניים השונים בציונות הדתית. כמו כן נבחן את דרכה של ההגות הציונית הדתית לגווניה להתמודד עם שורת המשברים שפקדה אותה מאז החזרת סיני, המחתרת היהודית, רצח רבין וההתנתקות. בהיותו של קורס זה סדנה לכתיבת עבודת גמר, תוך כדי לימוד הנושאים הללו בחלקו הראשון של הקורס, נעמוד על כלים בסיסיים לכתיבת עבודה: בחירת נושא, כתיבת ראשי פרקים, מציאת ביבליוגרפיה מתאימה וכו. בחלקו השני של הקורס, יוקדשו השיעורים לכתיבת העבודה (בהקשרה של ההגות הציונית הדתית) על ידי כל אחד מהתלמידים תוך סיוע בהנחיה מצידי. 
סוג שיעור שעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399709 | דר קיסלוביץ ברי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399709 | דר קיסלוביץ ברי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399709
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סדנה זה תעסוק בהכנת עבודת גמר דרך שיטת מחקר הפעולה. דרך הסדנה, התלמידים יבינו לעומק מה היא שיטת מחקר הפעולה, ויישמו את השיטה בפועל במסגרת עבודה מקצועית-חינוכית שלהם. יישום זה ישמש בסיס לכתיבת עבודת גמר של כל תלמיד.
סוג שיעור שעור

+  מהוראה להפנמה | 603601 | ברוש רעות | שנתי | 16:00 - 17:20

| 603601 | ברוש רעות | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603601
מורה ברוש רעות
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שבין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה.

בין הנושאים בהם נדון בקורס: השראה ונביעה, אילתור ודימיון, מרחב לטעות, בין צורה לתוכן, המורה כאמן ועוד.

השיעורים ישלבו למידה בדרכים מגוונות והתנסות ביצירה.


סוג שיעור שעור

+  מהוראה להפנמה | 603600 | זינגר ישי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 603600 | זינגר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603600
מורה זינגר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

באמצעות כלים מעולם המופע (performance) ותאטרון הפלייבק נתנסהונביט על השיעור כמרחב יצירתי בעל רבדים שונים. 

נחקור את ההשפעות ההדדיותהמתקיימות בין המורה לתלמידים.

השיעורים ישלבו תיאוריה והתנסות חווייתית.

סוג שיעור שעור
קוד קורס 603701
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור זה נתמקד בבניית קבוצה, מיומנויות שיח והקשבה וכישורי הנחיה. לשם כך נלמד ונעבוד בחבורה, דרכה נוכל להתוודע לתהליך העובר על היחיד בקבוצה, על התנועה של הקבוצה עצמה ועל תפקידו ומקומו של המנחה. כמו כן נשאל כיצד אפשר לשלב מיומנויות הנחייה, בתוך מלאכת ההוראה בבית הספר.

סוג שיעור שעור

+  ללמוד בחבורה - הנחיית קבוצות | 603700 | בוכהולץ אילן | שנתי | 17:40 - 19:00

| 603700 | בוכהולץ אילן | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 603700
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 16 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שעור