שיעורי חג השבועות תש"ף

ד"ר יפה גיסר – "מאוצרות מדרש רות רבה ורות זוטא על מגילת רות" – דף מקורות

הרב חיים נבון – לימוד בתורה ועיסוק בתורה דף מקורות

רמי ינאי – יום הביכורים או זמן מתן תורתנו? דף מקורות

הרב שמעון קליין – כוחן של נשים בשושלת בית דוד. דף מקורות

הרב חיים נבון – התורה נמשלה למים. דף מקורות

הרב יעקב מדן – האם יש קשר בין יום הביכורים למתן תורה?

ד"ר יושי פרג'ון – לאן נעלמה משפחתו של משה? דף מקורות

ד"ר ברכי אליצור – "למי הנערה הזאת" על עיצוב דמותה של רות בספרות המדרש

הרב פרופ' יהודה ברנדס – מגילת רות כיצד מחוללים גאולה?

פרופ' יונתן גרוסמן  – פעולת ה' ופעולת האדם במגילת רות