רשימת השיעורים במסלול לחינוך יהודי – תואר שני

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

 

+  היבטים משפטיים בחינוך | 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א

| 704000 | דר סט נעמה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 704000
מורה דר סט נעמה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  כיוונים במחשבת חזל | 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

+  חינוך ורב תרבותיות | 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603200
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים מאמרי קריאה עם שאלות מנחות (אין חובה לענות על שאלות אלו), סיכום היחידה, דיון בפורום ומבחן.
קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 503300
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28017201
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים בס שופטים | 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | קיץ

| 390100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעבור על חלקים נרחבים בספר שופטים. חלק מהפרקים יילמדו ביחידות הוראה מפורטות, וחלק אחר יילמד בלימוד עצמי בעזרת מאמרים מלווים.

+  הפרשנות החסידית למקרא | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 201900
מורה דר צים אילן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ללמוד וללמד תפילה : מסע בחבורה | 201800 | דר ברנר איתמר | קיץ

| 201800 | דר ברנר איתמר | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 201800
מורה דר ברנר איתמר
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס הינו מסע מרוכז בן יומיים ארוכים ואינטנסיביים דרך עולמות שונים המרכיבים את התפילה. תוך שילוב של לימוד, חוויה, כתיבה ותנועה ניגע באבני היסוד מהן מורכבת התפילה, נדון בדרכים בהן ניתן ללמוד וללמד איך להתפלל, וכל זאת תוך התנסות משמעותית בתפילה, ביצירת תפילות ובהקשבה פנימית, בהתבודדות, בשיח ובניגון. בקורס ישולבו מרצים שונים מסגל תכנית לפני ולפנים ובהם הרב דב זינגר, דר סיון הר-שפי, דר אחינעם יעקבס, הרב יוסי פרומן, דר עמרם קליימן, ישי זינגר  ורעות ברוש.

+  מדרשי הלכה - סוגיות נבחרות | 403000 | הרב פרופ הנשקה דוד | קיץ

| 403000 | הרב פרופ הנשקה דוד | סמסטר ק | יום | שעה 00:00 -
קוד קורס 403000
מורה הרב פרופ הנשקה דוד
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 200900
מורה דר ריבלין יובל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תנך ומוסריות בראי מחשבת ישראל | 504500 | דר ריקלין חנה | קיץ

| 504500 | דר ריקלין חנה | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 504500
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסלול לימודים חינוך יהודי

קורסים ביום ג

 

+  הוראה הוליסטית | 620000 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 620000 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 620000
מורה דר לאוב רונית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי -א | 600100 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 600100 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 600100
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולגיות, שיקוליים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 620300
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  שיטות מחקר מתקדמות בחינוך | 200104 | דר לוין אריאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 200104 | דר לוין אריאל | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 200104
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נכיר מושגי יסוד של המחקר המדעי בהדגשת המחקר האיכותי על גישותיו כמובחן מן המחקר הכמותי. ייסקרו שיטות המחקר האיכותי, האמצעים לאיסוף נתונים ודרכי הטיפול בבעיות של תוקף ומהימנות הכלים, דגימה, תוקף המחקר ואתיקה מחקרית.

סוג שיעור שיעור

+  פרקים במשנת הראיה קוק | 509200 | דר צים אילן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 509200 | דר צים אילן | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 509200
מורה דר צים אילן
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  תורת הפרשנות ומשמעותה להוראה | 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 200300 | דר ויגודה שמואל | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 200300
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 501001
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309501
מורה פרופ רומי שלמה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונואספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתהבתהליכים אלה.

סוג שיעור שיעור

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200700
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 501000
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | מ.א זינגר ישי | סמסטר א | 19:10 - 20:30

| 603800 | מ.א זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 603800
מורה מ.א זינגר ישי
יום ג
סמסטר א
מיקום אודיטוריום קומה 4 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  חשיבה מחקרית במדעי החברה | 620200 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 620200 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 620200
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  השיח הפילוסופי | 602200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 602200 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 602200
מורה דר ויגודה שמואל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המחשבה הפילוסופית המערבית צמחה לפני למעלה מ-3000 שנה ומאז עברה שינויים וגלגולים רבים. מטרת הקורס להבין את ייחודו של השיח הפילוסופי ואת אופייה של המתודה הפילוסופית. נלמד לקיים דיון פילוסופי ונעסוק במשמעותו. נראה את הרלוונטיות של השיח הפילוסופי גם לחיינו כאן ועכשיו. נעסוק בסוגיות נבחרות מתולדות הפילוסופיה כמו: דת ופילוסופיה, תורת המוסר, תורת ההכרה, רעיונות בפילוסופיה המדינית, זרמים פילוסופים בעת החדשה ובמאה העשרים ועוד. הקורס ילווה בקריאה של מקורות פילוסופיים ראשוניים לצד דיון אשר יבקש להצביע על הרלוונטיות של מקורות אלה לדילמות המעסיקות את האדם ואת החברה עד היום.

סוג שיעור שיעור

+  ס ויקרא | 300100 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 300100 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 300100
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 620101
מורה דר ברץ עמית
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי - ב | 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלכו נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות היסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרקי זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שיעור

+  חינוך לאמונה לאור משנת החסידות | 203101 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 203101 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 203101
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 307000
מורה דר אליצור ברכי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהתפתחות העיסוק בדמויות המקרא לאחר חתימת המקרא. נעיין מהם צדדי הדמות שהעסיקו את הדרשנים בתקופת בית שני המשנה והתלמוד. נשאל אם ההערכה המקראית של הדמות לחיוב או לשלילה שמשה כהערכה מחייבת או שמא נטלו על עצמם הדרשנים חרות פרשנית בעיסוק בדמות, והעריכו את מעשיה בכל דור מחדש. המעקב אחר הדמות במהלך הדורות  ,תאפשר לנו לשרטט את עולם הערכים את האידאולוגיה ואת אתגרי השעה ששמשו רקע להתפתחותן של המסורות העוסקות באישי המקרא, הפזורות בספרות ההלכה והמדרש. 
סוג שיעור שיעור

+  המורה כיועץ | 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 203200 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 203200
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם רשאי המורה – על סמך הכשרתו ומכוח תפקידו- לא רק להורות ולחנך אלאגם לגעת בנפשם של התלמידים? נראה שהשפעת המורה על חיי הנפש של תלמידיו היא בלתינמנעת, אם מכוח אישיותו ואם מכוח תוכני הלימוד שהוא מביא לפניהם.

הקורס יעסוק בלימודם התיאורטי והמעשי של מבחר כלים טיפוליים אותם יכולהמורה לשלב בעבודתו. קבלה, אמפתיה, הקשבה,שיקוף רגשות, feed back , יחסאינדיוידואלי וכיוב.

סוג שיעור שיעור

+  מבית המקדש לבית המדרש | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד: בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובהבנת משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במגוון של טקסטים ובניתוח הממצאים הארכיאולוגיים
סוג שיעור שיעור

+  חינוך ופוסט מודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 216 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  אגדה של החינוך | 602400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | 19:10 - 20:30

| 602400 | פרופ ועקנין רפי | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 602400
מורה פרופ ועקנין רפי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ~

הקורס יעסוק במבחר סוגיות חינוכיות ופסיכולוגיות העומדות על סדר יומו של החינוך בכלל והחינוך הדתי בפרט. הדיון בסוגיות אלו יעשה תוך עיון בסיפורי אגדה ומדרש מאוצר ספרות חזל. קריאה, עיון וניתוח הסיפורים באספקלריה של מישוג פסיכולוגי- חינוכי תוך שאיפה לאתר בהם מגוון של גישות פסיכולוגיות וחינוכיות ובחינת הרוולנטיות שלהן למחנך בן ימינו. ~

 $$

~

~
סוג שיעור שיעור

+  סמינריון- סוגיות במחשבת החמד | 600400 | דר הרבתר דוד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 600400 | דר הרבתר דוד | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600400
מורה דר הרבתר דוד
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במאמציו לשלב מחויבות לאמונה ולאורח חיים דתי עם נאמנות למוסדות מדינת ישראל ולאזרחיה ועם פתיחות לעולם המודרני החמד הוא מערכת חינוכית מרתקת המתאפיינת במתחים פנימיים מהותיים. בקורס זה נעמוד על הדרכים שבהם החמד מתמודד עם מתחים אלה. נתחיל ביסודות החינוכיים המייחדים מערכת זו מהאחרות, נמשיך בדרכים שהחמד מנסה לשלב בין מטרותיה הייחודיות לבין הרצון לחנך את תלמידיו לחיים משותפים עם קבוצות שונות בחברה הישראלית, ונסיים בניסיונות של החמד לתת מענה לאתגרים העולים מהחינוך בעידן הפוסט-מודרני.

סוג שיעור סמינריון

+  סמינריון- סוגיות במחשבת החמד | 600401 | דר הלוי גיא | שנתי | 09:00 - 10:20

| 600401 | דר הלוי גיא | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600401
מורה דר הלוי גיא
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במאמציו לשלב מחויבות לאמונה ולאורח חיים דתי עם נאמנות למוסדות מדינת ישראל ולאזרחיה ועם פתיחות לעולם המודרני החמד הוא מערכת חינוכית מרתקת המתאפיינת במתחים פנימיים מהותיים. בקורס זה נעמוד על הדרכים שבהם החמד מתמודד עם מתחים אלה. נתחיל ביסודות החינוכיים המייחדים מערכת זו מהאחרות, נמשיך בדרכים שהחמד מנסה לשלב בין מטרותיה הייחודיות לבין הרצון לחנך את תלמידיו לחיים משותפים עם קבוצות שונות בחברה הישראלית, ונסיים בניסיונות של החמד לתת מענה לאתגרים העולים מהחינוך בעידן הפוסט-מודרני.

סוג שיעור סמינריון
קוד קורס 620400
מורה דר קיסלוביץ ברי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סמינריון

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399701 | דר פוקס עוזי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399701 | דר פוקס עוזי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399701
מורה דר פוקס עוזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרתהאוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכותביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללירישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום ההגות והחינוך היהודיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - בתנך | 399702 | דר פרגון יושי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399702 | דר פרגון יושי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399702
מורה דר פרגון יושי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 15 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - חינוך יהודי | 603001 | הרב דר שמאע אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 603001 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 603001
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - חינוך יהודי | 399700 | הרב דר ביטי יהודה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הסדנה היא ללוות את תהליך כתיבת עבודת הגמר בתכנית לחינוך יהודי. 
הכותבים עבודת גמר בסדנה זו עוסקים בעבודתם ביחס בין תיאוריה למעשה בחינוך היהודי, סביב נושא ספציפי שכל אחד בוחר. 
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר- חינוך יהודי | 699801 | דר לוין אריאל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 699801 | דר לוין אריאל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 699801
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות,כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס,תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום ההגות והחינוך היהודיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 399705 | דר ברנר איתמר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399705 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399705
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדרת האוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות, כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס, תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני. 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - בתנך | 399706 | דר ציגלר יעל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 399706 | דר ציגלר יעל | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 399706
מורה דר ציגלר יעל
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 14 קומה -1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו שיעור וסדנה שנועד ללוות את המשתתפים בכתיבת עבודת הגמר בהוראת התנך ופרשנותו בגישה רב תחומית, לשלביה: מבחירת הנושא, הגדרת שאלת המחקר או הגדרת הנושא, דרך תכנון העבודה, מבנית ותוכנית, יכולת התנסחות, יכולת עיון והיסק, יכולות ביבליוגרפיות, ושימוש מושכל בהן, דרכי כתיבה ועוד. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות תוכן, ובאמצעותן נלמד ונקיש אל תחומי תוכן אפשריים נוספים. כל אחד ואחד גם ילך ויגבש את נושא עיסוקו הספציפי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בהדרכה פרטנית.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 620500
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 603700
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 603701
מורה מ.א בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור זה נתמקד בבניית קבוצה, מיומנויות שיח והקשבה וכישורי הנחיה. לשם כך נלמד ונעבוד בחבורה, דרכה נוכל להתוודע לתהליך העובר על היחיד בקבוצה, על התנועה של הקבוצה עצמה ועל תפקידו ומקומו של המנחה. כמו כן נשאל כיצד אפשר לשלב מיומנויות הנחייה, בתוך מלאכת ההוראה בבית הספר.

סוג שיעור סדנה