רשימת השיעורים במסלול למחשבת ישראל-שיח ופרשנות – תואר שני

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

 

+  כיוונים במחשבת חזל | 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א

| 490200 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 490200
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 501200
מורה דר גרין נעם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בהגותה של המתנגדות הליטאית ובשלבים שונים של התפתחותה החל מצמיחתה בשלהי המאה ה-18 על ידי הגאון מווילנא ומאבקו בתנועת החסידות. נתמקד באישים חשובים שתרמו והוסיפו נדבכים על הגותה של המתנגדות הליטאית ועל פועלה. בין השאר נעסוק בר חיים מוולוזין, בר ישראל מסלנט, בחזון איש, ברב דסלר ועוד. כמו כן, נעסוק במאפיינים היחודיים של הגות זו - בערך ובמשמעות של לימוד התורה, בערכיה של תנועת המוסר ובמאפיינים של העולם הליטאי בימינו.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר של חזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

+  חינוך ורב תרבותיות | 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603200 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603200
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים מאמרי קריאה עם שאלות מנחות (אין חובה לענות על שאלות אלו), סיכום היחידה, דיון בפורום ומבחן.
קוד קורס 602600
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון.
סרטון הכרות : סרטון

+  מערכת החינוך בישראל | 700000 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב

| 700000 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 700000
מורה דר בוזגלו אהרן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראל ואת התפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע על מערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניה השונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתיים ואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגוון של ערכים, עמדות ואידאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראלי והמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכת החינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמוביל דרך.

קוד קורס 503300
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכי העיצוב בסיפור המקראי | 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | קיץ

| 390300 | פרופ גרוסמן יונתן | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 390300
מורה פרופ גרוסמן יונתן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הפרשנות החסידית למקרא | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  ניסיון מבחנים- פרשנות האגדה והגות | 590201 | | שנתי

| 590201 | | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 590201
מורה
יום א
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הלומד תלמוד או מדרש מוצא את עצמו לא פעם נתקל באגדה תמוהה או בלתי מובנת שמעוררת אצלו שאלות עקרוניות: כיצד לפרש את דברי האגדה? מדוע חזל יצרו את האגדה? מה ההגות שמסתתרת מאחורי הדברים? האם כאשר אני מפרש את האגדה מתוך עולמי אני עושה מעשה נכון או מסלף את כוונתם של יוצרי האגדה?

לדוגמא: וה ברך את אברהם בכל...אחרים אומרים - בת הייתה לאברהם ובּכֹּל שמה.

האמנם אמת היסטורית כאן? אולי רעיון?איך להסביר את הדעות החולקות?

שאלות אלו עולות כמובן גם כשאנו כמורים מלמדים תלמוד, או פרשת שבוע ונתקלים באגדה שמובאת ברשי או במדרש. כיצד עלינו לנהוג עם דברי אגדה?

בקורס ננסה לעיין בגישותיהם של ראשונים ואחרונים לשאלות אלו, נכיר עמדות שונות, וננסה לראות מה המשמעות החינוכית של עמדות אלו וכיצד ניתן ליישמן גם בהוראה.

כמובן, לא נוכל לעסוק בכל הדעות שהובאו בשאלת פרשנות האגדה, והמבחר מבטא במידה מסויימת את טעמו של כותב הקורס. עם זאת ניסיתי להביא גישות שנחשבות במידה רבה למרכזיות בתחום זה, ושיש להם לדעתי משמעות רבה בתהליך החינוכי.

+  סיפור האגדה בתלמוד הבבלי | 490300 | הרב דר פיינטוך יונתן | שנתי

| 490300 | הרב דר פיינטוך יונתן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 490300
מורה הרב דר פיינטוך יונתן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  פרשנות האגדה והגות | 590200 | דר מרציאנו יוסי | שנתי

| 590200 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590200
מורה דר מרציאנו יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הלומד תלמוד או מדרש מוצא את עצמו לא פעם נתקל באגדה תמוהה או בלתי מובנת שמעוררת אצלו שאלות עקרוניות: כיצד לפרש את דברי האגדה? מדוע חזל יצרו את האגדה? מה ההגות שמסתתרת מאחורי הדברים? האם כאשר אני מפרש את האגדה מתוך עולמי אני עושה מעשה נכון או מסלף את כוונתם של יוצרי האגדה?

לדוגמא: וה ברך את אברהם בכל...אחרים אומרים - בת הייתה לאברהם ובּכֹּל שמה.

האמנם אמת היסטורית כאן? אולי רעיון?איך להסביר את הדעות החולקות?

שאלות אלו עולות כמובן גם כשאנו כמורים מלמדים תלמוד, או פרשת שבוע ונתקלים באגדה שמובאת ברשי או במדרש. כיצד עלינו לנהוג עם דברי אגדה?

בקורס ננסה לעיין בגישותיהם של ראשונים ואחרונים לשאלות אלו, נכיר עמדות שונות, וננסה לראות מה המשמעות החינוכית של עמדות אלו וכיצד ניתן ליישמן גם בהוראה.

כמובן, לא נוכל לעסוק בכל הדעות שהובאו בשאלת פרשנות האגדה, והמבחר מבטא במידה מסויימת את טעמו של כותב הקורס. עם זאת ניסיתי להביא גישות שנחשבות במידה רבה למרכזיות בתחום זה, ושיש להם לדעתי משמעות רבה בתהליך החינוכי.

מסלול לימודים הוראת מחשבת ישראל שיח ופרשנות

קורסים ביום א

 

+  ניסיון מבחנים- מהוראה להפנמה א | 603802 | הרבנית דר כהן שרית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 603802 | הרבנית דר כהן שרית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 603802
מורה הרבנית דר כהן שרית
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 590201
מורה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הלומד תלמוד או מדרש מוצא את עצמו לא פעם נתקל באגדה תמוהה או בלתי מובנת שמעוררת אצלו שאלות עקרוניות: כיצד לפרש את דברי האגדה? מדוע חזל יצרו את האגדה? מה ההגות שמסתתרת מאחורי הדברים? האם כאשר אני מפרש את האגדה מתוך עולמי אני עושה מעשה נכון או מסלף את כוונתם של יוצרי האגדה?

לדוגמא: וה ברך את אברהם בכל...אחרים אומרים - בת הייתה לאברהם ובּכֹּל שמה.

האמנם אמת היסטורית כאן? אולי רעיון?איך להסביר את הדעות החולקות?

שאלות אלו עולות כמובן גם כשאנו כמורים מלמדים תלמוד, או פרשת שבוע ונתקלים באגדה שמובאת ברשי או במדרש. כיצד עלינו לנהוג עם דברי אגדה?

בקורס ננסה לעיין בגישותיהם של ראשונים ואחרונים לשאלות אלו, נכיר עמדות שונות, וננסה לראות מה המשמעות החינוכית של עמדות אלו וכיצד ניתן ליישמן גם בהוראה.

כמובן, לא נוכל לעסוק בכל הדעות שהובאו בשאלת פרשנות האגדה, והמבחר מבטא במידה מסויימת את טעמו של כותב הקורס. עם זאת ניסיתי להביא גישות שנחשבות במידה רבה למרכזיות בתחום זה, ושיש להם לדעתי משמעות רבה בתהליך החינוכי.

סוג שיעור קורס מקוון

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 504901
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להתוודע ליצירה היהודית המחשבתית באשכנז בימי הביניים הן בתורת הסוד, הן בתורת המוסר. בקורס גם נבחן את ייחודה ושונותה של המחשבה היהודית באשכנז בהשוואה למחשבה היהודית בספרד כצוהר להבנת ההבדלים התרבותיים וההיסטוריים שבין שני מרכזים אלו.


סוג שיעור שיעור

+  ריהל - בין הגות לשירה | 509100 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 509100 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 509100
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ר יהודה הלוי היה מוכר בתקופתו כמשורר. רבים הכירוהו והתפעלו משיריו.  בגיל מבוגר יחסית כתב ריהל את  ספר הכוזרי אשר השפעתו על מחשבת ישראל נודעת עד לימינו. 

מטרת הקורס הזה היא להפגיש בכל שיעור מחדש את השניים, את ריהל המשורר וההוגה. ולשאול מה היחס בין הגותו המחשבתית של ריהל לשירתו.

נראה בעה, כיצד בחינה של הגותו משני הצדדים מעשירה את הבנת עמדותיו והגותו בסוגיות שונות.

 

סוג שיעור שיעור

+  השיח הפילוסופי | 602200 | דר וקס רון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 602200 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 602200
מורה דר וקס רון
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המחשבה הפילוסופית המערבית צמחה לפני למעלה מ-3000 שנה ומאז עברה שינויים וגלגולים רבים. מטרת הקורס להבין את ייחודו של השיח הפילוסופי ואת אופייה של המתודה הפילוסופית. נלמד לקיים דיון פילוסופי ונעסוק במשמעותו. נראה את הרלוונטיות של השיח הפילוסופי גם לחיינו כאן ועכשיו. נעסוק בסוגיות נבחרות מתולדות הפילוסופיה כמו: דת ופילוסופיה, תורת המוסר, תורת ההכרה, רעיונות בפילוסופיה המדינית, זרמים פילוסופים בעת החדשה ובמאה העשרים ועוד. הקורס ילווה בקריאה של מקורות פילוסופיים ראשוניים לצד דיון אשר יבקש להצביע על הרלוונטיות של מקורות אלה לדילמות המעסיקות את האדם ואת החברה עד היום.

סוג שיעור שיעור

+  נבואה ופרשנותה במשנת הרמבם | 504600 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 504600 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 504600
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הנבואהתפסה מקום מרכזי בהגותו של הרמבם. בצעירותו חשב לחבר עליה ספר, ובסופו שלדבר החליט לשקע אותו בספר מורה הנבוכים.

הקורסיעסוק בצדדים השונים של הנבואה בהגותו של הרמבם: תהליך הנבואה, נבואת משה,היחס בין נבואה והלכה, הבנת דברי הנביאים וסגנונם, ואפשרותה של חזרת הנבואה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 504701
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נברר מהו יסוד הבחירה החופשית והאם הוא אינו סותר את יכולת הואת ידיעתו – לפי מספר הוגים מרכזיים בימי הביניים, ביניהם: ר סעדיה גאון, ראברהם אבן דאוד, רמבם ור חסדאי קרשקש. נכיר את משנותיהם השונות ביחס לנושאונראה כי הם נקטו גישות מנוגדות זו לזו עד שאפילו היו כאלו ששללו את ידיעת ה או שקבעושאין לאדם בחירה חופשית וכל מעשיו קבועים מראש.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 504900
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להתוודע ליצירה היהודית המחשבתית באשכנז בימי הביניים הן בתורת הסוד, הן בתורת המוסר. בקורס גם נבחן את ייחודה ושונותה של המחשבה היהודית באשכנז בהשוואה למחשבה היהודית בספרד כצוהר להבנת ההבדלים התרבותיים וההיסטוריים שבין שני מרכזים אלו.

סוג שיעור שיעור

+  ריהל - בין הגות לשירה | 509101 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 509101 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 509101
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ר יהודה הלוי היה מוכר בתקופתו כמשורר. רבים הכירוהו והתפעלו משיריו.  בגיל מבוגר יחסית כתב ריהל את  ספר הכוזרי אשר השפעתו על מחשבת ישראל נודעת עד לימינו. 

מטרת הקורס הזה היא להפגיש בכל שיעור מחדש את השניים, את ריהל המשורר וההוגה. ולשאול מה היחס בין הגותו המחשבתית של ריהל לשירתו.

נראה בעה, כיצד בחינה של הגותו משני הצדדים מעשירה את הבנת עמדותיו והגותו בסוגיות שונות.

 

סוג שיעור שיעור

+  נבואה ופרשנותה במשנת הרמבם | 504601 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 504601 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 504601
מורה דר מרציאנו יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הנבואהתפסה מקום מרכזי בהגותו של הרמבם. בצעירותו חשב לחבר עליה ספר, ובסופו שלדבר החליט לשקע אותו בספר מורה הנבוכים.

הקורסיעסוק בצדדים השונים של הנבואה בהגותו של הרמבם: תהליך הנבואה, נבואת משה,היחס בין נבואה והלכה, הבנת דברי הנביאים וסגנונם, ואפשרותה של חזרת הנבואה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 504700
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נברר מהו יסוד הבחירה החופשית והאם הוא אינו סותר את יכולת הואת ידיעתו – לפי מספר הוגים מרכזיים בימי הביניים, ביניהם: ר סעדיה גאון, ראברהם אבן דאוד, רמבם ור חסדאי קרשקש. נכיר את משנותיהם השונות ביחס לנושאונראה כי הם נקטו גישות מנוגדות זו לזו עד שאפילו היו כאלו ששללו את ידיעת ה או שקבעושאין לאדם בחירה חופשית וכל מעשיו קבועים מראש.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 503900
מורה פרופ רייזר דניאל
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתגובות הגותיות לשואה כפי שנוצרו בידי הוגים יהודיים השייכים לאסכולות מחשבה שונות. זאת, בהתבסס על טקסטים שנכתבו בזמן הכיבוש הנאצי באירופה, כמו גם בארץ ישראל ובארצות הברית בזמן המלחמה ולאחריה. נעסוק במשנתם התיאולוגית של רבנים מזרמים שונים כמו גם פילוסופים יהודים שונים, כדוגמת: עמנואל לוינס, אמיל פקנהיים, מליסה רפאל, רבי יששכר שלמה טייכטל, אתי הילסום, דוד הלבני, חיים גראדה, אלי ויזל ועוד. שאלת חריגותה של השואה, אשר טעונה במשמעויות היסטוריות, הגותיות ואף פוליטיות נפיצות - תלווה ותאתגר אותנו במשך הקורס.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 503801
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  מושגים ותפיסות בחסידות | 504801 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 504801 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 504801
מורה פרופ רייזר דניאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור זה נעסוק במושגי היסוד בהגות החסידות בראשיתה. נבחן טקסטים בעיקר מתלמידי המגיד ממזריטש בנושאי היסוד: האימננטיות האלוקית: מלא כל הארץ כבודו$$ יש ואַיִן, העלאת ניצוצות, תורת הצמצום, החלל הפנוי, העלאת מחשבות זרות ועוד  
סוג שיעור שיעור

+  חסידות חבד - בין המוח ללב | 505000 | דר וקס רון | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 505000 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 505000
מורה דר וקס רון
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מכל תורות החסידות לתורה של חסידות חבד יש מקום מיוחד. תורת חבד ידועה בהיקפה ועמקותה. כך למשל, לא פלא שגם אנשים שנמצאים מחוץ לחסידות כמו  למשל אנשים שעוסקים בתורת הנפש כפסיכולוגים מתפעלים מעומק החשיבה על מבנה האישיות של האדם ודרכי התמודדות של התורה החבדית עם מצוקות האדם. הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות במחשבת חבד אצל חשובי ההוגים החבדים:  מייסד חבד – רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמור האמצעי, הצמח צדק, הרשב, רממ שניאורסון. כדי לעמוד על חידושה של חבד, יתקיים הלימוד מתוך עיון בעמדות נוספות בחסידות בנושאים אלו, וזיקתם לקבלה ולהגות היהודית 

מנושאי הקורס בהם נעסוק: אחדות ה, השגחה פרטים וכללית, תורת הייחודים, תוהו ותיקון, תורת הנפש והתמודדות עם היצרים, לימוד תורה, העבודה בהתבוננות, הכוונה ועבודת התפילה,  העבודה בביטול, העבודה בהתפעלות,  אהבת ה, בין עבודת המחשבה לעבודת הלב, עבודת המידות הייחודית של חבד, היחס בין החסידות לקבלה, גלות וגאולה,  ועוד. נשתדל שהלימוד לא יהיה רק תיאורתי, אלא נבחן היכן אנו נפגשים עם התכנים הללו ומה ניתן לקחת מהם לחיינו וחיי תלמידנו.

 


סוג שיעור שיעור

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי - א | 600100 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 600100 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 600100
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 201100
מורה דר גאולה עמוס
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מקורות לתולדות החינוך היהודי - ב | 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 601800 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלכו נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות היסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרקי זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 300400
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

בסדנא זונרכוש תובנות וכלים מעשיים שיאפשרו לנו המורים ליצור תהליך למידה משתף חוויתיוסדנאי במקצועות הקודש.

בסדנא דינאמיתזו נחשף לתהליכים קבוצתיים ונרכוש הבנות ראשוניות אודות קבוצה וכלים להנחייתה.

נתנסה בקריאהדיאלוגית: מיומנות קריאת טקסט הכוללת שיקוף של הכתוב, הפנמת נקודת המבט שלו, מעבראל נקודת המבט של הלומד, ועריכת דו שיח בין נקודות המבט השונות. המשתתפים יתנסובקריאה דיאלוגית בפסוקי תנך, במדרשי חזל, ובכתבים חסידיים. במהלךהסדנא ניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישייםהרלוונטיים לעולם החינוך.

ההשתתפותבסדנא כרוכה בשיתוף אישי בקבוצה ובמעורבות פעילה.

סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 599700 | דר ריקלין נתן חנה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 599700 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 599700
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעסוק בכלים הנדרשים לכתיבת עבודת גמר. התוכן המרכזי שדרכו ננתח את דרכי המחקר והכתיבה יהיה בנושא: הגות ציונית דתית. יחד נתייחס לשאלת בחירת הנושא והגדרת שאלת המחקר, איסוף מקורות רלוונטים, בניית ראשי פרקים, כתיבה ביבליוגרפית, מיזוג טקסטים, ועוד. המגמה היא שתהליכי השיתוף של הסטודנטיות בשיעור עצמו בתהליך כתיבת העבודה, יסייע בידי כולן להפנים את  עקרונות הכתיבה ולהתקדם לקראת סוף השנה בכתיבת העבודה האישית עד כמה שניתן.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 599701 | דר ספראי אורי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 599701 | דר ספראי אורי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 599701
מורה דר ספראי אורי
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתבסס על הגדר תהאוריינות כתרבות החשיבה, הכתיבה והקריאה. מיומנויות באוריינות אקדמית כרוכות ביכולתם של הסטודנטים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי לאור מטרות ונורמות אקדמיות, כדוגמת ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, תוקף ומהימנות, כללי רישום נכונים וייחוס מדויק של התכנים לכותביהם. מיומנויות אלו יירכשו במהלך הקורס, תוך חשיפת הסטודנטים לטקסטים אקדמיים בתחום ההגות והחינוך היהודיים כאשר מטרת כלאלו היא להקנות לסטודנט כלים לכתיבת עבודת הגמר במסגרת התואר השני.

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  מבית המקדש לבית המדרש | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד: בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובהבנת משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במגוון של טקסטים ובניתוח הממצאים הארכיאולוגיים
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 509000
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהשיעור מפגש בלתי-אמצעי עם ספר הדרשות המרכזי של רבי נחמן, וממילא של חסידותברסלב, ספר ליקוטי מוהרן, ובכך לנסות לגעת ולהכיר את סוד הקסם. ספר מורכב זה,מציב אתגר הן בהיותו מכיל הגות מרתקת ולא מובנת מאליה ועוד לפני זה דורש פענוח של השפההייחודית בה הספר כתוב. הקורס יציע שרבי נחמן מזמין אותנו לקרוא אותו קריאת עומק,כאשר העומק איננו בהכרח מצוי ברצף עם המשמעות הגלויה והמילולית. נעזר בדיוניםעכשוויים אודות התרגום (פול ריקר)$$ מות המחבר (רולאן בארת) וכן פרשנות יתראו חסר (אומברטו אקו), כדי לנסות ולהציף את אותו ממד סמוי ועמוק.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 301501
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תופעת החלומות מעסיקה את האדם עוד משחרהאנושות. מהו חלום? מהמשמעותו?הם מדובר בנבואהחיצונית הניתנת לאדם או בביטוי של נפש החולם? האם עוסק החלום בעבר או בעתיד? האם כדאי לספר את החלום? כיצד ניתן לפתור את החלום ולהבין את משמעותו? מה חלקו של פותר החלומות? האםניתן לשנות את החלום? מה תפקידםשל משחקי המילים בחלומות?

במהלך קורס זה נקרא קריאה צמודה בסיפורי חלומותבמקרא החל מחלומות יוסף (בראשית לז) ועד לחלומות שפותר דניאל לנבוכדנצר. דרךהקריאה בסיפורים אלו  נעמוד על דרכי האפיון של הסיפור המקראי ונשפוך אור עלחידת החלומות אשר מעסיקה את נפש האדם מאז ועולם.

סוג שיעור שיעור

+  בוטל - הוראה לשם הבנה | 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 308501 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 308501
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מיועד למורים שמוכנים ורוצים להתבונן בהוראה שלהם ולחדש. 

הנחת היסוד של הקורס היא כי פדגוגיה טובה יוצרת הבנה ומאפשרת יצירת משמעות. 

הקורס מתמקד בעקרונות פדגוגים מהותיים כמו: משוב,ביצוע, פומביות (ועוד נוספים) עקרונות שסוללים דרך עבור המורה לייצר בכיתתו מרחב של הבנה של השראה ושל יצירת משמעות. הקורס מלווה בתיאורה פדגוגית, בניתוח סרטי הוראה ובתרגול בתוך כיתת הלימוד. כמו כן, כל משתתף בקורס מצלם את עצמו מלמד בשיעור, ומקבל על כך משוב אישי. הלמידה בקורס מחלחלת לעבודת המורה בכיתה ומאפשרת שינוי ממקום גבוה, כמו שכתב אחד הסטודנטים: הקורס עשה מהפכה בהוראה שלי, מהפכה שחיכיתי לה כנראה הרבה זמן... הקורס הזה הוא כמו אויר לנשימה בשבילי... פותח לי דלת שלא ידעתי על קיומה, והיה תענוג ללמוד

סוג שיעור בוטל

+  מהוראה להפנמה א | 603801 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603801 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603801
מורה דר הר שפי סיון
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 309501
מורה פרופ רומי שלמה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונואספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתהבתהליכים אלה.

סוג שיעור שיעור

+  תורת הבעשט | 501101 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 501101 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 501101
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אחת החידות האינטלקטואליות המרתקות ביותר הקשורות בתנועת החסידות, נוגעת לדמותו של מי שאליו התנועה מייחסת את עצמה, דמותו של ר ישראל בעל שם טוב. העדר מקורות משמעותיים שניתן לייחס אליו ישירות, הפכו דמות זו למוקד דיונים וויכוחים. מוקדי העניין שלנו בקורס יהיו: הכרת הדיונים המרכזיים והמתודולוגיה הנוגעת לבירור דמותו של הבעשט. עיון אינטנסיבי ברעיונות המרכזיים המיוחסים לבעשט.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 503800
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  תורת ארץ ישראל של רמבן | 301301 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 301301 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 301301
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לאחר הגיעו לארץ ישראל הוסיף רמבן לפירושו לתורה, שנכתב בספרד, יותר ממאתיים הוספות. חלק מההוספות נובע מגילויים חדשים שגילה רמבן עם בואו לארץ, כגון תופעות גיאוגרפיות, ספרים חדשים וכן הלאה. חלק מההוספות נובע מעיון מחודש של רמבן בפירושיו הישנים. במהלך הקורס נעיין בתופעה זו. נקיים דיון שיטתי בסוגי ההוספות, ונעיין בשאלה מה גרם לרמבן להוסיף בכל מקרה לפירושו המקורי. לאחר הקדמה קצרה, נעמוד בכל שיעור דיבור אחר ברמבן. תוך כדי הלימוד ניחשף גם לעקרונותיו הפרשניים של רמבן.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 301500
מורה דר גולן נעמה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תופעת החלומות מעסיקה את האדם עוד משחרהאנושות. מהו חלום? מהמשמעותו?הם מדובר בנבואהחיצונית הניתנת לאדם או בביטוי של נפש החולם? האם עוסק החלום בעבר או בעתיד? האם כדאי לספר את החלום? כיצד ניתן לפתור את החלום ולהבין את משמעותו? מה חלקו של פותר החלומות? האםניתן לשנות את החלום? מה תפקידםשל משחקי המילים בחלומות?

במהלך קורס זה נקרא קריאה צמודה בסיפורי חלומותבמקרא החל מחלומות יוסף (בראשית לז) ועד לחלומות שפותר דניאל לנבוכדנצר. דרךהקריאה בסיפורים אלו  נעמוד על דרכי האפיון של הסיפור המקראי ונשפוך אור עלחידת החלומות אשר מעסיקה את נפש האדם מאז ועולם.

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603901 | ברוש רעות | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603901 | ברוש רעות | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603901
מורה ברוש רעות
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים
סוג שיעור סדנה

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור

+  הוראה לשם הבנה | 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 308500 | כסלו שלומית | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 308500
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מיועד למורים שמוכנים ורוצים להתבונן בהוראה שלהם ולחדש. 

הנחת היסוד של הקורס היא כי פדגוגיה טובה יוצרת הבנה ומאפשרת יצירת משמעות. 

הקורס מתמקד בעקרונות פדגוגים מהותיים כמו: משוב,ביצוע, פומביות (ועוד נוספים) עקרונות שסוללים דרך עבור המורה לייצר בכיתתו מרחב של הבנה של השראה ושל יצירת משמעות. הקורס מלווה בתיאורה פדגוגית, בניתוח סרטי הוראה ובתרגול בתוך כיתת הלימוד. כמו כן, כל משתתף בקורס מצלם את עצמו מלמד בשיעור, ומקבל על כך משוב אישי. הלמידה בקורס מחלחלת לעבודת המורה בכיתה ומאפשרת שינוי ממקום גבוה, כמו שכתב אחד הסטודנטים: הקורס עשה מהפכה בהוראה שלי, מהפכה שחיכיתי לה כנראה הרבה זמן... הקורס הזה הוא כמו אויר לנשימה בשבילי... פותח לי דלת שלא ידעתי על קיומה, והיה תענוג ללמוד
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 502401
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהכרת דתיות בעלת אופי דיאלוגי, כלומר הכרה המציגה עשייה אשר מקורה בהקשבה ובפנייה לאחר. מתיחות זו מובלטת במקורות העוסקים במעשים שמקורם פנימי, אך עומדים במנוגד לנקודת המבט של החוק, זה התובע ציות אחיד ומחייב לכל. השיעור יעסוק באגדה, ויציע כי קיימת בספרות חזל מגמה דיאלוגית ברורה, שהשפיעה ללא ספק על מגמות דומות בספרות החסידית המאוחרת (הבעשט ותלמידיו). ההקשר של הלימוד יהיה גם ההיבטים חינוכיים: הקורס יעמוד בזיקה ישירה עם אותם מחקרים העוסקים בחינוך כחוויה קיומית, ובכך יציע דרך של תרגום הגות הפילוסופיה-הדיאלוגית למשנה רוחנית-חינוכית. בין השאר נבהיר את החשיבות של דרך זו בלימוד תורה ובפיתוח עולמם של התלמידים. השיעור יראה כי תודעה זו לא רק מחוללת תמורה עמוקה בעולמו הרוחני של הפרט, אלא מחוללת שינוי בסביבה: קרי יצירת עולם של סבלנות. סבלנות היא נקיטת קו פנימית של אחריות כלפי הכל, של פתיחת הלב בקֶשֶב אמיתי כלפי כל תופעה, ורק כך ניתן לחיות בדיאלוג עם השונה, כל שונה! בהיותה יוצרת מערכת יחסים חדשה עם החוץ, היא מהווה בסיס לעמדה חינוכית אחרת.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202600
מורה דר יעקבס אחינעם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 207 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  חינוך ופוסטמודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 208 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.

סוג שיעור שיעור

+  תורת ארץ ישראל של רמבן | 301300 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 301300 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 301300
מורה פרופ יעקבס יהונתן
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 204 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לאחר הגיעו לארץ ישראל הוסיף רמבן לפירושו לתורה, שנכתב בספרד, יותר ממאתיים הוספות. חלק מההוספות נובע מגילויים חדשים שגילה רמבן עם בואו לארץ, כגון תופעות גיאוגרפיות, ספרים חדשים וכן הלאה. חלק מההוספות נובע מעיון מחודש של רמבן בפירושיו הישנים. במהלך הקורס נעיין בתופעה זו. נקיים דיון שיטתי בסוגי ההוספות, ונעיין בשאלה מה גרם לרמבן להוסיף בכל מקרה לפירושו המקורי. לאחר הקדמה קצרה, נלמד בכל שיעור דיבור אחר ברמבן. תוך כדי הלימוד נעמוד גם על עקרונותיו הפרשניים של רמבן
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 502400
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהכרת דתיות בעלת אופי דיאלוגי, כלומר הכרה המציגה עשייה אשר מקורה בהקשבה ובפנייה לאחר. מתיחות זו מובלטת במקורות העוסקים במעשים שמקורם פנימי, אך עומדים במנוגד לנקודת המבט של החוק, זה התובע ציות אחיד ומחייב לכל. השיעור יעסוק באגדה, ויציע כי קיימת בספרות חזל מגמה דיאלוגית ברורה, שהשפיעה ללא ספק על מגמות דומות בספרות החסידית המאוחרת (הבעשט ותלמידיו). ההקשר של הלימוד יהיה גם ההיבטים חינוכיים: הקורס יעמוד בזיקה ישירה עם אותם מחקרים העוסקים בחינוך כחוויה קיומית, ובכך יציע דרך של תרגום הגות הפילוסופיה-הדיאלוגית למשנה רוחנית-חינוכית. בין השאר נבהיר את החשיבות של דרך זו בלימוד תורה ובפיתוח עולמם של התלמידים. השיעור יראה כי תודעה זו לא רק מחוללת תמורה עמוקה בעולמו הרוחני של הפרט, אלא מחוללת שינוי בסביבה: קרי יצירת עולם של סבלנות. סבלנות היא נקיטת קו פנימית של אחריות כלפי הכל, של פתיחת הלב בקֶשֶב אמיתי כלפי כל תופעה, ורק כך ניתן לחיות בדיאלוג עם השונה, כל שונה! בהיותה יוצרת מערכת יחסים חדשה עם החוץ, היא מהווה בסיס לעמדה חינוכית אחרת.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202700
מורה זינגר ישי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 201 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 603700
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסדנא השנתית נרכוש ידע הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרותהחינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסותביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.

מהלך הסדנאניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישייםהרלוונטיים לעולם החינוך.


סוג שיעור סדנה

+  הפיוט - עולם של גשרים | 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | 19:10 - 20:30

| 201000 | הרב דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 201000
מורה הרב דר שמאע אברהם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | זינגר ישי | סמסטר א | 19:10 - 20:30

| 603800 | זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 603800
מורה זינגר ישי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 203 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.

סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש - סוגיות פרשניות | 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 19:10 - 20:30

| 200700 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 200700
מורה דר ריבלין יובל
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | כסלו שלומית | סמסטר ב | 19:10 - 20:30

| 603900 | כסלו שלומית | סמסטר ב | יום ג | שעה 19:10 - 20:30
קוד קורס 603900
מורה כסלו שלומית
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 19:10
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים

סוג שיעור סדנה